Słownik ulic - Muzeum Miasta Jaworzna

Komentarze

Transkrypt

Słownik ulic - Muzeum Miasta Jaworzna
Słownik ulic
1. 1 Maja. Nazwa nadana dla upamiętnienia rocznicy masowych demonstracji robotników
z Chicago w roku 1886, walczących o ośmiogodzinny dzień pracy. Święto międzynarodowe.
Położona między tzw. „domkami fińskimi” u podnóża Równej Górki.
2. 11 Listopada. Święto niepodległości Polski.
Ulica biegnie przez osiedle Podwale - Zachód łącząc ul. Grunwaldzką z ul. Podwale.
3. 29 Listopada. Dzień wybuchu powstania listopadowego 1830 roku.
Ulica znajduje się powyżej kościoła w Ciężkowicach.
4. 3 Maja. Przyjęcie przez Sejm Wielki pierwszej w Rzeczpospolitej Obojga Narodów i pierwszej
w Europie konstytucji.
Przebiega przez środek osiedla Podwale – Wschód.
5. 700-lecia. Pochodzenie niejasne. Nazwa ulicy i pomnika w Jeleniu przyjęte w latach 70. XX w.,
kiedy uzyskał prawa miejskie. Prawdopodobnie odnosi się do daty pierwszej, niepotwierdzonej
dokumentami lokacji miejscowości.
Znajduje się między ulicą Wygoda a Przemszą w Jeleniu.
6. Adama Asnyka. Dla uczczenia poety, działacza społecznego i politycznego (członek Rządu
Narodowego podczas powstania styczniowego).
Położona na Starej Hucie.
7. Adama Mickiewicza. Dla uczczenia poety, narodowego wieszcza i myśliciela.
Położona w Śródmieściu, łączy Rynek z ul. Grunwaldzką.
8. Adama Rapackiego. Od nazwiska ministra spraw zagranicznych w czasach PRL , o uznanym
autorytecie międzynarodowym z racji stworzenia planu strefy bezatomowej w Europie Środkowej
i działaniem na rzecz zwołania Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (KBWE).
Położona w Byczynie u podnóża Góry Pietrusowej.
9. Akacjowa. Nazwa z serii podobnych w najbliższej w okolicy (Świerkowa, Jarzębinowa,
Wrzosowa), nawiązująca do nazw licznie występujących gatunków roślin.
Położona w osiedlu Pszczelnik.
10. al. Marsz. J. Piłsudskiego. Nadana celem uczczenia wybitnego działacza politycznego, dowódcy
wojskowego, jednego ze współtwórców państwa polskiego po odzyskaniu niepodległości.
Łączy ulicę Grunwaldzką z ulicą Moniuszki, główna ulica osiedle Podłęże.
11. al. Tysiąclecia. Nazwa odnosząca się do tysięcznej rocznicy powstania państwa polskiego.
Nadana w trakcie trwających uroczystości rocznicowych.
Biegnie wzdłuż pawilonów handlowych powyżej kościoła w Osiedlu Stałym.
12. Aleksandra Zelwerowicza. Dla uczczenia wybitnego polskiego aktora teatralnego, reżysera
i pedagoga przełomu XIX i XX w.
Biegnie od ul. Wygoda w Jeleniu do ul. Rapackiego w Byczynie.
13. Anny. Jedna z serii równoległych ulic noszących imiona żeńskie na jednym z osiedli w Byczynie.
Nazwa nie nawiązuje do żadnej postaci historycznej.
Niewielka uliczka odchodząca od ul. Kaczeńców w Byczynie.
14. Galla Anonima. Dla uczczenia postaci o nieznanym nazwisku, żyjącej w czasach Bolesława
Krzywoustego - autora najstarszych kronik historii Polski.
Boczna uliczka od ul. Wygoda w Jeleniu.
15. Antoniego Słonimskiego. Nazwa nadana dla uczczenia poety, literata, działacza społecznego
w latach międzywojennych i powojennych Polski.
Boczna uliczka od ul. Wygoda w Jeleniu.
16. Ariańska. Nazwa upamiętniająca istniejącą w Rzeczpospolitej Obojga Narodów doby reformacji
wspólnotę religijną braci polskich zw. Arianami. Nie ma związku z historią Jaworzna.
Przebiega w pobliżu parku w Szczakowej.
17. Armii Krajowej. Nazwa upamiętniająca istnienie największej formacji zbrojnej podziemnego
państwa polskiego w latach II wojny światowej.
Jedna z głównych ulic Osiedla Stałego, początek bierze przy rondzie.
18. Astrów. Nazwa nawiązująca do gatunku kwiatów.
Boczna uliczka od ul. Gwardzistów na wysokości cmentarza.
19. Azot. Nazwa pochodzi od nazwy pierwszej kolonii robotniczej fabryki „Azot”.
Łącznik ul. Chopina z ul. Szelonka w sąsiedztwie Zakł. Chem. Azot.
20. Bagno. Stara, zachowana nazwa miejscowa oznaczająca teren podmokły, bagnisty.
Uliczka w Jeleniu, równoległa do rzeki Przemszy, leżąca na tzw. Wygodzie.
21. Bartnicza. Nazwa nawiązująca do miejscowych tradycji pszczelarskich (bartnik = pszczelarz).
Uliczka w Ciężkowicach, przebiegająca równolegle do potoku Łużnik w części osiedla zw. Wodką.
22. Bartosza Głowackiego. Nazwa nadana dla uczczenia bohatera insurekcji kościuszkowskiej,
kosyniera, żyjącego w latach 1758 (data niepewna) – 1794.
Biegnie równolegle do ul. Piaskowej w osiedlu Pszczelnik.
23. Bażantów. Nazwa nawiązująca do gatunku ptaków licznego w tym miejscu przed wzniesieniem
osiedla.
Położona w pobliżu szpitala miejskiego w tzw. Zalipiu.
24. Biała. Nazwa pochodzi od koloru pierwotnej, wapiennej nawierzchni tej ulicy.
Łącznik ul. Narutowicza z ul. Wandy, przebiega obok siedziby policji.
25. Biały Brzeg. Stara miejscowa nazwa oznaczająca pierwotnie zarówno piaszczyste, jasne brzegi
Przemszy w tym miejscu, jak i nieistniejącą osadę po drugiej stronie rzeki.
Biegnie prostopadle do Przemszy w najbardziej wysuniętej na północ części Jelenia, ostatnia
przecznica ul. Zwycięstwa.
26. Bielany. Nazwa ulicy pochodzi od nazwy wzniesienia u podnóża którego biegnie .
Położona u podnóża Bielanej Góry w dzielnicy Bory.
27. Bielańska. Pochodzenie nazwy podobne jak wyżej, ale tu ulica biegnie ku szczytowi góry.
Prostopadła uliczka od ul. Bielany, biegnąca ku szczytowi wzgórza.
28. Bławatka. Nazwa nawiązująca do gatunku rośliny (chaber bławatek), który prawdopodobnie
mógł obficie zachwaszczać kiedyś pobliskie uprawy zbożowe.
Niewielka uliczka położona w centrum Góry Piasku.
29. Bobrowa Górka. Nazwa nawiązująca do miejscowej nazwy wzgórka, u podnóża którego
przebiega.
Boczna ulica od ul. Ks. Mroczka w Ciężkowicach.
30. Boczna. Nazwa nadana w latach międzywojennych krótkiej uliczce łączącej ulicę
Paderewskiegoz pobliskimi polami uprawnymi, na których dziś wznosi się osiedle Podwale.
Początek bierze naprzeciw hotelu „Brojan”.
31. Bohaterów Getta. Nadana dla upamiętnienia bohaterskiego zrywu powstańczego w getcie
warszawskim w latach II wojny światowej.
Biegnie wśród ostatnich zabudowań na tzw. Warpiu, boczna uliczka od ul. św. Wojciecha.
32. Bolesława Chrobrego. Nadana celem upamiętnienia osoby pierwszego koronowanego władcy
Polski. Żyjącego w latach 967 – 1025.
Boczna uliczka biegnąca od ul. Jaworznickiej na Górze Piasku.
33. Bolesława Czerwieńskiego. Nazwa upamiętniająca postać poety, publicysty, działacza
społecznego, żyjącego w latach 1851 – 1888, autora słów patriotycznej pieśni Czerwony sztandar –
bardzo popularnej pod koniec XIX i w pierwszej połowie XX wieku.
Boczna uliczka od ul. Wygoda w Jeleniu.
34. Bolesława Krzywoustego. Nadana dla upamiętnienia księcia władającego Polską na
przełomie XI i XII wieku.
Położona na tzw. Grabańce w Ciężkowicach.
35. Bolesława Prusa. Nazwa upamiętniająca Aleksandra Głowackiego (prawdziwe nazwisko – Prus
to literacki pseudonim) żyjącego w latach 1847 – 1912 pisarza, publicystę i działacza społecznego.
Łączy ul. Piaskową z ul. Pszczelnik.
36. Bolesława Śmiałego. Nadana dla upamiętnienia księcia i króla Polski w latach 1058 – 1079.
Współczesna nauka odrzuca jako nieuzasadniony przydomek „Śmiały” zastępując go przydomkiem
„Szczodry”.
Uliczka znajduje się na tzw. Grabańce w Ciężkowicach.
37. Botaniczna. Nazwa nawiązująca do bogatego florystycznie terenu po którym przebiega, dziś
także południowa granica parku krajobrazowego Dobra – Wilkoszyn.
Początek bierze przy rondzie w Wilkoszynie kończącym ul. Chełmońskiego.
38. Boya – Żeleńskiego. Nadana dla upamiętnienia osoby pisarza, satyryka, tłumacza literatury
francuskiej, działacza społecznego żyjącego w latach 1874 – 1941.
Niewielki łącznik ul. Kilińskiego z ul. Daszyńskiego w centrum Szczakowej.
39. Bożeny. Nazwa bez odniesienia do konkretnej osoby, jedna z serii sąsiadujących ulic w Byczynie
noszących żeńskie imiona.
Boczna uliczka od ul. Kaczeńców w Byczynie.
40. Braci Śniadeckich. Nazwa nadana dla upamiętnienia rodzonych braci: Jana i Jędrzeja
Śniadeckich - polskich naukowców przełomu XVIII i XIX wieków. Jan – astronom, matematyk,
filozof; Jędrzej – lekarz, biolog, chemik.
Boczna uliczka od ul. Ciężkowickiej na zachodnim przedłużeniu Góry Wielkanoc w Ciężkowicach.
41. Bratków. Nazwa przyjęta od gatunku roślin kwiatowych. Niewykluczone, że kojarzona z licznym
kiedyś w miejscu przebiegu tzw bratkiem polnym (w botanice – fiołek trójbarwny).
Niewielka uliczka w centrum Góry Piasku.
42. Brodzińskiego. Nazwa upamiętniająca Kazimierza Brodzińskiego (1791–1835) – poetę,
tłumacza, krytyka literackiego, członka Towarzystwa Przyjaciół Nauk.
Boczna ulica od ul. Towarowej w osiedlu Podłęże.
43. Broniewskiego. Nazwa upamiętniająca postać Władysława Broniewskiego (1897–1962) – poetę
i tłumacza, ochotnika w Legionach Piłsudskiego, uczestnika wojny polsko – bolszewickiej, żołnierza
armii Andersa.
Położona we wschodniej części osiedla Podwale równolegle do ul. Królowej Jadwigi. Łączy ul.
Paderewskiego z ul. 3 Maja.
44. Brzozowa. Nazwa pochodzi od popularnego w Jaworznie gatunku drzewa.
Ulica położona w północnej części Dąbrowy Narodowej na tzw. Szczotkach.
45. Budowlana. Nazwa pojawiła się w połowie czasu trwania PRL wraz z budową w tym miejscu
indywidualnych budynków mieszkalnych.
Ulica odbiegająca od ul. Ciężkowickiej w części zwanej Wodka.
46. Budryka. Nazwa nadana dla uczczenia prof. dra Witolda Budryka – wysokiej klasy specjalisty
górnictwa, rektora AGH, członka PAN.
Boczna uliczka od ul. Fabrycznej w dzielnicy Stara Huta.
47. Bukowska. Nazwa pochodzi od miejscowości Bukowno, do której prowadzi.
Ulica odbiega od ul. Sobieskiego między Szczakową a Pieczyskami.
48. Bulgi. Nazwa nadana dla uczczenia zasług Edwarda Bulgi – jaworznianina, działacza PPS,
komendanta hufca „Czerwonych harcerzy” przy Organizacji Młodzieżowej Towarzystwa
Uniwersytetów Robotniczych w latach międzywojenny rozstrzelanego przez Niemców 1.12.1943 r.
Boczna uliczka od ul. Dwornickiego (wcześniej Czerwonych Harcerzy) w Osiedlu Górniczym.
49. Bursztynowa. Nazwa utworzona od bursztynu – kopalnej żywicy.
Położona jest w połowie Osiedla Gigant.
50. Byczyńska. Nazwa odnosząca się do dzielnicy Byczyna, w przeszłości początkowy fragment
polnej drogi biegnącej do Przedewsia w Byczynie.
Położona w dzielnicy Bory, łączy się z ul. Krakowską.
51. Bystra. Nazwa wywodząca się od słowa „bystry” (szybki).
Króciutka uliczka w okolicy Bobrowej Górki w Ciężkowicach.
52. Cegielniana. Nazwa pochodzi od trasy dowozu gliny do nieistniejącej już cegielni.
Łącznik ul. Grunwaldzkiej z ul. Szczakowską (skrót) biegnący przez dzisiejsze osiedle o tej samej
nazwie.
53. Celników. Nazwa wywodząca się od miejscowego określenia drogi do istniejącej tam w latach
zaborów komory celnej.
Ulica łącząca rondo w Jeleniu z mostem na Przemszy.
54. Cezarówka Dolna. Nazwa wyprowadzona od topograficznej nazwy dawnego przysiółka Byczyny
aktualnej po dziś.
Najdłuższa ulica Cezarówki Dolnej.
55. Cezarówka Górna. Nazwa wyprowadzona od topograficznej nazwy dawnej kolonii o tej samej
nazwie.
Główna ulica Cezarówki Górnej.
56. Chemików. Nazwa ulicy nawiązuje do profesji większości pierwszych mieszkańców
zamieszkałych przy niej.
Krótka uliczka w osiedlu Pszczelnik na przedłużeniu ulic: Akacjowej i Norwida.
57. Chmielna. Nazwa wyprowadzona od nazwy gatunkowej chmielu zwyczajnego – rośliny
uprawianej na potrzeby przemysłu piwowarskiego, niegdyś także w różnych miejscach Jaworzna.
Niewielka uliczka w centrum Długoszyna.
58. Chocimska. Nazwa nawiązująca do zwycięskiej bitwy pod Chocimiem w roku 1621 między
armią Rzeczypospolitej dowodzoną przez Jana Karola Chodkiewicza a armią turecką dowodzoną
przez sułtana Osmana II.
Ulica położona w dzielnicy Pieczyska, biegnąc od ul. Sobieskiego łączy części dzielnicy położone
po obu stronach linii kolejowej Kraków – Katowice.
59. Chodkiewicza. Nazwa nadana dla oddania czci hetmanowi wielkiemu litewskiemu Janowi
Karolowi Chodkiewiczowi (1560 – 1621) wybitnemu strategowi i dowódcy wojsk Rzeczypospolitej
m.in. w wojnie polsko - szwedzkiej o Inflanty i polsko – tureckiej pod Chocimiem.
Ulica położona w części Ciężkowic zw. Pod Łużnikiem, boczna od ul. Ciężkowickiej.
60. Chropaczówka. Nazwa nadana celem ocalenia zanikającej, starej, miejscowej nazwy
okolicznych terenów.
Ulica łącząca dzielnicę Niedzieliska z dzielnicą Długoszyn.
61. Chryzantemowa. Nazwa wywodząca się od znaczącej rodziny roślin kwiatowych w kulturze
polskiej kojarzonych z dekoracją mogił.
Uliczka w dzielnicy Byczyna łącząca ul. Gwardzistów z tamtejszym cmentarzem.
62. Chrzanowska. Nazwa pochodząca od określania przez dawnych mieszkańców drogi polnej
prowadzącej niegdyś z Borów przez Przedewsie w Byczynie ku Chrzanowowi. Przed powstaniem
obecnej szosy.
Boczna ulica od ul. Krakowskiej od strony wzgórza Grodzisko.Chrząstówka.
63. Chrząstówka. Nazwa pochodząca od nazwy wzgórza ku szczytowi któremu biegnie. (Pierwotna
nazwa wzgórza to: Chrząszczówka!).
Boczna uliczka od ul. Chełmońskiego.
64. Ciasna. Nazwa pochodzi od słowa ciasny (wąski).
Niewielka uliczka w centrum osiedla Bory łącząca ul. Tetmajera z ul. Bielańską.
65. Cicha. Nazwa nadana dla podkreślenia panujących na ulicy ciszy i spokoju.
Niewielka uliczka w centrum Szczakowej – łącznik ul. Jagiellońskiej z ul. Kościuszki.
66. Cichy Kącik. Nazwa nadana dla podkreślenia dawniej atmosfery miejsca.
Ulica położona w Ciężkowicach, biegnie w bok od ul. Ciężkowickiej w pobliżu potoku Łużnik.
67. Ciemna. Nazwa adekwatna do stanu oświetlenia ulicy w chwili powstania.
Niewielka, boczna uliczka od ul. Batorego w dzielnicy Góra Piasku.
68. Ciężkowicka. Nazwa nawiązująca do starego miejscowego określenia całej drogi wiodącej
z Jaworzna do Ciężkowic.
Dziś odnosi się do jej odcinka od ronda w Wilkoszynie do centrum dzielnicy Ciężkowice.
69. Cmentarna. Nazwa wywiedziona od słowa cmentarz.
Wąska uliczka wiodąca od ul. Obrońców Poczty Gdańskiej wprost ku bramie Cmentarza
Ciężkowickiego.
70. Cyprysowa. Nazwa pochodzi od gatunku drzewa hodowanego w naszym klimacie dla celów
dekoracyjnych. Ulica położona jest w dzielnicy Pechnik i stanowi połowę dawnej ul. Jerozolimskiej
(od której przyjęła się zapomniana dziś nazwa całej tamtejszej kolonii górniczej - „Jerozolima”).
71. Czecha. Nazwa nadana dla upamiętnienia Bronisława Czecha (1908 – 1944) – sportowca,
narciarza olimpijczyka Polski lat międzywojennych, podczas okupacji uczestnika ruchu oporu
i kuriera tatrzańskiego, zmarłego w obozie Auschwitz – Birkenau.
Niewielka uliczka położona w pobliżu stadionu sportowego w Osiedlu Pszczelnik.
72. Czwartaków. Nazwa upamiętniająca 4 Pułk Piechoty Liniowej biorący udział w powstaniu
listopadowym oraz Batalion im. Czwartaków – oddział szturmowy AL walczący w powstaniu
warszawskim.
Uliczka znajduje się w Dąbrowie Narodowej, w pobliżu cmentarza.
73. Czysta. Nazwa związana ze stanem sanitarnym ulicy w chwili nadania.
Ulica w Borach, biegnąca od ul. Krakowskiej ku szkole podstawowej.
74. Daleka. Nazwa nawiązująca do oddalenia od zabudowanego centrum osiedla.
Uliczka w Osiedlu Stałym, w pobliżu ogródków działkowych, przedłużenie ul. Armii Krajowej.
75. Darwina. Nazwa upamiętniająca Karola Darwina (1809 – 1882), angielskiego przyrodnika
światowej sławy, twórcę teorii ewolucji gatunków.
Położona w pobliżu elektrowni, dojazd od ul. Martyniaków.
76. Dąb. Nazwa wywodząca się od nazwy miejscowej osady, kiedyś przysiółka Jelenia.
Dziś ulica biegnąca środkiem tego osiedla.
77. Dąbrowska. Nazwa nawiązująca do starej nazwy miejscowej drogi łączącej Jaworzno
z Dąbrową.
Dziś długa, kręta ulica okalająca północną część Dąbrowy Narodowej.
78. Dąbrowskiego. Nazwa nadana celem uczczenia pamięci Jana Henryka Dąbrowskiego (1755–
1818) – polskiego generała, uczestnika insurekcji kościuszkowskiej, założyciela Legionów Polskich
we Włoszech.
Ulica biegnąca wzdłuż strumienia Kozi Bród od centrum Długoszyna aż do ul. Batorego.
79. Dąbrowszczaków. Nazwa upamiętniająca uczestników wojny domowej w Hiszpanii (1936 –
1939) walczących w Batalionie im J. Dąbrowskiego. W latach współczesnych żyjący uczestnicy
otrzymali obywatelstwo honorowe Hiszpanii.
Biegnie po zachodniej stronie elektrowni zwanej dawniej Jaworzno II.
80. Dąbrówka. Nazwa nadana dla zachowania dawnej nazwy miejscowej wg tradycji odnoszącej się
do niewielkiego obszaru porośniętego lasem dębowym, dziś sosnowym.
Ulica w Szczakowej, odbiegająca od ul. Jaworznickiej.
81. Dembowskiego. Nazwa przyjęta celem uczczenia pamięci Edwarda Dembowskiego (1822–
1846) - pisarza, filozofa i konspiratora, organizatora powstania krakowskiego, w którym udział brali
górnicy i hutnicy z Jaworzna. Prawdopodobnie bywał w naszym mieście.
Ulica położona w Pieczyskach w części za linią kolejową.
82. Dębnicka. Nazwa ulicy nawiązuje do słowa „dębnik” oznaczającego młody las dębowy rosnący
niegdyś w tym właśnie miejscu.
Ulica w kształcie łuku, znajduje się w Byczynie, początek i koniec bierze od ulicy Korczyńskiego.
