RUBI - Chemia budowlana

Komentarze

Transkrypt

RUBI - Chemia budowlana
Najnowsza generacja przecinarek
elektrycznych obejmuje maszyny
serii DR, DS, DU i DW oraz DX,
które wykorzystują nowoczesne
technologie i zapewniają wysoką
wydajność pracy.
Nowe modele są dostosowane
pod względem mocy do wszystkich rodzajów materiałów, zarówno
ceramicznych, jak i budowlanych.
Charakteryzują się wysoką precyzją
cięcia. Pozwalają także na cięcie
formatów do 23 cm grubości
i do 130 cm długości.
W modelach tych stosuje się
wyłączniki termiczne oraz zabezpieczenia przed przeciążeniem
maszyny. Urządzenia te spełniają
wszystkie obowiązujące normy
oraz posiadają odpowiednie
homologacje, co powoduje, że
maszyny elektryczne RUBI® są
jednymi z najbezpieczniejszych
produktów tego typu dostępnych
na rynku.
RUBI® oferuje również lżejsze
urządzenia przenośne (modele D
i ND), które służą do cięcia
różnego rodzaju płytek ceramicznych. Są proste w obsłudze
i bardzo bezpieczne, a jednocześnie posiadają ogromne
możliwości techniczne.
Cała gama maszyn elektrycznych
została homologowana przez
wiele instytucji, co sprawia, iż
urządzenia spełniają normy CE,
GS, CSA, i MEEI. RUBI® daje na
te maszyny dwuletnią gwarancję.
KORPUS Z LITEGO ALUMINIUM
UBI
GO
ększa
P S NAPĘDOWY
PA
Y
O STAŁYM
T
NACIĄGU
U
bez strat mocy pomiędzyy
wałem silnika i tarczą
ą
tnącą
ą
SYSTEMY POMIAROWEE
z możliwością szere-gu regulacji z milime-trową dokładnością
ą
ZBIORNIK NA WODĘĘ
wykonany z lekkiego
o
materiału o dużejj
wytrzymałości
ALUMIN
NIOWE BELKI
POPRZZECZNE O WIELOFUNKCYJNY
YM KSZTTAŁCIE
z syste
emem prowadzenia
oraz w
wieloma punktami
mocow
wania
Prz
i ki Diama
l k ant
yczne
Diamant serii ND
Cortadores
Cor
rttadores
rt
Diam
ND
w przecinarka,, idealna do drrobnych prac
r wykoƒczeniowych.
i Lekka,, małogabarytowa
DIAMANT ND
• Do ci´cia płytek gresowych,, cerramicznych,, szklanych,
marmuro
r wych i innych materiałów.
w
•T
Tarcza diamentoowa Ø 115 mm lub Ø 125 mm (dołàczona
z Ø 125 mm).
• WysokoÊç ci´cia 25 mm (przy tarczy Ø 115 mm)
lub 30 mm (przy tarczy Ø 125 mm).
• Chłodzenie tarczy wodà poprzez zanurzenie.
• Kabel elektryczny 1,5 m.
• Ogranicznik
r
do ci´ç ser yjnych.
• Składany stół rroboczy do ci´ç ukoÊnych.
• Dołàczona walizka.
w
• Nap´d bezpoÊredni.
• Dost´pny w PPal Boox (patrz strr. 132).
• Akcesoria dodatkowe (patrz str.r. 40).
• Osełka do tarcz (nr ref.f. 05973).
RPM
ND-125
4800
∞
∞
∞
25 / 30 mm
• 115–125 mm
40 x 30 x 14 cm
kg
5
ND-12
ND-125
Najl˝ejsza i najmocniejsza na rynku przecinarka przenoÊna
REF
DIAMANT ND-125
Silnik jednofazowy 230 V
0,8 KM – 0,6 kW
230 V
230 V
2
*36
220 V
–
–
–
–
50/60
50/60
50/60
50/60
REF
Hz.
Hz. UK
Hz. CH
Hz. USA
8413797459906
8413797459951
8413797459975
8413797459920
45990
45995
45997
45992
230
120
120
110
V
V
V
V
–
–
–
–
50/60
50/60
50/60
50/60
Hz. AUSTR. 8413797459937 45993
Hz.
8413797459913 45991
Hz. USA
8413797459982 45998
Hz. UK
8413797459968 45996
DIAMANT ND-125 BEZ WALIZKI
Silnik jednofazowy
230 V – 50/60 Hz.
0,8 KM – 0,6 kW
230 V – 50/60 Hz. UK
230 V – 50/60 Hz. CH
2
64
220 V – 50/60 Hz. USA
8413797469905
8413797469950
8413797469974
8413797469929
46990
46995
46997
46992
230
120
120
110
V
V
V
V
–
–
–
–
50/60
50/60
50/60
50/60
Hz. AUSTR. 8413797469936 46993
Hz.
8413797469912 46991
Hz. USA
8413797469981 46998
Hz. UK
8413797469967 46996
Prz
k Diama
l k ant
yczne
Diamant serii ND
Cortadores
Cor
rttadores
rt
ND
r micznych
i Lekka i funkcjonalna przecinarka idealna do ci´cia płytek cera
DIAMANT ND
• Ogranicznik
r
do ci´ç ser yjnych
• Stół rroboczy wykonany ze stali nierdz
r ewnej
• Nap´d bezpoÊredni
• Akcesoria dodatkowe (patrz str.r. 40):
Pro
r w
wadnica do ci´ç pod kàtem 45o (Ref.f. 45345)
Pro
r w
wadnica do ci´ç od 0o do 90o (Ref.f. 45880)
Osełka do tarcz (Ref.f. 05973)
T ca (Ref.f. 45434)
Ta
• Do ci´cia płytek gresowych,, cerramicznych,, szklanych,
marmuro
r wych i innych materiałów
•T
Tarcza diamentowa
w Ø 180 mm (dołàczona)
•T
Termiczny wyłàcznik bezpieczeƒstwa
w
• Chłodzenie tarczy wodà poprzez zanurzenie
• Kabel elektryczny 1,5 m
• Składany stół rroboczy do ci´ç ukoÊnych 20 cm
w modelu ND-180-E i 45 cm w modelu ND-180
RPM
ND-180-E
2800
∞
∞
20 cm
35 mm
•
180 mm
48 x 40 x 23 cm
ND-180
2800
∞
∞
45 cm
35 mm
•
180 mm
48,5 x 43 x 23 cm
13 kg
13,9 kg
7
ND-180-E
N
rzenoÊnych przecinarek na Êwiecie
ND-180
REF
REF
DIAMANT ND-180-E
Silnik jednofazowy
230 V –
0,5 KM – 0,37 kW
230 V –
230 V –
1
*16
230 V –
50
50
50
50
Hz.
Hz. UK
Hz. CH
Hz. AUSTR.
8413797459708
8413797459753
8413797459777
8413797459388
45970
45975
45977
45938
220 V – 60 Hz.
120 V – 50 Hz. UK
120 V – 60 Hz. USA
DIAMANT ND-180
Silnik jednofazowy
230 V
0,5 KM – 0,37 kW
230 V
230 V
1
8
230 V
50
50
50
50
Hz.
