Protektor Fire INF

Komentarze

Transkrypt

Protektor Fire INF
Primacol® Protektor FIRE (Wood Protektor przeciwogniowy
impregnat do drewna FIRESTOP)
Środek
przeznaczony
do
montowanego
w
Chroni
działaniem
przed
(powodujących
zabezpieczenia
przestrzeniach
głęboki
budowlanego,
uniemożliwiających
ognia,
rozkład
drewna
owadów,
drewna)
wymywanie.
grzybów
oraz
pleśni.
domowych
Także
do
zwalczania owadów i larw już drążących w drewnie.
Produkt zawiera barwnik kontrolny, nie posiada funkcji dekoracyjnej.
WŁAŚCIWOŚCI
Środek niepalny, nie posiada zapachu, nie reaguje z metalami. Główny składnik aktywny utrwala
się po ok. 3 godzinach i wyługowanie go jest praktycznie niemożliwe. Impregnowane drewno
nie posiada zapachu, zachowuje naturalny wygląd i widoczny rysunek słojów. Możliwe jest
stosowanie wszelkich farb i lakierów. Środek może być stosowany do wewnątrz i na zewnątrz
pomieszczeń. Zabezpieczonego drewna nie można używać tam, gdzie dochodzi do kontaktu
z artykułami spożywczymi lub paszami.
Protektor FIRE spełnia następujące funkcje: ogniochronną oraz ochronną przeciw grzybom,
pleśniom i owadom.
Drewno prawidłowo zabezpieczone Protektorem FIRE uzyskuje właściwości materiału trudno
zapalnego lub nawet niezapalnego. Konserwuje, użyty pod farby i lakiery podnosi odporność
biologiczną i trwałość drewnianych elementów konstrukcyjnych.
DANE TECHNICZNE
skład chemiczny:
mieszanina związków organicznych i nieorganicznych
postać / kolor:
ciecz bezbarwna, zielona lub palisander
zapach:
Charakterystyczny, zanika po impregnacji
pH:
~6,0
gęstość:
ok. 1,096 g/cm3
ilość warstw:
2
nanoszenie drugiej warstwy:
po wyschnięciu pierwszej
sposób nanoszenia:
pędzel, wałek, natrysk, kąpiel
zużycie:
w zależności od chłonności powierzchni oraz techniki
stosowania;
0,25 kg/m2 2-krotne malowanie powierzchni drewna w
celu zabezpieczenia przed grzybami, owadami, pleśnią
1 kg/m2 4-krotne malowanie powierzchni drewna w celu
zabezpieczenia przed ogniem, grzybami, owadami,
pleśnią
Unicell Poland Sp. z o.o. , ul. Supraślska 25, 16-010 Wasilków, Polska
tel. +48 (85) 71 04 000 , +48 (85) 71 86 860 , fax. +48 (85) 71 86 862
Strona 1 z 3
rozcieńczalnik:
1 opakowanie/25m2 czterofunkcyjnie zabezpieczenie
1 opakowanie/do 100m2 trójfunkcyjne zabezpieczenie
woda
mycie narzędzi:
woda z detergentem
okres trwałości:
min. 3 lata od daty produkcji
warunki składowania:
5–35oC, w suchym miejscu, nie wystawiać
na bezpośrednie działanie promieni słonecznych
wydajność 5 kg opakowania:
opakowania handlowe:
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Podłoże powinno być suche, pozbawione kurzu, tłuszczów, wosków i różnego rodzaju zabrudzeń.
Resztki farb i tynków oraz inne niezwiązane z podłożem warstwy należy usunąć.
MALOWANIE/STOSOWANIE
Należy zachować zasady bezpieczeństwa. Unikać bezpośredniego kontaktu z preparatem. Drewno
przeznaczone do impregnacji powinno być oczyszczone i suche. Preparat gotowy do użycia po
wstrząśnięciu. Zabezpieczanie drewna powinno odbywać sie metodą 2-4 krotnego malowania
pędzlem lub nanoszenia natryskiem, w odstępach nie krótszych niż 4h, lub metodą kąpieli całych
elementów w czasie nie krótszym niż 30 min. Należy wprowadzać łącznie nie mniej niż 1kg
środka/m2 drewna – 4-krote lub więcej malowanie powierzchni drewna – zabezpieczenie
czterofunkcyjne (przed działaniem ognia, grzybów, owadów i pleśni) oraz 0,25kg środka/m2
powierzchni drewna – 2-krotne lub więcej malowanie powierzchni drewna – zabezpieczenie
trójfunkcyjne (przeciw grzybom, owadom i pleśniom). Wilgotność drewna powinna wynosić max.
25%. Po zaimpregnowaniu drewno należy chronić przed dostępem wody przez okres minimum 72
h. W przypadku stosowania produktu w pomieszczeniu zamkniętym, przed oddaniem go do użytku,
należy je wywietrzyć aż do zaniku zapachu. Uwaga! Barwnik kontrolny może ulec wypłukaniu,
jednak nie oznacza to utraty właściwości biobójczych.
BEZPIECZEŃSTWO STOSOWANIA
Należy używać ubrania roboczego, okularów i rękawic ochronnych podczas pracy. Unikać
zanieczyszczenia oczu i skóry. Przy dobrej wentylacji nie jest wymagana dróg oddechowych.
Chronić przed dziećmi.
Szczegółowe informacje zawarte w karcie charakterystyki produktu.
NORMY/ATESTY/CERTYFIKATY
Pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót produktem biobójczym nr 3051/07. Krajowa Deklaracja
zgodności nr D2/2009 z dnia 05.03.2009. Certyfikat Zgodności nr CZ ITB 0407/W. Aprobata
Techniczna ITB nr AT-15-3172/2008 + Aneks nr 1, ważna do 09.12.2013. Klasyfikacja ogniowa –
materiał niezapalny- metody impregnacji powierzchniowej. AC 020.
Unicell Poland Sp. z o.o. , ul. Supraślska 25, 16-010 Wasilków, Polska
tel. +48 (85) 71 04 000 , +48 (85) 71 86 860 , fax. +48 (85) 71 86 862
Strona 2 z 3
INFORMACJE PRAWNE
Wszystkie informacje i dane zawarte tutaj są podane w dobrej wierze i w zgodzie z posiadaną przez
nasze laboratoria wiedzą. Muszą jednak być przyjęte jako oznaczenia bez gwarancji, jeżeli produkt
znajduje się poza naszą kontrolą. Informacja techniczna nie jest świadectwem jakości produktu ani
też ofertą. Producent nie odpowiada za niewłaściwe użycie informacji zawartych na tej karcie, ani
też za konsekwencje z tego wynikające. W przypadku wątpliwości zawsze należy przeprowadzić
próbę. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych danych bez powiadamiania klienta.
Zapraszamy na nasze strony internetowe: www.unicell.pl, www.dekorujemydom.pl.
Wydanie
Autor:
Data:
Aktualizacja
Autor: Kamila Jurowczyk
Data: 26.11.2012
Unicell Poland Sp. z o.o. , ul. Supraślska 25, 16-010 Wasilków, Polska
tel. +48 (85) 71 04 000 , +48 (85) 71 86 860 , fax. +48 (85) 71 86 862
Strona 3 z 3

Podobne dokumenty