Pobierz - Bełchatów

Komentarze

Transkrypt

Pobierz - Bełchatów
ZESPÓŁ DS. PROMOCJI
I WSPÓŁPRACY Z MIASTAMI PARTNERSKIMI
URZĘDU MIASTA BEŁCHATOWA
RAPORT O WSPÓŁPRACY BEŁCHATOWA
Z MIASTAMI PARTNERSKIMI
2009
Bełchatów, grudzień 2009
1
Spis treści:
I. Przedsięwzięcia zrealizowane w 2008r., po przedstawieniu poprzedniego raportu.
1. Wizyta delegacji z Csongrádu i Aubergenville
2. Wizyta delegacji w Alcobaçie
3
3
II. Przedsięwzięcia zrealizowane w 2009r:
1. Wystawa przedstawiająca relacje polsko-węgierskie, związana z obchodami
Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej
2. Udział bibliotekarzy w konferencji (Csongrád)
3. Udział w Dniach Aubergenville
4. Dni Bełchatowa
5. Przyjazd młodzieży z Csongrádu
6. Udział w Międzynarodowym Tygodniu Sztuki w Csongrádzie
7. Udział w Dniach Myślenic
8. Wizyta bełchatowskiej młodzieży w Csongrádzie
9. Podpisanie umowy partnerskiej z portugalskim miastem Alcobaça
10. Udział w Dniach Sowiecka
11. Wizyta w zaprzyjaźnionym mieście Lindau w Niemczech
12. Realizacja projektu „Urzędnik administracji w Grupie Wyszehradzkiej
– wymiana doświadczeo”
13. Udział w Międzynarodowej Wystawie Słodyczy i Likierów Klasztornych w Alcobaçie
4
5
7
9
11
12
13
14
15
19
20
21
26
2
Przedsięwzięcia zrealizowane w 2008r.
W izyta delegacji z Csongrádu i Aubergenville
W dniach 13-16 listopada 2008 roku w Bełchatowie gościły delegacje z dwóch miast
partnerskich — z francuskiego miasta Aubergenville oraz węgierskiego Csongrádu.
Pobyt delegacji oficjalnych z miast bliźniaczych zakładał głównie organizację spotkań
roboczych, których celem było wypracowanie i omówienie działań z zakresu współpracy
partnerskiej na rok następny.
Warto zaznaczyć, iż strona węgierska zaprosiła miasto Bełchatów do udziału w nowych
przedsięwzięciach, jakie zamierzali podjąć w 2009r., tzn. w konferencji bibliotekarzy oraz
Międzynarodowym Tygodniu Sztuki. Omówione zostały także stałe punkty w programie
współpracy miast — Dni Bełchatowa, Festiwal Chleba i Wina oraz obchody święta w Aubergenville.
Ponadto, przybyłe delegacje miały okazję zwiedzić nasze miasto, poznać zaplecze sportowo-rekreacyjne. Spośród bełchatowskich obiektów sportowych największe zainteresowanie wzbudziło miejskie lodowisko, jedna z ostatnich inwestycji sportowych, którego wcześniej partnerzy nie mieli możliwości zobaczyć.
W izyta delegacji w Alcobaçie
W dniach 14-17 listopada 2008r. delegacja, w której skład weszli Prezydenci Miasta
Bełchatowa, Marek Chrzanowski i Dariusz Matyśkiewicz, oraz ks. Władysław Ostrowski
gościli w Alcobaçie na zaproszenie władz samorządowych portugalskiego miasta.
Kontakty z Alcobaçą zostały nawiązane za pośrednictwem przedstawicieli Komitetu
Partnerstwa Aubergenville — francuskiego miasta,
które oficjalnie współpracuje z Alcobaçą.
Przedstawiciele Bełchatowa uczestniczyli w odbywającej się w tych dniach Międzynarodowej Wystawie Słodyczy i Likierów Klasztornych — najważniejszym wydarzeniu społeczno-kulturalnym Regionu Alcobaça. Przedsięwzięcie to organizowane było
3
już po raz dziesiąty i, jak podkreślają organizatorzy, z roku na rok cieszy się coraz większą
popularnością. W wystawie uczestniczyły ciastkarnie i klasztory z całej Portugalii oraz wielu państw europejskich, m.in. z Hiszpanii, Francji, Belgii, Holandii. Wystawa odbywała się
we wnętrzach Klasztoru Alcobaça, wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO.
Celem wizyty przedstawicieli naszego miasta było przeprowadzenie
rozmów dotyczących nawiązania wzajemnych kontaktów pomiędzy Bełchatowem, a Alcobaçą. Obie strony podkreśliły, że liczą, iż relacje pomiędzy
miastami zaowocują w przyszłości
wspólnie zrealizowanymi projektami.
Obok oficjalnych spotkań z władzami portugalskiego miasta oraz przybyłymi gośćmi,
delegacja z Bełchatowa uczestniczyła także w koncertach towarzyszących wystawie. Podczas wizyty bełchatowianie zwiedzili również miasto i jego okolice (Fatimę i Nazaré), poznając specyfikę tego miejsca, co ułatwi wyznaczenie kierunków przyszłej współpracy.
Przedsięwzięcia zrealizowane w 2009r.
Wystawa przedstawiająca relacje polsko-węgierskie,
związana z obchodami Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej
W myśl przysłowia „Polak Węgier dwa bratanki i do bitki, i do szklanki” (Lengyel Magyar két jó barát, eggyütt harcol s issza borát) ustanowiono Dzień Przyjaźni PolskoWęgierskiej (23 marca). Z tej też okazji nasi partnerzy z węgierskiego Csongrádu zorganizowali wystawę pn. „Rozdziały
historii wspólnej Polakom i Węgrom”. Udział w uroczystościach na Węgrzech, w dniach 18-22 marca br. wzięła cztero-
4
osobowa delegacja z naszego miasta z prezydentem
Dariuszem Matyśkiewiczem na czele.