Hz. UK
Hz. CH
Hz. AUSTR.
8413797459005
8413797459050
8413797459074
8413797459371
45900
45905
45907
45937
220
120
120
120
–
–
–
–
V
V
V
V
–
–
–
–
60
50
60
60
Hz.
Hz. UK
Hz. USA
Hz. CSA
8413797459715
8413797459760
8413797459784
45971
45976
45978
8413797459012
8413797459067
8413797459081
8413797459098
45901
45906
45908
45909
Prz
k Diama
l k ant
yczne
Diamant serii ND
Cortadores
Cor
rttadores
rt
ND
i Lekka i funkcjonalna przecinarka do płytek o du˝ych mo˝liwoÊciach ci´cia
DIAMANT ND
• Do ci´cia płytek gresowych,, cerramicznych,, szklanych,
marmuro
r wych i innych materiałów
• Tarcza
T
diamentowa
w Ø 200 mm (dołàczona) w modelu ND-200
• Tarcza
T
diamentowa
w Ø 300 mm (nie dołàczona) w modelu ND-300
•T
Termiczny wyłàcznik bezpieczeƒstwa
w
• Chłodzenie tarczy wodà poprzez zanurzenie
• Kabel elektryczny 1,5 m
• Ogranicznik
r
do ci´ç ser yjnych
• Składany stół rroboczy do ci´ç ukoÊnych 50 cm w modelu
ND-200 / 60 cm w modelu ND-300
• Stół roboczy
r
wykonany ze stali nierdz
r ewnej
• Nap´d bezpoÊredni
• Akcesoria dodatkowe (patrz str.r. 40):
Pro
r w
wadnica do ci´ç pod kàtem 45o (Ref.f. 45345)
Pro
r w
wadnica do ci´ç od 0o do 90o (Ref.f. 45880)
Osełka do tarcz (Ref.f. 05973)
T ca (Ref.f. 45434)
Ta
RPM
ND-200
2770
∞
∞
50 cm
40 mm
•
200 mm
51 x 52,5 x 24 cm
ND-300
2800
∞
∞
60 cm
75 mm
—
300 mm
69 x 63 x 26 cm
17,2 kg
31 kg
9
ND-300
ND
Najwi´kszaa gama przenoÊnych przecinarek na Êwiecie
REF
REF
DIAMANT ND-200
Silnik jednofazowy
230 V
1,2 KM – 0,88 kW
230 V
230 V
1
8
230 V
–
–
–
–
50
50
50
50
Hz.
Hz. UK
Hz. CH
Hz. AUSTR.
8413797459104
8413797459159
8413797459173
8413797459395
45910
45915
45917
45939
220
120
120
120
V
V
V
V
–
–
–
–
60
50
60
60
Hz.
Hz. UK
Hz. USA
Hz. CSA
8413797459111
8413797459166
8413797459180
8413797459197
45911
45916
45918
45919
DIAMANT ND-300
Silnik jednofazowy
230 V
2 KM – 1,5 kW
230 V
230 V
1
6
230 V
–
–
–
–
50
50
50
50
Hz.
Hz. UK
Hz. CH
Hz. AUSTR.
8413797459203
8413797459258
8413797459272
8413797459401
45920
45925
45927
45940
220
120
120
120
V
V
V
V
–
–
–
–
60
50
60
60
Hz.
Hz. UK
Hz. USA
Hz. CSA
8413797459210
8413797459265
8413797459289
8413797459296
45921
45926
45928
45929
Prz
k Diama
l k ant
yczne
Cortadores
Cor
rttadores
rt
D Diamant serii ND
10
D 200
D-200
100% nierd
dzewna
Przymiar do ci´ç seryjnych
Nierdzewna w 100%
Uchylny stół do ci´ç ukoÊnych
REF
Silnik jednofazowy
1,2 KM – 0,88 kW
1
8
230 V – 50 Hz.
230 V – 50 Hz. UK
230 V – 50 Hz. CH
8413797459456
8413797459517
8413797459586
• Do ci´cia płytek gresowych,, cerramicznych,, szklanych,
marmuro
r wych i innych materiałów.
w
•T
Tarcza diamentowa
w ø 200 mm (dołàczona) w modelu ND-200.
•T
Termiczny wyłàcznik bezpieczeƒstwa.
w
• Chłodzenie tarczy wodà poprzez zanurzenie.
• Kabel elektryczny 1,5 m.
• Ogranicznik
r
do ci´ç ser yjnych.
45945
45951
45958
230 V – 50 Hz. AUSTR. 8413797459418
220 V – 60 Hz.
8413797459562
120 V – 50 Hz. UK
8413797459524
45941
45956
45952
• Blat rroboczy orraz konstrukcja wewn´trzna wykonane
r ewnej.
w całoÊci ze stali nierdz
• Składany stół rroboczy do ci´ç ukoÊnych do 42 cm.
• Akcesoria dodatkowe (patrz str.r. 40):
Pro
r w
wadnica do ci´ç pod kàtem 45o (Ref.f. 45345).
Pro
r w
wadnica do ci´ç od 0o do 90o (Ref.f. 45880).
Osełka do tarcz (Ref.f. 05973).
RPM
D-200
2875
∞
∞
42 cm
35 mm
•
200 mm
47 x 46 x 26 cm
15,2 kg
Przecinarki elektrCortadores
yczne serii ND
ND Basic Line
Cortad
C
11
REF
Silnik jednofazowy
0,7 KM – 0,55 kW
1
16
230 V – 50 Hz.
120 V – 60 Hz.
8413797259254
8413797259261
25925
25926
DIAMANT ND-180 BL Z WAL
WALIZK
KÑ
Ñ I DODATKOWÑ
WÑ TARCZÑ
Silnik jednofazowy
0,7 KM – 0,55 kW
1
• Silnik jednofaz
f owy
w
• Przeznaczone do ci´cia tera
r koty,
y, płytek cerramicznych,
ogniotrwałyc
w h i innych materiałów
•T
Tarcza diamentowa
w 180 mm – dołàczona
• Z termicznym wyłàcznikiem bezpieczeƒstwa
w
• Chłodzenie tarczy poprzez zanurzenie
220 V – 60 Hz.
8413797259278
240 V – 50 Hz. AUSTR. 8413797259285
25927
25928
230 V 50 Hz.
25945
8413797259452
• Kabel elektryczny 1,5 m
• Składany stół roboczy
r
do wykkonyw
wania ci´ç ukkoÊnych elementów
w do 20 cm
• Z pro
r w
wadnicà do wykonywania
w
ci´ç powtarzalnych
• Nap´d bezpoÊredni.
r i. Z prrowadnicà do wykkon
cch pod kàtem 45o
• Akcesoria
r dodatkkowe (patrz strr.r 40):: taca
RPM
ND-180-BL
2800
∞
∞
20 cm
35 mm
•
180 mm 39,5 x 38,5 x 24,5 cm
ND-180-BL
2800
∞
∞
20 cm
35 mm
•
180 mm 39,5 x 38,5 x 24,5 cm 13,16 kg
11,8 kg
Prz
k Diama
l k ant
yczne
Cortadores
Cor
rttadores
rt
DUDiamant serii DU
r
i ukoÊnych
i Lekka i dokładna przecinarka do ci´ç prostych
DIAMANT DU
• Do ci´cia płytek gresowych,, cerramicznych,, szklanych,
marmuro
r wych i innych materiałów.
w
•T
Tarcza diamentowa
w Ø 200 mm dołàczona.
w
• Z termicznym wyłàcznikiem bezpieczeƒstwa.
