„Wieści z Ratusza” z 2007 r.

Komentarze

Transkrypt

„Wieści z Ratusza” z 2007 r.
WIEŚCI z RATUSZA 17/2007
1 września 2007 r.
Dożynki w Sokołowie
Plon niesiemy, plon...
Wieś Sokołowo, która od ponad półwieku słynie z wysokiej produkcji rolnej i plonów zbóż, znakomitych gospodarzy, a także rodzimej firmy „Agropol” należącej do
najlepszych w kraju, była gospodarzem tegorocznych dożynek gminnych.
13 września
Tour
W niedzielę, 26 sierpnia wspólne świętowanie rozpoczął przemarsz ulicami
Sokołowa korowodu dożynkowego oraz
pokaz musztry paradnej w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry Dętej Wrzesińskiego
Ośrodka Kultury. Koncelebrowanej mszy
św. przewodniczył ks. dr kanonik Kazimierz
Głów dziękując rolnikom w okolicznościowej homilii za tegoroczny trud.
Sylwester Staszak - sołtys Sokołowa powitał wszystkich gości przybyłych na tegoroczną
uroczystość. W szczególności Krystynę Poślednią – członka zarządu województwa wielkopolskiego, Dionizego Jaśniewicza – starostę
wrzesińskiego, Tomasza Kałużnego – burmistrza Wrześni oraz Alexandrosa Pnevmatikosa
– burmistrza Koryntu (Grecja).
Wizyta
burmistrza
Koryntu
24 sierpnia gościł we wrzesińskim ratuszu burmistrz Koryntu
Alexandros Pnevmatikos, który przyjechał do Wrześni z okazji
odbywającego się w naszym mieście w dniach 25-26 sierpnia
Festiwalu Orkiestr Dętych.
Delegacja z Grecji liczyła 10 przedstawicieli władz Koryntu oraz
40 osób z orkiestry. Burmistrz wraz z żoną i przedstawicielami rady
miasta Koryntu uczestniczyli także w dożynkach w Sokołowie. Grecka
orkiestra „Halkina” wystąpiła tam z półgodzinnym koncertem.
Wizyta, oprócz udziału w festiwalu oraz w dożynkach, miała także
na celu nawiązanie kontaktów między Wrześnią a Koryntem. (tm)
Ciąg dalszy na str. 2
de Pologne
we Wrześni
specjalny
dodatek
na str. 8-9
WIEŚCI z RATUSZA 17/2007
Starostami tegorocznych dożynek
byli: Lucja Cieślicka z Gulczewka
i Aleksander Rosiński z Sokołowa.
1 września 2007 r.
Plon niesiemy, plon...
Ciąg dalszy ze str. 1
Pani Lucja Cieślicka ma 58 lat, prowadzi
wraz z mężem gospodarstwo o powierzchni
8,72 ha w Gulczewku. Jest matką dwójki
dorosłych dzieci, doczekała się czterech
wnuczek. Po ukończeniu technikum ekonomicznego wraz z mężem osiadła w Gulczewku. Zajęła się wychowaniem dzieci i
pracą na roli. W gospodarstwie państwa
Cieślickich uprawia się głównie pszenicę,
pszenżyto, a także rośliny zielone takie
jak lucerna. W gospodarstwie znajduje się
15 sztuk bydła w tym 6 mlecznych krów.
Do niedawna hodowano również trzodę
chlewną i drób. Gospodarstwo zaliczane
jest do rodzinnych niskotowarowych. Od
16 lat państwo Cieśliccy mieszkają w zbudowanym przez siebie domu.
Starosta dożynek Aleksander Rosiński
ma 56 lat, żonę Henrykę i dwoje dorosłych dzieci. Doczekał się dwóch wnuków
i wnuczki. Jest kierownikiem zakładu
rolnego w Przedsiębiorstwie ProdukcyjnoHandlowym „Agropol” w Sokołowie. Po
ukończeniu Liceum Ogólnokształcacego we
Wrześni pracował kolejno w GS Borzykowo,
Banku Spółdzielczym w Borzykowie, w
latach 1977-88 w PGR Bieganowo. Pracę w
dawnym PGR Sokołowo rozpoczął najpierw
jako magazynier, a następnie od roku 1990
pracuje jako kierownik zakładu rolnego.
Gospodarstwo prowadzi zarówno produkcję
zwierzęcą jak i roślinną. Specjalizuje się w
hodowli krów mlecznych. Posiada obecnie
425 sztuk bydła, udój jest całkowicie mechaniczny. Zakład posiada automatyczną
udojnię mleka, w której dwa razy dziennie
dokonuje się dojenia. Średnia od jednej
krowy to 27 litrów mleka. Produkcja roślinna prowadzona jest na 1000 ha. W tym
roku 330 ha obsiano pszenicą ozimą, na 220
ha uprawiano rzepak, na 70 – pszenżyto,
a na 80 – buraki cukrowe. Pozostały areał
stanowi kukurydza, lucerna, a także sorgo.
W tym roku plony były na dobrym poziomie.
Uzyskano m.in. 7,5 tony pszenicy z hektara
oraz 3,5 tony rzepaku.
Sołtys Sokołowa dziękuje burmistrzowi
Wrześni oraz Radzie Sołeckiej za pomoc
przy organizacji tegorocznych dożynek.
Centralnym punktem święta plonów był
obrzęd dożynkowy, który w tym roku zaprezentował Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia
Wrzesińska” według scenariusza przygotowanego przez Ryszarda Zjeżdżałkę. W rytuał ten włączyły się również zespoły z Ukrainy i Łotwy prezentując tańce i zwyczaje
panujące w ich krajach. Goście z zagranicy
byli uczestnikami piątej edycji międzynarodowych warsztatów folklorystycznych,
które odbywały się we Wrześni.
Lucja Cieślicka z Gulczewka i Aleksander
Rosiński z Sokołowa – starostowie tegorocznych dożynek wręczyli burmistrzowi Wrześni
chleb wypieczony z tegorocznych zbiorów.
Zgodnie z tradycją gospodarz Wrześni wraz
ze starostami dożynek podzielił bochen chleba między uczestników święta plonów.
- Dożynki zakorzenione w polskiej historii są czasem szczególnym. Przynoszenie
owoców ziemi to nasza wielowiekowa
tradycja. Tym wszystkim, którzy przyczyniają się do pomnażania płodów ziemi i
każdego roku znajdują w sobie siłę, by
mimo przeciwności, po raz kolejny rzucić
ziarno i zebrać plon stukrotny – mówię
po staropolsku „Bóg zapłać” - dziękował
podczas dożynek Tomasz Kałużny. - Polski
rolnik za punkt honoru stawia sobie, aby
żaden kłos nie został zmarnowany. Obserwuję pracę rolników i mieszkańców wsi.
Wasze gospodarskie zdolności i poświęcenie
zasługują na wdzięczność wszystkich konsumentów. Być może nie wypada o tym mówić
w Sokołowie, które od ponad półwieku
słynie z wysokiej produkcji rolnej i plonów
zbóż, a także znakomitych gospodarzy. To
przecież w Sokołowie bito rekordy i notowano najlepsze w Wielkopolsce rezultaty,
a w planowaniu czterech zbóż osiągano 65
q/ha. Miejscowy „Agropol” wciąż należy
do najlepszych, a przyznane mu tytuły i
puchary stawiają spółkę w czołówce krajowych firm. Z Sokołowem związał swoje
życie Wybitny Wielkopolanin Hilary Korzyniewski, który wraz z wypróbowaną załogą
potrafił pomnażać plony dzięki wdrażaniu
nowoczesnych technologii.
W dalszej części dożynkowego świętowania na scenie zaprezentowały się orkiestry
dęte z Koryntu, Ostrowi Mazowieckiej i
Wrześni oraz Wrzesińskie Studio Piosenki i
zespół taneczny „Puls”. Gwiazdą wieczoru
był zespół „Headline”, a zabawa taneczna
trwała do późnych godzin nocnych. (sim)
Świadczenia rodzinne
Zainteresowani pobieraniem świadczeń rodzinnych, opiekuńczych i zaliczki alimentacyjnej w nowym okresie zasiłkowym 2007/2008
(tj. od 1.09.2007 r. do 31.08.2008 r.) mogą
uzyskać formularze wniosków oraz informacje
dotyczące dokumentów, które należy dołączyć
do wniosku w siedzibie Sekcji Świadczeń
Rodzinnych przy ul. Słowackiego 39. Sekcja
przyjmuje interesantów w poniedziałki w
godzinach 8.00 – 16.00 oraz od wtorku do
piątku w godzinach 8.00 – 15.00.
Formularze wniosków można pobrać
ze strony internetowej www.opswrzesnia.
pl oraz www.wrzesnia.pl (w zakładce
„Jak załatwić sprawę”). Przypominamy,
że osobom które złożyły wniosek wraz z
kompletem dokumentów do 31 lipca br.,
ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych
oraz wypłata świadczeń przysługujących za
wrzesień nastąpi do 30 września.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o
świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy
złożyła (złoży) wniosek wraz z kompletem
dokumentów w okresie od 1 sierpnia do 30
września br., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za wrzesień nastąpi do 31 października.
Uwaga rolnicy!
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego
ma obowiązek nie później niż do 23 września br. ogłosić w Dzienniku Urzędowym
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”
wysokość przeciętnego dochodu uzyskanego
z pracy w indywidualnych gospodarstwach
rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2006 r.,
co jest niezbędne do ustalenia prawa do
zasiłku. W związku z powyższym w przypadku osób, które złożyły wnioski w lipcu
a posiadają gospodarstwo rolne ustalenie
prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za wrzesień
nastąpi po publikacji wysokości przeciętnego dochodu w „Monitorze Polskim” jednak
nie później niż do 30 września br. (mn)
1 września 2007 r.
WIEŚCI z RATUSZA 17/2007
Wakacyjny pociąg do gier
Przez okres wakacji przy ul. Szkolnej 12 działał Wakacyjny Klub Gier zorganizowany
przez Szczep ZHP „Wrzos” we Wrześni, a sfinansowany przez Urząd Miasta i Gminy
we Wrześni oraz Starostwo Powiatowe we Wrześni.
Z tej niecodziennej
formy świetlicowego
spędzania wakacyjnego czasu skorzystało ponad 200 dzieci,
głównie z miasta. Różnorodność i atrakcyjność gier planszowych
dostępnych w klubie
pozwalała dzieciom
na aktywne spędzanie
wolnego czasu, szczególnie kiedy pogoda nie
dopisywała wakacyjnym szaleństwom. W
miłej atmosferze dzieci poznawały tajniki
gier strategicznych, logicznych czy też przygodowych, a największym powodzeniem
cieszyły się: „Jenga”, „Abalone”, „Wsiąść
do pociągu”, „Memoir 44”, „Carcasonne”
i pospolity „Eurobiznes”. Każdy kto odwiedził klub minimum cztery razy otrzymywał
Niedziele
dla milusińskich
Wakacje dobiegają końca a wraz z nimi
niedzielne popołudnia dla milusińskich w
Parku im. Dzieci Wrzesińskich.
