Ksiazka Pl druk__

Komentarze

Transkrypt

Ksiazka Pl druk__
EUROGLAS
Produkty, dane techniczne
Wydanie 3
1
EUROGLAS
1
2
EUROFLOAT – niepowlekane szkło bazowe
2
3
EUROLAMEX – szkło laminowane foliami
3
4
5
4
SILVERSTAR – powlekane szkło ciepłochronne
i przeciwsłoneczne
5
EUROGLAS SOLAR – szkło powlekane dla przemysłu
fotowoltaicznego
6
LUXAR – szkło antyrefleksyjne
6
7
FIRESWISS FOAM – szkło ognioodporne
7
8
Wskazówki dodatkowe, dane techniczne
8
9
Dane teleadresowe
9
1
Wszystkie informacje zwarte w tej książce, wraz z opisami produktów, tabelami
danych technicznych i programem produkcyjnym zostały zestawione zgodnie z aktualnym stanem wiedzy. Na podstawie zamieszczonych informacji nie mogą być wyciągane żadne wnioski prawne ani roszczenia. EUROGLAS zastrzega sobie prawo do
wprowadzania zmian. W przypadku pytań i uwag do zawartości niniejszej publikacji
prosimy o kontakt.
Wszystkie zamieszczone dane techniczne bazują, o ile nie podano inaczej, na obliczeniach wynikających z pomiarów standardowych budów. Pomiary te wykonano
zgodnie z obowiązującymi na dzień zamknięcia składu redakcyjnego normami
i wytycznymi, zarówno wewnętrznymi jak i zewnętrznymi.
O ile nie podano inaczej dane dotyczące światła i energii bazują na normach europejskich EN, zaś dane dotyczące wielkości współczynnika przenikania ciepła U na
normie DIN EN 673. Żadna z gwarantowanych wielkości technicznych nie może być
przenoszona na indywidualnie wytwarzane produkty. Każdorazowo należy przestrzegać odnośnych przepisów prawa zależnych od sposobu zastosowania.
Podane wymiary odpowiadają standardowemu programowi dostaw. W przypadku
produktów specjalnych należy zwrócić się z zapytaniem do producenta lub jego partnerów handlowych.
Ograniczenia w zastosowaniu mogą być spowodowane między innymi poprzez niżej
wymienione przyczyny:
Metoda i materiały stosowane do obróbki i przetwórstwa
Kombinacja funkcji
Normy, wytyczne, przepisy budowlane i prawa
Zastosowanie np.: obciążenia wiatrem, śniegiem czy warunkami termicznymi
Niniejsza książka jest chroniona prawem autorskim.
Przekroczenie granic prawa autorskiego bez zgody firmy EUROGLAS GmbH jest
karalne, zwłaszcza w przypadku kopiowania, mikrofilmowania, tłumaczenia i przetwarzania w formie elektronicznej, jak również w przypadku wykorzystania niezgodnego z przeznaczeniem.
Wydano staraniem firmy EUROGLAS
Skład zamknięto w sierpniu 2010 - zastrzega się prawo do wprowadzania zmian
Opłata ochronna wynosi 5,– €
2
3
4
Partnerstwo - Jakość - Postęp
Szkło jest nie tylko najstarszym materiałem ludzkości, jest również innowacyjnym, przyjaznym środowisku, poddającym się recyclingowi higienicznym tworzywem, które cieszy się coraz większym powodzeniem w budownictwie i przyczynia się do podniesienia komfortu życia.
Efektem zaawansowanej technologii i potencjału innowacyjnego
reprezentowanego przez EUROGLAS są produkty, których w dobie
coraz większych wyzwań budowlanych i architektonicznych nie
sposób pominąć. Od wielu lat EUROGLAS jest synonimem najwyższej jakości produktów. W tym czasie dzięki konsekwentnej polityce wewnętrznej, nastawionej na potrzeby klientów, EUROGLAS
osiągnął status wiodącego, niezależnego europejskiego producenta szkła. Rodzinna firma z wieloletnią tradycją oferuje dzisiaj dla
każdego projektu architektonicznego perfekcyjne rozwiązania:
od szkła bazowego EUROFLOAT poprzez EUROWHITE – odbarwione szkło float, EUROWHITE SOLAR – specjalnie optymalizowane szkło dla przemysłu solarnego, EUROLAMEX – szkło bezpieczne z opcją ochrony przed hałasem i EUROLAMEX Metallic
– designerskie szkło laminowane aż do szkieł ciepłochronnych
i przeciwsłonecznych marki
SILVERSTAR. Produkty z firmy
EUROGLAS umożliwiają wielorakie zastosowania w architekturze i nie tylko. Nowością w rodzinie naszych produktów jest
szkło solarne – półfabrykat dla
cienko powłokowych produktów
przemysłu fotowoltaicznego.
Niniejsza książka opisuje dla przetwórców i architektów rodziny
naszych produktów z danymi technicznymi i ich własnościami.
Bützberg, wrzesień 2010
Erich Heinz Trösch
Dyrektor Generalny i Prezes Zarządu Spółki
5
Spis treści
1
1.1
1.2
EUROGLAS
Jak to się zaczęło
Nasze zakłady
9
11
12
2
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
EUROFLOAT
Proces produkcji szkła float
Produkty
EUROFLOAT – Niepowlekane szkło float
EUROWHITE – Odbarwione szkło float
Własności fizykochemiczne
EUROFLOAT i EUROWHITE
Program dostaw i pakietowanie
Wymiary i tolerancje
19
23
28
28
29
30
2.3
2.4
3
3.1
3.2
3.2.1
3.2.2
31
34
EUROLAMEX
Produkcja szkła EUROLAMEX
Produkty
EUROLAMEX – szkło laminowane foliami
EUROLAMEX PHON
– dźwiękochronne szkło VSG
3.2.3. Program dostaw i pakietowanie
3.2.4 EUROLAMEX Metallic
37
41
44
44
45
4
4.1
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.3
4.3.1
4.3.2
53
57
60
62
62
64
66
68
69
71
71
72
6
SILVERSTAR
Proces nakładania powłok SILVERSTAR
SILVERSTAR
SILVERSTAR ENplus
SILVERSTAR ENplus T
SILVERSTAR TRIII
SILVERSTAR TRIII E
SILVERSTAR ZERO
Kombinacje
Powłoki SILVERSTAR COMBI
SILVERSTAR COMBI Silver 48 T
SILVERSTAR COMBI Neutral 41/21
47
48
4.4
4.5
Powłoki SILVERSTAR SUNSTOP T
SWISSPANEL – panele podokienne
79
82
5
5.1
5.2
EUROGLAS SOLAR
EUROGLAS PV Flat
EUROGLAS PV Hy TCO
85
86
88
6
6.1
6.2
6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.3
Produkty specjalne z HY-TECH-GLASS
Produkcja szkła LUXAR
Produkty
Szkło antyrefleksyjne LUXAR
Szyby zespolone LUXAR
Szkło z powłoką lustrzaną
Program dostaw i pakietowanie
91
92
93
93
97
100
105
7
7.1
7.2
7.3
FIRESWISS FOAM
Sposób działania szkła FIRESWISS FOAM
Produkty bazowe FIRESWISS FOAM
Pakietowanie
107
110
112
113
8
8.1
8.2
8.2.1
115
117
121
8.3
8.4
8.5
Wytyczne dodatkowe i dane techniczne
Transport i pakowanie
Wytyczne przetwórstwa
Szkło ciepłochronne i przeciwsłoneczne
SILVERSTAR
Szkło przeciwsłoneczne SILVERSTAR SUNSTOP T
Szkło ogniochronne FIRESWISS FOAM
Wskazówki techniczne do zastosowań
szkła ciepłochronnego i przeciwsłonecznego
Normy dotyczące szkła w budownictwie
Wytyczne
Przegląd danych technicznych szyb zespolonych
9
9.1
Kontakty
Mapa kontaktów
147
148
8.2.2
8.2.3
8.2.4
121
127
134
135
141
143
144
7
1 EUROGLAS
1
10
1.1 Jak to się zaczęło
Historia szkła liczy sobie tyle lat, co historia rozwiniętych kultur.