• Chłodzenie tarczy przy pomocy pompy o du˝ej wytrzymałoÊci
(z zaworem regulujàcym przepływ).
• Zespół silnikowy przesuwny na ło˝yskach z mo˝liwoÊcià
przechyłu do ci´ç ukoÊnych.
• Kabel elektryczny 1,5 m.
• Wzmocniona obudowa
wa, sztywna konstrukcja.
• Ogranicznik
r
do ci´ç seryjnych i regulowana
w
przystawka kàtowa
w .
• Stół (57x37 cm).
• Akcesoria dodatkowe (patrz str.r. 40):
Stół pod maszyn´ (Ref.f. 50935).
Dostawiany stół rolk
r owy (Ref.f 57940)
Osełka do tarcz (Ref.f. 0597
RPM
DU-200
2750
45 cm
32 x 32 cm
∞
48 mm
•
200 mm
85 x 40 x 32 cm
27,5 kg
DU-200-L
2750
65 cm
46 x 46 cm
∞
48 mm
•
200 mm
105 x 40 x 32 cm’
30,3 kg
13
U-200-L
umo˝l
o˝lili
nie ci´
,
ç
konstrukcj
kon
cji
REF
DIAMANT DU-200
Silnik jednofazowy
230 V
1 KM – 0,73 kW
230 V
230 V
1
4
230 V
REF
–
–
–
–
50
50
50
50
Hz.
Hz. UK
Hz. CH
Hz. AUSTR.
8413797559507
8413797559552
8413797559576
8413797559941
55950
55955
55957
55994
220
120
120
110
V
V
V
V
–
–
–
–
60
50
60
50
Hz.
Hz.
Hz. USA
Hz. UK
8413797559514
8413797559569
8413797559583
8413797559538
55951
55956
55958
55953
DIAMANT DU-200-L
Silnik jednofazowy
230 V –
1 KM – 0,73 kW
230 V –
230 V –
1
4
230 V –
50
50
50
50
Hz.
Hz. UK
Hz. CH
Hz. AUSTR.
8413797559705
8413797559750
8413797559774
8413797559965
55970
55975
55977
55996
220
120
120
110
V
V
V
V
–
–
–
–
60
50
60
50
Hz.
Hz.
Hz. USA
Hz. UK
8413797559712
8413797559767
8413797559781
8413797559736
55971
55976
55978
55973
Prz
k Diama
l k ant
yczne
Diamant serii DWWL
Cortadores
Cor
rttadores
rt
DW-L
i Lekka przecinarka z przestawnà głowicà do ci´ç wgł´bnych i ukoÊnych
DIAMANT DW / DW-L
• Do ci´cia płytek gresowych,, cerramicznych,, szklanych,
marmuro
r wych i innych materiałów
•T
Tarcza diamentowa
w Ø 200 mm dołàczona
• Z termicznym wyłàcznikiem bezpieczeƒstwa
w
• Chłodzenie tarczy przy pomocy pompy o du˝ej wytrzymałoÊci
(z zaworem regulujàcym przepływ)
• Zespół silnikowy przesuwny na ło˝yskach z mo˝liwoÊcià
przechyłu do ci´ç ukoÊnych
• Kabel elektryczny 1,5 m
• Głowica z tarczà regulowana
w
w pionie do ci´ç wgł´bnych
• Wzmocniona obudowa
wa, sztywna konstrukcja
• Ogranicznik
r
do ci´ç ser yjnych i regulowana
w
przystawka kàtowa
w
• Stół (57x37 cm)
• Nap´d bezpoÊredni
• Akcesoria dodatkowe (patrz str.r. 40):
Stół pod maszyn´ (Ref.f. 50935)
Dostawiany stół rolk
r owy (Ref.f. 57940)
Osełka do tarcz (Ref.f. 05973)
RPM
DW-200
2750
45–*50 cm
35x35 cm
∞
48 / 75 mm’
•
200 mm 85 x 40
0 x 40,6 cm 26,7 kg
•
DW-200-L
2750
63–*70 cm
50 x 50 cm
∞
48 / 75 mm
•
200 mm 105 x 40 x 40,6 cm 29,5 kg
•
* Przy zagł´bionej tarczy
15
15
200-L
j
rem kàtowym
wym
y
W
y
j
REF
DIAMANT DW-200
Silnik jednofazowy
230 V
1 KM – 0,73 kW
230 V
230 V
1
4
230 V
REF
–
–
–
–
50
50
50
50
Hz.
Hz. UK
Hz. CH
Hz. AUSTR.
8413797559606
8413797559651
8413797559675
8413797559972
55960
55965
55967
55997
220
120
120
110
V
V
V
V
–
–
–
–
60
50
60
50
Hz.
Hz.
Hz. USA
Hz. UK
8413797559613
8413797559668
8413797559682
8413797559637
55961
55966
55968
55963
DIAMANT DW-200-L
Silnik jednofazowy
230 V –
1 KM – 0,73 kW
230 V –
230 V –
1
4
230 V –
50
50
50
50
Hz.
Hz. UK
Hz. CH
Hz. AUSTR.
8413797559804
8413797559859
8413797559873
8413797559989
55980
55985
55987
55998
220
120
120
110
V
V
V
V
–
–
–
–
60
50
60
50
Hz.
Hz.
Hz. USA
Hz. UK
8413797559811
8413797559866
8413797559880
8413797559835
55981
55986
55988
55983
Prz
k Diama
l k ant
yczne
Diamant serii DWW LP
Cortadores
Cor
rtadores
rt
t
DW-LP
w ymi nogami
i Lekka przecinarka z przestawnà głowicà do ci´ç wgł´bnych i ukoÊnych,, z demontowaln
DIAMANT DW-LP
• Do ci´cia płytek gresowych,, cerramicznych,, szklanych,
marmuro
r wych i innych materiałów
•T
Tarcza diamentowa
w Ø 200 mm dołàczona
w
• Z termicznym wyłàcznikiem bezpieczeƒstwa
• Chłodzenie tarczy przy pomocy pompy o du˝ej wytrzymałoÊci
(z zaworem regulujàcym przepływ)
• Zespół silnikowy przesuwny na ło˝yskach z mo˝liwoÊcià
przechyłu do ci´ç ukoÊnych
• Kabel elektryczny 1,5 m
• Głowica z tarczà regulowana
w
w pionie do ci´ç wgł´bnych
• Wzmocniona obudowa
wa, sztywna konstrukcja
• Ogranicznik
r
do ci´ç seryjnych i regulowana
w
przystawka kàtowa
w
• Stół (57x37 cm)
• Nap´d bezpoÊredni.
