Diagnostyka systemowa WABCO - inform.wabco

Komentarze

Transkrypt

Diagnostyka systemowa WABCO - inform.wabco
DIAGNOZA
WYKAZ PRODUKTÓW
DIAGNOZA
WYKAZ PRODUKTÓW
Wydanie 10
Niniejsza publikacja nie jest objęta regularnymi
aktualizacjami.
Aktualną wersję można znaleźć pod adresem
http://www.wabco.info/8150900373
© 2015/2016 WABCO Europe BVBA – wszelkie prawa
zastrzeżone.
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian.
Wersja 1 / 02.2015 (pl)
815 090 037 3
Spis treści
Spis treści
1
Spis skrótów...................................................................................................................................................... 4
2
Wskazówki ogólne............................................................................................................................................ 5
3Wprowadzenie................................................................................................................................................... 8
4
Diagnostyka systemowa WABCO.................................................................................................................... 8
4.1
Oprogramowanie diagnostyczne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
4.1.1
Zamawianie oprogramowania diagnostycznego........................................................................ 9
4.1.2
Przegląd oprogramowania diagnostycznego........................................................................... 10
4.1.3
Instalacja oprogramowania diagnostycznego.......................................................................... 12
4.1.4
Program SD WABCO............................................................................................................... 13
4.1.5
Moduł wyszukiwarki do oprogramowania diagnostycznego..................................................... 13
4.1.6
Newsletter diagnostyczny........................................................................................................ 14
4.1.6.1
Abonament newslettera diagnostycznego WABCO................................................ 14
4.1.7
Umowa licencyjna.................................................................................................................... 15
4.1.8
Aktywacja oprogramowania diagnostycznego......................................................................... 15
4.1.9
Wersja licencji.......................................................................................................................... 16
4.1.10 Rozszerzone uprawnienia (PIN).............................................................................................. 17
4.1.10.1 Wersja PIN.............................................................................................................. 17
4.2
5
4.2.1
PC / Laptop.............................................................................................................................. 18
4.2.2
Interfejs diagnostyczny............................................................................................................. 18
Przewód do diagnozy..................................................................................................................................... 19
5.1
Walizka z akcesoriami diagnostycznymi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
5.2
ABS/ASR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
5.2.1
ABS B 4-kanałowy (pojazd silnikowy)...................................................................................... 21
5.2.2
ABS/ASR C 4-kanałowy (pojazd silnikowy)............................................................................. 21
5.2.3
ABS/ASR C 6-kanałowy (pojazd silnikowy)............................................................................. 21
5.2.4
ABS/ASR D/E (pojazd silnikowy)............................................................................................. 22
5.2.5
ABS Vario C (przyczepa)......................................................................................................... 22
5.2.6
Instalacja hydrauliczna ABS..................................................................................................... 22
5.2.7
ABS VCS I (przyczepa)............................................................................................................ 23
5.2.8
ABS VCS II (przyczepa)........................................................................................................... 23
5.2.9
ATC / HVAC.............................................................................................................................. 24
5.3
CAN Viewer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
5.4
EBS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
5.5
2
Sprzęt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
5.4.1
EBS EPB (Mercedes)............................................................................................................... 25
5.4.2
EBS Euro (pojazd silnikowy).................................................................................................... 25
5.4.3
TEBS (przyczepa).................................................................................................................... 26
ECAS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
5.5.1
ECAS/ESAC (pojazd silnikowy)............................................................................................... 26
5.5.2
ECAS/ESAC (Mercedes).......................................................................................................... 27
Spis treści
5.5.3
ECAS/ESAC (MAN, Iveco)....................................................................................................... 27
5.5.4
ECAS (przyczepa).................................................................................................................... 27
5.6
EPS (pojazd silnikowy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
5.7
ETS (autobus). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
5.8
IVTM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
5.9
MTS (autobus). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
5.10 System ostrzegania o opuszczeniu pasa jazdy (Lane Departure Warning System). . . . . . . . . . . . . . . 29
5.11 Trailer Central Electronic (przyczepa). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
5.12 ZBR (CVC). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
5.13 Łącznik OBD Multiswitch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
5.14 Autobus Solaris. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
6
Urządzenia kontrolne i dodatkowe................................................................................................................ 30
6.1
Walizka kontrolna do pneumatycznych układów hamulcowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
6.2
Walizka do sprawdzania instalacji pneumatycznych „w rolnictwie”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
6.3
Manometry. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
6.4
Urządzenie kontrolne ALB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
6.5
Urządzenie regulacyjne do ALB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
6.6
Wtyczka kontrolna ABS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
6.7
Wtyk kodów migowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
6.8
WABCO Compact Tester II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
6.9
Wykrywacz nieszczelności WABCO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
6.10 Transmiter ultradźwiękowy WABCO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
6.11 Mobilne stanowisko kontrolne WABCO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
7W.EASY® ........................................................................................................................................................ 34
7.1
Rozwiązania diagnostyczne do pojazdów użytkowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
7.2
W.EASY Trailer Power. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
3
Spis skrótów
1
Spis skrótów
SKRÓT
ZNACZENIE
ABS
(z angielskiego: Anti-Lock Braking System); układ zapobiegający blokowaniu kół
ALB
(z niemieckiego: Automatisch Lastabhängige Bremskraftregelung); automatyczny regulator siły
hamowania zależny od obciążenia
AMT
(z angielskiego: Automated Manual Transmission); zautomatyzowana manualna skrzynia biegów
APS
(z angielskiego: Air Processing System); system uzdatniania powietrza
ASR
(z niemieckiego: Antriebs-Schlupf-Regelung); regulacja poślizgu napędowego
ATC/ATR
(z angielskiego: Automatic Temperature Control); automatyczna regulacja temperatury
CAN
(z angielskiego: Controller Area Network); asynchroniczny, szeregowy system magistrali danych do
łączenia sterowników pojazdów samochodowych w sieć
CBU
(z angielskiego: Central Brake Unit); centralne urządzenie hamujące
CDC
(z angielskiego: Cruise Distance Control); kontrola odstępu podczas jazdy
E-APU
(z angielskiego: Electronic Air Processing Unit); elektroniczny układ uzdatniania powietrza
EBS
(z angielskiego: Electronic Braking System); elektronicznie sterowany układ hamulcowy
ECAS
(z angielskiego Electronically Controlled Air Suspension); elektronicznie sterowany pneumatyczny układ
zawieszenia pneumatycznego
ECU
(z angielskiego: Electronic Control Unit); sterownik elektroniczny
ENR
(z niemieckiego: Elektronische Niveau-Regelung), elektroniczna regulacja poziomu
EPB
(z angielskiego: Electro-Pneumatic Brake); elektropneumatyczny układ hamulcowy (ekwiwalent EBS)
EPS
(z angielskiego: Electronic Power Shift); elektropneumatyczny układ zmiany biegów
ESC
(z angielskiego: Electronic Stability Control); elektroniczny program stabilizacji
ESAC
(z angielskiego: Electronic Shock Absorber Control); elektronicznie sterowany układ amortyzacji
podwozia
ETS
(z niemieckiego: Elektronische Türsteuerung); elektroniczne sterowanie drzwiami
HBS
(z niemieckiego: Hydraulisches Anti-Blockier-System); hydrauliczny system zapobiegający blokowaniu
HPB
(z angielskiego: Hydraulic Power Brake); hydrauliczny układ hamulcowy ze wspomaganiem
ITC
(z angielskiego: Integrated Temperature Control); wbudowany układ sterowania temperaturą
(terminologia DAF dla ATC)
IVTM
(z angielskiego: Integrated Vehicle Tire Pressure Monitoring system for commercial vehicles); system
monitorowania ciśnienia powietrza w oponach w pojazdach użytkowych
KWP K
Dwukierunkowa, jednoprzewodowa magistrala do przesyłu danych w pojazdach
LDWS
(z angielskiego: Lane Departure Warning System); system ostrzegania o zmianie toru jazdy
MTS
(z niemieckiego: Modulare Tür-Steuerung); modularny system sterowania drzwi (dla autobusów)
OBD
(z niemieckiego: On-Board-Diagnose); system diagnozy pokładowej
ODR
(z angielskiego: Operating Data Recorder); pamięć danych roboczych
PC
(z angielskiego: Personal Computer); komputer osobisty
SAE
(z angielskiego: Society of Automotive Engineers); Stowarzyszenie Inżynierów Motoryzacji
SD
(z niemieckiego: Software Diagnose); diagnoza programowa
TEBS
(z angielskiego Electronic Braking System for Trailers); elektronicznie sterowany układ hamulcowy do
przyczep
TECAS
(z angielskiego: Electronically Controlled Air Suspension for Trailers); elektronicznie sterowane
zawieszenie pneumatyczne przyczep
TRR
(z angielskiego: Trailer Router / Repeater); router/repeater przyczepy
USB
(z angielskiego: Universal Serial Bus); szeregowy system magistrali, służący do łączenia komputera
z urządzeniami zewnętrznymi
VCS
(z angielskiego: Vario-Compact-System); kompaktowy układ ABS do przyczep
ZBR
(z niemieckiego: Zentraler Bord-Rechner); centralny komputer pokładowy
4
Wskazówki ogólne
2
Wskazówki ogólne
Wykluczenie odpowiedzialności
Nie ponosimy odpowiedzialności za prawidłowość, kompletność czy
aktualność informacji zawartych w dokumencie. Wszystkie dane techniczne,
opisy i ilustracje obowiązują w dniu druku tej broszury lub jej suplementów.
