pobierz

Komentarze

Transkrypt

pobierz
EFFECT
PROFESJONALNE NAWOZY OGRODNICZE
DO FERTYGACJI I NAWOŻENIA DOLISTNEGO UPRAW
SZKLARNIOWYCH ORAZ POLOWYCH
EFFECT standard
Nawozy wieloskładnikowe , krystaliczne z mikroelementami do sporządzania
płynnych roztworów. Dzięki różnorodności składów umożliwiają odpowiedni
dobór do wymagao uprawy. Wpływają na tempo rozwoju wegetatywnego
i generatywnego. Stosowane zarówno w uprawie bezglebowej jak i w podłożach
naturalnych.
Formulacje : 7-11-35
12-6-35
12-12-24
10-20-20
EFFECT specjal pH
Mieszanki o dodatkowych właściwościach ułatwiające nawożenie przy użyciu
twardej wody. Zmniejszają lub całkowicie eliminują dodawanie kwasu do
pożywki , w większym stopniu obniżają pH . Rozpuszczają osady tworzące się
w przewodach nawadniających – przedłużają żywotnośd i sprawne działanie
instalacji .
Formulacje : 10-40-10
13-11-27
16-16-18
EFFECT extra
Szczególny skład dający wszechstronne zastosowanie . Dzięki zwiększonej
zawartości fosforu i mikroelementów umożliwia stosowanie w mniejszej ilości w
stosunku do innych mieszanek . Skład szczególnie przydatny w bezglebowej
uprawie róży i gerbery . Bardzo dobre efekty nawożenia dolistnego .
Formulacje : 5-20-30
EFFECT
STOSOWANIE :
fertygacja: roztwór 0,05-0,2% (0,5-2kg/1000l)
dolistnie:
roztwór 0,2-0,5% (2-5kg/1000l)
Powyższe dawki należy traktowad jako
orientacyjne i dostosowad do wymogów uprawy.
FARMA
Profesjonalne Nawozy Ogrodnicze
www.farma-malecki.pl
Dodatkowe informacje dotyczące
stosowania
kom. 696-071-610
ul.Szamotulska 21 62-081 Chyby k/Poznania
tel. (0.61)814-28-23
fax. (0.61)896-10-13
kom. 600-424-533
NIP 781-000-17-85
EFFECT
SKŁAD PROCENTOWY
standard
EFFECT
special pH
extra
7-11-35
12-6-35
12-12-24
10-20-20
10-40-10
13-11-27
16-16-18
5-20-30
azot całkowity N
7,0
11,7
12,0
10,0
10,0
13,0
16,0
5,0
forma azotanowa N-NO₃
forma amonowa N-NH₄
forma amidowa N-NH₂
7,0
-
10,5
1,2
-
8,4
3,6
-
6,0
4,0
-
2,0
5,8
2,2
8,4
1,2
3,4
7,8
3,1
5,1
5,0
-
11,0
35,0
3,8
12,3
0,15
0,1
0,03
0,018
0,025
0,005
1,1
4,5
6,0
35,0
2,7
6,3
0,1
0,07
0,02
0,012
0,017
0,003
1,3
5,0
12,0
24,0
4,5
10,0
0,1
0,07
0,02
0,012
0,017
0,003
1,3
4,5
20,0
20,0
5,0
11,3
0,1
0,07
0,02
0,012
0,017
0,003
1,4
4,6
40,0
10,0
2,8
5,8
0,15
0,1
0,03
0,018
0,025
0,005
1,3
3,5
11,0
27,0
2,7
5,2
0,15
0,1
0,03
0,018
0,025
0,005
1,4
3,2
16,0
18,0
2,3
4,5
0,15
0,1
0,03
0,018
0,025
0,005
1,4
3,0
20,0
30,0
4,0
9,0
0,45
0,1
0,065
0,025
0,04
0,023
1,1
4,6
fosfor P₂O₅
potas K₂O
magnez MgO
siarka SO₃
żelazo Fe*
mangan Mn*
bor B
miedź Cu*
cynk Zn*
molibden Mo
Ec (1g/l)
pH (1g/l)
*mikroelementy w postaci chelatów
Wszystkie formulacje EFFECT można stosowad łącznie w celu uzyskania odpowiedniego
stosunku NPK , zawartości mikroelementów i pH roztworu.
Dodatkowe informacje dotyczące stosowania kom. 696-071-610
FARMA
Profesjonalne Nawozy Ogrodnicze
www.farma-malecki.pl
ul. Szamotulska 21 62-081 Chyby k/Poznania
tel. (0.61)814-28-23
fax. (0.61)896-10-13
kom. 600-424-533
NIP 781-000-17-85