• Akcesoria dodatkowe (patrz str.r. 40):
Dostawiany stół rolk
r owy (Ref.f. 57940)
Osełka do tarcz (Ref.f. 05973)
RPM
DW-200-LP 2750
* Przy zagł´bieniu tarczy w materiał
63–*70 cm
50x50 cm
∞
48 / 75 mm
•
200 mm 105 x 40 x 116 cm 39,2 kg
•
17
17
Z
z
ci
DW-200-LP
G
c
w
Demont
niaj
ajàce wi
wi´kszà
szà stabilnoÊç
REF
DIAMANT DW-200-LP
Silnik jednofazowy
230 V – 50
1 KM – 0,73 kW
230 V – 50
230 V – 50
1
4
230 V – 50
220 V – 60
220 V – 60
Hz.
Hz.
Hz.
Hz.
Hz.
Hz.
8413797559954
UK
8413797549850
CH
8413797549874
AUSTR. 8413797559996
8413797549812
USA
8413797549829
55995
54985
54987
55999
54981
54982
REF
120
120
120
110
100
100
V
V
V
V
V
V
–
–
–
–
–
–
60
60
50
50
60
50
Hz.
Hz.
Hz.
Hz.
Hz.
Hz.
USA
UK
JP
JP
8413797549898
8413797549881
8413797549867
8413797549836
8413797549805
8413797549843
54989
54988
54986
54983
54980
54984
Prz
k Diama
l k ant
yczne
Diamant serii DWWN
Cortadores
Cor
rtadores
rt
t
DW-N
r micznych o wszechstronn
r
ym zastosowaniu
w
i Przecinarka elektryczna do płytek cera
DIAMANT DW-N
• Do ci´cia płytek gresowych,, cerramicznych,, szklanych,, marmuro
r wych
i innych materiałów
•T
Tarcza diamentowa
w Ø 200 mm dołàczona (dotyczy modelu DW-200-N)
W
•T
Tarcza diamentowa
w Ø 250 mm dołàczona (dotyczy modelu DW-250-N)
W
• Z termicznym wyłàcznikiem bezpieczeƒstwa
w
• Chłodzenie tarczy przy pomocy pompy o du˝ej wytrzymałoÊci (z zaworem
regulujàcym przepływ)
• Zespół silniko
k wy przesuwny na ło˝yskach z mo˝liwoÊcià przechyłu do ci´ç ukoÊnyc
k
h
• Kabel elektryczny 1,5 m
•K
Kółka i uchwyt ułatwiajà transpor
r
t maszyny na budowie oraz
r załadunek na samochód
• Składane nogi
• Demontowalne
w
blaty robocze ułatwiajàce czyszczenie maszyny
• Nowy łatwy w regulacji ogranicznik
r
główny
• Kabel elektryczny 1,5 m
• Wzmocniona obudowa
wa, sztywna konstrukcja
• Głowica z tarczà regulowana
w
w pionie do ci´ç wgł´bnych
• Nap´d bezpoÊredni
• Akcesoria dodatkowe (patrz str.r. 40)
Osełka do tarcz (Ref.f. 05973)
Specjalne obejmy zaciskowe tarczy do ci´ç ukoÊnych (Ref.f. 57991)
Dostawiany stół rolk
r owy (Ref.f. 5794
RPM
DW-200-N
2875
73–*75 cm
52 x 52 cm
∞
32 / 55 mm
•
200 mm 116 x 48 x 116 cm 44,3 kg
•
DW-250-N
2875
73–*75 cm
52x52 cm
∞
65 / 80 mm
•
250 mm 116 x 48 x 116 cm 48,3 kg
•
* Przy wgł´bianiu tarczy w materiał
19
do wyk
wyk
y onywa
wania ci´ç ukoÊnyc
yc h
00-N / 250-N
Demontowa
walne blaty
ty ro
robocz
cze
cze
REF
REF
DIAMANT DW-200-N
Silnik jednofazowy
230 V –
1,5 KM – 1,1 kW
220 V –
220 V –
1
*4
110 V –
230 V –
120 V –
50
60
60
50
50
50
Hz.
Hz.
Hz. USA
Hz. UK
Hz. UK
Hz.
8413797549003
8413797549010
8413797549027
8413797549034
8413797549058
8413797549065
54900
54901
54902
54903
54905
54906
230
120
120
100
230
V
V
V
V
V
–
–
–
–
–
50
60
60
50
50
Hz.
Hz.
Hz.
Hz.
Hz.
DIAMANT DW-250-N
Silnik jednofazowy
230 V –
1,5 KM – 1,1 kW
220 V –
220 V –
1
*4
110 V –
230 V –
120 V –
50
60
60
50
50
50
Hz.
Hz.
Hz. USA
Hz. UK
Hz. UK
Hz.
8413797549409
8413797549416
8413797549423
8413797549430
8413797549454
8413797549461
54940
54941
54942
54943
54945
54946
230
120
120
100
230
V
V
V
V
V
–
–
–
–
–
50
60
60
50
50
Hz.
Hz.
Hz.
Hz.
Hz.
CH
USA
JP
AUS
CH
USA
JP
AUS
8413797549072
8413797549089
8413797549096
8413797549102
8413797549164
54907
54908
54909
54910
54916
8413797549478
8413797549485
8413797549492
8413797549508
8413797549560
54947
54948
54949
54950
54956
Prz
k Diama
l k ant
yczne
Diamant serii DWW NL
Cortadores
Cor
rttadores
rt
DW-NL
r micznych o wysokich parametr
r
rach ci´cia
i Funkcjonalna przecinarka elektryczna do płytek cera
DIAMANT DW-NL
• Do ci´cia płytek gresowych,, cerramicznych,, szklanych,, marmuro
r wych
i innych materiałów
• TTarcza diamentowa
w Ø 200 mm dołàczona (dotyczy modelu DW-200-N)
W
• TTarcza diamentowa
w Ø 250 mm dołàczona (dotyczy modelu DW-250-N)
W
• Z termicznym wyłàcznikiem bezpieczeƒstwa
w
• Chłodzenie tarczy przy pomocy pompy o du˝ej wytrzymałoÊci (z zaworem
regulujàcym przepływ)
• Zespół silnikowy przesuwny na ło˝yskach z mo˝liwoÊcià zagł´biania tarczy
i przechyłu do ci´ç ukoÊnych
•K
Kółka i uchwyt ułatwiajà transpor
r
t maszyny na budowie oraz
r załadunek
na samochód
• Demontowalne
w
blaty robocze ułatwiajàce czyszczenie maszyny
•
•
•
•
•
•
•
Składane nogi
Nowy łatwy w regulacji ogranicznik
r
główny
Nowy system pro
r wadz
w enia kabli elektrycznych oraz
r w´˝yka z wodà
Wzmocniona obudowa
wa, sztywna konstrukcja
Głowica z tarczà regulowana
w
w pionie do ci´ç wgł´bnych
Nap´d bezpoÊredni
Akcesoria dodatkowe (patrz str.r. 40):
Kabel z wtyczkà (Ref.f. 58850 lub 58860).
