Pobierz katalog

Komentarze

Transkrypt

Pobierz katalog
Salon Antykwaryczny
AUKCJE
AUKCJA NR
32
Malarstwo, akwarela, rysunek, grafika, plakat, rzeźba
WYSTAWA PRZEDAUKCYJNA
26 - 30 III 2012
Salon Antykwaryczny Nautilus, ul. Pijarska 5/2a, Kraków
AUKCJA
Sobota, 31 III 2012, godzina 1200
Sala Rycerska, Restauracja „Miód i Wino”, ul. Sławkowska 32, Kraków
Salon Antykwaryczny
Michał Maksymiuk, Maciej Żywolewski
ul. Pijarska 5/2a
31-015 Kraków
tel.: + 48 12 422 91 60
fax: + 48 12 432 94 40
kom.: 0048 695899895
e-mail: [email protected]
www.antique.com.pl; www.artlist.pl; www.nautilus-art.pl
BANK PEKAO S.A. III O/ KRAKÓW
Nr konta: 46124022941111000037089120
OPRACOWANIE KATALOGU:
Michał Maksymiuk, Roman Marcinek, Maciej Żywolewski
Aleksandra Madej, Agnieszka Mazoń
SKŁAD:
Aleksandra Madej, Maciej Żywolewski
ZDJĘCIA:
Agnieszka Mazoń, Maciej Żywolewski
DRUK:
Pierwsza strona okładki: Mikulski Kazimierz, Piękna i bestia, 1964, poz. 7
Czwarta strona okładki: Konarska Janina, Skoki narciarskie, 1928, poz. 151
COPYRIGHT: © Nautilus Salon Antykwaryczny 2012
poz. 142
Zawartość katalogu
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
Malarstwo, akwarela, rzeźba
poz.
Rysunek
poz.
Grafika dawna
poz.
Grafika XX wieku
poz.
Plakat
poz.
Indeks
1-40
41-52
53-102
103-261
262-293
s. 58
Reprodukcje wszystkich prac można zobaczyć na stronie internetowej
www.artlist.pl
W ramach prac jednego artysty w katalogu została zachowana chronologiczna kolejność dzieł
Malarstwo, akwarela, rzeźba
1. Pieniążek Józef
Sandomierz. Podwórko z zamkiem w tle, 1925
Tusz lawowany, ołówek; wym.: 25 x 30,5 cm; sygn. oł. p.d.:
Józef Pieniążek/Sandomierz/29/7 1925.
Cena wyw.: 2500
2. Pieniążek Józef
Sandomierz. Brama Opatowska, 1925
Tusz lawowany, ołówek; wym.: 35,5 x 25 cm; sygn.
oł. p.d.: Józef Pieniążek/Sandomierz/25/7.925.
Cena wyw.: 2500
3. Fałat Julian
Polesie (Nieśwież)
Gwasz, karton; wym.: 63 x 98,5 cm; sygn. i tyt. l.d.: JFałat Polesie (Nieśwież). Zachowana dokumentacja konserwatorska. Na odwrocie pieczątka z 1944 biegłego sądowego dr Tadeusza Dobrowolskiego (docenta historii sztuki UJ).
Cena wyw.: 27 000
4|
| Malarstwo, akwarela | Rysunek | Grafika dawna | Grafika XX wieku | Plakat | Indeks |
4. Pobisz Stanisław
Pejzaż (tryptyk)
Olej, tektura; wym. poszczególnych
komp.: 10,6 x 8,3 cm; 10,6 x 10,7 cm;
10,6 x 8,2 cm; sygn. komp. środkowa
p.d.: St. Pobisz.
Cena wyw.: 1400
5. Czajkowski Stanisław
Nokturn
Olej, tektura; wym.: 25,5 x 32,5 cm; nie
sygn. Praca wystawiana: „Stanisław Czajkowski. Wystawa monograficzna”, Zachęta,
Warszawa 1976 (katalog: Szkice olejne).
Cena wyw.: 1600
6. Podgórski Stanisław
Jastrzębia Góra, lata 20. XX wieku
Olej, sklejka; wym.: 22,8 x 31,5 cm; sygn. p.d.:
S. Podgórski / Jastrzębia Góra…; na odwrocie naklejka wystawiennicza TPSP w Poznaniu.
Cena wyw.: 1700
|5
Aukcja nr 32
7. Mikulski Kazimierz
Piękna i bestia, 1964
Gwasz, papier; wym.: 32,5 x 23,5 cm; sygn. wraz z dedykacją na odwrocie: For prof. Kędziorek i jego
Żona/Kraków 11.8.64/Kazimierz Mikulski. Lit.: A. Banach, „Les ‘enfers’ domaine polonais”, Paris
1966, il. s. 227.
Cena wyw.: 25 000
6|
9. Stanek Zdzisław
Światłoformy VII, ok. 1960
Technika mieszana; wym.: 58,5 x 41 cm w świetle pp; nie sygn.; na
odwrocie potwierdzenie autentyczności przez siostrę artysty.
Cena wyw.: 1600
| Malarstwo, akwarela | Rysunek | Grafika dawna | Grafika XX wieku | Plakat | Indeks |
8. Burkiewicz Franciszek
Kompozycja surrealistyczna, lata 40./50. XX wieku
Gwasz, papier; wym.: 27,8 x 22,1 cm; nie sygn.
Cena wyw.: 800
10. Warzecha Marian
Bez tytułu, 1960
Collage, papier; wym.: 35,8 x 63 cm; sygn. na odwrocie: MWarzecha/1960/24.
Cena wyw.: 5500
|7
Aukcja nr 32
11. Kamocki Stanisław
Park Jordana [Kwiaty jesienne], lata 20. XX wieku
Olej, tektura; wym.: 48,5 x 67 cm; sygn. p.d.: S. Kamocki. Na odwrocie naklejka wystawiennicza ZPAP w Krakowie z 1981.
Cena wyw.: 17 000
12. Straszkiewicz Stanisław
Pejzaż z Polesia (Fragment letni), lata 20. XX wieku
Olej, płótno; wym.: 26 x 38 cm; sygn. p.d.: St. Straszkiewicz.
Na odwrocie fragment nalepki wystawowej z tytułem.
Cena wyw.: 2800
8|
13. Filipkiewicz Stefan
Róże w wazonie
Akwarela, karton, tektura; wym.: 40 x 62 cm;
sygn. l.d.: Stefan Filipkiewicz.
Cena wyw.: 3200
15. Axentowicz Teodor
Portret dziewczyny, 1915
Pastel, karton; wym.: 50 x 35 cm; sygn. l.d.: T. Axentowicz oraz na odwrocie: T. Axentowicz … 1915.
Cena wyw.: 18 000
| Malarstwo, akwarela | Rysunek | Grafika dawna | Grafika XX wieku | Plakat | Indeks |
14. Pinkas Ignacy
Mężczyzna z saniami
Olej, tektura; wym.: 26,5 x 21,3 cm; sygn. l.d.: Pinkas;
na odwrocie dedykacja dla Franciszka Litwina.
Cena wyw.: 1600
16. Sichulski Kazimierz
Kulig, 1928
Gwasz, tektura; wym.: 47,5 x 79 cm; sygn. l.g.: Sich928.
Cena wyw.: 12 500
|9
Aukcja nr 32
17. Taranczewski Wacław
Martwa natura z rulonami, lata 60. XX wieku
Olej, tempera, płótno; wym.: 114 x 146 cm; sygn. p.d.: T. Lit.: „Wacław Taranczewski”, Kraków 2008, s. 85.
Cena wyw.: 17 000
18. Hecht Józef
Sowa uszata, lata 30. XX wieku
Olej, płótno; wym. (w świetle pp): 46 x 38 cm; sygn. p.d.:
Joseph Hecht.
Cena wyw.: 2500
10 |
19. Pelletier Krystyna
W kawiarni, 1966
Olej, płótno; wym.: 54 x 65 cm; sygn. p.d.: K. Pelletier oraz na
odwrocie.
Cena wyw.: 1200
21. Pelletier Krystyna
Kwiaty, 1958
Olej, płótno; wym.: 51,5 x 34,5 cm; sygn. p.d.:
K. Pelletier 58 oraz na odwrocie.
Cena wyw.: 800
| Malarstwo, akwarela | Rysunek | Grafika dawna | Grafika XX wieku | Plakat | Indeks |
20. Srzednicki Konrad
Bzy i tulipany, 1987-1990
Olej, płótno; wym.: 65 x 50 cm; sygn. l.g.: Konrad Srzednicki 1987 i 1990.
Cena wyw.: 4000
22. Lang Helena
Kwiaty, lata 20. XX wieku
Olej, tektura; wym.: 34 x 35 cm; sygn.
p.g.: Helena Lang.
Cena wyw.: 1900
| 11
Aukcja nr 32
23. Kossak Jerzy
Spotkanie, 1945
Olej, dykta; wym.: 48 x 67,5 cm; sygn. l.d.: Jerzy Kossak 1945.
Cena wyw.: 11 000
24. Rapacki Józef
Kompozycja z zabudowaniami dworskimi, ok. 1900
Akwarela, papier; wym.: 37 x 25,7 cm; sygn. p.d.:
Józef Rapacki.
Cena wyw.: 1000
12 |
25. Holzmuller Juliusz
Cyganie, 1913
Akwarela, karton, tektura; wym. komp.: 24,5 x 35,5 cm; sygn. l.d.:
Julisz Holzmuller / 1913; na odwrocie opis w jęz. niemieckim, z tytułem i salzburskim adresem artysty.
Cena wyw.: 2500
27. Nikifor Krynicki
Willa w Krynicy, lata 50. XX wieku
Akwarela; wym.: 29,8 x 23,5 cm; sygn. ciągiem liter przy dolnej krawędzi: WKRZHOWNRWIES
PIOVVIAT WILLA IWA. Na odwrocie 2 pieczęcie autorskie artysty (jedna z autoportretem).
Cena wyw.: 1800
28. Skoczylas Władysław
W haremie, 1920
Akwarela, ołówek; wym.: 28,8 x 39 cm; sygn. oł.
p.d.: W. Skoczylas 1920.
Cena wyw.: 1800
| Malarstwo, akwarela | Rysunek | Grafika dawna | Grafika XX wieku | Plakat | Indeks |
26. Pieniążek Józef
Sandomierz. Widok z podcieni na Rynek, 1925
Tusz lawowany, ołówek; wym.: 35,5 x 49 cm; sygn. oł. p.d.: JPieniążek/
Sandomierz/1925.
Cena wyw.: 2500
29. Pieniążek Józef
Sandomierz. Panorama miasta, ok. 1925
Tusz lawowany; wym.: 30 x 48 cm; nie sygn.
Cena wyw.: 2500
| 13
Aukcja nr 32
30. Stanek Zdzisław
Światłoformy V, ok. 1960
Technika mieszana; wym.: 31 x 46
cm w świetle pp; nie sygn.; na odwrocie potwierdzenie autentyczności przez siostrę artysty.
Cena wyw.: 1000
31. Madeyska Arika
Kompozycja geometryczna
Olej, płótno; wym.: 22 x 27 cm; sygn. p.g.:
Madeyska.
Cena wyw.: 1400
32. Stanek Zdzisław
Światłoformy I, 1959
Technika mieszana; wym.: 21,5 x 30,5 cm; nie
sygn.; na odwrocie potwierdzenie autentyczności
przez siostrę artysty.
Cena wyw.: 700
14 |
34. Burkiewicz Franciszek
Ruiny, 1948
Gwasz, karton; wym.: 24,8 x 27,6 cm;
sygn. p.d.: FB1948.
Cena wyw.: 800
| Malarstwo, akwarela | Rysunek | Grafika dawna | Grafika XX wieku | Plakat | Indeks |
33. Taranczewski Wacław
Mała malarka, lata 30./40. XX w.
Tusz, węgiel; wym.: 25 x 27 cm; nie sygn. Ze zbiorów
rodziny artysty; na odwrocie szkic aktu oł.
Cena wyw.: 2200
35. Taranczewski Wacław
Mała malarka, lata 30./40. XX w.
Sangwina, papier; wym.: 23,7 x 29,1 cm; nie sygn. Ze
zbiorów rodziny artysty.
Cena wyw.: 3000
| 15
Aukcja nr 32
36. Bieniasz Maciej
Czerwona chmura, 1965
Olej, płótno; wym.: 80 x 60 cm; sygn. i opis na odwrocie. Obraz wystawiane (po kłopotach z cenzurą),
na I Wystawie Grupy „Wprost”. Lit.: „Tu byłem Maciej
Bieniasz”, Katowice 2010, s. 50.
Cena wyw.: 10 000
37. Tobis Andrzej
Nowe miejsce, 2004
Olej, płótno; wym.: 120 x 100 cm; sygn.
i opisany na odwrocie. Tytułowy obraz wystaw w Bratysławie (Instytut Polski, 2005),
Bolonii (Galeria Il Tempo, 2005), Będzinie
(Galeria „Czas”, 2006). Lit.: opisany i reprodukowany w katalogach wystaw.
Cena wyw.: 10 000
16 |
39. Styrylska Celina
Nieznana planeta I, połowa lat 60. XX wieku
Deska drzeworytnicza; wym.: 54 x 57 cm; opis
autorski na odwrocie.
Cena wyw.: 1000
| Malarstwo, akwarela | Rysunek | Grafika dawna | Grafika XX wieku | Plakat | Indeks |
38. Oprządek Leszek
Kompozycja, 2010
Terakota; wys.: 24,5 cm; sygn.: Leszek Oprządek.
Cena wyw.: 1600
40. Marek Józef
Pęd życia, 1964
Brąz; wym.: 52 x 5 x 6 cm, wys. (z podstawą):
12 cm. Lit.: „Józef Marek. Malarstwo. Grafika.
Rzeźba”, katalog wystawy, Kraków 2010, il. s. 9.
Cena wyw.: 2200
| 17
Rysunek
poz. 42
41. Horschelt Teodor
Jeździec arabski, 1854
Ołówek, papier; wym. (w świetle pp): 21,5 x 26,5 cm; sygn.
oł. p.d.: Th. Horschelt 1854. Wybitny malarz niemiecki, ceniony orientalista, nauczyciel m.in. Józefa Brandta i Alfreda
Wierusza-Kowalskiego.
Cena wyw.: 4500
42. Krzysztofiak Hilary
Kompozycja [Kula], 1968
Tusz, papier; wym.: 49 x 64 cm; sygn. p.d.: Hilary 68.
Cena wyw.: 1300
43. Krzysztofiak Hilary
Kompozycja, 1968
Tusz, papier; wym.: 64 x 49 cm; sygn. p.d.: Hilary 68 r.
Cena wyw.: 1300
44. Matejko Jan
Podwórko domu w Starym Wiśniczu, ok. 1863
Ołówek, papier; wym.: 23,5 x 31,5 cm; nie sygn.; p.d. nota proweniencyjna: Szkic Jana Matejki z Wiśnicza ofiarowany Tadeuszowi Stryjeńskiemu, architekcie [!], przez syna Matejki, następnie ofiarowany mnie
Z. Hendel wrzesień 1895, l.d.: 1895 ZH. Na odwrocie odpis dedykacji
i podpis Anny z domu Helcel Brodkiewiczowej (10 IX 1977). Tadeusz Stryjeński (1849-1943): architekt, przedsiębiorca budowlany.
W latach 1906-1910 był dyrektorem Muzeum Techniczno-Przemysłowego. Prowadził prace konserwatorskie w kościele św. Krzyża i w kościele Mariackim (1889-1891), gdzie w dowód wdzięczności
za poniesiony trud przy bocznym wyjściu z kościoła na plac Mariacki wykonano rzeźbioną głowę Stryjeńskiego wg rysunku Jana Matej-
18 |
poz. 45
ki. Zygmunt Hendel (1862-1929): architekt, historyk architektury
i konserwator zabytków. Aktywnie rozwijał działalność konserwatorską, biorąc udział w pracach różnych komisji i instytucji. Prowadził
prace konserwatorskie w wielu cennych zabytkach krakowskich. Zaprojektował m.in. gmach Muzeum Czartoryskich w Krakowie.
Cena wyw.: 8000
45. Menkes Zygmunt
Ecce Homo, ok. 1928
Tusz, papier; wym.: 26,5 x 20,5 cm (w świetle pp); sygn. śr.d.: Menkes. Rysunek jest jednym ze szkiców do obrazu olejnego Ecce Homo.
Lit.: „Sztuka XX wieku w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie”, red. D. Folga-Januszewska, Warszawa 2006, s. 25, il. 11.
Cena wyw.: 1500
46. Mikulski Kazimierz
Letni wieczór, 1977
Tusz, papier; wym. (w świetle pp): 27 x 19,7 cm; sygn. p.d.:
K. Mikulski 77.
Cena wyw.: 2500
47. Piramowicz Zofia
Modelka i malarka, ok. 1904
Ołówek, karton; wym.: 72 x 48 cm; nie sygn. Praca malarki tworzącej gł. we Francji, narzeczonej K. Przerwy-Tetmajera.
Cena wyw.: 600
48. Piramowicz Zofia
Stary szlachcic, ok. 1904
Ołówek, karton; wym.: 52 x 40 cm; nie sygn.
Cena wyw.: 400
poz. 44
poz. 43
49. Piramowicz Zofia
Powrócił z katorgi [Portret rewolucjonisty], ok. 1904
Ołówek, karton; wym.: 43,5 x 34 cm; nie sygn.
Cena wyw.: 400
| Malarstwo, akwarela | Rysunek | Grafika dawna | Grafika XX wieku | Plakat | Indeks |
poz. 46
poz. 41
50. Piramowicz Zofia
Portret młodzieńca, ok. 1904
Ołówek, karton; wym.: 59,5 x 35 cm; nie sygn.
