karta katalogowa agregat prądotwórczy fi200 iveco

Komentarze

Transkrypt

karta katalogowa agregat prądotwórczy fi200 iveco
AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE Sp. z o.o.
Piątkowiec 6b, 39-308 Wadowice Górne
KRS: 0000367508
tel.: 17 58 16 111
fax: 17 58 24 000
[email protected]
KARTA KATALOGOWA
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY FI 200
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY
Moc maksymalna L.T.P.
220 kVA / 176 kW
Moc znamionowa P.R.P.
200 kVA / 160 kW
Prąd znamionowy
Napięcie znamionowe
Częstotliwośd
288,7 A
230/400 V
50 Hz
L.T.P. (Max Stand-by Power) ISO 3046: (moc awaryjna) –
max moc jaką może osiągnąd agregat pracując pod
zmiennym obciążeniem nie dłużej niż sumarycznie 500h
rocznie z uwzględnieniem następujących ograniczeo: 100%
obciążenia w ciągu 25h rocznie; 90% obciążenia w ciągu
200h rocznie. Przeciążenie jest niedopuszczalne.
P.R.P. (Prime Power) ISO 8528: (moc podstawowa) – max
dostępna moc podczas jednego zmiennego cyklu, która
może byd odbierana między zalecanymi przerwami
konserwacyjnymi przez nieograniczoną liczbę godzin;
dopuszczane jest przeciążenie o 10% maksymalnie przez 1h
na każde 12h pracy; w ciągu 24h nie powinno się odbierad
więcej niż 80% P.R.P. 10% przeciążenia tylko podczas
regulacji
Powyższe parametry zostały podane przy założeniu pracy agregatu w temperaturze otoczenia nie wyższej niż 27oC oraz wysokości nie większej niż 1000m n.p.m.
SILNIK
WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE:
Producent
Typ
Moc znamionowa
Ilośd i układ cylindrów
IVECO
NEF 67 TE2
175 kW
6 Rzędowy
Regulator obrotów
Elektroniczny G3
Pojemnośd skokowa
6,7 l
Płyn chłodzący
Shell Antifreeze
Paliwo
ON
Instalacja
12 V
Emisja
STAGE 2
Obroty silnika
1500/min
Producent
SINCRO
PRĄDNICA
Typ
Rodzaj
SK 250 MM
Bezszczotkowa Synchroniczna
Stopieo ochrony
IP 23
Zawartośd THD
< 2%
Klasa izolacji
Reaktancja Xd”
Typ AVR
Stabilizacja napięcia
Krótkotrwała wytrzymałośd
prądnicy na przeciążenia
silnik
prądnica
akumulatory
instalacja elektryczna zespołu
zbiornik paliwa z instalacją
wibroizolatory
kompensator wydechu
tłumik
płyny eksploatacyjne (bez paliwa)
szafa potrzeb własnych i odbioru mocy
zabezpieczenie prądnicy (wyłącznik mocy)
mikroprocesorowy układ sterowania
wskaźniki parametrów elektrycznych
i mechanicznych
- sygnał akustyczny awarii
-
WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:
-
H
+/- 1%
-
> 300% In
-
10,2 %
analogowa
zewnętrzny zbiornik paliwa
synchronizacja
układ wentylacji
układ odprowadzenia spalin
zabezpieczenie różnicowo prądowe
wykonanie agregatu w innej wersji
napięciowej
wykonanie zewnętrznej szafy SZR (IP54)
łapacz iskier
monitoring (GSM, LAN)
płyta fundamentowa
obsługa gwarancyjna i pogwarancyjna
NASZE AGREGATY TO NIEZALEŻNE, NIEZAWODNE ŹRÓDŁO ENERGII ELEKTRYCZNEJ
GWARANCJA!
Praca ciągła – 12 miesięcy bez limitu motogodzin
Praca awaryjna – 60 miesięcy z limitem 1000 motogodzin
Długośd
Szerokośd
Wysokośd
Masa
Pojemnośd zbiornika paliwa
2 500 mm
980 mm
1 658 mm
1 515 kg
280 l
Moc akustyczna LwA
120,6 dB*±1,1
Wymiary chłodnicy wys./szer.
Odległośd chłodnicy od podłoża
Średnica wydechu
o
przy 7mb i 4 kolanach 90
895 / 695 mm
500 mm
101,6 mm
Długośd
Szerokośd
Wysokośd
Masa
Pojemnośd zbiornika paliwa