Musiały jednak minąć tysiąclecia żeby zostały opracowane przemysłowe metody produkcji szkła, które uczyniły je integralną
częścią naszej codzienności. Możliwości zastosowania szkła są
tak różnorodne jak bogactwo myśli – wszelkiego typu dobra
konsumpcyjne, materiały budowlane, surowce dla przemysłu
czy dzieła sztuki. Utrzymanie jakości i ciągłości procesu produkcji szkła nie jest jednak możliwe bez doświadczenia w przygotowywaniu indywidualnych receptur, bez umiejętności sterowania
procesem topienia i bez know-how w jego uszlachetnianiu.
Doświadczenie, wydajność i innowacyjność – to są nasze korzenie.
11
1
1.2 Nasze zakłady
2
1
8
5
7 9
1 EUROGLAS Aachen
2 EUROGLAS Haldensleben
3 EUROGLAS Osterweddingen
4 EUROGLAS SOLAR
5 EUROGLAS Hombourg
6 EUROGLAS Ujazd
7 GLAS TRÖSCH AG
Silverstar Bützberg
8 GLAS TRÖSCH Alsace S.A.
– Silverstar Burnhaupt le Haut
9 GLAS TRÖSCH AG Buochs
12
4
3
6
EUROGLAS Aachen
EUROGLAS Vertriebs-GmbH
z siedzibą w Aachen jest pomostem komunikacyjnym pomiędzy poszczególnymi zakładami produkcyjnymi firmy EUROGLAS i łącznikiem z klientami.
To właśnie tutaj zbiega się sieć
informacyjna łącząca partnerów handlowych w całej Europie. Ścisły kontakt z zakładami produkcyjnymi gwarantuje najnowszy stan przekazywanych informacji. Kompletnością programu produkcyjnego jesteśmy
zorientowani na szczególne wymagania naszych średniej wielkości klientów zarówno w Niemczech, jak i w Europie oraz na
całym świecie.
EUROGLAS Haldensleben
Zimą 1997 roku, w pobliżu
Magdeburga, z myślą o szybko
rosnących rynkach Europy
północnej i środkowowschodniej, uruchomiliśmy naszą
drugą hutę szkła float. Od wiosny roku 1999 w Haldensleben
produkowane jest nie tylko szkło EUROFLOAT, ale część wyprodukowanego, czystego szkła float jest na miejscu uszlachetniana. Asortyment produkowanego szkła rozszerzył się o szkło
ciepłochronne z grupy produktów SILVERSTAR oraz o szkło
laminowane foliami EUROLAMEX.
Od roku 2002 w naszej hucie produkowane jest również odbarwione szkło float znane pod nazwą EUROWHITE. Od roku 2000
nasz zakład jest certyfikowany zgodnie z normami ISO 9001
oraz ISO 14001.
13
1
EUROGLAS Osterweddingen
Na terenach przemysłowych
w Osterweddingen, niedaleko
od Magdeburga w roku 2006
uruchomiliśmy naszą trzecią,
bardzo nowoczesną, hutę szkła
float. Poprzez uruchomienie
tego zakładu wzmocniliśmy
naszą pozycję w sercu Europy
i zyskaliśmy bezpieczeństwo dostaw nie tylko dla naszych niemieckich klientów ale również dla klientów z północnej i środkowowschodniej Europy. Przy wydajności dobowej sięgającej 700 t
szkła produkujemy szkło float do grubości 19 mm, również
w wymiarze przedłużonym w stosunku do jumbo. Od roku 2007
zakład jest certyfikowany wg norm ISO 9001 oraz ISO 14001.
EUROGLAS SOLAR
Wraz z budową nowego zakładu
uszlachetniania szkła w zakresie cienkich powłok weszliśmy
do kręgu firm przemysłu solarnego. Ciekawy architektonicznie obiekt, w którym znajduje
się zakład, wybudowaliśmy
w dziewięć miesięcy tak, że latem 2009 roku można było rozpocząć produkcję. Nośnikiem powłok
jest EUROGLAS PV Flat – wyjątkowo czyste szkło spełniające
najwyższe wymagania jakościowe. Szkło zewnętrzne EUROGLAS
PV HY TCO pokryte jest powłoką redukującą odbicie światła, która
podnosi efektywność działania modułów solarnych.
14
EUROGLAS Hombourg
U zbiegu granic Francji, Niemiec
i Szwajcarii produkujemy od
początku roku 1995 codziennie
ponad 500 ton szkła float.
Codziennie, to znaczy 24 godziny
na dobę, przez 365 dni w roku.
Dostarczamy do Państwa nasze
szkło w grubościach od 3 do 10
mm, krojone na zadany wymiar, na stojakach wielokrotnego użytku i w skrzyniach. Nasz bardzo nowoczesny zakład wyposażyliśmy w najnowsze technologie ochrony środowiska. Emitowane
do atmosfery spaliny są odsiarczane, odpylane i pozbawiane
resztek gazów trujących. Od roku 1998 zakład jest certyfikowany
wg ISO 9001.
EUROGLAS Ujazd
W miejscowości Ujazd (Polska)
w roku 2009 wybudowano najmłodszy z zakładów Grupy
GLAS TRÖSCH. Jest to prawdziwy rekordzista. Nie tylko
najnowocześniejszy w Europie
ale i największy piec na świecie. Z wydajnością do 1000 ton
na dobę piec ten może pokryć zapotrzebowanie klientów w Polsce, w Europie centralnej, północnej, południowej i wschodniej.
Oprócz czystego szkła float w Ujeździe produkuje się szkło ciepłochronne i przeciwsłoneczne.
15
1
GLAS TRÖSCH AG Silverstar
Bützberg
W 1987 roku w Bützberg
(Szwajcaria) rozpoczęliśmy
produkcję szkła powlekanego.
Po certyfikacji wg normy ISO
9001 w 1996 roku zakład znajduje się pod stałym nadzorem
instytutów certyfikujących.
Latem 2003 roku został tu uruchomiony nowy, nowoczesny
magnetron MAG 6. W Bützberg produkowane są przede wszystkim wysokiej jakości szkła przeciwsłoneczne SILVERSTAR
COMBI oraz innowacyjne szkła SUNSTOP T.
GLAS TRÖSCH Alsace S.A. –
Silverstar Burnhaupt le Haut
W 1990 roku w Alzacji (Francja)
utworzona została firma Glas
Trösch Alsace – SILVERSTAR.
W latach 1992 i 1995 uruchomiono tu dwa magnetrony. Od
1997 roku, po certyfikacji wg
normy ISO 9001, zakład znajduje się pod stałą kontrolą europejskich stacji kontrolnych.
Podstawowym produktem jest wysokiej jakości szkło powlekane
z rodziny SILVERSTAR. W 2001 roku uruchomiony został piec hartowniczy (4500 x 2300 mm) aby szybciej realizować zlecenia na
formatki.
16
GLAS TRÖSCH AG FIRESWISS
Buochs
W roku 2003 uruchomiona
została w Buochs w Szwajcarii
firma GLAS TRÖSCH AG, FIRESWISS. Przy użyciu najnowocześniejszego parku maszynowego produkowane jest tu wielowarstwowe szkło ogniochronne o odporności EI. Własne laboratorium badawcze zabezpiecza
stały rozwój produktów. Nasze produkty rozwijane są we
współpracy z producentami systemów ram. Produkcja szkła
FIRESWISS FOAM podlega najostrzejszym kryteriom jakościowym oraz kontroli zewnętrznych instytutów badawczych.
17
1
Budynek biurowy Königstrasse, Stuttgart (D)
EUROWHITE
18
2 EUROFLOAT®
Niepowlekane szkło bazowe
2
20
EUROFLOAT – różnorodność
Szkło jest materiałem o bardzo bogatej tradycji i jeszcze większej przyszłości. Jego znakomite własności techniczne, przejrzystość, odporność na starzenie się i wytrzymałość stanowią
o wykorzystaniu w budownictwie. Szkło nie rozprzestrzenia
ognia i jest niepalne. Jego jednorodna, gładka powierzchnia jest
łatwa do czyszczenia i dlatego szkło jest wyjątkowo higieniczne.
Raz ukształtowane nie podlega zmianom postaciowym. Szkło
jest niepodatne na mróz i temperaturę powietrza.
Od ponad 4000 lat ludzkość zna szkło. Od tego czasu podstawowe surowce, takie jak pasek, wapń i soda nie zmieniły się, ale
procesy produkcyjne są stale ulepszane. Dzisiaj produkcja szkła
budowlanego odbywa się na całym świecie prawie wyłącznie
według technologii float, którą zaczęto stosować w latach 60tych XX wieku. Dzięki temu uzyskuje się szkło o szczególnie
wysokiej jakości pozbawione praktycznie zniekształceń optycznych.