Oficjalne otwarcie wystawy nastąpiło 19 marca
w centrum kultury w Csongrádzie. Uroczystość
otwarcia, jak również program kulturalny odbyły się
w dwóch językach. Pojawiły się polskie akcenty
w postaci serwowanych dań oraz występu polskiego
zespołu jazzowego.
W obchodach uczestniczyli goście honorowi — Marcin Sokołowski, Konsul Generalny
Rzeczpospolitej Polskiej na Węgrzech, oraz Karol Biernacki, Dyrektor Regionalnego Biura
Archiwum Narodowego w Csongrádzie, dzięki któremu została nawiązana współpraca pomiędzy Bełchatowem, a Csongrádem.
Bełchatowianie obejrzeli także wystawę
„Polskie plakaty filmowe — od przeszłości do
współczesności”, a pani Barbara Barasińska, z-ca
dyrektora Wydziału Oświaty, uwieczniła wizytę
delegacji, dokonując wpisu do księgi pamiątkowej.
Ponadto, goście zwiedzili miasto oraz Ópusztaszer — historyczny park narodowy Węgier.
Udział bibliotekarzy w konferencji (Csongrád)
W dniach 24-26 maja 2009 roku trzyosobowa delegacja z Miejskiej i Powiatowej Biblioteki
Publicznej w Bełchatowie w składzie: Magdalena
Forusińska, Ewa Trzmiel i Genowefa Dżuła,
uczestniczyła w Międzynarodowym Spotkaniu
Bibliotekarzy, organizowanym przez węgierskie
miasto Csongrád.
Konferencja
była
poświęcona
przede
wszystkim prezentacjom działań i projektów zre5
alizowanych w ostatnim roku na gruncie bibliotekarstwa. Głównym celem spotkania była
wymiana doświadczeń pomiędzy różnymi krajami, zainicjowanie współpracy, która przejawiałaby się realizacją wspólnych
projektów, uczestnictwem w profesjonalnych kursach i organizowaniem takich kursów dla bibliotekarzy. Rozmawiano także o możliwościach współpracy w zakresie edukacji dorosłych. Warto podkreślić, iż
w konferencji udział wzięli bibliotekarze z Węgier, Słowacji, Ukrainy,
Rumunii, Serbii i Austrii.
Program, oprócz, konferencji, przewidywał także wizyty w bibliotekach publicznych
w Csongrádzie, Kunszallas i Kiskunfelegyhaza, które posłużyły wymianie informacji na
temat funkcjonowania kulturalnych placówek oraz ich osiągnięć w dziedzinie bibliotekarstwa.
6
PORADNIK BIBLIOTEKARZA 11/2009
Udział w Dniach Aubergenville
W dniach 28 maja – 3 czerwca czterdziestoosobowa delegacja z Bełchatowa uczestniczyła w obchodach święta francuskiego miasta Aubergenville. Bełchatów reprezentowali:
Prezydent Miasta — Marek Chrzanowski, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego — Marek
Jasiński, Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych PGE KWB Bełchatów S.A. — Eugeniusz
Walus, mieszkańcy Bełchatowa, którzy gościli w swych domach przedstawicieli naszych
miast partnerskich uczestniczących w Dniach Bełchatowa, cheerleaderki oraz Miejska Orkiestra Dęta działająca przy MCK w Bełchatowie i OSP w Grocholicach.
Miasto Bełchatów zaznaczyło swój udział w tym wydarzeniu m.in. poprzez przygotowanie stoiska promocyjnego, na którym prezentowane były prace podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy z Bełchatowa. Wykonane różną techniką obrazy, serwety
oraz szkatułki spotkały się z podziwem i uznaniem mieszkańców Aubergenville.
7
Bełchatów aktywnie zaprezentował się również w korowodzie CORSO, który przeszedł ulicami miasta Aubergenville. Jest to, tradycyjny już, przemarsz artystów z Aubergenville oraz jego miast partnerskich. W tym barwnym wydarzeniu chętnie uczestniczą mieszkańcy francuskiego miasteczka, podziwiając i wspierając na całym odcinku wędrówki
artystów
demonstrujących
swe
umiejętności
i zdolności. Spośród 32. zespołów uczestniczących w korowodzie, Bełchatów prezentował
się „na sportowo”. Blisko czterdziestoosobowa grupa Bełchatowian maszerowała w strojach
kibiców PGE SKRY z transparentem „Bełchatów — miasto sportu i kibiców”. Szczególną
uwagę publiczności wzbudzały cheerleaderki, które prezentowały układy taneczne w rytm
nadawany przez orkiestrę. W podziękowaniu za udział w korowodzie władze Aubergenville
podarowały bełchatowianom puchar, symbolizujący 10. lecie naszego udziału w korowodzie.
Bełchatowianie podczas wizyty zwiedzili
również Paryż. W ciągu jednego dnia udało im się
zobaczyć najważniejsze miejsca: wieżę Eiffla,
Montmartre, bazylikę Sacre-Coeur. Najbardziej
interesujący, jak twierdzą sami uczestnicy, był
spacer Polami Elizejskimi oraz rejs po Sekwanie,
podczas którego mogli podziwiać m.in. Katedrę
Notre-Dame i Luwr.
Sp. Joanna Maciejewska
8
Dni Bełchatowa
Dni Bełchatowa są wydarzeniem, które stwarza doskonałą okazję do organizacji spotkania bełchatowian z przyjaciółmi z miast partnerskich. W tegorocznych obchodach święta
miasta, w dniach 18-22 czerwca, uczestniczyli goście z Aubergenville, Taurogów, Sowiecka, Myślenic i Csongrádu, a także delegacje z miast: Alcobaça (Portugalia) oraz Děčin
(Czechy).
Goście przybyli do naszego miasta czwartkowego wieczoru, aby następnego dnia móc
aktywnie uczestniczyć w programie spotkania. Na początek goście mieli zaplanowaną wycieczkę po Ziemi Piotrkowskiej, podczas której zwiedzili Muzeum w Piotrkowie Tryb.,
Bunkry Hitlera w Konewce, Spałę, a także mieli możliwość spływu kajakowego po Zalewie
Sulejowskim.