Cena wyw.: 400
51. Piramowicz Zofia
Karczmarz z Nowego Targu, ok. 1904
Ołówek, karton; wym.: 58 x 40 cm; sygn. oł. p.d.: Piramowicz.
Cena wyw.: 600
52. Piramowicz Zofia
Dzierżawca folwarku, ok. 1904
Ołówek, karton; wym.: 66 x 48 cm; sygn. oł. p.d.: Piramowicz.
Cena wyw.: 600
poz. 47
poz. 48
| 19
Aukcja nr 32
poz. 58
poz. 88
poz. 90
poz. 59
poz. 54
poz. 87
20 |
poz. 55
poz. 85
poz. 72
poz. 72
poz. 72
poz. 72
| Malarstwo, akwarela | Rysunek | Grafika dawna | Grafika XX wieku | Plakat | Indeks |
poz. 79
poz. 72
poz. 72
poz. 72
poz. 72
poz. 84
| 21
Grafika dawna
53. Autor nieznany
Portret Jana Dantyszka, XVI/XVII w.
Miedzioryt; wym.: 165 x 118 mm; nie sygn. Pod kompozycją opis:
IOANNES DANTISCUS EPISCOPUS CULMENSIS, niżej
czterowiersz zaczynający się od słów: Praelia describis …; p.d. cyfra 3. Stan bardzo dobry, pełne marginesy. Lit.: „Katalog portretów
osobistości polskich…”, Warszawa 1990, poz. 899.
Cena wyw.: 400
54. Bachmatowicz Kazimierz
Przypomnienie Wilna. Litografowane przez Bachmatowicza, 1837
Teka litografii; wydane w litografierni Józefa Oziembłowskiego
w Wilnie, 1837; Oziembłowski był kolegą Bachmatowicza podczas wspólnych studiów u J. Rustema; wym. plansz: 350 x 270
mm; sygn. pł. monogramem [przy części kompozycji]; każda plansza opatrzona tytułem „Wilno” z informacją o litografierni. Zachowana litografowana okładka i 7 z 10 plansz (seria 1 kompletna –
4 szt., z 2 serii 3 szt.) przedstawiających typy ludzkie i miejskie
sceny rodzajowe. Lit.: SAP, I, 64-65. Bardzo rzadkie! (il. s. 20)
Cena wyw.: 6000
poz. 54
poz. 55
poz. 56
poz. 57
22 |
55. Bachmatowicz Kazimierz / Rustem Jan
Souvenir pittoresque des petits ouvrages de J. Rustem […] par son eleve C. Bachmatowicz a Vilna, 1836
Teka litografii; wydane zapewne w litografierni Józefa Oziembłowskiego w Wilnie, 1837; wym. plansz: 350 x 265 mm; sygn. pł. monogramem [przy części kompozycji]; każda plansza opatrzona tytułem
„Petits ouvrages de J. Rustem”. Zachowane 5 z 6 plansz (brak portretu
Jana Rustema, choć zreprodukowano jego autoportret, jako artystę
palącego fajkę), przedstawiających typy ludzkie i sceny rodzajowe rysowane przez Rustema. Lit.: SAP, I, 64-65. Bardzo rzadkie! (il. s. 20)
Cena wyw.: 2400
56. Bella Stefano Della
Polscy łucznicy konni – tablica 2 z cyklu Wjazd do Rzymu prześwietnego ambasadora Polski [ Jerzego Ossolińskiego] w roku 1633, po 1633
Akwaforta; jedna z rycin 6-cio tablicowego cyklu, jednej z najsłynniejszych rycin XVII w. o tematyce polskiej. Przedstawia uroczysty
wjazd do Rzymu poselstwa króla Władysława IV do papieża Urbana VIII 27 XI 1633. Orszak sportretowany z natury; rycina o dużej
wartości ikonograficznej ze względu na precyzje rysunku strojów,
rzędów końskich, uzbrojenia; wym. komp.: 155 x 420 mm, zachowane niewielkie marginesy; poniżej kompozycji opisy w jęz. włoskim. Lit.: „Mistrzowie akwaforty włoskiej XVII wieku. Wystawa
ze zbiorów Gabinetu Rycin Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego” (oprac. E. Budzińska i J. Talbierska), Łódź 1985, s. 17-20, poz. 6.
Cena wyw.: 1600
57. Bella Stefano Della
Jeźdźcy polscy oraz pokojowcy posła prowadzący konie tureckie – tablica 3 z cyklu Wjazd do Rzymu prześwietnego ambasadora Polski
[ Jerzego Ossolińskiego] w roku 1633, po 1633
Akwaforta; jedna z rycin 6-cio tablicowego cyklu, jednej z najsłynniejszych rycin XVII w. o tematyce polskiej. Przedstawia uroczysty
wjazd do Rzymu poselstwa króla Władysława IV do papieża Urbana VIII 27 XI 1633. Orszak sportretowany z natury; rycina o dużej
wartości ikonograficznej ze względu na precyzje rysunku strojów,
rzędów końskich, uzbrojenia; wym. komp.: 155 x 420 mm, zachowane niewielkie marginesy; poniżej kompozycji opisy w jęz. włoskim. Lit.: „Mistrzowie akwaforty włoskiej XVII wieku. Wystawa
ze zbiorów Gabinetu Rycin Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego” (oprac. E. Budzińska i J. Talbierska), Łódź 1985, s. 17-20, poz. 6.
Cena wyw.: 1600
59. Bella Stefano Della
Rozmawiający jeźdźcy polscy, ok. 1660
Akwaforta; tondo o wym. komp.: 188 x 184 mm, zachowane marginesy; sygn. pł. p.d.: S.D. Bella. Stan I lub II. Lit.: J. Talbierska,
„Stefano Della Bella”, Warszawa 2001, poz. 36/II. Praca po konserwacji. (il. s. 20)
Cena wyw.: 1400
poz. 54
poz. 62
60. Bellin Jacques Nicolas
Carte des isles qui sont a l'embouchure de la riviere de Canton [Chiny,
archipelag wysp i wybrzeże na południe od Makao], 1750
Miedzioryt kolorowany; wym.: 220 x 340 mm; opis p.d. w ozdobnym kartuszu: Carte des isles qui sont a l'embouchure de la riviere de
Canton / dressée sur les observations des navigateurs par N.B. ingr.
ord.re de la Marine; skala liniowa; grafika z dzieła A. Prevosta „Histoire générale des voyages” (T. VI, plansza nr 7), Paris 1750; stan
zachow.: bardzo dobry, żywy, stary kolor.
Cena wyw.: 250
61. Brodziński Kazimierz
Wiesław. Sielanka krakowska, 1857
Wydanie nakładem i drukiem Bolesława Maurycego Wolffa
w Petersburgu; wym.: 280 x 180 mm; oprawa brosz. uszkodzona
(przednia strona okładki rozdarta, z brakami); zawiera 29 drzeworytów rytowanych przez Lavieilla, Sotaina, Butwiłłowskiego
i Hohenfeldena wg rysunków M. Fredry, J. Kossaka, L. Straszyńskiego. Rzadkie.
Cena wyw.: 600
62. Debucourt Philibert-Louis
Rybak z okolic Warszawy, przed 1817
Akwatinta barwna, według J.P. Norblina; wym. komp.: 165 x 118
mm (pełna pl.: 332 x 254 mm); odb. stanowa, przedliterowa, z naniesionym jednym kolorem (rzadkość!). Pod komp. opis kolekcjonerski oł. m.in. 1’etat. Stan zach.: bdb. Grafika przygotowywana
do „Costumes polonaises”, Paris 1817. Lit.: E. Rastawiecki, „Słownik rytowników polskich”, Poznań 1880, s. 216.
Cena wyw.: 1200
poz. 63
| Malarstwo, akwarela | Rysunek | Grafika dawna | Grafika XX wieku | Plakat | Indeks |
58. Bella Stefano Della
Jeździec węgierski, ok. 1660
Akwaforta; tondo o wym. komp.: 186 x 182 mm, zachowane niewielkie marginesy; sygn. pł. p.d.: S.D. Bella. Stan II. Lit.: J. Talbierska, „Stefano Della Bella”, Warszawa 2001, poz. 36/II. Praca po
konserwacji. (il. s. 20)
Cena wyw.: 1200
poz. 64
63. Dietrich Krzysztof Fryderyk
Widok Rynku i Ratusza w Krakowie, 1820
Akwatinta, akwaforta; wym. komp.: 98 x 163 mm; sygn. pł. p.d.:
Dietrich se: Vars:; pod kompozycją tytuł w jęz. fr. i polskim; grafika
z cyklu 10 plansz do J. W. Krasiński, „Guide du voyageur en Pologne”, Warszawa 1820 i 1821.
Cena wyw.: 320
64. Dietrich Krzysztof Fryderyk
Widok Bramy i Przedmieścia Krakowskiego w Lublinie, 1820
Akwatinta, akwaforta; wym. komp.: 98 x 163 mm; sygn. pł. p.d.:
Dietrich se: Vars:; pod kompozycją tytuł w jęz. fr. i polskim; grafika
z cyklu 10 plansz do J. W. Krasiński, „Guide du voyageur en Pologne”, Warszawa 1820 i 1821.
Cena wyw.: 320
poz. 65
| 23
Aukcja nr 32
65. Dietrich Krzysztof Fryderyk
Widok Świątyni w Arkadii, 1820
Akwatinta, akwaforta; wym. komp.: 98 x 163 mm; sygn. pł. p.d.:
Dietrich se: Vars:; pod kompozycją tytuł w jęz. fr. i polskim; grafika
z cyklu 10 plansz do J. W. Krasiński, „Guide du voyageur en Pologne”, Warszawa 1820 i 1821. (il. s. 23)
Cena wyw.: 320
66. Dietrich Krzysztof Fryderyk
Świątynia Sybilli w Puławach, 1820
Akwatinta, akwaforta; wym. komp.: 163 x 98 mm; sygn. pł. p.d.:
Dietrich se: Vars:; pod kompozycją tytuł w jęz. fr. i polskim; grafika
z cyklu 10 plansz do J. W. Krasiński, „Guide du voyageur en Pologne”, Warszawa 1820 i 1821.
Cena wyw.: 320
67. François Jean Charles
Portret Pierre’a Boyle, ok. 1760
Metoda kredkowa w sepii; wym.: 295 x 220 mm; sygn. pł.: Carle
Vanloo del. François sc. et ex. C.P.R; pod komp.: Pierre Bayle, ne en
1647 mort en 1706. Numerowane VIIe. Metha. Plansza z dzieła A.
Savériena „Histoire des Philosophes modernes”, Paris 1760-1767.
Cena wyw.: 320
68. François Jean Charles
Portret Pierre’a Nicole, ok. 1760
Metoda kredkowa w sepii; wym.: 295 x 220 mm; sygn. pł.: Deshay
del. François sc. et ex. C.P.R; pod kompozycją: Pierre Nicole, ne en
1625 mort en 1695. Numerowane IIIe. Metha. Plansza z dzieła A.
Savériena „Histoire des Philosophes modernes”, Paris 1760-1767.
Cena wyw.: 320
poz. 71
poz. 70
poz. 66
poz. 67
69. François Jean Charles
Portret Barucha Spinozy, ok. 1760
Metoda kredkowa w sepii; wym.: 295 x 220 mm; sygn. pł.: Deshay
del. François sc. et ex. C.P.R; pod kompozycją: Benoit Spinosa ne en
1632, mort en 1677. Numerowane Ve. Metha. Plansza z dzieła A.
Savériena „Histoire des Philosophes modernes”, Paris 1760-1767.
Cena wyw.: 320
70. François Jean Charles
Portret Jeana Locke’a, ok. 1760
Metoda kredkowa w sepii; wym.: 295 x 220 mm; sygn. pł.: J. M.
Vien del. François sc. et ex. C.P.R; pod kompozycją: Jean Loke Ne en
1632 mort en 1704. Numerowane metaph IV. Plansza z dzieła A.
Savériena „Histoire des Philosophes modernes”, Paris 1760-1767.
Cena wyw.: 600
poz. 72
poz. 72
71. François Jean Charles
La Liberte, ok. 1760
Metoda kredkowa w sepii; wym.: 295 x 220 mm; sygn. pł.: C.
Eisen del. François sc. et ex. C.P.R; pod kompozycją: La Liberte. Caractere du genie de Collins Ne en 1676 mort en 1729. Numerowane
X Metha. Plansza z dzieła A. Savériena „Histoire des Philosophes
modernes”, Paris 1760-1767.
Cena wyw.: 500
72. Goya y Lucientes Francisco
Los Caprichos [Kaprysy], 1799
Album 72 prac w akwaforcie i akwatincie; wym. kart: 330 x 240
mm; do kompletu (80) brak plansz: 8, 9, 43, 52, 53, 61, 62, 64; V
edycja wydana przez Calcografia Nacional dla Akademii Królewskiej
24 |
poz. 73
poz. 73
poz. 74
poz. 75
73. Grottger Artur
Lituania, 1872
Teka fotografii A. Szuberta zdjętych z rysunków A. Grottgera;
wym. plansz: 465 x 320 mm; każda plansza sygn. pod komp. l.d.:
Rysował A. Grottger, p.d.: Fotografował A. Szubert; niżej tytuł w jęz.
polskim, niemieckim i francuskim oraz nota typograficzna: Nakładem Tow. Przy. Sztuk Pięknych w Krakowie. Teka zawiera komplet
plansz: 1. Puszcza, 2. Znak, 3. Przysięga, 4. Bój, 5. Duch, 6. Widzenie. Tekst objaśniający (trójjęzyczny, 8 s.), wyd. w drukarni W.
Korneckiego, Kraków 1872. Całość w ozdobnej tece płóciennej.
Cena wyw.: 1200
74. Grottger Artur
Padoł płaczu (Wojna), ok. 1895
Teka heliograwiur V. Angera według rysunków A. Grottgera; wym.
plansz: 480 x 340 mm; każda plansza sygn. pod komp. l.d.: Grottger pxt, p.d.: Heliograyure V. Angera we Wiedniu; niżej tytuł w jęz.
Polskim i francuskim oraz nota typograficzna: Nakładca Franciszek
Bondy we Wiedniu. Teka zawiera komplet plansz (ale introligator
pomylił ich kolejność): 1. Pójdź w dolinę łez, 2. Złe wróżby (Kometa), 3. Losowanie rekrutów, 4. Odjazd na wojnę, 5. Pożoga, 6. Głód, 7.
Zdrada i kara, 8. Obdzieranie poległych (Ludzie czy szakale), 9. Sieroty ( Już tylko nędza), 10. Świętokradztwo (Rabunek przed Te Deum),
11. W pracowni artysty (Ludzkości, rodzie Kaina). Tekst objaśniający
(dwujęzyczny, 8 s.), Wiedeń b.d.w. Całość w ozdobnej tece.
Cena wyw.: 800
75. Hoffer Joseph
Czerniatyń na Podolu. Pałac Ignacego Witosławskiego, ok. 1840
Litografia wg rys. H. Ittara, projektanta pałacu w Czerniatyniu;
wym.: 320 x 460 mm; nie sygn., opis pod kompozycją; nota typograficzna: Gedr.[uckt] im Lith.[ographische] Inst.[itut] in Wien.
Stan zachow.: widoczne ślady zakwaszenia papieru.
Cena wyw.: 600
poz. 76
poz. 77
76. Homann Johann Baptista
Imperii Persici [Persja i jej prowincje], 1724
Miedzioryt kolorowany; wym.: 580 x 490 mm; opis l.d. w figuralnym kartuszu: Imperii Persici in omnes suas provincias nova tabula
geographica ex praecipuis Olearii, Tavernieri, Relandi aliorumque
recentium authoreum scriptis concinnatam luci publicae exponit Io.
Baptista Homann; mapa wydana w Norymberdze, plansza z „Atlas
Novus Terrarum Orbis Imperia Regna et Status exactis Tabulis
Geographice demonstrant”; stan zachowania: dobry.
Cena wyw.: 1000
| Malarstwo, akwarela | Rysunek | Grafika dawna | Grafika XX wieku | Plakat | Indeks |
w Madrycie [1881-86]; nakład 210 egz. Jeden z najważniejszych cykli
w grafice europejskiej, krytyka wszelkich przejawów społecznej niesprawiedliwości, „potępienie ludzkich błędów i wad”. Zachowana org.
okładka (podniszczona); zakwaszenia papieru; egz. ze zbioru Pawlikowskich z Medyki – stempelek własnościowy na odwrocie (k. 80).
Bardzo rzadki album. (il. s. 21)
Cena wyw.: 30 000
77. Kitchin Thomas Sen.
Plan Sankt Petersburga, 1780
Miedzioryt; wym. komp.: 288 x 315 mm (plansza: 335 x 370 mm);
sygn. pł. p.d.: Tho=s Kitchin Sen=r Sculp=t; tytuł w prostokątnym
kartuszu; oddzielnie opis zaznaczonych literami na planie ważniejszych budowli miasta; pod planem nota wydawnicza: Published March
216 1784 aaccording to Act of Parliament by T. Cadell In the Strand.
Cena wyw.: 600
| 25
Aukcja nr 32
78. Lewicki Juliusz
Reszty rękopismu Jana Chryzostoma na Gosławicach Paska, deputata
z powiatu leleowskiego […] przez Stanisława Augusta Lachowicza na
nowo przejrzane z 6 rycinami wydane, 1861
Książka wydana nakładem Księgarni J. Hussarowskiego w Wilnie; wym.: 210 x 130 mm; oprawa psk., s. VIII, 398; zawiera 6
litografii M. Fajansa wg rysunków J. Lewickiego, odbitych w litografierni przy ul. Długiej 330 w Warszawie. Część plansz sygn. pł.:
M. Fajans. Pod komp. p.d.: Lit. M. Fajansa, l.d.: Komp. J. L. oraz
tytuł. Na stronie tytułowej stara pieczątka własnościowa.