EUROGLAS produkuje szkło float pod nazwą bazową EUROFLOAT. Do rodziny szkieł EUROFLOAT należą niepowlekane szkło
float i odbarwione szkło EUROWHITE.
21
2
22
2.1 Proces produkcji szkła float
Długa, ciągła wstęga szkła to produkcja szkła float w nowoczesnej hucie. Tylko najwyższa precyzja na całej, liczącej 400 m linii
produkcyjnej może zagwarantować utrzymanie znakomitej jakości szkła z firmy EUROGLAS.
2
1
2
3
1 Zasypnik
2 Wanna szklarska
3 Float
4
5
6
4 Sterownia
5 Odprężanie
6 Rozkrój
60 % piasku kwarcowego, 19 % sody, 15 % dolomitu (wapień)
i 6 % innych surowców zmieszanych według receptury i po dodaniu 20 % czystej stłuczki szklanej jest dostarczanych jako surowiec na linię produkcyjną.
Dzięki dodawaniu stłuczki szklanej w wewnętrznym obiegu uzyskuje się 100 % recycling.
23
Na początku mamy do dyspozycji surowce, które po dokładnym zważeniu i zmieszaniu
w sposób ciągły dostarczane
są do wanny szklarskiej.
W wannie szklarskiej, czyli
piecu o szerokości 12 m i długości 60 m znajduje się jednorazowo do 1900 t stopionego
szkła o temperaturze ok.
1550ºC. W strefie topienia
surowce doprowadzane są do
stanu płynnego. W strefie klarowania wytrącane są z masy
szklarskiej pęcherzyki powietrza. Dopiero wówczas płynne
szkło przepływa przez strefę
chłodzenia.
24
Następnie szkło wpływa do floatu, gdzie znajduje się roztopiona
cyna. Ponieważ szkło jest lżejsze od cyny to przepływa po jej
powierzchni. Dzięki temu powierzchnia szkła jest absolutnie
gładka i płaska.
Grubość i szerokość wstęgi
szkła ustalana jest przez rolki
prowadzące. Przy cienkim
szkle rolki rozciągają wstęgę
szkła, dla uzyskania grubego
szkła ściskają ją do środka.
25
2
Wszystkie procesy na linii produkcyjnej są ciągle nadzorowane i dokumentowane przez
system kamer i sensorów.
W centralnej sterowni załoga
ma pełny obraz procesu producyjnego.
Wstęga szkła przemieszcza się do strefy chłodzenia o długości
ponad 100 m. Stale kontrolowany proces chłodzenia od około
600ºC do 60ºC służy wprowadzeniu do szkła niskiego, równomiernego stanu naprężeń.
26
2
Wstęga szkła jest stale kontrolowana laserowo pod kątem
wykrywania najmniejszych nawet
błędów. Następnie szkło jest
krojone na wymiary handlowe
i odstawiane na stojaki. Całkiem
odrębna linia pozwala również na
krojenie szkła na wymiar dokładnie określony przez klienta.
27
2.2 Produkty
2.2.1 EUROFLOAT
Niepowlekane szkło float
1)
Ra
Indeks odtwarzania
barw
LRi
Odbicie światła
do wewnątrz [%]
LRa
Odbicie światła
na zewnątrz [%]
LT
Przepuszczalność
światła [%]
g
Całkowita przepuszczalność energii [%]
LT
Przepuszczalność
światła [%]
Współczynnik przenikania ciepła U [W/m2K]
5.8
5.8
5.8
5.7
5.7
5.6
5.5
EUROFLOAT
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
28
10 mm
12 mm
1.1
0.99
79
18
7
75
96
8
8
88
79
88
1.1
1.02
81
16
7
77
97
8
8
89
81
88
1.1
1.04
83
13
7
80
97
8
8
89
83
89
1.1
1.06
85
10
8
83
98
8
8
90
85
89
1.0
1.07
86
9
8
84
98
8
8
90
86
90
1.0
1.09
87
7
8
85
98
8
8
90
87
90
1.0
1.10
88
5
8
87
98
8
8
91
88
91
obliczony dla szyby zespolonej z dwóch 4 mm szyb float.
15 i 19 mm na zapytanie
51
ET
Przepuszczalność
energii [%]
55
ER
Odbicie energii, w %
58
EA
Absorpcja energii [%]
63
g
Całkowita przepuszczalność energii [%]
65
b
Wskaźnik zacienienia1)
69
S
Selektywność
72
TUV
Przezroczystość
promieniowa UV [%]
U
Dane produktu
Światło
Energia
S, TUV
Dane techniczne
2.2.2 EUROWHITE
Odbarwione szkło float
1)
Ra
Indeks odtwarzania
barw
LRi
Odbicie światła
do wewnątrz [%]
LRa
Odbicie światła
na zewnątrz [%]
LT
Przepuszczalność
światła [%]
g
Całkowita przepuszczalność energii [%]
LT
Przepuszczalność
światła [%]
Współczynnik przenikania ciepła U [W/m2K]
5,8
5,8
5,8
5,7
5,7
5,6
5,5
EUROWHITE
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
1.0
1.10
88
5
8
87
98
9
9
90
88
90
1.0
1.11
89
4
8
88
98
9
9
91
89
90
1.0
1.12
89
3
8
88
98
9
9
91
89
91
1.0
1.12
90
3
8
89
98
9
9
91
90
91
1.0
1.12
90
2
8
89
98
9
9
91
90
91
1.0
1.13
90
2
8
90
98
9
9
91
90
91
1.0
1.13
91
1
8
90
98
9
9
91
91
91
73
ET
Przepuszczalność
energii [%]
75
ER
Odbicie energii, w %
77
EA
Absorpcja energii [%]
80
g
Całkowita przepuszczalność energii [%]
81
b
Wskaźnik zacienienia1)
83
S
Selektywność
84
TUV
Przezroczystość
promieniowa UV [%]
U
Dane produktu
Światło
Energia
S, TUV
Dane techniczne
obliczony dla szyby zespolonej z dwóch 4 mm szyb float.
15 i 19 mm na zapytanie
29
2
2.2.3 Własności fizykochemiczne
EUROFLOAT i EUROWHITE
Gęstość
γ = 2,49 - 2,51 g/cm3
Przewodność cieplna
λ = 0,71 - 1,5 W/m2K
Pojemność cieplna
C = 700 - 830 J/kgK
dla 20 - 100 °C
Współczynnik rozszerzalności
termicznej
α20 - 300 = 90 - 105*10-7K-1
Wytrzymałość przy ściskaniu
700 - 900 N/mm2
Wytrzymałości na zginanie odpowiadają
„Zasadom technicznym wykorzystywania przeszkleń podpartych liniowo”
Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej. 130 +/- 28 MPa
Wytrzymałość na rozciąganie
przy zginaniu
Liczba Poisson’a
μ = 0,13 - 0,32
Moduł sprężystości podłużnej
Ε = 40 - 90 GPa
Moduł sprężystości poprzecznej
G = 15 - 36 GPa
Twardość wg Vickers’a
4,95 +/- 0,9 kN/mm2
Twardość w skali Knoop’a
ok. 470 HK 0,1/20
Twardość w skali Mohs’a
ok. 5-6 jedn.
Współczynnik załamania
ND = ok. 1,52
Oporność właściwa
10 - 10 Ω
Odporność hydrolityczna
Klasa hydrolityczna 4
30
9
20
2.3 Program dostaw i pakietowanie
Program dostaw (BM – jumbo)
EUROFLOAT
Wymiary (mm x mm)
Grubości (mm)
3210 x 6000
3 - 12
3210 x 5100
3 - 12
3210 x 4500
3 - 12
2
EUROWHITE
Wymiary (mm x mm)
Grubości (mm)
3210 x 6000
3 - 12
Niestandardowe długości i grubości 15 i 19 mm.
Program dostaw (GBM – skrzynie i splity)
EUROFLOAT
Wymiary (mm x mm)
Grubości (mm)
3210 x 2550
3 - 12
3210 x 2250
3 - 12
3210 x 2000
3 - 12
EUROWHITE
Wymiary (mm x mm)
Grubości (mm)
3210 x 2550
3 - 12
3210 x 2250
3 - 12
3210 x 2000
3 - 12
Niestandardowe długości i grubości 15 i 19 mm.