W sobotę odbył się Międzynarodowy Festiwal Kultury
i Tradycji pn. „Sobótki Adama i Ewy” — stały już element
dni naszego miasta.
Podczas Festiwalu, swoje stoiska przy Muzeum Regionalnym zaprezentowali lokalni twórcy kultury oraz miasta
partnerskie. Na stoisku Csongrádu można było podziwiać
wyroby artystyczne, noże wykonane przez węgierskie małżeństwo, oraz posmakować węgierskiego gulaszu. Stoisko
zorganizowało również
miasto francuskie, na którym nie
zabrakło materiałów i gadżetów promocyjnych.
Na scenie podczas tego wydarzenia wystąpił zespół Koala Fusion Band z węgierskiego
Csongrádu. Członkami grupy są młodzi utalentowani chłopcy, zwycięzcy konkursu łowców
talentów. Zespół powstał w 2006 roku, a w lutym 2008 roku wydał płytę i od tej pory koncertuje po Europie. Swoje umiejętności zaprezentował także Reprezentacyjny Folklory9
styczny Zespół Miasta i Gminy Myślenice — Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Myślenicka”.
Zespół prezentowała młodzież, która za pomocą tańca, śpiewu i kolorowych kostiumów
ludowych stworzyła niesamowite barwne
widowisko. Występy obu zespołów cieszyły
się uznaniem wśród publiczności.
Poza artystami z miast partnerskich
w sobotnim programie znalazły się Trebunie Tutki i Carrantouhill oraz Grupa Folklorystyczna „Rajka”, która zaaranżowała
puszczanie wianków na rzece Rakówce.
Festiwal
od
lat
przyjmuje
tę
samą
formę
spotkania,
barwnego
pikniku
o międzynarodowym charakterze, który angażuje we współpracę zagranicznych gości
(w tym roku ponad sześćdziesiąt osób), bełchatowskie rodziny przyjmujące w swoich domach przyjezdnych, osoby odpowiedzialne za realizację Dni Bełchatowa, ale przede
wszystkim samych mieszkańców Bełchatowa.
W niedzielę goście mieli okazję zwiedzić okoliczne ośrodki turystyczno-rekreacyjne
oraz miasto. Zobaczyli m.in. stadion, Halę Energia, korty tenisowe, boisko Orlik. Po południu zaś uczestniczyli w Dniach Bełchatowa.
Dniom Bełchatowa przyglądali się zaproszeni goście z Děčinu — miasta czeskiego,
z którym w październiku bieżącego roku miasto Bełchatów zrealizowało projekt „Urzędnik
administracji w Grupie Wyszehradzkiej — wymiana doświadczeń”. Spotkanie to dało możliwość wzajemnego poznania się partnerom i ułatwiło sprawną realizację projektu.
Nowymi obserwatorami byli także przedstawiciele portugalskiego miasteczka Alcobaça, wśród których był José Gonçalves Sapinho — Prezydent Alcobaçy. W poniedziałek,
w Urzędzie Miasta, miało miejsce oficjalne, trójstronne spotkanie władz Bełchatowa, Alcobaçy oraz francuskiego Aubergenville. To
właśnie dzięki współpracy z Aubergenville
doszło do nawiązania kontaktów z Portugalczykami. Podczas spotkania na ręce prezydenta Sapinho został złożony list intencyjny
o nawiązaniu współpracy pomiędzy Bełchatowem a Alcobaçą.
10
Przyjazd młodzieży z Csongrádu
W dniach 21-27 czerwca 2009r. przebywała w Bełchatowie grupa nauczycieli i młodzieży z partnerskiego miasta Csongrád w ramach organizowanego od kilku lat programu
wymiany. Pobyt dwudziestodwuosobowej grupy z Csongrádu rozpoczął się 21 czerwca
przyjazdem gości do ośrodka „Wawrzkowizna” i zakwaterowaniem.
W poniedziałek przed południem grupa zwiedzała
centrum Bełchatowa, m.in. Muzeum Regionalne oraz
halę „Energia”. Po południu w SZSO nr 2 w Bełchatowie odbyły się rozgrywki sportowe.
We wtorek odbyła się wycieczka do Łodzi,
w trakcie której zwiedziliśmy palmiarnię, wystawę
interaktywną „Eksperymentarium”, Księży Młyn oraz
ulicę Piotrkowską. Wieczorem grupa korzystała z sauny i siłowni na „Wawrzkowiźnie”.
W środę przed południem goście zwiedzili PGE KWB Bełchatów oraz skorzystali
z atrakcji na Górze Kamieńsk. Po południu odbyło się ognisko z grupą kolonistów i ich
opiekunów z Ukrainy.
W czwartek do południa miała miejsce wycieczka do Sanktuarium w Częstochowie, a po południu — ognisko
w Napoleonowie.
W piątek do południa grupa przebywała na „Wawrzkowiźnie” korzystając z atrakcji dostępnych w ośrodku,
m.in. z parku linowego, przejażdżek
gokartami itp. Wieczorem, w „Marcepanie”, odbyła się kolacja z udziałem dyrektorów szkół
organizujących ten program, pani dyr. Michalak i pani dyr. Jasitczak, w czasie której goście
otrzymali pożegnalne upominki. Nasi goście uznali pobyt w Bełchatowie, mimo niezbyt
sprzyjającej pogody, za niezwykle udany i zaprosili grupę z Bełchatowa do Csongrádu.
W sobotę rano grupa udała się w drogę powrotną do domu.
W ramach rewizyty grupa uczniów i nauczycieli z Bełchatowa przebywała
w Csongrádzie w dniach od 3 do 9 sierpnia 2009r.
