BINGOSPA błoto z Morza Martwego 150g

Komentarze

Transkrypt

BINGOSPA błoto z Morza Martwego 150g
Apteka Avena
Królewiecka 12c, Płock
+48 502 666 011
BINGOSPA błoto z Morza Martwego 150g
Cena: 13,99 PLN
Opis słownikowy
Producent
BingoSpa
Opis produktu
Plik wygenerowano: 03-03-2017
Oprogramowanie sklepu: AptusShop
Apteka Avena
Królewiecka 12c, Płock
+48 502 666 011
bazie Czarnego B?ota z Morza Martwego o silnym dzia?aniu od?ywczym na skór?. Jest nadzwyczaj
skuteczne w walce z problemem przet?uszczaj?cej si? skóry, niezast?pione w piel?gnacji cery t?ustej i
mieszanej oraz nieocenione w zwalczaniu tr?dziku i wykwitów skórnych wywo?anych ?ojem zatykaj?cym
pory skóry. Redual+ maseczka b?otna BingoSpa ma dobroczynny wp?yw na pory skóry – odtyka je, ?ci?ga,
dezynfekuje, piel?gnuje, oczyszcza, co mo?e owocowa? zmniejszeniem wydzielania si? ?oju i
zmniejszeniem ryzyka pojawienia si? zmian tr?dzikowych.
T?usta, z rozszerzonymi porami cera, maj?ca sk?onno?? do zanieczyszcze? i w?grów, dzi?ki b?otnej
maseczce BingoSpa jest wyg?adzona i oczyszczona.
T?usta, z rozszerzonymi porami cera, maj?ca sk?onno?? do zanieczyszcze? i w?grów, dzi?ki b?otnej
maseczce BingoSpa jest wyg?adzona i oczyszczona. Maseczka b?otna BingoSpa wspomaga leczenie:
tr?dziku m?odzie?czego, najcz?stszej choroby skóry, na któr? choruje ok. 95% ch?opców i ponad
80% dziewcz?t w wieku dojrzewania.
wyprysków
Plik wygenerowano: 03-03-2017
Oprogramowanie sklepu: AptusShop
Apteka Avena
Królewiecka 12c, Płock
+48 502 666 011
?ojotoków
?uszczycy
atopowego zapalenia skóry
Maska Redual+ BingoSpa to produkt w 100% naturalny, bez dodatków zapachowych i konserwuj?cych.
Sk?ad chemiczny Czarnego B?ota
SUBSTANCJE MINERALNE - ??cznie ok. 60%
Kalcyt
Dolomit
Halit
Kwarc
oraz: aragonit, montmorylonit, kaolin i mika
WYSOKO ZMINERALIZOWANA WODA ok. 40%
K A T I O N Y (e/l):
sód
potas
magnez
wap?
stront
Plik wygenerowano: 03-03-2017
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Oprogramowanie sklepu: AptusShop

Podobne dokumenty