31
Masa
32
41
32
25
21
16
13
10
4
5
6
8
10
12
2.5 t
10
13
16
21
25
32
41
2.5 t
10
13
16
21
25
32
41
2.5 t
6
7
9
11
14
18
-
2.5 t
6
7
8
10
12
15
21
2.5 t
5
6
7
10
12
15
18
2.5 t
8
10
12
16
20
25
34
5t
3210 x 2000 3210 x 2250 3210 x 2550 3210 x 4500 3210 x 5100 3210 x 6000 3210 x 6000
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
Ilość tafli
Ilość tafli
Ilość tafli
Ilość tafli
Ilość tafli
Ilość tafli
Ilość tafli
w pakiecie w pakiecie w pakiecie w pakiecie w pakiecie w pakiecie w pakiecie
3
Grubość
w mm
Pakietowanie
EUROFLOAT / EUROWHITE BM/ GBM
EUROFLOAT / EUROWHITE – wymiar specjalny (FD)
Endcaps
Wysokość w mm
Grubość w mm
Ilość tafli
E 01
800 - 900
3
73
E 02
901 - 980
3.1*
70
E 03
981 - 1060
4
55
E 04
1061 - 1140
5
44
E 06
1141 - 1280
6
36
E 07
1281 - 1370
8
27
E 09
1371 - 1520
10
22
E 10
1521 - 1600
2
*na zapytanie
Maksymalna długość: 2520 mm
33
2.4 Wymiary i tolerancje
Tolerancje grubości szkła
Grubość nominalna (mm)
Tolerancja grubości szkła
EUROFLOAT
EUROWHITE
Dopuszczalna odchyłka
(mm)
3
3
+/- 0.2
4
4
+/- 0.2
5
5
+/- 0.2
6
6
+/- 0.2
8
8
+/- 0.3
10
10
+/- 0.3
12
12
+/- 0.3
Grubości nominalne i tolerancje wg EN 572.
Cięcie i wymiary
Cięcie prostokątnych tafli odbywa się z następującymi tolerancjami w odniesieniu do długości i szerokości:
Grubość od 3 do 12 mm:
+/- 5 mm
Dokładność przekątnej (mierzona na obydwu przekątnych)
wynosi:
BM:
+/- 10 mm
GBM:
+/- 10 mm
Szerokość produkcyjna zarówno w przypadku BM jak i GBM
wynosi 3210 mm.
Docięcie szkła na wymiar specjalny można zamawiać u nas po
uzgodnieniu.
34
2
Most ze szkła. Schwäbisch Hall (D)
VSG EUROWHITE
35
Główna siedziba UEFA. NYON (CH)
SILVERSTAR SELEKT
36
3 EUROLAMEX®
Szkło laminowane
3
38
EUROGLAS – bezpieczeństwo
Szkło ochronne jest dzisiaj ważniejsze niż kiedykolwiek.
To właśnie niezabezpieczone powierzchnie okien i fasad są preferowane dla uzyskania niekontrolowanego dostępu do obiektów. Przy zastosowaniu szkła EUROLAMEX problem ten można
efektywnie zminimalizować. Służy do tego specjalnie opracowana linia produktów EUROLAMEX nadająca się do zastosowania
zarówno w obiektach biurowych jak i w domach jedno- i wielorodzinnych. Stosowane dzisiaj laminaty odpowiadają wg klasyfikacji EN klasom oporu od P2A do P5A. W niektórych sytuacjach
przepisy budowlane zmuszają wręcz do stosowania tego typu
szkła (obiekty użyteczności publicznej), czyniąc je produktem
nie do zastąpienia. Szkło to pozwala na kształtowanie ścianek
działowych, barierek i poręczy oraz daszków nad wejściami.
Dzięki szerokiej palecie produktów można dobrać szkło dostosowane do stopnia ryzyka.
EUROLAMEX (VSG) jest szkłem składającym się z dwóch tafli
szkła float połączonych w sposób trwały za pomocą folii poliwinylo-butyralowej (PVB) odpornej na rozrywanie i rozciąganie.
Przy obciążenia przekraczających dopuszczalne obciążenia
mechaniczne pęka szkło ale jego kawałki pozostają przyklejone
do nieuszkodzonej folii. Dzięki tej własności ryzyko okaleczenia
odłamkami jest zminimalizowane prawie do zera a przeszklony
otwór pozostaje zamkniętym dzięki wytrzymałości resztkowej.
Do rodziny laminatów EUROLAMEX należą również inne laminaty oferujące dodatkowe własności. Są to laminaty z foliami dźwiękochronnymi EUROLAMEX PHON oraz przeznaczone do zastosowań wewnętrznych laminaty EUROLAMEX Metallic Design –
GLAS.
39
3
40
3.1 Produkcja szkła EUROLAMEX
W naszym zakładzie w Haldensleben jest produkowane szkło
laminowane foliami VSG. Instalację produkcyjną przygotowano
w ten sposób, że możliwe jest przetwarzanie wymiaru jumbo
(BM 3210 x 6000 mm).
1
2
3
1 Dostarczanie surowca
2 Mycie
3 Pomieszczenie laminowania
4
5
3
6
4 Laminowanie wstępne
5 Autoklaw
6 Odbieranie VSG
41
Surowiec dostarczany jest za pomocą sztaplarki portalowej,
która pracuje w 30 sekundowym cyklu i ma możliwość załadunku szkła w taflach z 4 różnych stojaków.
W myjce szkło jest dokładnie myte. Zanim jednak szkło wjedzie
do myjki, zespół wirujących szczotek usuwa ze szkła środek rozdzielający. Grubość nadjeżdżajacej tafli jest automatycznie mierzona i stosownie do grubości automatycznie ustawiane są
parametry linii.
W pomieszczeniu laminowania automatycznie kompletuje się
szkło z folią. Krawędź folii PVB wystająca poza szkło jest automatycznie odcinana. Ponieważ folia PVB jest bardzo wrażliwa na
temperaturę i wilgotność, a jednocześnie każdy pyłek powoduje
naruszenie optycznej jakości szkła, to pomieszczenie laminowania wykonane jest jako klimatyzowane pomieszczenie „czyste”.
42
W piecu do wstępnej laminacji następuje wstępne połączenie
szkła i folii PVB. W trakcie tego procesu tafle szklane są rozgrzewane do odpowiedniej temperatury i sprasowane walcami
razem z folią.
Pod wpływem ciśnienia i temperatury tafle szkła zostają trwale
połączone z folią. W ten sposób ze wstępnie połączonego półproduktu powstaje gotowa tafla VSG.
Po procesie autoklawizacji przeprowadzana jest 100 % optyczna
kontrola produktu. Po dokonaniu pełnej kontroli gotowe szyby
VSG odstawiane są na stojaki.
43
3
3.2 Produkty
3.2.1 EUROLAMEX – Szkło laminowane foliami
‹3
1.16
1.06
0.24
0.82
77
21
7.7
71
98
9.3
9.3
89
77
5.7
89
‹3
8.4
1.14
1.06
0.21
0.85
78
18
7.9
74
98
9.3
9.3
89
78
8.2
PHON
1.17
1.06
0.26
0.79
75
23
7.8
69
97
9.3
9.3
88
75
1.13
5.7
12.1
1.17
1.06
0.26
0.79
75
23
7.4
69
97
9.1
9.1
88
75
88
1.06
5.5
10.1
1.12
1.06
0.21
0.85
79
18
8.1
74
98
9.5
9.5
89
79
89
0.21
5.6
8.1
1.11
1.05
1.05
0.16
81
14
8.5
77
99
9.7
9.7
90
81
90
0.85
5.7
6.1
79
89
5.7
Budowa szkła
18
88
Współczynnik przenikania ciepła U [W/m2K]
8.0
LT
Przepuszczalność
światła [%]
74
g
Całkowita przepuszczalność energii [%]
98
LT
Przepuszczalność
światła [%]
9.4
LRa
Odbicie światła
na zewnątrz [%]
9.4
LRi
Odbicie światła
do wewnątrz [%]
89
Ra
Indeks odtwarzania
barw
79
ET
Przepuszczalność
energii [%]
89
ER
Odbicie energii, w %
5.7
EA
Absorpcja energii [%]
8.2
g
Całkowita przepuszczalność energii [%]
‹3
bK
Wskaźnik zacienienia promieniowania krótkofalowego
‹3
bL
Wskaźnik zacienienia promieniowania długofalowego
‹3
b
Wskaźnik zacienienia
‹3
S
Selektywność
‹3
TUV
Przezroczystość
promieniowa UV [%]
U
Dane produktu
Światło
Energia
S, TUV
Dane techniczne
Wskazówka: Folia nie może bezpośrednio łączyć się z materiałami uszczelniającymi!