Sp. Ewa Młynarczyk
11
Udział w Międzynarodowym Tygodniu Sztuki w Csongrádzie
Csongrád na dni 28 czerwca – 5 lipca zaplanował organizację Międzynarodowego Tygodnia Sztuki — wydarzenia kulturalnego z udziałem polskich i słowackich artystów, którego celem była promocja tradycji wśród młodzieży oraz popularyzacja lokalnych wartości
wiejskich. Do udziału w tym wydarzeniu zaproszeni zostali także przedstawiciele Bełchatowa.
Nasze miasto podczas pobytu w Csongrádzie w dn. 30 czerwca – 5 lipca reprezentowała
trzydziestosześcioosobowa delegacja z Bełchatowa, w skład której weszli m.in.: Janusz Mękarski — Wiceprezydent Miasta Bełchatowa oraz Grupa Folklorystyczna „Rajka”.
Bełchatów zaistniał w tym wydarzeniu poprzez przygotowanie stoiska promocyjnego,
na którym pojawiły się wyroby ceramiczne oraz ręcznie wykonana przez bełchatowiankę
biżuteria. Mieszkańcy węgierskiego miasteczka mieli okazję spróbować polskich przysmaków, m. in. kiełbasy, kaszanki, chleba ze smalcem, owoców oraz bełchatowskich krówek.
Dużą atrakcją dla Węgrów, a także przyjezdnych gości były występy Grupy Folklorystycznej „Rajka” prezentujące tradycyjne polskie tańce. Zachwyt budziły nie tylko umiejętności taneczne i wokalne artystów, ale także ich barwne stroje.
12
Całe wydarzenie miało formę serii koncertów, wystaw, pokazów zlokalizowanych
w różnych miejscach Csongrádu. Największą popularnością cieszył się jednak program usytuowany w najstarszej części miasta – urokliwej starówce, będącej pozostałością wioski rybackiej.
Z racji odbywającego się w równoległym czasie Międzynarodowego Spotkania Wycieczkowiczów, do Csongrádu pojechała także młodzież z bełchatowskiego Związku Strzeleckiego „Strzelec”. W ich programie nie zabrakło biegu na orientację, wycieczek rowerowych, zawodów łuczniczych, czy akcji typu poszukiwanie drewna. Uczestnicy mogli wykazać się sprytem i udowodnić, iż szkoła przetrwania, którą zorganizowali Węgrzy, nie sprawia im najmniejszej trudności.
Oprócz udziału w programie Tygodnia Sztuki, bełchatowianie zwiedzili miasto, a także zawitali do Ópusztaszer, Szentes i Nagymágocs.
Udział w Dniach Myślenic
Tegoroczne Dni Myślenic odbyły się w dniach 31 lipca – 2 sierpnia. Na Plaży Trawiastej na Zarabiu wystąpili m.in. Patrycja Markowska, Lombard i Budka Suflera, a koncertom
towarzyszyły zawody sportowe oraz gry i konkursy.
W niedzielnym programie myślenickich uroczystości uczestniczyła delegacja z Bełchatowa, w której skład weszli pracownicy Urzędu Miasta Bełchatowa: Nina Galewska, Ewelina Otręba oraz Wojciech Otręba.
Podczas wizyty bełchatowianie zostali oprowadzeni przez pana Bronisława Poradzisza,
Sekretarza Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, po nowo wybudowanej hali widowiskowo-
13
sportowej. Wizyta ta była o tyle istotna, iż w procesie powstawania tej inwestycji prowadzone były konsultacje z bełchatowianinami. Myślenice podkreślały jak wiele zawdzięczają
tym rozmowom, ile skorzystali z naszego doświadczenia i udzielonych im wskazówek.
Wizyta ta była także
okazją do wymiany informacji z zakresu udzielania pomocy społecznej oraz na polu
organizacji imprez kulturalnych i sportowych w mieście.
Bełchatowianie uczestniczyli w festynie, zwiedzili
dzielnicę
miasta
Zarabie,
poznając zaplecze turystyczne Myślenic oraz wjechali wyciągiem krzesełkowym na górę
Chełm, skąd mogli zobaczyć przepiękną panoramę na Myślenice i okolice.
W izyta bełchatowskiej młodzieży w Csongrádzie
W dniach 3-9 sierpnia w Csongrádzie, partnerskim mieście Bełchatowa, przebywała
grupa nauczycieli i młodzieży bełchatowskich szkół. Organizatorami wyjazdu byli
SZSO nr 2 im. A. Mickiewicza oraz VI LO im. Z. Herberta. Wymiana z Csongrádem
ma już kilkuletnią tradycję i odbywa się od 2006 roku, kiedy to po raz pierwszy do Bełchatowa przyjechała grupa nauczycieli z tego miasta.
W tym roku opiekunami grupy były: p. Ewa Mękarska, wicedyrektor SZSO nr 2,
p. Małgorzata Załęczna, nauczyciel języka niemieckiego z tej samej szkoły oraz p. Ewa
Młynarczyk, nauczyciel języka angielskiego w SZSO nr 2 i VI LO im. Z. Herberta.
Program przygotowany przez węgierskich gospodarzy był bardzo atrakcyjny.
Pierwszego dnia zwiedzaliśmy miasto oraz
uczestniczyliśmy w warsztatach dekorowania pierników i zdobienia jajek. Drugiego
dnia udaliśmy się do parku narodowego Ópusztaszer, gdzie można podziwiać panoramę
przedstawiającą narodziny państwa węgierskiego. Po południu udaliśmy się do Szege14
du, stolicy okręgu. W czwartek pojechaliśmy do Budapesztu, gdzie obejrzeliśmy węgierską fabrykę pepsi coli. Zostaliśmy tam zaproszeni przez pana Janosa Dobosa, dyrektora węgierskiego oddziału Pepsi Co, który wraz z rodziną przebywał w Bełchatowie
w czerwcu. Następnie zwiedziliśmy sąsiadujące z Budapesztem malownicze miasteczko
Szentendre i statkiem odbyliśmy rejs po Dunaju z Szentendre do Budapesztu. W piątek
pojechaliśmy do Szolnok zwiedzić jedyne
na Węgrzech Muzeum Lotnictwa, a po
południu udaliśmy się do Cserkeszóło,
gdzie znajduje się, jedno z największych
w regionie, kąpielisko z wodami termalnymi. Sobotę spędziliśmy nad Cisą, na
plaży w Csongrádzie, a wieczorem spotkaliśmy się z naszymi gospodarzami na pożegnalnej kolacji w pensjonacie nad Cisą.
