HARMONOGRAM DYŻURÓW - 24, 25 i 29 marca 2016 roku

Komentarze

Transkrypt

HARMONOGRAM DYŻURÓW - 24, 25 i 29 marca 2016 roku
ZAJĘCIA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE
Dni 24, 25 i 29 marca 2016 roku są dniami wolnymi od zajęć
dydaktycznych. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze prowadzić
będą w świetlicy następujące osoby:
Data
Godz.
7.00 – 9.00
24.03.2016
9.00 – 11.00
czwartek
11.00 – 13.00
13.00-15.00
7.00 – 9.00
25.03.2016
9.00 – 11.00
Piątek
11.00 – 13.00
13.00-15.00
7.00 – 9.00
29.03.2016
9.00 – 11.00
Wtorek
11.00 – 13.00
13.00-15.00
Imię i nazwisko nauczyciela
Elżbieta Jabłońska
Anna Czarnecka
Aleksandra Młynarkiewicz
Dorota Siedlecka
Lidia Wysocka
Ewa Szołtysek
Katarzyna Szeler
Marcin Specjalski
Elżbieta Tyter
Katarzyna Kurowska
Ewa Klepczarek
Dorota Kalbarczyk

Podobne dokumenty