44
3.2.2 EUROLAMEX PHON – dźwiękochronne szkło VSG
Szkło dźwiękochronne dla lepszego komfortu akustycznego.
Nasze środowisko staje się coraz bardziej głośne. Nie tylko hałas lotnisk czy głównych traktów komunikacyjnych ale po prostu
rosnący poziom hałasu w tle codziennego życia stanowi problem. Problem, który stawia człowieka w sytuacji stresowej.
Coraz częściej jest to przyczyna schorzeń psychicznych i fizycznych. EUROLAMEX PHON jest skutecznym rozwiązaniem wyraźnie zmniejszającym hałas. Szkło laminowane ze zintegrowaną
folią dźwiękochronną pozwala na zmniejszenie współczynnika
tłumienia Rw o 3 dB.
Szkło EUROLAMEX PHON jest przetwarzane jak zwykłe szkło
laminowane VSG i posiada również jego własności jak np. łączenie odłamków przy rozbiciu. Możliwe jest stosowanie zarówno
jako szkło pojedyncze wewnątrz pomieszczeń jak również
w zespoleniu z innym szkłem.
50
Tłumienie (dB)
45
40
35
30
8.2 Standard VSG*
8.2 EUROLAMEX PHON*
25
Częstotliwość (Hz)
20
100
160
250
400
630
1000
1600
2500
4000
*Szyba pojedyncza
45
3
Wyciąg z aktualnego programu produkcji
Zmierzona wartość
tłumienia (dB)
RW,P
Szyba zespolona
z EUROLAMEX SC PHON
EUROLAMEX SC PHON 8.2 / SZR 14 AR / 4
37 dB
EUROLAMEX SC PHON 8.2 / SZR 16 AR / 4
39 dB
EUROLAMEX SC PHON 8.2 / SZR 16 AR / 6
40 dB
EUROLAMEX SC PHON 8.2 / SZR 20 AR / 8
43 dB
EUROLAMEX SC PHON 12.2 / SZR 20 AR / 8.2
49 dB
Szyba zespolona
z EUROLAMEX SI PHON
Zmierzona wartość
tłumienia (dB)
RW,P
EUROLAMEX SI PHON 8.1/ SZR 16 AR / 4
36 dB
EUROLAMEX SI PHON 6.1 / SZR 16 AR / 8
41 dB
EUROLAMEX SI PHON 8.1 / SZR 16 AR / 10
45 dB
Program dostaw EUROLAMEX SC/SI PHON
Grubość w mm:
SC PHON
SI PHON
8.2 / 10.2 / 12.2 / 16.2
6.1/8.1/10.1/12.1
Pakowanie EUROLAMEX SC/SI PHON
Grubość w mm
3210 x 6000 mm
Ilość tafli w pakiecie
8.2
15
7
10.2
12
5
12.2
10
4
16.2
8
-
Inne pakowanie na zapytanie.
46
3210 x 2250 mm
Ilość tafli w pakiecie
1.98
2.23
9
2.67
t
Ilość tafli
t
5.35
7
t
Ilość tafli
Ilość tafli 18
9
2.48
Ilość tafli
2.52
t
Ilość tafli 20
t
Ilość tafli 20
t
6
18
18
18
9
9
18
7
7
5.49 5.78
18
2.75 2.82
9
2.34 2.52
9
2.46 2.46
19
2.17 2.17
19
1.93 1.93
19
0.76 1.52
6
6.4
8
8.2
15
15
15
7
7
14
5
5
5.51 5.62
14
2.89 2.75
7
2.38 2.45
7
2.51 2.56
15
2.21 2.26
15
1.97 2.01
15
0.38 0.76
8
8.1
10
10
13
12
12
12
12
12
12
5
5
5
5
10
10
5
4
4
5.84 4.90 4.98
14
2.87 2.92 2.45
7
2.27 2.22 2.27
7
2.31 2.50 2.54
13
2.03 2.20 2.24
13
1.81 1.96 1.99
4
5.14
10
2.57
5
2.38
5
2.40
12
2.12
12
1.88
12
1.52
10
3
4.69
8
2.34
4
2.21
5
2.49
10
2.20
10
1.95
10
0.38
12
10
10
8
-
-
8
-
-
10
4
4
-
-
4
-
-
4
8
3
3
4.75 4.88
8
2.38 2.44
4
2
-
-
-
-
2
-
-
-
-
2.25 2.34 2.35 2.38
4
2.52 2.33
10
2.23 2.06 2.35 2.38
10
1.98 1.83
10
20
7
8
3
4
3
-
-
3
2.8
2
2
2
-
-
2.83
3
2.12 2.15
-
-
2.45
7
-
-
2.45 2.48
-
-
2.45
20
0.38 0.76
-
16
16
1.52
12
16
12
2
-
-
2.86
3
2.18
3
-
-
2.52
7
-
-
1.52
20
16.4 20.1 20.2 20.4
0.76 1.52 0.38 0.76
10.1 10.2 10.4 12.1 12.2 12.4 16.1 16.2
1.52 0.38 0.76
8
8.4
t
2.62 2.69 2.83 2.5 2.55 2.66 2.52 2.56 2.64 2.27 2,3 2.37 1.98 2.0 2.04 2.49 2.52 2.56
Wynikające z podanej wyżej budowy szkieł ich grubości należy rozumieć jako grubości nominalne. Grubość pojedynczej folii PVB wynosi 0,38 mm. Przy większej ilości folii grubość folii stanowi wielokrotność grubości folii pojedynczej. Dla uzupełnienia dostaw możliwe
jest przygotowanie pakietów o masie 1,2 t. Inne budowy szkła na zapytanie.
8000 mm
6000 mm
6000 mm
Folia
Ilość tafli 20
6
0.38
Szkło
6.2
Szerokość w (mm):
4500 mm
2550 mm
2250 mm
2000 mm
6.1
Budowa
3.2.3 Program dostaw i pakietowania
Program dostaw EUROLAMEX
3210
47
3
3.2.4 EUROLAMEX Metallic
Szkło EUROLAMEX Metallic to połyskujące metalicznie szkło
laminowane foliami, które wypełnia wszystkie normowe wymagania typowych laminatów.
Estetyczna kolorystyka
Siła wyrazu naturalnych kolorów od zawsze oddziaływuje na
nasze codzienne życie. Życie, które coraz częściej jest też
źródłem skojarzeń i inspiracji do nadawania i przekazywania
pomieszczeniom charakterystycznej atmosfery.
EUROLAMEX PHON to design, który odpowiada charakterystycznym trendom w kształtowaniu wnętrz mieszkalnych. Dzięki
prawdziwości matowo połyskujących kolorów szkło EUROLAMEX Metallic nadaje pomieszczeniom wyjątkowy charakter.
Naturalna kolorystyka
EUROLAMEX Metallic jest dostępny w siedmiu naturalnych
odmianach kolorystycznych.
Metallic dymny kwarc
Metallic różowy kwarc
Metallic akwamaryna
Metallic cytrynowy
Metallic tytan
Metallic perłowy
Metallic turmalin
48
Szerokie spektrum zastosowań wewnętrznych
okładziny meblowe
wypełnienia drzwi
ściany działowe i podziały pomieszczeń
okładziny ścienne i sufit
płyty stołowe
wykładziny podłogowe
3
Wykorzystanie
awangardowy design
ciepłe bądź chłodne klimaty
możliwe podświetlenie od tyłu
obustronne zastosowanie dzięki refleksyjności od drugiej strony
inne możliwości: SABLE (satynowanie), dekor – Lars Contzen
Charakterystyka
refleksyjna optyka przy 3 % przepuszczalności światła
metalicznie pobłyskująca naturalną kolorystyką
matowo jedwabista powierzchnia
grubość: 6, 8 (standard), 10, 12, 16 mm
rozmiar tafli: BM 3210 x 6000, 3210 x 2250 mm
49
Kombinacje
Naturalna kolorystyka i możliwość przetwarzania w szybach
zespolonych włącznie z różnymi możliwościami w zakresie
napylania powłok SILVERSTAR sprawia, że EUROLAMEX jest
idealnym szkłem laminowanym VSG w każdego typu zastosowaniach.
