Okładka PL folder 2012/2013

Komentarze

Transkrypt

Okładka PL folder 2012/2013
Deklaracja członkowska
DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
POLSKO-HISZPAŃSKA IZBA GOSPODARCZA
Nazwa firmy:
Adres:
Tel.:
CO OFERUJEMY NASZYM FIRMOM CZŁONKOWSKIM?
•Kontakty. Oddajemy nasze Firmy Członkowskie pod opiekę specjalistów, którzy zapewniają im sprawne wejście
i umocnienie swojej pozycji na polskim i hiszpańskim rynku (consulting, obsługa prawna, doradztwo rynkowe, usługi
rachunkowe, agencje nieruchomości itp.)
Fax:
Imię, nazwisko, stanowisko osoby
•Informacje. Na naszej stronie www.phig.pl i w naszym Biurze udostępniamy naszym Członkom kompleksową informację
ekonomiczną, prawną, finansową, rynkową, jak również dostęp do bazy ofert wzajemnej współpracy między polskimi
a hiszpańskimi przedsiębiorcami. Informujemy na bieżąco o ważnych wydarzeniach gospodarczych i kulturalnych
w polsko-hiszpańskim środowisku biznesowym.
reprezentującej firmę w Izbie:
Zwracam się z prośbą o przyjęcie .............................................................................. w poczet Członków
(nazwa firmy)
•Kompleksowe wsparcie. Dajemy do Państwa dyspozycji nasze Centrum Biurowe, profesjonalnych tłumaczy,
praktykantów (umowy z prestiżowymi uczelniami), giełdę CV i wiele innych.
Polsko – Hiszpańskiej Izby Gospodarczej. Jednocześnie oświadczam, że reprezentowana przeze mnie firma zobowiązuje
się do wypełniania następujących powinności Członka, zawartych w statucie Izby:
•Pakiety rabatowe w ramach Programu Członkowskiego. Hotele, tłumaczenia, obsługa konferencji, bilety lotnicze,
wypożyczalnie samochodów i wiele innych ofert ze zniżkami dla Członków.
1) przestrzegania postanowień Statutu Izby, regulaminów oraz uchwał jej organów, kodeksu etycznego Członków Izby
oraz uchwał organów Izby;
•Imprezy. W celu promowania współpracy polsko-hiszpańskiej organizujemy misje handlowe, seminaria, spotkania
tematyczne, bierzemy udział w targach.
2) dbania o dobre imię Izby;
•Promocja. Promujemy działalność Państwa Firmy tak, aby oferta naszych Członków trafiła do jak największej liczby
potencjalnych klientów. Bezpłatnie zamieszczamy dane Państwa Firmy na naszej stronie www.phig.pl oraz na stronie
Wydziału Ekonomiczno-Handlowego Ambasady RP w Madrycie. Poprzez nasz folder informacja o Państwa Firmie trafia
do oficjalnych instytucji i potencjalnych partnerów handlowych podczas spotkań biznesowych i misji handlowych.
3) udziału w realizacji celów statutowych Izby;
4) regularnego opłacania składek członkowskich:
•Współpraca. Współpracujemy z Ambasadą Królestwa Hiszpanii w Polsce, Ambasadą RP w Madrycie, Konsulatem
Generalnym RP w Barcelonie, strukturami handlowymi placówek dyplomatycznych, Krajową Izbą Gospodarczą,
regionalnymi i branżowymi Izbami Przemysłowymi.
Wpisowe w wysokości 500 (pięciuset) PLN i składki członkowskie za rok bieżący,
•Spotkania Członków. Podczas wspólnych spotkań Członkowie nasi dzielą się doświadczeniami zdobytymi na rynkach
obu Krajów, pomagają sobie w rozwiązywaniu konkretnych problemów.
tj. kwotę wysokości 2 500 (dwóch tysięcy pięciuset) PLN należy wpłacać na konto Izby:
Polsko – Hiszpańska Izba Gospodarcza
JAKO NASI CZŁONKOWIE ZYSKUJĄ PAŃSTWO PONADTO:
Kredyt Bank S.A. VIII Oddział, filia nr 1 w Warszawie, Poland
•Możliwość uczestniczenia w targach i w misjach wyjazdowych do Hiszpanii, z możliwością uzyskania zwrotu części
kosztów.