Zabawy dla dzieci przygotowywały przedszkola działające na terenie gminy Września
oraz Krystian Kędziora z grupą ZHP „Wrzos”.
Podczas 9 spotkań dzieci miały okazję zobaczyć pokaz motocyklowy Bractwa Motocyklowego z Kostrzyna „Fire ghoust”, występ
iluzjonisty, wystawę obrazów malarki Teresy
Tomys, brały udział w warsztatach ceramicznych oraz formowania w glinie, małym plenerze malarskim, niezliczonych konkursach
sprawnościowych i zręcznościowych, a także
jeździły bryczkami oraz degustowały produkty mleczne Wrzesińskiej Mleczarni.
kartę stałego gracza, która uprawniała do
udziału w turniejach o złotą kartę. Wszystkim „bywalcom” klubu serdecznie dziękujemy za wspólnie spędzony czas.
Krystian Kędziora
Czerwony BUS
dla niepełnosprawnych
W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego
zakupiono dla Warsztatów Terapii Zajęciowej
we Wrześni fabrycznie
nowy samochód marki
RENAULT TRAFIC 2,0
dCi w wersji 9-osobowej.
Do przetargu przystąpiło 3 dealerów: prócz
dealera Renault, dealerzy
Volkswagena. Dealerem,
który wygrał przetarg
jest NAZARUK SERVIS Sp.
z o.o. z Lublina. Cena
oferowanego samochodu,
wraz z przeróbkami przystosowującymi go dla potrzeb osób niepełnosprawnych, wyniosła 121300 zł brutto.
Zaoferowany samochód przez Renalut
oprócz wyposażenia podstawowego oraz
dodatkowego, opisanego w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia (ABS, kontrola trakcji i korekcja siły hamowania tzw.
ESP, ASR, nawigacja, RM+CD, dogrzewacz,
przyciemniane (dymione szyby), ALUfelgi,
komplet zimowych opon) został dodatkowo
wyposażony przez dealera w 6-biegową
skrzynię biegów, pojedyncze fotele w czę-
ści pasażerskiej z indywidualną regulacją
pochylenia i szybko demontowalne (normalnie w standardzie bez regulacji i ławka),
pełny pakiet ubezpieczenia OC+AC+NW.
20 sierpnia 2007 r. kierowca WTZ odebrał
samochód w autoryzowanym salonie Renault
NAZARUK SERVIS w Lublinie. Z pierwszych
opinii kierowcy wynika, że samochód prowadzi się bardzo dobrze i spełnia oczekiwania
kierującego pojazdem, a jak na nowy samochód zareagują jego pasażerowie musimy
poczekać do września.
Tomasz Koralewski
Milusińscy śpiewali piosenki, tańczyli i recytowali, a dla wszystkich amatorów wypoczynku
na świeżym powietrzu panie prowadzące zajęcia przygotowały nie tylko słodkie nagrody.
Do wspólnej zabawy zapraszani byli
również rodzice, którzy wraz ze swoimi
pociechami licznie odwiedzali park i brali
udział w konkurencjach.
Z akcji „Niedziele dla milusińskich”
skorzystało łącznie ok. 550 dzieci w
wieku od 0 do 8 lat.
Gratulujemy wszystkim przygotowującym
imprezy pomysłów i mamy nadzieję, że
spotkamy się również w przyszłym roku na
kole wrzesińskiego amfiteatru, by umilać
czas dzieciom. Przedszkola zakończyły swoją
działalność, ale to jeszcze nie koniec! 16
września o godz. 15.00 do wspólnej zabawy
zaprasza Szkoła Muzyczna Yamaha. W planie:
zabawy muzyczno-ruchowe połączone z nauką piosenek oraz z elementami plastyki.
W trakcie spotkania 2-krotnie w godzinach 15.30 - 15.50 oraz 16.30 - 16.45 zabawy
adresowane będą dla dzieci najmłodszych
tj. od 4 miesiąca do 2 roku życia. Dzieci
w tym przedziale wiekowym „bawią się
muzyką” w ramach specjalnego programu
edukacyjnego pod nazwą „Robbi”. (ag)
WIEŚCI z RATUSZA 17/2007
Wycieczka
na koniec wakacji
Po zakończonych zajęciach w Świetlicy Środowiskowej grupa 33 dzieci wraz z
opiekunami wyjechała na 2-dniową wycieczkę trasą Częstochowa – Wieliczka – Łazy
– Kraków – Oświęcim, zorganizowaną w ramach letniego wypoczynku i gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Pierwsze kroki skierowały nas do Sanktuarium Najświętszej Marii Panny Jasnogórskiej, gdzie zwiedzaliśmy kościół
i podziwialiśmy stacje drogi krzyżowej.
Następnie udaliśmy się na mającą 106 m i
30 cm wieżę jasnogórską, z której mogliśmy
obejrzeć miasto i okolice.
Kolejnym etapem naszej wycieczki była
najstarsza na ziemiach polskich - Kopalnia
Soli w Wieliczce. Skryta pod miastem kopalnia, usytuowana jest na dziewięciu poziomach i sięga głębokości 327 m. Podziemna
Wieliczka to blisko 300 km chodników i ok.
3000 komór. Część trasy, którą zobaczyliśmy obejmowała 3,5 kilometrowy odcinek,
położony na głębokości od 64 m do 135 m.
W kopalni zwiedziliśmy: wspaniałe kaplice,
urokliwe podziemne jeziora, oryginalne
urządzenia i sprzęt, zachowane ślady prac
górniczych dające wyobrażenie o zmaganiach ludzi z żywiołami, ich pracy, pasjach,
wierzeniach. Wieliccy górnicy pozostawili
po sobie dziesiątki rzeźb i płaskorzeźb
solnych. Na wieczorny odpoczynek udaliśmy się do Łaz, gdzie po wspólnych grach
i zabawach integracyjnych dzieci miały
możliwość sprawdzenia swojej wiedzy w
konkursie o Wieliczce.
Drugiego dnia od rana wybraliśmy się do
Jaskini Nietoperzowej, położonej 447 m
npm i mającej 306 m długości. Jest ona jedną z największych jaskiń Jury Krakowskiej,
w której mieliśmy możliwość zobaczyć wodospad naciekowy oraz liczne kotły wirowe,
kości i zęby zwierzęce zatopione w skałach
- głównie niedźwiedzia (4000 kłów), jak też
hieny jaskiniowej, lwa jaskiniowego, borsuka, mamuta, żubra pierwotnego, nosorożca
włochatego, renifera, konia oraz drobnych
gryzoni, ptaków. Największą atrakcją
jaskini są żyjące w niej nietoperze, które
mieliśmy okazję zobaczyć.
Następnie udaliśmy się do Krakowa,
gdzie zwiedziliśmy Sukiennice i Kościół
Mariacki, mieliśmy również możliwość
zobaczenia smoczej jamy oraz poznania
legendy o smoku wawelskim.
Ostatnim etapem naszej wycieczki było
zwiedzanie obozu Auschwitz-Birkenau.
Mogliśmy zapoznać się z historią założenia
obozu, z panującymi tam warunkami życia,
a także poznać historię ofiar. Zobaczyliśmy
bramę obozową, blok eksperymentalny,
blok śmierci, komorę gazową i krematorium. Była to dla nas prawdziwa lekcja
historii.
Zmęczeni wróciliśmy do domu, by odpocząć i przygotować się na zwiedzanie
Ostrowa Lednickiego i Dziekanowic. Naszą
wyprawę rozpoczęliśmy od wizyty na wyspie
Jeziora Lednica, gdzie znajdują się pozostałości wczesnośredniowiecznego grodu
związanego z czasami panowania pierwszych władców z polskiej dynastii Piastów,
Mieszkiem I i Bolesławem Chrobrym. Następnie udaliśmy się do Wielkopolskiego Parku
Etnograficznego w Dziekanowicach, który
sięga końca lat czterdziestych XX wieku,
gdzie mogliśmy zobaczyć architekturę budownictwa ludowego i poznać życie polskiej
wsi z tego okresu. Po wspólnych wyprawach
spotkamy się przy ognisku, by powspominać
mile spędzony czas. Wszystkich chętnych,
którzy chcieliby w trakcie roku szkolnego aktywnie i miło spędzić czas wolny zapraszamy
już 3 września do Świetlicy Środowiskowej
przy ul. Gnieźnieńskiej 23b od poniedziałku
do piątku od godz. 13.00 do 18.00.
Magdalena Rosińska
Agnieszka Nowak
1 września 2007 r.
Powiatowa Akcja Letnia 2007
Udane
kolonie
Nieubłaganie zbliża się koniec wakacji.
Dla wielu młodych ludzi oznacza to kres
wakacyjnych przyjemności i powrót do
codzienności, wypełnionej rozmaitymi
obowiązkami. Na pewno mile wspominanym wydarzeniem wakacyjnym dla sporej
grupy dzieci z naszej gminy będą kolonie
w Orzechowie.
Z roku na rok, wakacyjny pobyt w tym
miejscu staje się coraz bardziej interesującym. Liczne wycieczki, w tym pobyt
nad morzem, który dla większości dzieci
był pierwszym w życiu, przyczyniają się
do podniesienia atrakcyjności kolonii w
Orzechowie. Nie bez znaczenia jest też
dbałość organizatorów o jakość wyżywienia
i stale polepszające się warunki sanitarne.
Efektem wymienionych działań jest rosnące
zainteresowanie tą formą spędzania wakacji ze strony rodziców, samodzielnie
opłacających pobyt dziecka.
Na koloniach w Orzechowie na 9-dniowych turnusach przebywało 76 dzieci z
naszej gminy. W kosztach zorganizowania
pobytu partycypował Ośrodek Pomocy
Społecznej oraz Urząd Miasta i Gminy
Września.
Kolonie zorganizowane zostały w ramach
Powiatowej Akcji Letniej 2007, którą jak co
roku, kierowała Bożena Nowacka - naczelnk
wydziału oświaty Starostwa Powiatowego.
W imieniu uczestników kolonii dziękujemy
za wspaniale zorganizowany wypoczynek.
Anna Prusak
WIEŚCI z RATUSZA 17/2007
1 września 2007 r.
Jak co roku w Grzybowie
Słowiańskie zwyczaje i obrzędy
18 i 19 sierpnia 2007 roku do grodu
w Grzybowie już po raz ósmy zjechali
słowiańscy wojownicy. Miejsce, w którym od kilku lat odbywają się zjazdy
wojów nie jest bynajmniej przypadkowe. To tutaj Siemomysł, wnuk Piasta
i syn Siemowita wniósł potężny gród
– Grzybowo.