Mieszane ładunki
Wszystkie typy szkła EUROLAMEX można dowolnie łączyć ze
wszystkimi innymi typami szkła z programu produkcji.
Nowy design
Zgodnie z panującymi obecnie trendami w zakresie kolorystyki
i możliwości swobodnego tworzenia w przestrzeni opracowaliśmy produkty z foliami kolorowymi i matowymi. Nie stanowi dla
nas problemu uzyskanie dowolnego koloru od zupełnie jasnych
aż do w pełni wysyconych mocnych odcieni. Decydującą zaletą
jest to, że w tym samym momencie, decydując się na EUROLAMEX, mamy w jednym ręku dwa decydujące czynniki – barwę
i bezpieczeństwo.
50
3
Bosch Shop, Berlin (D)
VSG EUROLAMEX
51
SAP, Walldorf (D)
SILVERSTAR COMBI Neutral 61/32
52
4 SILVERSTAR®
Powlekane szkło ciepłochronne
i przeciwsłoneczne
4
54
SILVERSTAR - komfort życia
Przez długi czas okna były zimą „czarną dziurą“ dla ciepła, podczas gdy latem życie za szklaną przegrodą stawało się udręką.
Przyczyną jest to, że przez szkło przenika prawie bez zakłóceń
nie tylko ludzki wzrok, ale również przenoszące ciepło promieniowanie podczerwone.
Dla zredukowania tej wady używamy dzisiaj w budownictwie
przeważnie szkieł powlekanych. Zadaniem powłok jest takie
kształtowanie własności transmisyjnych szkła, żeby lepiej spełnione były wymagania energetyczne. Różnorodność form architektonicznych budynków i budowli, począwszy od budynków
mieszkalnych, poprzez kompleksy biurowe aż do ogrodów zimowych wymusza różnorodność spektrum wymagań, jakim odpowiadać muszą nowoczesne szyby zespolone w zakresie przepuszczalności energii i światła. Stosownie do tego nie istnieje
uniwersalna powłoka, nadająca się do każdego przypadku, lecz
cały, precyzyjnie ukształtowany program powłok ciepłochronnych i przeciwsłonecznych.
Produkty te należą do grupy produktów SILVERSTAR.
55
4
Chong Hing Finance Center, Shanghai
SILVERSTAR SUNSTOP Neutral 50 T
56
4.1 Proces nakładania powłok SILVERSTAR
Od wielu lat szkło jest uszlachetniane przez światłoprzepuszczalne i odbijające ciepło powłoki. Na całym świecie zdobyła uznanie metoda nanoszenia powłok w atmosferze próżni
w urządzeniu zwanym magnetronem. Wszystkie powłoki
SILVERSTAR są produkowane tą metodą.
1
2
3
4
5
4
1 Dostarczanie surowca
2 Mycie
3 Powlekanie
4 Kontrola procesu
5 Odstawianie
Od końca 1998 roku EUROGLAS powleka szkło we własnym
zakładzie. Zainstalowany w Haldensleben magnetron w sposób
optymalny nanosi powłoki na szybach własnej produkcji w rozmiarze jumbo. Przede wszystkim nacisk jest położony na powłoki ciepłochronne ale mogą być tu również wytwarzane powłoki
przeciwsłoneczne, w tym także powłoki typu COMBI.
Cały proces jest sterowany i nadzorowany komputerowo. Każda
z powłok jest w sposób ciągły poddawana kontroli własności
optycznych. Dzięki temu powłoki SILVERSTAR mogą być w dowolnym czasie replikowane.
57
Podajnik portalowy nakłada
szkło z 4 stojaków na linię.
Przetwarzane może być szkło
o grubości 3 – 15 mm i w formatach od 3210 x 1500 do 3210
x 6000 mm. Powlekane mogą
być również wymiary specjalne,
które umieszcza się pomiędzy
formatami typowymi.
Tafle szklane są bardzo dokładnie czyszczone. Dwa następujące
po sobie agregaty myjące pracują w zamkniętym obiegu wody
i gwarantują niezbędną czystość powierzchni. Zastosowana
woda jest w 100 % ponownie wykorzystywana, co pozwoliło na
zmniejszenie zużycia wody o 70 %.
W atmosferze wysokiej próżni, za pomocą technik prądu stałego
średniej częstotliwości nanoszone są powłoki na szkło.
Elastyczna, otwarta konstrukcja naszego magnetronu, w którym
poszczególne katody mogą być szybko wymienione, pozwala
nam naszą linię w bardzo krótkim czasie przestawić. Również
w przyszłości bardziej kompleksowe systemy powłok mogą być
realizowane w tym systemie.
58
Kontrola procesu prowadzona
jest przez spektrometry mierzące transmisję w trakcie procesu powlekania. Wszystkie
katody są wyposażone w monitory emisji plazmy pozwalające na regulację parametrów
powłoki. Kontrola szyb następuje na całej ich szerokości
poprzez pomiar spektrum odbicia i emisji oraz grubość powłoki srebra.
Hartowalność naszych powłok jest podczas produkcji regularnie
testowana za pomocą małego pieca hartowniczego.
4
W 45 sekundowym cyklu na 5 stojaków odstawia się gotowe,
powleczone szyby. Składowanie prowadzone jest w systemie
„powłoka do stojaka” lub „powłoka do ssawek” – w zależności
od potrzeb.
59
4.2 SILVERSTAR
Powłoki ciepłochronne
Szkła znane pod nazwą SILVERSTAR poprawiają ciepłochronność poprzez redukcję współczynnika przenikania ciepła U.
Powłoka ciepłochronna działa poprzez redukcję przepuszczalności promieniowania podczerwonego, które jest odpowiedzialne za transport ciepła. Ponieważ powłoki ciepłochronne
w zakresie promieniowania cieplnego (podczerwonego) są silnie refleksyjne lub niskoemisyjne, to nazywane są one powłokami lowe od angielskiego „low emmisivity”. Jednocześnie krótkofalowe promieniowanie słoneczne jest swobodnie przepuszczane do wnętrza pomieszczenia, co pozwala na wykorzystanie
energii słonecznej. Straty energii poprzez szybę zespoloną
można zredukować przy pomocy szkła ciepłochronnego
SILVERSTAR.
SILVERSTAR
Powłoka ciepłochronna
Energia
słoneczna
Zysk ciepła
Wartość g
Odbicie ciepła
Wartość U
60
Efekt ochrony przed utratą ciepła osiągany jest poprzez zastosowanie powłoki ze srebra, której grubość wraz z innymi warstwami liczy się w nanometrach. Powierzchnia szkła dzięki
naniesionej powłoce staje się elektrycznie przewodząca, co
pozwala w obrębie pewnego zakresu częstotliwości na odbicie
promieniowania elektromagnetycznego.
Przetwarzanie szkła ciepłochronnego SILVERSTAR w procesie
produkcji szyb zespolonych jest w każdym przypadku niezbędne.
Powłoka winna być zastosowana na pozycji 3 (na wewnętrznej
szybie od strony przestrzeni międzyszybowej). Zastosowanie
szkła SILVERSTAR jako pojedynczego jest niemożliwe.
Naszą reakcją na wymagania przyszłości w zakresie ochrony
przed utratą ciepła jest szkło dwukomorowe SILVESTAR TRIII
oraz SILVERSTAR TRIII E.
Dzięki wysokiej neutralności kolorystycznej odbicia i światła
przepuszczonego szkła ciepłochronne SILVERSTAR są dzisiaj
prawie nie do odróżnienia od zwykłego szkła EUROFLOAT.
Oprócz znakomitych parametrów w zakresie ciepłochronności
i przepuszczalności światła SILVERSTAR podnosi komfort cieplny pomieszczeń. Nieprzyjemne poczucie zimna w pobliżu okien
jest w dużym stopniu wyeliminowane, a temperatura wewnętrznej powierzchni szyby wyrównuje się z temperaturą wnętrza
pomieszczenia.
W przetwórstwie szkieł z powłokami ciepłochronnymi SILVERSTAR obowiązują wytyczne zamieszczone w rozdziale 8.2.
61
4
4.2.1 SILVERSTAR ENplus
Nowy standard ochrony cieplnej łączy w sobie efektywność
energetyczną i optyczną elegancję.