83. Dębowa. Nazwa pochodzi od gatunku długowiecznego drzewa – dębu, który w średniowieczu
dość licznie występował w tej okolicy.
Stosunkowo krótka uliczka na tzw. Pasterniku w dzielnicy Długoszyn. Łączy się z ul. Dąbrowskiego.
84. Diamentowa. Nazwa pochodzi od najtwardszego minerału, wysoko cenionego w jubilerstwie,
jednej z odmian węgla.
Ulica w Osiedlu Gigant, równoległa do ul. Piekarskiej i ul. Granitowej.
85. Długa. Nazwa sugeruje znaczną długość ulicy, ale tak nie jest.
Uliczka w Dąbrowie Narodowej łącząca ul. Spółdzielczą z ul. Ofiar faszyzmu.
86. Długoszyńska. Nazwa pochodzi od starego miejscowego określenia drogi wiodącej z Dąbrowy
Narodowej do Długoszyna.
Ulica bierze początek od ul. Katowickiej w Dzielnicy Dąbrowa Narodowa, w dzielnicy Długoszyn
łączy się z ul. Widokową.
87. Dolna. Nazwa oddająca położenie zarówno w stosunku do głównego ciągu komunikacyjnego
pierwotnej osady Jeleń, jak też w stosunku do zachodniego stoku Rudnej Góry.
Niewielka uliczka w dzielnicy Jeleń opadająca ku staremu korytu (dziś zasypanemu) Przemszy,
boczna od ul. zwycięstwa.
88. Doły. Nazwa ulicy wywiedziona od miejscowego określenia terenu usianego nierównościami,
zagłębieniami będącymi pozostałością po dawnych robotach poszukiwawczych za gliną i węglem.
Niewielka, wąska uliczka w dzielnicy Niedzieliska, położona między ul. Szczakowską a ogrodami
działkowymi
89. Dożynkowa. Nazwa pochodzi od słowa „dożynki” oznaczającego zakończenie żniw oraz
świętowanie z okazji pozyskania przez rolników nowych plonów. Przypomina też związki
zamieszkałej tu ludności z rolnictwem.
Niewielka uliczka w dzielnicy Jeziorki biorąca początek od ul. Gwardii Ludowej.
90. Drabowe Bagno. Nazwa ulicy nawiązuje wprost do starego miejscowego określenia
kulturowego podmokłej łąki, która była prawdopodobnie własnością „draba” czyli łobuza, bądź
„draba”- dawnego żołnierza.
Boczna uliczka od ul. Wygoda w Jeleniu, na końcu zabudowań od strony Dębu.
91. Drozdowa. Nazwa pochodzi od rodzaju ptaków śpiewających obejmującego w Polsce kilka
gatunków. W okolicy gdzie jest położona był dość licznym drozd śpiewak.
Ulica w Ciężkowicach, boczna od ul. Ciężkowickiej, biegnie w pobliżu boiska sportowego.
92. Drzewianki. Nazwa pochodzi od dawnej nazwy koloni górniczej złożonej z dwu szeregów
niewielkich domków drewnianych („drzewianych”, jak określano w miejscowej gwarze). Niegdyś
stanowiła jedną całość z dzisiejszą ulicą Kochanowskiego.
Krótka uliczka boczna od ul. Glinianej w Pechniku.
93. Drzymały. Nazwa upamiętniająca postać Michała Drzymały (1857 – 1937), polskiego chłopa
prowadzącego spór z administracją Królestwa Prus o pozwolenie na budowę domu. Jego
mieszkalny wóz stał się symbolem walki z germanizacją.
Uliczka w dzielnicy Jeziorki, boczna od ul. Kasztanowej.
94. Dunikowskiego. Nazwa nadana dla upamiętnienia osoby Xawerego Dunikowskiego (1875–
1964), wybitnego polskiego rzeźbiarza, malarza, pedagoga.
Boczna uliczka od ul. Zegadłowicza w rejonie osiedla Pszczelnik.
95. Duracza. Nadana w latach siedemdziesiątych XX wieku ku upamiętnieniu Teodora Duracza
(1883 – 1943) polskiego działacza lewicowego w latach międzywojennych związanego z KPP,
adwokata, obrońcy w procesach politycznych, straconego przez gestapo.
Niewielka uliczka w dzielnicy Bory, biegnąca od ul. Bielańskiej.
96. Dworcowa. Nazwa pochodzi od dworca PKP.
Niewielka uliczka, równoległa do torów kolejowych, boczna od ul. Ciężkowickiej w Ciężkowicach.
97. Działkowa. Nazwa pochodzi od słowa „działka”- teren wydzielony dla określonego celu i nie ma
nic wspólnego z pobliskimi z Pracowniczymi Ogródkami Działkowymi „Warpie”, powstałymi
w 1981 roku.
Rejon gdzie położona jest ulica był podzielony na działki budowlane przeznaczone do sprzedaży.
Ulica jest łącznikiem ulic: Piekarskiej i Podwale.
98. Zegadłowicza. Nazwana nadana dla upamiętnienia postaci Emila Zegadłowicza (1888 –
1941),polskiego poety, prozaika, znawcy sztuki.
Długa, wąska ulica ciągnąca się od ul. Pszczelnik aż po stadion sportowy w rejonie osiedla o tej
samej nazwie.
99. Zoli. Nazwa upamiętniająca francuskiego pisarza naturalistę Emila Zolę (1840 – 1902), autora
powieści znanych na całym świecie.
Położona jest w północno-wschodniej części dzielnicy Pieczyska.
100. Elektryków. Nazwa nawiązuje do zawodu elektryka oraz elektrowni.
Wąska ulica łącząca ul. Wojska Polskiego z centrum dzielnicy Dąbrowa Narodowa.
101. Orzeszkowej. Nazwa nadana dla upamiętnienia osoby Elizy Orzeszkowej z domu Pawłowskiej
(1841 – 1910), polskiej pisarki doby pozytywizmu.
Ulica położona jest w dzielnicy Dąbrowa Narodowa i łączy ul. Nowowiejską z ul. Wojska Polskiego.
102. Elżbiety. Nazwa nadana bez związku z konkretną osobą podobnie jak nazwy sąsiednich ulic
z żeńskimi imionami.
Ulica odbiegająca od ul. Kaczeńców w dzielnicy Byczyna.
103. Plater. Nazwa nadana dla upamiętnienia postaci Emilii Plater (1806 – 1831), legendarnej
dowódczyni (w stopniu kapitana?) wojsk polskich w latach powstania listopadowego. Współczesna
nauka kwestionuje i stopień i fakt dowodzenia.
Ulica położona w dzielnicy Dąbrowa Narodowa, łączy ul. Katowicką z ul. Wyspiańskiego.
104. Energetyków. Nazwa nadana dla podkreślenia zasług ludzi zatrudnionych w siłowniach
wytwarzających energię elektryczną.
Ulica z wylotem w bezpośrednim sąsiedztwie jaworznickich elektrowni, łączy ul. Wojska Polskiego z
ul. Dąbrowszczaków.
105. Fabryczna. Nazwa związana z powstaniem i funkcjonowaniem fabryki związków chemicznych
„Azot”. Ulica łączy centrum dzielnicy Stara Huta z ul. Chopina.
106. Fałata. Nazwa nadana celem upamiętnienia osoby Juliana Fałata (1853 – 1929), polskiego
malarza, wybitnego akwarelisty, długoletniego dyrektora krakowskiej Szkoły Sztuk Pięknych,
później rektora ASP.
Krótka uliczka w Pieczyskach, przebiegająca od ul. Warneńczyka ku linii kolei PKP.
107. Farna. Nazwa pochodzi od słowa „fara” (o rodowodzie niemieckim) oznaczającego kościół
parafialny. Do końca lat sześćdziesiątych XX w. była to krótka uliczka biegnąca ukosem od ul.
Jagiellońskiej (dziś Grunwaldzka) do ul. Królowej Jadwigi.
Obecna ulica o tej nazwie położona jest nad halą MCKiS i łączy ul. Mickiewicza z ul. Królowej
Jadwigi.
108. Filaretów. Nazwa upamiętniająca istnienie latach 1820 – 1823 tajnego stowarzyszenia
patriotycznego młodzieży wileńskiej kierowanej przez Tomasza Zana, pochodzi od greckiego słowa
oznaczającego umiłowanie moralności.
Ulica położona w północno-wschodniej części dzielnicy Ciężkowice.
109. Filomatów. Nazwa nadana celem upamiętnienia tajnego stowarzyszenia akademickiej
młodzieży Uniwersytetu Wileńskiego, pochodzi od greckiego słowa oznaczającego umiłowanie
nauki.
Ulica jest odnogą ul. Młyny Serafińskie w północno-wschodniej części Ciężkowic.
110. Fiołkowa. Nazwa pochodzi od gatunku rośliny kwiatowej o intensywnym zapachu.
Położona w południowej części dzielnicy Byczyna.
111. Flisaków. Nazwa pochodzi od słów "flis", „flisak”, które oznaczają człowieka trudniącego się
zawodowo spławem. W tym przypadku chodzi o osoby obsługujące płaskodenne łodzie zwane
galarami, którymi transportowano węgiel m. innymi z kopalń jaworznickich.
Ulica położona w pobliżu Przemszy w centralnej części dzielnicy Jeleń (do czasu istnienia starego
koryta rzeki biegła tuż przy brzegu).
112. Floriana. Nazwa pochodzi od św. Floriana – patrona strażaków. W tym przypadku nazwa wiąże
się z dawnym, pobliskim usytuowaniem siedziby ochotniczej straży pożarnej we wsi Szczakowa.
Boczna ulica ul. Jaworznickiej w dzielnicy Góra Piasku.
113. Fortuna. Nazwa pochodzi od powstałych na początku XIX wieku w Dąbrowie (później
Narodowej) trzech kopalń węgla: Fortuna I, Fortuna II, Fortuna III i huty cynku „Fortuna”.
Ulica boczna od Starowiejskiej ale już w pobliżu skrzyżowania z Długoszyńską.
114. Francesco Nullo. Nazwa odimienna, nadana dla uczczenia bohatera powstania styczniowego
pułkownika Francesco Nullo (1826 – 1863) dowodzącego oddziałem włoskich ochotników.
Ulica o kształcie litery „C”, położona na Warpiu, boczna od ul. Świętego Wojciecha.
115. Fredry. Nazwa nadana celem uczczenia postaci komediopisarza polskiego Aleksandra hrabiego
Fredry (1793 – 1876), którego liczne utwory sceniczne grane są przez teatry po dzień dzisiejszy.
Ulica położona jest w osiedlu Podłęże i łączy się z ul. Wilczą.
116. Fryderyk. Nazwa pochodzi wprost od nazwy znajdującego się niegdyś w pobliżu szybu
„Fryderyk” kopalni „Jan Kanty”. Ulica leży w Dąbrowie Narodowej, łączy się z ul. Katowicką.
117. Chopina. Nazwa nadana celem uczczenia genialnego polskiego kompozytora i pianisty
Fryderyka Chopina (1810 – 1849). Ulica biegnie od śródmieścia po Zakłady Chemiczne „Azot”.
Obecnie przerwana w połowie trasą trójmiejską z możliwością przejścia wyłącznie dla pieszych.
W chwili powstania otrzymała nazwę Mościckiego.
118. Chopina Boczna. Krótka uliczka odbiegająca prostopadle od ul. Chopina, położona jest
w pobliżu przecięcia z trasą śródmiejską.
119. Gagarina. Nazwa nadana dla upamiętnienia rosyjskiego pilota, pułkownika Jurija Gagarina
(1934 – 1968) – człowieka, który dokonał w kosmosie pierwszego (niepełnego) okrążenia Ziemi.
Ulica leży w Szczakowej i jest wewnętrzną ulicą osiedla o tej samej nazwie.
120. Gajowa. Stara nazwa miejscowa, pochodzi od nazwiska właściciela gruntu – Gaja.
Niewielka uliczka w pobliżu centrum Dąbrowy Narodowej, łączy się z ul. Katowicką.
121. Galmany. Nazwa oznacza rudę cynku i pochodzi od istniejących tu od XIX wieku prymitywnych
kopalń tej rudy, a od roku 1921 kopalni głębinowej z szybem wydobywczym „Feliks”. Wydobycie
prowadzono z licznymi przerwami do lat pięćdziesiątych XX w. Na dawnym polu górniczym kopalni
funkcjonuje ujęcie wody pitnej.
Ta krótka, wąska uliczka odbiega od ul. Św. Wojciecha.
122. Garbarska. Nazwa wyprowadzona wprost od pobliskiej garbarni, której początki sięgają
pierwszych lat po I wojnie światowej. Mimo zmieniających się właścicieli, przerw w produkcji
i zmian asortymentowych zakład ten funkcjonuje po dzień dzisiejszy.
Uliczka leży w Szczakowej, bierze początek od ul. Moździerzowców.
123. generała Korczyńskiego. Nazwa nadana ulicy w latach siedemdziesiątych XX wieku dla
upamiętnienia gen. Grzegorza Korczyńskiego (właściwie Stefana Kilanowicza, 1915 -1971) działacza
komunistycznego, uczestnika wojny domowej w Hiszpanii po stronie rządu republikańskiego,
w latach okupacji hitlerowskiej dowódcy oddziału Gwardii Ludowej na Lubelszczyźnie, potem
pracownika MBP i wywiadu wojskowego.
Ulica bierze początek od ul. Krakowskiej w centrum Byczyny.
124. generała Prądzyńskiego. Nazwa nadana dla upamiętnienia postaci gen. Ignacego
Prądzyńskiego (1792 – 1850) wybitnego polskiego stratega i budowniczego (zaplanował Kanał
Augustowski), uczestnika wojen napoleońskich, jednego z dowódców wojsk polskich w Królestwie
Kongresowym.
Ulica leży w Jeleniu jako boczna od ul. Wygoda.
125. generała Jasińskiego. Nazwa nadana dla uczczenia osoby gen. Jakuba Jasińskiego (1761–
1794) – uczestnika wojny polsko – rosyjskiej, insurekcji kościuszkowskiej i wojen napoleońskich,
a także autora dzieł politycznych, satyrycznych, malarskich.
Ulica położona jest w Byczynie i odbiega od ul. Gwardzistów.
126. generała Chłopickiego. Nazwa nadana dla upamiętnienia postaci gen. Józefa Chłopickiego
(1771 – 1854) – uczestnika insurekcji kościuszkowskiej i wojen napoleońskich, przez pewien czas
dyktatora powstania listopadowego.
Ulica leży w dzielnicy Bory, przebiega w pobliżu Bielan.
127. generała Sikorskiego. Nazwa upamiętniająca Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych oraz
premiera rządu polskiego na uchodźstwie – generała Władysława Sikorskiego (1881–1943),
wcześniej działacza politycznego i wojskowego, premiera rządu II Rzeczypospolitej.
Ulica położona jest w Pieczyskach w pobliżu mostu kolejowego nad ul. Chocimską.
128. generała Sowińskiego. Nazwa upamiętniająca osobę generała Józefa Sowińskiego (1777–
1831) uczestnika insurekcji kościuszkowskiej, wojen napoleońskich, dowódcę obrony
podwarszawskiej Woli przed wojskami rosyjskimi w roku 1831.
Ulica położona w Ciężkowicach, boczna od ul. Księdza Mroczka.
129. generała Grota–Roweckiego. Nazwa nadana celem upamiętnienia postaci Komendanta
Głównego Armii Krajowej w okupowanej przez Niemców podczas II wojny światowej Polsce –
generała Stefana Roweckiego (1895 – 1944).
Ulica biegnie w bok od ul. Jaworznickiej na wysokości Góry Piasku.
130. Gęsia. Nazwa miejscowa, powstała od ptactwa domowego – gęsi, które w tym miejscu
niegdyś ludność hodowała korzystając z pobliskich (dziś nie istnieją) stawów i pastwisk. Ta wąska
i krótka uliczka bierze początek od ul. Tetmajera w Borach.
131. Gierymskiego. Nazwa przypominająca osobę młodszego z dwu polskich malarzy braci
Gierymskich - Aleksandra (1850 – 1901), realisty zbliżonego nieco do impresjonistów.
Uliczka leży w Ciężkowicach, jest łącznikiem ul.: Szarych Szeregów i Zawiszy Czarnego.
132. Gliniana. Nazwa miejscowa wywiedziona od gliny, która zbierała się na gruntowej niegdyś
w tym miejscu drodze po każdej większej ulewie, wymywana ze skarpy i położonych nad nią
terenów rolniczych.
Krótka ta uliczka odbiega od ul. Grunwaldzkiej w okolicy Pechnika.
133. Głęboka. Nazwa wyprowadzona od słów „głębia”, „głęboki”. Nie ma nic wspólnego
z usytuowaniem ulicy w głębinie ale najprawdopodobniej wiąże się z lokalizacją w tym miejscu pod
koniec XVIII wieku i w XIX dwu głębokich szybów kopalni rud cynkowo-ołowiowych.
Uliczka leży w centrum Długoszyna, jest łącznikiem ulic: Długosza i Długoszyńskiej.
134. Głogowa. Nazwa pochodzi od krzewów głogu – rośliny licznie występującej w Jaworznie,
do niedawna związanej z krajobrazem rolniczym (głogi porastały miedze).
Boczna uliczka od ul. Górnośląskiej, prowadząca ku ugorującym dziś polom, położona w dzielnicy
Góra Piasku.
135. Gminna. Nazwa nadana z racji położenia przy dawnych gminnych pastwisku i lesie.
Gruntowa uliczka odbiegająca od ul. Ciężkowickiej na wysokości Górki.
136. Gołębia. Nazwa pochodzi od słów: „gołąb”, „gołębie” i związana jest z hodowcami gołębi.
Niewielka ta uliczka leży w dzielnicy Bory, dziś łączy ulice: Bielańską i Tetmajera.
137. Gościnna. Nazwa pochodzi od słów: „gościna”, „gościnność”. Pierwsze domy tutaj zaczęły
powstawać w latach międzywojennych i być może ich właściciele zostali gościnnie przyjęci przez
wcześniejszych mieszkańców Starej Huty?
Niewielka ta uliczka biegnie równolegle do ul. Fabrycznej łącząc dwie inne: Matejki z Budryka.
138. Górna. Nazwa jest pozostałością po dawnej drodze polnej prowadzącej z Dąbrowy Narodowej
do Niedzielisk. Przebiegała nieco wyżej od bardziej uczęszczanej „dolnej”, której śladem
poprowadzono ul. Katowicką.
Ta niewielka uliczka leży na granicy Dąbrowy Narodowej i Osiedla Stałego.
139. Górnicza. Nazwa urobiona od starej miejscowej nazwy „Górnica” odnoszącej się do terenów,
które dziś zamknięte są w obrębie trójkąta utworzonego przez ulice: Grunwaldzką,
Olszewskiego,Górniczą.
Ulica Górnicza łączy ul. Zacisze z ul. Olszewskiego i biegnie po śladzie jednej z dawnych dróg
do Jelenia.
140. Górnośląska. Nazwa pochodzi od historycznej krainy Górny Śląsk. Ulica biegnie od Góry Piasku
do Niedzielisk śladem dawnego traktu od Szczakowej do Mysłowic (Górny Śląsk).
141. Grabańka. Nazwa przeniesiona ze starej nazwy miejscowej terenów należących do właściciela
o nazwisku Grabania.
Ulica leży w Ciężkowicach, jest przedłużeniem ul. Ks. Mroczka w kierunku północno–wschodnim.
142. Graniczna. Nazwa pochodzi od słowa „granica”. Uliczka położona jest w dzielnicy Bory,
początek bierze od ul Niemcewicza, niegdyś w pobliżu tego miejsca biegła granica gmin: Jaworzna,
Jelenia.
143. Granitowa. Nazwa pochodzi od nazwy skały „granit”.
Ulica położona w Osiedlu Gigant, biegnie od ul. Bogusławskiego w kierunku północnym.
144. Grażyny. Nazwa odimienna.
Krótka ta uliczka leży w Byczynie, odbiega od ul. Kaczeńców ku południowi.
145. Grodzka. Nazwa nawiązuje niezbyt poprawnie do wzniesienia Góra Grodzisko.
Ulica biorąca początek od ul. Chrzanowskiej biegnie ku wymienionemu wzniesieniu, leży
w dzielnicy Bory.
146. Gromadzka. Nazwa pochodzi od słowa "gromada" - oznaczającego w I Rzeczypospolitej
najmniejszą jednostkę samorządu terytorialnego, w II Rzeczypospolitej jednostkę pomocniczą
gminy, współcześnie w latach 1954 - 1972 najniższą jednostkę podziału administracyjnego.
Ulica leży w Dąbrowie Narodowej i łączy się z ul. Długoszyńską.
147. Grottgera. Nazwa upamiętniająca postać Artura Grottgera (1837 - 1867) – malarza, ilustratora
i rysownika, jednego z czołowych przedstawicieli romantyzmy w polskiej sztuce.
Ulica położona jest w starej części Osiedla Stałego, łączy ulice: św. Maksymiliana Kolbego
i Powstańców Śląskich.
148. Gródek. Nazwa ulicy urobiona od starej nazwy wzgórza w północno-zachodniej części
Ciężkowic, na którego skłonie leży. Łączy się z ul. Budowlaną.
149. Grunwaldzka. Nazwa nadana dla uczczenia zwycięstwa Polski w bitwie pod Grunwaldem
(1410 r.). W chwili nadawania dotyczyła jedynie wschodniej części dzisiejszej ulicy, zachodniej
nadano wówczas nazwę Jagiellońskiej. Zmiana likwidująca tę ostatnią w obrębie śródmieścia
nastąpiła z chwilą przyłączenia Szczakowej do Jaworzna.
