FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA KONKURS „MATEMATYKA I

Komentarze

Transkrypt

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA KONKURS „MATEMATYKA I
Załącznik nr 1
FORMULARZ ZGŁOSZENIA
NA KONKURS „MATEMATYKA I SPORT”
dla uczniów klas VI szkół podstawowych
Nazwa szkoły: ………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….
Adres szkoły: ………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
Telefon: ………………………….e -mail ……………………………………………..
Imię i nazwisko nauczyciela matematyki – opiekuna zespołu uczniów
………………………………………………………………………
kontakt ………………….……………………………………………..
„Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych przez Gimnazjum nr 26 w Gdańsku, ul.
Traugutta 92, zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926)”
………………………………………………………
Podpis opiekuna zespołu

Podobne dokumenty