dla przedsiębiorców - UM Grodzisk Wielkopolski

Komentarze

Transkrypt

dla przedsiębiorców - UM Grodzisk Wielkopolski
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Grodzisk Wlkp.
ANKIETA
dla przedsiębiorców Miasta i Gminy Grodzisk Wlkp.
Szanowni Państwo,
W imieniu Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego, zwracam się z uprzejmą prośbą o wypełnienie
ankiety. Odpowiedzi pozwolą przygotować władzom Gminy Grodzisk Wielkopolski Plan Gospodarki
Niskoemisyjnej (PGN), zmierzający do ograniczenia emisji CO2 oraz ochrony środowiska naturalnego
Miasta i Gminy. Posiadanie Planu jest niezbędne dla ubiegania się przez Gminę o środki unijne, między
innymi na termomodernizację budynków użyteczności publicznej, czy budowę ścieżek rowerowych.
Ankieta jest anonimowa, wszystkie przekazane informacje zostaną wykorzystane wyłącznie do
oszacowania wielkości emisji gazów cieplarnianych oraz opracowania PGN-u dla Miasta i Gminy
Grodzisk Wielkopolski i nie będą udostępniane publicznie. Opracowania będą zawierać jedynie
zestawienia i wnioski z analizy zebranych informacji.
Dr Maciej Pietrzykowski
Ankietę proszę zwrócić do Urzędu Miejskiego do dnia 10 października, przesłać mailem na adres
[email protected] bądź wypełnić on-line pod adresem
http://grodziskwlkp-przedsiebiorcy.badanie.net/
1.
2. Kubatura wszystkich lokali w m3
Powierzchnia użytkowa wszystkich lokali w m2
3. Sposób ogrzewania lokali
Indywidualne (np. własny kocioł, piec
kaflowy) Rok instalacji ……………..…
Zbiorowe (np. miejska ciepłownia, kotłownia
osiedlowa)
4. Rodzaj ogrzewania (w przypadku posiadania własnej kotłowni)
Węglowa
Na paliwo stałe (np. drewno)
Na energię elektryczną
Olejowa
Gazowa
Inna……………………………………………………..
5. Sposób podgrzewania ciepłej wody użytkowej
Piec na węgiel/miał/koks
Bojler elektryczny
Ciepło miejskie
Piec na paliwo stałe (np. drewno)
Kolektor słoneczny
Inne źródło
Piec gazowy
Pompa ciepła
6. Zużycie poszczególnych źródeł energii w 2014 roku
Liczba ton węgla ……………………..….
Liczba MWh energii elektrycznej ………………..….
Liczba m3 gazu ……………………………
Liczba litrów oleju opałowego ……………………….
Inne źródła…………………………………….
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Grodzisk Wlkp.
7. Planowane prace termomodernizacyjne (proszę podać rok obok planowanego działania)
Wymiana okien
Ocieplenie ścian
Ocieplenie dachu
Ocieplenie stropu
8. Planowane inwestycje w Odnawialne Źródła Energii (proszę podać planowany rok inwestycji)
Kolektory słoneczne
Panele fotowoltaiczne
Pompa ciepła
Kocioł na biomasę
Turbina wiatrowa
Inne ………………………………………….
9. Liczba pojazdów w firmie w 2014 roku
Osobowe na benzynę ………………………..
Osobowe na LPG ……………………………………
Osobowe na olej napędowy ………………
Ciężarowe …………………………………..
Motocykle/skutery ………………………………
Ciągniki ……………………………………..
10. Liczba przejechanych km posiadanymi pojazdami w 2014 roku
Samochody osobowe ………………………………
Ciągniki ……………………………………
Samochody ciężarowe …………………………..
Inne ………………………………..
Motocykle/skutery …………………………………
11. Roczne zużycie paliw w posiadanych pojazdach
Benzyna ………………………………
LPG ……………………………………
Olej napędowy ………………
Biodiesel ………………………………..
12. Jaki orientacyjny procent podróży 13. Proszę podać nazwę firmy dostarczającej
posiadanymi pojazdami odbywa się na
energię elektryczną
terenie Gminy?
14.
Branża, w której prowadzona jest działalność
Rolnictwo, leśnictwo, rybactwo
Budownictwo
Przemysł
Usługi
Handel
Inne (jakie?) …………………………………………
Transport
15.
Wielkość zatrudnienia
Tylko właściciel
50-249 pracowników
Do 10 pracowników
Powyżej 250 pracowników
11-49 pracowników