Każdego roku w trakcie zjazdu organizatorzy, na czele z prezesem Towarzystwa
Przyjaciół Grodu w Grzybowie Zbigniewem
Dzierżyńskim, starają się tak uatrakcyjnić
imprezę, aby zachęciło to jak największą
liczbę osób do odwiedzin i spotkania ze
średniowiecznym światem. Był więc teatr
w plenerze i dwie sztuki: „Wesele Słowiańskie” oraz „Od narodzin do postrzyżyn”,
były markowane bitwy i prawdziwe zaślubiny dwóch młodych pasjonatów obyczajów
słowiańskich.
Tegoroczny Międzynarodowy Zjazd Wojowników Słowiańskich poświęcony został
autentycznej ceremonii chrztu. Główną
bohaterką uroczystości była czteroletnia
Gabrysia z rodu Korycińskich, która otrzymała sakrament chrztu z rąk ojca Benedyktyna. W tym podniosłym wydarzeniu mogli
uczestniczyć nie tylko najbliżsi dziecka,
ale także liczni miłośnicy słowiańskich obyczajów. Relację z imprezy mogli obejrzeć
także telewidzowie, ponieważ całą imprezą
bardzo zainteresowały się media. Święto to
uatrakcyjnił koncert muzyki średniowiecznej, a całość przypieczętowała wystawna
uczta biesiadna.
Celem każdej imprezy w Grzybowie jest
wzbogacanie wiedzy historycznej z okresu
początków państwa polskiego, propagowanie tradycji i obyczajów słowiańskich,
a także integracja środowiska nie tylko
lokalnego.
Towarzystwo Przyjaciół Grodu w Grzybowie postarało się, jak co roku, aby
impreza oparta była głównie na dobrej
zabawie nie tylko uczestników zjazdu, ale
także publiczności. Atrakcji było wiele! Od
prezentacji kramów kupieckich, pokazów
rzemiosł średniowiecznych, zielarstwa,
ważenia strawy, po turnieje wojów oraz
zabawy plebejskie, w których każdy mógł
uczestniczyć, ku radości przybyłych. Nikt
nie wychodził z grodu rozczarowany, bo
każdy mógł znaleźć coś dla siebie.
Wśród zaproszonych byli goście z Czech,
Rosji, Słowacji oraz kupcy arabscy reprezentujący Towarzystwo Polsko–Algierskie,
którzy doskonale potrafili się odnaleźć w
realiach średniowiecznej rzeczywistości.
Raz w roku gród ożywa, a wspaniałą,
przyjacielską wręcz atmosferę podkreślają
(mb)
wszyscy odwiedzający. Atrakcja turystyczna na szynach
Gnieźnieńska Kolej Wąskotorowa, a
wcześniej Witkowska Kolej Powiatowa,
jest związana z terenami leżącymi w
obecnych granicach powiatu gnieźnieńskiego i słupeckiego, a także gmin:
Niechanowo, Witkowo, Powidz od ponad
100 lat. Historia Gnieźnieńskiej Kolei
Wąskotorowej powiązana jest także z
powiatem wrzesińskim. W roku 1949
Gnieźnieńska Kolej Powiatowa przejęta została przez Skarb Państwa, a
jej właścicielem zostały Polskie Koleje
Państwowe. Połączyły one Gnieźnieńską i
Wrzesińską Kolej Powiatową, nadając im
nową nazwę: Wrzesińsko-Gnieźnieńska
Kolej Wąskotorowa.
Warto zauważyć, że gnieźnieńska wąskotorówka jest starsza od kultowej
wieży w Paryżu (wieży Eiffla), która
została wybudowana z okazji Światowej
Wystawy Techniki w 1887 roku, podczas
której francuski konstruktor Decauville
zaprezentował przenośną kolej o prześwicie 600 mm, powodując dynamiczny
rozwój tego typu kolei w całej Europie.
Początkowo od 1883 roku, wykorzystywana
była głównie dla celów towarowych. Funkcjonowała jako kolej cukrownicza i obsługiwała głównie gnieźnieńską cukrownię. W
roku 1893 została odkupiona od cukrowni
przez powiat witkowski i udostępniono
ją do użytku publicznego. W roku 1994
utworzono Witkowską Kolej Powiatową.
W 1927 roku, po zlikwidowaniu powiatu
witkowskiego, kolej wąskotorowa została przejęta przez powiat gnieźnieński i
zyskała nową nazwę: Gnieźnieńska Kolej
Powiatowa.
Dzieje Gnieźnieńskiej Kolei Wąskotorowej były różne. W 1959 roku Wrzesińsko
-Gnieźnieńska Kolej Dojazdowa została
włączona w skład Kujawskich Kolei Dojazdowych, w ramach których funkcjonowała
do roku 1991. To najlepszy okres dla gnieźnieńskiej wąskotorowki, choć już w latach
osiemdziesiątych dało się zauważyć tendencję spadkową w zakresie przewożonych
towarów i osób.
W 2003 roku Gnieźnieńska Kolej Dojazdowa została przekazana powiatowi gnieźnieńskiemu i odzyskała nazwę Gnieźnieńska
Kolej Wąskotorowa. Powiat przekazał opiekę nad GKW Towarzystwu Miłośników Gniezna, co przyczyniło się do jej uratowania.
Obecnie Gnieźnieńska Kolej Wąskotorowa
to przede wszystkim atrakcja turystyczna,
z której mogą korzystać turyści odwiedzający powiat gnieźnieński, słupecki a także
wrzesiński. Dla zainteresowanych szczegółami oraz imprezami organizowanymi z
wykorzystaniem tej wąskotorówki podajemy adres internetowy: www.gkw-gniezno.
pl. Strona ta zawiera zarówno informacje
historyczne jak i aktualności. Stronę przygotowała Gnieźnieńska Agencja Rozwoju
Gospodarczego.
(red)
WIEŚCI z RATUSZA 17/2007
1 września 2007 r.
„Camerata” na Wileńszczyźnie
Jeszcze we wrześniu ubiegłego roku
powstał pomysł wspólnego wyjazdu na
Litwę, który został zrealizowany w sierpniu 2007 roku.
15 sierpnia wyruszyliśmy w podróż. Na
dłużej zatrzymaliśmy się w Gietrzwałdzie, sanktuarium maryjnym na Warmii,
niedaleko Olsztyna. Tam swoim śpiewem
oprawiliśmy mszę św. odpustową, w której
udział wzięły tysiące pielgrzymów z różnych
stron Polski.
Późnym wieczorem zajechaliśmy do polskiej wsi Turgiele w okręgu solecznickim,
gdzie czekały na nas noclegi w polskich
domach. Tu mogliśmy przekonać się jak żyją
mieszkający tam Polacy oraz jak smaczna
jest kuchnia wileńska. Stąd wyjeżdżaliśmy
zwiedzać Wilno i Troki.
W Turgielach mieszka i pracuje z oddaniem pani Władzia, znana nam ze sceny w
Mrągowie, gdzie wielokrotnie prowadziła
Festiwal Kultury Kresowej z Agatą Młynarską. Pani Władzia prowadzi zespół „Turgielanki”. Mieliśmy okazję zobaczyć i posłuchać tego wielopokoleniowego zespołu na
koncercie, który odbył się w miejscowym
Domu Kultury. I my zaprezentowaliśmy się
tam w różnorodnym repertuarze.
Kolejne dwa dni minęły nam bardzo
pracowicie. Zwiedzaliśmy piękne wileńskie kościoły i uliczki, podziwialiśmy
uniwersytet i panoramę Wilna ze wzgórza
Trzech Krzyży, byliśmy w muzeum Adama
Mickiewicza i na Rossie, poznawaliśmy
przeszłość i teraźniejszość stolicy Litwy,
śpiewaliśmy w Ostrej Bramie i w kościele
Koncert w kościele dominikańskim św. Ducha w Wilnie
pod wezwaniem św. Trójcy (znajduje się w
nim oryginał obrazu „Jezu, ufam Tobie”),
śpiewem oprawiliśmy mszę św. w kościele
dominikańskim pod wezwaniem św. Ducha
i daliśmy tam koncert, który został bardzo
gorąco odebrany przez wszystkich słuchaczy. Następnego dnia pojechaliśmy do Ponar
nazywanych Golgotą Wileńszczyzny. W tym
Co zrobić
ze starym telewizorem?
Odpady selektywnie gromadzone przez
mieszkańców odbierane są 15 i 16 każdego miesiąca, zarówno te zbierane indywidualnie (w workach) jak i w kontenerach
ustawionych na terenie miasta i wsi.
Natomiast odpady wielkogabarytowe
(np. stare meble, lodówki) i zużyty sprzęt
RTV, zostaną odebrane po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z przedsiębiorcą, z którym mieszkańcy mają podpi-
saną umowę. Począwszy od 29 września, w
każdą ostatnią sobotę miesiąca, tego typu
odpady można zostawić przy pojemnikach
na plastik i szkło. Odpady zostaną zebrane
przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych.
Na terenie Wrzesińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbiorem odpadów wielkogabarytowych zajmuje się PUK Artur Zys, a terminy
odbioru należy uzgadniać z administracją
spółdzielni.
(gp)
Ekologiczne dotacje
Przypominamy o możliwości uzyskania dotacji na budowę oczyszczalni przydomowej oraz na utylizację azbestu. Zmieniając dach z płyt azbesto-cementowych można
uzyskać dotację w wysokości do 1000 zł. Budując oczyszczalnię przydomową można
uzyskać dotację do 2000 zł.
Ażeby uzyskać dotacje należy złożyć wniosek do Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
oraz przedstawić rachunek za wykonane prace i zakup urządzeń. Wszystkie zapytania
kierować można do Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni, pok. nr 13, tel 061 6404062, 061
6404063.
(gp)
miejscu podczas II wojny światowej zginęły
tysiące Polaków i Żydów, ofiar litewskiego
nacjonalizmu. Kolejnym punktem programu
były Troki, dawna stolica Litwy, miasto na
wodzie, teraz również miejscowość wypoczynkowa.
Wieczorem bawiliśmy się wesoło przy ognisku na wysokim wzgórzu za wsią Turgiele.
Ze wzgórza roztaczał się przepiękny widok
na całą okolicę i przepływającą nieopodal
rzekę Mereczankę.
Niedziela była dniem powrotu do Wrześni. Zatrzymaliśmy się w Merkiniach, skąd
roztacza się piękny widok na Niemen. Przystanek zrobiliśmy również w Świętej Lipce
(Święta Lipka - niewielka miejscowość
znana już od XV wieku jako miejsce licznych pielgrzymek, położona jest w pobliżu
Kętrzyna nad jeziorem Dejnowa. Co roku,
ponad 100 tys. turystów przyjeżdżających
na Mazury, odwiedza znajdujące się tu
Sanktuarium Maryjne. Z powodu licznych
grup pielgrzymów, Święta Lipka często nazywana jest „Częstochową Północy”).
