LIGA Przyroda Plus – zadania z chemii – miesiąc grudzień 2016r

Komentarze

Transkrypt

LIGA Przyroda Plus – zadania z chemii – miesiąc grudzień 2016r
LIGA Przyroda Plus – zadania z chemii – miesiąc grudzień 2016r.
Zadanie 1
Zmieszano ze sobą trzy roztwory tej samej substancji:
I – 200 g roztworu o stężeniu 50%,
II – 100 g roztworu o stężeniu 20%
III – 300 g roztworu o stężeniu 10%.
Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu.
Zadanie 2
Zaproponuj metodę otrzymania siarkowodoru, mając do dyspozycji magnez, siarkę, tlen i
wodór. Napisz odpowiednie równania reakcji chemicznych.
Zadanie 3
Węglowodory są grupą związków chemicznych, w skład których wchodzi wyłącznie węgiel
i wodór. Należą do nich alkany, w których cząsteczkach (z wyjątkiem metanu) atomy węgla
są połączone wiązaniami pojedynczymi i tworzą proste lub rozgałęzione łańcuchy. Narysuj
wzory strukturalne wszystkich alkanów o wzorze sumarycznym C7H16. Pamiętaj, że węgiel
jest czterowartościowy i że atomy tego pierwiastka mogą łączyć się ze sobą tworząc łańcuchy
proste lub rozgałęzione.
Powodzenia !

Podobne dokumenty