Jedna z najdłuższych tras komunikacyjnych miasta na kierunku wschód - zachód.
150. Grzybowa. Pochodzi od słowa "grzyb". Nadanie tej nazwy wiąże się z położeniem obok
niegdyś urodzajnego w grzyby (grzybnego) lasu.
Położona w Jeziorkach, boczna od ul. Dożynkowej.
151. Gwardii Ludowej. Nadana celem upamiętnienia organizacji ruchu oporu o tej samej nazwie
z lat II wojny światowej związanej z partią lewicową PPS WRN. Gwardia Ludowa PPS WRN powstała
już w 1939 roku z czasem zmieniając nazwę na: Organizacja Wojskowa PPS.
Nazwę tą nosi część głównej arterii w Jeziorkach między ulicami: Wilkoszyn i Kasztanowa.
152. Gwardzistów. Nazwa upamiętniająca partyzantów Gwardii Ludowej PPR działających
w latach II wojny światowej na terenie Byczyny i okolic.
Ulica leży w Byczynie między ul. Krakowską a Łanową. Prowadzi w kierunku Jeziorek.
153. Gwarków. Nazwa nobilitująca górników - mieszkańców osiedla na którym leży, powstałego
w trakcie budowy kopalni "Kościuszko - Nowa". Pierwotnie nazwa "gwarek" oznaczała właściciela
pola górniczego, w czasach PRL rozciągnięto ją na wszystkich górników.
Ulica położona w centrum miasta, łączy ulice: Rzemieślniczą i Krasickiego.
154. Hałdy. Nazwa nawiązująca do starego, miejscowego określenia terenu na którym leży ulica,
a które pojawiło się w XIX w. wraz z prowadzoną tu eksploatacją pokładów węgla. (Hałda - w tym
przypadku usypisko skały płonnej).
Ulica znajduje się w rejonie Łubowca w dzielnicy Dąbrowa Narodowa. Początek bierze u zbiegu ulic:
Wyspiańskiego i E. Plater.
155. Heleny i Jana Prześlaków. Nazwa nadana dla upamiętnienia kierownika szkoły w Starej Hucie
oraz jego małżonki, zamordowanych przez hitlerowców za ukrywanie Żydów w latach okupacji.
Leży w dzielnicy Bory, łączy się z ul. Stromą.
156. Heleny Modrzejewskiej. Nazwa upamiętniająca wybitną polską aktorkę teatralną i filmową
z drugiej połowy XIX w. cieszącą się międzynarodową sławą, zasłużoną w Polsce także z racji
działalności społecznej. (Modrzejewska to pseudonim art. Jadwigi Heleny z domu Misel
(12.10.1840 r. - 8.04.1909 r.).
Ulica położona jest w Pieczyskach, za torem kolejowym linii Kraków - Katowice.
157. Henryka Wieniawskiego. Nadana celem upamiętnienia genialnego polskiego muzyka,
wirtuoza skrzypiec, kompozytora (10.07.1835 - 31.03.1880).
Ulica położona jest w dzielnicy Bory, łączy się z ul. Bielańską.
158. Herbowa. Nazwa pochodzi od słowa "herb". Brak związku przyczynowego między słowem
a miejscem.
Ulica znajduje się w Cezarówce Górnej i stanowi łącznik ulicy o tej samej nazwie z ulicą
Kasztanową.
159. Hetmańska. Nazwa utworzona od słowa "hetman", nie ma żadnego związku przyczynowego
z miejscem przebiegu.
Położona w zachodniej części dzielnicy Bory, stanowi przedłużenie ul. Niemcewicza.
160. Hibnera. Nazwa nadana w latach PRL dla upamiętnienia postaci Władysława Hibnera
(1.05.1893 - 21.08.1925) działacza wpierw PPS-Lewicy, potem KPP, skazanego na karę śmierci
za zabójstwa podczas próby dokonania zamachu.
161. Kołłątaja. Nazwa upamiętniająca postać księdza Hugona Kołłątaja (1.04.1750–28.02.1812),
publicysty, polityka, współtwórcy konstytucji 3 maja i uczestnika insurekcji kościuszkowskiej.
162. Hutnicza. Pochodzenie nazwy wiąże się z bliskością huty szkła i jej pracownikami - hutnikami.
Ulica leży w dzielnicy Szczakowa między stadionem sportowym "Szczakowianki" a ogródkami
działkowymi.
163. Daszyńskiego. Poświęcona pamięci Ignacego Daszyńskiego (26.10.1866-31.10.1936)
działaczowi PPSD, potem PPS, znakomitemu politykowi, premierowi rządu lubelskiego w 1918 roku,
marszałkowi sejmu w latach 1928 – 1930.
Ulica znajduje się w Szczakowej i jest łącznikiem ul. Kolejarzy z ul. Wróblewskiego.
164. Krasickiego. Upamiętniająca Ignacego Krasickiego (3.02.1735-14.03.1801) arcybiskupa
gnieźnieńskiego, poetę, prozaika i publicystę. Położona w Śródmieściu łączy plac Górników
z ul. Gwarków. Wcześniej nosiła nazwę Janka Krasickiego.
165. Łukasiewicza. Nazwa nadana dla upamiętnienia Ignacego Łukasiewicza (8 lub 23.03.1822 7.01.1882) polskiego farmaceuty, chemika, przemysłowca, wynalazcy lampy naftowej. Ulica leży
w starej części Osiedla Stałego, w pobliży przejścia podziemnego.
166. Mościckiego. Poświęcona pamięci Ignacego Mościckiego (1.12.1868 - 2.10.1946) chemika,
naukowca, wynalazcy i polityka. W latach 1926 - 1939 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Ulica leży w Osiedlu Cegielniana u zbiegu ulic Grunwaldzkiej i Szczakowskiej. Przed II wojną
światową nazwa należała do dzisiejszej ul. Chopina.
167. Insurekcji Kościuszkowskiej. Nadana celem upamiętnienia powstania narodowego w 1794
roku przeciw zaborcom Polski.
Położona w południowo-wschodniej części Śródmieścia jest częścią dawnej drogi do Jeziorek.
Wcześniej nosiła nazwę Róży Luksemburg.
168. Inwalidów Wojennych. Ulica otrzymała nazwę urobioną od Związku Inwalidów Wojennych
Rzeczypospolitej Polskiej (w latach 1945 - 1950 i 1956 - 1989 PRL) wkrótce po przekazaniu terenu
byłego więzienia pobliskiej kopalni "Komuna Paryska".
Ulica o dość skomplikowanych kształtach położona jest w najstarszej części Osiedla Stałego.
169. Izydora. Nazwa przeniesiona z istniejącego tu na przełomie XIX i XX w. szybu wentylacyjnego
"Izydor" kopalni węgla "Jacek Rudolf" (z czasem "Kościuszko").
Krótka uliczka boczna od ul. Rzemieślniczej w pobliżu skrzyżowania z ul. Chopina. Poprzednio nosiła
nazwę Izydor.
170. Jabłoniowa. Nazwa pochodzi od słowa "jabłoń". Brak związku przyczynowego między nazwą
ulicy a przeszłością tj. występowaniem w tym miejscu jabłoni.
Ulica znajduje się między Osiedlem Stałym a Dąbrową Narodową. Łączy się z ul. Kalinową.
171. Malczewskiego. Nazwa nadana dla upamiętnienia osoby Jacka Malczewskiego (15.07. 1854 - 8.10. 1929) polskiego malarza symbolisty.
Ulica leży w północnej części Pieczysk, przebiega równolegle do linii kolejowej Kraków - Katowice.
172. Jagiellońska. Nazwa upamiętniająca pochodzącą od króla Polski Władysława Jagiełły ( 1362 1. 06. 1434) dynastię Jagiellonów.
Ulica stanowi przedłużenie ul. Jaworznickiej w dzielnicy Szczakowa. Do lat pięćdziesiątych XX w.
podobną nazwę nosiła część dzisiejszej ulicy Grunwaldzkiej.
173. Jałowcowa. Nazwa pochodzi od słowa "jałowiec" oznaczającego zimozielony iglasty krzew
występujący niegdyś bardzo licznie na terenie Jaworzna i okolicy.
Ulica leży w Koźminie przy granicy z Balinem.
174. Karłowicza. Nadana dla upamiętnienia postaci Jana Aleksandra Karłowicza (28.05.1836 14.06.1903) polskiego językoznawcy, etnologa i muzykologa, ojca kompozytora i taternika Mieczysława Karłowicza.
Ulica ta, boczna od Jeleńskiej, znajduje się w dzielnicy Bory.
175. Długosza. Nadana celem upamiętnienia osoby Jana Długosza (1.12.1415 - 19.05.1480)
duchownego, kronikarza, historyka i dyplomaty.
Ulica znajduje się w centrum Długoszyna.
176. Głucha. Upamiętnia postać Jana Głucha (1905-1938) urodzonego w Jaworznie działacza PPS,
który w latach 1936 - 1938 walczył w Hiszpanii (gdzie też poległ) po stronie rządu republikańskiego.
Ulica leży w osiedlu Góra Piasku, odbiega od ul. Jaworznickiej.
177. Jana III Sobieskiego. Nazwa upamiętniająca postać Jana Sobieskiego (17.08.1629-17.06. 1696)
od roku 1674 króla Polski, wybitnego stratega, mecenasa sztuki.
Jedna z dłuższych ulic w mieście; łącząca Szczakową z Ciężkowicami.
178. Kasprowicza. Nadana celem uhonorowania pamięci Jana Kasprowicza (12.12.1860 - 1.08.
1926) - polskiego poety, dramaturga i tłumacza.
Ulica znajduje się na Borach, stanowiąc łącznik ulic: Duboisa i Jeleńskiej.
179. Kilińskiego. Upamiętnia mistrza stolarskiego Jana Kilińskiego (1760 - 28.01.1819) przywódcę
insurekcji warszawskiej, potem pułkownika insurekcji kościuszkowskiej.
Znajduje się w Szczakowej, łączy ul. Kolejarzy z ul. Wróblewskiego.
180. Kochanowskiego. Ulica nosi nazwisko Jana Kochanowskiego (1530 - 22. 08.1584) - polskiego
poety, jednego z najwybitniejszych twórców doby renesansu w Europie.
Położona jest na Pechniku, między ulicami: Wschodnią i Glinianą.
181. Matejki. Nazwa nadana celem uhonorowania Jana Matejki (24.06.1838 - 1.11.1893) polskiego malarza, twórcy licznych obrazów historycznych.
Ulica biorąc początek w centrum miasta, łączy ul. Grunwaldzką z ul. Fabryczną.
182. Korczaka. Nadana dla uczczenia pamięci Janusza Korczaka (22.07.1878 - 6.08.1942)
- polskiego lekarza żydowskiego pochodzenia, działacza społecznego, pisarza i pedagoga.
Ulica znajduje się w północnej części Jeziorek.
183. Kusocińskiego. Upamiętnia polskiego lekkoatletę Janusza Kusocińskiego (15.01.1907 - 21.06.
1940), złotego medalistę olimpiady w Los Angeles.
Ta króciutka uliczka znajduje się w Osiedlu Stałym i łączy ul. Świętego Maksymiliana Kolbego
z ul. Powstańców Śląskich.
184. Jarzębinowa. Nazwa wyprowadzona od gatunku drzewa - jarzębiny. Ulica leży w osiedlu
Pszczelnik. W chwili powstania obsadzona była na całej długości drzewami tego gatunku.
Łączy się z ul. Pszczelnik.
185. Jasiugi. Stara miejscowa nazwa o nie ustalonej etymologii. Ulica znajduje się w północnozachodniej części Dąbrowy Narodowej.
186. Jaskółcza. Nazwa ulicy wywiedziona od słowa "jaskółka" oznaczającego rodzinę ptaków
wędrownych gniazdujących w Polsce.
Położona jest w osiedlu Pszczelnik i jest odgałęzieniem ulicy o tej samej nazwie.
187. Jaskrów. Pochodzi od słowa "jaskier" oznaczającego rodzaj roślin zielnych z rodziny
jaskrowatych. Biegnie wśród ugorujących pól i łąk obfitujących w wiele gatunków jaskrów.
Ulica leży w Koźminie, który łączy z Cezarówką Górną.
188. Jaszuńskiego. Nazwa nadana celem upamiętnienia Salomona Jaszuńskiego (10.11.1902 26. 07.1938) - publicysty, językoznawcy, działacza komunistycznego, który walczył i zginął jako
uczestnik Brygad Międzynarodowych podczas wojny domowej 1936 - 1938 w Hiszpanii.
Położona w Długoszynie, łączy się z ul. Dąbrowskiego.
189. Jaśminowa. Nazwa pochodzi od słowa jaśmin, oznaczającego rodzaj roślin z rodziny
oliwkowatych. Wiele krzewiastych gatunków jaśminów wykorzystywanych jest w zieleni miejskiej.
Ulica znajduje się na Osiedlu Stałym, krzyżuje się z ul. Armii Krajowej.
190. Jaworowa. Nazwa związana ze słowem "jawor" oznaczającego gatunek drzewa z rodzaju
klonowatych (klon jawor).
Ulica bierze początek w pobliżu cmentarza w Szczakowej i jest główną arterią Dobrej, gdzie też przy
tzw. pętli rośnie grupa jaworów.
191. Jaworznicka. Stara nazwa miejscowa traktu łączącego kiedyś Szczakową z Jaworznem.
Dziś odcinek drogi między rondem przy Sadowej Górze a skrzyżowaniem z ulicami: Jagiellońskiej,
Sobieskiego i Moździerzowców w Szczakowej.
192. Rynek Jeleń. Nazwa stara, miejscowa, niegdyś centrum wsi Jeleń. Dziś, teren obsadzony
drzewami, ze starą studnią pośrodku, sprawia wrażenie niewielkiego parku.
Położona tuż obok zbiegu ulic: Zwycięstwa, Księdza Sulińskiego, Celników.
193. Jeleńska. Nazwa pochodzi od dawnej wsi Jeleń. Prawdopodobnie jest śladem pozostałym
po jednej z kilku dróg prowadzących w dalekiej przeszłości z Jaworzna do Jelenia.
Znajduje się w dzielnicy Bory, łączy ul. Tetmajera z ul. Duracza.
194. Jesienna. Nazwa wywiedziona od słowa "jesień". Brak związku przyczynowego z miejscem
położenia.
Ulica znajduje się w Koźminie. Jest przedłużeniem ul. Kasztanowej, kończy się na granicy z Balinem.
195. Lelewela. Nadana celem upamiętnienia postaci Joachima Lelewela (22.03.1786 - 29.05.1861)
polskiego historyka, i działacza politycznego, uczestnika powstania listopadowego i prezes
Towarzystwa Patriotycznego w czasie jego trwania.
Położona w północno-wschodniej części Ciężkowic, łączy się z ul. Młyny Serafińskie.
196. Jodłowa. Nazwa pochodzi od słowa "jodła" - oznaczającego rodzaj drzewa szpilkowego
z rodziny sosnowatych. Brak związku z sytuacją dendrologiczną miejsca na którym leży.
Ulica ta znajdująca się w Ciężkowicach odbiega od ul. Księdza Mroczka w kierunku południowozachodnim.
197. gen. Bema. Nazwa upamiętnia osobę Józefa Zachariasza Bema (14.03.1794 10.12.1850) polskiego generała, dowódcy artylerii Wojska Polskiego w powstaniu listopadowym, naczelnego
wodza w powstaniu węgierskim, autora opracowań historycznych i technicznych.
Leży w południowo-zachodniej części Dąbrowy Narodowej, łączy się z ul. Orzeszkowej.
198. Chełmońskiego. Nadana celem uhonorowania Józefa Mariana Chełmońskiego (7.11.1849 6.04.1914) polskiego malarza realisty znanego głównie z nastrojowych pejzaży.
Ulica położona jest w Śródmieściu, początek bierze w pobliżu cmentarza ciężkowickiego a kończy
się przy rondzie w Wilkoszynie.
199. Józefa Głowacza. Upamiętnia urodzonego w Ciężkowicach zasłużonego dla miasta działacza
samorządowego i ludowego (Zjednoczone Stronnictwo Ludowe) (ur. 17.09.1916 – zm.9.02.1999).
Ulica znajduje się w części Ciężkowic zwanej Pod Łużnikiem.
200. Kraszewskiego. Nazwa nadana celem uhonorowania Józefa Ignacego Kraszewskiego
(28.07.1812 – 19.03.1887), jednego z największych polskich powieściopisarzy, publicysty, krytyka
literackiego, społecznika i działacza politycznego.
Ulica położona jest we wschodniej części Góry Piasku, łączy się z ul. Jaworznicką.
201. Kruka. Upamiętnia postać Józefa Kruka (1902 - 1947) nauczyciela, który w latach okupacji
działał w konspiracji na terenie Balina i Ciężkowic. W roku 1945 uruchomił szkołę w Ciężkowicach.
Za działalność w WiN został aresztowany i skazany.
Ulica znajduje się we wschodniej części Ciężkowic.
202. Poniatowskiego. Nazwa nadana celem upamiętnienia księcia Józefa Antoniego
Poniatowskiego (7.05.1763 - 19.10.1813), generała, uczestnika wojen napoleońskich, Wodza
Naczelnego Wojska Polskiego Księstwa Warszawskiego.
Ulica położona jest we wschodniej części Pieczysk.
203. Bruna. Upamiętnia działacza lewicowego Juliana Bruna (21.04.1886 - 28.04.1942),
dziennikarza i krytyka literackiego. Działał w SDKPiL, potem KPP. Od roku 1926 mieszkał w ZSRR.
Ulica na terenie Byczyny biegnie równolegle do ul. Gwardzistów.
204. Leńskiego. Nazwa nadana celem uczczenia Juliana Leńskiego [rodowe nazwisko: Leszczyński
(8.01.1889 - 20.08.1939)] - polskiego działacza lewicowego, dziennikarza i publicysty.
Ulica znajduje się w Byczynie, łączy się z ul. Baranowskiego.
205. Kossaka. Nazwa honoruje polskiego malarza akwarelistę Juliusza Kossaka (29.10.1824 3.02.1899), batalistę, ilustratora.
Ulica położona jest w Pieczyskach, łączy się z ul. Malczewskiego.
206. Kablowa. Nazwa pochodzi od słowa "kabel" oznaczającego wiązkę izolowanych przewodów
elektrycznych. Związek przyczynowy między nazwą a ulicą nieznany.
Znajduje się ona w centrum Szczakowej, łączy ulice: Jagiellońską i Kilińskiego.
207. Kaczeńców. Nazwa wyprowadzona od popularnego określania (kaczeniec, kaczyniec) gatunku
rośliny kwiatowej charakterystycznej dla terenów podmokłych - knieci błotnej, występującej
niegdyś licznie wzdłuż całego przebiegu dzisiejszej ulicy.
Ulica leży w południowej części Byczyny, jest drugim po ul. Krakowskiej łącznikiem z Cezarówką
Dolną.
208. Kalinowa. Nazwa może mieć związek z licznie nasadzaną w okolicy przebiegu ulicy dla celów
zdobniczych odmianą krzewów kaliny koralowej zwanej "kulą śnieżną" (z franc. boule de neige).
Ulica położona jest w Osiedlu Stałym, łączy się z Katowicką i Starowiejską.
209. Kaliska. Stara miejscowa nazwa odnosząca się do zagłębienia terenowego leżącego u podnóża
południowego skłonu Góry Sadowej na linii Warpie - Góra Piasku; pochodzi od staropolskiego
słowa "kalić" tj. brudzić, tu oznaczała miejsce spływu i zbierania się zmąconych wód głównie z
opadów atmosferycznych.
Ulica leży na Górze Piasku, łączy się z ul. Jaworznicką.
210. Kamienna. Nazwa nawiązuje do pierwotnej, naturalnej, gruntowej nawierzchni krótkiej ulicy,
znajdującej się w dzielnicy Góra Piasku i łączącej ul. Floriana z ul. Skrajną.
211. Karola Szymanowskiego. Nazwa nadana celem upamiętnienia wybitnego polskiego
kompozytora, pianisty, krytyka muzycznego i pedagoga - Karola Szymanowskiego (3.10.1882 29.03.1937).
Leży w Śródmieściu na terenie Osiedla T. Kościuszki, łączy się z ul. Rzemieślniczą.
212. Kasztanowa. Nazwa wyprowadzona od"kasztana" - owocu kasztanowca zwyczajnego, bądź od
samego drzewa ozdobnego określanego potocznie takim mianem. Brak związku przyczynowego
między nadaną nazwą a stanem zadrzewienia poboczy.
Ulica ta stanowi środkowy fragment głównej arterii dzielnicy Jeziorki między ul. Gwardii Ludowej
a ul. Jesienną.
213. Katowicka. Nazwę bierze od miasta Katowice w kierunku którego prowadzi. (W czasie
okupacji niemieckiej miała nazwę Reichstrasse)
Ulica biegnie przez Osiedle Stałe i Dąbrowę Narodową.
214. Bożka. Upamiętnia urodzonego w 1920 roku jelenianina Kazimierza Bożka - uczestnika ruchu
oporu w latach okupacji hitlerowskiej, działającego w szeregach Gwardii Ludowej PPS (z braćmi
Martyniakami), który zginął podczas nieudanej akcji na terenie Mysłowic.
Ulica znajduje się w północnej części Jelenia u podnóża Rudnej Góry, łączy się z ul. Zwycięstwa.
215. Pułaskiego. Upamiętnia postać Kazimierz Michała Władysława Pułaskiego (6.03.1745 11.10.1779) jednego z dowódców konfederacji barskiej, gen. brygady kawalerii amerykańskiej,
bohatera wojny niepodległościowej Stanów Zjednoczonych.