Dziękujemy Starostwu Powiatowemu za
firmowe krówki, którymi obdarowaliśmy
dzieci z zespołu, a burmistrzowi za koszulki i ręczniki, które również trafiły do ich
rąk. Muszę dodać, że wielu z nas zawiozło
do Turgieli najróżniejsze drobiazgi i nie
tylko. Polacy na Wileńszczyźnie borykają
z wieloma problemami lecz patriotyzmu i
umiłowania polskiej mowy możemy się od
nich uczyć.
Wycieczka już za nami, ale pozostaną
w nas wspomnienia z wyprawy i wiele,
wiele zdjęć.
Danuta Torzewska
WIEŚCI z RATUSZA 17/2007
1 września 2007 r.
Stypendia szkolne
Informujemy, że wnioski o przyznanie
stypendium szkolnego na rok szkolny
2007/2008 można składać w terminie od
27 sierpnia 2007 r. do 15 września 2007
r. w szkołach podstawowych i gimnazjach,
do których uczęszczają dzieci, na które
wnioski będą składane.
Wnioski uczniów ze szkół średnich,
specjalnych i szkół spoza terenu gminy
Września będą przyjmowane w Wydziale
Oświaty Kultury i Sportu – ul. Chopina 9.
Formularze wniosków wraz z informacją
dotyczącą wymaganych dokumentów, które
należy złożyć są dostępne również w szkołach i gimnazjach od 27 sierpnia.
O stypendia mogą ubiegać się uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych. Odpowiedni wniosek
powinni złożyć rodzice lub pełnoletni
uczniowie. Podstawowym warunkiem
przyznania stypendium jest kryterium
dochodowe w rodzinie. Dochód netto na
członka w rodzinie nie może przekraczać
351 zł. Przyjmowane będą tylko kompletne
wnioski.
Przypominamy, że wszystkie załączone
do wniosku kserokopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z
oryginałem.
Łukasz Rządkowski
Nieletni pod prąd
22 sierpnia ok. godz. 10.00 dwaj wrzesińscy strażnicy miejscy w czasie patrolu
w okolicach ul. Jana Pawła II zauważyli
dwóch nastoletnich kierowców motorowerów, którzy wyjeżdżając z ul. Rzecznej
nie zastosowali się do znaku drogowego
„nakaz jazdy w prawo”, skręcili w lewo i
rozpoczęli jazdę pod prąd.
Sprawcy tego wykroczenia powodując
zagrożenie w ruchu drogowym nie ujechali na szczęście daleko i zostali zatrzymani przy przystanku autobusowym. Po
wylegitymowaniu ich okazało się, że są
to 15- i 16-letni mieszkańcy Miłosławia.
Brak znajomości zasad poruszania się po
ulicach Wrześni i niepodporządkowanie
się znakowi tłumaczyli nieuwagą. Okazało
się ponadto, że jadąc motorowerami obaj
nie posiadali kart motorowerowych uprawniających do kierowania tymi pojazdami i
ubezpieczeń OC pojazdu. Sprawcy zostali
przekazani policji, a ich postępek prawdopodobnie poddany zostanie ocenie sądu
dla nieletnich.
Akcja
szczepienia
lisów
W dniach od 3 do 18 września br. w
województwie wielkopolskim będzie
prowadzona jesienna akcja szczepienia
lisów wolno żyjących. Na terenie lasów,
pól, pastwisk i nieużytków rolnych zrzucana będzie z samolotów szczepionka
przeciw wściekliźnie Szczepionka koloru
zielono-brązowego jest umieszczona w
kostkach koloru brązowego o wymiarach
4 cm – 2 cm. Jak ostrzega Wielkopolski
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
nie należy ich podnosić ani dotykać.
Jeżeli jednak nastąpiło przypadkowe
zetknięcie człowieka ze szczepionką,
szczególnie po kontakcie z otwartą raną,
oczami, jamą ustną – miejsca te należy
gruntownie przemyć wodą z mydłem i
zgłosić się do najbliższej Przychodni Lekarskiej. W przypadku kontaktów zwierząt
domowych ze szczepionką, należy to zgłosić w najbliższej Lecznicy dla Zwierząt. W
okresie 3 tygodni po wyłożeniu szczepionki
nie wolno wypuszczać psów luzem.
Wojewódzki Inspektorat
Weterynarii w Poznaniu
Komu
„Złote Pióro”?
Niech ten przykład łamania prawa na
drodze będzie przestrogą dla innych.
Przypominamy także wszystkim kierowcom
o konieczności respektowania znaków drogowych i przepisów kodeksu, który zakazuje
jeżdżenia rowerami po chodnikach na terenie miasta, a także jazdy po pasach na
przejściach dla pieszych.
(mol)
Wrzesiński Uniwersytet Trzeciego Wieku
przygotowuje się do inauguracji
Wrzesiński Uniwersytet Trzeciego Wieku powstał 10 czerwca 2007 r. jako placówka edukacyjno-integracyjna dla osób
,,w trzecim wieku”, które po przejściu
na emeryturę lub rentę pragną rozwijać
swoje zainteresowania i znaleźć się wśród
ludzi przyjaznych, o pozytywnych oczekiwaniach wobec życia. Mamy nadzieję,
że Wrzesiński Uniwersytet stanie się
potrzebną i żywotną instytucją w naszym
powiecie i środowisku.
Zajęcia będą odbywały się w ramach
wykładów plenarnych dla wszystkich słuchaczy (2 razy w miesiącu ) i w sekcjach:
historii i kultury regionalnej, turystycznej,
spotkania z kulturą (literatura, teatr, film,
muzyka), rekreacyjno-rehabilitacyjnej
(fitness, basen, pilates), rekreacja i sport,
rytmiczno-tanecznej, językowej (język
angielski i niemiecki) i informatycznej oraz
koło plastyczne. Mogą powstać inne sekcje
na życzenie słuchaczy.
Składka roczna wynosi 50 zł. Może
być ona regulowana w dwóch ratach na
początku każdego semestru. Konto: Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni nr
13968100020021993601930053. Prosimy o
wpłacanie składek na nasze konto.
Uroczysta inauguracja odbędzie się w
drugiej dekadzie października 2007 r.
Eugeniusz Paterka
Towarzystwo Czytelni Ludowych Koło
im. bł. Edmunda Bojanowskiego we Wrześni
i Księgarnia Burzyńscy ogłaszają konkurs
poetycki pt. „Bezkresny ocean uczuć”. Odbędzie się on pod honorowym patronatem
Starosty Wrzesińskiego. Celem konkursu
jest wydobycie z ciemnych kątów szuflad
utworów ludzi wrażliwych, piszących o tym
co czują i jak postrzegają otoczenie.
Konkurs adresowany jest do wszystkich
bez względu na wiek i miejsce zamieszkania.
Utwory zgłaszane do konkursu nie mogły być
wcześniej publikowane w wydawnictwach
zwartych i nagradzane w innych konkursach.
Kopertę zawierającą 1 - 3 utworów (w
trzech zestawach) należy opatrzyć godłem.
W osobnej, opatrzonej tym samym godłem
kopercie, prosimy zamieścić dane: imię
i nazwisko, adres zamieszkania, numer
telefonu i wiek autora. Utwory prosimy
kierować na jeden z adresów: Towarzystwo Czytelni Ludowych, ul. Szkolna 12,
62 - 300 Września oraz Księgarnia Burzyńscy,
ul. Warszawska 22, 62 - 300 Września w
terminie do 30 października 2007 r. Podsumowanie konkursu odbędzie się w grudniu
podczas V Wrzesińskich Spotkań z Książką
i Kulturą. Autorzy wyróżnionych utworów
otrzymają nagrody rzeczowe, a zwycięzcę
nagrodzimy „Złotym Piórem”.
Organizatorzy
WIEŚCI z RATUSZA 17/2007
64. Tour de Pologne
UCI Pro Tour
Trasa 64. Tour de Pologne UCI Pro Tour
liczy ponad 1200 km. Wyścig rozpocznie
się 3-kilometrowa jazdą drużynową w
Warszawie, później trasa wiedzie przez
najpiękniejsze miasta w Polsce – Płońsk,
Olsztyn, Ostródę, Gdańsk, Chojnice,
Poznań, Wrześnię, Wrocław, Świdnicę,
Jelenią Górę i Karpacz. Pięć pierwszych
etapów jest płaskich, dwa ostatnie – górzyste. Ostatniego dnia meta na podjeździe na Orlinku w Karpaczu. Termin
wyścigu (9-15 września) i podobna strefa
klimatyczna sprawia, że może być on doskonałą możliwością przygotowania formy do mistrzostw świata w Stuttgarcie.
Czesław Lang przyznaje, że od strony
sportowej zrobił już wszystko, co mógł.
- Teraz chcę jeszcze bardziej wypromować Polskę, stąd współpraca między innymi
z Polską Organizacją Turystyczną. Promocja
przez sport to chyba najlepsza metoda.
V etap
z Wrześni
do Świdnicy Piąty etap to najdłuższy odcinek 64.
Tour de Pologne. Trasa liczy ponad 255
km. Start 13 września we Wrześni, w
której kolumna Tour de Pologne gościła w
1979 roku, kiedy wygrał Krzysztof Sujka
oraz w roku 2005, kiedy trasa 4. etapu
wiodła z Inowrocławia do Leszna.
Tegoroczna trasa prowadzi malowniczymi miasteczkami Wielkopolski. Lotne
premie w Środzie Wielkopolskiej, Gostyniu
i Żmigrodzie. Premia specjalna w Śremie,
mieście gdzie urodził się Zenon Jaskuła.
Długość etapu sprzyjać będzie ucieczkom,
teren jednak płaski, ale może silnie powiać
z zachodu. Będzie to ostatni „sprinterski”
etap przed wjazdem w góry. Czy dojdzie
tutaj do pierwszych rozstrzygnięć? Tak
może się zdarzyć, bowiem będzie to
ostatnia szansa do ataku dla kolarzy nie
lubiących gór. Jeśli nikt nie ucieknie
peletonowi, to do końcowej rywalizacji
dojdzie na czterech rundach po 5,4 km w
samej Świdnicy.
Warto wiedzieć, że świdnicka starówka
obok toruńskiej, krakowskiej czy poznańskiej starej zabudowy miasta jest uznawana za najpiękniejszą i najcenniejszą
w Polsce. W Świdnicy kolarze finiszowali
w historii wyścigu dwa razy, ale bardzo
dawno. W 1967 roku wygrał Władysław
Kozłowski, a dwa lata później Mikołaj
Fadiejew z ZSRR.
1 września 2007 r.
Dlatego bardzo się cieszę, że zostaliśmy
współorganizatorami mistrzostw Europy
w piłce nożnej w 2012 roku. Skorzystają
na tym wszyscy Polacy, którzy może też w
końcu uwierzą, że nasz kraj stać na stworzenie wielkiego widowiska sportowego
- uważa Czesław Lang.