Cena wyw.: 800
79. Lotter Tobias Conrad
Mapa Górnego i Dolnego Śląska, ok. 1765
Miedzioryt kolorowany; wym.: 860 x 740 mm (odbitka z 4 płyt na jednym arkuszu papieru); sygn. w kartuszu: Tobie Conrad Lotter Geographe á Augsbourg.; w efektownym, figuralnym kartuszu tytuł: La Haute
et la Basse Silesie, divisée en XVII principautés…; l.d. narożniku plan
Wrocławia; podziałka liniowa. Bardzo dekoracyjna grafika. (il. s. 21)
Cena wyw.: 7000
poz. 78
80. Łopieński Ignacy
Autoportret Jana Matejki, 1897
Akwaforta; wym. komp.: 342 x 260 cm; sygn. l. d.: J. MATEJKO pxt,
p.d.: IGN. ŁOPIEŃSKI sct; odbitka próbna, bez opisów pod kompozycją (na właściwym nakładzie umieszczano dodatkowo tytuł i notę
edytorską: Gesellschaft für vervielfältigende Kunst, Wien).
Cena wyw.: 600
poz. 78
poz. 80
81. Misurowicz Alojzy
Pomnik Stefana Czarnieckiego w Tykocinie, 1857
Litografia tonowana; wym. komp.: 143 x 230 mm (plansza: 246
x 320 mm); sygn. l.d.: Odbito w Lit.[ografierni] M. Fajansa, p.d.:
w Warszawie Ulica Długa 550, niżej tytuł i noty edytorskie: Przegląd Augustowski, p.d.: Rok II (w VI widokach). Lit.: „Biblioteka
Warszawska”, R. 1857, nr 47. Rzadkie.
Cena wyw.: 600
poz. 83
82. Moitte Pierre Etienne
Portret Stanisława Leszczyńskiego, połowa XVIII w.
Miedzioryt wg portretu Gustava Luneburga; wym.: 325 x 171
mm; sygn. pł. p.d.: Moitte sculp., l.d.: Lunebourg pinx. Pod portretem kartusz z napisem: Stanislas Leszczinski. Lit.: „Spis rycin E.
Hutten-Czapskiego”, poz. 1917.
Cena wyw.: 1500
83. Norblin Jan Piotr
Autoportret (Portret własny artysty), 1778
Akwaforta; wym.:156 x 106 mm; sygn. pł. l.g.: Norblin fec. 1778.
Lit.: „Jan Piotr Norblin. Grafika”, Puławy 2010, poz. 3.
Cena wyw.: 1000
84. Norblin Jan Piotr
Wskrzeszenie Łazarza, 1789
Akwaforta; wym.:170 x 122 mm; sygn. l.d.: Norblin fec. 1789. Lit.:
„Jan Piotr Norblin. Grafika”, Puławy 2010, poz. 7. (il. s. 21)
Cena wyw.: 1200
poz. 81
26 |
85. Norblin Jan Piotr
Kozak
Akwaforta; wym.:70 x 61 mm; nie sygn. Lit.: „Jan Piotr Norblin.
Grafika”, Puławy 2010, poz. 28. (il. s. 21)
Cena wyw.: 800
86. Norblin Jan Piotr
Żebrak wędrujący o dwóch kijach, 1787
Akwaforta; wym.:105 x 70 mm; sygn. l.d.: Norblin f. 1787. Lit.:
„Jan Piotr Norblin. Grafika”, Puławy 2010, poz. 68.
Cena wyw.: 800
88. Rossini Luigi
Veduta Della Fornice de Consoli Dolabella e Silano, investita dagli
Archi Neroniani provenienti dal Condotto Dell Aqua Claudia, 1820
Akwaforta; wym. komp.: 460 x 388 mm; sygn. pł. l.d.: Rossini dis. e inc.;
p.d.: Roma 1821; śr. d. tytuł; grafika z teki „Le Antichita Romane…”,
Rome 1823 (pl. nr 90); praca po konserwacji, ślad złożenia. (il. s. 20)
Cena wyw.: 1200
poz. 82
poz. 86
89. Rossini Luigi
Veduta degli Avanzi della Rupe Tarpeja [Widok na Skałę Tarpejską], 1822
Akwaforta; wym. komp.: 544 x 398 mm; sygn. pł. l.d.: Rossini dis. e
inc.; p.d.: Roma 1821; śr. d. tytuł; grafika z teki „Le Antichita Romane…”, Rome 1823 (pl. nr 62); praca po konserwacji, ślad złożenia.
Cena wyw.: 1200
90. Rossini Luigi
Veduta Dell Interno Dell Arco di Giano [Wnętrze Łuku Janusa], 1820
Akwaforta; wym. komp.: 475 x 378 mm; sygn. pł. l.d.: Rossini dis. e inc.;
p.d.: Roma 1821; śr. d. tytuł; grafika z teki „Le Antichita Romane…”,
Rome 1823 (pl. nr 56); praca po konserwacji, ślad złożenia. (il. s. 20)
Cena wyw.: 1200
91. Rossini Luigi
Unici avanzi dei Portici di Filippo, 1821
Akwaforta; wym. komp.: 457 x 362 mm; sygn. pł. l.d.: Rossini dis. e
inc.; p.d.: Roma 1821; śr. d. tytuł; grafika z teki „Le Antichita Romane…”, Rome 1823 (pl. nr 97); praca po konserwacji, ślad złożenia.
Cena wyw.: 1200
92. Rossini Luigi
Veduta di Fianco dei Portici d’Ottavia, 1819
Akwaforta; wym. komp.: 462 x 363 mm; sygn. pł. l.d.: Rossini dis. e
inc.; p.d.: Roma 1819; śr. d. tytuł; grafika z teki „Le Antichita Romane…”, Rome 1823 (pl. nr 93); praca po konserwacji, ślad złożenia.
Cena wyw.: 1200
93. Rossini Luigi
Gli Archi trionfali onorari e funebri degli antichi romani, 1836
Zestaw 11 plansz w akwaforcie; wym. planszy: 760 x 545 mm; sygn.
pł. l.d.: Rossini Arch. Dis. E incise. Detale architektoniczne, widoki, przekroje i rzuty starożytnych rzymskich łuków triumfalnych
(m.in. Augusta, Druzusa, Septymiusza Sewera, Gallena), mapa antycznego Rzymu etc. z dzieła „Gli Archi trionfali onorari e funebri
degli antichi romani”, Roma 1836 (plansze [z 73]: 14, 27, 31, 32, 33,
34, 54, 56, 58, 66); wyjątkowo precyzyjne, a przy tym dekoracyjne,
grafiki architektoniczne; pełne plansze, stan bardzo dobry. (il. s. 28)
Cena wyw.: 1200
| Malarstwo, akwarela | Rysunek | Grafika dawna | Grafika XX wieku | Plakat | Indeks |
87. Rossini Luigi
Veduta di fianco Dell Arco di Giano [Widok Łuku Janusa], 1820
Akwaforta; wym. komp.: 457 x 362 mm; sygn. pł. l.d.: Rossini dis. e inc.;
p.d.: Roma 1820; śr. d. tytuł; grafika z teki „Le Antichita Romane…”,
Rome 1823 (pl. nr 55); praca po konserwacji, ślad złożenia. (il. s. 20)
Cena wyw.: 1200
poz. 91
poz. 89
poz. 92
| 27
Aukcja nr 32
poz. 93
poz. 93
poz. 95
poz. 95
94. Rustte Charles
Katarzyna II, 1784
Miedzioryt; wym. komp.: 208 x 163 mm (plansza: 285 x 205
mm); sygn. pł. p.d.: Cha=s Rustte sculp=t Londini, l.d.: Bremton
pinx. in Russia; pod portretem (w owalnej ramie) prostokątny kartusz z orłem cesarskim i tytułem: Catharine the Second / Empress
of Russia; pod kompozycją nota edytorska: London. Published Dec.
19 1783 for T. Cadell, Bookseller Strand.
Cena wyw.: 300
poz. 94
poz. 97
poz. 96
poz. 98
95. Styka Jan
Chorał Kornela Ujejskiego w obrazach Jana Styki, 1894
[Nakł. A.St. i Sp.], Lwów 1894, folio, k. [1], tabl. 6 fotograwiurowych reprodukcji obrazów Jana Styki - odbito u R.Paulussena
w Wiedniu; karta tytułowa (jednobarwne odwzorowanie okładki
teki) litografowana przez A.[ntoniego] Przyszlaka, Lwów, karty
z tekstem i zapisem nutowym – fotodruk A. Trzemeskiego we
Lwowie, druk Pillera i SP.; oryginalna teka pł. zdob.; karty wstępne załamane na marginesach, plansze w stanie bdb.
Cena wyw.: 1200
96. Teigl
Stanisław August Poniatowski, 1783
Miedzioryt; wym. komp.: 200 x 152 mm (plansza: 290 x 208 mm);
sygn. pł. p.d.: Teigl sculpsit London 1783; pod portretem (w owalnej ramie zwieńczonej orłem, wpisanej w architektoniczną, prostokątną strukturę), herb władcy i tytuł: Stanislaus Augustus King of
Poland; pod kompozycją nota wydawnicza: Published according to
Act of Parliament, January 1st 1784 by T. Cadell In the Strand. Lit.:
E. Hutten-Czapski, „Spis rycin…”, Warszawa 2001, poz. 1868.
Cena wyw.: 400
97. Teigl
A polish Gentleman [Polski szlachcic], przed 1784
Miedzioryt; wym. komp.: 150 x 103 mm (plansza: 290 x 205
mm); sygn. pł. śr.d.: Teigel sculpsit; pod kompozycją tytuł i nota
wydawnicza: Published according to Act of Parliament, January 1st
1784 by T. Cadell In the Strand.
Cena wyw.: 400
98. Teka
Album 1683-1883. Pamiątka dwóchsetnej rocznicy oswobodzenia
Wiednia, 1883
Teka 21 ilustracji (cynkografii); wym. plansz: 278 x 394 mm; wydane przez Koło Artystyczno-Literackie w Krakowie, odbito w zakładzie A. Pruszyńskiego w Krakowie; reprodukowane w technice
graficznej prace m.in. J. Brandta, W. Gersona, J. Kossaka, A. Koza-
poz. 98
28 |
poz. 101
poz. 102
kiewicza, T. Rybkowskiego, T. Ajdukiewicza, A. Lessera. Oprawa
płócienna (luzem), zachowana karta tytułowa i objaśnienie rycin.
Większość plansz sygn. na płycie.
Cena wyw.: 800
99. Vernet Horace
La Smala [Ujęcie Abd-el Kadera], po 1843
Litografia tonowana; wym. planszy: 700 x 550 mm; sygn. pł. l.d.;
nad kompozycją tytuł; na dole, pod kompozycją noty typograficzne i suche tłoki nakładcy (Bulla, Frerres et Jouy. Pars). Scena
obrazująca epizod z podboju Algierii przez Francuzów. Fragment
olejnego obrazu H. Verneta: Prise de la smalah d'Abd-el-Kader.
Cena wyw.: 1200
100. Witt Frederick de
Mapa Prus Królewskich i Książęcych, ok. 1686
Miedzioryt kolorowany; wym. komp.: 465 x 595 mm; sygn. w kartuszu: Auctore F. de Witt Amstelodami; tytuł w kartuszu: Ducatus
Prussiae tam Polono Regiae quam Brandenburgo Ducalis Correcta
Descriptio et Divisio in totidem circulos, cum utrius[que] subdivisione in tractus minores; w p.g. rogu legenda użytych znaków kartograficznych; w p.d. rogu podziałka liniowa w milach niemieckich;
kartusz w formie tkaniny trzymanej przez aniołki, ozdobiony
herbami Rzeczypospolitej, Prus i Brandenburgii; mapa wydana
w Amsterdamie; stan zachowania: dobry, ładny stary kolor. Lit.:
„Imago Poloniae” K99/1.
Cena wyw.: 2500
poz. 99
| Malarstwo, akwarela | Rysunek | Grafika dawna | Grafika XX wieku | Plakat | Indeks |
poz. 98
101. Zaleski Antoni
Konrad Wallenrod Powieść historyczna z czasów litewskich i pruskich
Adama Mickiewicza z ilustracjami Antoniego Zaleskiego., 1864
Wydanie luksusowe nakładem Księgarni Jana Konstantego Żupańskiego, Poznań 1864; wym.: 315 x 240 mm; s. VIII, 80; zawiera frontyspis i 8 całostronicowych plansz stalorytniczych wg
rysunków A. Zaleskiego, nauczyciela M. E. Andriollego; sygn. pł.:
A. Zaleski rysował, St. Łukomski rytował. Plansze odbite oddzielnie
u Beilleta w Paryż. Ślady zawilgocenia, oprawa org. podniszczona.
Cena wyw.: 800
102. Zampis Anton
Żydowscy faktorzy, 1848
Litografia barwna; wym. planszy: 550 x 340 mm; sygn. pł. p.d. AZ
i pod kompozycją żartobliwie: D. A. Witzendorf; nota wydawnicza: Gedr. bei J. Höfelich; grafika z teki „Erinnerungs-Bilder aus
Wiens October-Tagen 1848”, Wien 1848.
Cena wyw.: 800
poz. 100
| 29
Aukcja nr 32
poz. 131
poz. 136
poz. 133
poz. 151
poz. 106
30 |
poz. 105
poz. 156
poz. 209
poz. 210
| Malarstwo, akwarela | Rysunek | Grafika dawna | Grafika XX wieku | Plakat | Indeks |
poz. 187
poz. 121
poz. 196
poz. 183
poz. 172
| 31
Grafika XX wieku
103. Białostocki Jan
XXV lat Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, 1947
Drzeworyt; wym. komp.: 200 x 145 mm; sygn. oł. p.d.: Jan Białostocki / 1947; w obrębie kompozycji kartusz ze stylizowanym
tytułem: WPM / XXV / LECIE.
Cena wyw.: 1200
104. Bielecki Władysław
Kraków. Kopiec Kościuszki, 1924
Drzeworyt barwny; wym. komp.: 172 x 170 mm; sygn. oł. p.d.:
Wład. Bielecki fec. et imp./924; l.d.: Kopiec Kościuszki/drzeworyt
oryg.; w centrum dedykacja artysty z 1926.
Cena wyw.: 400
poz. 104
105. Bielecki Władysław
Baba, 1924
Drzeworyt barwny; wym..: 122 x 80 mm; sygn. oł. p.d.: Wł. Bielecki / del. et inv. 924; l.d.: Baba / Oryg. drzeworyt. (il. s. 30)
Cena wyw.: 400
106. Bielecki Władysław
Kraków. Stópka królowej Jadwigi [Kościół Karmelitów na Piasku], 1925
Drzeworyt barwny; wym. komp.: 208 x 174 mm; sygn. oł. p.d.:
Wład. Bielecki fec. et imp./925; l.d.: Kraków. Stópka królowej Jadwigi /drzeworyt oryg.; w centrum dedykacja artysty z 1926. (il. s. 30)
Cena wyw.: 400
107. Bielecki Władysław
Kraków. Wawel od strony południowej, 1925
Drzeworyt barwny; wym. komp.: 300 x 275 mm; sygn. oł. p.d.:
Wład. Bielecki fec. et imp. 926; l.d.: Wawel od str. południowej.
Cena wyw.: 800
poz. 108
108. Bielecki Władysław
Tatry w nocy, lata 30.
Drzeworyt barwny; wym. komp.: 208 x 248 mm; sygn. oł. p.d.:
Wł. Bielecki, l.d.: Tatry w nocy / Oryg. drzeworyt.
Cena wyw.: 450
109. Błocki Włodzimierz
Portret starca, przed 1914
Akwaforta; wym.: 200 x 150 mm; sygn. oł. p.d.: W. Błocki.
Cena wyw.: 600
110. Borysowski Stanisław
Droga do kościoła, 1931
Litografia; wym. (w świetle pp): 335 x 425 mm; sygn. p.d.: Borysowski 931.
Cena wyw.: 800
111. Burkiewicz Franciszek
Chrystus Ukrzyżowany (według rzeźby Wita Stwosza), 1937
Drzeworyt; wym.: 215 x 150 mm; sygn. typograf. p.d.: Franciszek
Burkiewicz, l.d. tytuł / Drzeworyt oryginalny. Lit.: W. Makowiecki,
poz. 109
32 |
J. Mulczyński, „Franciszek Burkiewicz”, Poznań 2000, s. 21.
Cena wyw.: 300
113. Burkiewicz Franciszek
Anteny Iab, 1956
Drzeworyt; wym.: 138 x 80 mm; nie sygn., datowany oł. p.d.:
1956. Lit.: W. Makowiecki, J. Mulczyński, „Franciszek Burkiewicz”, Poznań 2000, poz. 146,.
Cena wyw.: 240
poz. 113
poz. 114
114. Burkiewicz Franciszek
Anteny Ia, 1956
Drzeworyt barwny; wym.: 138 x 80 mm; nie sygn., datowany oł.
p.d.: 1956. Lit.: W. Makowiecki, J. Mulczyński, „Franciszek Burkiewicz”, Poznań 2000, poz. 144.
