Zasilacz wielokanałowy do zasilania kamer CCTV

Komentarze

Transkrypt

Zasilacz wielokanałowy do zasilania kamer CCTV
Zasilacz wielokanałowy do zasilania kamer CCTV
Oznaczenie :
Nazwa :
ZK-65
Szafkowy zasilacz wielokanałowy 12V
MPL POWER ELEKTRO SP. Z O.O.
TEL: 032 231 16 13
FAX: 032 231 07 51
www.power.mpl.pl
Zasilacz wielokanałowy do zasilania kamer CCTV
Przeznaczenie
Zasilacz wielokanałowy o napięciu 12V oraz wydajności prądowej 5,2A moŜe zasilać jednocześnie do 9
kamer CCTV. Przy dołączeniu do zasilacza kompletu kamer maksymalna wydolność prądowa dla jednego kanału
będzie wynosiła 577mA. MoŜliwe jest równieŜ zasilanie mniejszej ilości kamer np. 5 kamer prądem 1 A – naleŜy
wówczas wymienić bezpieczniki na 1 A. Zasilacz został wyposaŜony w sygnalizację poprawnego stanu pracy –
kaŜde z 9 wyjść zostało wzbogacone o diodę sygnalizacyjną, wejście układu jest równieŜ monitorowane przez
sygnalizację świetlną. Oprócz sygnalizacji świetlnej dostępna jest równieŜ sygnalizacja przekaźnikowa (braku
sieci), którą moŜna podłączyć do centralki sterującej/ alarmowej. Niewątpliwą zaletą zasilacza jest jego bardzo
wysoka niezawodność przewidywany czas bezawaryjnej pracy to ponad 300 000 godzin – zasilacz moŜe pracować
ciągle przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę. Jego niewielkie gabaryty oraz waga pozwalają umieścić
zasilacz praktycznie w dowolnym miejscu instalacji.
Cechy:
Zabezpieczenie nadnapięciowe, przeciwzwarciowe, przeciąŜeniowe
Typ zabezpieczenia: automatyczny
Sygnalizacja obecności sieci (przekaźnikowa + świetlna)
Sygnalizacja świetlna na kaŜdym z 9 wyjść zasilacza
Bardzo niski stosunek szumów i tętnień do napięcia wyjściowego
Minimalne prądy upływu <0,5mA
Przewidywany czas bezawaryjnej pracy MTBF = 300 000 godzin !!!
Pełny zakres napięcia wejściowego od 90VAC do 370VAC działa równieŜ z nap. stałego
Dane Techniczne:
Moc wyjściowa
Napięcie wyjściowe
Zakres napięcia wyjściowego
Tętnienia i szumy
65 W
12V
11,4 ~ 13,2 V
100m Vp-p
Tolerancja napięcia wyj.
Stabilizacja od zmian sieci
Stabilizacja od zmian obciąŜenia
Prąd wyjściowy
Zakres prądu wyjściowego
Ilość wyjść 12V – 500mA
Napięcie wejściowe
Częstotliwość napięcia zasilania
Sprawność
Wartości maksymalne zimny start
Sugerowane zabezpieczenie sieci
+/- 2%
+/- 1%
+/- 2%
5,2 A
0–6A
8 + 1 dodatkowe
90-264VAC lub 120 – 370VDC
47~ 470Hz
79%
Cold start 20A/115Vac, 40A/230Vac
Zabezpieczenie klasy B lub C zwłoczne
Zabezpieczanie przed
przeciąŜeniem
73…105% maksymalnej mocy wyjściowej,
Typ zabezpieczenia: odcięcie napięcia na wyjściu,
powrót napięcia następuje po ustaniu przeciąŜenia
Zabezpieczenie nadnapięciowe
115…135% maksymalnego napięcia wyjściowego
Alarmy
Temperatura pracy
Temperatura składowania
Klasa ochronności
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
Waga
Sygnalizacja świetlna kaŜdego z 9 wyjść,
sygnalizacja świetlna + sygnalizacja
przekaźnikowa wejścia
-10 ~ 50 oC
-20 ~ 85 oC
Klasa I
215 x 150 x 50mm
1,2 kg
Uwagi:
Zasilacz ZK-65 moŜe współpracować z zewnętrznym modułem bateryjnym MB-65-7Ah lub MB-65-17Ah tworząc w
ten sposób buforowy zasilacz wielokanałowy gwarantujący 12V dla kamer nawet w przypadku zaniku sieci
MPL POWER ELEKTRO SP. Z O.O.
TEL: 032 231 16 13
FAX: 032 231 07 51
www.power.mpl.pl

Podobne dokumenty