Główną nagrodą w tegorocznym Tour
de Pologne będzie samochód osobowy
Fiat Bravo.
Trasa 64. Tour de Pologne UCI Pro Tour:
9.09.07 1. etap Warszawa (drużynowo na czas) 3 km
10.09.07 2. etap Płońsk - Olsztyn 202,4 km
11.09.07 3. etap Ostróda - Gdańsk 192,2 km
12.09.07 4. etap Chojnice - Poznań 242,3 km
13.09.07 5. etap Września - Świdnica 255,7 km
14.09.07 6. etap Dzierżoniów - Jelenia Góra 181,2 km
15.09.07 7. etap Jelenia Góra - Karpacz 147,7 km
Trasa wyścigu ma łącznie 1224,5 km. Znajdzie się
na niej 16 premii lotnych, 14 górskich i 4 premie
specjalne.
Gwiazdy
Tour de Pologne
D a n i lo D i L u c a
będzie na pewno
gwiazdą numer 1
naszego narodowego touru. Włoch z
ekipy Liquigas wygrał w tym roku w
pięknym stylu Giro
d’Italia, wcześniej
triumfował w słynnym klasyku Liege-Bastogne-Liege. Di Luca jest
liderem cyklu Pro Tour, w Tour de Pologne pojedzie więc w specjalnej białej koszulce należnej
liderowi. Podobnie było dwa lata temu, kiedy
Włoch wygrywał pierwszy cykl Pro Tour a w Tour
de Pologne zajął piąte miejsce.
Alessandro Ballan to kolejny as
z Włoch, zwycięzca
dwóch tegorocznych
imprez z cyklu Pro
Tour – Dookoła Flandrii i Vatenfall Classic,
przed rokiem trzeci w
Tour de Pologne.
Szwajcar Fabien
Cancellara to aktualny mistrz świata
w jeździe indywidualnej na czas,
zwycięzca prologu
i etapu, a także kilkudniowy lider podczas tegorocznego
Tour de France
Wyścig w TVP1 Transmisję ze wszystkich
etapów 64 Tour de Pologne przeprowadzi
TVP1 w godz. 14.30 do 16.30.
Drużyny biorące udział
w 64. Tour de Pologne
ACTION UNIQUA
AG2R PREVOYANCE
ASTANA
BOUYGUES TELECOM
CAISSE D`EPARGNE
CERAMICA FLAMINIA
COFIDIS, LE CREDIT PAR TELEPHONE
CREDIT AGRICOLE
DISCOVERY CHANEL
EUSKATEL - EUSKADI
FRANCAISE DES JEUX
GEROLSTEINER
LAMPRE - FONDITAL
GASPOL LIQUIGAS
PREDICTOR - LOTTO
QUICK STEP - INNERGETIC
RABOBANK
SAUNIER DUVAL - PRODIR
TEAM CSC
TEAM MILRAM
T-MOBILE TEAM
UNIBET.COM
1 września 2007 r.
WIEŚCI z RATUSZA 17/2007
APEL
do MIESZKAŃCÓW GMINY i POWIATU WRZESIŃSKIEGO
13 września 2007 r. w godz. 9.00 – 10.00 z naszego miasta wystartuje jeden z
największych wyścigów kolarskich w Europie - 64 Tour de Pologne. Apelujemy do
wszystkich mieszkańców o wyrozumiałość z powodu niedogodności i problemów,
głównie utrudnienia w ruchu ulicznym i parkowaniu. Szczególne utrudnienia wystąpią
w godz. 8.00 – 10.15.
Równocześnie apelujemy o:
- nieparkowanie pojazdów w dniu wyścigu na ulicach i drogach, którymi pojedzie wyścig,
- zwrócenie szczególnej uwagi na zachowanie dzieci przed i w czasie przejazdu kolumny
wyścigu,
- trzymanie na uwięzi wszystkich zwierząt domowych, szczególnie psów i kotów,
- niewbieganie i przebieganie przez trasę przejazdu kolumny wyścigu tuż przed jej
przejazdem,
- pomoc w zabezpieczeniu trasy przejazdu poprzez zagrodzenie w godz. 12.30 – 14.15
wszystkich bram i wjazdów do posesji.
Zapraszamy do:
- aktywnego i głośnego dopingu kolarzy (np. instrumenty muzyczne, gwizdki), ale bez
użycia przedmiotów niebezpiecznych (np. wymachiwanie elementami dmuchanymi),
- zwrócenia szczególnej uwagi na porządek i czystość w swoim otoczeniu.
Jednocześnie informujemy, że pojazdy, które nie zostaną usunięte z trasy przejazdu,
będą odholowane na parkingi na koszt właściciela.
Spotkajmy się wszyscy na trasie wyścigu!
Burmistrz Wrześni
Tomasz Kałużny
Starosta Wrzesiński
Dionizy Jaśniewicz
KIE
J
AJA
3M
YN
ESZ
OPI
SZ
KO
LN
A
INA
OP
CH
JANA
ŁA
PAW
II
A
ICZ
IEW
NK
SIE
K
RYNE
KA
LI
SK
A
SK
AW
CŁ
O
WR
A
Zbiórka ekip kolarzy nastąpi o
godz. 8.45. Będą zlokalizowane na
ul. Kościelnej, Dzieci Wrzesińskich
oraz ul. Mickiewicza. O godz. 9.05
rozpocznie się prezentacja kolarzy na
Rynku. Kolumna reklamowa poprzedzająca wyścig wyruszy o godz. 9.17
z ul. Harcerskiej.
IŃS
Start Honorowy do wyścigu nastąpi o
godz. 9.45 z Rynku. W związku z tym już
od godz. 6.00 zamknięte będą dla ruchu
kołowego następujące ulice: Ratuszowa,
Rynek, Sienkiewicza, Chopina, Harcerska,
Jana Pawła II, Kościelna, Rzeczna, Dzieci
Wrzesińskich, Mickiewicza natomiast od
godz. 9.00 ulice: 3 Maja, Legii Wrzesińskiej, Słowackiego, Szkolna, Opieszyn,
Kaliska, Wrocławska oraz droga w kierunku na Środę.
ES
RZ
II W
Uwaga!
Utrudnienia
w ruchu
LEG
SŁ
OW
AC
K
IEG
O
Trasa przejazdu kolarzy
ulicami Wrześni
WIEŚCI z RATUSZA 17/2007
10
V Mistrzostwa Polski Pracowników Samorządowych w Siatkówce Plażowej
Gościnni gospodarze
Już po raz piąty Urząd Miasta i Gminy we Wrześni był organizatorem Mistrzostw
Polski Pracowników Samorządowych w Siatkówce Plażowej. Zmagania pracowników
samorządowych na wrzesińskim piasku można było oglądać w dniach 17–18.08.2007 r.
na boiskach znajdujących się na terenie miejskiego basenu.
Oprócz gospodarzy mistrzostw – Urzędu
Miasta i Gminy we Wrześni gościliśmy siatkarzy samorządowych reprezentujących
szesnaście miast i gmin m.in. z Warszawy,
Szczecina, Mysłowic, Rogoźna, Kędzierzyna
– Koźla, Sopotu, Sokółki, Nowego Tomyśla,
Kórnika, Osielska, Czarnkowa, Gołańczy,
Gorzowa Wielkopolskiego, Wolsztyna,
Konina.
Na „zabawę z piłką na piasku” przyjechało 78 urzędników (w tym 53 mężczyzn i
25 kobiet). Urzędnicy rywalizowali ze sobą
w trzech kategoriach: zespołach 3–osobowych (z udziałem przynajmniej jednej
zawodniczki), parach mieszanych oraz
parach męskich. Organizatorzy mistrzostw
przewidzieli dla uczestników zmagań siatkarskich niespodzianki, w tym okazjonalne
koszulki siatkarskie. Na koniec mistrzostw
przy wspólnym grillu organizatorzy nagrodzili pucharami, medalami i upominkami
najlepsze drużyny oraz wybrali najlepszą
siatkarkę i najlepszego siatkarza oraz zespół fair play.
Najlepszą siatkarką mistrzostw została
pani Jolanta Zielińska z drużyny samorządowców z Osielska, najlepszym siatkarzem
okazał się Piotr Hojan z drużyny Nowego
Tomyśla, zespołem fair play drużyna z
Sopotu, a najlepszym sędzią tegorocznych
mistrzostw, który otrzymał „srebrny gwizdek” został Zdzisław Kurek.
Jedyną wrześnianką, która zdobyła medal jest Dorota Gruszczyńska. Startowała w
parze mieszanej wspólnie z zawodnikiem z
Kędzierzyna - Koźla, zajmując trzecie miejsce w tej konkurencji.
(ah)
Wyniki mistrzostw:
TRÓJKI
I MIEJSCE: SZCZECIN II + KÓRNIK (drużyna
mieszana)
II MIEJSCE: MYSŁOWICE + GOŁAŃCZ (drużyna mieszana)
III MIEJSCE: KĘDZIERZYN KOŹLE II
IV MIEJSCE: POWIAT KONIŃSKI
MIEJSCA V - VIII
OSIELSKO
SZCZECIN I
KĘDZIERZYN - KOŹLE I
WRZEŚNIA I
PARY MIESZANE
I MIEJSCE: MYSŁOWICE
II MIEJSCE: OSIELSKO I
III MIEJSCE: WRZEŚNIA - KĘDZIERZYN
KOŹLE (drużyna mieszana)
IV MIEJSCE: OSIELSKO II
MIEJSCA V - VIII
SOKÓŁKA I
KĘDZIERZYN KOŹLE II
WRZEŚNIA STAROSTWO POWIATOWE I
KĘDZIERZYN KOŹLE I
PARY MĘSKIE
I MIEJSCE: SZCZECIN I
II MIEJSCE: SZCZECIN II
III MIEJSCE: POWIAT KONIŃSKI
IV MIEJSCE: CZARNKÓW
MIEJSCA V - VIII
KĘDZIERZYN - KOŹLE
NOWY TOMYŚL
MYSŁOWICE
WRZEŚNIA I
1 września 2007 r.
Porady
w „Jantarze”
Wrzesińskie Stowarzyszenie Abstynentów „Jantar”, którego siedziba znajduje
się przy ul. Chopina 9 zaprasza do uczestniczenia w wielu formach pomocy, jaką
proponuje. Klub czynny jest od godz.
16.00 do 20.00.
W ramach grupy samopomocowej odbywają sie mityngi dla osób uzależnionych
i współuzależnionych. Wszyscy zainteresowani mogą również skorzystać z porad
prawnika w pierwszą środę miesiąca (w
godz. od 15.00 do 17.00). W każdy drugi i
czwarty czwartek miesiąca porad udziela
psycholog w godz. od 16.15 do 20.15.
