Zdrowy styl ycia - Gaz

Komentarze

Transkrypt

Zdrowy styl ycia - Gaz
Zdrowy styl życia
Proszę wybrać interesujący Państwa temat:
1Zdrowie
2Sport
wyświetl wszystkie >
Mistrzostwa udzielania pierwszej pomocy o puchar Prezesa GAZ-SYSTEM S.A.
Mistrzostwa są jednym z elementów systemu działań z zakresu bezpieczeństa pracy mające na celu podnoszenie
poziomu wiedzy oraz świadomości pracowników w zakresie bhp, a także mają na celu podnoszenie poziomu
wiedzy w zakresie udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach czy innych sytuacjach zagrożenia
życia lub zdrowia.
W Mistrzostwach biorą udział drużyny z oddziałów i centrali spółki i podzielone są na dwie części: szkolenie z zakresu
udzielania pierwszej pomocy oraz zawody składające się z konkurencji medycznych.
Dar Krwi – Dar Życia
Pracownicy GAZ-SYSTEM S.A. włączyli się do akcji honorowego oddawania krwi zorganizowanej przez Fundację Krewniacy.
Krew oddawana była w specjalnym autobusie – ruchomej stacji krwiodawstwa - im. Jana Pawła II. Autobus ten
odwiedza różne miejsca w Polsce we współpracy z Regionalnymi Centrami Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
(RCKiK), których personel dokonuje poboru krwi. Krew przekazywana jest do RCKiK administrującego dany region.
Łącznie w akcji uczestniczyło 27 osób. Oddaliśmy 12 150 ml krwi - 27 x 450 ml (1 jednostka). 1 jednostka krwi,
którą pobiera się od dawcy, może uratować życie nawet trzem osobom. Zebrana przez nas krew została przekazana dla
potencjalnych ofiar wypadków i osób przechodzących operacje w naszym regionie (w Polsce co 1 minutę ktoś
potrzebuje transfuzji krwi).
Pracownicy GAZ-SYSTEM S.A. w banku szpiku kostnego
W ramach angażowania się spółki w działania o charakterze społecznym zorganizowana została akcja "Zostań dawcą szpiku kostnego - Pracownicy
GAZ-SYSTEM S.A. w Banku Dawców Szpiku Kostnego", w której udział wzięło 36 pracowników.
Podczas akcji odbyły się konsultacje lekarskie oraz pobranie próbek krwi na typowanie antygenów układu HLA, a
pracownicy złożyli deklaracje dawcy szpiku kostnego.
Regaty o Puchar Prezesa GAZ-SYSTEM S.A.
W regatach biorą udział pracownicy oddziałów i centrali spółki. Każda załoga składa się maksymalnie z 5 osób, a kapitanem jest osoba posiadająca
uprawnienia żeglarskie.
Podczas regat odbywa się sześć biegów regatowych w klasie open (jachty większe) i klasie T-2 (jachty mniejsze).
Międzynarodowy Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Prezesa GAZ-SYSTEM S.A.
Międzynarodowy Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Prezesa GAZ-SYSTEM S.A. organizowany jest od 2005 r.
W turnieju udział biorą pracownicy GAZ-SYSTEM S.A. oraz przedstawiciele klientów i firm współpracujących.
Podczas kilkudniowej rywalizacji wybierani są najwszechstronniejszy zawodnik, najlepszy bramkarz turnieju oraz król
strzelców.

Podobne dokumenty