Tam mieliśmy okazję skosztować tradycyjnego gulaszu i otrzymaliśmy pożegnalne
upominki.
Pobyt w Csongrádzie wszyscy uznali za bardzo udany. Mogliśmy w różnym stopniu
poznać tradycję i kulturę węgierską, jak i aktywnie spędzić czas. Było nam bardzo miło,
że cały czas towarzyszyli nam nauczyciele i młodzież z Botsśnvi Gimnasium. Mamy
wszyscy nadzieję, że teraz spotkamy się w przyszłym roku w Bełchatowie.
Sp. Ewa Młynarczyk
Podpisanie umowy partnerskiej z portugalskim miastem Alcobaça
Historia kontaktów Bełchatowa i Alcobaçy:
Kontakty z Alcobaçą zostały nawiązane za pośrednictwem francuskiego miasta partnerskiego Bełchatowa — Aubergenville, które współpracuje na zasadach partnerstwa
z Alcobaçą. Coroczne spotkania przedstawicieli Bełchatowa i Alcobaçy podczas Dni Aubergenville sprzyjały wymianie doświadczeń i zacieśnianiu więzi pomiędzy miastami.
W listopadzie 2008 r. przedstawiciele władz samorządowych Bełchatowa gościli w Alcobaçie, uczestnicząc w odbywającej się tam wówczas Wystawie Likierów i Słodyczy
Klasztornych. Podczas wizyty bełchatowianie zwiedzili również miasto i jego okolice,
poznając specyfikę tego miejsca.
15
22 czerwca br., podczas pobytu gości Alcobaçy z okazji XXX Dni Bełchatowa, odbyło
się spotkanie przedstawicieli Bełchatowa, Alcobaçy i Aubergenville. Prezydent Miasta
Bełchatowa wręczył wówczas Prezydentowi Alcobaçy – panu Jose Gonçalvesowi Sapinho list deklarujący chęć nawiązania współpracy partnerskiej.
W dniach 19-23 sierpnia 2009 roku delegacja z Bełchatowa odwiedziła portugalskie
miasto Alcobaça. Była to niezwykle ważna wizyta z punktu widzenia obu miast, bowiem jej
rezultatem było podpisanie umowy partnerskiej pomiędzy Bełchatowem, a Alcobaçą.
Uroczystość ta odbyła się 20 sierpnia
w klasztorze Mosteiro de Alcobaça w obecności
przedstawicieli władz pozostałych miast partnerskich Alcobaçy, m.in. francuskiego Aubergenville, które współpracuje także z Bełchatowem.
Obecny był również Sekretarz Ambasady RP
w Portugalii — Marcin Zatyka.
Współpraca pomiędzy partnerami będzie obejmować głównie działania o charakterze
społeczno-kulturalnym, a także edukacyjnym, sportowym i rekreacyjnym. Ponadto Bełchatów i Alcobaça zamierzają dzielić się doświadczeniami w zakresie administracji, opieki społecznej i ochrony zdrowia oraz rozwoju gospodarki.
Poniżej załączona zostaje kopia podpisanego porozumienia o współpracy.
16
17
Informacja o mieście Alcobaça
Alcobaça to miejscowość leżąca na wybrzeżu Oceanu Atlantyckiego,
w zachodniej części Portugalii, w dystrykcie Leiria, o powierzchni 417,05
km². Liczba mieszkańców jest zbliżona do Bełchatowa i wynosi 55 269. Nazwa miasta wywodzi się z połączenia dwóch rzek: Alcoa i Baça. Rozwój miasta, przeszłość i obecna historia są związane z kulturalnym dziedzictwem
Mnichów z Zakonu Cystersów oraz Klasztorem Najświętszej Maryi, który
jest największym Kościołem w Portugalii wpisanym w roku 1989 na Listę
Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO.
Historia powstania Klasztoru Najświętszej Maryi sięga XII wieku n.e. Wówczas, Afonso Henriques,
pierwszy portugalski król, stojąc naprzeciw Maurom pod Santarem przyrzekł, że jeśli Bóg pomoże
mu zwyciężyć, on w podziękowaniu wybuduje wielki klasztor. I tak rzeczywiście się stało. Monarcha, po zwycięskiej bitwie osobiście położył kamień węgielny w 1148 roku. Zaś opiekę
i zarządzanie klasztorem powierzył w 1153 roku Bernardowi z Clairvaux, cysterskiemu opatowi,
który silnie promował wyprawy krzyżowe. Duchowny wkrótce zmarł, a opiekę nad klasztorem przejęli mnisi.
Budynek był przez wieki rozbudowywany, stąd w architekturze widoczne są elementy charakterystyczne dla gotyku i baroku. Do najważniejszych części należą: Kościół, Sala Grobowców, Kaplica
Świętego Bernarda, Zakrystia, Sala Mnichów, Sala Królów, Kuchnia, Dormitorium
i Refektarz, w którym Mnisi zasiadali do posiłków.
Z klasztorem związana jest też historia niezwykłej miłości, która połączyła w XIV wieku księcia
Dom Pedra z dwórką jego żony Konstancji, Ines de Castro, pochodzącej z potężnej kastylijskiej rodziny.