Ulica leży w dzielnicy Stara Huta, łączy ul. Asnyka i Staszica.
216. Kazimierza Wielkiego. Nazwa nadana celem upamiętnienia ostatniego króla Polski z dynastii
Piastów żyjącego w latach 1310 - 1370, wybitnego reformatora państwa, panującego od roku 1333
aż do śmierci.
Ulica położona jest we wschodniej części Szczakowej.
217. Kiepury. Nadana dla uczczenia Jana Kiepury (16.05.1902 - 15.08.1966) polskiego śpiewaka
i aktora filmowego o międzynarodowej sławie.
Leży we wschodniej części Ciężkowic, łączy się z ul. Młyny Serafińskie.
218. Klinowa. Nazwa wywiedziona wprost od dawnego miejscowego określenia "Na Klinie" - tj.
części Ciężkowic leżącej w trójkącie utworzonym między ulicami: Ciężkowicką, Mroczka i linią
kolejową.
Ulica składa się z dwu części odbiegających od wymienionych już ulic a połączonych drogą polną.
219. Klonowa. Pochodzi od nazwy rodzajowej dużej grupy drzew liściastych charakteryzujących się
liśćmi o dłoniastym pokroju.
Ulica znajduje na terenie Osiedla Stałego i stanowi łącznik między ulicami: Starowiejską a Armii
Krajowej.
220. Kniewskiego. Nadana celem upamiętnienia Władysława Kniewskiego (14.06.1902 21.08.1925) żołnierza Wojska Polskiego, uczestnika wojny polsko - bolszewickiej, potem działacza
młodzieżowego ruchu komunistycznego, uczestnika nieudanego zamachu na tajnego
współpracownika policji za co został osądzony i skazany na rozstrzelanie. W latach PRL traktowany
jako bohater ruchu robotniczego.
Ulica położona w osiedlu Pszczelnik.
221. Kolejarzy. Nazwa pochodzi od słowa "kolejarz" oznaczającego pracownika kolei żelaznej.
W Szczakowej, gdzie się ulica znajduje, słusznie przypisano to miano miejscu największego skupiska
mieszkańców - pracowników PKP tj. najbliższemu sąsiedztwu dworca kolejowego.
222. Kolejowa. Nazwa powstała z chwilą uruchomienia kolei gwareckiej. Pierwotnie określano nią
drogę łączącą centrum miasta ze stacją kolejową w Jaworznie. Dziś nosi ją odcinek trasy łączącej
Śródmieście z Podłężem zawarty między rondem obsługującym także ulice: Królowej Jadwigi
i Grunwaldzką ulicą Towarową.
223. Kolonia Ryszard. Pozostałość po po jednym z obiektów towarzyszących głębionemu w latach
okupacji hitlerowskiej szybu kopalni "Rychard" mającej dostarczać węgiel pobliskiej elektrowni
"Wilhelm".
Niewielka uliczka boczna od ul. Darwina znajdująca się w pobliżu elektrowni II.
224. Kolonijna. Nazwa jest pozostałością po określeniu "kolonia" przypisywanemu części Dąbrowy
(dziś Narodowej) zamieszkałej przez ludność napływową zatrudnianą w tamtejszych kopalniach
węgla w XIX w.
Ulica łączy się z ul. Katowicką.
225. Koniówki. Nazwa kulturowa na terenie Jelenia, pochodząca od słowa "koń". Dawniej miejsce
przetrzymywania koni i bydła przywożonego na jarmark w celach handlowych.
Dziś ulica biorąca początek od ul. Lipinka.
226. Gałczyńskiego. Nadana dla uczczenia Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego (23.01.19056.12.1953) - polskiego poety, którego wiersze, poematy i inne utwory cieszą się do dziś
niesłabnącym zainteresowaniem.
Ulica znajduje się w Śródmieściu, łączy się z ul. Zacisze.
227. Końcowa. Ostatnia, faktycznie końcowa uliczka przed Kozim Brodem, w północnej części
dzielnicy Góra Piasku.
Ulica zaczynająca się u zbiegu ulic: Batorego i Dąbrowskiego.
228. Kopalniana. Nazwa zwyczajowa, pochodzi od słowa "kopalnia", dziś przypisana jest
do krótkiej uliczki łączącej ul. Przechodnią z ul. Olszewskiego, w przeszłości skrócone dojście z
centrum miasta do szybów: "Helena" i "Paulina" kopalni "Fryderyk August".
229. Kosmonautów. Nazwa pochodzi od liczby mnogiej słowa "kosmonauta"- członek załogi statku
kosmicznego.
Niewielka ta uliczka znajduje się w dzielnicy Bory, łączy ulice: Duracza i Duboisa.
230. Kosów. Nazwa pochodzi od słowa "kos" oznaczającego gatunek ptaka z rodziny drozdowatych.
Ulica położona w części północno- zachodniej Jelenia zwanej Łęgiem.
231. Kostki Napierskiego. Nazwa nadana dla upamiętnienia postaci Aleksandra Leona Kostki Napierskiego (1620 - 18.07.1651) oficera, uczestnika wojny trzydziestoletniej, później przywódcy
powstania chłopskiego, za co został skazany na śmierć przez wbicie na pal.
Ulica znajduje się w Długoszynie.
232. Kosynierów. Nazwa pochodzi od słowa "kosynier" oznaczającego uczestnika pospolitego
ruszenia, przeważnie chłopskiego pochodzenia, uzbrojonego w kosę oprawioną na sztorc.
Powstanie formacji wiązane jest najczęściej z insurekcją kościuszkowską.
Ulica położona jest na północno-wschodnich krańcach Ciężkowic, łączy się z ul. Młyny Serafińskie.
233. Koszarowa. Nazwa związana z koszarami wojskowymi zbudowanymi w latach I wojny
światowej w centrum Szczakowej. W latach międzywojennych oraz po II wojnie zasiedlało je wojsko
polskie.
Ulica łączy się z ul. Jagiellońską.
234. Kościelna. Nazwę otrzymała z racji bezpośredniego sąsiedztwa z kościołem.
Znajduje się w Byczynie, początek bierze przy ul. Gwardzistów.
235. Kościuszkowców. Nazwa nadana dla upamiętnienia żołnierzy I Dywizji Piechoty im. Tadeusza
Kościuszki powstałej w latach II wojny światowej na terenach byłego ZSRR.
Ulica leży w północnej części Osiedla Stałego, łączy się z ul. Armii Krajowej.
236. Kowalska. Nazwa pochodzi od słowa "kowal" oznaczającego rzemieślnika praktykującego
obróbkę żelaza na gorąco.
Ulica ta leży w dzielnicy Góra Piasku, łączy się z Jaworznicką.
237. kapitana Pniaka (powinno być majora). Dla uczczenia jaworznianina Karola Pniaka
(26.01.1910 - 10.11.1980) - majora pilota Wojska Polskiego, asa myśliwskiego drugiej wojny
światowej.
Ulica odchodząca od ul. Sobieskiego w głąb Pieczysk.
238. Krakowska. Nazwa pochodzi od miasta Krakowa, w kierunku którego prowadzi.
Stanowi przedłużenie ul. Grunwaldzkiej od wylotu ul. Insurekcji Kościuszkowskiej do granic
Jaworzna za Byczyną.
239. Krakusa. Nazwa pochodzi od słowa "Krakowiak" i oddaje związek pochodzeniowy jaworznian z
Krakowiakami Zachodnimi zwanymi potocznie krakusami.
Ulica biegnie od ul. Zagłoby do ulicy Urzędniczej.
240. Kręta. Nazwa adekwatna do pierwotnego przebiegu ulicy, dziś nieco zmienionego.
Znajduje się we wschodniej części Długoszyna i łączy z ul. Myśliwską.
241. Królewska. Nazwa wyprowadzona od słowa "król", a nadana z racji bliskiego sąsiedztwa
z pięcioma ulicami noszącymi imiona królów polskich.
Jest najbardziej na północ wysuniętą przecznicą ulicy Grabańka.
242. Królowej Jadwigi. Nadana dla upamiętnienia Jadwigi córki Ludwika Węgierskiego (ur. w roku
1373 lub 1374, zmarłej 17.07.1399) królowej Polski od roku 1384, beatyfikowanej i kanonizowanej
przez Jana Pawła II.
Ulica znajduje się w Śródmieściu, łączy pl. św. Jana z ul. Grunwaldzką.
243. Krótka. Nazwa pochodzi od przymiotnika "krótki" i doskonale oddaje długość ulicy znajdującej
się w Śródmieściu i łączącej ul.: św. Wojciecha, Waryńskiego, Obrońców Poczty Gdańskiej i Polową.
244. Krucza. Nazwa pochodzi od kruka - gatunku przewodniego rodziny ptaków krukowatych.
Nadano ją z racji kojarzenia kruków ze zmarłymi (ulica prowadziła do nieistniejącego dziś
cmentarza cholerycznego).
Łączy się z ul. Leśną.
245. Krupnicza. Nazwa wyprowadzona od starego miejscowego miana (Krupka) zachodniej części
Ciężkowic graniczącej z Luszowicami.
Uliczka ta, a właściwie droga polna, jest najbardziej na wschód usytuowaną drogą w Jaworznie.
246. Krystyny. Nazwa pochodzi od imienia, brak związku przyczynowego z miejscem i jego historią.
Ulica leży w Byczynie między ulicami o podobnych nazwach, łączy się z ul. Kaczeńców.
247. Krzywa. Pozostałość po tzw. "Krzywej Drodze" biegnącej między ogrodami a polami
uprawnymi na tyłach gospodarstw zlokalizowanych przy ul. Królowej Jadwigi i pl. św. Jana.
Dzisiaj krótka uliczka łącząca ul. Podwale i 3 Maja.
248. księdza Mroczka. Biegnąca przez całe centrum Ciężkowic ulica nazwę otrzymała,
dla upamiętnienia osoby ks. Andrzeja Mroczka (1890 - 1960) długoletniego i pierwszego
proboszcza miejscowego kościoła pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
249. księdza Sulińskiego. Nazwa nadana dla uczczenia pamięci księdza Jana Sulińskiego proboszcza kościoła pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Jeleniu.
Ulica łączy rondo przy kopalni "Sobieski" z centrum Jelenia.
250. Księcia Józefa. Upamiętnia księcia Józefa Antoniego Poniatowskiego (7.05.1763 19.10. 1813), generała, uczestnika wojen napoleońskich, Wodza Naczelnego Wojska Polskiego
Księstwa Warszawskiego.
Ulica znajduje się w Jeleniu, łączy się z ul. Wygoda.
251. księdza Kazimierza Ciuby. Nadana dla upamiętnienia postaci proboszcza parafii kościoła
katolickiego w Ciężkowicach w latach 1961- 1995.
Ulica leży w zachodniej części Ciężkowic zwanej Pod Łużnikiem.
252. księdza Stanisława Stojałowskiego. Nazwa związana z osobą księdza katolickiego Stanisława
Stojałowskiego ( 1845 - 1911 ) - działacza ludowego, redaktora, posła do Sejmu Krajowego, który
bywał w Jaworznie wielokrotnie. Wdzięczni mieszkańcy uczestniczący w uroczystości odsłonięcia
pomnika księdza w 1919 roku, po jej zakończeniu zamienili tablice z nazwą ulicy. Franciszek Józef
ustąpił miejsca Stanisławowi Stojałowskiemu.
Ulica łączy Rynek z ul. Obrońców Poczty Gdańskiej.
253. Kwiatowa. Nazwa wyprowadzona od słowa "kwiat". W tym przypadku brak związku
przyczynowego między nazwą a otoczeniem.
Ulica znajduje się w Osiedlu Stałym w pobliżu tamtejszego kościoła, początek bierze
od ul. Starowiejskiej.
254. Laskowiec. Stara nazwa miejscowa terenu, przez który dziś biegnie ulica, pochodzi
od owoców leszczyny - orzechów laskowych.
Ulica znajduje się w Byczynie, jest boczną od ul. Baranowskiego.
255. Leona Kruczkowskiego. Nadana celem upamiętnienia osoby Leona Kruczkowskiego (1900 1962 ) - polskiego powieściopisarza, dramaturga, publicysty i działacza społecznego o lewicowych
poglądach.
Ulica znajduje się na Wysokim Brzegu, łączy się z ul. Wojska Polskiego.
256. Leszczynowa. Nazwa ulicy nawiązuje do starej nazwy miejsca, ku któremu (Pod Leszczyny)
prowadzi, a które obfitowało niegdyś w krzewy leszczyny. Do dziś pozostała niewielka ich część.
Ta wąska uliczka biegnie na południe od ul. Ks. A. Mroczka.
257. Leśna. Nazwa pochodzi od słowa "las". Dawniej jedna z dróg wiodących od zabudowanego
centrum do kompleksu leśnego Podłęże.
Ulica ta łączy ul. Kolejową z Aleją Marszałka Piłsudskiego w okolicy kościoła św. Barbary w Podłężu.
258. Leśnej Osady. Nazwa oznaczała kiedyś siedlisko pracowników leśnych oddalone
od uczęszczanych traktów. W lasach należących do Jaworznickich Komunalnych Kopalń Węgla była
często używana.
Ulica znajduje się w północnym krańcu Jelenia, odbiega od ul. Zwycięstwa.
259. Letnia. Pochodzi od oznaczającego porę roku słowa "lato".
Ulica leży w Cezarówce Dolnej, łączy się z ulicą Wiosenną.
260. Licealna. Nazwa wyprowadzona od słowa "liceum"- szkoły średniej.
Ulica z dwu stron otacza teren I Liceum Ogólnokształcącego w osiedlu Podwale i łączy ul. Podwale
z ul. Cyprysową.
261. Liliowa. Nazwa pochodzi od roślin cebulowych z rodziny liliowatych hodowanych często
w ogrodach w celach zdobniczych.
Ulica znajduje się w dzielnicy Byczyna, łączy ul. Ćwiklińskiej z Chryzantemową.
262. Lipinka. Nawiązanie do dawnej, kulturowej nazwy miejscowej obejmującej teren przebiegu
obecnej ulicy.
Ulica leży w Jeleniu, początek bierze od ul. Księdza Sulińskiego.
263. Lipowa. Nazwa pochodzi od gatunku drzew - lipy drobnolistnej, którymi ulica jest obsadzona
od chwili założenia. Pierwotna nazwa ulicy - to Jerozolimska. W latach okupacji Niemcy zmienili
ją na Lipową. Ulica tworzyła jedną z dwu osi kolonii robotniczej Nowy Pechnik.
Łączy się z ul. Grunwaldzką.
264. Lokacji. Nazwa nadana dla upamiętnienia faktu lokacji wsi Jeleń.
Ulica znajduje się w północnej części Jelenia zwanej Łęg, łączy się z ul. Zwycięstwa.
265. Lotników. Nazwa wywiedziona od słowa "lotnik", jej pojawienie się jest związane
z zamieszkaniem w tamtejszej okolicy znanego z udziału w bitwach powietrznych okresu II wojny
pilota Karola Pniaka.
Ulica leży w Pieczyskach, łączy ulice: Pożarową i Solskiego.
266. Lucjana Rydla. Nadala dla upamiętnienia postaci Lucjana Rydla (1870 - 1918) - doktora nauk
prawnych, poety, dramatopisarza i historyka sztuki. Ulica znajduje się w dzielnicy Góra Piasku, jest
łącznikiem ulic: Floriana i gen. Grota - Roweckiego.
267. Ludowa. Nazwa pochodzi od słowa "lud".
Ulica w Ciężkowicach, odbiega od ul. Grabańka ku wschodowi, omijając północną granicę
miejscowego cmentarza.
268. Ludwiki Wawrzyńskiej. Nadana dla upamiętnienia osoby Ludwiki Wawrzyńskiej (1908 - 1955)
- nauczycielki z Warszawy, która uratowała z pożaru czworo dzieci przypłacając ten czyn życiem.
Ulica znajduje się w Jeleniu, łączy ulice: Wygoda, 700-lecia i Bagno.
269. Luszowicka. Stara nazwa miejscowa, przynależna niegdyś do drogi wiodącej wsi Luszowice.
Ulica w górnej części Ciężkowic odbiegająca od ul. Zwycięstwa.
270. Łanowa. Nazwa pochodzi od łanów zboża (dziś w znacznej mierze są to pola ugorujące),
wśród których przebiegała niegdyś droga łącząca Jeziorki z Byczyną.
Obecnie łączy ulice: Kasztanową i Gwardzistów.
271. Ławczana. Nazwa miejscowa powstała z początkiem XIX wieku, najprawdopodobniej
od progów ("ław") kolejki wąskotorowej wykorzystywanej do wywozu popiołów z pobliskiej huty
cynku i kopalni "Ludwika" na hałdę. W latach międzywojennych ulica stanowiła całość z dzisiejszą
ulicą Śląsk.
Dziś, łącząca się z al. marsz. Piłsudskiego, ulica w osiedlu Podłęże.
272. Łazowa. Stara nazwa miejscowa o niejasnej etymologii; może pochodzić od "łazić"
(oznaczałaby wówczas przełaz, przejście) lub od "łaziwa" - przyrządu ułatwiającego bartnikom
wchodzenie na drzewa bartne.
Ulica znajduje się w Koźminie, łączy się z ul. Jesienną.
273. Łąkowa. Nazwa pochodzi od słowa "łąka". Ulica położona w centrum Ciężkowic, kiedyś
prowadziła ku łąkom okalającym miejscowość od północy.
Ulica biegnie od ul. Księdza Mroczka.
274. Łęgowa. Nazwa wyprowadzona od słowa "łęg" oznaczającego podmokłą łąkę.
Boczna ulica od ul. Zwycięstwa, w części Jelenia zwanej od dawna Łęgiem.
275. Łubowiec. Stara nazwa miejscowa pochodząca najprawdopodobniej od słowa "łub"
oznaczającego korę zdartą z drzew używaną do celów różnych, często do wyplatania koszy. Dzisiaj
nie tylko południowo-zachodnia część dzielnicy Dąbrowa Narodowa, ale jedna z jej ulic.
Łączy ulice Wyspiańskiego i Sucharskiego.
276. Małgorzaty Fornalskiej. Nadana w latach PRL celem upamiętnienia Małgorzaty Fornalskiej
(1902 - 1944) - działaczki ruchu komunistycznego w międzywojennej Polsce i ZSRR, w latach
okupacji aresztowanej i więzionej przez Gestapo, rozstrzelanej w ruinach warszawskiego getta.
Ulica leży na wschodnich obrzeżach Góry Piasku, dojazd ulicami: Pracy, gen. Grota-Roweckiego.
277. Marcina Kasprzaka. Dla upamiętnienia Marcina Kasprzaka (1860 - 1905 ) - działacza
robotniczego, działacza PPS w zaborze pruskim, założyciela drukarni SDKPiL, więzionego
i straconego w Cytadeli Warszawskiej przez władze carskie.
Ulica znajduje się w Niedzieliskach, łączy się z ul. Szczakowską.
278. Makowa. Nazwa pochodzi od roślin kwiatowych z rodziny makowatych. Brak związku między
nazwą a otoczeniem ulicy, która leży w południowo-wschodnie j części dzielnicy Byczyna.
Dojazd od ul. Korczyńskiego.
279. Małgorzaty. Nazwa pochodzi od żeńskiego imienia. Brak związku przyczynowego z konkretną
osobą.
Ulica znajduje się w Byczynie, łączy się z ul. Kaczeńców.
280. Mały Dół. Stara nazwa topograficzna oznaczająca kiedyś niewielki wąwóz wcięty w stok
wzgórza Staberek.
Dziś uliczka w Jeleniu łącząca się z ul. Zwycięstwa.
281. Mariana Buczka. Nadana celem upamiętnienia postaci Mariana Buczka (1896 - 1939) - oficera
Legionów Polskich, działacza socjalistycznego, potem komunistycznego, prawdopodobnie oficera
polskiego wywiadu działającego w tym środowisku, który poległ podczas ataku na stanowisko
niemieckiego karabinu maszynowego we wrześniu 1939 r.
Ulica leży w dzielnicy Dąbrowa Narodowa, dojazd od Nowowiejskiej.
282. Marii Curie-Skłodowskiej. Dla uczczenia Marii Salomei Skłodowskiej-Curie (7.11.1867
- 4.07.1934) uczonej polskiej, wykształconej i pracującej nad promieniotwórczością we Francji,
dwukrotną noblistką.
Ulica znajduje się w Osiedlu Stałym, łączy się z ul. Staffa.
283. Marii Konopnickiej. Nadana celem upamiętnienia Marii Stanisławy Konopnickiej ( 23.05.1842
- 8.10.1910) - poetki, publicystki i tłumaczki.
Ulica leży w centrum Starej Huty.
284. Marii Koszutskiej. Przypomina Marię Karolinę Koszutską (1876 - 1939) - nauczycielkę,
dziennikarkę, działaczkę polskiego ruchu socjalistycznego, potem komunistycznego, aresztowaną
podczas pobytu w ZSRR przez NKWD, zmarłą tamże w trakcie odbywania kary więzienia.
Ulica znajduje się w Jeleniu, łączy się z ul. Wygoda.
285. Marmurowa. Nazwa pochodzi od słowa "marmur" oznaczającego rodzaj skały, nie ma związku
ze skałami występującymi w pobliżu.
Ulica leży w osiedlu Gigant, łączy się z ul. Granitową.
286. Żukowa. Nadana w latach PRL dla upamiętnienia marszałka Związku Radzieckiego Gieorgija
Żukowa (1896 - 1974) - szefa sztabu generalnego Armii Czerwonej, a w latach II wojny światowej
pierwszego zastępcy naczelnego wodza ZSRR.
Ulica znajduje się w dzielnicy Byczyna, łączy ulice: Krakowską i Gwardzistów.
