Ładowarka LZ12/400 do bezobsługowych akumulatorów kwasowych

Komentarze

Transkrypt

Ładowarka LZ12/400 do bezobsługowych akumulatorów kwasowych
Ładowarka LZ12/400 do bezobsługowych akumulatorów kwasowych
(żelowych lub AGM)
Ładowarka służy do ładowania bezobsługowych akumulatorów kwasowych (AGM lub żelowych)
o napięciu 12V i pojemności od 1300mAh do 7000mAh (1,3Ah – 7Ah). Czas ładowania akumulatora zależny
jest od pojemności i stanu rozładowania i może wynosić od 10 minut do 24 godzin.
Ładowarka jest wykonana w obudowie z tworzywa ABS uformowanej jako wtyczka sieciowa
z przewodem przyłączeniowym zakończonym złączami konektorowymi. Na wierzchniej części obudowy
znajdują się dwa sygnalizatory LED mówiące o stanie pracy ładowarki:

LED czerwony sygnalizuje obecność napięcia w sieci,

LED zielony informuje o przepływie prądu ładowania o wartości samo regulowanej w zakresie 120mA
do 400mA.
Napięcie wyjściowe ładowarki, w zależności od stopnia rozładowania, jest automatycznie regulowane i nie
przekracza 14,8V.
Po podłączeniu ładowarki do sieci zapali się czerwony LED. Po prawidłowym podłączeniu
akumulatora, biegun czerwony z plusem, czarny z minusem akumulatora, zapali się zielony LED.
Brak świecenia zielonego LED-a tuż po podłączeniu akumulatora świadczy o braku kontaktu ładowarki
z akumulatorem. Akumulator należy uznać za naładowany po zgaśnięciu zielonego LED-a w trakcie ładowania.
Zwarcie lub odwrotne podłączenie złącz konektorowych do akumulatora może doprowadzić
do przegrzania ładowarki, co w konsekwencji grozi jej zniszczeniem. Krótkotrwałe zwarcie złącz
konektorowych nie grozi uszkodzeniem ładowarki. Na ładowarkę udzielana jest 24-miesięczna gwarancja
licząc od daty sprzedaży.
UWAGA!!!
WSZELKIE DOKONANE WE WŁASNYM ZAKRESIE PRZERÓBKI ZASILACZA MOGA BYĆ
PRZYCZYNĄ POGORSZENIA WARUNKÓW BEZPIECZEŃSTWA JEGO UŻYTKOWANIA I
MOGĄ NARAZIĆ UŻYTKOWNIKA NA PORAŻENIE PRĄDEM ELEKTRYCZNYM LUB
USZKODZENIE ZASILANYCH URZĄDZEŃ.
Zasilacza nie wyrzucać razem z innymi odpadami. Po eksploatacji przekazać do punktu zbiórki zużytego
sprzętu elektrycznego celem recyklingu.
PRODUKT POLSKI

Podobne dokumenty