III Memoriał Jaśmina - Lubelski Związek Hodowców Koni

Komentarze

Transkrypt

III Memoriał Jaśmina - Lubelski Związek Hodowców Koni
III Memoriał Jaśmina
W dniach 18-19 lipca br. na terenie Ośrodka Jeździecko-Hodowlanego Państwa
Katarzyny i Zbigniewa Żurawiczów w Bukowej Małej pow. chełmski odbył się III Memoriał
Jaśmina traktowany jako eliminacje do Czempionatu Ogólnopolskiego Koni Huculskich.
Zgromadził on 14 ekip z różnych stron kraju. Ogółem w zawodach uczestniczyło 36 koni rasy
huculskiej: 7 ogierów, 26 klaczy, 3 wałachy oraz 3 konie małe.
Uroczystego otwarcia zawodów dokonał gospodarz Ośrodka – Pan Zbigniew Żurawicz.
Pierwszego dnia odbyła się ocena płytowa oraz ścieżka do próby dzielności i eliminacji do
Czempionatu Ogólnopolskiego Koni Huculskich.
Komisja oceniała konie w następującym składzie: przewodniczący dr Maciej Jackowski
oraz członkowie Andrzej Kosior oraz Katarzyna Milbrat z LZHK. Komisja dokonała oceny
płytowej zaprezentowanych koni, wybierając najbardziej poprawne i typowe dla rasy ogiery
i klacze. Czempionem ogierów został wybrany ogier NASIR po Jaśmin od Neretwa po Baca,
własności SKH Gładyszów, wiceczempionem ogier WIRAŻ po Puszkar od Wiera II po
Puszczyk, własności Wojciecha Pelca z Małkowic, woj. podkarpackie.
Czempionką klaczy wybrano klacz SOBÓTKA po Jaśmin od Sewilla po Nestor, własności
SKH Gładyszów a wiceczempionką klacz AZALIA po Ousor VIII-50 od Astelia po Nokturn
własności Gospodarstwa Pomocniczego przy BPN w Ustrzykach Górnych.
W pierwszym dniu zawodów została rozegrana, jako pierwsza, ścieżka do próby dzielności,
którą zwyciężyła klacz BONITA po Sukces od
Bona po Wakant własności Agnieszki
Dubielewskiej zam. Wólka Rokicka. W rozegranej ścieżce huculskiej będącej eliminacją do
Czempionatu Ogólnopolskiego Koni Rasy Huculskiej jak i w klasyfikacji końcowej pierwsze
miejsce zajął wałach SZLAK po Saracen od Szamanka po Jaśmin własności Zbigniewa
Żurawicza zam. Bukowa Mała.
W drugim dniu Memoriału rozegrana została sportowa ścieżka huculska, którą wygrała
klacz POLISA po Szafir od Puma po Puszczyk własności Grzegorza Pelca z Małkowic.
Ponadto w deszczowej scenerii zostały rozegrane konkursy skoków i powożenia.
Właściciele koni biorących udział w ścieżce zostali uhonorowani licznymi nagrodami
rzeczowymi
ufundowanymi przez organizatorów; OJH Żurawiejka,
Hodowców Koni,
Lubelski Związek
przez władze gminy Sawin oraz przez pozostałych sponsorów, a konie
uczestniczące w zawodach okolicznościowymi flos.

Podobne dokumenty