287. Martyniaków. Dla upamiętnienia uczestników ruchu oporu PPS - WRN (Gwardii Ludowej):
Feliksa Martyniaka - więźnia obozów koncentracyjnych, Stanisława Martyniaka i Jana Martyniaka straconych przez władze okupacyjne.
Ulica łączy ul. Wojska Polskiego z ul. Moniuszki.
288. Heleny Marusarzówny. Upamiętnia Helenę Marusarzównę (1917 - 1941) - polską mistrzynię
sportów narciarskich, w latach okupacji żołnierza Związku Walki Zbrojnej - AK i kuriera
tatrzańskiego, ujętą i rozstrzelaną przez Gestapo.
Ulica odbiega od ul. Pszczelnik w osiedlu o tej samej nazwie.
289. Melchiora Wańkowicza. Nazwa przypomina Melchiora Wańkowicza (1892 - 1974 ) - polskiego
pisarza, publicystę, dziennikarza, uczestnika walk w I wojnie światowej i korespondenta wojennego
towarzyszącego Wojsku Polskiemu na frontach zachodnich.
Ulica znajduje się w Jeleniu, prostopadła do ul. Wygoda.
290. Michała Bałuckiego. Nadana dla upamiętnienia Michała Bałuckiego (1837 - 1941 ) - polskiego
komediopisarza i publicysty.
Uliczka położona jest w północno-zachodniej części Ciężkowic, łączy się z ul. Księdza Mroczka.
291. Mieczyków. Nazwa pochodzi od rodzaju kwiatowych roślin cebulowych.
Ulica leży w północnej części dzielnicy Byczyna, odbiega od ul. Gwardzistów ku wschodowi.
292. Mieczysławy Ćwiklińskiej. Upamiętnia postać Mieczysławy Trapszo (1879 - 1972), znanej pod
pseudonimem artystycznym jako Ćwiklińska - polskiej aktorki teatralnej i filmowej, a także
śpiewaczki.
Ulica znajduje się w pobliżu cmentarza w Byczynie.
293. Miedziana. Nazwa wyprowadzona od słowa „miedź”, oznaczającego jeden z metali
kolorowych. Brak związków przyczynowych z miejscem przebiegu ulicy.
Leży ona w dzielnicy Góra Piasku, łączy się z ul. Górnośląską.
294. Mieszka I. Przypomina postać księcia polskiego (data urodzin nieznana, zmarł w 992 roku),
twórcę państwowości polskiej, który przez chrzest Polski wprowadził kraj do kręgu kultury
chrześcijańskiej, dyplomatę i wybitnego wodza.
Ulica odbiegająca od ul. Grunwaldzkiej leży w Pechniku.
295. Mikołaja Kopernika. Nadana dla upamiętnienia Mikołaja Kopernika (1473 - 1543) - księdza,
doktora prawa kanonicznego, lekarza, a przede wszystkim wybitnego astronoma - twórcę tzw.
teorii kopernikańskiej.
Ulica przebiega w północno-wschodniej części Śródmieścia łącząc ul. Żółkiewskiego z ul. Kołłątaja.
296. Mikołaja Reja. Upamiętnia Mikołaja Reja (1505 - 1569 ) - poetę, prozaika i tłumacza polskiego
doby Renesansu, także teologa ewangelickiego.
Ulica łączy Starą Hutę z Borami.
297. Miła. Nazwa pochodzi od wyrazu "miły".
Ulica łączy się ul. Matejki z ul. Budryka, leży w dzielnicy Stara Huta.
298. Miodowa. Nazwa ulicy wyprowadzona od słowa "miód", może sugerować istnienie w tym
miejscu w przeszłości pasieki lub występowanie roślin miododajnych.
Ulica biegnie równolegle do ul. Chropaczówka biorąc początek od ul. Szczakowskiej.
299. Młynarska. Stara nazwa kulturowa przynależna niegdyś fragmentowi drogi prowadzącej
do nieistniejącego dziś młyna wodnego nad Wąwolnicą zwanego jaworznickim.
Wskutek rozwoju Zakładów Chemicznych "Azot" przebieg ulicy został nieco zmieniony - przesunięto
ją ok. 100m na północ.
300. Młyny Serafińskie. Nazwa kulturowa nawiązująca do istniejącego w Ciężkowicach przez kilka
wieków młyna wodnego i jednego z właścicieli o imieniu Serafin.
Ulica poprowadzona śladem dawnej drogi do młyna, bierze początek od ul. Księdza Mroczka.
301. Młyńska. Nazwa nawiązuje do nieistniejącego a usytuowanego niegdyś w pobliżu pierwszego,
licząc od źródeł strumienia, z trzech młynów wodnych przy Wąwolnicy.
Krótka uliczka odbiegająca od ul. Chopina na przeciw Zakładów Chemicynzch "Azot".
302. Modrzewiowa. Nazwa urobiona od nazwy rodzajowej drzewa iglastego z rodziny sosnowatych
- modrzew.
Ulica leży w południowej części dzielnicy Byczyna, dojazd od ul. Korczyńskiego wzdłuż skraju lasu.
303. Mokra. Pierwotnie nazwa ulicy położonej w dzielnicy Długoszyn ściśle wiązała się z jej stanem.
Biegnąc prostopadle od ul. Dąbrowskiego ku potokowi Kozi Bród znajduje się na terenach dawnych,
podmokłych łąk.
304. Moniuszki. Nadana celem uczczenia Stanisława Moniuszki (1819 - 1872) - polskiego
kompozytora i dyrygenta, autora licznych oper, operetek, baletów i pieśni.
Ulica położona jest na tzw. "starym" Podłężu, łączy ulice: Leśną i Martyniaków.
305. Morcinka. Przypomina postać Gustawa Morcinka (1891 - 1963) - polskiego nauczyciela,
działacza, a przede wszystkim pisarza związanego twórczością ze Śląskiem Cieszyńskim i Górnym
Śląskiem.
Ulica znajduje na Osiedlu Stałym, biegnie równolegle do ul. św. Kolbego, znajdując wylot u
al. Tysiąclecia.
306. Morgowa. Nazwa pochodzi od jednostki miary powierzchni gruntów ornych – morgi (od 0,33–
1,07ha). Ulica położona jest między Jeziorkami a Cezarówką Górną, prowadzi od ul. Kasztanowej
ku polom uprawnym. Zabudowana jest dotychczas tylko w części początkowej.
307. Mostowa. Ulica, biorąca początek na Pechniku, nazwę swą zawdzięcza nieistniejącym dziś
dwu mostom kolejowym (obecnie wiadukt pod ul. Jana Pawła II).
Łączy ulice: Grunwaldzką, Towarową, Wilczą.
308. Moździerzowców. Nazwa ulicy związana jest ściśle ze stacjonowaniem (lata 1951 – 1955)
w Szczakowej 78 Pułku Piechoty Ludowego Wojska Polskiego, w którego skład wchodziła między
innymi bateria moździerzy.
Ulica znajdująca się w Szczakowej, łączy ul. Batorego z krańcem ul. Jaworznickiej.
309. Mylna. Nazwa ulicy pochodzi od słów "mylić", "mylący".
Położona na terenie Niedzielisk, stanowi odnogę ul. Wiejskiej.
310. Mysłowicka. Droga przemysłowa położona w rejonie Wysokiego Brzegu, skierowana
ku Mysłowicom. Bez zabudowań mieszkalnych.
Dojazd od ul. Wojska Polskiego.
311. Myśliwska. Nazwa pochodzi od słowa "myśliwy".
Ulica znajduje się w Długoszynie, łączy ul. Skalną z Widokową.
312. Na Błoniach. Leży w południowo-wschodnie części Jelenia. Nawiązuje do dawnej nazwy
kulturowej "Błonia", która odnosiła się do rozległych, bogatych pastwisk.
Ulica łączy dwie inne: Koszutskiej i Drabowe Bagno.
313. Na Grobli. Nazwa ulicy jest kontynuacją nazwy kulturowej odnoszącej się do sytuacji
topograficznej tego miejsca w XIX w., to jest sprzed pierwszej regulacji koryta rzeki Przemszy.
Ulica znajduje się w części Jelenia zwanej Łęgiem, odbiega od ul. Zwycięstwa.
314. Na Stawach. Ulica w Jeleniu łącząca się z ul. Banasika. Nazwa jest przeniesieniem starej nazwy
miejscowej z okresu kiedy w pobliżu istniały stawy.
315. Nad Brzegiem. Nazwa jest adaptacją dawnej nazwy kulturowej odnoszącej się do sytuacji
sprzed regulacji Przemszy.
Ulica leży w części Jelenia zwanej Łęgiem, łączy się z ul. Zwycięstwa.
316. Nadbrzeżna. Ulica jest jak gdyby przedłużeniem ul. Nad Brzegiem - stąd też jej pokrewna
nazwa.
317. Nadrzeczna. Nazwa ulicy nawiązuje ściśle do jej przebiegu: od centrum Długoszyna ku rzece
Białej Przemszy. Biegnie śladem dawnego traktu od Szczakowej do Będzina.
318. Nałkowskiej. Nazwa nadana celem upamiętnienia postaci Zofii Nałkowskiej (1884 – 1954),
polskiej pisarki i publicystki znanej również z działalności społecznej m. innymi w Sejmie i Głównej
Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich.
Ta okrężna ulica znajduje się w centrum Jaworzna, w Osiedlu T. Kościuszki, początek i koniec od ul.
Matejki.
319. Narcyza. Nazwa pochodzi od rodzaju kwiatów ozdobnych.
Ulica leży w dzielnicy Góra Piasku i odbiega od ul. Górnośląskiej.
320. Narutowicza. Nazwa nadana dla upamiętnienia osoby Gabriela Narutowicza (1865 - 1922 )
- naukowca, pierwszego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dwukrotnego ministra po odzyskaniu
przez Polskę niepodległości.
Ulica znajduje się w centrum miasta, łączy ulice: Pocztową z Urzędniczą.
321. Nauczycielska. Nazwa ściśle związana z powstaniem i funkcjonowaniem dawnej szkoły
podstawowej w Byczynie. W budynku znajdowały się również pomieszczeni mieszkalne dla
nauczycieli.
Ulica biegnie od ul. Korczyńskiego ku wierzchołkowi Góry Biskupiej gdzie się z ul. Krakowską.
322. Niecała. Nazwę otrzymała gdy stawały pierwsze przy niej budynki, była wówczas faktycznie
niecała.
Ulica na Borach, boczna od ul. Tetmajera.
323. Niemcewicza. Nazwa nadana dla upamiętnienia Juliana Ursyna Niemcewicza ( 1756 - 1841) polskiego poety i dramaturga, współautora Konstytucji 3 Maja. Ulica, biegnąc przez Bory, łączy
ul. Krakowską z ul. Tetmajera.
324. Niezapominajki. Nazwa pochodzi od
rodziny roślin z rodzaju ogórecznikowatych
charakteryzujących się u większości gatunków licznymi, drobnymi, niebieskiego koloru kwiatami.
Ulica, boczna od ul. Szarych Szeregów, znajduje się w centrum Ciężkowic.
325. Nizinna. Ulica wzięła swą nazwę od położenia w dolinie Koziego Brodu, dziś osuszonej i mocno
przeobrażonej.
Biegnie od ul. Wapniówka ku wymienionemu potokowi w północnej części Szczakowej.
326. Norwida. Nazwana celem upamiętnienia Cypriana Kamila Norwida (1821 - 1883 ) - polskiego
poety, dramatopisarza, malarza i rzeźbiarza.
Ulica łączy się z ul. Zegadłowicza, leży w osiedlu Pszczelnik.
327. Nosala. Niewielka uliczka w centrum miasta (Podwale) upamiętnienia Jana Nosala (1883 1944) ostatniego w Polsce międzywojennej burmistrza Jaworzna, wybranego na tę funkcję
w kwietniu 1939 roku. Wcześniej, z ramienia Centrolewu, był posłem do Sejmu RP. Osadzony w
roku 1943 w obozie Auschwitz-Birkenau za działalność w ruchu oporu, zginął rok później.
Ulica łączy się z ul. 3 Maja.
328. Nowa. W miejscu ustawionych frontem do ulicy bloków istniała do końca lat
siedemdziesiątych XX w. kolonia domów jednorodzinnych, wzniesionych w latach okupacji
niemieckiej.
Położona w Osiedlu Górniczym łączy ulice: Dwornickiego i Tuwima.
329. Nowotki. Upamiętnia postać Marcelego Nowotki (1893 - 1942 ) członka i działacza
Komunistycznej Partii Polski, pierwszego przywódcy Polskiej Partii Robotniczej.
Znajduje się w Dąbrowie Narodowej, łączy ul. Katowicką z ul. Dąbrowską.
330. Nowowiejska. Nazwa ulicy utworzona ze zbitki słów: "nowa" i "wiejska".
Położona w Dąbrowie Narodowej, początek bierze od ul Katowickiej w pobliżu kościoła.
331. Obrońców Poczty Gdańskiej. Nadana dla upamiętnienia pocztowców - uczestników obrony
w dniu 1 września 1939 roku Poczty Polskiej w Wolnym Mieście Gdańsku. Dawniej ul. Tadeusza
Kościuszki, zmiana nastąpiła po przyłączeniu Szczakowej do Jaworzna.
Położona w północno-wschodniej części Śródmieścia, łączy je z dzielnicą Wilkoszyn.
332. Ofiar faszyzmu. Upamiętnia wszystkie ofiary zbrodniczej ideologii. W Jaworznie kojarzone
głównie z ofiarami lat II wojny światowej.
Ulica znajduje się w północnej części dzielnicy Dąbrowa Narodowa, łączy ulicami: Dąbrowską
i Wiśniową.
333. Ogrodnicza. Nazwa zainicjowana istnieniem w bezpośrednim jej sąsiedztwie najstarszych
w Jaworznie (od lat międzywojennych) ogrodów działkowych. Położona jest w dzielnicy Stara Huta,
łączy się z ulicami: Fabryczną i Asnyka.
334. Ogrodowa. Podobnie jak poprzednia, nazwę zawdzięcza sąsiedztwu pracowniczych ogrodów
działkowych, ku którym prowadzi od ul. Kilińskiego.
Znajduje się we wschodniej części dzielnicy Szczakowa.
335. Okólna. Nazwa miejscowa, pochodzi od "okólnika" - wydzielonego (często ogrodzonego)
miejsca wypędu i przetrzymywania żywego inwentarza. Takie miejsce znajdowało się w centrum
dawnej wsi Szczakowa.
Dziś zamknięta ulicami: Batorego i Polną.
336. Okrężna. Niewielka uliczka w Osiedlu T. Kościuszki (dzielnica Śródmieście) "okrążająca" kilka
bloków.
Zaczyna się i kończy przy ul. Gwarków.
337. Okrzei. Upamiętnia Stefana Aleksandra Okrzeję (1886-1905) - działacza niepodległościowego,
członka Organizacji Bojowej Polskiej Partii Socjalistycznej straconego w Cytadeli Warszawskiej
za udział w zamachu.
Ulica położona w Pechniku, łączy się z ul. Mostową.
338. Jana Olbrachta. Nazwa przypomina Jana I Olbrachta (1459 - 1501) - syna Kazimierza
Jagiellończyka, króla Polski w latach 1492 – 1501.
Ulica znajduje się w części Ciężkowic zwanej Grabańką, przecina ulicę o tej samej nazwie.
339. Olszewskiego. Nadana dla upamiętnienia Karola Stanisława Olszewskiego ( 1846 - 1915 ),
polskiego chemika i fizyka, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Łączy ul Grunwaldzką z dzielnicą Stara Huta.
340. Olszynowa. Nazwa pochodzi od słowa "olszyna" oznaczającego niewielki gaj złożony
z młodych drzew rodzaju "olsza".
Ulica położona w dzielnicy Byczyna, łączy ulice: Krakowską i Gwardzistów.
341. Olszyny. Pochodzenie nazwy jak wyżej.
Ulica znajduje się w dzielnicy Góra Piasku, łączy się z ul. Dąbrowskiego.
342. Omturowców. Upamiętnia Organizację Młodzieży Towarzystwa Uniwersytetów Robotniczych
związaną z Polską Partią Socjalistyczną istniejącą ( także w Jaworznie) w latach 1926 -1936 oraz
1945 - 1948.
Ulica, boczna od ul. Wygoda, położona jest w dzielnicy Jeleń.
343. Orkana. Nadana celem upamiętnienia Władysława Orkana (rodowe nazwisko - Franciszek
Ksawery Smaciarz, zmienione na Smreczyński, ur. w roku 1875 zm. w 1930 - powieściopisarza,
poety, popularyzatora literatury ukraińskiej.
Ulica znajduje się w dzielnicy Pieczyska i łączy się z ul. Chocimską.
344. Osadników. Ulica Nazwa pochodzi od słowa "osadnik" - człowiek osiedlający się, bądź
osiedlany przymusowo na terenie niezamieszkałym.
Położona w dzielnicy Jeleń, boczna od ul. Zwycięstwa.
345. Langego. Przypominana Oskara Ryszarda Langego (1904 - 1965 ) - naukowca ekonomistę
o światowej renomie, wcześniej działacza PPS, posła do sejmu w czasach PRL.
Ulica leży w dzielnicy Osiedle Stałe, odbiega od ul. Armii Krajowej.
346. Osterwy. Nadana dla uczczenia Juliusza Osterwy (właściwe nazwisko Julian Andrzej Maluszek
ur. w roku 1885 zm. w 1947) - aktora i reżysera teatralnego, współtwórcy teatru - laboratorium
"Reduta".
Ulica w dzielnicy Długoszyn, łączy się z ul Srebrnik.
347. Paderewskiego. Upamiętnia Ignacego Jana Paderewskiego (1860 - 1941 ) - polskiego pianistę
i kompozytora o światowej sławie, także polityka i premiera pierwszego rządu II Rzeczypospolitej.
Ulica w dzielnicy Śródmieście łączy ulice Królowej Jadwigi i Grunwaldzką.
348. Paprotki. Nazwa pochodzi od roślin z rodzaju paprotkowatych (w przeszłości dość licznie
na terenie Jaworzna występowała paprotka zwyczajna).
Ulica znajduje się na terenie Koźmina, łączy się z ulicą Jesienną.
349. Parkowa. Stanowi południową granicę parku w dzielnicy Szczakowa. Stąd jej nazwa.
Biegnie równolegle do ul. Kolejarzy, początek bierze od ul. Kilińskiego.
350. Partyzantów. Nazwa upamiętnia ogół partyzantów. W przeszłości w miejscu przebiegu ulicy
nie notowano ani istnienia oddziałów partyzanckich ani śladów ich działalności.
Ulica leży w północnej części Osiedla Stałego i łączy się z Aleją Tysiąclecia.
351. Pasternik. Nawiązuje do starej nazwy kulturowej oznaczającej miejsce wypasu bydła.
Ulica leży u północnego krańca dzielnicy Góra Piasku, łączy się z ul Batorego.
352. Pastwiskowa. Nazwa wyprowadzona od słowa "pastwisko", w tym przypadku związana
z istnieniem kiedyś w tym miejscu pastwisk. Ulica bierze początek od ul. Wygoda.
Ulica znajduje się w dzielnicy Jeleń.
353. Pawia. Nazwa pochodzi od dużego, wyjątkowo barwnego ptaka z rodziny kuraków
pochodzącego z Azji, dziś hodowanego niemal na całym świecie.
Ulica znajduje się w części Śródmieścia zwanej Warpiem, łączy się z ul. Św. Wojciecha.
354. Findera. Nadana w latach PRL dla upamiętnienia Pawła, a właściwie Pinkusa Findera (1904 1944) - chemika i działacza komunistycznego, po śmierci M. Nowotki I Sekretarza Polskiej Partii
Robotniczej, aresztowanego przez Gestapo i rozstrzelanego w ruinach warszawskiego getta.
Ulica leży w dzielnicy Dąbrowa Narodowa, łączy się z ul. Dąbrowską.
355. Szulgacza. Upamiętnia żołnierza Armii Czerwonej Pawła Szulgacza, który zginął 22. 01. 1945 r.
podczas walk o wyzwolenie Jelenia, a którego pojedynczy grób znajduje się w Sielcu.
Ulica położona jest w dzielnicy Jeleń, łączy się z ul. Wygoda.
356. Piaskowa. Pierwotnie droga gruntowa biegnąca na całej długości po terenach piaszczystych
skrajem kompleksu leśnego Podłęże, dziś ulica łącząca rondo obok Zakładów Chemicznych "Azot"
ze skrajem ul. Leśnej w osiedlu Podłęże.
Przecina ulice: Pszczelnik, Zegadłowicza, Moniuszki.
357. Piastowska. Nazwa nawiązuje do najstarszej dynastii władców i królów Polski z rodu Piastów.
Ulica leży we wschodniej części dzielnicy Szczakowa, łączy się z ul. Ujejskiego.
358. Piaszczysta. Niewielka uliczka w dzielnicy Niedzieliska biorąca nazwę od piaszczystego gruntu.
Łączy się z ul. Chropaczówka.
359. Piekarska. Nazwę zawdzięcza, nieistniejącej dziś, w drugiej połowie XX w. największej
w mieście piekarni zwanej przez mieszkańców "Gigantem".
Ulica biegnie zachodnim skrajem Osiedla Gigant łącząc ulice Grunwaldzką i Wiejską.
360. Pionierów. Wewnętrzna droga w dzielnicy Wilkoszyn łącząca ulicę o tej samej nazwie
z ul. Obrońców Poczty Gdańskiej. Nazwę wzięła od "pionierów" - pierwszych osadników.
361. Wysockiego. Nazwa nadana dla upamiętnienia Piotra Wysockiego (1797 - 1875 ) - pułkownika
Wojska Polskiego, inicjatora i uczestnika powstania listopadowego, zesłańca na Sybir.