32 1500 1878 1211 9002 3117 0000
•Na indywidualne zapotrzebowanie – możliwość zorganizowania konkretnych misji sektorowych, również z możliwością
uzyskania zwrotu części kosztów.
Partner Strategiczny
Socio Estratégico
O Izbie dowiedziałem się z
•Zaprezentowanie oferty Państwa Firmy wśród naszych hiszpańskich partnerów, którymi są regionalne i branżowe izby
hiszpańskie, mające nieograniczony i bezpośredni dostęp do firm z danego sektora – usługa bezpłatna dla Członków
Izby.
•Promocję Państwa Firmy wśród potencjalnych partnerów handlowych poprzez publikację prezentacji Firmy w Folderze
Izby, rozsyłanym do Biur Radców Handlowych Ambasad Polskiej i Hiszpańskiej, izb regionalnych i branżowych obu
krajów, współpracujących z nami oficjalnych instytucji polskich i hiszpańskich, oraz dystrybuowanym podczas wszystkich
spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji, targów i misji handlowych w których uczestniczy Izba.
.....................................................
.....................................................
Data
Podpis
•Bezpłatną możliwość uzyskania profesjonalnej informacji na tematy takie jak: rejestracja firmy na rynku hiszpańskim,
certyfikacja produktów, prawo pracy, zasady eksportu polskich produktów do Hiszpanii.
•Bezpłatne otrzymywanie dwujęzycznych wydawnictw Izby i broszur nadsyłanych nam np. z ministerstw.
•Otrzymywanie zaproszeń do udziału w hiszpańskich misjach handlowych, które przyjeżdżają do Polski.
•Upoważnienie do korzystania z szeregu rabatów w hotelach, przy zakupie biletów lotniczych, w restauracjach, agencjach
tłumaczeń, biurach podróży, firmach spedycyjnych, przy organizacji szkoleń, przy wynajmie sal konferencyjnych,
w drukarniach, księgarniach, szkołach językowych, biurach konsultingowych, wypożyczalniach samochodów,
przy pośrednictwie obrotem nieruchomościami, itp. (regulamin i spis instytucji oraz ofert dostępny jest na stronie
internetowej). W ramach programu prezentowanych jest już ponad sto ofert.
Przyjęcie w poczet Członków Izby następuje na podstawie decyzji Rady Izby po:
• przesłaniu wypełnionej ankiety oraz deklaracji członkowskiej
•Uzyskanie oficjalnego statusu firmy współpracującej z partnerami hiszpańskimi.
•Przynależność do międzynarodowej organizacji gospodarczej, promującej działalność Państwa Przedsiębiorstwa.
• opłaceniu wpisowego i składek
•Reprezentowanie Państwa interesów w zakresie działalności gospodarczej wobec organów władz centralnych i lokalnych
oraz organizacji krajowych i zagranicznych.
Rok założenia 2000
Polsko - Hiszpańska Izba Gospodarcza; ul. Arabska 9; 03-977 Warszawa
tel. 22 511 15 70; fax 22 511 15 71
www.phig.pl | email: [email protected]
NIP 525-22-05-201, REGON 017233343
PHiG_Folder_2012_cover_PL.indd 1
Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza
Cámara de Comercio Polaco-Española
ul. Arabska 9, 03-977 Warszawa, Polska
tel. (+48 22) 511 15 70, fax (+48 22) 511 15 71
e-mail:[email protected], http://www.phig.pl
NIP 525-22-05-201
REGON 017233343
CÁMARA DE COMERCIO POLACO-ESPAÑOLA
Edycja 2012/2013
2012-09-19 11:45:29
STRUKTURA POLSKO-HISZPAŃSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ 2012/2014
Spis firm
NAZWA FIRMYstrona
NAZWA FIRMYstrona
PREZES RADY IZBY
ACC1Ó . ........................................................................ 1
KRD Global Group Sp. z o.o......................................... 19
Stefan Bekir Assanowicz
ADMINEX...................................................................... 1
LENGIEWICZ WROŃSKA BEREZOWSKA I WSPÓLNICY
AENOR POLSKA S.A....................................................... 1
KANCELARIA PRAWNICZA S. C.................................... 19
AGERON INTERNACIONAL S.L........................................ 1
LOT Polish Airlines S.A. Representación en Madrid....... 19
Marcin Grodzki
Właściciel firmy doradczej „Ortus Consulting” Warszawa
BADESTA Sp. z o.o......................................................... 2
ŁÓDZKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA S.A......... 19
BALAJCZA Biuro Tłumaczeń Specjalistycznych................ 2
MAZARS POLSKA Sp. z o.o........................................... 20
María Ruiz López
Abogada, Estudio Jurídico Serrano Internacional s.c.
