Załącznik nr 3 Przychody

Komentarze

Transkrypt

Załącznik nr 3 Przychody
Załącznik nr 3 Przychody
Paragraf
952
Treść
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym
Po zmianie
9 839 190,00
Razem: 9839190,0000

Podobne dokumenty