drodzy rodzice!

Komentarze

Transkrypt

drodzy rodzice!
DRODZY RODZICE!
Wasze dziecko otrzymało login do programu online
FIRST IN MATH® (PIERWSI W MATEMATYCE)!
Nasza szkoła korzysta ze znakomitego narzędzia edukacyjnego pomagającego uczniom
ćwiczyć zdolności matematyczne i uzyskiwać w nich mistrzostwo.
Wykonywane drogą online ćwiczenia First In Math® zwiększają umiejętności w zakresie rozwiązywania problemów,
krytycznego myślenia oraz podnoszą zasadnicze zdolności w zakresie podstaw matematyki.
Treść programu obejmuje różne zakresy wiedzy: od dodawania, po skomplikowaną algebrę i zawiera obszary typowo
skierowane do uczniów poziomu K-2. Dzieci korzystające z tej strony internetowej wykazały systematyczną poprawę
wyników uzyskiwanych w matematyce—i dotyczyło to nie tylko uczniów najlepszych, lecz także tych, którzy nadal
poprawiają swoje umiejętności.
Uzupełnienie naszego edukacyjnego arsenału o gry komputerowe jest współczesnym, praktycznym i skutecznym sposobem
przeciśnięcia się przez edukacyjne ucho igielne i przywrócenia radości zgłębiania tajników nauki.*
*Badania przeprowadzone przez University of Central Florida pozwoliły na ustalenie, że uczniowie grający w edukacyjne gry komputerowe przez okres ponad 18 tygodni,
wykazali się lepszymi wynikami uzyskanymi w okręgowych egzaminach porównawczych, aniżeli ci uczniowie, którzy w takich grach nie uczestniczyli.
Państwa dziecko może korzystać z identyfikatora użytkownika i hasła dostępu do programu First In Math
w dowolnym czasie, za pomocą dowolnego urządzenia komputerowego połączonego z Internetem.
®
Rozwój umiejętności na wczesnym etapie to klucz do powodzenia w zakresie matematyki wyższej. Zwracamy się z prośbą,
abyście Państwo odgrywali aktywną rolę we wspieraniu rozwoju edukacji swojego dziecka. Zachęcajcie Państwo swoje
dziecko, aby każdego dnia chociaż kilka minut poświęciło na grę, dzięki której będzie mogło ono rozwinąć swoje zdolności
matematyczne, jak również podwyższyć swoją własną ogólną szkolną pewność siebie i poprawić uzyskiwane wyniki.
PRZEWODNIK PO SZYBKIM STARCIE
1. Należy odwiedzić stronę Internetową www.firstinmath.com
2. Wprowadzić podany przez nauczyciela identyfikator użytkownika/hasło dostępu. 3. Kliknąć przycisk GO. 4. W tym momencie użytkownik znajdzie się w strefie gracza na stronie Internetowej
(Player Homepage Hub)—teraz należy tylko kliknąć właściwy moduł i rozpocząć grę połączoną z nauką.
•
Informacje ogólne można znaleźć na stronie explore.firstinmath.com.
•
W celu rozwiązania problemów zawiązanych z logowaniem się do system należy kliknąć link Login Help (pomoc przy
logowaniu) (znajdującym się pod przyciskiem logowania na stronie startowej).
•
W sekcji HELP (POMOC) można uzyskać większą ilość informacji na temat punktacji, rankingów, zawartości strony,
rozwiązywania problemów, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania (FAQ) itp.
•
Po zebraniu przez Państwa dziecko 500 naklejek drogą online, mogą Państwo za pośrednictwem linku rodzinnego First In
Math’s Family Link™ uzyskać bezpłatny, zapewniający dostęp do programu, rodzinny identyfikator użytkownika.
Energizing Every Child To Learn, Love & Live Math™
(Zachęcamy każde dziecko, aby z przyjemnością uczyło się matematyki, pokochało ją i żyło jej treścią)
© 2015 Suntex International Inc. | Wszystkie prawa zastrzeżone.. | First In Math® jest znakiem handlowym Suntex International Inc. | Made in USA

Podobne dokumenty