Cena wyw.: 240
115. Burkiewicz Franciszek
Światowid I, 1957
Linoryt barwny; wym.: 242 x 140 mm; sygn. oł. p.d.: Fr. Burkiewicz 1957, l.d. tytuł – linoryt kol. Lit.: W. Makowiecki, J. Mulczyński, „Franciszek Burkiewicz”, Poznań 2000, poz. 181.
Cena wyw.: 300
116. Burkiewicz Franciszek
Akumulator energii słonecznej, 1958
Drzeworyt barwny; wym.: 162 x 224 mm; sygn. oł. p.d.: Fr. Burkiewicz 1958, l.d. tytuł - drzew. Lit.: W. Makowiecki, J. Mulczyński, „Franciszek Burkiewicz”, Poznań 2000, poz. 200.
Cena wyw.: 360
poz. 117
117. Burkiewicz Franciszek
Optyka II, 1964
Drzeworyt; wym.: 163 x 225 mm; sygn. oł. p.d.: Fr. Burkiewicz
1964, l.d. tytuł - drzeworyt. Lit.: W. Makowiecki, J. Mulczyński,
„Franciszek Burkiewicz”, Poznań 2000, poz. 230.
Cena wyw.: 360
118. Burkiewicz Franciszek
Zegar, 1964
Drzeworyt monochromatyczny; wym.: 163 x 225 mm; nie sygn.,
dat. oł. p.d.: 1964. Lit.: W. Makowiecki, J. Mulczyński, „Franciszek
Burkiewicz”, Poznań 2000, poz. 231.
Cena wyw.: 300
| Malarstwo, akwarela | Rysunek | Grafika dawna | Grafika XX wieku | Plakat | Indeks |
112. Burkiewicz Franciszek
Ruchome schody, 1956
Drzeworyt barwny; wym.: 93 x 73 mm; sygn. oł. p.d.: Fr.. 1956,
l.d. tytuł/ drzeworyt kol. Lit.: W. Makowiecki, J. Mulczyński,
„Franciszek Burkiewicz”, Poznań 2000, poz. 157.
Cena wyw.: 240
poz. 118
119. Cieślewski Tadeusz syn
Zamość, 1929
Teka siedmiu drzeworytów wydanych przez Koło Miłośników
Książki w Zamościu; wym. plansz: 325 x 245 mm; wym. odb. pł.:
142 x 95 mm; egzemplarz na papierze zwykłym 125 (odbito 500
egz.): 1. Ratusz, 2. Dzwonnica przy kolegiacie, 3. Sień w podcieniach
Rynku, 4. Podcienia kamienic ormiańskich, 5. Widok na wieżę ratusza, 6. Sień kamienicy, 7. Stare domy. Lit.: M. Grońska, Grafika
w książce, tece i albumie, Wrocław 1994, poz. 150.
Cena wyw.: 1500
poz. 119
poz. 119
| 33
Aukcja nr 32
120. Cieślewski Tadeusz syn
Polska leży nad morzem, 1936
Drzeworyt na tincie; wym.: 183 x 246; sygn. oł. p.d.: T. Cieślewski.
Grafika była m.in. wykorzystana przez Ambasadę Polską w Waszyngtonie, jako karta z życzeniami świątecznymi. Lit.: M. Grońska,
„Tadeusz Cieślewski syn”, Warszawa 1962, s. 133, poz. 199.
Cena wyw.: 1000
121. Cukierówna Aniela
Pejzaż miejski, [Krzemieniec - Domy bliźniacze], 1935
Drzeworyt; wym.: 240 x 315 mm; sygn. oł. p.d.: Aniela Cukierówna, dat. l.d.; grafika po konserwacji górnego marginesu (bez naruszenia samej kompozycji). Lit.: „Kolonia artystyczna w Krzemieńcu nad Ikwą”, Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym,
Kazimierz Dolny 2010, s. il. s. 65. (il. s. 31)
Cena wyw.: 2400
poz. 120
poz. 122
122. Czartak
CZARTAK. Zbiór poetów w Beskidzie, 1928
Poezje i proza Józefa Birkenmajera, Janiny Brzostowskiej, Wiktora Hanysa, Zofji Kossak - Szczuckiej, Edwarda Kozikowskiego,
Tadeusza Szantrocha, Jana Wiktora, Emila Zegadłowicza. Kraków 1928. Druk „Czasu”. 4, s. 217, 13 ilustr. (w tym 5 drzeworytów). (oraz) TEKA autolitografii Czartaka. Kraków 1928. 8
autolitografii (w tym 2 kolor.): 1. Hrynkowski J. - Cyganka. (kolor.) 2. Kowarski F. S. - Baca. 3. Misky L. - Czartak. 4. Mroziński
J. - Dworek w Beskidzie. 5. Pronaszko Z. - Ulica w Suchej. (kolor.)
6. Weiss W. – Kalwaria. 7. Fałat J. - Skrzeczna widziana z Bystrej. 8.
Fałat J. - Klimczok widziany z Bystrej. Tekst i litografie współopr.,
brak opr. brosz. Czartak, regionalistyczna grupa literacka założona w 1922 r. w Wadowicach przez Emila Zegadłowicza. Wyszedł
3-krotnie w 1922, 1925 i 1928.
Cena wyw.: 1800
123. Czechowicz Juliusz
Kraków. Dorożki pod wieżą ratuszową, lata 30.
Litografia; wym.: 335 x 495 mm; sygn. pł. p.d.: J. Czechowicz.
Cena wyw.: 600
124. Czechowicz Juliusz
Kraków. Wisła pod Wawelem, lata 30.
Litografia; wym.: 325 x 495 mm; sygn. pł. p.d.: J. Czechowicz.
Cena wyw.: 600
poz. 123
125. Czechowicz Juliusz
Portret dziewczyny [Siostra artysty], lata 30.
Litografia kolorowana; wym.: 420 x 330 mm; sygn. pł. p.g.: J.
Czechowicz.
Cena wyw.: 1000
126. Dobrowolski Odo
Lwów. Wieża Korniaktów, 1915
Litografia; wym.: 430 x 305 mm; sygn. na pł.: Dobrowolski 1915;
grafika z teki „Lwów”, wydanej w l. 1914-15. Lit.: „Katalog zbiorów
gabinetu grafiki, t. 1: Grafika polska w l. 1901-1939”, Wrocław
1983, s. 71, poz. 43.
Cena wyw.: 600
poz. 124
34 |
127. Dobrowolski Odo
Lwów. Cerkiew św. Jura, 1915
Litografia; wym.: 305 x 430 mm; sygn. na pł.: Dobrowolski 1915;
grafika z teki „Lwów”, wydanej w l. 1914-15. Lit.: „Katalog zbiorów
gabinetu grafiki, t. 1: Grafika polska w l. 1901-1939”, Wrocław
1983, s. 71, poz. 43.
Cena wyw.: 600
128. Dzieliński Kazimierz
Kraków. Wawel, 1938
Akwaforta; wym.: 270 x 240 mm; sygn. oł. p.d.: K. Dzieliński
1938, l.d. tytuł, śr.d.: VII/X.
Cena wyw.: 500
130. Gielniak Józef
Improwizacja V [Sanatorium VI], 1959
Linoryt na bibule; wym. komp.: 197 x 257 mm; sygn. oł. p.d.: Józef
Gielniak, l.d. tytuł, śr. d. technika, data, odbitka 1/20. Lit.: I. Jakimowicz, „Józef Gielniak”, Warszawa 1982, poz. 7.
Cena wyw.: 4500
poz. 127
131. Gielniak Józef
Maj czarodziejski Bukowiec [Improwizacja V], 1959
Linoryt na bibule; wym. komp.: 237 x 296 mm; sygn. oł. p.d.: Józef
Gielniak, l.d.: Maj czarodziejski - Bukowiec (dediee au dr Stephane Warszewski) linoryt 1959. Lit.: I. Jakimowicz, „Józef Gielniak”,
Warszawa 1982, poz. 8. (il. s. 30)
Cena wyw.: 5000
132. Gielniak Józef
Przeciw chorobom, 1960
Linoryt na bibule; wym. komp.: 403 x 199 mm; sygn. oł. p.d.: Józef
Gielniak, l.d. tytuł, śr. d. technika, data. Lit.: I. Jakimowicz, „Józef
Gielniak”, Warszawa 1982, poz. 11.
Cena wyw.: 4500
poz. 126
poz. 129
133. Gielniak Józef
Sanatorium VIII [Wysoka Łąka], 1967
Linoryt na bibule; wym. komp.: 195 x 253 mm; sygn. oł. p.d.: Józef
Gielniak, l.d. tytuł, śr. d. technika, data, odbitka 9/30. Lit.: I. Jakimowicz, „Józef Gielniak”, Warszawa 1982, poz. 23. (il. s. 30)
Cena wyw.: 4800
134. Gronowski Tadeusz
Dyplom Konkursu Szekspirowskiego, 1947
Litografia barwna; wym.: 330 x 470 mm; sygn. p.d.: Gronowski 47.
Wydany w Litografii Artystycznej W. Główczewskiego. Konkurs
organizowany był przez Departament Teatru MKiS, 1947.
Cena wyw.: 600
| Malarstwo, akwarela | Rysunek | Grafika dawna | Grafika XX wieku | Plakat | Indeks |
129. Dzieliński Kazimierz
Baszty Wawelu, 1944
Akwaforta; wym.: 245 × 170 mm (plansza: 325 × 245 mm); sygn.
oł. p.d.: K. Dzieliński, l.d.: Baszty Wawelu.
Cena wyw.: 400
poz. 130
135. Grott Teodor
Portret Leona Wyczółkowskiego, 1909
Litografia; wym.: 220 x 250 mm [plansza 240 x 360 mm]; sygn.
oł. l.d.: Teod. Grott, 909.
Cena wyw.: 1200
136. Hecht Józef
Australia, 1928
Sucha igła, akwaforta; wym. komp.: 238 x 335 mm; sygn. oł. p.d.:
Joseph Hecht. Efektowna praca, szerokie marginesy, drobne ślady
wilgoci. Grafika pochodzi z 4-planszowej teki „Atlas”, z tekstami
Gustave Kahna i André Suarèsa, wydanej w Paryżu, w nakładzie
79 egz. Lit.: Tonneau-Ryckelynck/Plumart 163. (il. s. 30)
Cena wyw.: 1200
poz. 135
| 35
Aukcja nr 32
poz. 137
poz. 140
poz. 141
poz. 139
137. Hecht Józef
Antarktyda, 1928
Sucha igła, akwaforta; wym. komp.: 247 x 325 mm; sygn. oł. p.d.:
Joseph Hecht, l.d.: epreuve d’impession Efektowna praca, szerokie
marginesy; odbitka na niebieskawym papierze. Grafika pochodzi
z 4-planszowej teki „Atlas”, z tekstami Gustave Kahna i André
Suarèsa, wydanej w Paryżu, w nakładzie 79 egz. Lit.: TonneauRyckelynck/Plumart 163.
Cena wyw.: 1200
138. Hecht Józef
Orzeł przedni, 1928-1929
Sucha igła, akwaforta; wym. komp.: 148 x 195 mm; sygn. oł. p.d.:
Joseph Hecht, l.d.: 18/31; w obrębie kompozycji umieszczono graficzny znak artysty; praca z powstałego w Paryżu 11-planszowego
cyklu „Animaux”; grafiki odbite przez artystę w Chalcographie du
Louvre. Lit.: Tonneau-Ryckelynck/Plumart 178.
Cena wyw.: 800
139. Hecht Józef
Samica cietrzewia, 1936
Sucha igła, akwaforta; wym.: 198 x 275 mm; sygn. oł. p.d.: Joseph
Hecht, l.d.: 23 a 45; w obrębie kompozycji umieszczono graficzny
znak artysty. Lit.: Tonneau-Ryckelynck/Plumart 266.
Cena wyw.: 800
140. Hecht Józef
Ptaki z Madagaskaru, 1938
Sucha igła, akwaforta; wym.: 191 x 285 mm; sygn. oł. p.d.: Joseph
Hecht; w obrębie kompozycji umieszczono graficzny znak artysty;
nakład 50 egz. Lit.: Tonneau-Ryckelynck/Plumart 291.
Cena wyw.: 800
36 |
141. Hiszpańska-Neumann Maria
Święta Rodzina, 1951
Drzeworyt; wym.: 120 x 90 mm; sygn. oł. od l.: mysz (znak graficzny artystki) M. Hiszpańska-Neumann „Św. Rodzina” (drzeworyt) /
1951. Praca wklejona w pp, na którym dedykacja artystki z 1956.
Cena wyw.: 400
142. Hiszpańska-Neumann Maria
Pieta, 1960
Drzeworyt na bibule; wym. komp.: 485 x 295 mm; sygn. oł. l.d.:
mysz (znak graficzny autorki), śr.d. tytuł, p.d.: odb. Próbka 25 III 60.
Cena wyw.: 800
143. Hollak Józef
Jasna Góra, lata 30.
Drzeworyt; wym.: 270 x 200 mm; sygn. p.d.: J. Hollak.
Cena wyw.: 400
144. Hrynkowski Jan
Panorama z widokiem Wawelu, 1926
Litografia barwna; wym. planszy: 345 x 420 mm; nie sygn. Grafika
z teki „Kraków. 6 autolitografii”, Kraków 1926. Lit.: M. Grońska,
„Grafika w książce, tece i albumie”, Wrocław 1994, poz. 28.
Cena wyw.: 300
145. Jabłczyński Feliks
Stare Miasto, 1919
Ceratoryt kolorowany; wym.: 190 x 155 mm; sygn. i dat. oł. l.d.: F.
Jabłczyński 919, p.d. oł.: Stare Miasto.
Cena wyw.: 1500
poz. 146
poz. 131
poz. 153
poz. 155
poz. 154
146. Jabłczyński Feliks
Warszawa. Zamek królewski, 1920
Ceratoryt kolorowany; wym.: 210 x 177 mm (plansza: 254 x 214
mm); sygn. oł. l.d.: F. Jabłczyński 920, p.d. tytuł.
Cena wyw.: 800
147. Jabłczyński Feliks
Łazienki, lata 20.
Ceratoryt kolorowany; wym.: 375 x 260 mm; sygn. oł. l.d.: F.Jabłczyński. Praca po konserwacji.
Cena wyw.: 800
148. Jakubowski Stanisław
Prasłowiańskie motywy architektoniczne. Dwadzieściasiedem [!]
drzeworytów, 1923
Teka drzeworytów; wyd. Orbis, Kraków 1923; 4 [wym. plansz: 320
x 240 mm), s. [7], tabl. 20. brosz.; strona tytułowa oraz komentarze
w jęz. polskim, ang. i fr.; grafiki sygn. na planszach synglem z motywem stylizowanej swastyki. Lit. M. Grońska, „Grafika w książce,
tece i albumie”, Wrocław 1994, poz. 271.
Cena wyw.: 800
149. Jaźwiecki Franciszek Adam
Biecz. Fara, 1932
Litografia; wym. komp.: 305 x 230 mm (plansza: 366 x 284); sygn.
oł. p.d.: Jaźwiecki 32, l.d.: Biecz. Plansza z teki „Biecz” (1933), nienotowanej przez M. Grońską.
Cena wyw.: 500
150. Kamińska Jadwiga
Fragment obwoluty [Pejzaż podgórski]
Linoryt; wym.: 350 x 245 mm; sygn. oł. p.d.: J. Kamińska, p.d.
technika i tytuł.
Cena wyw.: 360
151. Konarska Słonimska-Janina
Skoki narciarskie [Wielka Krokiew], 1928
Drzeworyt barwny; wym.: 305 x 245 mm; sygn. oł. p.d.: Janina
Konarska, l.d. data. Rzadkie! (il. s. 30)
Cena wyw.: 1600
152. Konarska Słonimska-Janina
Krowy przy wodopoju, po 1934
Drzeworyt dwubarwny; wym.: 250 x 308 mm; nie sygn. W p.d.
opis kolekcjonerski ołówkiem.
Cena wyw.: 800
153. Kosmulski Leon
Roznosicielka gazet, 1950
Drzeworyt na bibule; wym.: 185 x 130 mm; sygn. oł. p.d.: L. Kosmulski 1952, l.d. tytuł; sygn. pł. p.d.: 1950 LK.
Cena wyw.: 360
| Malarstwo, akwarela | Rysunek | Grafika dawna | Grafika XX wieku | Plakat | Indeks |
poz. 145
154. Kotlarczyk Zygmunt
Temat muzyczny – Mozart, 1962
Drzeworyt; wym.: 290 x 340 mm; sygn. oł. p.d.: Kotlarczyk 1962,
l.d. tytuł.
Cena wyw.: 800
155. Kowalski Leon
Stara piosenka. Powstanie 1863, lata 20.
Akwaforta barwna; wym.: 238 x 176 mm; sygn. oł. p.d.: Leon Kowalski, l.d.: Stara piosenka / powst. 63.
Cena wyw.: 360
| 37
Aukcja nr 32
156. Krasnodębska-Gardowska Bogna
Król królów i Wielka Nierządnica [Babilonia], 1925
Drzeworyt; wym.: 248 x 188 mm; sygn. oł. p.d.: B.G.Krasnodębska; plansza z teki „Objawienie św. Jana Teologa. Drzeworytów 5
BG Krasnodębskiej”, Warszawa 1925 (nakł. 40 egz.). Lit.: A. Pietrzak, „Mistrzyni współczesnego drzeworytu”, Warszawa 1999,
kat. 9d. Rzadkie! (il. s. 30)
Cena wyw.: 1400
157. Krasnodębska-Gardowska Bogna
Świątek, 1955
Drzeworyt; wym.: 170 x 200 mm; sygn. oł. p.d.: B. Krasnodębska
-Gardowska, l.d.: z cyklu „Wakacje” 1955. Lit.: A. Pietrzak, „Mistrzyni współczesnego drzeworytu”, Warszawa 1999, kat. 109.
