1. Która godzina będzie 200 godzin po godzinie 14.00? a) 11.00 b

Komentarze

Transkrypt

1. Która godzina będzie 200 godzin po godzinie 14.00? a) 11.00 b
1. Która godzina będzie 200 godzin po godzinie 14.00?
a) 11.00
b) 16.00
c) 20.00
d) 21.00
e) 22.00
2. Ile jest liczb dwucyfrowych w zapisie, których mogą występować cyfry 1, 2, 3?
a) 3
b) 6
c) 9
d) 12
e) 16
3. Mamy kwadrat z którego obcięliśmy pasek o szerokości 2. Pole tego paska wynosi 56. Pole kwadratu
przed obcięciem to:
a) 81
b) 100
c) 121
d) 144
e) 169
4. Andrzej ma 31 zł oszczędności, a Bogdan 55 zł. Andrzej odkłada 13 zł miesięcznie, Bogdan 11 zł
miesięcznie. Po jakim czasie Andrzej i Bogdan będą mieli takie same oszczędności?
a) 10 miesięcy
b) 11 miesięcy
c) 1 rok
d 13 miesięcy
d) 2 lata
5. Ile jest wśród liczb naturalnych (liczby naturalne to liczby całkowite nieujemne, czyli 0, 1, 2, 3, 4,… itd.)
liczb co najwyżej pięciocyfrowych w których suma cyfr jest równa nie więcej niż dwa?
a) 17
b) 21 -c) 22
d) 25
e) inna liczba

Podobne dokumenty