Król Alfons IV nie mógł zaakceptować tego związku i zesłał ukochaną syna do klasztoru
w Coimbrze. Jednak, po śmierci żony Dom Pedra, Ines wróciła na dwór. Król nie chcąc dopuścić by
jego dziedzic pochodził z kastylijskiego rodu myślał poważnie o wyeliminowaniu kochanki syna na
zawsze. Pod naciskiem arystokratów, wydał nawet na nią wyrok śmierci, jednak szybko wycofał
swoją zgodę. Jednak Ci, biorąc sprawy w swoje ręce, odnaleźli i zabili ją w Coimbrze, w miejscu
znanym obecnie jako Quinta da Lagrimas (Dom Łez). Książę nie potrafił pogodzić się ze śmiercią
ukochanej. Dwa lata później, kiedy przejął tron po ojcu, odnalazł morderców i wyrwał im serca.
Następnie nakazał wydobyć zwłoki Ines de Castro, ubrać je w królewskie szaty i posadzić obok niego na tronie. Dworzanie zaś, na znak szacunku, byli zmuszeni do całowania jej rozkładającej się
dłoni.
Ostatecznie spoczęła w klasztorze w Alcobaça obok Dom Pedra, który zażądał, aby ich groby stykały się w taki sposób, by w Dniu Sądu Ostatecznego, zmartwychwstając, zobaczyli najpierw siebie.
Na grobach kochanków widnieje napis: „Ate o Fim do Mundo” („Do końca świata”). Ich niezwykła
historia stała się inspiracją dla wielu pokoleń pisarzy i poetów.
W Alcobaçie znajduje się także kilka muzeów, m.in. Muzeum Wina, utworzone w roku 1968
z ogromną ilością różnorodnych win, port – funkcjonujący do XVI wieku, a także wiele plaż, których złoty piasek zachęca do wypoczynku całymi rodzinami. W pobliżu miasta znajduje się także
park
o powierzchni ponad 39 000 hektarów i ośrodek odnowy biologicznej z wodami, których terapeutyczne dobrodziejstwo było znane już w czasach rzymskich.
Alcobaça stanowi obecnie centrum ceramiki i porcelany. Rynek otoczony jest wieloma egzotycznymi sklepami, a niektóre fabryki są dostępne dla zwiedzających.
18
Udział w Dniach Sowiecka
W dniach 4-6 września 2009 r. kilkuosobowa delegacja z Bełchatowa złożyła wizytę
w naszym mieście partnerskim — Sowiecku. Okazją do spotkania były odbywające się Dni
Sowiecka. Na tę okoliczność organizatorzy przygotowali bardzo bogaty program oraz moc
atrakcji. Podczas wizyty nasza delegacja mogła zapoznać się z dorobkiem artystycznym mieszkańców partnerskiego Sowiecka poprzez uczestnictwo w koncertach,
konkursach oraz festynach. Impreza
ta stanowiła również okazję do zaprezentowania prac lokalnych artystów, a także zespołów tanecznowokalnych. Nie zabrakło również gwiazd rosyjskiej sceny. Niewątpliwą atrakcją sobotniego
wieczoru był występ moskiewskiej grupy Infinity, która podbija obecnie tamtejszą scenę
muzyczną. Miłą niespodzianką, przygotowaną przez władze miasta okazał się również pokaz sztucznych ogni i fajerwerków.
Dla każdego z uczestników delegacji,
była to pierwsza wizyta w Obwodzie Kaliningradzkim i Sowiecku. Tym bardziej miłym zaskoczeniem było ciepłe przyjęcie ze
strony gospodarzy. Wizyta ta, to nie tylko
udział w święcie miasta. Był też czas na
dyskusję i wymianę poglądów. Nie zabrakło
oficjalnych spotkań, podczas których rozmawiano na temat korzyści, jakie niesie ze
sobą współpraca na rzecz pogłębiania więzi partnerskich pomiędzy naszymi miastami.
W Sowiecku swój udział zaznaczyły także delegacje z innych miast partnerskich, m. in.
przedstawiciele niemieckiej Kilonii oraz Taurogów, naszego wspólnego (Bełchatowa i Sowiecka) miasta partnerskiego z Litwy. Przybył także Marek Gołkowski, Konsul Generalny
RP w Kaliningradzie. Spotkanie to stworzyło okazję do nawiązania nowych znajomości,
doświadczania różnorodności kulturowej oraz promocji zagranicznej naszego miasta.
19
Pełni wrażeń i nowych doświadczeń, dzieląc się odczuciami ze wspólnego pobytu wróciliśmy do Bełchatowa. Te kilka dni spędzonych w Sowiecku jeszcze na długo pozostanie
w naszej pamięci.
Sp. Karolina Oleksiewicz-Hoffer
W izyta w zaprzyjaźnionym mieście Lindau w Niemczech
W dniach 27 września – 1 października delegacja z Bełchatowa, reprezentowana przez
Radną Rady Miejskiej Barbarę Rudnicką, pracowników Urzędu Miasta Bełchatowa: Barbarę Barasińską, Grażynę Bartnik, Alfredę Domagałę oraz Joannę Maciejewską, dyrektorów
i nauczycieli bełchatowskich placówek oświatowych oraz przedstawiciela Unii Europejskich
Federalistów Polska, uczestniczyła w edukacyjnej
wizycie
studyjnej
pn.
„Polsko-
niemiecka lekcja dobrego nauczania”, która
odbyła się w Lindau. Podczas pobytu bełchatowska delegacja wzięła udział w prezentacjach systemu szkolnictwa i metod nauczania
stosowanych w wybranych placówkach oświatowych z Lindau, a także praktycznej wymianie doświadczeń, spostrzeżeń oraz porad dotyczących efektywnego kształcenia m.in.
w dziedzinie języków obcych.
Podczas pobytu uczestnicy dyskutowali na temat zarządzania i organizacji w szkolnictwie niemieckim i polskim, organizacji zajęć pozalekcyjnych, nauki języków obcych, szkół
przyjaznych uczniom (m.in. klasy integracyjne, koedukacyjne i dysedukacyjne), kształcenia
zawodowego w Niemczech i Polsce.
