Primacol Farba strukturalna Raufaza kolor

Komentarze

Transkrypt

Primacol Farba strukturalna Raufaza kolor
Primacol® Farba strukturalna Raufaza kolor
Primacol® Farba strukturalna Raufaza to farba do zastosowań wewnętrznych. Zawiera ona w swoim
składzie drobiny drewna, które powodują, że po nałożeniu na ścianę pojawia się efekt podobny
do tapet papierowych typu „raufaza”.
1. WŁAŚCIWOŚCI
Farba tworzy powierzchnię matową o wysokim stopniu krycia. W swoim składzie zawiera drobiny
drewna nadające efekt struktury. Dzięki temu można pokrywać nią powierzchnie o drobnych
pęknięciach i nierównościach. Produkt uzyskuje pełnię swoich właściwości (odporność na
zmywanie) po 28 dniach od aplikacji. Wydajność farby zależy od rodzaju efektu, który chcemy
uzyskać. Raufaza jest dostępna w sześciu gotowych kolorach.
2. DANE TECHNICZNE
charakterystyka
kolor
zapach
pH
gęstość
czas schnięcia dotykowy
nanoszenie drugiej warstwy
czas schnięcia całkowity
mycie narzędzi
rozcieńczalnik
wydajność
wodna dyspersja akrylowa
naturalne dodatki strukturalne
brzoskwinia, limonka, melon, morela, papaja, pomarańcza
łagodny, specyficzny
9,0±0,5
1,3±0,1 g/cm3
2-4 godziny
po upływie 4 godzin
ok. 12 godzin
ciepła woda z detergentem
woda
5-6 m2/litr (jedna warstwa)
3. STOSOWANIE
Przed rozpoczęciem malowania głównego zalecane jest dokonanie próby w celu zapoznania się
z techniką nanoszenia farby.
Malowanie należy przeprowadzać w temperaturze powyżej 5oC. Przed użyciem farbę dokładnie
wymieszać, ponownie co pewien czas w trakcie malowania. Przy nanoszeniu pierwszej warstwy
można rozcieńczyć 10% wody. Natomiast warstwę wierzchnią nanosić bez rozcieńczania. Należy
stosować wałek o krótkiej lub średniej długości włosia, bądź też wałek strukturalny. Farbę nanosić
od dołu ku górze, w różnych kierunkach. Aby uzyskać jednolitą fakturę, należy nanieść drugą
warstwę farby (po wyschnięciu pierwszej). W zależności od temperatury otoczenia czas schnięcia
dotykowy waha się w granicach 2-4 godzin. Wydajność farby zależy między innymi od efektu jaki
chcemy uzyskać.
4. PODŁOŻE
Farba Raufaza nadaje się do pokrywania ścian i sufitów z betonu, tynku cementowego lub
wapienno-cementowego, muru, podłoży z gipsu, tynków akrylowych, płyt wiórowo-cementowych
i gipsowo-kartonowych, także tapet. W szczególności nadaje się do tak zwanych trudnych podłoży
z drobnymi nierównościami i pęknięciami.
Unicell Poland Sp. z o.o. , ul. Supraślska 25, 16-010 Wasilków, Polska
tel. +48 (85) 71 04 000 , +48 (85) 71 86 860 , fax. +48 (85) 71 86 862
Strona 1 z 2
Wszystkie podłoża muszą być, suche, spójne, lekko chłonące, odkurzone, odtłuszczone i odolejone.
W celu umocnienia podłoża stosować środki gruntujące Primagrunt. Podłoża nie nadające się
do ustabilizowania muszą być całkowicie usunięte. W przypadku wątpliwości przeprowadzić
malowanie wstępne. Świeże tynki nadają się do malowania dopiero po 4 tygodniach od ich
naniesienia.
5. BEZPIECZEŃSTWO
BHP:
pożarowe:
środowiskowe:
produkt nie klasyfikowany jako niebezpieczny
produkt wodny – niepalny
nie klasyfikowany jako niebezpieczny
6. SKŁADOWANIE
Przechowywać w temp. 5–30oC, w suchym miejscu, nie wystawiać na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych, w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach.
Okres trwałości wynosi 24 miesiące od daty produkcji.
7. INFORMACJE PRAWNE
Wszystkie informacje i dane zawarte tutaj są podane w dobrej wierze i w zgodzie z posiadaną przez
nasze laboratoria wiedzą. Muszą jednak być przyjęte jako oznaczenia bez gwarancji, jeżeli produkt
znajduje się poza naszą kontrolą. Informacja techniczna nie jest świadectwem jakości produktu ani
też ofertą. Producent nie odpowiada za niewłaściwe użycie informacji zawartych na tej karcie, ani
też za konsekwencje z tego wynikające. W przypadku wątpliwości zawsze należy przeprowadzić
próbę. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych danych bez powiadamiania klienta.
8. POZOSTAŁE INFORMACJE
Po więcej informacji o możliwych do uzyskania efektach dekoracyjnych, prosimy o kontakt pod
numerem telefonu 085 7104 000. Zapraszamy na nasze strony internetowe: www.unicell.pl,
www.dekorujemydom.pl.
Data wydania:
Data aktualizacji:
Autor:
22.05.2005 r
11.12.2008 r
Luiza Szwed
Unicell Poland Sp. z o.o. , ul. Supraślska 25, 16-010 Wasilków, Polska
tel. +48 (85) 71 04 000 , +48 (85) 71 86 860 , fax. +48 (85) 71 86 862
Strona 2 z 2