GIMNAZJALNY TURNIEJ KOSZYKÓWKI O PUCHAR REKTORA

Komentarze

Transkrypt

GIMNAZJALNY TURNIEJ KOSZYKÓWKI O PUCHAR REKTORA
GIMNAZJALNY TURNIEJ KOSZYKÓWKI
O PUCHAR REKTORA PWSZ W KOSZALINIE
CEL:
Popularyzacja gry w piłkę koszykową oraz stworzenie możliwości atrakcyjnego spędzenia wolnego
czasu w warunkach zdrowej sportowej rywalizacji.
ORGANIZATOR:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie, ul.Leśna1
TERMIN: 23-24 maja od godz. 11.30
odprawa techniczna: godz. 11.00
MIEJSCE:
Hala sportowa przy PWSZ w Koszalinie, ul. Leśna 1
UCZESTNICY:
10 osobowe zespoły (chłopcy + dziewczęta) reprezentujące gimnazja.
REGULAMIN ROZGRYWEK:
W rozgrywkach biorą udział 10 osobowe zespoły mieszane dziewcząt i chłopców.
W czasie gry na boisku muszą przebywać co najmniej dwie uczennice.
Czas gry 2x10 min. z 2 minutową przerwą. Do czasu gry nie wlicza się czasu na wykonanie rzutów
wolnych oraz przerw na żądanie (1 w czasie połowy). W przypadku remisu w regulaminowym
czasie gry- dogrywka 3 min. aż do rozstrzygnięcia. Pozostałe przepisy jak w przepisach PZKosz.
Szczegółowy terminarz rozgrywek zostanie przekazany po dokonaniu zgłoszeń.
W turnieju szkołę może reprezentować jeden zespół.
Obsadę sędziowską i organizacyjną zapewniają studenci i nauczyciele PWSZ w Koszalinie.
Zgłoszenia drużyn należy przekazać pisemnie (na karcie zgłoszenia) do dnia 29 marca 2013r. na
adres szkoły:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1
75-582 Koszalin
faksem: 94 341 65 86
lub drogą elektroniczną: [email protected]
osoby odpowiedzialne za organizację:
dr Janusz Płaczek,
mgr Waldemar Szpakowski – Kierownik Zakładu Wychowania Fizycznego (nr tel. 609 998 607)

Podobne dokumenty