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian wynikających z ciągłego
udoskonalania.
Treść tej broszury nie stanowi podstawy gwarancji czy zapewnienia
właściwości, w związku z czym nie może być ona interpretowana w powyższy
sposób. Odpowiedzialność za szkody jest zasadniczo wykluczona, o ile
nie będzie możliwe udowodnienie działania zamierzonego lub poważnego
zaniedbania lub nie stoją temu na przeszkodzie inne postanowienia prawne
o charakterze obligatoryjnym.
Teksty i ilustracje podlegają ochronie na podstawie naszych praw użytkowania.
Ich powielanie lub rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie wymaga naszej
zgody.
Przytoczone znaki towarowe podlegają przepisom prawa używania znaków
zastrzeżonych, także w przypadkach gdy nie zostały one jako takie określone.
W przypadku sporów natury prawnej wynikających ze stosowania zawartych
w tej broszurze informacji, obowiązują wyłącznie reguły prawa krajowego.
Jeżeli fragmenty lub poszczególne sformułowania niniejszego tekstu nie są
zgodne z obowiązującym prawem bądź całkowicie lub częściowo utraciły tę
zgodność, pozostała część treści tego dokumentu zachowuje swoją ważność.
Używane symbole
!!
Ważne informacje, wskazówki lub rady, których należy bezwzględnie
przestrzegać.
Odsyłacz do informacji w Internecie
–– Operacja do wykonania
ÖÖ Wynik operacji
„„ Wyliczenie, lista
Publikacje techniczne
Elektroniczny katalog produktów INFORM zapewnia komfortowy dostęp do
kompletnej dokumentacji technicznej. Wszystkie publikacje są dostępne
w formacie PDF w katalogu produktów INFORM. W celu otrzymania wersji
drukowanej prosimy o kontakt z właściwym partnerem WABCO.
Należy pamiętać, że publikacje nie są dostępne we wszystkich wersjach
językowych.
5
Wskazówki ogólne
–– Otwórz w Internecie stronę WABCO:
http://www.wabco-auto.com
–– Kliknij odsyłacz Katalog produktów INFORM.
–– W polu Numer katalogowy wpisz numer publikacji.
–– Kliknij przycisk Start.
–– Kliknij przycisk wyboru Publikacje.
TYTUŁ PUBLIKACJI
NR PUBLIKACJI
Walizka kontrolna 435 002 007 0 – instrukcja robocza kontroli pneumatycznej
instalacji hamulcowej
815 XX0 035 3
Pneumatyczne instalacje hamulcowe w pojazdach rolniczych i dla leśnictwa –
wyszukiwanie błędów
815 XX0 083 3
Transmiter ultradźwiękowy WABCO – instrukcja obsługi
815 980 213 3
Mobilne stanowisko kontrolne WABCO – podręcznik użytkownika
815 980 215 3
Wykrywacz nieszczelności WABCO – podręcznik użytkownika
815 980 199 3
WABCO Compact Tester II
815 XX0 107 3
Przyrząd testowy ALB 435 008 000 0
815 XX0 032 3
*Kod języka XX: 01 = angielski, 02 = niemiecki, 03 = francuski, 04 = hiszpański, 05 = włoski, 06
= niderlandzki, 07 = szwedzki, 08 = rosyjski, 09 = polski, 10 = chorwacki, 11 = rumuński, 12 =
węgierski, 13 = portugalski (Portugalia), 14 = turecki, 15 = czeski, 16 = chiński, 17 = koreański, 18
= japoński, 19 = hebrajski, 20 = grecki, 21 = arabski, 24 = duński, 25 = litewski, 26 = norweski, 27 =
słoweński, 28 = fiński, 29 = estoński, 30 = łotewski, 31 = bułgarski, 32 = słowacki, 34 = portugalski
(Brazylia), 98 = wielojęzyczny, 99 = niewerbalny
Struktura numeru katalogowego WABCO
Numery katalogowe WABCO składają się z 10 cyfr.
Data produkcji
Typ urządzenia
Modyfikacja
Kod stanu
0 = nowe urządzenie (kompletne)
1 = nowe urządzenie (podzespół)
2 = zestaw do naprawy lub podzespół
4 = pojedyncza część
7 = urządzenie nowe na wymianę
6
Wskazówki ogólne
Wybierz oryginalne produkty WABCO
Oryginalne produkty WABCO są wytwarzane są z wysokiej jakości materiałów
i przed opuszczeniem naszych zakładów są poddawane szczegółowym testom.
Dodatkowo zapewniają one gwarancję, że z jakością wszystkich produktów
WABCO łączy doskonała sieć serwisowa WABCO.
Jako jeden z wiodących dostawców WABCO współpracuje z najważniejszymi
dostawcami OEM na świecie, posiadając niezbędne doświadczenie i wymagane
moce przerobowe w celu spełnienia wymagań nawet najbardziej wymagających
norm produkcji. Jakość każdego produktu WABCO jest gwarantowana przez
następujące czynniki:
„„ narzędzia wykonywane do produkcji seryjnej
„„ regularne sprawdzanie (audytowanie) poddostawców
„„ wszechstronne kontrole „End Of Line”
„„ standard jakościowy < 50 PPM
Wysokiej jakości produkt WABCO jest tak niepowtarzalny jak odcisk palca. Nie
zadowalaj się niczym gorszym.
Montaż podróbek może kosztować życie – oryginalne produkty WABCO
chronią Twoją firmę.
Usługi dodatkowe WABCO
Usługi dodatkowe, dostarczane razem z każdym oryginalnym produktem
WABCO:
„„ 24 miesięczna gwarancja na produkt
„„ dostawa przez noc
„„ pomoc techniczna WABCO
„„ profesjonalne oferty szkoleniowe WABCO University
„„ dostęp do narzędzi diagnostycznych oraz pomocy przez sieć partnerów
serwisowych WABCO
„„ nieskomplikowana realizacja reklamacji
„„ oraz pewność zgodności i spełnienia wymagań wysokich standardów
jakościowych producentów pojazdów.
Bezpośredni kontakt z WABCO
Dodatkowo do naszych usług online u partnerów serwisowych WABCO czekają
na Państwa przeszkoleni pracownicy, aby niezwłocznie odpowiadać na pytania
techniczne lub handlowe.
Prosimy o kontakt, jeśli potrzebujesz pomocy przy:
„„ znalezieniu właściwego produktu
„„ diagnozie
„„ szkoleniu
„„ pomocy systemowej
„„ zarządzaniu zleceniami
Właściwego partnera WABCO można znaleźć w Internecie pod adresem www.
wabco-auto.com. W strefie „Szybki dostęp” kliknij odsyłacz „Gdzie znajdę
WABCO?” (http://www.wabco-auto.com/findwabco)
7
Diagnostyka systemowa WABCO
3
Wprowadzenie
O ile dawniej do diagnozy każdego systemu w pojazdach użytkowych
wymagany był oddzielny tester, dzisiaj wystarczy do tego komputer PC lub
laptop z odpowiednim oprogramowaniem diagnostycznym.
Diagnostyka PC obejmuje dwa rodzaje diagnozy:
„„ WABCO System Diagnostics (SD) do systemów i podzespołów WABCO
„„ WABCO WÜRTH W.EASY® Complete Premium do systemów i
podzespołów WABCO i innych producentów.
Specjalne przyrządy kontrolne i dodatkowe uzupełniają program diagnostyczny.
4
Diagnostyka systemowa WABCO
Diagnostyka systemowa WABCO to specjalne programy o szerokim zakresie
funkcji, umożliwiające diagnozę wszystkich systemów elektronicznych WABCO.
Do diagnostyki systemowej potrzebne są:
„„ typowy ogólnodostępny komputer osobisty lub laptop, patrz rozdział „4.2.1
PC / Laptop” na stronie 18
„„ oprogramowanie diagnostyczne WABCO, patrz rozdział „4.1.2 Przegląd
oprogramowania diagnostycznego” na stronie 10
„„ interfejs diagnostyczny, patrz rozdział „4.2.2 Interfejs diagnostyczny” na
stronie 18
„„ kable odpowiednio do typu pojazdu, patrz rozdział „5 Przewód do diagnozy”
na stronie 19.
4.1
Oprogramowanie diagnostyczne
Szybki rozwój techniki pojazdów posiadających coraz szerszy zakres funkcji
oraz dopracowane układy bezpieczeństwa wymaga również odpowiedniego
oprogramowania diagnostycznego.
WABCO oferuje oprogramowanie diagnostyczne do wszystkich systemów
elektronicznych i podzespołów w różnych pojazdach, które mają wbudowaną
funkcję diagnozy.
Otrzymanie oprogramowania diagnostycznego jest możliwe na trzy sposoby:
„„ w wersji na pendrive USB
„„ online jako tzw. Single Download
„„ jako część abonamentu na oprogramowanie WABCO System Diagnostic.