Ulica odbiegająca od ul. Gwardzistów leży w dzielnicy Byczyna.
362. Plac Górników. Plac, przy którym znajdowało się główne wejście dla górników - -pracowników
kopalni "Kościuszko". Z dwu stron zamykały go obiekty kopalniane, z trzeciej spółdzielczy dom
handlowy (wzniesiony jako kopalniany "Konsum").
Łączy się bezpośrednio z ul. Grunwaldzką.
363. plac św. Jana. Nazwa związana jest z postacią świętego Kościoła katolickiego - Jana
Nepomucena, żyjącego i zamęczonego w XIV w. w Czechach. Podobizny świętego towarzyszyły
między innymi rozstajom dróg, mostom, przeprawom rzecznym. Na naszym placu, w miejscu
kapliczki z jego podobizną biło w przeszłości obfite źródło, z którego ludność czerpała wodę.
Plac leży w centrum Śródmieścia, stoi na nim kościół p.w. św. Wojciecha.
364. Płetwonurków. Nazwę zawdzięcza istniejącemu przez kilka lat przy niej Centrum Nurkowemu
"Orka", które powstało w nieczynnym kamieniołomie dawnej cementowni "Szczakowa".
Ulica znajduje się w Pieczyskach i łączy się z ul. Sobieskiego.
365. Pochyła. Niewielka ta uliczka przechodząca w utwardzoną ścieżkę zbiega od ul.
Moździerzowców ku kładce na rzeczce Kozi Bród. Nazwę bierze od pochyłości terenu na którym
leży.
Znajduje się w dzielnicy Szczakowa.
366. Pocztowa. Wcześniej Jana Kilińskiego, nazwę otrzymała po wybudowaniu okazałego budynku
Urzędu Pocztowego.
Ulica w Śródmieściu, łączy Rynek z ul. Grunwaldzką.
367. Poddane. Nazwa kulturowa odnosząca się niegdyś do tutejszych terenów zasiedlonych przez
zagrodników.
Ulica znajduje się w dzielnicy Jeleń, odbiega od ul. Zwycięstwa.
368. Podgórska. Kręta przebiegając u podnóża ("podgórza") Góry Pietrusowej - stąd nazwa.
Ulica w dzielnicy Bory, łączy się z ul. Krakowską.
369. Podlaska. Nazwa utworzona od miejsca przebiegu ulicy skrajem kompleksu leśnego.
Położona w dzielnicy Jeziorki, łączy się poprzez Dożynkową z ulicą Kasztanową.
370. Podlesie. Pochodzenie nazwy jak wyżej.
Ulica znajduje się w Dobrej, łączy się z Jaworową.
371. Podwale. Nazwa kulturowa powstała z początkiem XIX w. Pochodzi od nieistniejącego już wału
ziemnego usypanego dla zabezpieczenia odkrywek węglowych przed napływem wód z opadów
atmosferycznych.
Ulica biegnie północną granicą osiedla Podwale, od ul. Św. Wojciecha ku osiedlu Gigant.
372. Poległych. Nadana celem upamiętnienia akcji represyjnej okupacyjnych władz niemieckich
na mieszkańcach, w wyniku której zostało rozstrzelanych 20 osób (jedna przeżyła).
Ulica znajduje się w dzielnicy Ciężkowice w pobliżu miejsca w/w zdarzenia, łączy się z ul. ks.
Mroczka.
373. Gojawiczyńskiej. Upamiętnia Polę (Apolonię) Gojawiczyńską z domu Koźniewską (1896 –
1963) - polską pisarkę i działaczkę, wcześniej członkinię Polskiej Organizacji Wojskowej.
Ulica leży w Ciężkowicach, odbiega od ul. Wyzwolenia.
374. Polna. Położona w dzielnicy Góra Piasku, nazwę zawdzięcza przebiegowi (do niedawna) wśród
uprawnych pól.
Łączy ulice: Batorego i Jaworznicką.
375. Polowa. Nazwę wzięła od położenia u północnej granicy zabudowanej części Śródmieścia
z terenami uprawnymi, tam też znajdowała się kiedyś część stodół miejscowych rolników.
376. Poprzeczna. Nazwa związana z usytuowaniem w poprzek dawnych użytków rolnych
podzielonych z czasem na działki budowlane.
Znajduje się w dzielnicy Bory, łączy się z ul. Czystą.
377. porucznika Barana. Nazwa nadana dla upamiętnienia por. Władysława Barana - byczynianina,
uczestnika wojny obronnej w 1939 roku i żołnierza Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie poległego
pod Monte Cassino.
Ulica w Byczynie odbiegająca od ul. Gwardzistów.
378. Potiebni. Upamiętnia Andrzeja Potiebnię (1838 - 1863 ) - kapitana wojsk rosyjskich
w Królestwie Polskim, który biorąc udział w powstaniu styczniowym po stronie powstańców zginął
w bitwie pod Skałą.
Położona na Warpiu równolegle do ul. św. Wojciecha.
379. Potokowa. Nazwę zawdzięcza przebiegowi wzdłuż dawnej, początkowej, nieistniejącej dziś,
części potoku Byczynka (źródło u podnóża Grodziska zanikło w efekcie eksploatacji górniczej).
Ulica łączy się z Chryzantemową.
380. Powstańców Śląskich. Upamiętnia uczestników powstań śląskich. Przedstawiciele jaworznian
brali czynny udział w I i III powstaniu, podczas III powstania w Szczakowej znajdował się m. innymi
szpital powstańczy.
Ulica, łącząca się z Aleją Tysiąclecia, znajduje się w Osiedlu Stałym, którego w latach powstań
jeszcze nie było.
381. Powstańców Warszawy. Nazwa upamiętnia uczestników postania warszawskiego w 1944 r.
Po upadku powstania grupa ludności cywilnej z Warszawy przewieziona została do Szczakowej i tu,
przy drodze do Maczek, przetrzymywana była w obozie.
Ulica położona w dzielnicy Góra Piasku, łącząca się z ul. Jaworznicką.
382. Pożarowa. Do czasu likwidacji Zakładów Dolomitowych "Szczakowa" (wcześniej cementownia)
wewnętrzna droga fabryczna prowadząca do bramy zapasowej, otwieranej sporadycznie np. dla
wyjazdu zakładowej straży pożarnej do pożarów na zewnątrz zakładu.
Ulica, odchodząca od Bukowskiej, leży w Pieczyskach.
383. Północna. Nazwę zawdzięcza położeniu w północnej części Śródmieścia, posiada dwa
połączenia z ul. Świętego Wojciecha.
384. Pracy. Brak związku przyczynowego między nazwą a czynnością pracy. Prawdopodobnie
nazwa ta ma upamiętniać zwykłą pracę.
Ulica znajduje się w dzielnicy Góra Piasku i łączy się z Jaworznicką.
385. Proksy. Upamiętnia postać Romana Proksy ( 1902 - 1945 ) - mieszkańca dzielnicy Jeleń, gdzie
położona jest ulica, działacza miejscowej komórki PPS i założyciela tamże Organizacji Młodzieżowej
Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego.
Ulica łączy się z ul. Wygoda.
386. Promienna. Nazwa w zamyśle pomysłodawcy ma oddawać wrażenie promienistego światła
(w domyśle: elektrycznego). Położona jest w kompleksie leśnym Podłęże, sąsiaduje z elektrownią
Jaworzno III łącząc ulice Martyniaków i Wojska Polskiego.
387. Prosta. Nazwa wyprowadzona od słowa "prosty". Położona między Niedzieliskami
a Długoszynem. Biegnie równolegle do ul. Chropaczówka, z którą łączy się poprzez ul. Kolorową.
388. Przechodnia. Krótka uliczka w Śródmieściu, którą "przechodzi się" z ul. Górniczej
do Kopalnianej.
389. Przemysłowa. Położona w centrum Pieczysk, przez lata ściśle związana z przemysłem, wiodła
ku głównemu wejściu do cementowni, przemianowanej z czasem na Zakłady Dolomitowe
"Szczakowa".
Łączy ul. Kapitana Pniaka i Solskiego.
390. Przepiórek. Nazwa pochodzi od gatunku ptaków z rodziny kurowatych, które w rejonie
położenia ulicy, w czasach intensywnie prowadzonego rolnictwa, występowały dość licznie.
Ulica leży w rejonie zwanym Zalipie, łączy się z ul. Chełmońskiego.
391. Przyjaźni. Nazwa pochodzi od słowa "przyjaźń".
Ulica położona w dzielnicy Bory, jest przecznicą ul. Tetmajera.
392. Pstrowskiego. Nadana dla upamiętnienia górnika Wincentego Pstrowskiego (1904 - 1948)
- wzoru przodownika pracy w pierwszych latach PRL, który miał licznych naśladowców również
w górnictwie jaworznickim.
Ulica w osiedlu fińskich domków w Śródmieściu, łączy ul. Krakowską z ul. Insurekcji
Kościuszkowskiej.
393. Pszczelnik. Pierwotnie nazwa odnosiła się do niewielkiego lasku, którego północnozachodnim skrajem prowadził ślad obecnej ulicy. Być może lasek nazwę zyskał w przeszłości
od licznych barci pszczelich, ale nie wykluczone, że nazwę zawdzięcza występującej tam jeszcze
do lat pięćdziesiątych XX w. roślinie o nazwie pszczelnik.
Ulica odbiega od ul. Leśnej u jej początku.
394. Pszeniczna. Nazwa pochodzi od rośliny zbożowej. Ulica, biorąca początek od ul. Korczyńskiego
w Byczynie, biegnie śladem pierwotnej drogi dojazdowej do pól uprawnych.
395. Ptasia. Nazwa pochodzi od słowa "ptak".
Ulica w Ciężkowicach, w rejonie zwanym Pod Łużnikiem, łącząca się z ul. Ciężkowicką.
396. Puszkina. Nazwa nadana celem uhonorowania Aleksandra Puszkina (1799 - 1837)
- rosyjskiego poety i dramaturga, wybitnego przedstawiciela rosyjskiego romantyzmu.
Ulica znajduje się w starej części Osiedla Stałego, odchodzi od ul. Grunwaldzkiej w kierunku
południowym.
397. Radosna. Nazwę wywodzi od słowa "radość".
Położona na Osiedlu Stałym, przecina Aleję Tysiąclecia.
398. Rajska. Nazwa związana z licznymi przy ulicy ogrodami nawiązuje do biblijnych "rajskich
ogrodów". Ulica położona jest w Pieczyskach, łączy się z ul. Orkana.
399. Rejtana. Upamiętnia Tadeusza Rejtana (1742 - 1780 ) - polskiego szlachcica, posła do Sejmu
Rozbiorowego, który podczas jego trwania ostro przeciwstawił się powstaniu konfederacji
zezwalającej na I rozbiór Polski.
Ulica odbiegająca od Dąbrowskiej znajduje się w dzielnicy Dąbrowa Narodowa.
400. Rewolucjonistów. Nazwa ma upamiętniać inicjatorów i uczestników wszystkich światowych
rewolucji socjalnych.
Ulica znajduje się w Byczynie, łączy się z ul. Baranowskiego.
401. Rezedowa. Nazwa pochodzi od gatunku roślin ozdobnych, miododajnych (jest ich więcej)
z rodziny rezedowatych.
Ulica leży w Byczynie, łączy się z Żytnią.
402. Robotnicza. Nazwę swą może zawdzięczać faktowi, że w miejscu jej przebiegu i w pobliżu,
w latach międzywojennych głębili biedaszyby robotnicy pozbawieni pracy.
Położona w dzielnicy Stara Huta łączy ulice: Asnyka i Staszica
403. Rodziewiczówny. Nazwa nadana celem upamiętnienia polskiej pisarki Marii Rodziewiczówny
(1863 - 1944 ), której bujna twórczość związana była z kresami Polski.
Ulica znajduje się na obrzeżach Śródmieścia, łączy ulice: 1 Maja i Pstrowskiego.
404. Rolna. Znajduje się w dzielnicy Bory. Nazwę zawdzięcza temu, iż kiedyś przebiegała wśród
terenów wykorzystywanych rolniczo, łączy się z ul. Niemcewicza.
405. Rzepeckiego. Położona w dzielnicy Jeleń upamiętnia jej mieszkańca Romana Rzepeckiego
ur. 15.02.1900 roku w Szczakowej, emigranta do Francji i Hiszpanii, gdzie, walcząc w brygadzie
im. J. Dąbrowskiego po stronie rządowej, zginął w maju 1937 roku.
Ulica łączy się z ulicą Zwycięstwa.
406. Równoległa. Nazwę zawdzięcza równoległemu przebiegowi do ul. Krakowskiej.
Leży na terenie dzielnicy Bory i łączy się z ul. Czystą.
407. Różana. Nazwa łączy się dość mocno z różami - roślinami ozdobnymi różnych odmian,
uprawianymi z upodobaniem w ogródkach przydomowych jednej ze starszych kolonii pracowniczej
należącej wpierw do Jaworznickiego Gwarectwa Węglowego, później do Jaworznickich
Komunalnych Kopalń Węgla.
Położona w Śródmieściu łączy się z ul. Sportową.
408. Rudników. Nazwa pochodzi od słowa "ruda" (domyślne: ruda metalu). Rudnikami zwano
osoby poszukujące, wydobywające rudy metali. Ustne przekazy sugerują, że na bliskiej przebiegowi
ulicy górze zwanej Gradobicie oraz w Cezarówce pozyskiwano rudy cynku.
Ulica znajduje się w dzielnicy Byczyna, odbiega od ul. Gwardzistów.
409. Rumiankowa. Nazwa pochodzi od gatunku rośliny z rodziny astrowatych - rumianku
pospolitego, występującego dość powszechnie.
Położona w dzielnicy Byczyna, biegnie śladem dawnej linii kolejowej Jaworzno - Chrzanów.
410. Ruściska. Stara nazwa kulturowa urobiona od słów "roszty", ruszty, na których układano rudę
do wytopu. W Jaworznie jest kilka miejsc o tej nazwie.
Ulica znajduje się w Ciężkowicach, odbiega od końcowego odcinka ul. Młyny Serafińskie.
411. Rutkowskiego. Nadana dla upamiętnienia Henryka Rutkowskiego (1903 - 1925) - działacza
robotniczego i KZMP, skazanego za próbę zamachu i rozstrzelanego.
Ulica położona w osiedlu Pszczelnik, łączy się z ul. Marusarzówny.
412. Rynek Główny. Plac w centrum Śródmieścia, pierwotnie tzw. nawsie - miejsce spędu bydła
przed wyprowadzeniem na pastwiska. W latach przynależności Jaworzna do Wolnego Miasta
Krakowa po raz pierwszy zrodziła się koncepcja (pomysłodawca: senator Feliks Radwański) nadania
temu miejscu charakteru rynku. Obecną postać rynek przybierał stopniowo od ostatniej dekady XIX
wieku aż do lat trzydziestych XX w.
W Rynku Głównym zbiegają się ulice: Królowej Jadwigi, Mickiewicza, Sienkiewicza, Pocztowa,
Sądowa, ks. Stojałowskiego, Słowackiego, Sławkowska i św. Wojciecha.
413. Rynek Mały. Czworokątny, niewielki plac ukształtowany pod koniec XIX w., którego dwa boki
sąsiadują z ulicami ks. Stojałowskiego i Kopernika. Przez długi okres czasu - miejsce odbywania
targów (we wtorki i piątki) oraz większych zgromadzeń publicznych. Nazwa kulturowa.
Położony w górnej części Śródmieścia.
414. Rzemieślnicza. Nazwa związana ściśle z usytuowaniem licznych warsztatów rzemieślniczych
będących własnością jaworznickich kopalń.
Ulica łączy się z ul.: Matejki i Kolejową.
415. S. F. Mazur. Nazwa nadana dla upamiętnienia małżeństwa Stefanii i Franciszka Mazurów uczestników ruchu oporu w latach okupacji hitlerowskiej. Stefania - łączniczka Obwodowego
Komitetu Robotniczego PPS WRN i Gwardii Ludowej PPS, aresztowana w sierpniu 1943 zginęła w
Oświęcimiu. Franciszek działacz PPS przed wojną, w latach wojny przewodniczący Obwodowego
Komitetu Robotniczego PPS WRN, po wojnie na stanowiskach kierowniczych w administracji
jaworznickiego górnictwa.
Położna na osiedlu Podwale.
416. Sadowa. Nazwa pochodzi od słowa "sad" i w chwili nadania związana była ściśle z istnieniem
sadów u jej wylotu w okolicy zwanej Kaliskami.
Ulica w dzielnicy Góra Piasku łącząca ul. Górnośląską z Kaliską.
417. Sasanek. Nazwa pochodzi od rodzaju roślin kwiatowych z rodziny jaskrowatych. Jeden
z gatunków występował w pobliżu miejsca przebiegu ulicy jeszcze w pierwszej połowie XX w.
Łączy ulice Herbową i Cezarówka Górna.
418. Sawickiej. Upamiętnia osobę Hanny Sawickiej, a wł. Hanny Krystyny Szapiro (1917 - 1943) działaczki socjalistycznego, potem komunistycznego ruchu młodzieżowego, która po aresztowaniu
w latach okupacji przez Gestapo zmarła w więzieniu.
Leży na Osiedlu Stałym, przecznica od Powstańców Śląskich.
419. Sądowa. Nazwę otrzymała od budynku sądu (wpierw powiatowego, potem rejonowego),
mieszczącego się w jej sąsiedztwie od roku 1865 do lat osiemdziesiątych XX w.
Ulica łączy Rynek Główny z ul. Białą.
420. Sempołowskiej. Nazwę nadano jej celem upamiętnienia Stefanii Sempołowskiej (1869 - 1944)
- polskiej nauczycielki, pisarki i działaczki oświatowej.
Boczna ulica od ul. Armii Krajowej na Osiedlu Stałym.
421. Sielec. Nazwa kulturowa przysiółka Jelenia. Z czasem przeniesiono ją także na ulicę łączącą
przysiółek z ul. Księdza Sulińskiego.
422. Sienkiewicza. Nazwę nadano jej dla uhonorowania Henryka Sienkiewicza (1846 – 1916) –
polskiego powieściopisarza i publicysty uhonorowanego w roku 1905 za całokształt twórczości
Nagrodą Nobla. Zwyczajowo nazywana „Kocia”.
Ulica w centrum Śródmieścia łącząca Rynek Główny z ul. Grunwaldzką.
423. Sienna. Nazwa pochodzi od słowa „siano”, popularna w całej Polsce, kojarzona z drogami
dojazdowymi do łąk posiano, z sianem.
Ulica znajduje się w Koźminie, łączy się z ulicami: Jesienną i Jałowcową.
424. Skalna. Położona w dzielnicy Długoszyn, biegnie śladem dawnej drogi od centrum osady
do kamieniołomów skąd pozyskiwano wapień dla celów budowlanych i produkcyjnych
w szczakowskiej fabryce sody amoniakalnej.
425. Skałka. Nazwa o rodowodzie topograficznym, przeniesiona z najwyższego wzniesienia
w dzielnicy na ulicę. Jedna i druga nazwa urobiona od słowa „skała”.
Znajduje się w Długoszynie, bierze początek od ulicy Widokowej.
426. Skotnica. Nazwa kulturowa, pierwotnie oznaczała teren wygonu bydła (skot = bydło), dziś
zawężono go do przebiegu jednej ulicy. Znajduje się ona na północno-wschodnim obrzeżu
Śródmieścia, łączy się dwukrotnie z ul. Obrońców Poczty Gdańskiej.
427. Skowronków. Uliczka w nowym osiedlu mieszkaniowym wzniesionym na dawnych terenach
rolniczych obok szpitala. Nazwa pochodzi od gatunku rodziny ptaków śpiewających z rzędu
wróblowatych.
Ulica łączy się z ul. Szpitalną i Zalipie.
428. Skrajna. Położona na granicy („ na skraju” – stąd nazwa) zabudowań wschodniej części
dzielnicy Góra Piasku. Łączy ulice: Jaworznicką i Grota–Roweckiego.
429. Sławkowska. Stara nazwa miejscowa przynależna niegdyś do traktu wiodącego od Jaworzna
do Sławkowa – centrum Sławkowskiego Klucza dóbr biskupich, do którego miejscowość nasza przez
kilka wieków należała.
Ulica łączy Rynek Główny z ul. Chełmońskiego.
430. Słoneczna. Nazwa nadana celem podkreślenia walorów doświetlenia światłem słonecznym.
Boczna ulica od Jaworznickiej – znajduje się w dzielnicy Góra Piasku.
431. Słowackiego. Nazwa nadana dla upamiętnienia postaci Juliusza Słowackiego (1809 – 1849 )
– polskiego poety i dramaturga, wybitnego twórcy doby Romantyzmu.
Ulica łączy Rynek Główny z ul. Obrońców Poczty Gdańskiej.
432. Słowiańska.. Nazwa urobiona od słowa „Słowianie” - oznaczającego grupę ludów pochodzenia
indoeuropejskiego porozumiewających się językami słowiańskimi.
Ulica w dzielnicy Szczakowa łącząca się z ul. Piastowską.
433. Smolna. Nazwa pochodzi od słów: „smoła”, „smolarz”. Brak związku przyczynowego między
nazwą ulicy a jej charakterem czy przeszłością.
Leży Szczakowej i jest połączona z ul. Moździerzowców.
434. Solskiego. Nadana celem uczczenia Ludwika Solskiego (1855 – 1954 ) – wybitnego polskiego
aktora teatralnego i filmowego, a także reżysera.
Ulica znajduje się w Pieczyskach, odbiega od ul. Sobieskiego.
