Czesko -polski most współpracy

Komentarze

Transkrypt

Czesko -polski most współpracy
Ożywienie współpracy z polskim miastem - Kuźnią Raciborską
„Czesko -polski most współpracy“, tak brzmi oficjalna nazwa projektu, na który miasto
Odry uzyskało dotację z Funduszu mikroprojektów w Euroregionie Silesia. Celem projektu
jest nawiązanie współpracy pomiędzy zespołami zainteresowanymi podobną tematyką.
Miasto Odry razem z polskim miastem Kuźnia Raciborska, które jest dla nas miastem
partnerskim, zapewni spotkanie przedstawicieli organizacji z obu krajów i utworzy w ten
sposób podstawę pod właściwą współpracę na poziomie poszczególnych stowarzyszeń i grup
zainteresowań z obu stron granicy.
Całkowity koszt projektu wyniesie 7.122 EUR, dotacja pokryje 6.053,70 EUR, co stanowi
85% zatwierdzonych kosztów.
W ramach tego projektu odbyło się już kilka spotkań czesko –polskich oraz kilka spotkań
przedstawicieli oderskich organizacji i stowarzyszeń.
W projekcie uczestniczą następujące organizacje lokalne:
Stowarzyszenie Historyczno-Naukowe Odry, Podstawowa Szkoła Artystyczna Odry,
Fotoklub Odry, Czeski Związek Ochrony Przyrody w Odrach, 2 K KLUB KOLARSKI Odry,
STOWARZYSZENIE BENJAMIN Odry, Chorus Collegium Odry, Stowarzyszenie
Obywatelskie Nasza Kamenka, Junak – związek skautów i skautek Republiki Czeskiej,
ośrodek Odry, Klub czeskich turystów w Odrach, Klub muzyczny VILLAGE SOUND,
Obywatelskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Odry, Asocjacja rodziców i przyjaciół
dzieci niepełnosprawnych w Republice Czeskiej o. s. – Klub Dzwoneczek.
Już w dniu 22. 10. 2011 nastąpi spotkanie przedstawicieli czeskich i polskich stowarzyszeń w
Domu Kultury w Odrach. Drugie spotkanie po polskiej stronie odbędzie się na przełomie
styczeń/luty 2012.

Podobne dokumenty