KARTA ZGŁOSZENIA VII ANDRZEJKOWY FESTIWAL TALENTÓW

Komentarze

Transkrypt

KARTA ZGŁOSZENIA VII ANDRZEJKOWY FESTIWAL TALENTÓW
KARTA ZGŁOSZENIA
VII ANDRZEJKOWY FESTIWAL TALENTÓW
Szkoła
Imię i nazwisko uczestnika/uczestników
Nazwa grupy(opcjonalnie)
Rodzaj występu
(muzyka, taniec, aktorstwo, inne)
Zapotrzebowanie techniczne
(mikrofony, statyw, materac, krzesło itp.)
Repertuar/zwięzły opis prezentacji
Dane kontaktowe opiekuna grupy
(telefon/ email)
Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Organizatora wizerunku wykonawcy i jego
twórczości w mediach.
……………………………………………..
Podpis opiekuna

Podobne dokumenty