435. Sosnowa. Nazwę zawdzięcza nieistniejącemu dziś laskowi sosnowemu. Położona jest
w Szczakowej, łączy się z ul. Jagiellońską tuż obok mostu na Kozim Brodzie biegnąc doń równolegle.
436. Spacerowa. Według założeń z lat siedemdziesiątych XX w. u końca ulicy miał znajdować się
park dla mieszkańców dzielnicy Stara Huta. Ulica wiodąca doń słusznie nazwana została Spacerową.
Ulica jest łącznikiem między ul. Matejki i Budryka.
437. Spokojna. Uliczka na wschodnim skraju dzielnicy Ciężkowice wiodąca od ul. Kruka
ku grzbietowi pobliskich wzgórz. Nazwa wiąże się ze spokojem okolicy.
438. Sportowa. Nazwa ściśle związana z bliskością położenia pierwszego boiska sportowego Klubu
Sportowego „Victoria” (zlikwidowanego pod budowę chłodni kominowych dawnej elektrowni).
Ulica biegnie obrzeżami kolonii domów pracowników kopalni „Fryderyk –August” (potem
„Piłsudski”). Od lat 50-tych do lat 90-tych XX w. nazwana była Bolesława Bieruta.
Początek bierze od ul. Grunwaldzkiej a kończy się przy Krakowskiej.
439. Spółdzielcza. Nazwę zawdzięcza pierwszej siedzibie tamtejszej Spółdzielni Kółek Rolniczych.
Położona w centrum dzielnicy Dąbrowa Narodowa, łączy ul. Dąbrowską z Katowicką.
440. Srebrnik. Nazwa kulturowa przeniesiona z miejsca pozyskiwania galeny srebronośnej (ruda
ołowiu), a wg przekazów także odzyskiwania srebra, na obecną ulicę.
Ulica znajduje się w Długoszynie i łączy się z ul. Dąbrowskiego.
441. Staffa. Nadana celem upamiętnienia Leopolda Staffa (1878 – 1957) – polskiego poety, eseisty
i tłumacza. Położona w Osiedlu Stałym, łączy ulice: Curie-Skłodowskiej i Łukasiewicza.
442. Duboisa. Nazwa honoruje Stanisław Duboisa (1901 – 1942) – działacza Polskiej Partii
Socjalistycznej, współtwórcę Organizacji Młodzieżowej Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego,
twórcę Czerwonego Harcerstwa, posła do Sejmu RP, uczestnika konspiracji w latach okupacji
hitlerowskiej aresztowanego przez Gestapo i straconego w Auschwitz.
Ulica leży dzielnicy Bory, odbiega od ul. Tetmajera.
443. Konarskiego. Poświęcona pamięci Hieronima Franciszka (znanego pod zakonnym imieniem
Stanisław) Konarskiego (1700 – 1773 ) – zakonnika pijarów, poety, dramatopisarza, tłumacza,
pedagoga i reformatora szkolnictwa.
Ulica znajduje się w dzielnicy Bory, łączy się z Bielańską.
444. Kunickiego. Nazwę otrzymała dla uczczenia Stanisława Kunickiego (1861 – 1886) –
rewolucyjnego działacza robotniczego, współtwórcę programu partii „Proletariat” skazanego w tzw.
Procesie proletariatczyków i straconego na warszawskiej Cytadeli.
Położona w Jeleniu, łączy ul. Wygoda z ul. 700-lecia.
445. Witkiewicza. Nazwę nadano jej celem upamiętnienia osoby Stanisława Witkiewicza (1851 –
1915) – malarza, pisarza, teoretyka sztuki i architekta (ojca Witkacego).
Położona w Jeleniu, jest jednym z łączników ulic: Wygoda i 700–lecia.
446. Stara. „Stara droga” – nazwa topograficzna przypisywana pierwotnie drodze dojazdowej
do pól ornych Zagumnia. Dzisiaj, częściowo biegnie dawnym śladem w dzielnicy Góra Piasku, biorąc
początek u zbiegu ulic: Górnośląskiej i Batorego.
447. Stara Maszyna. Nazwa kulturowa. Ulica położona w centrum Dąbrowy Narodowej nazwę swą
zawdzięcza miejscu gdzie około połowy XIX w. pracowała jedna z pierwszych maszyn parowych
poruszających urządzenia kopalni Westenholtza.
Łączy ul. Kolonijną i Plater.
448. Starowiejska. Łączy Osiedle Stałe z Dąbrową Narodową biegnąc w części zachodniej po śladzie
starej tzw. „górnej” drogi z Jaworzna do wsi Dąbrowa. Stąd nazwa.
Ulica bierze początek od ul. Świętego Maksymiliana Kolbego.
449. Staszica. Nadana dla uczczenia postaci Stanisława Staszica (1755 – 1826 ) – polskiego
duchownego, pisarza, publicysty, geografa i geologa, działacza w dziedzinach: oświaty
i spółdzielczości.
Znajduje się w dzielnicy Stara Huta, łączy ulice: Stawową i Robotniczą.
450. Stawowa. Nazwa związana jest z nieistniejącymi dziś w tym miejscu stawami hodowlanymi.
Położona na Starej Hucie, łączy się z ul. Staszica.
451. Batorego. Nadana dla upamiętnienia Stefana Batorego (1533 – 1586) – pochodzącego
z Siedmiogrodu króla Polski – męża Anny Jagiellonki. Wcześniej Batory pojawił się jako patron
leżącej przy tejże ulicy szkoły we wsi Szczakowa – dzisiejszej Górze Piasku.
Ulica biegnie od ul. Górnośląskiej do granicy z Maczkami.
452. Czarnieckiego. Upamiętnia Stefana Czarnieckiego (ok. 1599 – 1665) – wybitnego dowódcę
wojskowego, hetmana polnego, który zasłynął z prowadzenia wielu bitew, a szczególnie wojny
partyzanckiej ze Szwedami.
Ulica w dzielnicy Stara Huta, odbiega od ul. Reja.
453. Dwornickiego. Nosi w nazwie nazwisko Stefana Dwornickiego (1915 – 1985) – jaworznianina,
handlowca, działacza spółdzielczości, aktywisty Polskiego Towarzystwa Turystyczno –
Krajoznawczego i Związku Harcerstwa Polskiego, radnego Miejskiej Rady Narodowej kilku kadencji.
Położona w Śródmieściu, łączy ul.: Matejki i Górniczą.
454. Jaracza. Nazwę nadano dla upamiętnienia Stefana Jaracza (1883 – 1945) – wybitnego
polskiego aktora teatralnego i filmowego, założyciela teatru „Ateneum”.
Ulica w Ciężkowicach, odbiegająca od ul. Młyny Serafińskie.
455. Starzyńskiego. Nadana celem uhonorowania pamięci Stefana Starzyńskiego ( 1893 – 1943) –
ekonomisty, polityka, oficera WP, w ostatnich latach II Rzeczypospolitej prezydenta Warszawy
i prezesa Związku Miast Polskich, który zginął w KL Dachau.
Ulica leży w dzielnicy Jeleń, łączy ul.: Wygoda i Bagno.
456. Żółkiewskiego. Nazwa upamiętnia Stefana Żółkiewskiego (1911 – 1991) – historyka literatury,
profesora Uniwersytetu Warszawskiego, krytyka, działacza państwowego.
Położona w Śródmieściu, łączy ulicę Sądową z Obrońców Poczty Gdańskiej.
457. Stokrotki. Nazwa pochodzi od gatunku pospolitych roślin kwiatowych z rodziny astrowatych,
rosnących zarówno dziko, jak i hodowanych. Ulica znajduje się w dzielnicy Długoszyn, łączy się
z ul. Dębową. Obie wytyczone zostały na terenach do niedawna wykorzystywanych jako łąki.
458. Storczyków. Nazwa pochodzi od rodzaju roślin kwiatowych z rodziny storczykowatych.
W miejscu przebiegu ulicy brak dziko rosnących gatunków tej rośliny. Znajduje się w dzielnicy
Dąbrowa Narodowa, odbiega od ulicy Długoszyńskiej.
459. Strażacka. Nazwa związana ściśle z położeniem obiektów Ochotniczej Straży Pożarnej
w Dąbrowie Narodowej. Ulica łączy się z ul.: Szkolną i Starowiejską.
460. Stroma. Nazwę zawdzięcza przebiegowi po zboczu Góry Bielanej w dzielnicy Bory.
Początek bierze od ul. Hetmańskiej.
461. Struga. Położona na Górze Piasku, odbiega od ul. Starej. Nazwę nadano dla uczczenia Andrzeja
Struga (1871 – 1937) – działacza Polskiej Organizacji Wojskowej, legionisty, publicysty i pisarza.
W latach międzywojennych także senatora RP z ramienia PPS.
462. Studzianki. Nazwa pochodzi od pierwotnej nazwy dzisiejszej miejscowości Studzianki
Pancerne, która weszła do historii jako miejsce jednej z większych bitew pancernych II wojny
światowej. Bitwę toczyły wojska polskie i radzieckie z niemieckimi w dniach 9 – 16 sierpnia 1944 r.
Ulica znajduje się w Byczynie, biegnie częściowo śladem dawnej linii kolejowej.
463. Sucharskiego. Nadana dla uczczenia Henryka Sucharskiego (1898 – 1946) – majora WP,
uczestnika wojny polsko – bolszewickiej, w latach 30. XX w. Komendanta Wojskowej Składnicy
Tranzytowej na Westerplatte.
Ulica położona w Dąbrowie Narodowej, łączy ul.: Zubrzyckiego i Wyspiańskiego.
464. Syrokomli. Upamiętnia osobę Władysława Syrokomli, a właściwie - Ludwika Władysława
Kondratowicza (1823 – 1862) – poety i tłumacza.
Ulica znajduje się w Dąbrowie Narodowej, odbiega od ul. Dąbrowskiej.
465. Szarych Szeregów. Nazwę otrzymała dla uhonorowania, działających w ruchu oporu podczas
okupacji hitlerowskiej, członków Związku Harcerstwa Polskiego ukrytych pod kryptonimem Szarych
Szeregów. Ulica w dzielnicy Ciężkowice łącząca się z ul. ks. Mrożka.
466. Szczakowska. Niegdyś główna droga przysiółka Niedzieliska prowadząca w kierunku
Szczakowej. Z tej racji zwana Szczakowską Drogą. Dziś ulica biegnąca tym śladem
od ul. Grunwaldzkiej aż do połączenia z ul. Górnośląską u podnóża Góry Piasku.
467. Szczotki. Stara nazwa miejscowa odnosząca się pierwotnie do terenów bliskich ulicy, na którą
została przeniesiona. Pochodzi od gwarowego określenia gatunku trawy (szczotlicha siwa)
o sztywnych, krótkich liściach zebranych w kępki, rosnącej na piaszczystych glebach.
Ulica w dzielnicy Dąbrowa Narodowa, łączy się z Dąbrowską.
468. Szczytowa. Niewielka uliczka w centrum (u zbiegu Górnośląskiej i Batorego) dzielnicy Góra
Piasku, nazwę wzięła od położenia na „szczycie” dawnej wsi Szczakowa.
469. Szelonka. Nazwa kulturowa, w przeszłości odnosząca się do terenów położonych poniżej
przebiegu dzisiejszej ulicy. Pochodzi od siedliska borówki bagiennej (łochyni) zwanej „szalonką”
(w gwarze miejscowej: „salonka”, „selonka”).
Ulica w Śródmieściu, odbiega od ul. Chopina ku rondu kończącemu ul. Piaskową.
470. Szeroka. Położona w Pieczyskach, odbiega od ul. Chocimskiej. Nazwa urobiona
od przymiotnika „szeroki”, bez związku z wymiarami ulicy.
471. Szewska. Nazwa związana początkowo z istnieniem warsztatu miejscowego szewca.
Ulica leży w dzielnicy Góra Piasku, odbiega od ul. Batorego i ponownie się z nią łączy.
472. Szklarska. Ulica w dzielnicy Szczakowa, łączy się z ul. Kolejową w bezpośrednim sąsiedztwie
obiektów Huty Szkła „Szczakowa”, które obiega wzdłuż wschodniej i południowej granicy.
473. Szkolna. W przeszłości jedna z dróg prowadzących od centrum Dąbrowy Narodowej
do budynku szkoły powszechnej, zatem – szkolna.
Dziś ulica położona na środkowym jej odcinku, łączy ul.: Długą i Spółdzielczą.
474. Szkutników. Nazwa sugeruje związek okolicy z pracami szkutniczymi, ale w historii brak takich
przykładów. Ulica położona jest w dzielnicy Jeleń, odbiega od ul. Dąb.
475. Szpitalna. Ulica znajduje się na obrzeżu Śródmieścia, biegnie wzdłuż wschodniej granicy
terenów należących do szpitala miejskiego, stąd jej nazwa.
476. Szprotawy. Nazwa pochodzi od miasta Szprotawy położonego w woj. Lubuskim. Brak związku
przyczynowego między nazwą a miejscem.
Ulica znajduje się w dzielnicy Dąbrowa Narodowa, jest przedłużeniem ul. Szczotki w kierunku
zachodnim.
477. Sztygarów. Nazwa wywiedziona od słowa „sztygar” oznaczającego dozorcę górniczego.
Położona u wschodnich krańców Osiedla Stałego, prowadzi od ul. Grunwaldzkiej do dawnych
obiektów dyrekcji kopalni „Jan Kanty”.
478. Szujskiego. Nadana celem upamiętnienia Józefa Szujskiego (1835 – 1883) - polskiego
historyka, publicysty i prozaika, twórcy tzw. Szkoły krakowskiej historyków.
Ulica znajduje się w dzielnicy Podłęże, początek bierze od ul. Towarowej.
479. Szybowa. Nazwa kulturowa. W przeszłości (pierwsza połowa XIX w.) oznaczała drogę do szybu
kopalni „Ludwika”. Uliczka w części Śródmieścia zwanej Pechnik, łączy się z ul. Grunwaldzką.
480. Banasika. Nazwę nadano jej dla upamiętnienia jelenianina Szymona Banasika – pierwszego
znanego studenta UJ z tej miejscowości, uczestnika Wiosny Ludów na Węgrzech, miejscowego
działacza. Ulica w dzielnicy Jeleń, łączy ul.: Wygoda i Wiosny Ludów.
481. Śląska. Otrzymała nazwę wkrótce po rozbudowie stacji kolejowej w Jaworznie, z chwilą
przecięcia torowiskami dawnej „drogi ławczanej” (patrz ul. Ławczana). Ulica skierowana ku
Śląskowi – stąd nazwa. Położona w Pechniku, odbiega od Grunwaldzkiej.
482. Śmiała. Nazwa pochodzi od przymiotnika „śmiały” (tj. odważny) i nie ma nic wspólnego
z charakterem ulicy. Znajduje się w dzielnicy Góra Piasku, łączy ul.: Floriana i Grota Roweckiego.
483. św. Barbary. Nazwę otrzymała od nieistniejącej dziś kaplicy św. Barbary dawnego kościoła,
na wprost której brała początek.
Położona w centrum Śródmieścia, łączy Plac Św. Jana z ul. Obrońców Poczty Gdańskiej.
484. św. Maksymiliana Kolbego. Nazwę nadano jej celem upamiętnienia postaci Rajmunda
Kolbego (1894 – 1941 ) – franciszkanina o imieniu zakonnym Maksymilian, redaktora i wydawcy,
który był więziony w KL Auschwitz i tam dobrowolnie oddał życie za innego współwięźnia.
Ulica znajduje się w Osiedlu Stałym, łączy ul. Grunwaldzką i al.Tysiąclecia.
485. Świerkowa. Położona w osiedlu Pszczelnik, odbiega od ul. Jarzębinowej. Nazwę otrzymała
od rodzaju drzewa iglastego niegdyś dość licznie występującego w pobliskim lesie.
486. św. Wojciecha. Nazwę zawdzięcza Wojciechowi Sławnikowicowi (956 – 997) czeskiemu
duchownemu, benedyktynowi, który zginął w misji chrystianizacji Prusów. Pochowany został
w Gnieźnie.
Ulica prowadzi od pl. św. Jana w Śródmieściu ku Szczakowej.
487. Świstackiego. Nazwę nadano dla upamiętnienia Stacha (Stanisława) Świstackiego – kosyniera,
uczestnika Insurekcji Kościuszkowskiej, który wsławił się w bitwie pod Racławicami.
Ulica położona jest w Śródmieściu, odbiega od ul. Żółkiewskiego ku wschodowi.
488. Banachiewicza. Znajduje się w dzielnicy Jeleń, łączy ul.: Wygoda i 700-lecia. Nazwę nadano
dla upamiętnienia Tadeusza Banachiewicza (1882 – 1954 ) – matematyka, geodety i astronoma,
twórcy tzw. Rachunku krakowianowego.
489. Kościuszki. Nazwę otrzymała z chwilą odzyskania niepodległości po I wojnie światowej celem
uczczenia Andrzeja Tadeusza Bonawentury Kościuszki (1746 – 1817) – inżyniera fortyfikatora,
polskiego i amerykańskiego generała, Naczelnika Polskiej Siły Narodowej podczas Insurekcji
Kościuszkowskiej.
Ulica w dzielnicy Szczakowa łącząca ul.: Kolejarzy i Wróblewskiego
490. Teligi. Nadana dla upamiętnienia osoby Leonida Teligi (1917 – 1970) – oficera WP II
Rzeczypospolitej i Polskich Sił Powietrznych w Wielkiej Brytanii, instruktora i żeglarza jachtowego,
który jako pierwszy Polak opłynął na jachcie kulę ziemską.
Ulica leży w dzielnicy Jeziorki, łączy się z ul. Insurekcji Kościuszkowskiej.
491. Lenartowicza. Położona w dzielnicy Szczakowa, łączy ul.: Kilińskiego i Daszyńskiego. Nazwę
otrzymała dla upamiętnienia Teofila Lenartowicza (1822 – 1893 ) – poety, etnografa i rzeźbiarza.
492. Tetmajera. Nazwę nadano celem uhonorowania Kazimierza Przerwy–Tetmajera – poety,
powieściopisarza i dramaturga, jednego z największych polskich piewców Podhala i Tatr.
Ulica łączy dzielnice: Starą Hutę i Bory.
493. Tęczowa. Ulica w osiedlu Gigant otaczająca kilka bloków mieszkalnych. Dojazd od ul.:
Bogusławskiego bądź Granitowej. Nazwa wyprowadzona od słowa „tęcza”. Związku
z charakterystyką ulicy brak.
494. Baranowskiego. Położona w dzielnicy Byczyna, biegnie od ul. Krakowskiej w kierunku Jelenia.
Nazwę nadano jej dla upamiętnienia Tomasza Baranowskiego ( 1909 – 1944 ) – robotnika, działacza
KZMP i KPP, w latach okupacji hitlerowskiej współorganizatora Gwardii Ludowej PPR,
aresztowanego wraz z rodziną przez Gestapo. Zamordowany w KL Auschwitz, rodzina w KL GrossRosen.
495. Topolowa. Nazwa pochodzi od rodzaju drzew liściastych liczącego kilkaset gatunków.
Krótka ta ulica znajduje się w Szczakowej, łączy ul.: Kolejarzy i Kilińskiego.
496. Towarowa. Powstanie nazwy ulicy związane jest ściśle z równoległym przebiegiem
do nieistniejącej dziś rampy wyładowczej stacji kolejowej w Śródmieściu. Ulica łączy ul. Kolejową
z marsz. Piłsudskiego.
497. Traugutta. Nadana celem upamiętnienia Romualda Traugutta (1826 – 1864 ) – generała,
dyktatora powstania styczniowego, straconego za udział w nim na warszawskiej Cytadeli.
Ulica znajduje się w dzielnicy Stara Huta, odbiega od ul. Asnyka.
498. Trzykrotek. Nazwa pochodzi od gatunku kwiatów doniczkowych z rodziny ameliowatych,
pochodzących z Ameryki.
Ulica w Byczynie, odbiega od Krakowskiej w sąsiedztwie ul. Cezarówka Dolna.
499. Tulipanowa. Nazwę zaczerpnięto od rodzaju kwiatów z rodziny liliowatych, hodowanych
powszechnie w celach ozdobnych (kilkanaście tysięcy odmian).
Ulica w dzielnicy Byczyna, początek bierze od ul. Gwardzistów.
500. Turystyczna. Nazwę otrzymała od znakowanego szlaku turystycznego biegnącego lasem
od strony Jeziorek przez tzw. Jankowe Górki.
Ulica w dzielnicy Ciężkowice, łączy się z Ciężkowicką.
501. Tuwima. Nadana dla upamiętnienia Juliana Tuwima (1894 – 1953 ) – polskiego poety, pisarza
i tłumacza.
Ulica, znajdująca się w Śródmieściu, łączy osiedla: Kościuszki i Górnicze, odbiega od ul. Chopina.
502. Twarda. Nazwę wzięła prawdopodobnie od twardości podłoża, leży bowiem na stoku zbocza,
gdzie pod cienką warstwą gleby znajduje się skruszona skała.
Boczna uliczka od ul. Leszczynowej w dzielnicy Ciężkowice.
503. Tylna. Nazwę otrzymała od miejsca położenia – znajduje się „na tyłach” ulicy Leśnej, u której
bierze też początek. Jest to zachodni skraj dzielnicy Śródmieście.
504. Ujejskiego. Upamiętnia postać Kornela Ujejskiego (1823–1897) – polskiego poety i publicysty.
Ulica leży w Szczakowej, łączy ul.: Wolności z Bukowską.
505. Upadowa. Pierwotnie drogi dojścia z Długoszyna i Niedzielisk do upadowej „Karol”, należącej
do kopalni węgla „Komuna Paryska” (wcześniej i potem „Jan Kanty”). Stąd dzisiejsza nazwa.