Zalety na pierwszy rzut oka
Innowacyjność szkła SILVERSTAR ENplus w rzędzie produktów ciepłochronnych SILVERSTAR polega na połączeniu efektywności z elegancją optyczną.
bezproblemowe osiąganie wartości U =1,1 W/m2K wg EN 673
przy standardowej budowie szyby zespolonej
lepsze oświetlenie dzięki wysokiej przepuszczalności światła
lepsza wartość g dla poprawienia uzysku ciepła
oczywista neutralność kolorystyczna dzięki wysoko rozwiniętej
technologii SILVESTAR
Dodatkowe zalety ujawniają się podczas przetwórstwa:
ekonomika produkcji dzięki zastosowaniu standardowego
dystansu między szybami i rezygnacji z drogich gazów szlachetnych
wypełnienie przestrzeni międzyszybowej argonem do 90 %
zapewnia stałość parametrów produkcyjnych na linii szyb
zespolonych
4.2.2 SILVERSTAR ENplus T
Dzięki SILVERSTAR ENplus T łączymy zalety szkła ciepłochronnego o wyjątkowych parametrach optycznych i energetycznych
z zaletami szkła hartowanego. W ten sposób argument o szybszych dostawach od konkurencji jest argumentem już chybionym. Szkło SILVERSTAR ENplus T musi być zawsze hartowane.
62
4 / 16L / 4
4 / 18L / 4
4 / 20L / 4
4 / 12AR / 4
4 / 14AR / 4
4 / 16AR / 4
4 / 18AR / 4
4 / 20AR / 4
SILVERSTAR ENplus
SILVERSTAR ENplus
SILVERSTAR ENplus
SILVERSTAR ENplus
SILVERSTAR ENplus
SILVERSTAR ENplus
SILVERSTAR ENplus
SILVERSTAR ENplus
1.2
1.1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.4
1.4
1.5
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
DIN 67 507
L = powietrze, AR = argon
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
62
62
62
62
62
62
62
62
62
LRa %
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
Ra
Odbicie światła Wskaźnik odtna zewnątrz warzania barw
62
EN 410
wartość g %
Całkowita przepuszczalność
energii
Dane techniczne SILVERSTAR ENplus T odpowiadają danym technicznym SILVERSTAR ENplus.
4 / 14L / 4
SILVERSTAR ENplus
1.6
LT %
W/m2K
mm
4 / 12L / 4
Przepuszczalność światła
Wartość Ug
wg EN 673
Budowa
SILVERSTAR ENplus
Typ
Dane techniczne
4
63
Program dostaw
3210 x 6000 mm
Ilość tafli
w pakiecie
Grubość w mm
3210 x 2250 mm
Ilość tafli
w pakiecie
4
30
13 / 24
5
24
10 / 19
6
20
8 / 15
8
15
6 / 11
10
12
5 / 10
12
10
4
Program dostaw dla SILVERSTAR ENplus i SILVERSTAR ENplus T.
Inne wymiary, grubości i pakowanie dostępne po uzgodnieniu.
Dla ochrony powłoki każdy pakiet posiada taflę okrywającą z floatu
4 mm lub w przypadku powlekanych laminatów ze szkła VSG 6.1.
4.2.3 SILVERSTAR TRIII
Dla nowej generacji dwukomorowych szyb zespolonych z mniejszym zużyciem energii, lepszym komfortem cieplnym i lepszą
ochroną klimatu.
Zalety na pierwszy rzut oka
•
•
•
•
•
•
niższa wartość Ug dla optymalnej ochrony cieplnej
niższa emisja CO2 dla lepszej ochrony klimatu
redukcja zapotrzebowania na energię grzewczą
lepszy klimat wewnątrz pomieszczeń
idealne zarówno dla nowych budynków jak i dla renowacji
lepsza ochrona przed hałasem
specjalna ochrona przed włamaniem dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa
64
mm
36
36
36
36
36
36
mm
TRIII 4 / 12 AR / 4 / 12 AR / TRIII 4
TRIII 4 / 12 AR/KR / 4 / 12 AR/KR / TRIII 4
TRIII 4 / 12 KR / 4 / 12 KR / TRIII 4
TRIII 4 EW / 12 AR / 4 EW / 12 AR / TRIII 4 EW
TRIII 4 EW / 12 AR/KR / 4 EW / 12 AR/KR / TRIII 4 EW
TRIII 4 EW / 12 KR / 4 EW / 12 KR / TRIII 4 EW
SILVERSTAR TRIII
SILVERSTAR TRIII
SILVERSTAR TRIII
SILVERSTAR TRIII
SILVERSTAR TRIII
SILVERSTAR TRIII
Przepuszczalność światła
wg EN 410
LT %
71
71
71
73
73
73
Wartość
Ug wg
EN 673
W/m2K
0.7
0.6
0.5
0.7
0.6
0.5
Wypełnienie przestrzeni międzyszybowej argonem do poziomu 90%.
Powłoka na pozycji 2. i 5. (Dane przeszkleń na podstawie świadectwa nr 410 354 16/1 z ift Rosenheim.
AR = argon, KR = krypton, L = powietrze; EW = EUROWHITE
Grubość
elementu
Budowa szyby
Typ
g%
51
51
51
54
54
54
Wartość
g wg
EN 410
LRa %
17
17
17
18
18
18
Odbicie
światła
na zewnątrz
Dane techniczne
4
65
4.2.4 SILVERSTAR TRIII E
Potrójne oszklenie, trzy razy bardziej przyjazne dla klimatu,
potrójna ochrona, trzy razy lepsza ochrona cieplna – SILVERSTAR TRIII E to odpowiedź na rosnące koszty energii z dodatkowym plusem zwiększonym uzyskiem energii słonecznej.
Zalety na pierwszy rzut oka
Wyjątkowo wysoka wartość g = 64 % dla optymalnego wykorzystania energii słonecznej
Maksymalna przepuszczalność światła Lt = 75 % dla lepszego oświetlenia pomieszczeń
Polepszona ochrona cieplna w stosunku do nowoczesnych
szyb jednokomorowych
Efektywna redukcja kosztów ogrzewania dzięki niskiej wartości Ug
W zależności od koncepcji klimatyzacji istnieje możliwość
dalszej optymalizacji wartości Ug i g
Możliwość wykorzystania w kombinacjach ze szkłem przeciwsłonecznym, bezpiecznym i dźwiękochronnym
Idealnie nadaje się do domów pasywnych i niskoenergetycznych oraz do renowacji
SILVERSTAR TRIII E poprawia ochronę cieplną o 80 % w stosunku do nowoczesnych szyb jednokomorowych. Zwiększony o 9 %
w stosunku do SILVERSTAR TRIII współczynnik znacznie poprawia pozyskiwanie energii słonecznej.
SILVERSTAR TRIII E nadaje się szczególnie do tych obiektów,
gdzie liczymy się z wysokimi kosztami klimatyzacji i wskazane
jest optymalne wykorzystanie energii słonecznej i światła dziennego. Dotyczy to zarówno obiektów nowych jak i poddawanych
renowacji oraz w szczególności domów pasywnych.
66
Budowa szyby
mm
36
36
36
36
36
36
Grubość
elementu
Przepuszczalność światła
wg EN 410
LT %
73
73
73
75
75
75
Wartość
Ug wg
EN 673
W/m2K
0.8
0.7
0.6
0.8
0.7
0.6
Wypełnienie przestrzeni międzyszybowej argonem do poziomu 90 %. Powłoka na pozycji 2. i 5.
(Dane przeszkleń na podstawie świadectwa nr 410 354 16/1 z ift Rosenheim
AR = argon, KR = krypton, L = powietrze; EW = EUROWHITE
mm
SILVERSTAR TRIII E
TRIII E 4 / 12 AR / 4 / 12 AR / TRIII E 4
SILVERSTAR TRIII E
TRIII E 4 / 12 AR/KR / 4 / 12 AR/KR / TRIII E 4
SILVERSTAR TRIII E
TRIII E 4 / 12 KR / 4 / 12 KR / TRIII E 4
SILVERSTAR TRIII E
TRIII E 4 EW / 12 AR / 4 EW / 12 AR / TRIII E 4 EW
SILVERSTAR TRIII E TRIII E 4 EW / 12 AR/KR / 4 EW / 12 AR/KR / TRIII E 4 EW
SILVERSTAR TRIII E TRIII E 4 EW / 12 KR / 4 EW / 12 KR / TRIII E 4 EW
Typ
g%
60
60
60
64
64
64
Wartość
g wg
EN 410
LRa %
19
19
19
20
20
20
Odbicie
światła na
zewnątrz
Dane techniczne
4
67
4.2.5 SILVERSTAR ZERO
Za pomocą SILVERSTAR ZERO mogą być spełnione szczególne
wymagania ochrony cieplnej zwłaszcza przy użyciu standardowych
szyb zespolonych.
