InŜynier Serwisu Programista – Automatyk Konstruktor – Elektryk

Komentarze

Transkrypt

InŜynier Serwisu Programista – Automatyk Konstruktor – Elektryk
AMP Sp. z o.o.
Chociule 36D
66-200 Świebodzin
TECHNOLOGIE PVD, CVD
PIECE PRÓśNIOWE
PIECE ATMOSFEROWE
MYJKI PRZEMYSŁOWE
MODERNIZACJA PIECÓW
CZĘŚCI ZAMIENNE
tel. (68) 382 26 44
http:// www.amphtt.com
e-mail: [email protected]
fax:(68) 382 26 40
NIP: 927-183-92-80
AMP Sp. z o.o. Technologie Obróbki Cieplnej
Jest firmą innowacyjną działającą na rynku od 2004 roku,
w związku z dynamicznym rozwojem poszukuję kandydatów na stanowisko
InŜynier Serwisu
Specjalność: InŜynier elektryk, energoelektryk lub inŜynier ze specjalnością: układy
pomiarowe, projektant układów pomiarowych
Programista – Automatyk
Specjalność: programowanie układów PLC, SCADA, C++, projektowanie grafiki do
sterowania PLC
Konstruktor – Elektryk
Specjalność: inŜynier elektryk lub energoelektryk ze znajomością układów PLC
Wymagania dodatkowe jakie powinni spełniać kandydaci:
- wykształcenie wyŜsze,
- poŜądane 2-3 letnie doświadczenie zawodowe w zakładzie produkcyjnym;
- uprawnienia elektryczne do 1kV
- uprawnienia do wykonywania pomiarów elektrycznych mile widziane,
- praktyczna znajomość obsługi komputera, w tym systemów CAD / systemów PLC
- znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;
- dyspozycyjność, komunikatywność;
- umiejętność pracy w stresie;
- zdolności organizatorskie;
- zorientowanie na sukces;
- umiejętność przewodzenia grupie.
Oferujemy:
- stabilne i atrakcyjne warunki zatrudnienia w międzynarodowym środowisku;
- szerokie moŜliwości rozwoju zawodowego.
Zgłoszenia i informacje:
Oferty (CV + list motywacyjny) kandydaci powinni składać pocztą elektroniczną na adres [email protected]
Więcej informacji moŜna uzyskać pod nr telefonu (68) 382 26 44
Zapewniamy pełną poufność!
Uprzejmie informujemy, Ŝe skontaktujemy się z wybranymi osobami!
Prosimy o zamieszczenie w dokumentach następującej klauzuli: „WyraŜam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych
osobowych z dn. 29.08.1997 Dz. Ust. nr 133, poz. 883”).

Podobne dokumenty