Podręczna instrukcja użytkownika EURO-50TE Mini v1

Komentarze

Transkrypt

Podręczna instrukcja użytkownika EURO-50TE Mini v1
PODRĘCZNA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA
4. Wprowadzanie rabatów/narzutów
KASY FISKALNEJ EURO-50TE Mini (1.00.PL/2.00.PL)
Rabat / narzut od pozycji
1. Włączenie/wyłączanie kasy
. Po włączeniu aktywny jest
tryb sprzedaży
90%
R
01-12-1012
12:00:01
.
wybrać kasjera i zatwierdzić
klawiszy
WARTOŚĆ
wprowadzić HASŁO KASJERA i zatwierdzić
.
+
-rabat procentowy,
+
-rabat kwotowy,
+
-narzut procentowy,
+
-narzut kwotowy.
RABAT/NARZUT
WPROWADŹ TOWAR
CENA
(dla ceny zaprogramowanej
można pominąć)
+ RABAT/NARZUT
, następnie
Rejestracja sprzedaży (wersja1)
(dla ilości 1
można pominąć)
*Uwaga2 Towar musi być przypisany do klawisza.
Domyślnie: Wersja 1.00.PL: towary od 1 do 14,
Wersja 2.00.PL: towary od 1 do 3 i od 11 do 14.
Rejestracja sprzedaży (wersja2) [tylko wersja 2.00.PL]
5. Zatwierdzenie transakcji
( można pominąć )
Płatność gotówką
WARTOŚĆ
Płatność czekiem
WARTOŚĆ
( można pominąć )
+
( można pominąć )
( można pominąć )
WPROWADŹ TOWAR
ILOŚĆ
zaprogramować wartość limitu
dla rabatui i narzutu.
PROGRAMOWANIE /
RABAT/NARZUT /
2.LIMIT NARZUTU oraz
4.LIMIT RABATU
Rabat / narzut od sumy paragonu
*Uwaga1 Jeżeli jakikolwiek z kasjerów ma zaprogramowane hasło
dostępu, to po włączeniu kasy wybrać kasjera i wprowadzając jego
hasło. Kasa wyświetli komunikat WYBIERZ KASJERA Za pomocą
2. Rejestracja sprzedaży
ILOŚĆ
*Uwaga3 Należy wcześniej
+ RABAT/NARZUT
(dla zaprogramowanej wartości można pominąć )
Delikatnie naciśnij i przytrzymaj (ok. 4 sekundy)
klawisz
WARTOŚĆ
(dla ilości 1
można pominąć)
Płatność kredytem
CENA
Nazwa towaru
WPROWADŹ CENĘ?
kasa wyświetli komunikat
WARTOŚĆ
NUMER KARTY
6. Wykonanie RAPORTU FISKALNEGO DOBOWEGO
Wyszukanie i wykonanie raportu
KOD TOWARU
Włączyć kasę i wyszukać raport
MENU GŁÓWNE
RAPORTY ZERUJĄCE
klawisz bezpośredni PLU
K11...K14, klawisz
+
i klawisz K01...K10 *1
RAPORTY ZERUJĄCE
DOBOWY
Wykonanie raportu za pomocą klawisza szybkiej obsługi
towar z listy towarów
WPROWADZANIE
TOWARU
+
Włączyć kasy i nacisnąć klawisz lub kombinację klawiszy. Dla wersji 2.00.PL
, wybierz towar
+
i potwierdź
wyszukać towar po nazwie
7. Wykonanie RAPORTU FISKALNEGO MIESIĘCZNEGO
Wyszukanie i wykonanie raportu
Uruchom listę j.w., naciśnij
część, następnie
,wprowadź NAZWĘ TOWARU lub jej
i
Włączyć kasę i wyszukać raport
.
(4 cyfry MMRR)
kod kreskowy towaru
Odczytać kod kreskowy czytnikiem kodów kreskowych albo wprowadzić
cyfry kodu kreskowego i nacisnąć klawisze
+
8. Ważne komunikaty
BŁĄD RTC
.
3. Wprowadzanie korekt
Pam. podr. Pełna
Wykonaj transfer
Korekta ostatnie pozycji
Naciśnij klawisz
Korekta dowolnej pozycji
Wybierz pozycję
i
Anulacja paragonu
Naciśnij klawisz
następnie naciśnij klawisz
(Przed zatwierdzeniem transakcji)
UWAGA!
KONTROLA ZEGARA!
, i naciśnij klawisz
R1
R2
MIESIĄC/ROK
Komunikat może pojawić się po włączeniu kasy i podczas wykonywania raportu
dobowego zerującego, gdy urządzenie nie pracowało dłuższy czas: ponad 3 dni
(dla wersji 1.00.PL) i ponad 7 dni (dla 2.00.PL). Kasa wyświetla datę.
Kopie elektroniczne dokumentów z jednego/dwóch ni nie zostały zapisane na
Jeżeli data jest poprawna należy nacisnąć klawisz
, jeżeli nie to
.
nośniku kopii elektronicznej. Należy podjąć próbę zapisu danych na nośniku
ponownie – Wykonać transfer. Wyszukać funkcję TRANSFER AWARYJNY.
Jest ona dostępna tutaj: RAP.CZYTAJĄCE / KOPIA ELEKTRON. / PAMIĘĆ
