113 AUKCJA ANTYKWARYCZNA ANTY KW AR IAT „ R AR A AVIS”

Komentarze

Transkrypt

113 AUKCJA ANTYKWARYCZNA ANTY KW AR IAT „ R AR A AVIS”

										                  

Podobne dokumenty

115 AUKCJA ANTYKWARYCZNA AntYKwARIAt „RARA AVIS” KSIĄŻKI – PLAKAtY – AwAnGARDA

115 AUKCJA ANTYKWARYCZNA AntYKwARIAt „RARA AVIS” KSIĄŻKI – PLAKAtY – AwAnGARDA gdy opis katalogowy pozycji w sposób ewidentny odbiega od stanu faktycznego. W sprawach spornych roszczenia nabywcy zostaną uwzględnione po dostarczeniu przez niego wiarogodnej ekspertyzy w tym ter...

Bardziej szczegółowo

106 AUKCJA ANTYKWARYCZNA AntykwAriAt „rArA AViS” KSIĄŻKI – FOTOGRAFIE – PLAKATY

106 AUKCJA ANTYKWARYCZNA AntykwAriAt „rArA AViS” KSIĄŻKI – FOTOGRAFIE – PLAKATY 3. W przypadku uzasadnionego sprzeciwu, co do oferty kończącej licytację wyrażonego przez uczestnika licytacji bezpośrednio po jej zakończeniu, prowadzący aukcję ma prawo do ponownego przeprowadze...

Bardziej szczegółowo

110 AUKCJA ANTYKWARYCZNA AntyKwARiAt „RARA AViS” KSiĄŻKi – FOtOMOntAŻ – PLAKAty

110 AUKCJA ANTYKWARYCZNA AntyKwARiAt „RARA AViS” KSiĄŻKi – FOtOMOntAŻ – PLAKAty gdy opis katalogowy pozycji w sposób ewidentny odbiega od stanu faktycznego. W sprawach spornych roszczenia nabywcy zostaną uwzględnione po dostarczeniu przez niego wiarogodnej ekspertyzy w tym ter...

Bardziej szczegółowo

116 AUKCJA ANTYKWARYCZNA ANTYKWARIAT „RARA AVIS” KSIĄŻKI – RĘKOPISY – PLAKATY

116 AUKCJA ANTYKWARYCZNA ANTYKWARIAT „RARA AVIS” KSIĄŻKI – RĘKOPISY – PLAKATY gdy opis katalogowy pozycji w sposób ewidentny odbiega od stanu faktycznego. W sprawach spornych roszczenia nabywcy zostaną uwzględnione po dostarczeniu przez niego wiarogodnej ekspertyzy w tym ter...

Bardziej szczegółowo

katalog aukcji - Portolan Paweł Podniesiński

katalog aukcji - Portolan Paweł Podniesiński warsztat drukarski. Oficyna ta znana jest również jako Prelum Ascensianum. Niektóre wydawnictwa bibliograficzne próbowały przesunąć otwarcie tego warsztatu na 1503 r., jednak data edycji oferowaneg...

Bardziej szczegółowo