Stowarzyszenie prowadzi także telefon
zaufania. Jeżeli ktoś chciałby skontaktować
się z osobami, które dyżurują przy nim,
powinien wykręcić jeden z dwóch numerów: 0-61 4377-842 (w godz. 16.00 – 20.00)
lub 0-606-903-528 (codziennie od 10.00 do
22.00). W stowarzyszeniu można uzyskać
wiele porad w zakresie uzależnień. W każdy
ostatni piątek miesiąca odbywają się mityngi
otwarte, natomiast mityngi zamknięte odbywają się w pozostałe piątki. W klubie czynny
jest bufet, w którym można zamówić kawę,
herbatę, zimne napoje, lody i ciastka. Dla
chętnych czynny jest telewizor.
Wystarczy zadzwonić pod którykolwiek
z podanych numerów telefonów lub odwiedzić siedzibę Wrzesińskiego Stowarzyszenia
Abstynentów „Jantar”.
(mol)
Napisz
do Straży Miejskiej
Wszelkie interwencje, prośby i zapytania,
a także zgłoszenia do Straży Miejskiej we
Wrześni można kierować tak jak dotychczas
osobiście w siedzibie przy ul. Ratuszowej 1
(wejście „B”) oraz telefonicznie na bezpłatny numer 986 lub wybierając jeden z dwóch
numerów: (061) 6404101 lub 6404102.
7385960
Do dyspozycji jest także telefon komórkowy 0-500191040 (tzw. patrolowy). Od
niedawna można także kontaktować się z
wrzesińskimi strażnikami miejskimi wykorzystując do tego celu komputer. Sygnały
od mieszkańców przyjmowane są bowiem
poprzez pocztę elektroniczną. Należy je
kierować na adres: [email protected] lub
za pomocą komunikatora internetowego
Gadu-Gadu, wybierając numer 7385960.
Informacje przyjmowane są w godzinach
pracy Straży Miejskiej od 7.00 do 15.00, a
zgłoszenia rejestrowane są także od godz.
15.00 do 23.00. (mol)
WIEŚCI z RATUSZA 17/2007
1 września 2007 r.
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
we Wrześni informuje
o nowych książkach
w zbiorach bibliotecznych
„WARTO PRZECZYTAĆ”
W. SOMERST MAUGHAM
- „Malowany welon”
Lata dwudzieste XX wieku. Piękna, lecz
próżna Kitty bierze ślub z bakteriologiem
Walterem. Małżonkowie wyjeżdżają do Chin.
Kitty rozczarowana swoim związkiem wdaje
się w romans. Gdy Walter odkrywa jej zdradę podejmuje dramatyczną decyzję – Kitty
musi towarzyszyć mu na nowej placówce w
chińskiej prowincji, gdzie panuje epidemia
cholery. Smutek, napięcie, współczucie,
strach i wyrzuty sumienia – czynią z powieści
prawdziwe dzieło.
ZBIGNIEW WOJTYŚ - „Filatelista”
Akcja rozgrywa się w Poznaniu w ciągu
dwóch grudniowych dni i nocy 2005 r. – dzień
przed wigilią Bożego Narodzenia i w dzień
wigilijny. Realistyczny, topograficzny wręcz
opis miasta i główny bohater Olek tylko pomagają wierzyć, że ta historia zdarzyła się
naprawdę. Nagle wyłania się mityczny świat,
upiory przeszłości, teraźniejszość miesza
się z przeszłością, sen z jawą, rzeczywiste
z nierealnym.
ROBIN LYNN WILLIAMS - „Asystenci”
Pięciu bohaterów, pięciu narratorów. Cała
piątka uczestniczy w cotygodniowych spotkaniach terapeutycznych, na których dzielą się
przeżyciami, obgadują przełożonych, rozładowują frustracje. Do czasu. Gdy negatywne
emocje wezmą górę pokorni asystenci ruszą
do ataku. Super lektura na lato.
ILONA MARIA HILLIGES - „Biała czarownica”
Prawdziwa historia białej kobiety w fascynującym świecie Afryki. Autorka wyjechała
tam w interesach, ale egzotyczna kultura,
tajemnicze kulty, piękno przyrody Czarnego
Lądu zaciekawiły ją do tego stopnia, że
postanowiła zostać na dłużej. Ten pobyt
przyniósł jej niebywałe doświadczenia i
wielką miłość.
GEORGE A. MATNER, LARRY A. NICHOLS „Słownik sekt, nowych ruchów religijnych”
Najbardziej znacząca publikacja wydana w
Polsce na przestrzeni ostatnich lat - wypełnia ona lukę w polskojęzycznej literaturze
na temat sekt i nowych ruchów religijnych.
Poza tradycyjnymi, powszechnie znanymi
grupami poświęca ona miejsce także grupom
jeszcze wprawdzie nie tak szeroko znanym,
ale starającym się masowo zaistnieć.
ALEKSANDER LITWINIENKO, JURIJ FELSZTINSKI - „Wysadzić Rosję”
Aleksander Litwinienko i współautor, historyk
Jurij Felsztinski oskarżają rosyjskie służby
specjalne o zorganizowanie serii zamachów
na budynki mieszkalne w Rosji w 1999 r.
i bciążenie odpowiedzialnością za nie czeczeńskich bojowników. Autorzy przytaczają
na poparcie tej tezy mocne argumenty, ich
świadectwo jest tym bardziej przekonujące,
że jeden z nich za nie zginął.
oprac. Stefania Gąsiorek
11
Radni V kadencji
Imię (imiona) i nazwisko:
Mieczysław Małachowski
Wiek:
67 lat
Wykształcenie:
średnie
Wyuczone zawody:
technik rolnik
Wykonywany zawód:
emeryt
Mieczysław
Małachowski
Miejsce pracy, stanowisko:
Stan rodzinny:
żona, cztery córki, 2 wnuczki,
6 wnuków
Znajomość języków obcych:
Przynależność partyjna:
Prawo i Sprawiedliwość
Przynależność (pełnione funkcje)
do organizacji społecznych,
klubów, stowarzyszeń:
członek Rady Nadzorczej
w Gminnej Spółdzielni „SCh” Września
Komitet wyborczy, który
rekomendował mnie na
funkcję radnego:
Powiatowy Komitet Prawa i Sprawiedliwości
Komisje Rady Miejskiej,
których radny jest członkiem:
komisja rozwoju wsi
Hasło wyborcze radnego
z kampanii wyborczej:
Bezpieczna Gmina
Będąc radnym zamierzam:
ściśle pracować z komisją rozwoju wsi
Za najważniejsze
w tej kadencji uważam:
budowę ścieżki rowerowej z Sokołowa do SSP nr 1
we Wrześni; zainstalowanie sygnalizacji świetlnej
dla pieszych na drodze z Wrześni do Gniezna;
utwardzenie drogi wiejskiej w Słomówku
Za największy sukces w swoim
życiu uważam:
nie dałem wciągnąć się w szeregi PZPR-u
oraz w pochody 1-majowe
Wolny czas spędzam najchętniej:telewizja, spacer, działka
Moje ulubione miejsce
we Wrześni (gminie) to... stadion „Victorii”. Jestem kibicem 45 lat
W moim mieście (gminie)
najbardziej brakuje mi... ścieżek rowerowych
DYŻURY RADNYCH. 4 września dyżur pełnić będzie radny Bolesław Święciochowski.
Na dyżury radnych zapraszamy we wtorki w godz. 16.00 – 18.00 w siedzibie Biura
Rady Miejskiej, która znajduje się w dolnej części Ratusza, wejście „B” (tak jak
do Straży Miejskiej) pok. nr 01.
Od 21 sierpnia przewodnicząca Rady Miejskiej - Bożena Nowacka będzie pełniła dyżury we wtorki od godz. 7.00 do godz. 8.00 oraz w środy od godz. 16.00 do 18.00
w Biurze Rady Miejskiej.
WIEŚCI z RATUSZA 17/2007
12
Turniej Piłki Nożnej Drużyn Wiejskich
Psary Polskie
lepsze od gospodarzy
25 sierpnia 2007 r. na boisku w Sokołowie odbyły się rozgrywki
Turnieju Piłki Nożnej Drużyn Wiejskich zorganizowanego przez
Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
1 września 2007 r.
Mijają
raty podatków
Wydział Podatkowy Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
przypomina, że do 15.09.2007 r. należy zapłacić drugą ratę
podatku od środków transportowych. Szczegółowe informacje
można uzyskać w UMiG we Wrześni pok. nr 2 lub pod numerem
telefonu (061) 640 40 07. Wpłaty można dokonywać w kasie Urzędu lub na nr konta: PBS 68 9681 0002 0011 1474 0179 5820.
Jednocześnie Wydział Podatkowy informuje, iż 15 września 2007 r. upływa także termin płatności III raty podatku
rolnego oraz od nieruchomości.
W zakresie podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego na
wsi inkasentem uprawnionym do poboru ww. podatków jest
sołtys danego sołectwa.
Zwrot podatku akcyzowego
Na boisku zebrało się jedenaście 10-osobowych drużyn zgłoszonych wcześniej
do turnieju, były to: Kosynier
Sokołowo, Matrix Węgierki,
Obłaczkowo, Psary Polskie,
LZS Sędziwojewo, LZS Ostrowo
Szlacheckie, Chocicza Wielka,
LZS Kaczanowo, LZS Białężyce,
LZS Grzybowo, LZS Chwalibogowo.
Mecze rozgrywane były na
dwóch boiskach przygotowanych przez drużynę gospodarzy
- w systemie grupowym (4
grupy). Mecze półfinałowe rozegrały ze sobą Białężyce z Sokołowem (0:1), oraz Psary Polskie
z Chociczą Wielką (3:0).
O trzecie miejsce walczyły ze sobą Chocicza Wielka i
Białężyce. Mecz zakończył się
wynikiem 1:1, o wygranej LZS
Białężyce zdecydowały rzuty
karne. W finale zmierzyły się
Psary Polskie i Kosynier Sokołowo. Ostatecznie 2:1 zwyciężyły
Psary Polskie.
Wręczenie nagród odbyło się
w dniu Dożynek Gminnych w
Sokołowie. Zwycięskie drużyny
(I, II, III miejsce) otrzymały z
rąk burmistrza Tomasza Kałużnego oraz przewodniczącego
GKRPA Piotra
Matuszewskiego komplet strojów
sportowych,
puchary
oraz dyplomy, pozostali
otrzymali: IV
miejsce: dyplom, piłkę
nożną oraz
rękawice dla
bramkarza,
następni:
dyplom oraz
piłkę nożną.
Mamy nadzieję, że
turniej na
stałe wpisze się w kalendarz
letnich imprez sportowych i
zachęci inne miejscowości do
tworzenia drużyn.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
składa serdeczne podziękowanie za współorganizację turnieju panu Grzegorzowi Kaźmierczakowi oraz sędziom.