Kabel z urzàdzeniem zabezpieczajàcym PRCD (Ref.f. 58861/58862).
Osełka do tarcz (Ref.f. 05973).
Specjalne obejmy zaciskowe tarcz
ch (Ref.f. 57991).
Dostawiany stół rrolkowy (Ref.f. 579
RPM
DW-200-NL 2875
*103 cm
71 x 71 cm
∞
39 / 59 mm
•
200 mm 60 154,5x47x117,5 cm
54,9 kg
•
DW-250-NL 2875
*103 cm
71 x 71 cm
∞
53 / 72 mm
•
250 mm 60 154,5x47x117,5 cm
56 kg
•
* Z wykorzystaniem efektu
f
zagł´biania tarczy
Nowy system pro
r wadz
w enia kabli
elektr yyccczznyycch orraaz
az w´
w´˝
´˝y
˝yykka z wo
wodà
21
21
G
u
c
nogi
gi
Maszy
szy
zyna
yna dostarcz
czana
cza
bez
ez ka
L
OSTA
T RCZANA BEZ KABLA
REF
i
DIAMANT DW-200-NL
Silnik jednofazowy
1,5 KM – 1,1 kW
230
220
120
110
V
V
V
V
–
–
–
–
50
60
60
50
Hz.
Hz.
Hz.
Hz.
**1
**1
**1
**1
8413797559217
8413797559224
8413797559241
8413797559238
55921
55922
55924
55923
DIAMANT DW-250-NL
Silnik jednofazowy
1,5 KM – 1,1 kW
230
220
120
110
V
V
V
V
–
–
–
–
50
60
60
50
Hz.
Hz.
Hz.
Hz.
**1
**1
**1
**1
8413797559316
8413797559323
8413797559347
8413797559330
55931
55932
55934
55933
MASZYNA DOSTARCZANA
T
BEZ KABLA;; DOST¢PNE KABLE – PATRZ STR.. 41
Prz
k Diama
l k ant
yczne
serii DS-LPS
Cortadores
Cor
rtadores
rt
t
DS
DS-LPS
SDiamant
LPS
S
r micznych idealna do precyzyjn
r
ych ci´ç ukoÊnych
i Przecinarka elektryczna do płytek cera
DIAMANT DS-LPS
• Do ci´cia płytek gresowych,, cerramicznych,, szklanych,
marmuro
r wych i innych materiałów
• Z termicznym wyłàcznikiem bezpieczeƒstwa
w
• Chłodzenie tarczy przy pomocy pompy o du˝ej wytrzymałoÊci
(z zaworem regulujàcym przepływ)
•T
Tarcza diamentowa
w Ø 230 mm nie dołàczona
• Zespół silnikowy przesuwny na ło˝yskach z mo˝liwoÊcià
zagł´biania tarczy i przechyłu do ci´ç ukoÊnych
• Kabel elektryczny 1,5 m
• W zestawie z maszynà ograniczniki
r
do ci´ç ser yjnych
• Stół rroboczy 55x68 cm
• Nap´d bezpoÊredni
• Przeznaczona do ci´ç ukoÊnych twar
w rdych materiałów,
w, do któr yc
y h
zaleca si´ u˝ywanie
w
wi´kszych obejm tarczy (Ref.f. 57991)
• Akcesoria dodatkowe (patrz str.r. 40):
Dostawiany stół rolk
r owy (Ref.f. 57940)
Osełka do tarcz (Ref.f. 05973)
Specjalne obejmy zaciskowe tarczy do ci´ç ukoÊnych (Ref.f. 57991)
RPM
DS-230-LPS
2875
*71 cm
* Z wykorzystaniem efektu
f
zagł´biania tarczy
50 x 50 cm
∞
48 / 75 mm
–
230 mm 110 x 55 x 140 cm 66,2 kg
82 kg
•
23
23
Pompa wo
Pom
wo
regulu
reg
m
w
Ogra
ran
anicczz
jàcy
m
à
30-LPS
REF
DIAMANT DS-230-LPS
Silnik jednofazowy
230 V –
1,5 KM – 1,1 kW
230 V –
230 V –
1
**1
230 V –
220 V –
50
50
50
50
60
Hz.
Hz. UK
Hz. CH
Hz. AUSTR.
Hz.
8413797599008
8413797599015
8413797599107
8413797599183
8413797599053
59900
59901
59910
59918
59905
REF
220
120
120
120
120
V
V
V
V
V
–
–
–
–
–
60
60
60
50
50
Hz. USA
Hz.
Hz. USA
Hz.
Hz. UK
8413797599084
8413797599046
8413797599121
8413797599039
8413797599022
59908
59904
59912
59903
59902
Prz
k Diama
l k ant
yczne
Cortadores
Cor
rttadores
rt
DS
SDiamant serii DS
r
i funkcjonalnoÊci,, idealna do ci´ç ukoÊnych
i Maszyna o du˝ej precyzji
DIAMANT DS
• Do ci´cia płytek gresowych,, cerramicznych,, szklanych,, marmuro
r wych
i innych materiałów
•K
Konstrukcja stalowo-aluminiowa
w dla zapewnienia maksymalnej
sztywnoÊci przy minimalnym ci´˝arze
• Unoszone nogi pełniàce podczas transpor
r
tu funkcj´ ochronnà
r
oraz
r kółka transpor
r
towe ułatwiajàce przemieszczanie maszyny
• Aluminiowa
w pro
r w
wadnica o kształcie zapobiegajàcym skr´ceniom,
posiadajàca podziałk´
k orraz ograniczniki
r
ci´ç podłu˝nych
•T
Termiczny i przeciwprzecià˝eniowy wyłàcznik bezpieczeƒstwa
w
• Chłodzenie tarczy przy pomocy wody podawanej
w
przez pomp´
(z zaworem regulujàcym przepływ)
•T
Tarcza diamentowa
w Ø 250 mm (nie dołàczona)
• Dwa
w zestawy obejm zaciskowych tarczy,
y, wi´ksze obejmy
przeznaczone do precyzyjnych ci´ç ukoÊnych
• Zespół głowicy z silnikiem i tarczà przesuwny na ło˝yskach
z mo˝liwoÊcià przechyłu do precyzyjnych ci´ç ukoÊnych
• Dodatkowa
w opuszczana osłona tarczy zabezpieczajàca
podczas ci´cia tarczami segmentowymi
• Ogranicznik
r
boczny do ci´ç ser yjnych oraz
r regulowany
w
przymiar
do seryjnych ci´ç ukoÊnych
• Zespół mocujàcy przeznaczony do unieruchamiania płytek
(dołàczony do modelu DS-250-1300 i DS-250-1500)
• Aluminiowe blaty robocz
r
e łatwo demontowalne
w
ułatwiajàce
czyszczenie maszyny
• Nowy łatwo demontowalny
w
zbiornik na wod´
• Maszyna dostarczana bez kabla zasilajàcego
• Dodatkowe akcesoria (patrz str.r. 40/41):
Blaty poszerzajàce stół rroboczy (Ref.f. 54990)
Dodatkowy stół z rrolkami (Ref.f. 57940)
Zespół mocujàcy do DS-250-1000 (Ref.f. 51911)
Osełka do tarcz (05973)
Kabel z wtyczkà
Kabel z urzàdzeniem zabezpieczajàcym PRCD
RPM
DS-250 1000 2800
104,5 cm 75,2 x 75,2 cm
∞
50 mm
25,4 mm
250 mm 170 x 73
7 x 70 cm
107 kg
128 kg
DS-250 1300 2800
134,5 cm 96,4 x 96,4 cm
∞
50 mm
25,4 mm
250 mm 200 x 73 x 70 cm
109 kg
131 kg
DS-250 1500 2800
154,5 cm 110,5 x 110,5 cm
∞
50 mm
25,4 mm
250 mm
111 kg
135 kg
220x73x70 cm
Dodatkowa
wa osłłoon
ona
25
25
Al
za
ze
id
K
lili
a
zy
zy
minimalnym ci´˝
´˝arze
zyny
zy
yny
50 1300
REF
DIAMANT DS-250 1000
Silnik jednofazowy
w
230 V – 50
3 KM – 2,2 kW
220 V – 60
220 V – 60
Silnik trójfazowy
w
4 KM – 3 kW
380 V – 50
1
**1
DIAMANT DS-250 1300
Silnik jednofazowy
w
230 V –
3 KM – 2,2 kW
220 V –
220 V –
Silnik trójfazowy
w
4 KM – 3 kW
380 V –
1
**1
DIAMANT DS-250 1500
Silnik jednofazowy
w
230 V –
3 KM – 2,2 kW
220 V –
220 V –
Silnik trójfazowy
w
4 KM – 3 kW
380 V –
1
**1
REF
Hz.
