ISO 9001:2008

Komentarze

Transkrypt

ISO 9001:2008
CERTYFIKAT Nr
CERTIFICATE No.
31648/14/ANS
NINIEJSZYM ZAŚWIADCZA SIĘ, ŻE SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W
IT IS HEREBY CERTIFIED THAT THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OF
Informacje dotyczące
ważności certyfikatu,
znajdują się na stronie
www.rina.org
FONTAŃSKI
For information concerning
validity of the certificate, you
can visit the site
www.rina.org
UL. SEPIA 4/A1 81-078 GDYNIA POLAND
ORAZ NASTĘPUJĄCYCH JEDNOSTKACH OPERACYJNYCH/ IN THE FOLLOWING OPERATIONAL UNITS
UL. SEPIA 4/A1 81-078 GDYNIA POLAND
JEST ZGODNY Z NORMĄ
IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD
ISO 9001:2008
W NASTĘPUJĄCYM ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI / FOR THE FOLLOWING FIELD(S) OF ACTIVITIES
EA:29
SPRZEDAŹ WIPOSAŹENIA MORSKIEGO
Należy odwołać się do Księgi
Jakości w celu uzyskania
szczegółów dotyczących wyłączeń
z wymagań normy
SALE OF MARINE EQUIPMENT TO SUPPLY SHIPYARDS, SHIPS AND YACHTS
Reference is to be made to the
Quality Manual for details
regarding the exemptions from the
requirements of the standard
Używanie i ważność tego certyfikatu jest uzależniona od okresowego corocznego/półrocznego auditu nadzorującego oraz od kompleksowego auditu systemu zarządzania przeprowadzanego co trzy lata
The validity of this certificate is dependent on an annual / six monthly audit and on a complete review, every three years, of the management system
Używanie i ważność tego Certyfikatu podlegają zasadom opisanym w dokumencie: Zasady Certyfikacji Systemów Zarządzania Jakością RINA
The use and validity of this certificate are subject to compliance with the RINA document : Rules for the certification of Quality Management Systems
Pierwsze wydanie
First Issue
29.12.2014
Wydanie aktualne
Current Issue
29.12.2014
Data Waznosci
Expiry Date
28.12.2017
Ing. Michele Francioni
(Chief Executive Officer)
CISQ jest włoską Federacją
zrzeszającą Jednostki
Certyfikujące system zarządzania
RINA Services S.p.A.
Via Corsica 12 - 16128 Genova Italy
SGQ N° 002 A
SGA N° 002 D
PRD N° 002 B
SCR N° 003 F
SSI N° 001 G
DAP N° 001 H
PRS N° 066 C
LAB N° 0832
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual
Recognition Agreements
CISQ is the Italian
Federation of management
system Certification Bodies