KPP SŁUPCA RAJD SAMOCHODOWY

Komentarze

Transkrypt

KPP SŁUPCA RAJD SAMOCHODOWY
KPP SŁUPCA
Źródło: http://www.slupca.policja.gov.pl/w23/prewencja/spotkania-z-bezpieczens/119803,Rajd-Samochodowy.html
Wygenerowano: Piątek, 3 marca 2017, 16:28
RAJD SAMOCHODOWY
Komenda Powiatowa Policji w Słupcy wspólnie z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu
Drogowego w Koninie zorganizowała IV Samochodowy Rajd Nawigacyjny dla Samorządowców.
Impreza odbyła się 6 listopada i adresowana była do pracowników instytucji z byłego województwa
konińskiego. Głównym celem przedsięwzięcia było doskonalenie techniki jazdy samochodem oraz
poprawa bezpieczeństwa na drogach. Rajd objął honorowym patronatem Starosta Słupecki.
W rajdzie uczestniczyło 11 dwuosobowych drużyn z powiatu słupeckiego i konińskiego. Trasa liczyła 63 km i
przebiegała przez miasto Konin, dwie gminy powiatu konińskiego i gminę Ostrowite w powiecie słupeckim, gdzie
wyznaczono metę. Na początku wszyscy musieli sprawdzić swoją wiedzę teoretyczną z zakresu przepisów ruchu
drogowego rozwiązując test. Następnie drużyny wyposażone w mapki ruszyły w teren. Na trasie wyznaczono
cztery punkty kontrolne.
Dokładnie wyliczono czas na pokonanie drogi rajdu, naliczano punkty karne za zbyt późne i zbyt szybkie
pojawienie się na mecie.
Ostatni etap stanowił tor sprawnościowy, gdzie sprawdzano technikę jazdy.
Kierowcom najwięcej trudności sprawiło dobiegnięcie do samochodu w alkogoglach, otwarcie drzwi i poszukanie
stacyjki bez zdejmowania „promilowych okularów”.Nad organizacją i porządkiem imprezy czuwali słupeccy
policjanci wspomagani przez kolegów z Konina i strażaków z Ostrowitego.
Dwie drużyny nie ukończyły rajdu. Zwyciężyła drużyna ze Starostwa Powiatowego z Konina, II miejsce zajęli
pracownicy Urzędu Miasta ze Sompolna, a III miejsce przypadło w udziale Urzędowi Miasta ze Słupcy. Na
zwycięzców czekały cenne nagrody: nawigacja satelitarna, CB radio i kosmetyki samochodowe. Nagrody
wręczali obecni na uroczystości przedstawiciel Starosty Słupeckiego p. Gotowała, Dyrektor WORD w Koninie p.
Korytkowski, Komendant KPP w Słupcy podinsp. W. Trzaskawski oraz Wójt H. Tylman. Wszyscy uczestnicy
otrzymali upominki ufundowane przez Wójta Gminy Ostrowite.
Ocena: 0/5 (0)
Tweetnij

Podobne dokumenty