Hz.
Hz. Cale
8413797519709
8413797519723
8413797519730
51970
51972
51973
120 V – 50 Hz.
120 V – 60 Hz. Cale
8413797519747
8413797519754
51974
51975
Hz.
8413797519785
51978
380 V – 50 Hz.
8413797519761
51976
50 Hz.
60 Hz.
60 Hz. Cale
8413797519808
8413797519822
8413797519839
51980
51982
51983
120 V – 50 Hz.
120 V – 60 Hz. Cale
8413797519846
8413797519853
51984
51985
50 Hz.
8413797519884
51988
230 V – 50 Hz.
8413797519860
51986
50 Hz.
60 Hz.
60 Hz. Cale
8413797519907
8413797519921
8413797519938
51990
51992
51993
120 V – 50 Hz.
120 V – 60 Hz. Cale
8413797519945
8413797519952
51994
51995
50 Hz.
8413797519983
51998
230 V – 50 Hz.
8413797519969
51996
Prz
k Diama
l k ant
yczne
Cortadores
Cor
rttadores
rt
DS
SDiamant serii DS
r
maszyna do ci´cia płytek du˝ych formatów
i Wszechstronna
DIAMANT DS
• Do ci´cia płytek gresowych,, cerramicznych,, szklanych,, marmuro
r wych
i innych materiałów
• Unoszone nogi pełniàce podczas transpor
r
tu funkcj´ ochronnà
r
oraz
r kółka transpor
r
towe ułatwiajàce przemieszczanie maszyny
• Aluminiowa
w pro
r w
wadnica o kształcie zapobiegajàcym skr´ceniom
wraz
r z ogranicznikiem
r
z podziałkà orraz ogranicznik
r
om bocznym
zapewniajàce najwy˝szà dokładnoÊç ci´ç podłu˝nych
•T
Termiczny i przeciwprzecià˝eniowy wyłàcznik bezpieczeƒstwa
w
• Chłodzenie tarczy przy pomocy wody podawanej
w
przez pomp´
(z zaworem regulujàcym przepływ)
•T
Tarcza diamentowa
w Ø 300 mm nie dołàczona
• Dwa
w zestawy obejm zaciskowych tarczy,
y, wi´ksze obejmy
przeznaczone do precyzyjnych ci´ç ukoÊnych
• Zespół głowicy z silnikiem i tarczà przesuwny na ło˝yskach
z mo˝liwoÊcià przechyłu do ci´ç ukoÊnych
• Ogranicznik
r
boczny do ci´ç ser yjnych oraz
r regulowany
w
przymiar do
seryjnych ci´ç ukoÊnych
• Dodatkowa
w opuszczana osłona tarczy zabezpieczajàca podczas
ci´cia tarczami segmentowymi
• Zespół mocujàcy przeznaczony do unieruchamiania płytek
(dołàczony do modelu DS-300-1300 i DS-300-1500)
• Aluminiowe blaty robocz
r
e łatwo demontowalne
w
ułatwiajàce
czyszczenie maszyny
• Nowy łatwo demontowalny
w
zbiornik na wod´
• Maszyna dostarczana bez kabla zasilajàcego
• Dodatkowe akcesoria (patrz str.r. 40/41):
Blaty poszerzajàce stół rroboczy (Ref.f. 54990)
Dodatkowy stół z rrolkami (Ref.f. 57940)
Zespół mocujàcy do DS-300-1000 (Ref.f. 51911)
Osełka do tarcz (05973)