PODRĘCZNA / TRANSFER AWARYJNY. Włączyć kasę i nacisnąć kolejno klawisze
4. Wprowadzanie rabatów/narzutów
Rabat / narzut od pozycji
WARTOŚĆ
PODRĘCZNA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA
*Uwaga3 Należy wcześniej
+ RABAT/NARZUT
zaprogramować wartość limitu
dla rabatui i narzutu.
PROGRAMOWANIE /
RABAT/NARZUT /
2.LIMIT NARZUTU oraz
4.LIMIT RABATU
(dla zaprogramowanej wartości można pominąć )
Rabat / narzut od sumy paragonu
WARTOŚĆ
+ RABAT/NARZUT
KASY FISKALNEJ EURO-50TE Mini (1.00.PL/2.00.PL)
1. Włączenie/wyłączanie kasy
Delikatnie naciśnij i przytrzymaj (ok. 4 sekundy)
klawisz
. Po włączeniu aktywny jest
tryb sprzedaży
+
-rabat procentowy,
+
-rabat kwotowy,
RABAT/NARZUT
+
-narzut procentowy,
+
-narzut kwotowy.
90%
R
01-12-1012
12:00:01
*Uwaga1 Jeżeli jakikolwiek z kasjerów ma zaprogramowane hasło
dostępu, to po włączeniu kasy wybrać kasjera i wprowadzając jego
hasło. Kasa wyświetli komunikat WYBIERZ KASJERA Za pomocą
.
wybrać kasjera i zatwierdzić
klawiszy
2. Rejestracja sprzedaży
wprowadzić HASŁO KASJERA i zatwierdzić
( można pominąć )
ILOŚĆ
WARTOŚĆ
(dla ilości 1
można pominąć)
WPROWADŹ TOWAR
CENA
(dla ceny zaprogramowanej
można pominąć)
*Uwaga2 Towar musi być przypisany do klawisza.
Domyślnie: Wersja 1.00.PL: towary od 1 do 14,
Wersja 2.00.PL: towary od 1 do 3 i od 11 do 14.
( można pominąć )
Płatność czekiem
WARTOŚĆ
Płatność kredytem
WARTOŚĆ
.
Rejestracja sprzedaży (wersja1)
5. Zatwierdzenie transakcji
Płatność gotówką
, następnie
Rejestracja sprzedaży (wersja2) [tylko wersja 2.00.PL]
+
( można pominąć )
( można pominąć )
+
NUMER KARTY
WPROWADŹ TOWAR
ILOŚĆ
(dla ilości 1
można pominąć)
6. Wykonanie RAPORTU FISKALNEGO DOBOWEGO
kasa wyświetli komunikat
Wyszukanie i wykonanie raportu
CENA
Nazwa towaru
WPROWADŹ CENĘ?
KOD TOWARU
Włączyć kasę i wyszukać raport
MENU GŁÓWNE
RAPORTY ZERUJĄCE
RAPORTY ZERUJĄCE
DOBOWY
klawisz bezpośredni PLU
K11...K14, klawisz
Wykonanie raportu za pomocą klawisza szybkiej obsługi
i klawisz K01...K10 *1
towar z listy towarów
Włączyć kasy i nacisnąć klawisz lub kombinację klawiszy. Dla wersji 2.00.PL
+
7. Wykonanie RAPORTU FISKALNEGO MIESIĘCZNEGO
WPROWADZANIE
TOWARU
+
, wybierz towar
i potwierdź
wyszukać towar po nazwie
Wyszukanie i wykonanie raportu
Uruchom listę j.w., naciśnij
Włączyć kasę i wyszukać raport
część, następnie
(4 cyfry MMRR)
8. Ważne komunikaty
BŁĄD RTC
UWAGA!
KONTROLA ZEGARA!
Pam. podr. Pełna
Wykonaj transfer
R1
R2
i
.
kod kreskowy towaru
MIESIĄC/ROK
Odczytać kod kreskowy czytnikiem kodów kreskowych albo wprowadzić
Komunikat może pojawić się po włączeniu kasy i podczas wykonywania raportu
dobowego zerującego, gdy urządzenie nie pracowało dłuższy czas: ponad 3 dni
(dla wersji 1.00.PL) i ponad 7 dni (dla 2.00.PL). Kasa wyświetla datę.
Kopie elektroniczne dokumentów z jednego/dwóch ni nie zostały zapisane na
Jeżeli data jest poprawna należy nacisnąć klawisz
, jeżeli nie to
.
nośniku kopii elektronicznej. Należy podjąć próbę zapisu danych na nośniku
ponownie – Wykonać transfer. Wyszukać funkcję TRANSFER AWARYJNY.
Jest ona dostępna tutaj: RAP.CZYTAJĄCE / KOPIA ELEKTRON. / PAMIĘĆ
PODRĘCZNA / TRANSFER AWARYJNY. Włączyć kasę i nacisnąć kolejno klawisze
,wprowadź NAZWĘ TOWARU lub jej
cyfry kodu kreskowego i nacisnąć klawisze
+
3. Wprowadzanie korekt
Korekta ostatnie pozycji
Naciśnij klawisz
Korekta dowolnej pozycji
Wybierz pozycję
i
Anulacja paragonu
Naciśnij klawisz
następnie naciśnij klawisz
(Przed zatwierdzeniem transakcji)
, i naciśnij klawisz
.

Podobne dokumenty