Więcej... - Powiatowa Stacja Sanitarno

Komentarze

Transkrypt

Więcej... - Powiatowa Stacja Sanitarno
MONITORING GRYPY W SZKOŁACH I PRZEDSZKOLACH
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tychach włączyła się do akcji
monitorowania frekwencji dzieci i młodzieży w przedszkolach, szkołach podstawowych,
gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych..
W związku z podjętą przez Głównego Inspektora Sanitarnego intensyfikacją działań
mających na celu ocenę sytuacji dotyczącej absencji chorobowej wśród przedszkolaków
i uczniów w środowisku nauczania i wychowania spowodowaną wzrostem liczby
zachorowań na grypę i infekcje grypopodobne, dyrektorzy szkół i przedszkoli powiatu
tyskiego, mikołowskiego, bieruńsko-lędzińskiego oraz pszczyńskiego mają obowiązek
informowania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach o nieobecności
swoich podopiecznych, jeśli ta przekroczy 20% przypadku szkół i 40% w przypadku
przedszkoli. Informacja o frekwencji uczniów/przedszkolaków ma dotyczyć stanu na godz.
13.00 każdego czwartku. Z otrzymanych informacji w dniu 19.11.2009r. wynika, że:
 liczba placówek, w których absencja chorobowa przekroczyła podany próg wyniosła
odpowiednio:
- 23 przedszkola (20,72 % wszystkich placówek),
- 33 szkoły podstawowe (33,67 % wszystkich placówek),
- 13 gimnazjów (25,00 % wszystkich placówek),
- 7 szkół ponadgimnazjalnych (21,87 % wszystkich placówek).
 w placówkach nieobecnych było:
- w przedszkolach 51,03 % dzieci,
- w szkołach podstawowych 30,09 % uczniów,
- w gimnazjach 28,68 %,
- w szkołach ponadgimnazjalnych 26,52 %.
Wykres nr 1
Absencja chorobowa w placówkach oświatowych stan na dzień 19.11.2009r
7899
8000
7000
Liczba uczniów w placówkach
zgłoszonych
6000
Liczba uczniów nieobecnych
5000
4000
2933
2914
2377
3000
1746
2000
836
891
778
1000
0
Przedszkola
Szkoły Podstawowe
Gimnazja
Szkoły
Ponadgimnazjalne
Akcja dotycząca absencji chorobowej wśród dzieci i uczniów będzie prowadzona do
odwołania.

Podobne dokumenty