Program szkolenia - Budoserwis Z.U.H. Sp. z o.o.

Komentarze

Transkrypt

Program szkolenia - Budoserwis Z.U.H. Sp. z o.o.
BUDOSERWIS Z.U.H Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 31, 41-500 Chorzów
Agencja Reklamy, Promocji i Szkoleń
P R OG RA M SZ KO L EN IA
TEMAT SZKOLENIA
Możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych na
realizację inwestycji termomodernizacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 20142020
TERMIN SZKOLENIA
09.11.2015 r. godz. 8.00 – 16.00
MIEJSCE SZKOLENIA
Chorzów, ul. Kościuszki 31
PROWADZĄCY
Agnieszka Sosnowska
Zakres szkolenia:
I. Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i zasady ubiegania się o
dofinansowanie:
 krajowe i zagraniczne źródła finansowania
 zasady kwalifikowalności i poziom dofinansowania
 procedury udziału w naborze i ocena wniosków
 zasady przygotowania wniosku o dofinansowanie oraz niezbędnych załączników
II. Praktyczne aspekty realizacji i rozliczania projektów współfinansowanych ze środków
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020
 realizacja inwestycji
 przygotowanie wniosków o płatność
 niezbędne dokumenty do rozliczenia projektu
 promocja projektu

Podobne dokumenty