BANKIA S.A. – Przedstawicielstwo w Polsce................... 2
MĄDRY GNIEWKOWSKI SZNYCER
Victor Santisteban
ACC1Ó
BANFI Sp. z o.o.............................................................. 2
Kancelaria Radców Prawnych sp.p............................... 20
Andrzej Szumowski
Wiceprezes Wyborowa S.A.
BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A..................................... 4
MEETINGPOINT – PERSONNEL SEARCH & SELECTION.. 20
Bank Zachodni WBK S.A................................................ 4
MECALUX Sp. z o.o...................................................... 20
BEGAR POLSKA S.A........................................................ 4
MIKULSKI & WSPÓLNICY
BinŻ Spółka Akcyjna....................................................... 4
KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH............................ 21
BUDIMEX SA.................................................................. 6
MK CONSULTING......................................................... 21
CaixaBank S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce......... 6
MONEREO MEYER MARINEL-LO ABOGADOS................ 21
CELSA............................................................................ 6
MOSTOSTAL WARSZAWA S.A....................................... 21
CHADBOURNE & PARKE LLP........................................... 6
NEINVER POLSKA Sp. z o.o.......................................... 22
COMPAÑÍA DE DISTRIBUCIÓN INTEGRAL LOGISTA
MT Targi Sp. z o.o........................................................ 22
POLSKA Sp. z o.o........................................................... 8
NH HOTELES – POZNAŃ............................................... 22
Conteo Biuro Rachunkowe............................................. 8
NORDEA BANK POLSKA S.A......................................... 22
Prezes Zarządu, RUBAU POLSKA Sp. z o.o.
WICEPREZESI RADY IZBY
SEKRETARZ
Jacek Czeladko
IOS S.A.
SKARBNIK
Barbara Bajorek
Prezes Zarządu biura rachunkowego Badesta Sp. z o. o.
CZŁONKOWIE RADY
Raúl Carmona Lendinez
CaixaBank, S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce
Marzena Krucz
MK Consulting
Sołtysiński Kawecki & Szlęzak
Witkowski i Partnerzy
Deloitte Polska............................................................... 8
OPEN PROFIT DREJLING I WSPÓLNICY Sp. Jawna......... 23
Dermaglin Hanna Jacek Kordiasz................................... 8
ORANGEBLUE.............................................................. 23
Radosław Witkowski
DOMAŃSKI ZAKRZEWSKI PALINKA Sp. k........................ 9
ORTUS CONSULTING.................................................... 23
DRAGADOS S.A............................................................. 9
PLESBUD Sp. z o.o....................................................... 23
BIURO IZBY
EADS PZL „Warszawa-Okęcie” S.A.................................. 9
Polska Inżynieria S.A.................................................... 24
Zuzanna Gołębiewska
Dyrektor Biura
EMKA MEBLE Sp. z o.o. Sp. komandytowa..................... 9
PRINTPARTNER JAKON S.A.