Anna Grzybowska
Wydział Podatkowy Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
informuje, iż producenci rolni, którzy chcą odzyskać część
pieniędzy wydanych na zakup oleju napędowego używanego do
produkcji rolnej mogą w terminie od 1 września 2007 r. do 30
września 2007 r. składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego. Do wniosku należy dołączyć dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 marca
2007 r. do 31.08.2007 r. w postaci faktur VAT.
Wypłata zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie
oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
nastąpi w listopadzie 2007 r. w kasie urzędu lub przelewem
na konto producenta rolnego na podstawie decyzji wydanej
przez Burmistrza Miasta i Gminy Września. Informacji udziela:
Dorota Bajdek – tel. 061 6404001.
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
Wydział Gospodarki Gruntami i Architektury:
Informuje, że 24 sierpnia 2007 roku zostało wszczęte na żądanie
Starostwa Powiatowego we Wrześni postępowanie administracyjne
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego, polegającej na:
budowie kanalizacji deszczowej
na nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. 3 Maja 3.
Informuje, że 24 sierpnia 2007 roku zostało wszczęte na żądanie
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni postępowanie
administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego, polegającej na:
dobudowie pomieszczenia rehabilitacyjnego z zapleczem
socjalnym do istniejącego budynku PCPR na nieruchomości
położonej we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 1.
Informuje, że 27 sierpnia 2007 roku zostało wszczęte na żądanie
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni postępowanie
administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego, polegającej na:
adaptacji budynku byłej szkoły podstawowej
na Środowiskowy Dom Samopomocy
(z dziennym pobytem osób niepełnosprawnych)
na nieruchomości położonej w Gozdowie 59.
W związku z powyższym informujemy strony postępowania, że mogą
w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni, ul. Ratuszowa 1, pokój 22,
w poniedziałki w godz. 8 – 16, w pozostałe dni tygodnia w godz. 8
- 15, zapoznać się z wnioskiem oraz zgłosić wnioski dowodowe lub
ewentualne uwagi i zastrzeżenia, w terminie 7 dni od daty ukazania
się niniejszego zawiadomienia.
WIEŚCI z RATUSZA 17/2007
1 września 2007 r.
13
BURMISTRZ MIASTA i GMINY WRZEŚNIA
62-300 WRZEŚNIA, UL. RATUSZOWA 1,
TEL. (061) 640 40 40 FAX (061) 640 40 44
e-mail: [email protected]
BURMISTRZ MIASTA i GMINY WRZEŚNIA
62-300 WRZEŚNIA, UL. RATUSZOWA 1,
TEL. (061) 640 40 40 FAX (061) 640 40 44
e-mail: [email protected]
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na
sprzedaż
nieruchomości gruntowych:
1. Działka nr 4442/1 o powierzchni 0,1435 ha, położona we Wrześni w rejonie
ul. Słowackiego, niezabudowana, wchodząca w skład KW 24035 prowadzonej
przez Sąd Rejonowy we Wrześni. Działka ta na podstawie ustaleń miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod zabudowę
mieszkaniowa jednorodzinną.
Cena wywoławcza działki wynosi 102 000,00 zł + 22% VAT. Wadium wynosi
10 000,00 zł. Przetarg odbędzie się 03.10.2007 r. godz. 9.00.
2. Działka nr 4442/2 o powierzchni 0,1169 ha, położona we Wrześni w rejonie
ul. Słowackiego, niezabudowana, wchodząca w skład KW 24035 prowadzonej
przez Sąd Rejonowy we Wrześni. Działka ta na podstawie ustaleń miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod zabudowę
mieszkaniowa jednorodzinną.
Cena wywoławcza działki wynosi 83 000,00 zł + 22% VAT. Wadium wynosi
8 000,00 zł. Przetarg odbędzie się 03.10.2007 r. godz. 9.30.
3. Działka nr 4442/3 o powierzchni 0,1157 ha, położona we Wrześni w rejonie
ul. Słowackiego, niezabudowana, wchodząca w skład KW 24035 prowadzonej
przez Sąd Rejonowy we Wrześni. Działka ta na podstawie ustaleń miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod zabudowę
mieszkaniowa jednorodzinną.
Cena wywoławcza działki wynosi 82 000,00 zł + 22% VAT. Wadium wynosi
8 000,00 zł. Przetarg odbędzie się 03.10.2007 r. godz. 10.00.
4. Działka nr 4442/4 o powierzchni 0,1126 ha, położona we Wrześni w rejonie
ul. Słowackiego, niezabudowana, wchodząca w skład KW 24035 prowadzonej
przez Sąd Rejonowy we Wrześni. Działka ta na podstawie ustaleń miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod zabudowę
mieszkaniowa jednorodzinną.
Cena wywoławcza działki wynosi 80 000,00 zł + 22% VAT. Wadium wynosi
8 000,00 zł. Przetarg odbędzie się 03.10.2007 r. godz. 10.30.
5. Działka nr 4442/5 o powierzchni 0,1484 ha, położona we Wrześni w rejonie
ul. Słowackiego, niezabudowana, wchodząca w skład KW 24035 prowadzonej
przez Sąd Rejonowy we Wrześni. Działka ta na podstawie ustaleń miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod zabudowę
mieszkaniowa jednorodzinną.
Cena wywoławcza działki wynosi 105 000,00 zł + 22% VAT. Wadium wynosi
10 000,00 zł. Przetarg odbędzie się 03.10.2007 r. godz. 11.00.
6. Działka nr 4442/9 o powierzchni 0,1072 ha, położona we Wrześni w rejonie
ul. Słowackiego, niezabudowana, wchodząca w skład KW 24035 prowadzonej
przez Sąd Rejonowy we Wrześni. Działka ta na podstawie ustaleń miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod zabudowę
mieszkaniowa jednorodzinną.
Cena wywoławcza działki wynosi 76 000,00 zł + 22% VAT. Wadium wynosi
8 000,00 zł. Przetarg odbędzie się 03.10.2007 r. godz. 11.30.
7. Działka nr 4442/10 o powierzchni 0,1384 ha, położona we Wrześni w rejonie ul. Słowackiego, niezabudowana, wchodząca w skład
KW 24035 prowadzonej przez Sąd Rejonowy we Wrześni. Działka ta na
podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniowa jednorodzinną.
Cena wywoławcza działki wynosi 98 000,00 zł + 22% VAT. Wadium wynosi
10 000,00 zł. Przetarg odbędzie się 03.10.2007 r. godz. 12.00.
Przetargi odbędą się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni przy
ul. Ratuszowej 1 (ratusz), w sali nr 10.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium na konkretną działkę,
w podanej wysokości, w terminie do 28.09.2007 r. (liczy się dzień odnotowania środków na rachunku Urzędu Miasta i Gminy Września), gotówką, w kasie
Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni, w godz. od 9.00 do 16.00 w poniedziałki i
od 8.00 do 15.00 w pozostałe dni robocze lub na konto Urzędu Miasta i Gminy
nr 15 9681 0002 0011 1474 0111 3700.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium a przedstawiciele osób prawnych
obowiązani są dodatkowo do przedłożenia umocowania do zaciągania zobowiązań
w imieniu i na rzecz tych osób.
Wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania
przetargu. W pozostałych przypadkach wadium zostanie wpłacającemu zwrócone
w terminie trzech dni po zakończeniu przetargu. Osobie, która wygra przetarg
a w wyznaczonym terminie nie przystąpi do zawarcia umowy notarialnej, wadium przepada na rzecz sprzedającego.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku
zaistnienia ważnych przyczyn.
Bliższych informacji udziela Wydział Gospodarki Gruntami i Architektury Urzędu Miasta
i Gminy we Wrześni ul. Ratuszowa 1 (telefon: 061 640 4040 w. 4030, 4036, 4037).
sprzedaż
nieruchomości gruntowych:
1. Działka nr 3763 o powierzchni 5668 m2, wchodząca w skład KW 19958,
położona we Wrześni przy ul. Jagodowej, niezabudowana, przeznaczona na cele
budowlane. Dla przedmiotowej działki brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy
nieruchomości nastąpi w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
Cena wywoławcza działki wynosi 185.000,00 zł + VAT.
Wadium wynosi 19.000,00 zł.
Przetarg odbędzie się 07.09.2007 r. godz. 10.00.
2. Działka nr 64/27 o powierzchni 2934 m2, wchodząca w skład KW 8770, położona w Psarach Małych przy ul. Wrzesińskiej, niezabudowana, przeznaczona
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny zabudowy
usługowo–rzemieślniczej
Cena wywoławcza działki wynosi 89.000,00 zł + VAT.
Wadium wynosi 10.000,00 zł.
Przetarg odbędzie się 07.09. 2007 r. godz. 10.30.
Przetargi odbędą się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni przy ul. Ratuszowej 1 (ratusz), w sali nr 10. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest
wpłata wadium w podanej wysokości, w terminie do 03.09.2007 r. (liczy się dzień
odnotowania środków na rachunku Urzędu Miasta i Gminy Września), gotówką, w
kasie Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni, w godz. od 9.00 do 16.00 w poniedziałki
i od 8.00 do 15.00 w pozostałe dni robocze lub na konto Urzędu Miasta i Gminy
nr 15 9681 0002 0011 1474 0111 3700
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium a przedstawiciele osób prawnych
obowiązani są dodatkowo do przedłożenia umocowania do zaciągania zobowiązań
w imieniu i na rzecz tych osób.
Wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania
przetargu. W pozostałych przypadkach wadium zostanie wpłacającemu zwrócone
w terminie trzech dni po zakończeniu przetargu. Osobie, która wygra przetarg
a w wyznaczonym terminie nie przystąpi do zawarcia umowy notarialnej, wadium
przepada na rzecz sprzedającego.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku
zaistnienia ważnych przyczyn.
Bliższych informacji udziela Wydział Gospodarki Gruntami i Architektury Urzędu
Miasta i Gminy we Wrześni, ul. Ratuszowa 1 (telefon: 061 640 4040 w.: 4030,
4036, 4037).
Burmistrz Wrześni
Wrzesińskie Towarzystwo Kulturalne
Unia Wrześnian
zapraszają na
uroczystość patriotyczno-religijną
która odbędzie się 17 września 2007 roku (poniedziałek)
w 68. rocznicę najazdu Amii Czerwonej na Polskę.
Na program uroczystości składają się:
1. Msza św. w kościele farnym we Wrześni o godz. 17.00
2. Po nabożeństwie – zorganizowany przemarsz na cmentarz parafialny
przy ul. Gnieźnieńskiej.
3. Spotkanie uczestników uroczystości przy pomniku katyńskim.
Prosimy o liczne przybycie wszystkich wrześnian. Zapraszamy delegacje
szkół, organizacji i instytucji – w miarę możliwości ze sztandarami.