Cena wyw.: 400
poz. 160
158. Krasnodębska-Gardowska Bogna
Ptaki w sidłach II, 1958
Drzeworyt na bibule; wym.: 200 x 148 mm; sygn. oł. p.d.:
B. Krasnodębska-Gardowska, l.d. tytuł i data. Lit.: A. Pietrzak,
„Mistrzyni współczesnego drzeworytu”, Warszawa 1999, kat. 126.
Cena wyw.: 320
159. Krasnodębska-Gardowska Bogna
Ślepe ptaki, 1961
Drzeworyt na bibule; wym. komp.: 374 x 274 mm; sygn. oł. p.d.:
Krasnodębska-Gardowska; tyt. l.d., odb. 7/20.
Cena wyw.: 600
160. Krasnodębska-Gardowska Bogna
Akwarium, 1962
Drzeworyt barwny; wym.: 250 x 330 mm; sygn. oł. p.d.: B.
Krasnodębska-Gardowska, l.d.: tytuł, data, śr.d.: 9/20. Lit.: A. Pietrzak,
„Mistrzyni współczesnego drzeworytu”, Warszawa 1999, kat. 145.
Cena wyw.: 600
poz. 157
161. Krasnodębska-Gardowska Bogna
Głowa I, 1963
Drzeworyt barwny; wym.: 360 x 275 mm; sygn. oł. p.d.: B.
Krasnodębska-Gardowska, l.d.: tytuł, data, śr.d.: 9/10. Lit.: A. Pietrzak,
„Mistrzyni współczesnego drzeworytu”, Warszawa 1999, kat. 153.
Cena wyw.: 800
162. Krasnodębska-Gardowska Bogna
Głowa II, 1963
Drzeworyt barwny; wym.: 370 x 275 mm; sygn. oł. p.d.: B.
Krasnodębska-Gardowska, l.d.: tytuł, data. Lit.: A. Pietrzak, „Mistrzyni współczesnego drzeworytu”, Warszawa 1999, kat. 154.
Cena wyw.: 800
poz. 163
163. Krasnodębska-Gardowska Bogna
Pejzaż nadmorski
Drzeworyt barwny na bibule; wym.: 200 x 240 mm; nie sygn.
Cena wyw.: 400
164. Kraupe-Świderska Janina
Człowiek i wszechświat, 1948
Akwaforta, akwatinta; wym. komp.: 155 x 120 mm, planszy: 188 x
152 mm, sygn. i dat. oł. p.d.: J. Kraupe 48. Lit. „Katalog wystawy: Janina Kraupe, Grafiki i monotypie lata 40-50.”, Kraków 2000, poz. 2.
Cena wyw.: 1000
poz. 162
38 |
poz. 164
165. Kraupe-Świderska Janina
Pożegnanie, 1948
Akwatinta; wym.: 133 x 178 mm; sygn. i dat. p.d.: J. Kraupe 1948,
l.d.: Pożegnanie akwatinta.
Cena wyw.: 800
167. Kujawski Jerzy
La Poutre Creuse II, 1950
Akwaforta; wym.: 233 x 172 mm; sygn. oł. p.d.: Kujawski; pł. l.d.:
JK. Grafika do teki z wierszami E. Jaguera, wydanej przez J. Boutina (Paryż, 1950) w nakładzie 44 egz.
Cena wyw.: 1000
| Malarstwo, akwarela | Rysunek | Grafika dawna | Grafika XX wieku | Plakat | Indeks |
166. Kujawski Jerzy
La Poutre Creuse I, 1950
Akwaforta, akwatinta; wym.: 233 x 172 mm; sygn. oł. p.d.: Kujawski; sygn. pł. l.d.: JK. Grafika do teki z wierszami E. Jaguera,
wydanej przez J. Boutina (Paryż, 1950) w nakładzie 44 egz.
Cena wyw.: 1000
poz. 165
168. Kujawski Jerzy
La Poutre Creuse III, 1950
Akwaforta; wym.: 233 x 172 mm; sygn. oł. p.d.: Kujawski; pł. l.d.:
JK. Grafika do teki z wierszami E. Jaguera, wydanej przez J. Boutina (Paryż, 1950) w nakładzie 44 egz.
Cena wyw.: 1000
169. Kujawski Jerzy
La Poutre Creuse IV, 1950
Akwaforta, akwatinta, odprysk; wym.: 233 x 172 mm; sygn. oł.
p.d.: Kujawski, pł. p.d.: JK. Grafika do teki z wierszami E. Jaguera,
wydanej przez J. Boutina (Paryż, 1950) w nakładzie 44 egz.
Cena wyw.: 1000
poz. 167
170. Kujawski Jerzy
La Poutre Creuse IV [wariant], 1950
Akwaforta barwna, akwatinta, odprysk; wym.: 233 z 172 mm; sygn.
oł. p.d.: Kujawski; l.d.: 1/1; sygn. pł. l.d.: JK. Grafika do teki z wierszami E. Jaguera, wydanej przez J. Boutina (Paryż, 1950) w nakładzie 44
egz. Unikat, grafika eksperymentalna, odbita w jednym egzemplarzu.
Cena wyw.: 1000
171. Kujawski Jerzy
La Poutre Creuse V, 1950
Akwaforta; wym.: 233 x 172 mm; sygn. oł. p.d.: Kujawski, l.d.: e.a.;
pł. l.d.: JK. Grafika do teki z wierszami E. Jaguera, wydanej przez
J. Boutina (Paryż, 1950) w nakładzie 44 egz.
Cena wyw.: 1000
poz. 168
poz. 169
poz. 173
poz. 174
172. Kujawski Jerzy
Essai I, lata 50.
Akwaforta, akwatinta; wym.: 234 x 172 mm; sygn. oł. p.d.: Kujawski, l.d. tytuł. (il. s. 31)
Cena wyw.: 1000
173. Kujawski Jerzy
Essai II, lata 50.
Akwaforta, akwatinta; wym.: 234 x 172 mm; sygn. oł. p.d.: Kujawski, l.d. tytuł.
Cena wyw.: 1000
| 39
Aukcja nr 32
174. Kujawski Jerzy
Kompozycja abstrakcyjna, lata 50.
Akwaforta, akwatinta; wym.: 232 x 172 mm; sygn. oł. l.d.: Kujawski, p.d. nieczytelny opis. (il. s. 39)
Cena wyw.: 1000
175. Lam Władysław
Mao Tse Tung
Litografia na bibule; wym.: 223 x 196 mm; sygn. oł. p.d.: WLam.
Stan zachow.: grafika z trzech stron przycięta do granic kompozycji. Rzadkie.
Cena wyw.: 800
176. Lam Władysław
Ptasznik 3, ok. 1922
Drzeworyt; wym.: 295 x 268 mm; sygn. oł. p.d.: Lam Władysław,
tyt. l.d. Lit.: M. Bryl, Grupa Artystów Plastyków „Świt”, Poznań
1922, s. 76, il. 40.
Cena wyw.: 1600
poz. 177
177. Lam Władysław
Leśna polana, lata 20.
Drzeworyt na bibule; wym.: 150 x 165 mm; sygn. oł. p.d.: Władysław Lam.
Cena wyw.: 400
178. Legrand Louis
Deux Éleves de Mme S., z cyklu La Petite Classe, 1908
Akwaforta, akwatinta; wym.: 382 x 287 mm; sygn. pł. p.d.: Louis
Legrand, sygn. oł. p.d.: Louis Legrand, nr odbitki 14/100, stempelek wydawcy, Gustave Pelleta. Pełne marginesy, stan bardzo dobry.
Cena wyw.: 2500
poz. 175
poz. 179
179. Lewicki Leopold
Śpiący, lata 30.
Akwaforta, wym.: 124 x 110 mm; sygn. oł. p.d.: L. Lewicki, tytuł oł. l.d.; na odwrocie zapiski proweniencyjne. Lit.: „Leopold
Lewicki. Wystawa malarstwa i grafiki”, Kraków 2001, poz. 71.
Cena wyw.: 1200
180. Łopieński Ignacy
Wiejski dom, 1935
Suchoryt; wym. komp.: 130 x 177 mm (plansza 190 x 320 mm);
p.d. dedykacja oł. I. Łopieńskiego dla prof. J. Mehoffera, datowana
w Warszawie, 7 VI 1935.
Cena wyw.: 1000
181. Malina Marian
Głowa, lata 60.
Drzeworyt; wym.: 470 x 330 mm; sygn. oł. p.d.: M. Malina, l.d.
technika.
Cena wyw.: 400
poz. 180
182. Mehoffer Józef
Portret kobiety, ok. 1910
Sucha igła; wym. komp.: 83 x 55 mm (pl.: 220 x 150 mm); nie sygn.
Cena wyw.: 800
183. Mehoffer Józef
Po balu, 1. ćwierć XX wieku
Akwaforta; wym.: 235 x 315 mm; nie sygn. Grafika znana także
pt. Fryderyk Chopin i Georges Sand. Stan zachow.: ślad poziomego
zagięcia. Lit.: Katalog wystawy „Grafika z Krakowskiej ASP”, Kraków 1986, il. (il. s. 31)
Cena wyw.: 1200
40 |
poz. 178
poz. 182
184. Miklaszewski Jan Samuel
Pasterz kóz, lata 50.
Akwatinta; wym.: 188 x 210 mm; sygn. oł. l.d.: JSMiklaszewski.
Cena wyw.: 600
poz. 188
186. Miró Joan
A L’Encre I, 1972
Litografia barwna; wym.: 350 x 255 mm; nie sygn. Plansza z dzieła
Y. Taillandier, „Miro a l’encre. Dessin, Gravure sur Cuivre, Lithographie, Gravure sur Bois, Livre, Affiche”, Paris 1972. Lit.: Mourlot 837.
Cena wyw.: 400
187. Mrożewski Stefan
Druga wyprawa Don Kichota, 1930
Drzeworyt; wym. komp.: 201 x 151 mm (plansza: 330 x 245
mm); sygn. oł. p.d.: StefMrożewski. Lit.: A. Pietrzak, „Czarodziej
rylca”, Warszawa 2004, poz. 83. (il. s. 31)
Cena wyw.: 1000
188. Mrożewski Stefan
Kolk w Amsterdamie, 1933
Drzeworyt; wym.: 245 x 300 mm; sygn. oł. p.d.: Stef Mrożewski
/1933, l.d.: „Kolk” w Amsterdamie; pł. l.g.: MS. Lit.: A. Pietrzak,
„Czarodziej rylca”, Warszawa 2004, poz. 104.
Cena wyw.: 1500
poz. 189
poz. 190
189. Mrożewski Stefan
Most zwodzony w Amsterdamie, 1933
Drzeworyt; wym. komp.: 199 x 240 mm; sygn. oł. p.d.: StefMrożewski/Amsterdam 1933, l.d.: „Zaułek Amsterdamu”; pł. p.d.: MS.
Grafika znana także pt. Stary most w Amsterdamie. Lit.: A. Pietrzak, „Czarodziej rylca”, Warszawa 2004, poz. 105.
Cena wyw.: 1500
190. Mrożewski Stefan
Stara śluza w Amsterdamie, 1933
Drzeworyt; wym. komp.: 200 x 300 mm; sygn. oł. p.d. (wraz z dedykacją dla Marii i Antoniego Marczyńskich, Amsterdam 1933),
l.d.: „Zaułek Amsterdamu”; sygn. pł. p.d.: MS. Lit.: A. Pietrzak,
„Czarodziej rylca”, Warszawa 2004, poz. 106.
Cena wyw.: 1500
| Malarstwo, akwarela | Rysunek | Grafika dawna | Grafika XX wieku | Plakat | Indeks |
185. Miró Joan
Lithographie oryginale V, 1975
Litografia barwna; wym.: 310 x 245 mm; sygn. na odwrocie nadrukiem typograficznym: Joan Miro/Lithographie oryginale V. Lit.:
Mourlot 1041.
Cena wyw.: 400
191. Mrożewski Stefan
Wjazd do Delft, 1933
Drzeworyt; wym. komp.: 200 x 299 mm (plansza: 317 x 404 mm);
sygn. oł. p.d.: StefMrożewski/Amsterdam 1933, l.d.: „Delf”; pł. l.d.:
MS. Lit.: A. Pietrzak, „Czarodziej rylca”, Warszawa 2004, poz. 103.
Cena wyw.: 1500
192. Mrożewski Stefan
Madonna, 1933
Drzeworyt; wym. komp.: 450 x 335 mm (plansza: 450 x 335
mm); sygn. oł. p.d.: StefMrożewski/Amsterdam 1939; pł. p.d.: MS.
Lit.: A. Pietrzak, „Czarodziej rylca”, Warszawa 2004, poz. 102.
Cena wyw.: 1600
poz. 191
| 41
Aukcja nr 32
193. Mrożewski Stefan
Święty Hubert, 1934
Drzeworyt; wym. komp.: 305 x 255 mm (plansza: 450 x 345
mm); sygn. oł. p.d.: StefMrożewski/St. Krzyskie Góry 37, l.d.: St.
Hubert; pł. p.d.: MS. Lit.: A. Pietrzak, „Czarodziej rylca”, Warszawa 2004, poz. 112.
Cena wyw.: 1400
poz. 195
poz. 202
194. Mrożewski Stefan
Kościół św. Jana w Poznaniu (Roraty), 1934
Drzeworyt na bibule; wym.: 280 x 301 mm; sygn. oł. p.d.: StefMrożewski/London, l.d. mylny tytuł: Kościół w Mnichowie. Odbitka
powojenna. Lit.: A. Pietrzak, Czarodziej rylca, Warszawa 2004,
poz. 134. Grafika zdobyła I nagrodę w konkursie „Kuriera Poznańskiego” na najpiękniejszy widok Poznania.
Cena wyw.: 1500
195. Mrożewski Stefan
Łowiczanka (Dziubuś – portret żony), 1934
Drzeworyt; wym. komp.: 317 x 253 mm; sygn. oł. p.d.: StefMrożewski, l.d. tytuł i numer odbitki (12/15); pł. p.d.: MS. Lit.: A. Pietrzak, „Czarodziej rylca”, Warszawa 2004, poz. 112.
Cena wyw.: 1400
196. Mrożewski Stefan
Dawny marynarz, 1935
Drzeworyt; wym. komp.: 195 x 108 mm (plansza: 300 x 200
mm); sygn. oł. p.d.: StefMrożewski/London 1935, pł. p.d.: MS; l.d.
numer odbitki (7/15) i tytuł. Lit.: A. Pietrzak, „Czarodziej rylca”,
Warszawa 2004, poz. 151. (il. s. 31)
Cena wyw.: 600
poz. 193
197. Mrożewski Stefan
Kubla Khan, 1935
Drzeworyt; wym. komp.: 198 x 108 mm (plansza: 308 x 225
mm); sygn. oł. p.d.: StefMrożewski/London 1935; pł. p.d.: MS, l.d.:
tytuł i numer odbitki (7/15). Lit.: A. Pietrzak, „Czarodziej rylca”,
Warszawa 2004, poz. 150.
Cena wyw.: 600
198. Mrożewski Stefan
Tancerze uliczni, 1936
Drzeworyt; wym.: 146 x 115 mm (plansza: 288 x 220 mm); sygn.
oł. p.d. StefMrożewski/London 36; pł. p.d.: MS. Lit.: A. Pietrzak,
„Czarodziej rylca”, Warszawa 2004, poz. 151.
Cena wyw.: 600
199. Mrożewski Stefan
Piekło. Pieśń IV, 1939
Drzeworyt; wym.: 320 x 250 mm; sygn. oł. p.d.: Stef. Mrożewski 1939,
l.d.: Inferno; na pł. p.d.: MS. Stan bardzo dobry. Lit.: „Boska Komedia
Dantego w drzeworytach Stefana Mrożewskiego”, Kraków 1994.
Cena wyw.: 1000
200. Mrożewski Stefan
Piekło. Pieśń V, 1939
Drzeworyt; wym.: 320 x 250 mm; sygn. oł. p.d.: Stef. Mrożewski 1939,
l.d.: Inferno; na pł. p.d.: MS. Stan bardzo dobry. Lit.: „Boska Komedia
Dantego w drzeworytach Stefana Mrożewskiego”, Kraków 1994.
Cena wyw.: 1000
poz. 194
42 |
201. Mrożewski Stefan
Piekło. Pieśń XXXII, 1939
Drzeworyt; wym.: 320 x 250 mm; sygn. oł. p.d.: Stef. Mrożewski 1939,
l.d.: Inferno; na pł. p.d.: MS. Stan bardzo dobry. Lit.: „Boska Komedia
Dantego w drzeworytach Stefana Mrożewskiego”, Kraków 1994.
Cena wyw.: 1000
203. Mrożewski Stefan
Portret Fryderyka Chopina, 1949
Drzeworyt na bibule japońskiej; wym. komp.: 320 x 253 mm
(plansza: 450 x 340 mm); sygn. oł. p.d.: StefMrożewski 49, l.d.:
Chopin; na pł. l.d.: MS; . Lit.: A. Pietrzak, „Czarodziej rylca”, Warszawa 2004, poz. 327.
Cena wyw.: 1200
poz. 203
204. Mrożewski Stefan
King Lear, 1949
Drzeworyt na bibule; wym.: 320 x 250 mm; sygn. oł. p.d.: StefMrożewski/Amsterdam, l.d. tytuł. Zmięte marginesy planszy, bez szkody dla kompozycji. Lit.: A. Pietrzak, „Czarodziej rylca”, Warszawa
2004, poz. 328.