Do diagnozy kilku systemów WABCO dostępne są w WABCO przez Internet
cztery pakiety oprogramowania diagnostycznego, patrz rozdział „4.1.2 Przegląd
oprogramowania diagnostycznego” na stronie 10. Zawierają one liczne
programy diagnostyczne za bardzo przystępną cenę. Programy można zawsze
pobrać z Internetu w aktualnej wersji i od razu z nich korzystać.
Zaletą abonamentu na oprogramowanie do diagnozy systemowej WABCO jest
szybka informacja o nowych wersjach, dzięki czemu bez dodatkowych kosztów
można otrzymać najnowsze oprogramowanie diagnostyczne.
Diagnostyka przy użyciu oprogramowania diagnostycznego może być
przeprowadzana przez każdego użytkownika. Do zmiany parametrów lub
przeprowadzenia kalibracji konieczne jest jednak posiadanie odpowiednich
uprawnień (PIN), patrz rozdział „4.1.10 Rozszerzone uprawnienia (PIN)” na
stronie 17).
Interfejs graficzny użytkownika oprogramowania diagnostycznego ma bardzo
przejrzystą i łatwą do zrozumienia budowę. Wyczerpujące informacje dotyczące
napraw i schematów połączeń z wartościami pomiarowymi zapewniają szybkie
i łatwe przeprowadzanie diagnozy i napraw.
8
Diagnostyka systemowa WABCO
Jako przykład oprogramowania diagnostycznego przedstawione zostały poniżej
fragmenty oprogramowania do systemu Trailer EBS E.
MENU GŁÓWNE
MOŻLIWOŚCI REGULACJI
„„ Dane ECU
„„ Wyświetlanie bieżącej zawartości pamięci diagnostycznej
„„ Konfiguracja systemu
„„ Bieżące wartości pomiarowe
„„ Wybór typu pojazdu
„„ Definicja osi
„„ Konfiguracja zaworów sterujących osią unoszoną
„„ Wybór zawieszenia
4.1.1
Zamawianie oprogramowania diagnostycznego
Logowanie / rejestracja w myWABCO
–– Uruchom przeglądarkę internetową, wpisując:
http://www.wabco-auto.com/mywabco
–– Jeśli masz już konto użytkownika w myWABCO, zaloguj się za pomocą
swojej nazwy użytkownika i hasła.
9
Diagnostyka systemowa WABCO
–– Jeżeli nie masz jeszcze konta użytkownika w myWABCO, musisz
jednorazowo zarejestrować się.
!!
Szczegółową instrukcję rejestracji zobaczysz po kliknięciu przycisku Instrukcja
krok po kroku.
–– Kliknij Nowa rejestracja i wypełnij niezbędne pola.
ÖÖ W celu potwierdzenia swojego adresu e-mail otrzymasz natychmiast
wiadomość e-mail.
–– Kliknij na link w tej wiadomości e-mail, aby aktywować swoje konto.
–– Zaloguj się swoją nazwą użytkownika i hasłem do swojego konta na
myWABCO.
Zamawianie oprogramowania diagnostycznego
–– Po lewej stronie w obszarze Szybki dostęp kliknij Zamów oprogramowanie
diagnostyczne.
–– Jeżeli Twoja przeglądarka internetowa wyświetli teraz komunikat
ostrzegawczy, wybierz opcję pokazywania również obiektów potencjalnie
niebezpiecznych.
ÖÖ Na następnym ekranie pokazane zostaną Twoje dane osobowe.
–– Kliknij przycisk Nowe zamówienie.
–– Wybierz odpowiedni pakiet oprogramowania diagnostycznego lub zdecyduj
się na pojedyncze oprogramowanie, patrz rozdział „4.1.2 Przegląd
oprogramowania diagnostycznego” na stronie 10.
4.1.2
Przegląd oprogramowania diagnostycznego
Przegląd aktualnego oprogramowania diagnostycznego znajdziesz
w Internecie pod adresem http://www.wabco-auto.com/sd => link
Przegląd numerów produktów.
Numery katalogowe do:
„„ Programy diagnostyczne 246 301 XXX 0
„„ Wersje na pendrive USB: 446 301 XXX 0
Wartości XXX podane są w poniższej tabeli.
10
Diagnostyka systemowa WABCO
Dostępne oprogramowanie (stan: 20.01.2015)
ZAWARTE W PAKIECIE
JĘZYKI
604
ABS E+
450 478 382
ABS HPB
324
APS-EAPU
481 415
625 665 628 633 133 635 488
571
ABS Hyd NG
ABS SAE
414
87
323 88 652
x
640 134 426
639 90 636 637
x
456 457 458 459 460
461 462 463 474
634 466 417 89
383 451 453 454 668 479 455
572
x
169 322
573
x
x
x
x
x
x
470
471
629
624 653
91 489
632
92
170 325 425
326 93 156
x
x
x
380
384 390
392 673
391
397 393
211 396 210
212 394 395 398
x
x
x
x
ATC CAN Standard
193 958 564
565 603 957 613 433
614
77
421 194
195 78 157
x
x
327
864
865 97
618
98
145 328
329 99 159
x
x
584 669
ATC KWP Citaro Travego
196
560
566 616
94 492
617
CAN-Viewer
351 213 585
599 128
130
129
131
352
353 132 151
x
CDC
348
656 63
64 493
65
66
349
350 67
x
225
233 229
EBS 1C Asia
583
899
228 234 220
898
95
171 197
198 96 158
x
68
465
4
x
230 226 237 238
x
199 962 577
578
961 947 434 486
5
6
948 302
172
x
x
880
882 884
881 491
883
891
887 330
888 889 160
x
x
EBS EPB Bus
346
558
410 413
411 670
412
103
423 955
347 104 162
x
x
101
363 332
333 102 161
x
9
367 335
336 10
x
x
x
105
135 182
183 106 147
x
x
x
870 15
x
x
331
517
547 519
559 362 361 518
334
548
545 894
554 366 365 555 469 381
ECAS 4x2 S2000
181
860
863 842
841 435
ECAS Bus A
59 482 851
861 875
876 490 483 877 467 449 14
539 575
574 436
840
61 427
11
16 869
x
x
ECAS Bus Citaro
184
17
422 185
186 18
27
x
x
ECAS CAN2
136 971 866
867 586 970 587 369 368 868 925 137 28
605 341
138 29
31 906
x
x
ECAS ENR MB pojazd
silnikowy
187 484 521
874 873
871 371 370 872
372 188
139 75
76
x
ECAS pojazd silnikowy JED 538
529 175 858 856
ECAS pojazd silnikowy
189 485 524
850 854
KWP K
EPS
357
896
897 35
537 173
995 69 862 568
x
x
x
852 374 373 853
32
375 190
191 33
34
x
x
x
37 441
38
424 358 477
359 39
40
Gatway
HBS AddOn-E
201
317
HVAC
IVTM
690
691 79
664
303 973 730
74
857 464 174 62
36
202
475
Modular AMT
855 437
576
70
663
x
886
EBS EPB MB Truck
8
x
x
EBS Bus Standard
EBS Euro
7
x
x
x
221 222 235 224 232 236 223 231
81
80 355
82
430 319
MTS
306
141 419 536
580
732 733 972 731
OnGuardPlus
379
OnLane LDWS
472
581 579
84 354
734
601 41
107 304
305 42
43
476
569 438 487 701 356
692 693 420 655
110
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
952
ODR Tracker
320 83
x
x
x
EBS CBU MAN
523
x
x
x
ATC Coach
EBS 3
x
x
x
TERENOWY
ABS D+
651 416
TRANSPORTER
321 480 650
POJAZD
SILNIKOWY
ABS D Hydraulik
AUTOBUS
CS DA DE EL EN ES FI FR HR HU IT JA KO NL NO PL PT BR RO RU SV TR ZH
621
622
620 623
631 432
630 85
168 192
627
627 86 155 626
PRZYCZEPA
PTOPROGRAMOWANIE
ABS C
PEŁNY
OPROGRAMOWANIA:
x
x
x
x
x
953
108
140 307
308 109 148
x
111
142 342
143 112 878
x
x
x
x
x
473
x
x
x
x
x
SD Manager
494 495 100
386 496 497 498 499 641 642 643 644 645 646 647 648 649 658 659 660 661 662
x
x
SmartBoard
Trailer Central Electronic
(TCE)
TEBS D
153 405 609
610 971 152 916 667
113 164 154 114
x
x
344 409 680
682 683 418 684 439
685
686
687 345
688 689 44
x
x
546 550 540 996 542 544 606 541 608 895 543 905 602 551
552 557
58 553 549 694 60
x
x
x
TEBS E
597 956 588 666 589 590 360 591 915 178 592 388 179 593 448 594 318
180 595 596 598
x
x
x
TECAS
527 399 520 954 528 531 402 525 611 176 530 389
x
144 309
165 115 163 431
532
534 343
177 535 533 45
x
x
924 116 150 118 205 206 117
119
207 311
312 120 166
x
x
313 403 918
919 46 404 48 208 209 47
49 985 387 314 428
315 50
x
x
505 406 501
502 503 407 504 440
52
926 337
615 507 53 509
x
x
x
VCS II
783 408 508
510 513 607 511 612 376 512 654 638 582
121 122 468
782 781 514 780
x
x
x
ZBR2
338 203 700
657 123 204 125 378 377 124
145 339
340 127 167
x
Trailer CAN Router/Repeater
310 149 923
(TRR)
TrailerGUARD Telematics
VCS
506
126
51
x
Kody języków wg ISO 639: cs = czeski, da = duński, de = niemiecki, el = grecki, en = angielski, es = hiszpański, fi = fiński, fr = francuski,
hr = chorwacki, hu = węgierski, it = włoski, ja = japoński, ko = koreański, nl = niderlandzki, pl = polski, pt(BR) = portugalski (Brazylia),
pt(PT) = portugalski (Portugalia), ro = rumuński, ru = rosyjski, sv = szwedzki, tr = turecki, zh = chiński
x
11
Diagnostyka systemowa WABCO
Pakiety
PAKIET
OPROGRAMOWANIA
NUMER CZĘŚCI
ZAWARTOŚĆ
PEŁNY
246 301 900 0
Wszystkie dostępne programy do diagnostyki pojazdów silnikowych,
autobusów i przyczep.