Ulica łączy się z ul.: Szczakowską i Chropaczówką.
506. Urocza. Nazwa wyprowadzona od przymiotnika „uroczy” w znaczeniu „piękny”.
Położona w północno-wschodniej części dzielnicy Ciężkowice, łączy się z ul. Lelewela.
507. Urzędnicza. Położona w Śródmieściu, na wschodnim skłonie Pańskiej Góry, nazwę wzięła
od zlokalizowanych u jej początku domów mieszkalnych dla urzędników zatrudnionych w
miejscowych kopalniach węgla. Łączy się z Grunwaldzką.
508. Ustronie. Nazwa nadana dla podkreślenia charakteru i położenia ulicy.
Znajduje się ona w dzielnicy Niedzieliska , odbiega od ul. Chropaczówka.
509. Reymonta. Nadana dla upamiętnienia Władysława Reymonta (1867 – 1925 ) – polskiego
pisarza i publicysty, laureata nagrody Nobla w dziedzinie literatury.
Ulica w dzielnicy Dąbrowa Narodowa, łączy ul.: Spółdzielczą i Starowiejską.
510. Wakacyjna. Nazwę otrzymała od słowa „wakacje”- oznaczającego letnią przerwę w nauczaniu
szkolnym. Brak związku nazwy z charakterem i historią ulicy.
Ulica w Dąbrowie Narodowej łącząca ul.: Katowicką i Plater.
511. Roździeńskiego. Nadana celem upamiętnienia Walentego Roździeńskiego (nazwisko rodowe
Brusek, ur. ok. roku 1560, zm. W 1621) – hutnika, pisarza i literata, który w swym dziele pt. Officina
Ferraria wspomniał o występowaniu rudy żelaza na terenie Jelenia.
Ulica leży w dzielnicy Jeleń, odbiega od ul. Księdza Sulińskiego tuż za Zakładami Chem. „Azot”.
512. Wandy. Nazwa związana z legendarną postacią Wandy córką Kraka z krakowskiego Wawelu.
Ulica w Śródmieściu, na szczycie wzgórza Pańska Góra, początek bierze od ul. ks. Stojałowskiego.
513. Wapienna. Nazwa ulicy powstała w wyniku wytyczenia jej w pobliżu dziewiętnastowiecznej
lokalizacji polowego pieca wapienniczego i drogi doń prowadzącej.
Ulica znajduje się w części Śródmieścia zwanej Warpiem, łączy się z Północną.
514. Wapniówka. Nazwę zawdzięcza położeniu na pierwszym składowisku odpadów produkcyjnych
dawnej fabryki sody amoniakalnej (wapno palone używano w produkcji).
Ulica w dzielnicy Szczakowa, odbiega od ul. Moździerzowców.
515. Warskiego. Nazwę nadano jej dla uczczenia Adolfa Warskiego wł. Warszawskiego
(ur. w 1868 r., a zm. w 1937 r.) – działacza socjalistycznego, posła do sejmu II RP, potem działacza
komunistycznego, aresztowanego na terenie ZSRR przez NKWD pod zarzutem współpracy z polskim
wywiadem i rozstrzelanego.
Położona w Osiedlu Stałym, łączy się z ul. Powstańców Śląskich.
516. Waryńskiego. Nazwą upamiętnia Ludwika Waryńskiego (1856 – 1889 ) – działacza polskiego
ruchu socjalistycznego, założyciela partii „Proletariat” zmarłego na katordze w Rosji.
Ulica leży w Śródmieściu, łączy ul.: ks. Stojałowskiego i Krótką.
517. Wąska. W chwili nadania nazwa oddawała charakter uliczki, po przebudowie przyległego
terenu straciła dawny charakter.
Ulica w Szczakowej, łączy ul.: Jagiellońską i Kościuszki.
518. Wczasowa. Nazwa sugerująca wypoczynek nie oddaje dziś charakteru ulicy.
Położona w dzielnicy Pieczyska, łączy się z ul. Kossaka.
519. Wesoła. Nazwa związana z istnieniem w pobliżu parku wypoczynkowego umożliwiającego
spędzenie wesoło czasu wolnego.
Ulica położona w centrum Góry Piasku, łączy ul.: Górnośląską i Jaworznicką.
520. Węgrzyna. Nadana dla uczczenia Józefa Węgrzyna (1884 – 1952) – kiedyś jednego z bardziej
rozpoznawalnych polskich aktorów teatralnych i filmowych.
Niewielka uliczka w Górze Piasku, łączą łukiem ul.: Jaworznicką i Wesołą.
521. Widokowa. Do niedawna część ul. Długoszyńskiej, łączącej Dąbrowę Narodową
z Długoszynem. Nazwę, sugerującą ładne widoki, otrzymała dla wykluczenia omyłek w docieraniu
do różnych jej krańców przez samochody specjalne jak pogotowia ratunkowe, straże pożarne itp.
Ulica leży na terenie Długoszyna.
522. Wiejska. Nazwa związana z pierwotnie wiejską zabudową niedzieliskiej części ulicy.
Ulica łącząca osiedle Gigant z Niedzieliskami, łączy ul.: Piekarską i Szczakowską.
523. Wielki Dół. Stara nazwa topograficzna oznaczająca jar w zboczu wzgórza.
Ulica w dzielnicy Jeleń, odbiegająca od ul. Zwycięstwa.
524. Wielkich Łowów. Nazwa wyprowadzona z legendy o powstaniu miejscowości Jeleń (w trakcie
łowów ukazał się myśliwym jeleń itd.).
Ulica w części Jelenia zwanej Łęgiem, łącząca się z ul. Zwycięstwa.
525. Wierzbowa. Nazwa pochodzi od rodzaju drzew liściastych, których liczne gatunki związane
są ze środowiskiem podmokłym. Ulica zlokalizowana została na gruntach niegdyś zalewanych przez
wody pobliskiego potoku Kozi Bród.
Odbiegająca od ul. Dąbrowskiego ulica w dzielnicy Długoszyn.
526. Wilcza Nazwa wyprowadzona od gatunku zwierząt drapieżnych z rodzaju psowatych
występujących w Jaworznie jeszcze z początkiem XIX w. Na krótkim odcinku sąsiaduje z granicą
lasu. Ulica w dzielnicy Podłęże - łącznik ul. Leśnej z Aleją Marszałka Piłsudskiego.
527. Wilkoszyn. Stara nazwa patronimiczna o niepotwierdzonym dokumentami pochodzeniu
odnosząca się niegdyś do przysiółka Jaworzna, dziś przeniesiona także na ulicę.
Ulica łączy przysiółek Wikoszyn z Jeziorkami.
528. Kadłubka. Do lat 70. XX w. ulica nosiła starą miejscową nazwę Kadłubek, którą wcześniej
określano okoliczne tereny rolnicze. Niefortunnie zamieniono ją na nazwisko krakowskiego biskupa
Wincentego Kadłubka (ok. 1150 lub 1160 – 1223) jednego z pierwszych polskich kronikarzy.
Uliczka odbiega od Grunwaldzkiej w części Śródmieścia zwanej Pechnikiem.
529. Pola. Nazwę nadano celem upamiętnienia Wincentego Pola (1807 – 1872 ) – polskiego poety i
geografa. Ulica w dzielnicy Bory, łączy się z ul. Tetmajera.
530. Wiosenna. Nazwa pochodzi od rzeczownika „wiosna”oznaczającego porę roku.
Ulica w części dzielnicy Byczyna zw. Cezarówką Dolną, łączy ulice Bratków i Letnią.
531. Wiosny Ludów. Nazwą nawiązuje do udziału jelenian (patrz Szymon Banasik) w Wiośnie
Ludów – fali rewolucyjnych i narodowych zrywów w Europie w latach 11848 – 1849.
Położona w Jeleniu, biegnie śladem dawnej drogi z centrum ku Byczynie.
532. Wiśniowa. Nazwa zaczerpnięta od gatunku pestkowych drzew owocowych uprawianych
powszechnie w Europie i Azji.
Ulica leży na terenie Dąbrowy Narodowej, łączy ul.: Długą i Szczotki.
533. Wita Stwosza. Nadana dla upamiętnienia Wita Stwosza (ok. 1448 – 1533 ) – niemieckiego
rzeźbiarza i grafika doby późnego gotyku, który przebywając w Krakowie w latach 1477 – 1496
wykonał wiele znamienitych dzieł.
Ulica znajduje się w Osiedlu Stałym, łączy się z ul. Puszkina.
534. Anczyca. Ulica w osiedlu Jeleń, odbiega od ul. Wygoda. Nazwą ma przypominać Władysława
Anczyca (1823 – 1883 ) – polskiego poetę, dramatopisarza, tłumacza, a przede wszystkim wydawcę.
535. Władysława Jagiełły. Nadana celem upamiętnienia Władysława Jagiełły (ur. ok. roku 1352 lub
1362, zm. w roku 1434) Wielkiego Księcia Litwy, króla Polski w latach 1386 – 1434, założyciela
dynastii.
Ulica położona w dzielnicy Ciężkowice (Grabańka), odbiega od ul. Młyny Serafińskie.
536. Władysława Łokietka. Położona jak poprzednia i do niej równoległa. Nazwą upamiętnia
Władysława Łokietka (1260 – 1333 ) - króla Polski z dynastii Piastów.
537. Władysława Warneńczyka. Nadana celem uczczenia Władysława III zw. Warneńczykiem (1424
– 1444 ) – króla Polski oraz Węgier, który zginął pod Warną w bitwie z Turkami.
Ulica znajduje się w Pieczyskach, łączy ul.: Solskiego i Chocimską.
538. Wodna. Ulica w dzielnicy Dąbrowa Narodowa, łączy ul.: Katowicką i Szczotki. Nazwę
zawdzięcza, nieistniejącemu, szybowi wodnemu jednej z dziewiętnastowiecznych kopalń węgla.
539. Bogusławskiego. Nazwa nadana dla upamiętnienia Wojciecha Bogusławskiego (1757 – 1829)
– aktora, śpiewaka, dyrektora Teatru Polskiego w Warszawie zwanego ojcem teatru polskiego.
Ulica w osiedlu Gigant, łączy ul.: Piekarską i Podwale.
540. Wojska Polskiego. Ulica biorąca początek na terenie dawnego obozu – filii KL Auschwitz –
Birkenau i biegnąca na zachód aż do rzeki Przemszy. Nazwa przywołuje polskie formacje zbrojne
walczące w XIX w. o wolne państwo, od 1918 roku określenie oficjalne tych formacji.
541. Wolna. Nazwa wyprowadzona w chwili nadania od stanu zabudowy przyległych parcel. Ulica,
będąca w istocie przedłużeniem początkowego fragmentu ul. Jasiugi.
Znajduje się w Dąbrowie Narodowej.
542. Wolności. Nazwę otrzymała dla upamiętnienia kierunku wejścia wojsk Armii Czerwonej 22
stycznia 1945 r. nacierających na ustępujące wojska niemieckie.
Ulica w Szczakowej odbiegająca od ul. Sobieskiego.
543. Wróblewskiego. Nazwa na dana celem upamiętnienia Zygmunta Wróblewskiego (1845–1888)
– fizyka, profesora UJ pracującego nad właściwościami gazów i metali w niskich temperaturach,
który zasłynął w świecie skraplając wraz z prof. Olszewskim po raz pierwszy tlen i azot.
Ulica w Szczakowej, równoległa do potoku Kozi Bród, łączy się z Jagiellońską.
544. Wrzosowa. Ulica powstała na ustępujących wrzosowiskach kompleksu leśnego Podłęże.
Znajduje się w osiedlu Pszczelnik, łączy ul.: Piaskową i Jarzębinową.
545. Wschodnia. Ulica odbiegająca od Grunwaldzkiej w okolicy Śródmieścia zwanej Pechnikiem,
zamykała w chwili wznoszenia osiedla Podwale – Zachód od strony wschodniej. Dlatego otrzymała
istniejącą do dziś nazwę.
546. Wybickiego. Nadana dla uczczenia twórcy polskiego hymnu narodowego Józefa Wybickiego
(1747 – 1822) – pisarza, polityka, uczestnika Insurekcji Kościuszkowskiej, żołnierza Legionów
Polskich we Włoszech, uczestnika wojen napoleońskich.
Ulica w dzielnicy Dąbrowa Narodowa odbiegająca od ul. Wyspiańskiego.
547. Wyczółkowskiego. Położona w Osiedlu Stałym, łączy ul.: Powstańców Śląskich i Radosną.
Nazwę nadano jej dla upamiętnienia Leona Wyczółkowskiego (1852 – 1936 ) – malarza i grafika,
przedstawiciela kierunku realistycznego w okresie Młodej Polski.
548. Wygoda. Stara nazwa kulturowa przeniesiona z terenu na ulicę po którym przebiega. Początek
wzięła od dogodnie ( stąd „wygoda”) dla przyjeżdżających usytuowanej karczmie. Ulica w dzielnicy
Jeleń, zaczyna się w jej centrum.
549. Wysoka. Nazwę otrzymała od miejsca usytuowania na wyższej części Śródmieścia zw.
Warpiem. Ulica odbiega od ul. Północnej.
550. Wysoki Brzeg. Stara nazwa topograficzna, którą określany wysoki w tym miejscy zachodni
brzeg rzeki Przemszy. Pierwotnie określano nią także położony w pobliżu przysiółek Jaworzna. Dziś
nazwa przeniesiona również na ulicę będącą przedłużeniem ul. Wojska Polskiego.
551. Wyspiańskiego. Nazwa honoruje postać Stanisława Wyspiańskiego ( 1869 - 1907 ) - poety,
dramaturga, malarza i scenografa polskiego.
Ulica znajduje się w dzielnicy Dąbrowa Narodowa, odbiega od Katowickiej.
552. Wyzwolenia. Ulica w Ciężkowicach, łączy się z ul. Księdza Mroczka w pobliżu kościoła. Nazwę
zawdzięcza kierunkowi skąd w styczniu 1945 roku nadeszły wojska Armii Czerwonej wyzwalające
miejscowość spod okupacji niemieckiej.
553. Zabłocie. Stara miejscowa nazwa terenu (za błotami towarzyszącymi potokowi Łużnik)
rozciągającego się między Wodką a Rzymem w Ciężkowicach, przeniesiona na ulicę tam
przebiegającą. Ulica ta łączy się z ul. Budowlaną.
554. Zacisze. Nazwa kulturowa oznaczająca ciche, spokojne miejsce położone między "głośnymi"
kopalniami, z czasem przeniesiona na powstałą tam ulicę.
Ulica w centrum Śródmieścia, boczna od Grunwaldzkiej.
555. Zacisze Boczna. Krótka uliczka odbiegająca od ul. Zacisze, nazwa określa położenie.
556. Zagłoby. Ulica w Śródmieściu łącząca ulice: Wandy i Narutowicza, utrwalająca nazwą postać
Onufrego Zagłoby - jednego z głównych bohaterów Trylogii H. Sienkiewicza.
557. Zagrody. Nazwa pochodzi od słowa „zagroda”- oznaczającego niewielkie gospodarstwo
wiejskie wraz z otoczeniem.
Ulica, właściwie droga gruntowa, w dzielnicy Dobra przebiegająca od ul. Jaworowej ku ul. Podlesie.
558. Zakole. Nazwę zawdzięcza łukowatemu, kolistemu, wygięciu.
Ulica w dzielnicy Bory odbiegająca od ul. Hetmańskiej.
559. Zalipie. Stara nazwa miejscowa określająca w przeszłości tereny rolnicze położone za Lipiem.
(Lipie – niegdyś obszar porośnięty lipami, leżący na północno-wschodnich obrzeżach wsi Jaworzno.
Obecnie termin całkowicie zapomniany, nieistniejący na mapach).
Dziś ulica okólna biegnąca po wspomnianym terenie, łączy się z ul. Szpitalną.
560. Zamknięta. Położona w dzielnicy Góra Piasku krótka, ślepa (a więc zamknięta w głębi – stąd
nazwa ) uliczka.
561. Zapolskiej. Nazwa nadana dla upamiętnienia Gabrieli Zapolskiej (1857 – 1921 ) – powieścio- i
dramatopisarki, publicystki, przedstawicielki polskiego naturalizmu.
Ulica położona w Pieczyskach, odbiegająca od Chocimskiej.
562. Zarzeczna. Nazwę zawdzięcza swemu przebiegowi: część prowadzi za rzekę Kozi Bród.
Ulica w Pieczyskach, boczna od ul. Malczewskiego.
563. Zawiszy Czarnego. Nazwa upamiętnia Zawiszę z Garbowa zwanego Czarnym (ok. 1370 – 1428
) – polskiego rycerza sławnego w Europie, wzór cnót rycerskich, uczestnika m. innymi bitwy pod
Grunwaldem. Ulica znajduje się w Ciężkowicach, odbiega od ul. Wyzwolenia.
564. Zdrojowa. Nazwa urobiona od słowa „zdrój”, oznaczającego w języku polskim źródło bądź
strumień.
Ulica w Ciężkowicach prowadzi w kierunku strumienia Kozi Bród, początek bierze od ul. Grabańka.
565. Zdrowia. Brak uzasadnionego związku nazwy ulicy z jej charakterem.
Ulica w dzielnicy Góra Piasku łącząca się z ul. Jaworznicką.
566. Zielona. Nazwa ulicy wyprowadzona od sąsiadujących terenów zielonych: parku i rozległego
skweru. Ulica w centrum Śródmieścia, łącznik ulic: Grunwaldzkiej i Pocztowej.
567. Zjednoczenia. Nazwa nadana dla upamiętnienia połączenia (zjednoczenia) w grudniu 1948
roku dwu partii: Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Partii Socjalistycznej.
Ulica leży w południowej części dzielnicy Byczyna, dojazd od ul. Korczyńskiego.
568. Złota. Położona w osiedlu Gigant ulica, zbudowanym wysiłkiem jaworznickich kopalń w latach
osiemdziesiątych XX wieku, otrzymała nazwę od pierwiastka i zarazem metalu szlachetnego – złota.
Budowniczowie osiedla zdecydowali by w latach przesilenia politycznego i społecznego w Polsce
powstające ulice nosiły nazwy „obojętne”.
569. Zubrzyckiego. Nazwa nadana celem upamiętnienia Franciszka Zubrzyckiego (1915 – 1942)
– działacza ruchu robotniczego, a w latach okupacji dowódcy pierwszego oddziału Gwardii Ludowej
PPR. Ulica znajduje się w dzielnicy Dąbrowa Narodowa, łączy ulice: Wybickiego i Czwartaków.
570. Zwycięstwa. Jedna z głównych ulic dzielnicy Jeleń, nazwą upamiętnia zwycięstwo koalicji
państw sprzymierzonych nad hitlerowskimi Niemcami w 1945 roku.
Początek bierze od ronda w centrum dzielnicy, a kończy się w Łęgu.
571. Zygmunta Augusta. Nazwę nadano dla upamiętnienia Zygmunta Augusta (1520 – 1572)
– króla Polski od roku 1548. Ulica w dzielnicy Ciężkowice, łączy się z ul. Młyny Serafińskie.
572. Źródlana. Położona w północno-zachodniej części dzielnicy Dąbrowa Narodowa ulica
zawdzięcza nazwę pobliskiemu, dziś nieistniejącemu, źródłu wody pitnej.
Ulica odbiega od ul. Szczotki.
573. Żabia. Nazwa pochodzi od występujących do niedawna w okolicy płazów z gatunku żaba
trawna. Ulica w Niedzieliskach łącząca się z ul. Chropaczówka.
574. Żeńców. Nazwa odwołuje się do żniwnych tradycji mieszkańców. Żeńcy to inne określenie
żniwiarzy. Miejsce przebiegu ulicy w przeszłości bardziej związane było z sianokosami niż żniwami.
Ulica we wschodniej części Ciężkowic, łączy się z ul. Zdrojową.
575. Żeromskiego. Nazwa nadana dla upamiętnienia Stefana Żeromskiego (1864 – 1925) – pisarza,
dramaturga i publicysty, pierwszego prezesa polskiego PEN Clubu.
Ulica leży w dzielnicy Góra Piasku, przecina ulice: Miedzianą i Sadową.
576. Żniwna. Nazwa wyprowadzona od słowa „żniwa”- oznaczającego zbiór zbóż. W miejscu
przebiegu ulicy w przeszłości znajdowały się pola uprawne.
Niewielka uliczka we wschodniej części Ciężkowic.
577. Żurawia. Nazwę zaczerpnięto ze słownika ornitologicznego, należy ona do dużego ptaka
z rodziny żurawiowatych - żurawia zwyczajnego, nieco większego od bociana. Na terenie Jelenia
gatunek nie występuje. Ulica znajduje się w dzielnicy Jeleń, odbiega od ul. Zwycięstwa.
578. Żwirki i Wigury. Nazwa upamiętnia parę lotników polskich – Franciszka Żwirkę (1895 – 1932)
pilota sportowego i inż. Stanisława Wigurę (1901 – 1932) – konstruktora lotniczego oraz pilota,
którzy byli autorami zwycięstw w zawodach lotniczych.
Krótka uliczka łącząca się z Grunwaldzką w okolicy Cmentarza Pechnickiego.
579. Żytnia. Nazwa nawiązuje od gatunku zboża uprawianego powszechnie w okolicach Jaworzna
do połowy XX wieku. Ulica leży w dzielnicy Byczyna, łączy się z ul. Baranowskiego.
580. Żywiczna. Nawiązuje do żywicy – w tym przypadku soków drzew iglastych. Do XIX wieku
granica lasów sosnowych przebiegała na terenach obecnej ulicy.
Kręta ulica w pobliżu osiedla Pszczenik między ulicami: Marusarzówny i Szelonka.
Uwaga!

Podobne dokumenty