Cena wyw.: 1000
205. Mrożewski Stefan
Millenium of Poland Christianity 966-1966, 1965-1966
Teka z 12 drzeworytami odbitymi maszynowo; wym.: 320 x 265
mm, k. [26], w tym 12 tabl.; sygn. pl. monogramem wiązanym;
tekst Helena Sworakowska; wydano nakładem Poland`s Millenium Observance Committee of Northern California, San Francisco 1966; stan bardzo dobry. Lit.: A. Pietrzak, „Czarodziej rylca”,
Warszawa 2004, poz. 372.
Cena wyw.: 1200
206. Mrożewski Stefan
Zestaw ekslibrisów i autograf S. Mrożewskiego
1. Ekslibris Tadeusza i Zofii Siemieńskich, 1942; drzeworyt; wym.:
75 x 98 mm; sygn. pł. p.d.: MS. Lit.: A. Pietrzak, „Czarodziej rylca”,
Warszawa 2004, poz. 255. 2. Ekslibris Edwarda Chwalewika, 1942;
drzeworyt; wym.: 90 x 69 mm; sygn. pł. p.d.: MS. Lit.: A. Pietrzak,
„Czarodziej rylca”, Warszawa 2004, poz. 265. 3. Ekslibris Tadeusza
Lesznera (dzieła S. Przybyszewskiego), 1943; drzeworyt; wym.: 62 x
37 mm; sygn. pł. p.: MS. Lit.: A. Pietrzak, „Czarodziej rylca”, Warszawa 2004, poz. 279. 4. Ekslibris Tadeusza Lesznera (dzieła S. Żeromskiego), 1943; drzeworyt; wym.: 85 x 55 mm; sygn. pł. d.: MS.
Lit.: A. Pietrzak, „Czarodziej rylca”, Warszawa 2004, poz. 277. 5.
Ekslibris Paula Heinickiego, 1943; drzeworyt; wym.: 88 x 64 mm;
sygn. pł. l.g.: MS. Lit.: A. Pietrzak, „Czarodziej rylca”, Warszawa
2004, poz. 283. 6. Karta świąteczna „Chwała na wysokości/a pokój
na ziemi”; drzeworyt odbijany w karnecie świątecznym Polskiej
YMCA we Francji; na odwrocie list S. Mrożewskiego, napisany
u progu emigracji do Stanów Zjednoczonych.
Cena wyw.: 400
| Malarstwo, akwarela | Rysunek | Grafika dawna | Grafika XX wieku | Plakat | Indeks |
202. Mrożewski Stefan
Powrót ojca do domu, 1947
Drzeworyt z cyklu La Belle et la Bete; wym. komp.: 204 x 162 mm
(plansza: 414 x 305 mm); sygn. oł. p.d.: StefMrożewski/Paris 3/12
56; na pł. w obrębie komp.: MS. Lit.: A. Pietrzak, „Czarodziej rylca”, Warszawa 2004, poz. 326.
Cena wyw.: 800
poz. 204
poz. 205
poz. 205
| 43
Aukcja nr 32
207. Nowakowska-Acedańska Irena
Krzemieniec. Liceum, 1936
Drzeworyt na bibule; wym. komp.: 220 x 170 mm; sygn. oł. p.d.:
Ir. Nowakowska Acedańska, l.d. tytuł i data.
Cena wyw.: 600
208. Panek Jerzy
Karykatura [Autoportret w kapeluszu], 1955
Drzeworyt; wym.: 250 x 205 mm; sygn. oł. p.d.: Panek Jerzy, l.d.: tytuł. Na odwrocie ppartou naklejka CBWA Kraków. Lit.: D. Burkamp,
„Jerzy Panek”, Kerber Verlag 1995, poz. 78 (pod drugim tytułem).
Cena wyw.: 2800
poz. 207
poz. 211
209. Pankiewicz Józef
Ulica Jerzual w Dinan (z kotem), 1904 lub 1906
Akwaforta; wym.: 178 x 145 mm; sygn. oł. l.d.: Pankiewicz, na
odwrocie oł.: Rue Jerzual a Dinan. Lit.: M. Radojewski, „Wystawa
grafik Józefa Pankiewicza”, Wrocław 1959, poz. 58; „Józef Pankiewicz. Życie i dzieło”, Warszawa 2006, poz. 70. (il. s. 31)
Cena wyw.: 4000
210. Pankiewicz Józef
Honfleur, dzwonnica św. Katarzyny, 1906
Akwaforta; wym.: 149 x 190 mm; sygn. oł. p.d.: Pankiewicz. Lit.:„Józef
Pankiewicz. Życie i dzieło”, Warszawa 2006, poz. 68. Stan I. (il. s. 31)
Cena wyw.: 4000
poz. 208
poz. 212
poz. 212
211. Pankiewicz Józef
Ruffer Józef, Kwasoryt (akwaforta). Z podręczników franc. zestawił...
Kraków 1909. R. Aleksandrowicz. 8, s. XV, [1], 55, tabl. 6. brosz.;
okł. ppł., z zachowanymi okł. broszurowymi. Na jednej z tablic oryginalna akwaforta Józefa Pankiewicza (Ulica w Caudebec-en-Caux),
na przedniej okł. akwaforta Włodzimierza Koniecznego.
Cena wyw.: 800
212. Pieniążek Józef
Teka „Krzemieniec. Miasto rodzinne Juliusza Słowackiego”, Lwów 1927
Teka 21 prac nlb. (różne formaty) w akwaforcie i akwatincie; prace
sygn. oł. p.d. J. Pieniążek, l.d.: Krzemieniec; prace sygn., dat. i częściowo opisane na pl.; teka zawiera 21 plansz: a) Portret Juliusza Słowackiego, b) Grób Matki J. Słowackiego, c) Dom w ogrodzie licealnym, d)
Krzemieniec. Widok na Liceum i Górę Bony, e) Dworek przy ul. Słowackiego, f ) Ogólny widok Krzemieńca, g) Liceum Krzemienieckie, h)
Widok z tarasu licealnego na Górę Bony, i) Stara uliczka, j) Zaułek ze
schodami, k) Ul. Szeroka, l) Ul. Kładkowa, ł) Domy przy ul. Kładkowej,
m) Róg ul. Kładkowej, n) Stare domy, o) Dom zajezdny, p) Motyw z wieżami licealnymi, q) Dworek pod Górą Bony, r) Dworek z modrzewiami,
s) Domek za murem, t) Motyw z ul. A. de Beaupre. Zachowana karta
z wykazem plansz (dwustronna pol. i franc.) oraz karta ze wstępem E.
Zegadłowicza; brak okładki teki. Album wydany w 90 egz.; ten poza
numeracją, pochodzący z osobistego daru artysty. Lit.: M. Grońska,
„Grafika w książce, tece i albumie”, Warszawa 1994, poz. 436.
Cena wyw.: 6000
213. Pieńkowski Ignacy
Fragment Katedry z Kaplicą Zygmuntowską, 1926
Litografia barwna; wym.: 430 x 350 mm; sygn. pł. p.d.: IP. Plansza
z teki „Kraków. 6 autolitografii”, Kraków 1926. Lit.: M. Grońska,
„Grafika w książce, tece i albumie”, Wrocław 1994, poz. 28.
Cena wyw.: 300
poz. 212
44 |
214. Płoszay Leon
Paryż. Notre Dame, 1937
Drzeworyt; wym.: 182 x 158 mm; sygn. oł. p.d.: Leon Płoszay, l.d.
tytuł; sygn. pł. p.d. monogram wiązany.
Cena wyw.: 600
215. Raczyński Stanisław
Owocobranie, 1928
Drzeworyt na bibule; wym.: 198 x 228 mm; sygn. oł. p.d.: St. Raczyński 1928. Uszkodzone narożniki bez szkody dla kompozycji.
Cena wyw.: 600
poz. 215
217. Rubczak Jan
Skałka, 1908
Akwaforta; wym.: 250 x 270 mm; sygn. na płycie l.d.: Skałka oryginalna akwaforta Jana Rubczaka; p.d.: Nakład Tow. Przy. Sztuk
Pięknych w Krakowie 1908 r. Cena wyw.: 800
218. Skoczylas Władysław
Dziewczyna z jednorożcem, 1919
Drzeworyt; wym.: 272 x 178 mm; sygn. oł. p.d.: WSkoczylas. Lit.:
„Wystawa pośmiertna prac Wł. Skoczylasa”, Kraków 1935, poz. 34. Cena wyw.: 1600
219. Skoczylas Władysław
Profil Janosika, 1923
Drzeworyt na tincie; wym.: 215 x 215 mm, nie sygn. Zachowana
oryginalna kalka zabezpieczająca z nadrukiem typograficznym:
Główka górala. Drzeworyt oryginalny Władysława Skoczylasa. Dodatek artystyczny do zeszytu gwiazdkowego „Tygodnika Ilustrowanego”. Lit.: „Wystawa pośmiertna prac Wł. Skoczylasa”, Kraków
1935, poz. 49.
Cena wyw.: 1500
poz. 217
220. Sopoćko Konstanty Maria
Pastor i diabeł, 1931
Drzeworyt; wym.: 80 x 80 mm; sygn. oł. śr.d.: K.M. Sopoćko 1931.
Cena wyw.: 600
221. Sroka Jacek
Dialogue about Guilty Lady, 1984
Akwaforta, akwatinta barwna; wym.: 230 x 500 mm; sygn. oł. p.d.:
Sroka 1984, tyt. l.d., śr. d.: e/a.
Cena wyw.: 800
poz. 218
| Malarstwo, akwarela | Rysunek | Grafika dawna | Grafika XX wieku | Plakat | Indeks |
216. Raczyński Stanisław
Kraków. 6 drzeworytów, przed 1939
Teka 6 drzeworytów; wym. teki: 320 x 245 mm; każda grafika
(różne wymiary), oprawiona w indywidualne pp, sygn. oł. p.d.: St.
Raczyński, l.d. tytuł. Zawiera prace: Wieże Katedry, Barbakan, Dziedziniec Biblioteki Jagiellońskiej, Ołtarz Wita Stwosza, Wawel – Kurza
Stopka, Kościół św. Idziego; okładka z rozerwanym grzbietem; zabrudzenia pp, grafiki w stanie bardzo dobrym. Lit.: M. Grońska, „Grafika w książce, tece i albumie”, Wrocław 1994, poz. 464.
Cena wyw.: 750
poz. 219
222. Stanisławski Jan
Chata, 1899
Litografia; wym. komp.: 210 x 280 mm (pl.: 245 x 320 mm);
sygn. pł. l.d.: J.S. Lit.: A. Giełdoń-Paszek, „Jan Stanisławski”,
Bielsko-Biała, 2004; I. Kossowska, „Narodziny polskiej grafiki artystycznej”, Kraków 2000.
Cena wyw.: 1600
223. Stanisławski Jan
Sad w słońcu, 1900-1907
Litografia; wym.: 320 x 245 mm; sygn. pł. p.d.: J.S. Lit.: „Polnische
Graphik”, katalog wystawy, Warszawa-Düsseldorf 1890-1916,
Warszawa 1998, kat. 45, s. 92, il. S. 88. (il. s. 51)
Cena wyw.: 1600
poz. 220
| 45
Aukcja nr 32
224. Stanisławski Jan
San Marco. Kościół św. Marka w Wenecji [Fasada Bazyliki św. Marka w Wenecji], 1901
Litografia barwna na białym papierze; wym.: 145 x 155 mm;
sygn. pł. l.d.: JS; grafika z „Życia” R. IV, nr 1. Lit.: „Artysta na
wakacjach. Gierymski, Stanisławski, Weiss i inni”, katalog wystawy, Wilanów 2005, s. 42.
Cena wyw.: 1200
poz. 224
poz. 231
poz. 229
poz. 225
225. Stanisławski Jan
San Marco [Plac przed Bazyliką św. Marka w Wenecji], 1901
Litografia barwna na białym papierze; wym.: 150 x 207 mm; pl.:
240 x 270 mm; sygn. pł. l.d.: J.S. Lit.: I. Kossowska, „Narodziny
polskiej grafiki artystycznej 1897-1917”, Kraków 2000, s. 150, il.
176; I. Jakimowicz, „Pięć wieków grafiki polskiej”, Muzeum Narodowe w Warszawie 1997, il. s. 96, kat. 537; „Polnische Graphik”,
katalog wystawy, Warszawa-Düsseldorf 1890-1916, Warszawa
1998, kat. 47, s. 72, il. s. 70; „Artysta na wakacjach. Gierymski,
Stanisławski, Weiss i inni”, katalog wystawy, Wilanów 2005, s. 44.
Cena wyw.: 1600
226. Steller Paweł
Włóczęga, 1936
Drzeworyt na bibule; wym. komp.: 280 x 208 mm; sygn. oł. p.d.: P.
Steller 1936, l.d.: Orig. Holzschnitt. Landstreicher. (il. s. 51)
Cena wyw.: 1000
227. Steller Paweł
Baca z Beskidu Śląskiego, 1936
Drzeworyt; wym.: 275 x 205 mm; sygn. oł. p.d.: P. Steller
1936., l.d.: Orig. Holzschnitt. Beskiden Schäfer. Lit.: L. Szaraniec,
„Paweł Steller”, Katowice 1980.
Cena wyw.: 800
228. Steller Paweł
Na hałdach, 1937
Drzeworyt; wym.: 275 x 207 mm; sygn. oł. p.d.: P. Steller 1937,
l.d.: Drzeworyt – „Na hałdach”. Praca znana także pt. Tak było.
Cena wyw.: 500
229. Steller Paweł
Bartnik, 1937
Drzeworyt; wym.: 280 x 210 mm; sygn. oł. p.d.: P. Steller 1937,
l.d.: Drzeworyt – Bartnik.
Cena wyw.: 600
230. Styrylska Celina
Wenus, 1967
Drzeworyt barwny; wym. komp.: 570 x 544 mm; sygn. oł. p.d.:
Celina Styrylska-Taranczewska, l.d.: 5/20, tytuł. Na odwrocie sygn.
i opis autorski; naprawiony pęknięty górny margines planszy.
Cena wyw.: 600
poz. 230
231. Szwarc Stanisław
Katedra wawelska (od Placu na Groblach), przed 1938
Litografia; wym.: komp.: 405 x 270 mm; sygn. oł. p.d.: St. Szwarc.
Plansza z teki „Stary Kraków. 10 litografii”, Kraków, przed 1938.
Lit.: M. Grońska, „Grafika w książce, tece i albumie”, Wrocław
1994, poz. 543.
Cena wyw.: 600
poz. 227
46 |
poz. 228
232. Teka fluorofort
Teka fluorofort uczniów warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych, ok. 1906
Zespół fluorofort: 1. Aszer Ewa, Kobieta w czerni, wym.: 135 x
poz. 232
233. Tyrowicz Ludwik
Kraków. Zakole Wisły przy Dębnikach, lata 20.
Drzeworyt barwny; wym. komp.: 180 x 280 mm; sygn. oł. śr. d.:
Ludwik Tyrowicz, l.d.: Wisła pod Krakowem, p.d. technika.
Cena wyw.: 1200
poz. 233
234. Tyrowicz Ludwik
Kolumna Zygmunta w Warszawie
Akwaforta; wym.: 98 x 134 mm; sygn. oł. śr.d.: Tyrowicz, sygn. pł.
p.d.: L. Tyr, l.d.: Kolumna Zygmunta w Warszawie.
Cena wyw.: 360
235. Wałach Jan
W owczarni, lata 30.
Drzeworyt na bibule; wym.: 208 x 170 mm; sygn. oł. p.d.: J. Wałach. Uszkodzony p.d. margines, bez szkody dla kompozycji.
Cena wyw.: 400
236. Waniek Eugeniusz
Kościół Mariacki, 1933
Akwaforta; wym. komp.: 252 x 140 mm; sygn. oł. p.d.: E. Waniek
1933, l.d. technika.
Cena wyw.: 800
poz. 235
| Malarstwo, akwarela | Rysunek | Grafika dawna | Grafika XX wieku | Plakat | Indeks |
90 mm, sygn. oł. p.d.: Ewa Aszer. 2. Bobińska-Paszkowska Janina (1894-1973), Akt przed lustrem, wym.: 185 x 125 mm; sygn.
oł. p.d.: J. Bobińska. 3. Czarkowski Bolesław (1884-1947), Pejzaż
z rzeką, wym.: 80 x 120 mm; sygn. oł. p.d.: B. Czark. 4. Čiurlonis Mikołaj Konstanty (1875-1911), Wieś przykryta śniegiem [lit.
tytuł: Apsnigtas kaimas], wym.: 180 x 128 mm; sygn. oł. p.d.:
MKCzurlanis. (il. s. 51) 5. Johnowa Ignacja (1867-1937), Wiatrak,
wym.: 100 x 150 mm, sygn. oł. p.d.: I. Johnowa. 6. Kernbaumówna
Jadwiga (po mężu Handelsman), Spotkanie, wym.: 110 x 114 mm;
sygn. oł. p.d.: J. Kernbaumówna. 7. Morawski Eugeniusz (18711948), Pejzaż z cerkwią, wym.: 90 x 108 mm; sygn. oł. l.d.: E.
Mor… 8. Płonowska Maria (1878-1955), Kapliczka wśród drzew,
wym.: 223 x 170 mm; sygn. oł. l.d.: M. Płonowska. 9. Wysocka
Emilia (1888-1973), Portret kobiety, wym.: 118 x 88 mm; sygn.
oł. p.d.: E. Wysocka. 10. Bobińska-Paszkowska Janina, Z wizytą,
wym.: 90 x 142 mm; sygn. oł. p.d.: J. Bobińska. Rękopiśmienny
spis artystów; brak okładki z rysunkiem Zygmunta Kamińskiego.