Zawiera: 246 301 901 0, 246 301 902 0, 246 301 904 0
Przyczepa
246 301 901 0
Najpopularniejsze programy do diagnostyki systemów i podzespołów
WABCO w przyczepach.
Autobus
246 301 902 0
Najpopularniejsze programy do diagnostyki systemów i podzespołów
WABCO w autobusach.
Pojazd silnikowy
246 301 904 0
Najpopularniejsze programy do diagnostyki systemów i podzespołów
WABCO w pojazdach silnikowych.
Transporter
246 301 804 0
Najpopularniejsze programy do diagnostyki systemów i podzespołów
WABCO w transporterach.
Terenowy
246 301 805 0
Najpopularniejsze programy do diagnostyki systemów i podzespołów
WABCO w pojazdach silnikowych.
4.1.3
Instalacja oprogramowania diagnostycznego
–– Uruchom przeglądarkę internetową, wpisując:
http://www.wabco-auto.com/mywabco
–– Zaloguj się swoją nazwą użytkownika i hasłem do swojego konta na
myWABCO.
–– Po lewej stronie w obszarze Szybki dostęp kliknij Pobierz oprogramowanie
diagnostyczne.
–– Wybierz wymagany pakiet oprogramowania diagnostycznego oraz żądany
język.
–– Kliknij przycisk Pokaż.
ÖÖ Zostanie wyświetlona tabela pobierania.
–– Wybrać wymagane oprogramowanie diagnostyczne w tabeli pobierania,
klikając program.
ÖÖ Proces pobierania rozpoczyna się automatycznie. Pojawia się jednak
pytanie, czy program ma zostać zapisany w komputerze, czy też od razu
wykonany.
–– Wybrać opcję Wykonaj program z tej lokalizacji.
ÖÖ Po pobraniu wymaganego program, plik programu jest rozpakowywany
w wybranym katalogu lub w domyślnym katalogu C:\wabco\download.
Po rozpakowaniu automatycznie rozpoczyna się proces instalacji.
12
Diagnostyka systemowa WABCO
4.1.4
Program SD WABCO
SD Manager zapewnia pełny przegląd zamontowanych w przyczepie
sterowników WABCO.
Nowy SD Manager umożliwia proste podejście do diagnozy.
Całkowicie automatyczny skan pojazdu po wyborze gniazda diagnostycznego
pokazuje wszystkie sterowniki WABCO, podłączone do tego przyłącza.
SD MANAGER
SKANOWANIE POJAZDU W POSZUKIWANIU
STEROWNIKÓW WABCO
Po krótkim skanowaniu przedstawiany jest pełny przegląd znalezionych
sterowników wraz z pierwszą przybliżoną informacją o ich stanie pracy.
Jeżeli w pamięci diagnostycznej zapisane są zdarzenia, są one pokazywane
dla wszystkich sterowników. Następnie można przyciskiem uruchomić
oprogramowanie diagnostyczne.
Przez znaczne uproszczenie przebiegu diagnozy nie trzeba już wiedzieć, które
programy należałoby uruchomić. SD Manager dokonuje odpowiedniego wyboru.
W ten sposób wstępne poszukiwanie błędów może zostać szybko i łatwo
zrealizowane nawet przez pracowników, którzy nie mają na co dzień kontaktu
z diagnozą systemów WABCO. Dzięki aplikacji SD Manager można unikać
niewygodnego uruchamiania i próbowania różnych programów diagnostycznych
WABCO.
Aplikacja SD Manager jest już dostępna do pobrania z myWABCO. Stanowi
ona bezpłatny element wszystkich abonamentów, można ją też jednak odpłatnie
nabyć jako indywidualną aplikację do pobrania.
4.1.5
Moduł wyszukiwarki do oprogramowania diagnostycznego
Za pomocą modułu wyszukiwarki do oprogramowania diagnostycznego
WABCO można znaleźć odpowiednie oprogramowanie diagnostycznego do
każdego układu elektronicznego WABCO.
–– Uruchom przeglądarkę internetową, wpisując:
http://abo.wabco.info/ecu2diag.php
–– W pole wyszukiwania wpisz numer katalogowy ECU.
ÖÖ W odpowiedzi podana zostanie nazwa i wersja wymaganego
oprogramowania diagnostycznego WABCO.
13
Diagnostyka systemowa WABCO
4.1.6
Newsletter diagnostyczny
Czy oprogramowanie diagnostyczne zainstalowane na komputerze
warsztatowym jest najnowszej wersji? W przypadku abonamentu
oprogramowania diagnostycznego, obejmującego prawie 40 programów, łatwo
można stracić orientację.
Newsletter diagnostyczny WABCO przekaże Ci takie informacje, jak:
„„ Zmiany i aktualizacje istniejących programów diagnostycznych
„„ Nowe programy diagnostyczne i nowe wersje językowe
Korzystanie z tego serwisu odbywa się anonimowo. Przesyłane są tylko
informacje na temat diagnostyki, bez żadnych reklam.
Newseltter diagnostyczny WABCO jest dostępny bezpłatnie i może być
wysyłany do firmy w kilku egzemplarzach.
4.1.6.1
Abonament newslettera diagnostycznego WABCO
–– Uruchom przeglądarkę internetową, wpisując:
http://www.wabco-auto.com/sd
–– Kliknij WABCO Newsletter diagnostyczny WABCO.
–– Wpisz adres e-mail i wybierz akcję Abonuj.
ÖÖ Po wykonaniu tego kroku otrzymasz wiadomość e-mail z linkiem.
–– Kliknij link.
–– Kliknij link Edytuj ustawienia.
ÖÖ Na kolejnych stronach możesz określić, na jakie tematy chcesz
otrzymywać informacje.
–– Klikając poszczególne pola aktywuj wysyłkę newslettera do danych
programów bądź aktywuj całe wiersze albo kolumny przez kliknięcie języka
w nagłówku kolumny lub nazwy systemu.
!!
Zielone pole informuje, że istnieje już tłumaczenie programu na ten język.
Oczywiście istnieje też możliwość kliknięcia czerwonego pola. W tym przypadku
będziemy wysyłać informacje niezwłocznie po pojawieniu się nowego programu
w tym języku.
Ponownym kliknięciem tego samego pola możesz dezaktywować wybór.
W ten sam sposób możesz edytować swoje osobiste ustawienia biuletynu.
–– Jeśli nie chcesz już otrzymywać newslettera, na ekranie logowania wybierz
funkcję Zrezygnuj.
14
Diagnostyka systemowa WABCO
4.1.7
Umowa licencyjna
Podczas instalacji programu diagnostycznego WABCO wyświetlana jest
automatycznie umowa licencyjna.
Aby móc zainstalować program, trzeba zaakceptować tę umowę licencyjną.
Umowę licencyjną można też wywołać następującym odsyłaczem:
http://www.wabco-auto.com/sd => Link Prawa użytkowania.
Abonament na oprogramowanie jest ważny na okres jednego roku. Przed
upływem roku przypominamy o konieczności przedłużenia umowy.
Do zainstalowania oprogramowania diagnostycznego na kilku komputerach
wymagane jest nabycie dodatkowych licencji. W celu instalacji na następnym
komputerze należy skopiować pobrany z Internetu plik *.exe oprogramowania
diagnostycznego na ten komputer. Tam można uruchomić ten program
i zainstalować oprogramowanie diagnostyczne.
4.1.8
Aktywacja oprogramowania diagnostycznego
Po zainstalowaniu można korzystać z oprogramowania diagnostycznego przez
10 dni bez ograniczeń.
Po upływie 10 dni trzeba aktywować oprogramowanie diagnostyczne.
Przy każdym uruchamianiu programu pojawia się informacja, jak długo można
jeszcze używać programu bez aktywacji.
!!
Po aktywacji oprogramowanie diagnostyczne jest związane z danym
komputerem. Licencja jtym samym jest wykorzystana.
Dlatego należy aktywować oprogramowanie diagnostyczne tylko na tym
komputerze, na którym ma być ono wykorzystywane, a nie na przykład testowo
na komputerze biurowym.
–– W celu aktywacji kliknij Zażądaj kodu aktywacji.
Masz dwie możliwości zażądania kodów aktywacji:
„„ Online
„„ Przez WABCO [email protected]
Online
Aktywacja online wymaga, by komputer, na którym oprogramowanie jest
zainstalowane, był połączony z Internetem.