EMSUR POLSKA Sp. z o.o............................................. 10
SPÓŁKA KOMANDYTOWA............................................ 24
Monika Wasążnik
Misje, targi, szkolenia, konsultacje
ENERGOPROJEKT GLIWICE S.A..................................... 10
PROINFRA – EKO......................................................... 24
Kinga Pasternak
Asystentka
ESTUDIO JURIDICO SERRANO INTERNACIONAL............ 10
ROCA POLSKA Sp. z o.o............................................... 24
EXTOR Sp. z o.o........................................................... 10
PUWALSKI & PUWALSKA SPÓŁKA PARTNERSKA
EXCLUSIVAS ALIMENTICIAS INDALOSOL, S.L................ 12
KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH............................ 26
EXCO A2A POLSKA Sp. z o.o........................................ 12
RACHELSKI I WSPÓLNICY
FADESA POLNORD POLSKA Sp. z o.o............................ 12
KANCELARIA PRAWNICZA Sp. k................................... 26
FB SERWIS................................................................... 12
RAPOSO BERNARDO ABOGADOS ................................ 26
FELIU........................................................................... 13
Rubau Polska Sp. z o.o................................................. 26
FRANCISCO ROS CASARES POLSKA Sp. z o.o................ 13
Salans.......................................................................... 27
Garrigues Polska.......................................................... 13
SANDO BUDOWNICTWO POLSKA Sp. z o.o.................. 27
GLOBAL ENERGY SERVICES SIEMSA, S.A ..................... 13
SENER Sp. z o.o........................................................... 27
GMS KANCELARIA ADWOKATÓW
SEQUOIA Sp. z o.o....................................................... 27
I RADCÓW PRAWNYCH, ............................................. 14
SOŁTYSIŃSKI KAWECKI & SZLĘZAK
GRUP UE Polska Sp. z o.o............................................. 14
Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Sp. k........ 28
GRUPO ALDESA........................................................... 14
STOLAREK & GRABALSKI
HOTELE WARSZAWSKIE SYRENA Sp. z o. o................... 14
KANCELARIA PRAWNICZA Sp. k................................... 28
HISPÁNICA DE AVIACIÓN, S.A.
STOWARZYSZENIE ENERGII ODNAWIALNEJ . ............... 28
HELISECO Sp. z o. o..................................................... 16
STOVIT GROUP Sp. z o.o. ............................................ 28
Iberdrola Renewables Polska Sp. z o.o......................... 16
TMF POLAND Sp. z o.o................................................ 30
IDOM Inżynieria, Architektura i Doradztwo Sp. z o.o.... 16
Touch&Try Sp. z o.o..................................................... 30
ILOVEACEITE POLSKA................................................... 16
URÍA MENÉNDEZ......................................................... 30
INGAFOR POLAND Sp. z o.o......................................... 17
WITKOWSKI & PARTNERZY KANCELARIA PRAWNA...... 30
INSTYTUT LOTNICTWA ................................................ 17
WYBOROWA S.A.......................................................... 31
INTERCONTINENTAL WARSZAWA
ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A.................... 31
(SIENNA HOTEL Sp. z o.o.)........................................... 17
ZBM Inwestor Zastępczy Sp. z o.o................................ 31
KALWAS I WSPÓLNICY
KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH S.C...................... 18
KANCELARIA PRAWNA WIEWIÓRSKI........................... 18
KOCHAŃSKI ZIĘBA RĄPAŁA I PARTNERZY Sp.j............... 18
KPMG Sp. z o.o............................................................ 18
PHiG_Folder_2012_cover_PL.indd 2
POLSKO-HISZPAŃSKA IZBA GOSPODARCZA
Aby zostać Członkiem Polsko-Hiszpańskiej Izby Gospodarczej, należy przesłać wypełnioną Deklarację
Członkowską znajdującą się na ostatniej stronie folderu, oraz uregulować opłatę członkowską na
wskazane konto bankowe.
Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza (PHIG) to oficjalna niedochodowa instytucja pozarządowa, zrzeszona w Krajowej
Deklarację Członkowską należy przesłać do Biura Izby na adres:
Sławomir Łuczak
IOS S.A........................................................................ 17
Przyłącz się do Polsko-Hiszpańskiej Izby Gospodarczej, to miejsce dla Twojej Firmy!
Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza
ul. Arabska 9
03-977 Warszawa
fax 22 511 15 71
email: [email protected]
Wersja elektroniczna Deklaracji dostępna jest także na stronach www.phig.pl w dziale „Firmy
Członkowskie-Zapisz się”
Izbie Gospodarczej, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym KRS 0000109904, która powstała w roku 2000
z inicjatywy polskich i hiszpańskich przedsiębiorców.
Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza ma jeden podstawowy cel: służyć pomocą Firmom Członkowskim,
zainteresowanym współpracą polsko – hiszpańską.
Chronimy i reprezentujemy interesy naszych Członków, pomagamy w lepszym wykorzystaniu potencjału ich
Przedsiębiorstw.
Ułatwiamy poszukiwanie partnerów handlowych, rozpowszechniamy informacje o działalności zrzeszonych w Izbie
Firm tak w Polsce jak i w Hiszpanii. Staramy się, aby wiadomość o ich produktach, usługach i ofercie trafiała do jak
najszerszego grona zainteresowanych odbiorców.
Służymy informacjami rynkowymi i finansowo – ekonomicznymi dla promowania eksportu oraz współpracy naukowo
– techniczno – przemysłowej. Propagujemy światowe osiągnięcia naukowe, organizacyjne i techniczne.
Regularnie wydajemy Newsletter i Folder Izby. Na naszych stronach internetowych i w naszych wydawnictwach
Członkowie Izby mogą bezpłatnie umieszczać swoje dane, promując swoje przedsiębiorstwa, określając także rodzaj
poszukiwanej współpracy.
WSPÓŁPRACA OFICJALNA
AMBASADA KRÓLESTWA HISZPANII
EMBAJADA DE ESPAÑA EN LA REPÚBLICA DE POLONIA
AMBASADA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W MADRYCIE
EMBAJADA DE LA REPÚBLICA DE POLONIA EN MADRID
Kancelaria
Cancillería
ul. Myśliwiecka 4
00-459 Warszawa
Tel.: (+48) 22 622 42 50
Fax.: (+48) 22 622 64 08
c/Guisando 23 bis
28035 Madrid
Tel.: (+34) 91 373 66 05
Fax.: (+34) 91 373 6624
e-mail: [email protected]
Biuro Radcy Handlowego
Oficina Económica y Comercial
ul. Genewska 16
03-963 Varsovia
Tel.: (+48) 22 617 94 08
Fax.: (+48) 22 617 29 11
NAJWYŻSZA RADA IZB GOSPODARCZYCH HISZPANII
CONSEJO SUPERIOR DE CÁMARAS DE COMERCIO
Tel.: (+34) 91 590 6955
Fax.: (+34) 91 590 69 59
e-mail: [email protected]
www.camaras.org
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji
Departamento de Promoción de Comercio e Inversiones
Avda del Dr. Arce, 25
28002 Madrid
Tel.: (+34) 91 590 12 80
Fax: (+34) 91 561 51 08
e-mail: [email protected]
www.madrid.polemb.net
Wpisowe w wysokości 500 (pięciuset) PLN i składkę członkowską za 12 miesięcy, tj. kwotę w wysokości
2 500 (dwóch tysięcy pięciuset) PLN prosimy wpłacać na konto Izby:
Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza
KONTAKT
Polsko – Hiszpańska Izba Gospodarcza
Kredyt Bank S.A. VIII Oddział, filia nr 1 w Warszawie
Cámara de Comercio Polaco-Española
32 1500 1878 1211 9002 3117 0000
ul. Arabska 9
03-977 Warszawa
tel. 22 511 15 70; fax. 22 511 15 71
www.phig.pl | email: [email protected]
KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA
CÁMARA NACIONAL POLACA
ul. Trębacka 4
00-074 Warszawa
Tel.: (+48) 22 630 96 00
Fax.: (+48) 22 827 46 73
e-mail: [email protected]
www.kig.pl
2012-09-19 11:45:39

Podobne dokumenty