20
Ponadto bełchatowianie wizytowali szkoły znajdujące się na terenie miasta Lindau
m.in. szkołę podstawową, główną, realną, Uniwersytet Ludowy, Instytut Językowy Dialog,
odbyli spotkanie w Urzędzie Miasta Lindau, gdzie rozmawiali z urzędnikami bezpośrednio
zajmującymi się oświatą, zwiedzili Muzeum Pokoju, a także Akademię Schoenbuhl.
Bełchatowianie znaleźli też wolną chwilę, aby zwiedzić stolicę Vorarbergu — Begencję, która również położona jest nad Jeziorem Bodeńskim.
Edukacyjną wizytę studyjną pn. „Polsko-niemiecka lekcja dobrego nauczania” zorganizowało Miasto Bełchatów we współpracy z Unią Europejskich Federalistów Polska. Projekt
został dofinansowany przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej.
Sp. Joanna Maciejewska
Realizacja projektu „Urzędnik administracji
w Grupie Wyszehradzkiej – wymiana doświadczeń”
W dniach 22-23 października miasto Bełchatów przystąpiło do realizacji projektu
„Urzędnik administracji w Grupie Wyszehradzkiej — wymiana doświadczeń”, który otrzymał dofinansowanie z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Celem projektu
była wymiana doświadczeń i informacji pomiędzy urzędnikami z miast: Děčin (Czechy),
Csongrád (Węgry) i Bełchatów (Polska).
Inicjatywa organizacji projektu zrodziła się z potrzeby pogłębiania wiedzy samorządów
z państw Grupy Wyszehradzkiej na temat możliwości prowadzenia korzystnej współpracy,
będącej podstawą do wymiany doświadczeń i informacji oraz wykorzystania tej wiedzy
w tworzeniu nowych praktyk i rozwiązań.
Podczas spotkania omówione zostały następujące tematy:
1) rozwój gospodarczy — wspieranie biznesu lokalnego, obsługa inwestora, strefy
przemysłowe, handel,
2) środowisko miejskie — inżynieria, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, transport,
ochrona środowiska,
3) wizerunek miasta — promocja, PR, współpraca zagraniczna, turystyka,
4) społeczeństwo obywatelskie — nowatorskie rozwiązania z włączania obywateli w proces
realizacji zadań z zakresu: oświaty, kultury, sportu, pomocy społecznej, służby zdrowia,
NGO’s.
21
W ramach spotkania urzędników z Děčinu, Csongrádu i Bełchatowa miały miejsce następujące wydarzenia:
1. Konferencja „Poznajcie nas — mówią specjaliści―, która odbyła się 22 października
w Urzędzie Miasta Bełchatowa.
Jako pierwszy wystąpił pan Marcin Szmaja — Dyrektor Biura Wojewody Łódzkiego,
który zreferował zagadnienie struktury administracyjnej Polski. Dokonując podziału administracji publicznej na państwową, rządową i samorządową, wyjaśnił szczegółowo
kwestię administracji rządowej, wymienił organy, które ją sprawują oraz zadania, jakie
pełnią.
Tematykę struktury administracyjnej Polski kontynuował pan Marcin Podgórski, Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, który wzbogacił ją o informacje dotyczące administracji samorządowej na przykładzie województwa
łódzkiego. Pan Podgórski w swojej prezentacji uwzględnił realizowane przez województwo zadania i jednostki organizacyjne, a także misję województwa.
Następnie głos zabrał pan Artur Kurzeja, Sekretarz Miasta Bełchatowa, uzupełniając poprzednie wystąpienia na temat administracji w Polsce wiadomościami z zakresu zadań
realizowanych na szczeblu samorządu powiatowego i gminnego. Prezentacja została
przygotowana w oparciu o przykład Powiatu Bełchatowskiego i Miasta Bełchatów, co
miało dodatkowe znaczenie, bowiem stworzyło uczestnikom projektu możliwość poznania miasta.
22
Dodatkowym zagadnieniem omówionym podczas konferencji był projekt „Profesjonalny
urzędnik — nowoczesna administracja. Cykl szkoleń podnoszących kompetencje pracowników Urzędu Miasta Bełchatowa z wykorzystaniem nowoczesnych metod edukacyjnych”, którego zarys przedstawiła pani Ilona Tonn — koordynator projektu.
W programie konferencji przewidziane zostały także prezentacje struktur administracyjnych na Węgrzech i w Czechach, a także zadań jakie realizują tam miasta. Pan Josef Ńtejnar szczegółowo omówił system administracji w Czechach, rolę i kompetencje urzędu
miasta oraz oddziały organizacyjne urzędu i ich zadania. Takich samych informacji, lecz
z zakresu struktury administracyjnej na Węgrzech i zasad funkcjonowania tamtejszego
urzędu dostarczył pan Szubally Brúnó.
Po konferencji odbyło się spotkanie z dziennikarzami, w którym uczestniczyli przedstawiciele Bełchatowa, Děčinu i Congrádu.
2. Panele dyskusyjne „Podzielmy się wiedzą – przekażmy doświadczenia‖. Odbyły się
22.10.2009r. w Urzędzie Miasta Bełchatowa i służyły dzieleniu się wiedzą
i doświadczeniami pomiędzy uczestnikami projektu, podzielonymi na dwie grupy tematyczne:
1) grupa reprezentująca tematykę rozwoju gospodarczego i środowiska miejskiego prowadziła dyskusję m.in. nt. budowy obiektów sportowych, rewitalizacji miast Csongrádu i Bełchatowa, a także zniszczonych obiektów miejskich, jak np. zamek
w Děčinie. Wiele czasu poświęcono na omówienie projektów zagospodarowania terenów miejskich — przedstawiono m.in.
projekty renowacji placów zabaw dla
dzieci, zagospodarowania osiedlowych
przestrzeni międzyblokowych oraz terenów nadrzecznych.
