Ilcusiana nr 3

Komentarze

Transkrypt

Ilcusiana nr 3
Ilcusiana nr 3
Spis treści
Wstęp
Dariusz Rozmus
Srebrne zamieszanie
Wojciech Głowa, Aldona Garbacz-Klempka, Dariusz Rozmus
Olkuski ołów na Rynku Głównym w Krakowie
Jerzy Roś
Badania archeologiczne w Olkuszu ‘2010
Jacek Sypień
Szpital w Jaroszowcu i jego niezwykły architekt
Rafał Jaworski
Przybrał pseudonim boga wojny: Piotr Przemyski „Ares” – żołnierz „Hardego”
Krzysztof Goc
Służby PRL a „sprawa bolesławska”
Franciszek Lisowski
Tu był początek… (Kilka słów o historii Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego)
Emilia Kotnis – Górka
Arkadiusz Protasiuk – ostatni lot w chmurach
Notatki o autorach

Podobne dokumenty