Bardzo rzadka teka, znana z egzemplarza w zbiorach Muzeum
Narodowego w Krakowie (III 2213-2224), pokazywanego na wystawie w Muzeum Narodowym w Warszawie w 2001. Zawiera
grafikę Mikołaja Konstantego Čiurlionisa – litewskiego kompozytora, malarza i grafika. Pierwsza praca prekursora abstrakcjonizmu, jaka pojawiła się na współczesnym rynku antykwarycznym.
Cena wyw.: 6000
poz. 237
237. Waniek Eugeniusz
Rózia, 1933
Miedzioryt; wym. 193 x 165 mm; sygn. oł. p.d.: E. Waniek,
l.d.: miedzioryt 1933. Lit.: „Eugeniusz Waniek. Malarstwo, grafika, rysunek. Lata 30. i Grupa Krakowska”, Kraków 2002, poz. 12.
Cena wyw.: 1100
238. Waniek Eugeniusz
Szwaczka (Przy maszynie) I, 1934
Miedzioryt; wym.: 197 x 158 mm; sygn. oł. p.d.: E. Waniek, tyt.
l.d.: miedzioryt 1934. Lit.: „Eugeniusz Waniek. Malarstwo, grafika, rysunek. Lata 30. i Grupa Krakowska”, Kraków 2002, poz. 17. (il. s. 48)
Cena wyw.: 1100
poz. 242
| 47
Aukcja nr 32
239. Waniek Eugeniusz
Szwaczka (Przy maszynie) II, 1933
Suchoryt; wym.: 173 x 125 mm; sygn. oł. p.d.: E. Waniek, l.d.: Suchoryt 1933. Lit.: „Eugeniusz Waniek. Malarstwo, grafika, rysunek. Lata 30. i Grupa Krakowska”, Kraków 2002, poz. 9.
Cena wyw.: 1400
240. Waniek Eugeniusz
Siostry, 1935
Akwaforta; wym.: 164 x 200 mm; sygn. oł. p.d.: E. Waniek, l.d.:
akwaforta 1935. Lit.: „Eugeniusz Waniek. Malarstwo, grafika, rysunek. Lata 30. i Grupa Krakowska”, Kraków 2002, poz. 22.
Cena wyw.: 1100
poz. 238
poz. 239
241. Weiss Wojciech
Wenecja – deszcz (z teki Drzeworyty), 1925
Drzeworyt; wym.: 130 x 180 mm; sygn. oł. p.d.: W. Weiss. Lit.:
R. Weiss, „Wojciech Weiss. Twórczość graficzna”, Kraków 2006,
s. 47, poz. 53.
Cena wyw.: 800
242. Winkler Edmund
Barbakan i Brama Floriańska, lata 30.
Akwaforta; wym.: 168 x 246 mm; sygn. oł. p.d.: Ed. Winkler, na
pł. l.d.: E.W. (il. s. 47)
Cena wyw.: 450
poz. 241
243. Wojnarski Jan
Idylla, 1920
Miedzioryt; wym.: 310 x 240 mm; sygn. oł. p.d.: Jan Wojnarski,
l.d.: odb. własnoręczna, śr. d.: Idylla. Lit.: B. Lewińska-Gwóźdź,
„Jan Wojnarski”, Pelplin [2006], il. 40. (il. s. 51)
Cena wyw.: 1900
244. Wojnarski Jan
Port na Wiśle [Port w Gdańsku], lata 20.
Akwaforta; wym.: 310 x 265 mm; sygn. oł. p.d.: inv. et sc Jan Wojnarski,
l.d.: odb. Własnoręczna 11-50, śr. d.: Port na Wiśle. Lit.: B. LewińskaGwóźdź, „Jan Wojnarski”, Pelplin [2006], il. 41. (il. s. 51)
Cena wyw.: 1600
poz. 245
poz. 246
245. Wojnarski Jan
Adam i Ewa [według Marcantonia Raimondiego], 1914
Miedzioryt; wym.: 230 x 170 mm; sygn. oł. p.d.: Jan Wojnarski.
Lit.: I. Kossowska, „Narodziny polskiej grafiki artystycznej 18971917”, Kraków 2000, s. 198.
Cena wyw.: 400
246. Wojnarski Jan
Pieta, 1914
Miedzioryt na grubym żeberkowym papierze; wym.: 277 x 341
mm; sygn. oł. p.d.: Jan Wojnarski, śr.d. tytuł, l.d.: odb. własnoręczna; oraz na pł. l.d.: 19J. J. W.14. Lit.: I. Kossowska, „Narodziny
polskiej grafiki artystycznej 1897–1917”, Kraków 2000, s. 263.
Cena wyw.: 1400
247. Wyczółkowski Leon
Suchy świerk, lata 30.
Litografia; wym.: 485 x 385 mm; sygn. pł. p.d.: L. Wyczółkowski. Na
odwrocie pieczęć Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Poznaniu (grafika była premią dla jego zasłużonych członków). (il. s. 51)
Cena wyw.: 4000
48 |
249. Zak Eugeniusz
Morand René, La porte Lourde. Poémes en prose de René Morand,
dessins hors-texte par Eugéne Zak, Paris 1929
Wyd. Galerie Zak; 8, s. 42; egz. no. 263 z nakł. 300 egz.; zawiera 9
rycin wykonanych techniką miękkiego werniksu: Wędrowiec (przy
str. tytułowej), Włóczęga, Pochylona kobieta, Młodzieniec z kwiatkiem, Kąpiel, Idąca dziewczyna, Koncert, Chłopiec z harmonią,
Szczęśliwa rodzina. Stan bdb. Dołączona korespondencja wydawcy z subskrybentem. Lit.: B. Brus-Malinowska, „Eugeniusz Zak
1884-1926”, Warszawa 2004, s. 220-221. (il. s. 51)
Cena wyw.: 5000
250. Zakrzewski Władysław
Wawel od strony Plant
Akwaforta; wym.: 241 x 183 mm; sygn. oł. p.d.: Wł. Zakrzewski,
l.d. tyt.: Wawel /Kraków/ oraz na pł. p.d.: Zakrzewski/Kraków.
Cena wyw.: 400
poz. 248
251. Zakrzewski Władysław
Biblioteka Jagiellońska [Dziedziniec Collegium Maius]
Miedzioryt; wym.: 224 x 215 mm; sygn. oł. p.d.: Zakrzewski.
Cena wyw.: 400
252. Zakrzewski Władysław
Warszawa - Stare Miasto i portal jednej z kamienic, lata 30.
Zestaw 2 akwafort; wym. głównej komp.: 173 x 232 mm, planszy:
213 x 290, mniejszej komp.: 60 x 45 mm, główna komp. sygn. oł.
p.d.: Wł. Zakrzewski, l.d.: Warszawa.
Cena wyw.: 700
poz. 253
253. Zakrzewski Władysław
Warszawa. Belweder i Pomnik Jana III Sobieskiego, lata 30.
Zestaw 2 grafik; akwaforta, akwatinta; wym. komp.: 120 x 155
mm i 75 x 55 mm; sygn. oł. p.d.: Wł. Zakrzewski, l.d.: Belweder /
akwatinta; II grafika nie sygn.
Cena wyw.: 1000
| Malarstwo, akwarela | Rysunek | Grafika dawna | Grafika XX wieku | Plakat | Indeks |
248. Wyczółkowski Leon
Chrystus na krzyżu w adoracji świętych i królów polskich, 1915
Litografia barwna; wym.: 590 x 455 mm (plansza 795 x 620
mm); sygn. pł. p.d.: LWyczół. U dołu na marginesie napis: RYS.
NA KAMIENIU LEON WYCZÓŁKOWSKI ODBITO W LITOGRAFJI JANA COTTY. Litografia, odbita w Warszawie,
była premią dla członków Zachęty. Lit.: M. Twarowska, „Leon
Wyczółkowski. Listy i wspomnienia”, Wrocław 1960, s. 119.
Cena wyw.: 2000
254. Zakrzewski Władysław
Kraków. Kościół Mariacki po zburzeniu Wikarówki, ok. 1931
Miedzioryt; wym.: 335 x 256 mm; sygn. i tyt. oł. od l.d.: Kraków.
Kościół Mariacki po zburzeniu Wikarówki (miedzioryt) ryt. Zakrzewski; pł. p.d.: ryt. Zakrzewski.
Cena wyw.: 600
255. Żurawski Władysław
Amory Arlekina, lata 30.
Drzeworyt na bibule; wym.: 220 x 195 mm; sygn. oł. p.d.: Wł. Żuraw., na pł. p.d.: W. ŻURAWSKI. (il. s. 50)
Cena wyw.: 300
poz. 250
| 49
Aukcja nr 32
256. Żurawski Władysław
Dzień lipcowy, 1936
Drzeworyt na bibule; wym.: 200 x 168 mm; sygn. oł. p.d.: W.
Żurawski 1936, tyt. oł. l.d. oraz na pł. l.d.: monogram ŻW; grafika
naklejona na stary podkład, na odwrocie zapiski kolekcjonerskie.
Cena wyw.: 300
257. Żurawski Władysław
Dziewczę podmiejskie, 1931
Drzeworyt na bibule; wym.: 290 x 264 mm; sygn. oł. p.d.: W.
Żurawski 1931, tyt. oł. l.d. oraz na pł. p.d.: monogram ŻW; grafika
naklejona na stary podkład, na odwrocie zapiski kolekcjonerskie.
Cena wyw.: 300
258. Żurawski Władysław
Dwie Marysie, 1934
Drzeworyt na bibule; wym.: 160 x 130 mm; sygn. oł. p.d.: W.
Żurawski 1934, tyt. oł. l.d. oraz na pł. l.d.: ŻW; grafika naklejona
na stary podkład.
Cena wyw.: 300
poz. 260
259. Żurawski Władysław
Amerykanki, lata 30.
Drzeworyt; wym.: 160 x 95 mm; sygn. oł. p.d.: W. Żurawski, tyt.
oł. l.d. oraz na pł. l.d.: monogram ŻW; grafika naklejona na stary
podkład, na odwrocie zapiski kolekcjonerskie.
Cena wyw.: 300
260. Żurawski Władysław
Na fornalskiej szkapie, 1936
Drzeworyt na bibule; wym.: 120 x 140 mm; sygn. oł. p.d.: W.
Żurawski 1936., tyt. oł. l.d. oraz na pł. l.d.: monogram ŻW; grafika
naklejona na stary podkład, na odwrocie zapiski kolekcjonerskie.
Cena wyw.: 300
261. Katalog V Wystawy 9 grafików, 1956
Drzeworyty odbite z klocków gruszkowych; wym.: 195 x 140
mm; Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie, nakł.
500 egz.; zawiera drzeworyty następujących artystów: J. Bandura, S. Dretler-Flin, B. Krasnodębska-Gardowska, H. KrażowskaKnotowa, A. Młodzianowski, K. Srzednicki, S. Topfer, M. Wejman, K. Wróblewska.
Cena wyw.: 120
poz. 261
50 |
poz. 255
poz. 257
| Malarstwo, akwarela | Rysunek | Grafika dawna | Grafika XX wieku | Plakat | Indeks |
poz. 247
poz. 244
poz. 249
poz. 243
poz. 226
poz. 232. 4
poz. 223
| 51
Aukcja nr 32
poz. 263
poz. 268
poz. 282
poz. 264
poz. 265
52 |
poz. 275
poz. 273
poz. 292
poz. 269
poz. 283
| Malarstwo, akwarela | Rysunek | Grafika dawna | Grafika XX wieku | Plakat | Indeks |
poz. 279
| 53
Plakat
262. Artysta nieznany
Nóż w wodzie (Das Messer im Wasser), 1961 (reż. Roman Polański)
Plakat filmowy w jęz. niemieckim; wym.: 83,6 x 59,3 cm; nie sygn.
Wyd. Constantin Film, Fotopress Graphische Betriebe Heidelberg.
Stan zachow.: widoczne ślady złożenia plakatu.
Cena wyw.: 400
263. Baranowska Barbara
Marysia i krasnoludki, 1961 (reż. Jerzy Szeski, Konrad Paradowski)
Plakat filmowy; 80,6 x 57,8 cm, sygn. l.b.: Barbara Baranowska. Wyd.
CWF. Stan zachow.: widoczne ślady złożenia plakatu. (il. s. 52)
Cena wyw.: 500
264. Baranowska Barbara
Mąż swojej żony, 1960 (reż. Stanisław Bareja)
Plakat filmowy; wym.: 84,2 x 58,5 cm; sygn. l.b.: Barbara Baranowska.
Wyd. CWF. Stan zachow.: widoczne ślady złożenia plakatu. (il. s. 52)
Cena wyw.: 400
265. Cieślewicz Roman
Eroica, 1957 (reż. Andrzej Munk)
Plakat filmowy; wym.: 84 x 58,4 cm; sygn. p.d.: RCieślewicz 57. Wyd.
CWF. Stan zachow.: widoczne ślady złożenia plakatu. (il. s. 52)
Cena wyw.: 500
poz. 262
poz. 266
266. Cieślewicz Roman
Pożegnania, 1958 (reż. Wojciech J. Has)
Plakat filmowy; wym.: 83,7 x 58,8 cm; sygn. l.d.: R. Cieślewicz 58.
Wyd. CWF. Stan zachow.: widoczne ślady złożenia plakatu.
Cena wyw.: 400
267. Cieślewicz Roman
Pan Anatol szuka miliona, 1959 (reż. Jan Rybkowski)
Plakat filmowy dwuczęściowy; wym.: a.: 60,2 x 83,8 cm i b: 58
x 84 cm; sygn. plansza a. p.g.: R. Cieślewicz 59. Wyd. CWF. Stan
zachow.: widoczne ślady złożenia plakatu.
Cena wyw.: 800
268. Cieślewicz Roman
Inspekcja pana Anatola, 1959 (reż. Jan Rybkowski)
Plakat filmowy dwuczęściowy; a: wym.: 60,5 x 83,6 cm, b: wym.:
58 x 84 cm; sygn. plansza a.: p.g.: R.Cieślewicz 59. Wyd. CWF.
Stan zachow.: widoczne ślady złożenia plakatu. (il. s. 52)
Cena wyw.: 800
269. Cieślewicz Roman
Krzyżacy, 1960 (reż. Aleksander Ford)
Plakat filmowy; wym.: 84,8 x 58,4 cm, sygn. l.d.: R. Cieślewicz 60.
Wyd.: CWF. Stan zachow.: widoczne ślady złożenia plakatu. (il. s. 53)
Cena wyw.: 500
270. Cieślewicz Roman
Nafta, 1961 (reż. Stanisław Lenartowicz)
Plakat filmowy; wym.: 82 x 58,4 cm; sygn. l.d.: R. Cieślewicz 61.
Wyd. CWF. Lit.: Krzysztof Dydo, „Polski plakat filmowy, Kraków
1996, poz. 455. Stan zachow.: widoczne ślady złożenia plakatu.
Cena wyw.: 360
poz. 267
54 |
271. Cieślewicz Roman
Jutro premiera, 1962 (reż. Janusz Morgenstern)
Plakat filmowy; wym.: 82,4 x 58,2 cm; sygn. l.d.: R.Cieślewicz 62.
Wyd. CWF. Stan zachow.: widoczne ślady złożenia plakatu.
Cena wyw.: 360
273. Fangor Wojciech
Popiół i diament, 1958 (reż. Andrzej Wajda)
Plakat filmowy; wym.: 84,4 x 58,8 cm; sygn. p.d.: Fangor. Wyd.
CWF. Lit.: K. Dydo, „Polski plakat filmowy, Kraków 1996, poz.
406. Stan zachow.: widoczne ślady złożenia plakatu. (il. s. 53)
Cena wyw.: 600
poz. 270
poz. 271
poz. 272
poz. 274
poz. 276
poz. 277
274. Fangor Wojciech
Niewinni czarodzieje, 1960 (reż. Andrzej Wajda)
Plakat filmowy; wym.: 84 x 59 cm; sygn. p.d.: Fangor. Wyd. CWF.
Stan zachow.: widoczne ślady złożenia plakatu. Lit.: K. Dydo,„Polski plakat filmowy, Kraków 1996, poz. 440.
Cena wyw.: 400
275. Fangor Wojciech
Powrót, 1960 (reż. Passendorfer Jerzy)
Plakat filmowy; wym.: 84,6 x 58,4 cm; sygn. p.g.: Fangor. Wyd. CWF.
Stan zachow.: widoczne ślady złożenia plakatu. (il. s. 53)
Cena wyw.: 400
276. Flisak Jerzy
Szatan z siódmej klasy, 1960 (reż. Maria Kaniewska)
Plakat filmowy; wym.: 80,5 x 57,5 cm; sygn. p.d.: Flisak. Wyd.
CWF. Stan zachow.: widoczne ślady złożenia plakatu. Lit.: K.
Dydo, „Polski plakat filmowy, Kraków 1996, poz. 441.
Cena wyw.: 400
277. Górka Wiktor
Pożegnanie z diabłem, 1957 (reż. Wanda Jakubowska)
Plakat filmowy; wym.: 86,2 x 59 cm; sygn. p.g.: WGórka 57. Wyd.
CWF. Nakład 17000. Stan zachow.: widoczne ślady złożenia plakatu.
Cena wyw.: 400
278. Górka Wiktor
Pigułki dla Aurelii, 1958 (reż. Stanisław Lenartowicz)
Plakat filmowy; wym.: 84,4 x 57,4 cm; sygn. p. śr.: W. Górka 58.