Kabel z wtyczkà
Kabel z urzàdzeniem zabezpieczajàcym PRCD
RPM
DS-300 1000 2800
102 cm 73,4 x 73,4 cm
∞ 75 mm
25,4 mm
300–350 m
DS-300 1300 2800
132 cm 94,6 x 94,6 cm
∞ 75 mm
25,4 mm
300–350 mm 200 x 73 x 70 cm
97 kg
119 kg
DS-300 1500 2800
152 cm108,8 x 108,8 cm
∞ 75 mm
25,4 mm
300–350 mm
99 kg
122,5 kg
x 770 cm
220x73x70 cm
95,5 kg
116,5 kg
Dodatkow
kowa
wa osło
łon
ona
27
27
Aluminiowa
wa pro
rowa
wadnica o kształc
łcie
łci
z
sz
sz
ci´˝a
´˝arrzze
por to
prrzzes
zego
go
ny
00 1300
REF
DIAMANT DS-300 1000
Silnik jednofazowy
w
230 V – 50 Hz.
3 KM – 2,2 kW
220 V – 60 Hz.
2,6 KMP – 1,9 kW*
220 V – 60 Hz. Cale
Silnik trójfazowy
w
4 KM – 3 kW
380 V – 50 Hz.
1
**1
DIAMANT DS-300 1300
Silnik jednofazowy
w
230 V –
3 KM – 2,2 kW
220 V –
220 V –
Silnik trójfazowy
w
4 KM – 3 kW
380 V –
1
**1
REF
8413797519402
8413797519426
8413797519433
51940
51942
51943
120 V – 50 Hz.
120 V – 60 Hz. Cale
8413797519440
8413797519457
51944
51945
8413797519488
51948
230 V – 50 Hz.
8413797519464
51946
50 Hz.
60 Hz.
60 Hz. Cale
8413797519501
8413797519525
8413797519532
51950
51952
51953
120 V – 50 Hz.
120 V – 60 Hz. Cale
8413797519549
8413797519556
51954
51955
50 Hz.
8413797519587
51958
230 V – 50 Hz.
8413797519563
51956
8413797519600
8413797519624
8413797519631
51960
51962
51963
120 V – 50 Hz.
120 V – 60 Hz. Cale
8413797519648
8413797519655
51964
51965
8413797519686
51968
230 V – 50 Hz.
8413797519662
51966
DIAMANT DS-300 1500
Silnik jednofazowy
w
230 V – 50 Hz.
3 KM – 2,2 kW
220 V – 60 Hz.
2,6 KM – 1,9 kW*
220 V – 60 Hz. Cale
Silnik trójfazowy
w
4 KM – 3 kW
380 V – 50 Hz.
1
**1
Prz
k Diama
l k ant
yczne
Cortadores
Cor
rtadores
rt
t
DXDiamant serii DX
i Maszyna z głowicà przestawnà w pionie do ci´cia du˝ych formatów i gruboÊci
DIAMANT DX
• Do ci´cia płytek gresowych,, marmuro
r wych,, grranitowych,, terrakoty
i innych materiałów
•K
Konstrukcja stalowo-aluminiowa
w zapewnia maksymalnà
sztywnoÊç przy minimalnym ci´˝arze
• Unoszone nogi pełniàce podczas transpor
r
tu funkcj´ ochronnà
r
oraz
r kółka transpor
r
towe ułatwiajàce przemieszczanie maszyny
• Aluminiowa
w pro
r w
wadnica o kształcie zapobiegajàcym skr´ceniom
wraz
r z ogranicznikiem
r
z podziałkà orraz ogranicznikiem
r
bocznym
zapewniajàcym najwy˝szà dokładnoÊç ci´ç podłu˝nych
•T
Termiczny i przeciwprzecià˝eniowy wyłàcznik bezpieczeƒstwa
w
• Chłodzenie tarczy przy pomocy wody podawanej
w
przez pomp´
(z zaworem regulujàcym przepływ)
•T
Tarcza diamentowa
w Ø 350 mm nie dołàczona
• Mo˝liwe rrównie˝ stosowanie
w
tarczy diamentowej Ø 300 mm
• Głowica z tarczà regulowana
w
w pionie umo˝liwiajàca wykonywanie
w
ci´ç wgł´bnych
• Zespół głowicy z silnikiem i tarczà przesuwny na ło˝yskach
z mo˝liwoÊcià regulacji wysokoÊci w pionie przechyłu do ci´ç ukoÊnych
• Dodatkowa
w opuszczana osłona tarczy zabezpieczajàca podczas
ci´cia tarczami segmentowymi
• Silnik zamontowany
w
nad pro
r wadnicà,
w
, nap´d przekazywany
w
przez pasek
• Ogranicznik
r
boczny do ci´ç ser yjnych oraz
r regulowany
w
przymiar
do seryjnych ci´ç ukoÊnych
• Zespół mocujàcy przeznaczony do unieruchamiania płytek
(dołàczony do modelu DX-350 1300)
• Aluminiowe blaty rrobocze łatwo demontowalne
w
ułatwiajàce
czyszczenie maszyny
• Nowy łatwo demontowalny
w
zbiornik na wod´
• Maszyna dostarczana bez kabla zasilajàcego
• Dodatkowe akcesoria (patrz str.r. 40/41):
Blaty poszerzajàce stół rroboczy (Ref.f. 54990)
Dodatkowy stół z rrolkami (Ref.f. 57940)
Zespół mocujàcy do DX-350 1000 (Ref.f. 51911)
Osełka do tarcz (05973)
Kabel z wtyczkà
Kabel z urzàdzeniem zabezpieczajàcym PRCD
RPM
DX-350 1000 2800 100 cm
72 x 72 cm
DX-350 1300 2800 130 cm 93,2 x 93,2 cm
∞ 120 / 230 mm 25,4 mm
300–350 mm 170x73x86 cm 100,5 kg 121,5 kg •
∞ 120 / 230 mm 25,4 mm
300–350 mm 200x73x86 cm 107 kg
129 kg
•
osło
łon
ona
zami
ymi
ym
29
e
Gło
Gł
łow
owi
wi
wys
ysokoÊ
koÊ
Un
ełn
łniàce
50 1000
REF
REF
DIAMANT DX-350 - 1000
Silnik jednofazowy
w
230 V – 50 Hz.
3 KM – 2,2 kW
220 V – 60 Hz.
2,6 KM – 1,9 kW*
220 V – 60 Hz. Cale
8413797519204
8413797519228
8413797519235
51920
51922
51923
120 V – 50 Hz.
120 V – 60 Hz. Cale
8413797519242
8413797519259
51924
51925
Silnik trójfazowy
w
4 KM – 3 kW
8413797519280
51928
230 V – 50 Hz.
8413797519266
51926
DIAMANT DX-350 - 1300
Silnik jednofazowy
w
230 V – 50 Hz.
3 KM – 2,2 kW
220 V – 60 Hz.
2,6 KM – 1,9 kW*
220 V – 60 Hz. Cale
8413797519303
8413797519327
8413797519334
51930
51932
51933
120 V – 50 Hz.
120 V – 60 Hz. Cale
8413797519341
8413797519358
51934
51935
Silnik trójfazowy
w
4 KM – 3 kW
8413797519389
51938
230 V – 50 Hz.
8413797519365
51936
1
1
380 V – 50 Hz.
**1
**1
380 V – 50 Hz.
Prz
k Diama
l k ant
yczne
Diamant serii DR-EN
Cortadores
Cor
rttadores
rt
DR-EN
i Przecinarka z mo˝liwoÊcià ci´cia wgł´bnego do wszystkich rrodzajów materiałów
DIAMANT DR-EN
• Do ci´cia płytek oraz
r wszelkich materiałów budowlanych
•T
Termiczny i przeciwprzecià˝eniowy wyłàcznik bezpieczeƒstwa
w
• Chłodzenie tarczy przy pomocy wody podawanej
w
przez
pomp´ (z zaworem regulujàcym przepływ)
•T
Tarcza diamentowa
w Ø 300 mm lub Ø 350 mm (nie dołàczone)
• Głowica z tarczà regulowana
w
w pionie umo˝liwiajàca
wykonywanie
w
ci´ç wgł´bnych oraz
r z mo˝liwoÊcià przechyłu
do ci´ç ukoÊnych
•
•
•
•
•
Kabel elektryczny 1,5 m
Ogranicznik
r
boczny do ci´ç ser yjnych
Du˝y stół rroboczy (58x52 cm) przesuwny na ło˝yskach
Nap´d bezpoÊredni
Dodatkowe akcesoria (patrz str.r. 40):
Osełka do tarcz (05973)
RPM
DR-EN
2800
*76 cm
44 x 44 cm
∞
92 / 150 mm
– 300–350 mm
111x71x130 cm
* Z wykorzystaniem efektu
f
zagł´biania tarczy ** U˝ytkowa
w wysokoÊç ci´cia 117 mm przy jednym przejÊciu tarczà Ø 350 mm
74,9 kg
93 kg
•
31
h
300-EN
ORIA
REF
DIAMANT DR-300-EN
Silnik jednofazowy
w
3 KM – 2,2 kW
2,6 KM – 1,9 kW*
DIAMANT DR-300-EN
Silnik trójfazowy
w
4 KM – 3 kW
230
230
230
240
220
120
120
V
V
V
V
V
V
V
–
–
–
–
–
–
–
50
50
50
50
60
50
60
Hz.
