WNIOSEK o dokonanie zmian w obowiązującym planie

Komentarze

Transkrypt

WNIOSEK o dokonanie zmian w obowiązującym planie
..................................., dnia ....................
Imię i nazwisko .......................................................
Adres ......................................................................
......................................................................
Telefon ...................................................................
WNIOSEK
o dokonanie zmian w obowiązującym planie
zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno
Proszę
o
miejscowości
zmianę
przeznaczenia
.....................................
w
miejscowym
gmina
planie
Zbiczno
zagospodarowania
działki/-ek/
nr
przestrzennego
....................
funkcji ............................................................... na funkcję ..........................................................................................
Uzasadnienie: ...............................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................
(podpis wnioskodawcy)
Załączniki:
1. Mapa ewidencyjna
2. .............................
z

Podobne dokumenty