Organizatorzy
Wrzesińskie Towarzystwo Kulturalne
wznawia w roku szkolnym 2007/2008
kurs języka niemieckiego
Pierwsze spotkanie organizacyjne odbędzie się 10 września
2007 roku (poniedziałek) o godz. 17.00 w sali TCL przy ul.
Szkolnej 12.
WIEŚCI z RATUSZA 17/2007
14
1 września 2007 r.
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001r. Nr 62 poz. 627
ze zmianami)
Burmistrz Miasta i Gminy Września
informuje
o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych
wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na budowie bazy parkingowej samochodów
ciężarowych z budynkiem gastronomiczno – hotelowym
i myjnią samochodową na działce nr geod. 44/5
w Psarach Małych.
Jednocześnie informuje o możliwości składania uwag i wniosków
w przedmiotowej sprawie w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy
we Wrześni, w godzinach urzędowania.
Publicznie dostępny wykaz znajduje się w Urzędzie Miasta i Gminy
Września – Wydział Inwestycyjno - Komunalny, Referat Komunalny pok.
nr 13 i jest udostępniany w godzinach pracy Urzędu.
OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenów
zabudowy mieszkaniowej i produkcyjno – usługowej
w rejonie ul. Koszarowej we Wrześni
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.) oraz
uchwały Nr XXXIII/331/05 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 czerwca
2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej
i produkcyjno – usługowej w rejonie ul. Koszarowej we Wrześni, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i produkcyjno – usługowej w rejonie ul. Koszarowej we Wrześni wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko, sporządzonej do ww. planu, w dniach od 13
września do 11 października 2007 r. w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni,
w pok. 22, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września, w godzinach urzędowania.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego
rozwiązaniami odbędzie się 24 września 2007 r., o godz. 12.00 w Urzędzie
Miasta i Gminy Września, ul. Ratuszowa 1, w pok. 22.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 w/w ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia
przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do
projektu planu należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy
Września, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 października 2007 r.
Burmistrz Miasta i Gminy Września
Tomasz Kałużny
Wrzesiński Ośrodek Kultury
zaprasza na
kurs tańca
Pierwsze zajęcia w poniedziałek, 17 września 2007 roku
o godz. 19.00 w sali WOK.
Odpłatność 80 zł za cały kurs od osoby. Informacja tel. 061
436-11-59 lub 509-779-443.
Dowody do wymiany
Wszystkie dowody osobiste starego typu (tzw. książeczkowe),
muszą być wymienione do końca 2007 roku.
Wnioski o wydanie dowodu osobistego przyjmowane są w poniedziałki od 8 do 18 oraz od wtorku do piątku w godz. od 8 do 14.00,
w Biurze Dowodów Osobistych we Wrześni przy ul. Chopina 9.
1 września 2007 r.
WIEŚCI z RATUSZA 17/2007
informator gminny
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni,
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września,
tel. 640-40-40; 436-08-80, fax. 640-40-44; 436-25-00,
adres internetowy: www.wrzesnia.pl
e-mail: [email protected]
czynny: pn. 8 - 16, wt. - pt. 8 - 15.
Kasa Urzędu Miasta i Gminy czynna:
pn. 9 - 16.00, wt. - pt. 8 - 15.00.
Sekretariat Burmistrza: tel. 640-40-50; 436-05-00.
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu, ul. Chopina 9, tel. 437-60-56.
Wydział Spraw Obywatelskich i USC, ul. Chopina 9, tel. 436-79-24.
Straż Miejska, ul. Ratuszowa 1, wejście „B”,
tel. 640-41-01, 640-41-02. Alarmowy - 986.
Referat Księgowości Oświatowej: 436-77-05.
Sekcja Świadczeń Rodzinnych: 640-40-80
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy,
ul. Dzieci Wrzesińskich 13, tel. 436-25-96,
czynna: pn. 10.00 - 18.00, wt. - pt. 8.00 - 18.00
pierwsza sobota miesiąca 9.00 - 13.00
Czytelnia, ul. Dzieci Wrzesińskich 13, tel. 436-25-96, 640-02-04.
czynna: pon. i czw. 10.00 - 17.00, wt, śr, pt 10.00 - 16.00.
pierwsza sobota miesiąca 9.00 - 13.00
Filia nr 1, ul. Chrobrego 15, tel. 436-00-61,
czynna: pon. - pt. 10.00 - 18.00
pierwsza sobota miesiąca 9.00 - 13.00
Oddział Dziecięcy BPMiG, ul. Kościuszki 21, tel. 437-91-33,
czynna: pon., czw. 9.00 - 17.00, wt., śr., pt., 9.00- 15.00
pierwsza sobota miesiąca 9.00 - 13.00
Filia w Grzybowie, czynna: pon. 16.15 - 19.00, wt, śr, czw.
17.15 - 19.00, pt. 16.15 - 19.00, sobota 8.00 - 12.00.
Filia w Kaczanowie, pon. 13 - 17, wt. 9 - 13, śr. 13 - 17,
czw. 9 - 13, pt. 13 - 17.
Filia w Psarach Polskich, pon. 12.30 - 16.30. wt. 14.00 - 18.00.
śr. 11.00 - 15.00. czw. 14.00 - 18.00, pt. 11.00 - 15.00.
Filia w Węgierkach, pon. 8 - 13, wt. 11.30 - 16.30, śr. 8 - 13,
czw. 12.30 - 17.30, pt. nieczynne.
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu Filia
we Wrześni, ul. Batorego 8, tel. 436-13-33, czynna: pon. - pt.
10.00 - 17.00.
Wrzesiński Ośrodek Kultury, ul. Kościuszki 21, tel. 436-27-41.
Muzeum Regionalne im. Dzieci Wrzesińskich,
ul. Dzieci Wrzesińskich 13, tel. 436-01-92.
czynne: pon. 10 - 13, wt. - pt. 10.00 - 16.00, sob. nieczynne,
niedziela 13.00 - 16.00.
Wrzesińskie Obiekty Sportowo-Rekreacyjne,
ul. Gnieźnieńska 32a, tel. 436-05-52.
Ośrodek Pomocy Społecznej,
ul. Szkolna 24, tel. 437-40-20; 437-40-29.
Dzienny Dom Pomocy Społecznej, ul. Piastów 6a, tel. 436-02-71.
Warsztat Terapii Zajęciowej, ul. gen. Sikorskiego 36, tel. 640-13-01.
Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia,
ul. Witkowska 3, 436-21-46.
Punkt Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
ul. Szkolna 24, czynny w czwartki 15 - 19, tel. 437-40-28.
Pogotowie energetyczne, ul. Witkowska 5, centrala tel. 437-46-00.
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej,
ul. Witkowska 6, tel. 437-65-50.
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych,
ul. gen. Sikorskiego 38, tel. 436-23-59.
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji,
ul. Miłosławska 8, tel. 436-05-47.
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej,
ul. gen. Sikorskiego 38, tel. 436-66-56.
Schronisko dla psów, ul. gen. Sikorskiego 38, tel. 986.
986 - Straż Miejska
992 - Pogotowie gazowe
997 - Policja
993 - Pogotowie ciepłownicze
998 - Straż Pożarna
994 - Pogotowie wodno-
999 - Pogotowie ratunkowe
kanalizacyjne
112 - Telefon alarmowy w nagłych wypadkach
Całodobowy policyjny telefon zaufania: 436-03-50.
Informacja PKP - 633-49-22, Informacja PKS - 437-00-66.
15
16
Grali z zadęciem
WIEŚCI z RATUSZA 17/2007
Jest w orkiestrach dętych jakaś siła.
Mogli się o tym przekonać wszyscy, którzy
skorzystali z zaproszenia i 25 sierpnia w
godzinach przedpołudniowych przybyli
na Rynek, a po południu do wrzesińskiego
amfiteatru im. Anny Jantar, aby wysłuchać uczestników Drugiego Festiwalu
Orkiestr Dętych.
W tym roku impreza miała już obsadę
międzynarodową. Do Wrześni przybyli
goście z Koryntu w Grecji oraz z Ostrowi Mazowieckiej. Nie zabrakło również
gospodarzy czyli Młodzieżowej Orkiestry
Dętej Wrzesińskiego Ośrodka Kultury wraz
z zespołem tanecznym „Takt”, „Blue Stars”
i buławistkami.
W pierwszej części festiwalowych pokazów orkiestry w pełnej gali zaprezentowały się mieszkańcom Wrześni paradując
ulicami naszego miasta. Na Rynku odbył się
również specjalny pokaz musztry paradnej.
W niecodzienny sposób zaprezentowali się
goście z Ostrowi Mazowieckiej. W jednym
z utworów muzycy wraz z buławistkami
i tambormajorką równocześnie grając
obracali się wokół własnej osi imitując
Weekend
z folklorem
Września po raz piąty była gospodarzem Międzynarodowych Warsztatów
Folklorystycznych.
24 sierpnia na Rynku zaprezentowały
się zespoły folklorystyczne „Ziemia Wrzesińska”, „Lubystok” z Ukrainy i „Atvars”
z Łotwy.
Występy poprzedził barwny korowód,
który wyruszył sprzed amfiteatru. W kolorowych strojach i barwnym korowodzie ulicami
naszego miasta przeszło kilkudziesięciu
wykonawców. Miłośnicy folkloru mieli okazję
jeszcze raz zobaczyć zespoły folklorystyczne
podczas finału warsztatów w trakcie dożynek
gminnych w Sokołowie.
(sim)
mechanizm zegara, który po pewnym
cza-r.
1 września 2007
sie przestaje chodzić. Dopiero po symbolicznym nakręceniu kluczem zegara przez
kapelmistrza orkiestry, mechanizm znów
zaczął kręcić się jak należy, a orkiestra
grać jak z nut.
Goście z Koryntu grają ze sobą dopiero
od roku. W swoich szeregach mają dwie
buławistki, jednak mogą się poszczycić
niespotykanym w naszym rejonie repertuarem. W ich pokazie dominowały przede
wszystkim popisy solistów.
Gospodarze wystąpili dla wrześnian w
pełnym składzie. Przy tak dużej publiczności zadebiutowały najmniejsze dziewczynki
z zespołu tanecznego „Blue Stars”. Po show,
jaki dała orkiestra nie ma co się dziwić, że
wrześnianie zdobywają czołowe lokaty w
międzynarodowych konkursach.
Utwór „Happy Marching” zakończył
pierwszą część pokazu. Wtedy to Rynek
stał się wielką areną, na której wszystkie
orkiestry wspólnie zagrały, a publiczność
oklaskiwała muzyków przez blisko 10
minut. Była to tylko próbka umiejętności
muzyków. W pełni kunszt orkiestr można
było podziwiać w czasie popołudniowego
koncertu w amfiteatrze im. Anny Jantar,
który cieszył się dużym zainteresowaniem
(sim)
widzów i słuchaczy. 

Podobne dokumenty