2) grupa wizerunku miasta i społeczeństwa
obywatelskiego wymieniała się doświadczeniami na polu dbałości o wizerunek miasta i społeczeństwa obywatelskiego. Tutaj
pojawiały się informacje o projektach mających na celu podniesienie atrakcyjności
miast poprzez ujednolicenie oferty kulturalno-sportowej, wypracowanie atrakcji turystycznych, prezentację oferty turystycznej na stronie internetowej, czy też wydanie
23
miejskiego bezpłatnego periodyku. Ważnym tematem omawianym przez wszystkie miasta uczestniczące była także pomoc socjalna osobom niepełnosprawnym, aktywizacja osób bezrobotnych
oraz
tworzenie
klas
integracyjnych
w szkołach.
3. Spotkania warsztatowe „O teorii w praktyce — zobaczcie, jak to u nas funkcjonuje‖
W ramach warsztatów, dnia 23 października urzędnicy wizytowali bełchatowskie placówki, instytucje, jednostki organizacyjne oraz spółki w podziale na grupy tematyczne
(zgodnie z udziałem w panelach dyskusyjnych).
I grupa (rozwój gospodarczy i środowisko miejskie) miała okazję zapoznać się z działalnością Bełchatowsko-Kleszczowskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego oraz
Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Warto zaznaczyć, iż goście zagraniczni zaskoczeni byli tak szeroką gamą narzędzi wsparcia dla przedsiębiorców oferowaną
przez polskie instytucje.
Również pouczającą okazała się być wizyta w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej,
podczas której przedstawiciele miast wymienili się informacjami na temat dostarczania ciepła na potrzeby mieszkańców.
Ponadto, urzędnicy z tzw. twardej
grupy odwiedzili Miejską Oczyszczalnię Ścieków, gdzie poznali zasady funkcjonowania obiektu. Wizyta ta stworzyła także okazję do
rozmowy na temat ochrony środowiska i stosowanych w tym celu
różnych technologii przez Csongrád,
Děčin i Bełchatów.
II grupa (wizerunek miasta i społeczeństwo obywatelskie) rozpoczęła dzień od wizyty
w Szkole Podstawowej nr 1, gdzie uczestnicy poznali zasady działania klas integra-
24
cyjnych, odwiedzili gabinety specjalistyczne, a także mogli przez chwilę poobserwować przebieg lekcji z dziećmi niepełnosprawnymi.
Kolejny ośrodek, do którego zawitała grupa, Środowiskowy Dom Samopomocy, zaprezentował film ukazujący życie
codzienne podopiecznych i pracowników placówki. Urzędnicy zostali
oprowadzeni po terenie ośrodka, salach relaksacyjnej i rehabilitacyjnej,
i obejrzeli przedstawienie teatralne
w wykonaniu wychowanków Domu
Samopomocy.
Ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne krótko przebiegła wizyta na boisku Orlik. Uczestnicy weszli na płytę boiska, gdzie zostali zapoznani z okolicznościami towarzyszącymi budowie obiektu i informacjami na temat pozyskania finansowania na ten cel.
Duże zainteresowanie wśród gości z Děčinu i Csongrádu wzbudziło spotkanie
z bełchatowskimi placówkami kultury, podczas którego o swej działalności opowiedzieli przedstawiciele: Miejskiego Centrum Kultury, Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej oraz Muzeum Regionalnego, jak również nauczyciele zaangażowani
w wymianę młodzieży polsko-węgierskiej. Przedstawiane przez nich projekty stały się
okazją do wymiany pomysłów na organizację nowych przedsięwzięć i skłoniły gości
zagranicznych do podzielenia się swoimi doświadczeniami w obszarze budowania
oferty kulturalnej dla mieszkańców swoich miast.
Projekt zrealizowany w tej konwencji, z udziałem miast Děčin (Czechy) i Csongrád (Węgry), okazał się doskonałym sposobem do wymiany doświadczeń w sferze administracji, jak
również szansą, by podzielić się dobrymi praktykami i rozwiązaniami stosowanymi w poszczególnych miastach.
Przyjacielskie relacje, które połączyły gości z Czech i Węgier oraz polskich gospodarzy dają
nadzieję na twórczą kontynuację projektu. Pozostaje wierzyć, że do tej inicjatywy dołączą
się kolejne miasta.
25
Udział w Międzynarodowej Wystawie
Słodyczy i Likierów Klasztornych w Alcobaçie
W dniach 12-15 listopada czteroosobowa delegacja z Bełchatowa, z Prezydentem Dariuszem Matyśkiewiczem na czele, na zaproszenie władz miasta Alcobaça, gościła w partnerskim mieście w Portugalii.
Bełchatów został zaproszony do uczestnictwa w organizowanej tam Międzynarodowej
Wystawie Słodyczy i Likierów Klasztornych. W tym roku odbyła się ona już po raz jedenasty, a udział w niej wzięło ponad czterdziestu wystawców, m.in. z Brazylii, Hiszpanii, Francji, Belgii i oczywiście Portugalii.
Stoisko polskie, przygotowane przez
miasto Bełchatów, pojawiło się na wystawie w tym roku po raz pierwszy i wzbudziło bardzo duże zainteresowanie. Powodzeniem cieszyły się polskie słodycze oraz
nalewki i miody pitne. Równocześnie prezentowane były także materiały promocyjne miasta, w tym oferty terenów inwestycyjnych. Stoisko Bełchatowa odwiedził
m. in. Sekretarz Ambasady RP w Lizbonie. Ponadto nasze miasto miało okazję zaprezentować się w pierwszym programie portugalskiej telewizji.
Przed powrotem do kraju, bełchatowianie otrzymali od władz Alcobaçy, póki co —
nieoficjalne, zaproszenie do udziału w przyszłorocznej Wystawie Słodyczy i Likierów
Klasztornych.
Raport przygotowała Monika Szczerbak.
26

Podobne dokumenty

wszystko naraz 7_05_2010.indd

wszystko naraz 7_05_2010.indd z miast partnerskich, aby uczestniczyć w Dniach Bełchatowa (24-28 czerwca 2010). Aubergenville w dniach 21-23 maja 2010 roku będzie obchodziło uroczystości związane z świętem miasta. Podczas corocz...

Bardziej szczegółowo