Informacje dla rodziców. - Szkoła Podstawowa nr 23 w Gliwicach

Komentarze

Transkrypt

Informacje dla rodziców. - Szkoła Podstawowa nr 23 w Gliwicach
Informacja dla Rodziców
i młodzieży
w sprawie zapobiegania i zwalczania wszawicy u dzieci
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 23 w Gliwicach pragnie przypomnieć Państwu
o konieczności stosowania odpowiedniej ochrony przed zakażeniem wszawicą.
Podstawowe wskazania profilaktyczne dla rodziców i dzieci to:
a. związywanie długich włosów lub krótkie fryzury ułatwiające pielęgnacje skóry głowy
b. używanie wyłącznie osobistych przyborów higienicznych
c. codzienne czesanie i szczotkowanie włosów
d. mycie włosów w miarę potrzeb (nie rzadziej niż raz w tygodniu)
f. systematyczne sprawdzanie czystości głowy i włosów.
W przypadku zauważenia pasożytów lub wszy we włosach należy stosować dostępne
w aptekach preparaty. W sytuacji wystąpienia wszawicy u dziecka, kuracji powinni poddać
się wszyscy domownicy. W przypadku podejrzenia zakażenia wszawicą w szkole należy
poinformować o tym wychowawcę.
Ponadto przypominam Państwu, że w szkole jest przewidziana Procedura postępowania w
przypadku podejrzenia zakażenia wszawicą.
W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie naszych wychowanków wychowawcy klas
przeprowadzili we wszystkich klasach pogadanki na temat zachowania podstawowych zasad
higieny i bezpiecznego zachowania się w szkole.
Fragmenty Stanowiska Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia w sprawie
zapobiegania i zwalczania wszawicy u dzieci i młodzieży

Podobne dokumenty