–– Kliknij Rozpocznij aktywację przez Internet.
–– Po nawiązaniu połączenia z Internetem kliknij Aktywuj teraz.
ÖÖ Pojawia się komunikat Aktywacja w toku..., a po pomyślnej aktywacji
komunikat Aktywacja była pomyślna.
ÖÖ Po pomyślnej aktywacji program zostaje uruchomiony.
ÖÖ W razie problemów z nawiązaniem połączenia otrzymasz komunikat
z informacją o możliwych przyczynach.
Jeżeli usunięcie tych przyczyn byłoby niemożliwe, aktywacja jest możliwa tylko
za pośrednictwem [email protected]
[email protected]
[email protected] to zawsze dostępny portal internetowy, umożliwiający
generację kodów aktywacji o każdej porze. Do tego potrzebny jest jedynie
15
Diagnostyka systemowa WABCO
komputer z połączeniem z Internetem. Nie jest konieczne korzystanie z
komputera, na którym zainstalowane jest oprogramowanie do aktywacji.
–– Uruchom przeglądarkę internetową, wpisując:
http://abo.wabco.info/software_activation.php
–– Podaj żądane dane, ręcznie lub za pomocą opisanej tam usługi [email protected]
Web via USB.
ÖÖ Ta usługa przesyła dane za pośrednictwem pendrive'a USB.
Bezzwłocznie zostanie przesłany kod aktywacji do posiadanego
oprogramowania diagnostycznego.
ÖÖ Po pomyślnym wprowadzeniu kodu aktywacji program zostanie
uruchomiony.
4.1.9
Wersja licencji
Zarówno w obszarze pobierania jak i w biuletynie informacyjnym o diagnostyce
WABCO będziesz informowany o wersji licencji (LIC) w przypadku aktualizacji
oprogramowania.
W przypadku zmiany w porównaniu z używaną wersją konieczna jest ponowna
aktywacja oprogramowania diagnostycznego.
Aktualną wersję licencji wszystkich programów można znaleźć w górnej części
okna programu:
16
Diagnostyka systemowa WABCO
4.1.10
Rozszerzone uprawnienia (PIN)
Diagnostyka przy użyciu oprogramowania diagnostycznego WABCO może być
przeprowadzana przez każdego użytkownika.
Do zmiany parametrów konieczne jest jednak posiadanie odpowiednich
uprawnień (PIN). Kod PIN można otrzymać po odbyciu odpowiedniego
szkolenia lub kursu e-learning na Uniwersytecie WABCO.
Dalsze informacje na temat szkoleń i kursów e-learningu,
oferowanych przez Uniwersytet WABCO, można znaleźć
w Internecie pod adresem:
http://www.wabco-university.com
Po wzięciu udziału w odpowiednim szkoleniu lub kursie e-learningu
na Uniwersytecie WABCO otrzymasz od WABCO list z kodem PIN.
W przeciwieństwie do obowiązującego do tej pory dokumentu licencyjnego,
który wymagał kontroli danych w Internecie, ten list zawiera osobisty
identyfikator użytkownika oraz osobisty numer identyfikacyjny (PIN) do
oprogramowania diagnostycznego WABCO. Za pomocą tego kodu PIN możliwe
jest odblokowanie rozszerzonych funkcji oprogramowania diagnostycznego,
a tym samym dokonanie zmian ustawień w układach sterujących.
Dodatkowe kody PIN do starszych wersji oprogramowania można jak do tej
pory pobierać w Internecie.
4.1.10.1
Wersja PIN
Zarówno w obszarze pobierania, jak i w biuletynie informacyjnym o diagnostyce
WABCO będziesz informowany o wersji PIN w przypadku aktualizacji
oprogramowania.
W przypadku zmiany w porównaniu do używanej wersji musisz otrzymać nowy
PIN. Otrzymasz go po odbyciu odpowiedniego szkolenia na Uniwersytecie
WABCO.
Aktualną wersję PIN wszystkich programów można znaleźć w górnej części
okna programu:
17
Diagnostyka systemowa WABCO
4.2
Sprzęt
4.2.1
PC / Laptop
Oprogramowanie diagnostyczne działa także na wszystkich typowych
komputerach PC z systemem operacyjnym Microsoft Windows XP lub
nowszym.
Oprogramowanie nie stawia szczególnych wymagań wobec sprzętu.
Komputer musi posiadać jeden wolny port USB do podłączenia interfejsu
diagnostycznego.
WABCO zaleca następujący laptop:
NUMER KATALOGOWY
ILUSTRACJA
446 301 999 0
4.2.2
OPIS
Laptop WABCO „Toughbook”
„„ odpowiedni do warsztatu, odporny na uderzenia i
zabrudzenia
„„ Dostępny także z preinstalowanym oprogramowaniem
diagnostycznym.
Interfejs diagnostyczny
Do wykonania diagnozy urządzenia sterującego potrzebny jest zestaw interfejsu
diagnostycznego WABCO:
NUMER KATALOGOWY
446 301 030 0
ILUSTRACJA
OPIS
Zestaw interfejsu diagnostycznego
„„ Interfejs diagnostyczny
„„ przewód przyłączeniowy USB do komputera PC lub
laptopa
Przyłącze interfejsu diagnostycznego w pojeździe odpowiada przyłączu
sterownika diagnozy i wcześniejszym wersjom interfejsów diagnostycznych,
dzięki czemu można używać stosowanych dotąd przewodów połączeniowych.
W zależności od sprawdzanego systemu WABCO wymagany jest odpowiedni
przewód przyłączeniowy, patrz rozdział „5 Przewód do diagnozy” na stronie
19.
Sterownik USB, wymagany do instalacji interfejsu diagnostycznego, jest
instalowany podczas instalacji oprogramowania WABCO SD.
Sterownik USB oraz instrukcję instalacji można pobrać z Internetu:
http://www.wabco-auto.com/sd.
Można nadal używać wcześniejszych wersji interfejsu diagnostycznego ze
złączem szeregowym (446 301 021 0) i USB (446 301 022 0).
18
Przewód do diagnozy
5
Przewód do diagnozy
5.1
Walizka z akcesoriami diagnostycznymi
Odpowiednio do pakietów oprogramowania diagnostycznego WABCO oferuje
walizki z akcesoriami, zawierające najczęściej wykorzystywane przewody.
!!
Walizki z akcesoriami nie zawierają jednak wszystkich przewodów, dostępnych
w WABCO.
Walizka z akcesoriami zapewnia, że zawsze dostępne są najważniejsze
elementy połączeniowe pomiędzy układem elektronicznym, a komputerem.
Po sprawdzeniu pojazdu można przejrzyście schować przewody w walizce,
chroniąc je przed uszkodzeniami. Jeżeli posiadasz już poszczególne elementy,
możesz zamówić również pustą walizkę.
Celowe kombinacje walizki z akcesoriami WABCO z pakietami oprogramowania diagnostycznego:
Pakiet oprogramowania
diagnostycznego
Walizka z akcesoriami
Dodatkowy sprzęt
KOMBINACJA 1
KOMBINACJA 2
Pełny
246 301 900 0
Przyczepa
246 301 901 0
Pojazd silnikowy
246 301 904 0
Autobus
246 301 902 0
Przyczepa
446 301 023 0
Pojazd silnikowy
446 301 025 0
Przyczepa
446 301 023 0
Pojazd silnikowy
446 301 025 0
Autobus
446 301 026 0
Ewentualnie
wymagane
przewody
diagnostyczne do
autobusu
KOMBINACJA 3
KOMBINACJA 4
Zestaw interfejsu
diagnostycznego
446 301 030 0
19
Przewód do diagnozy
Walizka z akcesoriami
PRZYCZEPA
POJAZD SILNIKOWY
AUTOBUS
Numer katalogowy:
446 301 023 0 (z zawartością)
446 301 024 0 (bez zawartości)
Numer katalogowy:
446 301 025 0 (z zawartością)
446 301 019 0 (bez zawartości)
Numer katalogowy:
446 301 026 0 (z zawartością)
446 301 019 0 (bez zawartości)
Zawartość:
Zestaw interfejsu diagnostycznego
(USB)
„„ 446 301 030 0
Zawartość:
Przewód diagnostyczny
„„ 446 300 340 0 Mercedes
„„ 446 300 344 0 EBS Euro
(Neoplan)
„„ 446 300 345 0 (MAN)
„„ 446 300 349 0 EBS (IVECO)
„„ 446 300 404 0 ABS-D
„„ 446 300 453 0 EBS (DAF)
„„ 894 604 303 2 ABS D/E
(ISO 9141)
Zawartość:
Zestaw interfejsu diagnostycznego
(USB)
„„ 446 301 030 0
Przewód diagnostyczny ISO 7638
(CAN 24 V)
„„ 446 300 360 0
„„ 446 300 329 2 przewód
diagnostyczny do niebieskiego
gniazda diagnostycznego (K-Line)
„„ 449 612 010 0 VCS I z gniazdem
przyłączeniowym OE
„„ 449 615 010 0 VCS II z gniazdem
przyłączeniowym OE
„„ 449 672 030 0 TEBS z gniazdem
przyłączeniowym OE
„„ 446 300 348 0 przewód
diagnostyczny do żółtego gniazda
diagnostycznego (CAN 5 V)
Przewód przyłączeniowy
„„ 446 300 361 0 adapter
przyłączeniowy ISO 7638 (CAN)
Dokument „Diagnoza – przegląd
produktów”
20
Adapter przyłączeniowy
„„ 446 300 327 0 EPS 35-biegunowy
Przewód Multiswitch OBD
„„ 446 300 003 0
Przewód przyłączeniowy
„„ 446 300 456 0 ECAS
Dokument „Diagnoza – przegląd
produktów”
Uzupełnienie do walizki
z akcesoriami do przyczep 446 301
023 0.
