Mapa świata - Szkolnictwo.pl

Komentarze

Transkrypt

Mapa świata - Szkolnictwo.pl
Mapa świata
Test jednokrotnego wyboru
Zaznacz jedną prawidłową odpowiedź na każde pytanie.
1. Liczba kontynentów na świecie to:
a)
b)
c)
5
7
6
2. Kontynent mający najsłabiej rozwiniętą linię brzegową to:
a)
b)
c)
Afryka
Europa
Ameryka Północna
3. Największy półwysep na świecie to:
a)
b)
c)
Arabski
Skandynawski
Apeniński
4. Jak nazywa się kontynent złożony z Europy i Azji?
a)
b)
c)
Azjoeuropa
Eurazja
Euroazja
5. Najmniejszym kontynentem jest:
a)
b)
c)
Europa
Azja
Australia
6. Kontynenty należące do tak zwanego ?Starego Świata? to:
a)
b)
c)
Afryka, Ameryka, Australia
Afryka, Europa, Azja
Europa, Australia, Azja
7. Ile lat temu zaczęła się wędrówka kontynentów?
Test pochodzi z zasobów edukacyjnych serwisu Szkolnictwo.pl
a)
b)
c)
25 milionów lat temu
2,5 miliarda lat temu
250 lat temu
8. Kontynent mający współczynnik rozwinięcia linii brzegowej równy 3,2 to:
a)
b)
c)
Europa
Azja
Afryka
9. Największy na świecie ocean to:
a)
b)
c)
Ocean Atlantycki
Ocean Spokojny
Ocean Indyjski
10. Nazwa Bengalska odnosi się do największej:
a)
b)
c)
Wyspy
Zatoki
Cieśniny
11. Ocean oblewający zachodnie wybrzeża Afryki to:
a)
b)
c)
Atlantycki
Spokojny
Arktyczny
12. Przylądek Igielny stanowi granicę między oceanami:
a)
b)
c)
Spokojnym a Atlantyckim
Spokojnym a Indyjskim
Indyjskim a Atlantyckim
13. Wody jakich oceanów nie mają ze sobą bezpośredniego połączenia?
a)
b)
c)
Indyjskiego i Spokojnego
Atlantyckiego i Arktycznego
Arktycznego i Indyjskiego
14. Nazwa Pacyfik odnosi się do oceanu:
a)
b)
c)
Atlantyckiego
Spokojnego
Indyjskiego
Test pochodzi z zasobów edukacyjnych serwisu Szkolnictwo.pl
15. Na której półkuli powierzchnia oceanów jest najwieksza?
a)
b)
c)
Na północnej
Na południowej
Na zachodniej
Test pochodzi z zasobów edukacyjnych serwisu Szkolnictwo.pl