Wyd. CWF. Stan zachow.: widoczne ślady złożenia plakatu.
Cena wyw.: 400
| Malarstwo, akwarela | Rysunek | Grafika dawna | Grafika XX wieku | Plakat | Indeks |
272. Cieślewicz Roman
Popioły, 1965 (reż. Andrzej Wajda)
Plakat filmowy; wym.: 84 x 58 cm; sygn. l.d.: Cieślewicz.65. Wyd.
CWF. Nakład 8000. Stan zachow.: widoczne ślady złożenia plakatu.
Lit. K. Dydo, „Polski plakat filmowy, Kraków 1996, poz. 498.
Cena wyw.: 360
279. Lenica Jan
Krzyżacy, 1960 (reż. Aleksander Ford)
Plakat filmowy dwuczęściowy (dyptyk); wym.: a: 57,5 x 84 cm,
b: 57 x 80,8 cm, sygn. pl.a., śr. komp.: Lenica. Wyd.: CWF. Stan
zachow.: widoczne ślady złożenia plakatu. (il. s. 53)
Cena wyw.: 800
280. Lipiński Eryk
Mocne uderzenie, 1967 (reż. Jerzy Passendorfer)
Plakat filmowy; wym.: 84 x 57,2 cm, sygn. p.g.: Eryk Lipiński 67.
Nakład 11500. Wyd.: CWF. Stan zachow.: widoczne ślady złożenia plakatu.
Cena wyw.: 360
poz. 278
poz. 280
| 55
Aukcja nr 32
poz. 281
poz. 286
poz. 287
281. Mroszczak Marcin
Pętla, 1957 (reż. Wojciech J. Has)
Plakat filmowy; wym.: 83,8 x 58,4 cm; sygn. l.d.: MMroszczak 57.
Wyd. CWF. Stan zachow.: widoczne ślady złożenia plakatu.
Cena wyw.: 400
282. Młodożeniec Jan
Nakarmisz [!] kruki, 1976
Tusz, karton; projekt plakatu; wym.: 28,5 x 21 cm; sygn. p.g.: Jan
Młodożeniec; l.g.: Carlos Saura; p.d.: Nakarmisz kruki [powinno
być „Nakarmić kruki”]. Plakat nie został zrealizowany, dystrybutor filmu wybrał ostatecznie projekt A. Klimowskiego. (il. s. 52)
Cena wyw.: 1800
poz. 284
283. Pągowski Andrzej
Stigma (Piętno)
Projekt plakatu, gwasz, tusz, papier; wym.: 32 x 22 cm; sygn. p.d.:
APągowski. (il. s. 53)
Cena wyw.: 1600
284. Stachurski Marian
Jowita, 1967 (reż. Janusz Morgenstern)
Plakat filmowy; wym.: 84 x 58,2 cm; sygn. p.d.: Stachurski. Wyd.
CWF. Nakład 11500. Stan zachow.: widoczne ślady złożenia plakatu.
Cena wyw.: 240
285. Stanny Janusz
Irena do domu, 1955 (reż. Jan Fethke)
Plakat filmowy; wym.: 85,8 x 61 cm; sygn. p.d.: Stanny 55.
Wyd. CWF. Stan zachow.: widoczne ślady złożenia plakatu.
Cena wyw.: 360
286. Starowieyski Franciszek
Kolorowe pończochy, 1960 (reż. Janusz Nasfeter)
Plakat filmowy; wym.: 83,5 x 58 cm; sygn. l.d.: F. Starowieyski.
Wyd. CWF. Stan zachow.: widoczne ślady złożenia plakatu.
Cena wyw.: 400
poz. 285
56 |
287. Świerzy Waldemar
Mężczyźni na wyspie, 1962 (reż. Jan Laskowski)
Plakat filmowy; wym.: 83,4 x 58,8 mm, sygn. p.d.: Świerzy.
poz. 289
poz. 291
Wyd.: CWF. Stan zachow.: widoczne ślady złożenia plakatu.
Cena wyw.: 360
288. Świerzy Waldemar
Na białym szlaku, 1962 (reż. Jarosław Brzozowski, Andrzej Wróbel)
Plakat filmowy; wym.: 83,6 x 57,8 cm; sygn. p.d.: Świerzy. Wyd.
CWF. Stan zachow.: widoczne ślady złożenia plakatu.
Cena wyw.: 360
289. Świerzy Waldemar
Milczenie (Le Silence), 1963 (reż. Kazimierz Kutz)
Plakat filmowy; wym.: 83 x 57,5 cm, sygn. l.d.: Świerzy. Wyd.:
CWF. Nakład: 11 500 egz. Stan zachow.: widoczne ślady złożenia
plakatu. Lit.: K. Dydo, „Polski plakat filmowy, Kraków 1996, poz.
480.
Cena wyw.: 500
poz. 290
290. Świerzy Waldemar
Poślizg, 1972 (reż. Jan Łomnicki)
Plakat filmowy; wym.: 83,3 x 58,7 cm; sygn. l.d.: Świerzy. Wyd. CWF.
Nakład 13100. Stan zachow.: widoczne ślady złożenia plakatu.
Cena wyw.: 240
| Malarstwo, akwarela | Rysunek | Grafika dawna | Grafika XX wieku | Plakat | Indeks |
poz. 288
291. Tomaszewski Henryk
Piątka z ulicy Barskiej, 1954 (lub reedycja 1958) (reż. Aleksander Ford)
Plakat filmowy; wym.: 84 x 58,4 cm; sygn. p.d.: HTomaszewski 54.
Wyd. CWF. Stan zachow.: widoczne ślady złożenia plakatu.
Cena wyw.: 500
292. Uniechowski Antoni
Podhale w ogniu, 1955 (reż. Jan Batory, Henryk Hechtkopf )
Plakat filmowy; wym.: 85,4 x 59 cm; sygn. p.b.: AU. Wyd. CWF.
Stan zachow.: widoczne ślady złożenia plakatu. (il. s. 53)
Cena wyw.: 500
293. Żbikowski Maciej
Polowanie na muchy, 1969 (reż. Andrzej Wajda)
Plakat filmowy; wym.: 79 x 58 cm; sygn. p.b.: MŻbikowski. Wyd.
CWF. Nakład 11800. Stan zachow.: widoczne ślady złożenia plakatu.
Cena wyw.: 240
poz. 293
| 57
Indeks
Hrynkowski Jan 34, 36
P
J
Panek Jerzy 44
Pankiewicz Józef 44
Pągowski Andrzej 56
Pelletier Krystyna 10, 11
Pieniążek Józef 4, 13, 44
Pieńkowski Ignacy 44
Pinkas Ignacy 9
Piramowicz Zofia 18, 19
Płonowska Maria 47
Płoszay Leon 44
Pobisz Stanisław 5
Podgórski Stanisław 5
Pronaszko Zbigniew 34
Jabłczyński Feliks 36, 37
Jakubowski Stanisław 37
Jaźwiecki Franciszek Adam 37
Johnowa Ignacja 47
A
Ajdukiewicz Tadeusz 29
Aszer Ewa 46
Axentowicz Teodor 9
B
Bachmatowicz Kazimierz 22
Bandura Jerzy 50
Baranowska Barbara 54
Bella Stefano Della 22, 23
Bellin Jacques Nicolas 23
Białostocki Jan 32
Bielecki Władysław 32
Bieniasz Maciej 16
Błocki Włodzimierz 32
Bobińska-Paszkowska Janina 47
Borysowski Stanisław 32
Brandt Józef 28
Brodziński Kazimierz 23
Burkiewicz Franciszek 7, 15, 32, 33
C
Cieślewicz Roman 54, 55
Cieślewski Tadeusz syn 33, 34
Čiurlonis Mikołaj Konstanty 47
Cukierówna Aniela 34
Czajkowski Stanisław 5
Czarkowski Bolesław 47
Czechowicz Juliusz 34
D
Debucourt Philibert-Louis 23
Dietrich Krzysztof Fryderyk 23, 24
Dobrowolski Odo 34
Dretler-Flin Stefania 50
Dzieliński Kazimierz 35
F
Fałat Julian 4, 34
Fangor Wojciech 55
Filipkiewicz Stefan 8
Flisak Jerzy 55
François Jean Charles 24
G
Gerson Wojciech 28
Gielniak Józef 35
Goya y Lucientes Francisco 24
Górka Wiktor 55
Gronowski Tadeusz 35
Grottger Artur 25
Grott Teodor 35
H
Hecht Józef 10, 35, 36
Hiszpańska-Neumann Maria 36
Hoffer Joseph 25
Hollak Józef 36
Holzmuller Juliusz 12
Homann Johann Baptista 25
Horschelt Teodor 18
58 |
K
Kamińska Jadwiga 37
Kamiński Zygmunt 47
Kamocki Stanisław 8
Katarzyna II 28
Kernbaumówna Jadwiga 47
Kitchin Thomas Sen. 25
Konarska Słonimska-Janina 37
Kosmulski Leon 37
Kossak Jerzy 12
Kossak Juliusz 28
Kotlarczyk Zygmunt 37
Kowalski Leon 37
Kowarski Feliks Szczęsny 34
Kozakiewicz Antoni 28
Krasnodębska-Gardowska Bogna
38, 50
Kraupe-Świderska Janina 38, 39
Krażowska-Knotowa H. 50
Krzysztofiak Hilary 18
Kujawski Jerzy 39, 40
L
Lam Władysław 40
Lang Helena 11
Legrand Louis 40
Lenica Jan 55
Lesser Aleksander 29
Lewicki Juliusz 26
Lewicki Leopold 40
Lipiński Eryk 55
Lotter Tobias Conrad 26
Ł
Łopieński Ignacy 26, 40
M
Madeyska Arika 14
Malina Marian 40
Marek Józef 17
Matejko Jan 18
Mehoffer Józef 40
Menkes Zygmunt 18
Miklaszewski Jan Samuel 41
Mikulski Kazimierz 6, 18
Miró Joan 41
Misky Ludwik 34
Misurowicz Alojzy 26
Młodożeniec Jan 56
Młodzianowski Adam 50
Moitte Pierre Etienne 26
Morawski Eugeniusz 47
Mroszczak Marcin 56
Mroziński Jan 34
Mrożewski Stefan 41, 42, 43
N
Nikifor Krynicki 13
Norblin Jan Piotr 26, 27
Nowakowska-Acedańska Irena 44
O
Oprządek Leszek 17
R
Raczyński Stanisław 45
Rapacki Józef 12
Rossini Luigi 27
Rubczak Jan 45
Rustem Jan 22
Rustte Charles 28
Rybkowski Tadeusz 29
S
Sichulski Kazimierz 9
Skoczylas Władysław 13, 45
Sopoćko Konstanty Maria 45
Sroka Jacek 45
Srzednicki Konrad 11, 50
Stachurski Marian 56
Stanek Zdzisław 7, 14
Stanisław August Poniatowski 28
Stanisław Leszczyński 26
Stanisławski Jan 45, 46
Stanny Janusz 56
Starowieyski Franciszek 56
Steller Paweł 46
Straszkiewicz Stanisław 8
Styka Jan 28
Styrylska Celina 17, 46
Szwarc Stanisław 46
Ś
Świerzy Waldemar 56
T
Taranczewski Wacław 10, 15
Teigl 28
Tobis Andrzej 16
Tomaszewski Henryk 57
Topfer Stanisław 50
Tyrowicz Ludwik 47
U
Uniechowski Antoni 57
V
Vernet Horace 29
W
Wałach Jan 47
Waniek Eugeniusz 47, 48
Warzecha Marian 7
Weiss Wojciech 34, 48
Wejman Mieczysław 50
Winkler Edmund 48
Witt Frederick de 29
Wojnarski Jan 48
Wróblewska Krystyna 50
Wyczółkowski Leon 48, 49
Wysocka Emilia 47
Z
Zak Eugeniusz 49
Zakrzewski Władysław 49
Zaleski Antoni 29
Zampis Anton 29
Ż
Żbikowski Maciej 57
Żurawski Władysław 49, 50
ARTLIST.PL

Salon Antykwaryczny
ul. Pijarska 5/2a, 31-015 Kraków
tel. +48 12 4229160, Fax +48 12 4329440
e-mail: [email protected]
www.antique.com.pl; www.artlist.pl
POLECENIE KUPNA
AUKCJA NR 32, 31 MARCA 2012
Poz. w kat.
Autor, tytuł
Limit (bez 10% opłaty org.)
Imię i nazwisko (nazwa firmy)
Adres:
Telefon, (e-mail):
Data i podpis (pieczątka firmowa – instytucje)
Jednocześnie oświadczam, że znany mi jest Regulamin Aukcji Salonu Antykwarycznego „NAUTILUS” *
* W przypadku otrzymania katalogu aukcyjnego w późnym terminie bardzo prosimy o przesłanie zamówienia aukcyjnego
faksem lub pocztą elektroniczną: fax +48 12 4329440; e-mail: [email protected] lub [email protected]
| 61
REGULAMIN
Salon Antykwaryczny
1. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki, przedmioty o wartości artystycznej i historycznej, oddane w komis lub będące własnością
Salonu Antykwarycznego NAUTILUS.
2. Ceny podane w katalogu są wyrażone w złotych polskich i są cenami wywołania.
3. Prowadzący aukcję ustala tzw. postąpienie w licytacji i ma prawo do dowolnego rozdzielania lub łączenia obiektów wystawionych
do sprzedaży, zmiany kolejności licytowanych przedmiotów oraz do ich wycofania z aukcji bez podania przyczyny.
4. Aukcjoner w imieniu firmy NAUTILUS ma prawo zaproponować do sprzedaży przedmioty, których nie ma w katalogu.
5. W przypadku uzasadnionego sprzeciwu, co do oferty kończącej licytację wyrażonego przez uczestnika licytacji bezpośrednio po
jej zakończeniu, prowadzący aukcję ma prawo do ponownego przeprowadzenia licytacji lub do jej kontynuowania.
6. Do udziału w licytacji upoważnione są również osoby, które złożyły pisemne polecenie kupna najpóźniej na 24 godz.
przed rozpoczęciem licytacji.
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za właściwą realizację zleceń pisemnych, które napłynęły po tym terminie.
7. W zamówieniach pisemnych prosimy podać: nr pozycji w katalogu, nazwisko autora, pierwsze słowo tytułu oraz
najwyższą oferowaną cenę (limit).
Wysokość limitów oraz nazwiska osób lub nazwy instytucji biorących udział w licytacji drogą korespondencyjną są
informacjami poufnymi.
W imieniu tych osób i instytucji w licytacji będzie uczestniczył upoważniony przedstawiciel firmy NAUTILUS.
8. W przypadku takich samych ofert pisemnych, decyduje kolejność ich doręczenia.
Gdy w trakcie licytacji najwyższą zgłoszoną ofertą jest oferta pocztowa, zakup przedmiotu następuje za wylicytowaną
cenę, która może być niższa od kwoty pocztowej.
Jeżeli są conajmniej dwie oferty pocztowe na ten sam obiekt, aukcjoner może rozpocząć licytację od maksymalnego limitu
przedostatniej oferty pocztowej powiększonego o jedno postąpienie (licytacja dla zwycięskiej oferty pocztowej).
9. Nabywcą przedmiotu staje się osoba oferująca najwyższą cenę.
10. Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Narodowa mają prawo pierwokupu po cenach wylicytowanych.
11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykluczenia z aukcji osób, które nie wywiązały się z przyjętych zobowiązań.
12. Do wylicytowanej kwoty Salon Antykwaryczny „NAUTILUS” dolicza 10 %.
13. Zakupione pozycje mogą zostać wysłane pocztą:
* dla instytucji – kredytowo
* dla osób prywatnych – za pobraniem bankowym (doliczając opłaty za wartość przesyłki wg taryfy pocztowej).
14. Osoby odbierające pozycje osobiście zobowiązane są wykupić je w ciągu 7 dni od daty aukcji.
Po tym terminie naliczane będą ustawowe odsetki.
15. Płatników podatku VAT prosimy o wcześniejsze podanie danych do faktury.
16. Nabywca może w terminie 14 dni od dnia aukcji odstąpić od umowy kupna w przypadku, gdy opis katalogowy pozycji w sposób
ewidentny odbiega od stanu faktycznego. W sprawach spornych roszczenia nabywcy zostaną uwzględnione po dostarczeniu
przez niego wiarygodnej ekspertyzy w tym terminie.
17. Organizator, z zastrzeżeniem punktu 16, nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne oraz wady prawne licytowanych
pozycji, co nie wyłącza roszczeń wobec sprzedającego.
Salon Antykwaryczny
ul. Pijarska 5/2a
31-015 Kraków
tel.: + 48 12 422 91 60
fax: + 48 12 432 94 40
kom.: 0695899895
e-mail: [email protected]
www.antique.com.pl
www.artlist.pl
BANK PEKAO S.A. III O/ KRAKÓW Nr konta: 46124022941111000037089120
62 |

1.
1
2.
1
3.
1
4.
1
5.
1
6.
1
7.
1
8.
1
9.
1
10.
1
11.
1
12.
1
13.
1
14.
1
15.
1
16.
1
17.
1
18.
1
19.
1
20.
1
21.
1
22.
1
Notatki
| 63
Aukcja nr 32
64 |

Podobne dokumenty

Pobierz katalog

Pobierz katalog Baretteri Cum Privilegio Excellentißimi Senatus. Plansza numer 5 z teki „Feste Ducali”, przedstawiającej ceremonie i uroczystości weneckie. Prócz obrazu Canala (dziś w British Museum) istnieje niem...

Bardziej szczegółowo