Nie zawiera interfejsu
diagnostycznego (można zamówić
osobno)
Przewód diagnostyczny
„„ 446 300 340 0 (Mercedes,
EvoBus)
„„ 446 300 344 0 EBS Euro
(Neoplan)
„„ 446 300 345 0 MAN
„„ 446 300 460 0 OBD-15-biegunowy
(DAF, Scania, MAN)
„„ 446 300 363 0 ATC + MTS CAN
X204
„„ 446 300 368 0 MTS Y
„„ 446 300 369 0 MTS (MAN)
Przewód Multiswitch OBD
„„ 446 300 003 0
Dokument „Diagnoza – przegląd
produktów”
Przewód do diagnozy
5.2
ABS/ASR
5.2.1
ABS B 4-kanałowy (pojazd silnikowy)
NUMER KATALOGOWY
ILUSTRACJA
OPIS
446 300 327 0
Adapter przyłączeniowy 35-biegunowy (ABS, ECAS, EPS,
rezerwa)
„„ Przełącznik na pozycję ABS
„„ Zapłon WŁ./WYŁ.
446 300 314 0
Adapter pomiarowy 35-biegunowy
5.2.2
ABS/ASR C 4-kanałowy (pojazd silnikowy)
NUMER KATALOGOWY
ILUSTRACJA
OPIS
446 300 327 0
Adapter przyłączeniowy 35-biegunowy (ABS, ECAS, EPS,
rezerwa)
„„ Przełącznik na pozycję ABS
„„ Zapłon WŁ./WYŁ.
446 300 314 0
Adapter pomiarowy 35-biegunowy
894 604 303 2
Przewód diagnostyczny (ISO 9141)
5.2.3
ABS/ASR C 6-kanałowy (pojazd silnikowy)
NUMER KATALOGOWY
ILUSTRACJA
OPIS
446 300 319 0
Adapter przyłączeniowy 54-biegunowy (ABS C 6-kanałowy)
894 604 303 2
Przewód diagnostyczny (ISO 9141)
21
Przewód do diagnozy
5.2.4
ABS/ASR D/E (pojazd silnikowy)
NUMER KATALOGOWY
OPIS
446 300 404 0
Adapter przyłączeniowy (ISO 9141)
894 604 303 2
Przewód diagnostyczny (ISO 9141)
446 300 002 0
Przewód diagnostyczny ABS E+ (UDS Y)
446 300 408 0
Adapter przyłączeniowy podstawowy (ISO 9141)
„„ ABS D/E & KWP K-Line
446 300 405 0
ABS D Full SAE Y
446 300 407 0
ABS D Basic SAE Y
5.2.5
ABS Vario C (przyczepa)
NUMER KATALOGOWY
ILUSTRACJA
OPIS
446 300 318 0
Adapter przyłączeniowy ABS Vario
446 300 329 2
Przewód diagnostyczny do niebieskiego gniazda
diagnostycznego (K-Line)
5.2.6
Instalacja hydrauliczna ABS
NUMER KATALOGOWY
446 300 355 0
22
ILUSTRACJA
ILUSTRACJA
OPIS
Przewód diagnostyczny ABS hyd NG
Przewód do diagnozy
5.2.7
ABS VCS I (przyczepa)
NUMER KATALOGOWY
ILUSTRACJA
OPIS
449 612 010 0
Przewód diagnostyczny z gniazdem przyłączeniowym
(długość 1 m)
446 300 401 0
Przewód diagnostyczny bezpośredni do urządzenia testowego
(długość 6 m)
„„ Tylko w przypadku układu elektronicznego z zasilaniem
ISO. Układy elektroniczne z zasilaniem mieszanym mogą
być sprawdzane tylko za pomocą oddzielnego gniazda
diagnostycznego!
446 300 329 2
Przewód diagnostyczny do niebieskiego gniazda
diagnostycznego (K-Line)
5.2.8
ABS VCS II (przyczepa)
NUMER KATALOGOWY
ILUSTRACJA
OPIS
449 615 010 0
Przewód diagnostyczny z gniazdem przyłączeniowym
(długość 1 m)
446 300 455 0
Przewód diagnostyczny bezpośredni do urządzenia testowego
(długość 6 m)
Tylko w przypadku układu elektronicznego z zasilaniem
ISO. Do wersji premium 400 500 081/082/084 0 i standard
400 500 070 0. Układy elektroniczne z zasilaniem
mieszanym mogą być sprawdzane tylko za pomocą
oddzielnego gniazda diagnostycznego.
446 300 361 0
Przewód diagnostyczny między interfejsem diagnostycznym
USB (446 301 030 0) i przewodem diagnostycznym ISO 7638
(CAN 24 V)
446 300 329 2
Przewód diagnostyczny do niebieskiego gniazda
diagnostycznego (K-Line)
446 300 360 0
Przewód diagnostyczny ISO 7638 (CAN 24 V)
446 300 470 0
Konwerter CAN
„„ Połączenie pomiędzy interfejsem diagnostycznym
szeregowym (446 301 021 0) a adapterem
przyłączeniowym CAN.
„„ Wymagane przy diagnozie przez złącze ISO 7638.
23
Przewód do diagnozy
5.2.9
ATC / HVAC
NUMER KATALOGOWY
5.3
ILUSTRACJA
OPIS
446 300 326 2
Przewód diagnostyczny ATC (ATR)
446 300 317 0
Adapter przyłączeniowy 25-biegunowy ATC (ITC)
446 300 363 0
Przewód diagnostyczny ATC + MTS CAN (X204)
CAN Viewer
NUMER KATALOGOWY
ILUSTRACJA
OPIS
446 300 470 0
Konwerter CAN
„„ Połączenie pomiędzy interfejsem diagnostycznym
szeregowym (446 301 021 0) a adapterem przyłączeniowym
CAN.
„„ Wymagane przy diagnozie przez złącze ISO 7638.
446 300 360 0
Przewód diagnostyczny ISO 7638 (CAN 24 V)
446 300 458 0
Przewód przyłączeniowy tylko do oprogramowania
diagnostycznego „CAN Viewer” 7-biegunowy (ISO 7638)
446 300 459 0
Adapter przyłączeniowy CAN 15-biegunowy (ISO 12098)
Połączenie kabli z pojazdem przez ISO 7638 (7-biegunowe)
„„ Interfejs diagnostyczny USB (446 301 022 0 / 446 301 030 0) lub interfejs diagnostyczny szeregowy
(446 301 021 0) z konwerterem CAN (446 300 470 0)
„„ Adapter przyłączeniowy (446 300 360 0) z przewodem przyłączeniowym (446 300 458 0)
Połączenie kabli z pojazdem przez ISO 12098 (15-biegunowe)
„„ Interfejs diagnostyczny USB (446 301 022 0 / 446 301 030 0) lub interfejs diagnostyczny szeregowy
(446 301 021 0) z konwerterem CAN (446 300 470 0) i adapterem przyłączeniowym (446 300 459 0)
24
Przewód do diagnozy
5.4
EBS
5.4.1
EBS EPB (Mercedes)
NUMER KATALOGOWY
ILUSTRACJA
OPIS
446 300 340 0
Przewód diagnostyczny Mercedes
446 300 454 0
Przewód diagnostyczny OBD (do Mercedes)
5.4.2
EBS Euro (pojazd silnikowy)
NUMER KATALOGOWY
ILUSTRACJA
OPIS
446 300 344 0
Przewód diagnostyczny Y EBS Euro
446 300 349 0
Przewód diagnostyczny do Iveco Stralis
446 300 453 0
Przewód diagnostyczny do DAF
446 300 460 0
Przewód diagnostyczny OBD 15-biegunowy do DAF, Scania,
MAN
25
Przewód do diagnozy
5.4.3
TEBS (przyczepa)
NUMER KATALOGOWY
ILUSTRACJA
OPIS
446 300 329 2
Przewód diagnostyczny do niebieskiego gniazda
diagnostycznego (K-line), w innych przypadkach dodatkowo
wymagane 449 672 030 0.
446 300 360 0
Przewód diagnostyczny ISO 7638 (CAN 24 V)
446 300 361 0
Przewód diagnostyczny CAN
„„ Połączenie pomiędzy interfejsem diagnostycznym USB
(446 301 030 0) a przewodem diagnostycznym ISO 7638
(CAN 24 V).
446 300 470 0
Konwerter CAN
„„ Połączenie pomiędzy interfejsem diagnostycznym
szeregowym (446 301 021 0) a adapterem
przyłączeniowym CAN.
„„ Wymagane przy diagnozie przez złącze ISO 7638.
