33-318-09_zal.3

Komentarze

Transkrypt

33-318-09_zal.3
Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXIII/318/09
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 10 grudnia 2009 r.
STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W § 1 PKT 9 UCHWAŁY
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa +
pojazd silnikowy (w tonach)
nie mniej niŜ
mniej niŜ
Stawka podatku w złotych
12
18
oś jezdna (osie)
z zawieszeniem
pneumatycznym lub
zawieszeniem
uznanym za
równowaŜne
Jedna oś
747,00
18
25
869,00
955,00
1.012,00
1.366,00
25
inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych
923,00
Dwie osie
12
28
936,00
949,00
28
33
983,00
1.450,00
33
38
1.001,00
1.498,00
1.330,00
1.978,00
910,00
1.580,00
1.338,00
2.008,00
38
Trzy osie
12
38
38

Podobne dokumenty