1. Skroniowy, 2. Żwacz, 3. Mostkowo

Komentarze

Transkrypt

1. Skroniowy, 2. Żwacz, 3. Mostkowo
1. Skroniowy, 2. Żwacz, 3. Mostkowo-gnykowy, 4. Mostkowo-obojczykowo-sutkowy, s.
Piersiowy większy, 6. Zębaty przedni, 7. Skośny zewnętrzny, 8. Ramienno-promieniowy, 9.
Napinacz powięzi szerokiej, 10. Biodrowo-lędźwiowy, 11. Grzebieniowy, 12. Glistowate, 13.
Krawiecki, 14. Prostownik długi palucha, 15. Prostownik długi palców, 16. Płaszczkowaty,
17. Piszczelowy przedni, 18. Brzuchaty łydki, 19. Czworogłowy uda, 20. Przywodziciel
wielki, 21. Przywodziciel długi, 22. Zginacz powierzchowny palców, 23. Dłoniowy długi, 24.
Zginacz promieniowy nadgarstka, 25. Zginacz łokciowy nadgarstka, 26. Prosty brzucha, 27.
Trójgłowy, 28. Ramienny, 29. Dwugłowy ramienia, 30. Naramienny, 31. Czworoboczny, 32.
Okrężny ust, 33. Okrężny oka, 34. Czołowy
1. Obły mniejszy, 2. Obły większy, 3. Trójgłowy ramienia, 4. Przywodziciel wielki, 5.
Obszerny boczny, 6. Głowa długa dwugłowego uda, 7. Półścięgnisty, 8. Smukły, 9. Brzuchaty
łydki, 10. Płaszczkowaty, 11. Ścięgno Achillesa, 12. Strzałkowy długi, 13. Półbłoniasty, 14.
Pośladkowy wielki, 15. Zginacz łokciowy nadgarstka, 16. Prostownik krótki kciuka, 17.
Odwodziciel długi kciuka, 18. Najszerszy grzbietu, 19. Skośny zewnętrzny,
20. Naramienny, 21. Czworoboczny, 22. Mostkowo·obojczykowo·sutkowy, 23. Potyliczny,
24. Skroniowy, 25. Ścięgno Achillesa, 26. Prostownik długi palców, 27. Głowa boczna
brzuchatego łydki, 28. Piszczelowy przedni, 29. Pasmo biodrowo· piszczelowe, 30.
Prostownik łokciowy nadgarstka, 31. Czworogłowy (obszerny boczny), 32. Prostownik
palców, 33. Napinacz powięzi szerokiej, 34. Prostownik promieniowy długi nadgarstka, 35.
Ramienno·promieniowy, 36. Dwugłowy ramienia, 37. Ramienny, 38. Zębaty przedni, 39.
Głowa boczna trójgłowego, 40. Piersiowy większy, 41. Dźwigacz łopatki, 42. Czołowy
1. Czworoboczny, 2. Najszerszy grzbietu, 3. Skośny zewnętrzny, 4. Powięź piersiowolędźwiowa
1. Półkolcowy głowy, 2. Zębaty tylny górny, 3. Międzyżebrowe zewnętrzne, 4. Prostownik
grzbietu, 5. Zębaty tylny dolny, 6. Skośny wewnętrzny, 7. Więzadło krzyżowo · guzowe, 8.
Wielodzielny, 9. Czworoboczny lędźwi, 10. Półkolcowy klatki piersiowej, 11. Rotatory, 12.
Półkolcowy szyi, 13. Pochyły tylny, 14. Skośny dolny głowy, 15. Prosty tylny większy
głowy, 16. Prosty tylny mniejszy głowy, 17. Skośny górny głowy
1. Piersiowy większy, 2. Piersiowy mniejszy, 3. Międzyżebrowe wewnętrzne, 4. Najszerszy
grzbietu, 5. Skośny wewnętrzny brzucha, 6. Prosty brzucha, 7. Poprzeczny brzucha, 8. Skośny
zewnętrzny brzucha, 9. Zębaty przedni, 10. Piersiowy większy
1. Mięśnie międzyżebrowe wewnętrzne i najgłębsze, 2. Opłucna śród piersi owa, 3. Przepona,
4. Czworoboczny lędźwi, 5. Poprzeczny brzucha, 6. Lędźwiowy większy, 7. Biodrowy, 8.
Gruszkowaty, 9. Dźwigacz odbytu (biodrowo-guziczny, łonowo-guziczny i łonowoodbytniczy), 10. Międzyżebrowe wewnętrzne, 11. Międzyżebrowe zewnętrzne, 12. Dziesiąte
żebro, 13. Obojczyk, 14. Pierwsze żebro, 15. Rękojeść mostka
1. Środek ścięgnisty przepony, 2. Osierdzie (odcięte), 3. Opłucna żebrowa ścienna, 4. Przełyk,
5. Aorta, 6. Trzon kręgu, 7. Rdzeń kręgowy, 8. Żyła nieparzysta, 9. Żyła główna dolna, 10.
Opłucna ścienna przeponowa, 11. Nerw przeponowy prawy, 12. Mostek
1. Żyła główna dolna, 2. Aorta brzuszna, 3. Odnoga prawa przepony, 4. Kręgosłup, 5. Odnoga
lewa przepony, 6. Pień trzewny, 7. Przełyk. 8. Czworoboczny lędźwi, 9. Ścięgno centralne
przepony, 10. Mostek
1. Kulszowo-jamisty, 2. Opuszkowo-gąbczasty, 3. Poprzeczny głęboki krocza, 4. Poprzeczny
powierzchowny krocza, 5. Odbyt, 6. Zasłaniacz wewnętrzny, 7. Guziczny, 8. Kość guziczna,
9. Pośladkowy wielki, 10. Biodrowo-guziczny, 11. tonowo-guziczny, 12. Guz kulszowy, 13.
Zwieracz zewnętrzny odbytu, 14. Szew pośrodkowy, 15. Gałąź kości kulszowej, 16. Prącie,
17. Kulszowo-jamisty, 18. Opuszkowo-gąbczasty, 19. Wejście do pochwy, 20. Poprzeczny
powierzchowny krocza, 21. Zwieracz zewnętrzny odbytu, 22. Odbyt, 23. Pośladkowy wielki,
24. Kość guziczna, 25. Biodrowo-guziczny, 26. Łonowo-guziczny, 27. Poprzeczny głęboki
krocza, 28. Zwieracz cewki moczowej, 29. Cewka moczowa

Podobne dokumenty