449 672 030 0
Przewód diagnostyczny z niebieskim gniazdem
przyłączeniowym, jeżeli nie ma zewnętrznego złącza
diagnostycznego.
5.5
ECAS
5.5.1
ECAS/ESAC (pojazd silnikowy)
NUMER KATALOGOWY
26
ILUSTRACJA
OPIS
446 300 327 0
446 300 317 0
446 300 327 0: Adapter przyłączeniowy 35-biegunowy
(ABS, ECAS, EPS, rezerwa)
446 300 317 0: Adapter przyłączeniowy 25-biegunowy
(ECAS)
„„ Przełącznik na ECAS
„„ Zapłon WŁ./WYŁ.
446 300 311 0
446 300 314 0
446 300 311 0: Adapter pomiarowy 25-biegunowy
(ECAS, ATC, tylko ECAS 4x2-A)
446 300 314 0: Adapter pomiarowy 35-biegunowy
(ECAS, ABS)
894 604 303 2
Przewód diagnostyczny (ISO 9141)
446 300 456 0
Adapter przyłączeniowy (ECAS CAN II)
Przewód do diagnozy
5.5.2
ECAS/ESAC (Mercedes).
NUMER KATALOGOWY
ILUSTRACJA
446 300 340 0
5.5.3
Przewód diagnostyczny Mercedes
„„ Do ECAS/ESAC, ENR/ESR Mercedes-Benz, ECAS
Mercedes-Benz, EvoBus
ECAS/ESAC (MAN, Iveco)
NUMER KATALOGOWY
ILUSTRACJA
OPIS
446 300 345 0
Przewód diagnostyczny do MAN
446 300 349 0
Przewód diagnostyczny do IVECO
5.5.4
ECAS (przyczepa)
NUMER KATALOGOWY
ILUSTRACJA
446 300 329 2
5.6
OPIS
OPIS
Przewód diagnostyczny do niebieskiego gniazda
diagnostycznego (K-Line)
EPS (pojazd silnikowy)
NUMER KATALOGOWY
ILUSTRACJA
OPIS
446 300 327 0
Adapter przyłączeniowy 35-biegunowy
(ABS, ECAS, EPS, rezerwa)
„„ Przełączenie na pozycję EPS
„„ Zapłon WŁ./WYŁ.
446 300 314 0
Adapter pomiarowy 35-biegunowy
27
Przewód do diagnozy
5.7
ETS (autobus)
NUMER KATALOGOWY
5.8
Adapter przyłączeniowy 25-biegunowy
446 300 311 0
Adapter pomiarowy 25-biegunowy
IVTM
ILUSTRACJA
OPIS
446 300 348 0
Przewód diagnostyczny do żółtego gniazda diagnostycznego
(CAN 5 V)
446 300 360 0
Przewód diagnostyczny ISO 7638 (CAN 24 V)
„„ Wymagane tylko przy przyczepach.
446 300 361 0
Przewód diagnostyczny CAN
„„ Połączenie pomiędzy interfejsem diagnostycznym USB
(446 301 030 0) a przewodem diagnostycznym ISO 7638
(CAN 24 V).
„„ Wymagane tylko przy przyczepach.
446 300 470 0
Konwerter CAN
„„ Połączenie pomiędzy interfejsem diagnostycznym
szeregowym (446 301 021 0) a adapterem
przyłączeniowym CAN.
„„ Wymagane przy diagnozie przez złącze ISO 7638.
„„ Wymagane tylko przy przyczepach.
MTS (autobus)
NUMER KATALOGOWY
28
OPIS
446 301 200 0
NUMER KATALOGOWY
5.9
ILUSTRACJA
ILUSTRACJA
OPIS
446 300 340 0
Przewód diagnostyczny do 14-biegunowego gniazda
przyłączeniowego
„„ Do Mercedes-Benz, EvoBus
446 300 347 0
Przewód diagnostyczny do 14-biegunowego gniazda
przyłączeniowego w strefie nóg
„„ Do KK NF315 / SETRA
446 300 368 0
Przewód diagnostyczny Y MTS
Przewód do diagnozy
NUMER KATALOGOWY
ILUSTRACJA
446 300 369 0
5.10
System ostrzegania o opuszczeniu pasa jazdy (Lane
Departure Warning System)
NUMER KATALOGOWY
ILUSTRACJA
446 300 365 0
5.11
OPIS
Przewód diagnostyczny MAN MTS (X203)
OPIS
Przewód diagnostyczny do systemu ostrzegania
o opuszczeniu pasa jazdy (Lane Departure Warning System)
Trailer Central Electronic (przyczepa)
NUMER KATALOGOWY
ILUSTRACJA
OPIS
446 300 329 2
Przewód diagnostyczny do niebieskiego gniazda
diagnostycznego (K-Line)
446 300 360 0
Przewód diagnostyczny ISO 7638 (CAN 24 V)
446 300 361 0
Przewód diagnostyczny CAN
„„ Połączenie pomiędzy interfejsem diagnostycznym USB
(446 301 030 0) a przewodem diagnostycznym ISO 7638
(CAN 24 V).
446 300 470 0
Konwerter CAN
„„ Połączenie pomiędzy interfejsem diagnostycznym
szeregowym (446 301 021 0) a adapterem
przyłączeniowym CAN.
„„ Wymagane przy diagnozie przez złącze ISO 7638.
5.12
ZBR (CVC)
NUMER KATALOGOWY
446 300 345 0
ILUSTRACJA
OPIS
Przewód diagnostyczny do MAN
29
Urządzenia kontrolne i dodatkowe
5.13
Łącznik OBD Multiswitch
NUMER KATALOGOWY
ILUSTRACJA
446 300 003 0
OPIS
Przewód OBD z przełącznikiem łączy w sobie następujące
przewody:
„„ MB Actros 446 300 454 0
„„ MAN / DAF 446 300 460 0
„„ Hyundai 884 058 874 0
Przewód OBD jest połączony również z linią CAN.
5.14
Autobus Solaris
NUMER KATALOGOWY
ILUSTRACJA
446 300 006 0
OPIS
Autobus Solaris
6
Urządzenia kontrolne i dodatkowe
6.1
Walizka kontrolna do pneumatycznych układów
hamulcowych
NUMER KATALOGOWY
ILUSTRACJA
435 002 007 0
6.2
Walizka kontrolna do pneumatycznych układów hamulcowych
„„ Szybka i dokładna kontrola pneumatycznych układów
hamulcowych zgodnie z wytycznymi.
„„ Techniczny druk informacyjny, patrz rozdział „Publikacje
techniczne” na stronie 5.
Walizka do sprawdzania instalacji pneumatycznych „w
rolnictwie”
NUMER KATALOGOWY
435 002 011 0
30
OPIS
ILUSTRACJA
OPIS
Walizka do sprawdzania instalacji pneumatycznych „rolnictwo”
„„ Kontrola instalacji sprężarkowych w traktorach oraz w
pojazdach rolniczych i stosowanych w leśnictwie.
„„ Techniczny druk informacyjny, patrz rozdział „Publikacje
techniczne” na stronie 5.
Urządzenia kontrolne i dodatkowe
6.3
Manometry
NUMER KATALOGOWY
ILUSTRACJA
OPIS
453 002 000 0
453 004 005 0
Manometr montowany na desce rozdzielczej pojazdu
„„ 453 002 000 0: maks. 10 barów, Ø 60 mm, podświetlony
„„ 453 004 005 0: maks. 10 barów, Ø 100 mm
453 004 007 0
453 004 009 0
Manometry
„„ 453 004 007 0: legalizowany, maks. 16 barów, Ø 100 mm
„„ 453 004 009 0: legalizowany, maks. 25 barów, Ø 100 mm
453 004 012 0
Manometry
„„ legalizowany, maks. 16 barów, Ø 100 mm
453 197 000 0
Podwójny manometr do deski rozdzielczej
„„ maks. 10 barów, Ø 60 mm, podświetlony
453 197 004 0
Podwójny manometr
„„ legalizowany, maks. 2x16 barów, Ø 100 mm
W zależności od wielkości pojazdu i wyposażenia podczas pomiarów może być stosowanych kilka manometrów.
6.4
Urządzenie kontrolne ALB
NUMER KATALOGOWY
ILUSTRACJA
435 008 000 0
6.5
OPIS
Urządzenie kontrolne ALB
„„ Do sprawdzania i ustawiania pneumatycznych
regulatorów ALB w pojazdach z zawieszeniem
pneumatycznym.
„„ Techniczny druk informacyjny, patrz rozdział „Publikacje
techniczne” na stronie 5.
Urządzenie regulacyjne do ALB
NUMER KATALOGOWY
ILUSTRACJA
OPIS
899 709 109 2
Urządzenie regulacyjne do ALB
„„ Do ustawiania pneumatycznego regulatora ALB:
typoszeregi 475 714 XXX 0 i 475 715 XXX 0
899 709 114 2
Urządzenie regulacyjne do ALB
„„ Do ustawiania pneumatycznego regulatora ALB:
typoszeregi 475 721 XXX 0 i 475 723 XXX 0
31
Urządzenia kontrolne i dodatkowe
6.6
Wtyczka kontrolna ABS
NUMER KATALOGOWY
ILUSTRACJA
446 007 316 0
6.7
Wtyczka kontrolna ABS
„„ Do kontroli działania złącza ISO 7638 w pojeździe
silnikowym (24 V).