Hz.
Hz.
Hz.
Hz.
Hz.
Hz.
230
220
380
380
V
V
V
V
–
–
–
–
50
60
50
60
Hz.
Hz.
Hz.
Hz.
UK
CH*
AUSTR.
UK
USA
1
1
1
1
1
1
1
**1
**1
**1
**1
**1
**1
**1
8413797589702
8413797589719
8413797589603
8413797589658
8413797589757
8413797589726
8413797589733
58970
58971
58960
58965
58975
58972
58973
1
1
1
1
**1
**1
**1
**1
8413797589610
8413797589795
8413797589764
8413797589771
58961
58979
58976
58977
Cortadores
C
Cor
orrt
rttadores
adores Portát
Portátiles
tiles
P
y y Cortadores e Ingleteadores Eléctricos
32
Prrzzecin
diamen
e do
osta
tał
ałe
33
Maksy
sym
nare
rek
rek
Zap
poprrzzez
Accesorios
ccesorios para
pa
pap
ara C
Cortadores
Cortad
ortad
dores
d
ores e Ingleteadores
In
nglete
Eléctricos
A
y ead
y
B-100/101
34
Ref. 05973
B-200
Ref. 45434/534
Ref. 57990/91/54939
Ref.f. 51
REF
AKCESORIA DO PRZ
RZECINAREK ELEKTRYC
RYCZNYCH
CH
5
8413797059731
05973
1
1
8413797453454
8413797458800
45345
45880
TACA NA WOD¢
• Do modelu ND-180-E/180/200
• Do modelu ND-300
1
1
8413797454342
8413797455342
45434
45534
KOMPLET OBEJM ZACISKOW
WY
YCH DO CI¢å UKOÂNYCH
• Do wykon
k ywania precyzyjnych ci´ç ukoÊn
k ych
• Do modeli D
DW
W-N/-NL
• Do modeli DS-250/250-L oraz DS-300/300-L
1
1
8413797579918
8413797579901
57991
57990
KOMPLET OBEJM ZACISKOW
WY
YCH DO MODELU DX
1
• Specjalne obejmyy zaciskkowe tarcz przeznaczone do przecinarek DX-350/350-L (modele do 2008 rr.)
umo˝liwiajàce wykon
k ywanie ci´ç o wysokoÊci
k
130 mm przy jednym przejÊciu przez materiał
8413797549393
54939
8413797519112
8413797579482
51911
57948
8413797569902
8413797569919
8413797569926
8413797569933
56990
56991
56992
56993
8413797569865
8413797569872
8413797569889
8413797569896
56986
56987
56988
56989
8413797569667
8413797569681
56966
56968
ÑTNEJ
• Do ci´cia pod stałym kàtem 45o. Plastikkowa.
• Regulowana do ci´cia pod kàtem 0o-90o. Metalowa.
• Do elektrycznych przecinarek przenoÊnych – modele D-200 i ND-180/200/300.
LISTWA
WA DO UNIERUCHAMIANIA PŁYTEK
Do modelu DS-250 1000;; DS-300 1000;; DX-350 1000
Do modelu DS-300 i DX-350 (wyproduko
k wane do 2008 rr.)
• Umo˝liwiajà unieruchomienie płytki na blacie roboczym i dokonanie
k
praawidłowego
pomiaru na całej długoÊci,, a nast´pnie precyzyjne ci´cie bez bł´du w wymiarach
POMPA WODNA B101
• Do przecinarek Diamant serii D,, DR,, DS,, DT
T, DX
oraz czyszczarki elektrycznej SPOMATIC
A
POMPA WODNA B100
• Do przecinarek Diamant serii DU i D
DW
POMPA WODNA B200
• Do przecinarek Diamant serii D,, DR,, DS,, DX
oraz czyszczarki SPOMATIC
A
1
1
1
230
220
120
120
V
V
V
V
–
–
–
–
50
60
50
60
Hz.
Hz.
Hz.
Hz.
230
220
120
120
V
V
V
V
–
–
–
–
50
60
50
60
Hz.
Hz.
Hz.
Hz.
1
1
230 V – 50 Hz.
120 V – 60 Hz.
35
35
Ref. 58850/62
Ref.f. 57940/49
REF
REK ELEKTRYC
RYCZNYCH
1
8413797509359
50935
PRZ
RZYSTAWK
AWK
KA
A ROLKOWA
WA DO STOŁU
Do przecinarek serii DU,, DW oraz DS-230-LPS
1
8413797579406
Do przecinarek serii DS i DX (z wyjàtkiem DS-230-LPS)
1
8413797579499
• Z rolkami ułatwiajàcymi przesuwanie płytek ceramicznych oraz składanymi nogami z regulacjà wysokoÊci
k
57940
57949
lnoÊç
A DO PRZ
RZECI
DX (do modeli od 2009)
u roboczgo,, ułatwiajàc prac´ z płytkami du˝ych formatów
1
8413797549904
REF
54990
REF
KA
K
ABLE Z WTYCZK
AB
KÑ
Ñ DO PRZ
RZECINAREK SERII DW-NL ORA
RAZ
AZ DS i DX
• W celu zło˝enia prawidło
a
wego zamówienia nale˝y podaç numer refe
f rencyjny zamawianej
a
maszyny z wybranym silnikiem
oraz numer kabla z wtyczkà odpowiednià dla napi´cia w danym kraju docelowym
1
230 V – 50 Hz. EUR
380 V – 50 Hz. EUR
110 V – 50 Hz. UK
230 V – 50 Hz. UK
120 V – 60 Hz. 15 A 12AWG USA
120 V – 60 Hz. 15 A 14AWG USA
KA
K
ABLE Z W
AB
WY
YŁ
Y
ŁÑCZNIKIEM PRCD
8413797588507
8413797588514
8413797588521
8413797588538
8413797588545
8413797588552
58850
58851
58852
58853
58854
58855
220 V – 60 Hz. 15 A 12AWG USA
220 V – 60 Hz. 20 A 12AWG USA
230 V – 50 Hz. CH
240 V – 50 Hz AUSTR.
230 V – 50 Hz. DK
8413797588569
8413797588576
8413797588583
8413797588590
8413797588606
230 V – 50 V / 60 Hz.
8413797588613 58861
1
• Kabel z wyłàcznikiem ró˝nicowo-pràdowym PRCD jest dodatko
k wym elementem zabezpieczajàcym
przed pora˝eniem pràdem.. Nale˝y go podłàczyç mi´dzy maszyn´ a standardowy kabel z wtyczkà.
* Zamawiajàc pozostałe akcesoria i cz´Êci zamienne maszyn elektrycznych nale˝y sprawdziç
r
ich numery w kartach technicznych tych maszyn
58856
58857
58858
58859
58860

Podobne dokumenty