Moc akustyczna Lwa z
Ciśnienie akustyczne Lpa (dla 7m) [dB]
2986 mm
1 084 mm
1888 mm
1985 kg
315 l
97 dB**
66,8 ±1,6
* - agregat do zabudowy, wymaga zastosowania dodatkowego wyciszenia,
** - spełnia wymagania dyrektywy 2005/88/we dla urządzeo pracujących na
zewnątrz
WERSJE
RG – nieobudowany, sterowanie ręczne, układ podgrzewania bloku silnika
AG – nieobudowany, start automatyczny (zdolnośd przyjęcia sygnału
zdalnego startu), ładowarka akumulatorów, układ podgrzewania bloku
silnika
RCG – obudowa atmosferyczna, sterowanie ręczne, układ podgrzewania
bloku silnika
ACG – obudowa atmosferyczna, start automatyczny (zdolnośd przyjęcia sygnału
zdalnego startu), ładowarka akumulatorów, układ podgrzewania bloku
silnika
Rodzaje wykonao:
Na ramie - otwarty - agregat przeznaczony do zabudowy w pomieszczeniu, wymaga wykonania układu wentylacji i odprowadzania spalin
W obudowie dźwiękochłonnej, odpornej na czynniki atmosferyczne - agregat można stosowad w warunkach zewnętrznych, wymaga posadowienia na
utwardzonym i wypoziomowanym podłożu np. płyta fundamentowa. Instalacja w pomieszczeniu wymaga wykonania dodatkowej instalacji wentylacyjnej
i spalinowej. Obudowy wykonane są z blachy powlekanej alucynkiem.
W kontenerze - alternatywa pomieszczenia dla agregatów przeznaczonych do zabudowy. Może występowad w wersji wyciszonej lub niewyciszonej, w rozmiarach
20' i 40'. Znormalizowane wymiary ułatwiają ich transport lądowy i morski. Standardowo stosowane są do jednostek powyżej 1000 kVA, opcjonalnie istnieje
możliwośd zabudowy mniejszych agregatów.
Przewoźne z masztem oświetleniowym - maszty oświetleniowe mogą byd
EKSPLOATACJA
Rodzaj oleju
Ilośd oleju w układzie smarowania
Zużycie oleju na 1 kW
Rodzaj płynu chłodzącego
Ilośd płynu chłodzącego
Rimulla R4L
17,2 l
--- %
Shell Anti Freeze
25,5 l
Okres pomiędzy wymianami płynu
Zgodnośd paliwa z normą
Pojemnośd akumulatora
rozruchowego
Wymiana filtrów paliwa
Wymiana oleju i filtrów oleju
Wymiary płyty fundamentowej
(zbrojonej)
Zużycie paliwa przy obciążeniu 100%
Zużycie paliwa przy obciążeniu 80%
500 Rh / 2 lata
EN 590
500 Rh / rok
500 Rh / rok
dł. / szer.
3200 / 1200 mm
44,0 l/h
39 l/h
Zużycie paliwa przy obciążeniu 50%
22 l/h
3 x 100 Ah
zainstalowane do każdego agregatu w wersji obudowanej lub kontenerowej.
W ofercie występują dwa rodzaje masztów: wysuwany ręcznie o wysokości
7m oraz pneumatycznie o wysokości 9m. Ilośd oraz moc źródła światła
zainstalowanych lamp odpowiadają zapotrzebowaniu Klienta.
Na podwoziu jezdnym - homologowane, zabezpieczone antykorozyjnie
podwozia, dostosowane do wagi i gabarytu agregatu. Mogą występowad
z dyszlem stałym lub regulowanym, z zaczepem oczkowym lub kulowym.
WYTYCZNE INSTALACYJNE
Sposób odbioru mocy
listwa
Przewody odbioru mocy
giętka linka
Przewody automatyki SZR
giętka linka
Przewody potrzeb własnych
giętka linka
Rozmiar szafy SZR
(dolne podejście kablowe)
150 mm
2
5 x 150mm (<30mb)
2
7 x 1,5 mm (<30mb)
2
3 x 2,5 mm (<30mb)
wys. / szer. / gł.
1200 / 600 / 300 mm
Przewody powyżej 30mb do uzgodnienia z działem technicznym
Uwaga – za prawidłowy dobór przekroju przewodów odpowiada projektant
Dane zawarte w karcie katalogowej mogą ulec zmianie. Zdjęcia przykładowe.
NASZE AGREGATY TO NIEZALEŻNE, NIEZAWODNE ŹRÓDŁO ENERGII ELEKTRYCZNEJ