noże knives

Komentarze

Transkrypt

noże knives
NOŻE
KNIVES
Numer
Number
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Nazwa
Name
D³ugoœæ ostrza Kod
Size
Code
Nó¿ p³ywaj¹cy (Floating knife)
Nó¿ p³ywaj¹cy Ultra (Ultra Floating knife)
Nó¿ wêdkarski (Fishing knife)
Nó¿ FINKA (FINKA knife)
Nó¿ STEEL LEAF (STEEL LEAF knife)
Nó¿ MAGNUM (MAGNUM knife)
Nó¿ do filetowania ELITE (ELITE filet knife)
Nó¿ do filetowania
(Fillet knife)
Nó¿ do filetowania (Fillet knife)
Nó¿ do filetowania z ostrza³k¹
(Fillet knife with sharpener)
12,5 cm
15 cm
13 cm
22 cm
22,5 cm
24 cm
31 cm
22,5 cm
30 cm
15 cm
10 cm
23 cm
75013
75046
75005
75024
75042
75026
75034
75007
75008
75011
57026
57002
3
1
2
Oferta obejmuje najbardziej praktyczne w zastosowaniu noże
wędkarsko – biwakowe. Charakteryzują się one bardzo wysoką
jakością materiałów, z jakich są wykonane. Wykorzystano
tu wysokowęglową stal nierdzewną oraz bardzo trwałe i mocne
tworzywa. W grupie znalazły się noże do oprawiania ryb,
składane scyzoryki wielofunkcyjne, solidne noże, niezbędne
na każdym biwaku.
The offer includes very practical angling-bivvy knives. They are
produced of high quality materials. High carbon steel and durable, strong plastics were used. There are filleting knives, multifunction pocket knives all reliable devices indispensable
on every camp.
4
5
6
7
8
9
10
[ 174 ]
NOŻE
KNIVES
Numer
Number
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
2
Nazwa
Name
D³ugoœæ ostrza Kod
Size
Code
Nó¿ sk³adany HANNIBAL (HANNIBAL Folding knife)
75041
Nó¿ sk³adany BUTCHER (BUTCHER Folding knife)
75038
Nó¿ sk³adany FISH HUNTER (FISH HUNTER Folding knife) 75043
Nó¿ sk³adany SOLDIER (SOLDIER Folding knife)
75037
Nó¿ sk³adany CHOPPER (CHOPPER Folding knife)
75040
Nó¿ sk³adany SURVIVAL (SURVIVAL Folding knife)
75036
Nó¿ sk³adany HUNTER (HUNTER Folding knife)
75039
Nó¿ sk³adany BARBARIAN (BARBARIAN Folding knife) 75035
Scyzoryk podwójny (Double pocket knife)
75001
Nó¿ sk³adany CAMOU (CAMOU Folding knife)
75029
Nó¿ sk³adany DRB (DRB Folding knife)
75027
Nó¿ sk³adany DRS (DRS Folding knife)
75028
Nó¿ sk³adany (Folding knife)
15 cm
75006
Nó¿ sk³adany Slim (Slim folding knife) 12,5 cm
75045
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
[ 175 ]
NOŻE
KNIVES
Numer Nazwa
Number Name
1
2
3
4
5
6
7
8
9
D³ugoœæ
Lenght
I
Scyzoryk wielofunkcyjny
(Pocket knife)
II
Scyzoryk z kompasem (Pocket knife with compass)
Nó¿ wielofunkcyjny z ostrza³k¹ (Angling knife with sharpener) 22 cm
Ostrza³ka do no¿y i no¿yc (Knife & scizors sharpener)
Ostrza³ka do no¿y VX (VX Knife sharpener)
ma³y 19cm (small)
Chwytak do skrobania ryb
(Plstic fishing tongs)
du¿y 24cm (large)
Skrobaczka do ryb (Fish scaler)
Uwalniacz kotwic Pike (Trable hook remover Pike)
25 cm
Kod
Code
1
75015
75017
75016
75014
75010
75033
75021
75020
75012
75044
2
3
4
5
6
7
8
[ 176 ]
9
AKCESORIA WĘDKARSKIE - ZESTAWY
FISHING ACCESSORIES - SET
1
Numer
Number
2
1
2
3
4
5
6
7
Nazwa
Name
Kod
Code
Zestaw wêdkarski z chwytakiem
- skrobaczka, chwytak,
nó¿ do filetowania z pochw¹
57008
(Fishing set with lock - fish scaler,
lock, fillet knife, sheath)
Zestaw wêdkarski z wag¹
- nó¿ do filetowania z pochw¹,
waga, skrobaczka
57009
(Fishing set with scale - fillet knife,
sheath, scale, fish scaler)
Obcinarka
du¿a (large) 57015
(Line clipper)
Obcinarka z no¿ykiem
75009
(Line clipper with knife)
Szczypce z obcinark¹ V
75023
(Pliers with cutter V)
Kombinerki DR (DR Pillers)
75030
Kombinerki GM (GM Pillers)
75031
4
3
5
6
7
[ 177 ]

Podobne dokumenty