„„ Tylko pojazdy ze złączem przyczepy.
Wtyk kodów migowych
NUMER KATALOGOWY
ILUSTRACJA
446 300 334 0
6.8
OPIS
OPIS
Wtyk kodów migowych
„„ Do ABS VARIO Compact z zewnętrznym złączem
diagnostycznym (odczyt kodu migowego bez sterownika
kontrolera diagnostycznego).
WABCO Compact Tester II
NUMER KATALOGOWY
ILUSTRACJA
446 300 430 0 (do ABS
pojazdów silnikowych,
przyczep i instalacji
hydraulicznych, również
VCS II)
OPIS
WABCO Compact Tester II
„„ Odczyt pamięci diagnostycznej elektroniki WABCO.
„„ Przewód przyłączeniowy do pojazdu jest taki sam, jak
przewód interfejsu diagnostycznego.
„„ Obsługa za pomocą 3 przycisków.
„„ Możliwości:
Odczyt/kasowanie pamięci diagnostycznej
Wyświetlanie systemu
Funkcje specjalne w zależności od systemu, np. pierwsze
uruchomienie systemu
Test działania
Odczyt całkowitego przebiegu
Wyświetlanie prędkość granicznej ISS
Resetowanie terminu serwisu
Rozszerzone komunikaty o błędach
446 300 005 0
(z chińskim opisem)
W zależności od sprawdzanego systemu WABCO wymagany
jest odpowiedni przewód przyłączeniowy, patrz rozdział „5
Przewód do diagnozy” na stronie 19.
„„ Techniczny druk informacyjny, patrz rozdział „Publikacje
techniczne” na stronie 5.
6.9
Wykrywacz nieszczelności WABCO
NUMER KATALOGOWY
400 606 410 0
32
ILUSTRACJA
OPIS
Wykrywacz nieszczelności WABCO
„„ Szybkie i niezawodne wyszukiwanie nieszczelności
(za pomocą nowoczesnej techniki ultradźwiękowej) w
instalacji sprężonego powietrza i w zawieszeniu pojazdu.
„„ Techniczny druk informacyjny, patrz rozdział „Publikacje
techniczne” na stronie 5.
Urządzenia kontrolne i dodatkowe
6.10
Transmiter ultradźwiękowy WABCO
NUMER KATALOGOWY
ILUSTRACJA
452 600 100 0
6.11
OPIS
Transmiter ultradźwiękowy WABCO
„„ Skuteczne narzędzie pomocnicze do szybkiej i
nieskomplikowanej identyfikacji nieszczelności i
uszkodzeń w uszczelnieniach pojazdu.
„„ Funkcja: Transmiter ultradźwiękowy umieszcza się w
zamkniętym pojeździe, skąd może wysyłać stałe sygnały
ultradźwiękowe. Za pomocą detektora nieszczelności
WABCO 400 606 410 0 kontrolowane są następnie
od zewnątrz uszczelki pojazdu. Nieszczelności można
zidentyfikować w tych miejscach pojazdu, w których
detektor nieszczelności WABCO wykryje zwiększony
poziom hałasu.
„„ Techniczny druk informacyjny, patrz rozdział „Publikacje
techniczne” na stronie 5.
Mobilne stanowisko kontrolne WABCO
NUMER KATALOGOWY
453 197 003 0
ILUSTRACJA
OPIS
Mobilne stanowisko kontrolne WABCO
„„ Łatwa naprawa i kontrola poszczególnych komponentów
układu hamulcowego.
„„ Łatwa kontrola pojazdów.
„„ Precyzyjna praca dzięki legalizowanym manometrom.
„„ Elastyczne możliwości zastosowania dzięki
wbudowanym rolkom i wyciąganemu uchwytowi.
„„ Techniczny druk informacyjny, patrz rozdział „Publikacje
techniczne” na stronie 5.
33
W.EASY®
7
W.EASY®
7.1
Rozwiązania diagnostyczne do pojazdów użytkowych
Każde rozwiązanie diagnostyczne W.EASY® (łącznie z diagnostyką systemową
WABCO) składa się z pakietu podstawowego. Na tej podstawie można
indywidualnie uzupełniać niezbędne wyposażenie w oprogramowanie i sprzęt.
Rozwiązania diagnostyczne W.EASY® mają modułową koncepcję i są dostępne
od pakietu podstawowego aż do kompletnego wyposażenia, dopasowanego do
indywidualnych wymagań danego warsztatu.
PAKIET PODSTAWOWY
DODATKOWY SPRZĘT
Sprzęt:
„„ Laptop Panasonic Toughbook
CF-53
„„ Moduł komunikacji z pojazdem
VCI ze złączem USB
„„ Bogaty wybór przewodów
diagnostycznych i adapterów
przyłączeniowych do pojazdów
silnikowych, naczep i przyczep,
pojazdów dostawczych
„„ Zestaw do komunikacji z pojazdem
i autobusów różnych producentów
VCI
„„ Stabilny wózek diagnostyczny
„„ Akcesoria, np. drukarka
Elementy składowe pakietu
podstawowego:
„„ Walizka diagnostyczna
„„ Kabel USB
„„ Kabel OBD 16-stykowy J1962
„„ Korzystanie z infolinii produktów
„„ Lokalny instruktaż w zakresie
obsługi urządzenia
diagnostycznego
34
OPROGRAMOWANIE DO WIELU
MAREK
Pakiety oprogramowania
W.EASY®:
„„ Pojazd silnikowy
„„ Naczepa/przyczepa
„„ Transporter
„„ Autobus
„„ Kompletny pakiet oprogramowania
(pojazdy silnikowe, naczepy
i przyczepy, pojazdy dostawcze,
autobusy)
Zalety oprogramowania W.EASY®:
„„ Szybkie, precyzyjne, wiarygodne
i zrozumiałe wyniki dla wszystkich
popularnych marek pojazdów.
„„ Przejrzysta struktura menu
„„ Intuicyjna obsługa (możliwe
wyszukiwanie pełnotekstowe)
„„ Przejrzystość i oszczędność
czasu dzięki jednoczesnemu
wyświetlaniu różnych funkcji i
informacji.
„„ Regularne aktualizacje
„„ Możliwy zakup pełnej licencji lub
pojedynczych licencji.
W.EASY®
Dane techniczne
Właściwe dla danego pojazdu wartości testowe, plany konserwacji oraz zależne
od podzespołów wykazy elementów i schematy zapewniają pomoc przy
poszukiwaniu błędów. Ponadto zawarte są dodatkowe informacje systemowe
z bazy danych WABCO INFORM.
Moduł "Wartości robocze"
Opcjonalnie oferujemy wyczerpujące zestawy jednostek pracy z przejrzystymi
i jednoznacznymi pracami. Za pomocą modułu "Wartości robocze" można
dokonać również mieszanej kalkulacji prac. Pozwala to na uniknięcie
podwójnego naliczania klientowi tych samych operacji głównych. Uzupełniająco
za pomocą modułu jednostek pracy można także sporządzać kosztorysy,
zlecenia, faktury i zamówienia do dostawców.
Serwis
WABCOWÜRTH oferuje również całościowe usługi serwisowe, osobistą
obsługę, infolinię produktów i techniki pojazdów, szkolenia użytkowników oraz
zapewnia atrakcyjne oferty leasingowe i finansowania.
Kontakt
W razie pytań na temat W.EASY® lub w razie potrzeby uzyskania dodatkowych
informacji albo chęci zakupu produktu prosimy korzystać z poniższych danych
kontaktowych.
WABCOWÜRTH Workshop Services GmbH
Benzstraße 7, D-74653 Künzelsau
Telefon: +49 79 40/98 18 63-0
Faks:
+49 79 40/98 18 63-5555
E-mail: [email protected]
Więcej informacji można znaleźć w Internecie po adresem:
http://www.wabcowuerth.com
35
W.EASY®
7.2
36
W.EASY Trailer Power
W.EASY®
37
Notatki
38
Notatki
39
Notatki
40
naczep korzystają z technologii
WABCO. Ponadto, WABCO
dostarcza również zaawansowane
rozwiązania do zarządzania
flotą samochodową oraz usługi
dla rynku wtórnego. WABCO
zaraportowało w 2014 roku
sprzedaż na poziomie 2,9 mld
dolarów. Firma, której siedziba
główna mieści się w Brukseli
(Belgia), zatrudnia 11 000
pracowników na całym świecie.
Więcej informacji znajduje się na
stronie internetowej pod adresem
www.wabco-auto.com
© 2015/2016 WABCO Europe BVBA – wszelkie prawa zastrzeżone – 815 090 203 3 / 02.2015
WABCO (NYSE: WBC) jest
liderem innowacji i globalnym
dostawcą technologii
poprawiających bezpieczeństwo
oraz efektywność pojazdów
ciężarowych. Założone
prawie 150 lat temu WABCO
niezmiennie pozostaje pionierem
przełomowych produktów i
systemów hamowania, stabilizacji,
zawieszenia, automatycznych
skrzyń przekładniowych oraz
aerodynamiki. Obecnie wszyscy
wiodący w skali globalnej
producenci samochodów
ciężarowych, autobusów i

Podobne dokumenty