Zalety na pierwszy rzut oka
Niskie zużycie energii pozwalające na oszczędność kosztów
ogrzewania dzięki optymalnej ochronie cieplnej oraz współczynnikowi Ug = 1,0W/m2K
W porównaniu z obecnie stosowanymi szybami jednokomorowymi podwyższona temperatura szyby zewnętrznej zwiększa
komfort wewnątrz pomieszczenia
Uniwersalne zastosowanie w oknach, drzwiach, ogrodach
zimowych i fasadach
Dostępne również w wersji z EUROWHITE i z powłoką antyrefleksyjną LUXAR dla uzyskania wyższej przepuszczalności
światła i lepszego współczynnika g
Możliwość kombinowania z funkcjami przeciwsłoneczną, bezpieczną i dźwiękochronną
Dane techniczne
Budowa szyby zespolonej:
Float 4 mm / OMS 16 mm z 90 % Ar / 4 mm SILVERSTAR ZERO
Przepuszczalność światła
71 %
Całkowity współczynnik przepuszczalności energii wg EN 410
50 %
Wartość Ug
wg EN 673
4/OMS 16/4 z 90 % wypełnieniem argonem
1.0 W/m2K
4/OMS 10/4 z 92 % wypełnieniem kryptonem
0.9 W/m2K
4/OMS 16/4/OMS 16/4 z 90 % wypełnieniem argonem
0.5 W/m2K
4/OMS 10/4/OMS 10/4 z 90 % wypełnieniem kryptonem
0.4 W/m2K
W szybie jednokomorowej powłoka na pozycji 3
W szybie dwukomorowej powłoka na pozycjach 2. I 5
68
4.2.6 Kombinacje
EUROLAMEX SILVERSTAR / EUROLAMEX PHON SILVERSTAR
Wszystkie powłoki SILVERSTAR mogą być nanoszone na szkło
typu EUROLAMEX lub EUROLAMEX PHON. W ten sposób możemy łączyć funkcje: ciepłochronną z bezpieczeństwem lub ochroną przed hałasem.
Dane techniczne produktów wykonanych na laminatach są zbliżone do odpowiednich danych produktów wykonanych przy użyciu szkła monolitycznego.
EUROWHITE SILVERSTAR
Wszystkie grubości i wymiary szkieł SILVERSTAR są dostępne
jako naniesione na ekstra białym szkle EUROWHITE.
Dane techniczne poprawią się wówczas o:
Powłoka na
EUROWHITE
Przepuszczalność
światła
Całkowity stopień przepuszczalności energii
SILVERSTAR ENplus
+1%
+3%
SILVERSTAR ZERO
+1%
+1%
SILVERSTAR TRIII
+2%
+3%
SILVERSTAR TRIII E
+2%
+4%
69
4
70
EUROFLOAT 4 mm
EUROWHITE 4 mm
EUROWHITE 4 mm
SILVERSTAR ENplus
EUROFLOAT 4 mm
SILVERSTAR ENplus
EUROWHITE 4 mm
SILVERSTAR ENplus
EUROFLOAT 4 mm
SILVERSTAR ENplus
EUROWHITE 4 mm
SILVERSTAR ZERO
EUROWHITE 4 mm
SILVERSTAR TRIII
EUROWHITE 4 mm
SILVERSTAR TRIII E
EUROWHITE 4 mm
EUROFLOAT 4 mm
EUROFLOAT 4 mm
EUROWHITE 4 mm
EUROFLOAT 4 mm
EUROFLOAT 4 mm
EUROWHITE 4 mm
EUROWHITE 4 mm
EUROWHITE 4 mm
EUROWHITE 4 mm
EUROWHITE 4 mm
Szyba 2
Budowa szyby zespolonej
Szyba 1
szkłem EUROWHITE.
83 %
81 %
72 %
81 %
81 %
81 %
80 %
83 %
83 %
82 %
75 %
67 %
51 %
65 %
65 %
62 %
62 %
83 %
79 %
78 %
Przepuszczalność
energii
Wartość wg EN 410
Przepuszczalność
światła
W szybie zespolonej, w przypadku użycia szkła EUROWHITE
SILVERSTAR, uzyskamy następujące wartości:
Możliwe są również kombinacje szkła EUROLAMEX PHON SILVERSTAR ze
4.3 Powłoki SILVERSTAR COMBI
Wielofunkcyjne, wysokowydajne energetycznie powłoki COMBI
to połączenie powłok przeciwsłonecznych i ciepłochronnych.
Powłoki wielofunkcyjne przejmują główną rolę w zmniejszaniu
transmisji energii słonecznej i zapewnieniu maksymalnej przepuszczalności światła. Produkowane są w przyjaznym środowisku w procesie nanoszenia powłok w magnetronie. Szkło typu
SILVERSTAR COMBI pozwala na skuteczną ochronę przeciwsłoneczną latem i efektywną ochronę środowiska zimą dzięki niskiemu współczynnikowi Ug, a w konsekwencji redukcji kosztów
ogrzewania.
Umieszczone w poniższych tabelach poszczególne typy szkła
SILVERSTAR COMBI zbudowane są ze szkła EUROFLOAT, na
które jednostronnie naniesiono selektywną powłokę na bazie
srebra.
4.3.1 SILVERSTAR COMBI Silver 48 T
Hartowalne szkło przeciwsłoneczne SILVERSTAR COMBI Silber
48 T oferuje oryginalny wygląd fasady w połączeniu z komfortem
wewnątrz obiektu. Szkło to charakteryzuje się wyraźnym srebrnym refleksem.
Zalety na pierwszy rzut oka
Wspaniała gra kolorów dzięki odbiciu kolorystyki otoczenia
w każdych warunkach pogodowych
Jednakowa kolorystyka pod każdym kątem obserwacji dzięki
innowacyjnej technologii SILVERSTAR
Szerokie spektrum zastosowań dzięki użytecznemu designowi
– od wielkoformatowych przeszkleń fasad do przykryć dachowych
Kombinacje szkieł hartowanych i niehartowanych dzięki optymalnemu zbliżeniu kolorów
Krótkie terminy dostaw dzięki hartowalności powłoki
Efektywna redukcja kosztów energii dzięki niskiemu współczynnikowi g latem i Ug = 1,1 W/m2K zimą
71
4
Efektywna ochrona przeciwsłoneczna minimalizująca nagrzewanie się pomieszczeń przez co podnosi się jakość stanowisk
pracy
Dostępne są panele podokienne – zaleca się wcześniejsze sprawdzenie próbek
4.3.2 SILVERSTAR COMBI Neutral 41/21
Maksymalna ochrona przeciwsłoneczna połączona z optymalną
ochroną cieplną dla wielkoformatowych przeszkleń fasad i dachów.
Zalety na pierwszy rzut oka
Znakomita estetyka zewnętrzna z lekko niebieskim połyskiem
Jednakowa kolorystyka pod każdym kątem obserwacji dzięki
innowacyjnej technologii SILVERSTAR
Wyraźne obniżenie kosztów klimatyzacji dzięki niskiemu
całkowitemu współczynnikowi przepuszczalności energii
Optymalna ochrona przeciwsłoneczna pozostawia upały na
zewnątrz i pozwala na tworzenie przyjemnego klimatu dla
pracy
Niski współczynnik przepuszczalności energii w połączeniu
z wysoką przepuszczalnością światła daje bardzo wysoką
selektywność
Oszczędność kosztów energii dzięki dobremu współczynnikowi
Ug
Szerokie spektrum zastosowań dla szkieł niehartowanych dzięki niskiej absorpcji energii – 48 %
Możliwość łączenia funkcji bezpieczeństwa i dźwiękochronnej
Przetwarzanie szkła wielofunkcyjnego SILVERSTAR COMBI
w procesie produkcji szyb zespolonych jest w każdym przypadku niezbędne. Powłoka winna być zastosowana na pozycji 2 (na zewnętrznej szybie od strony przestrzeni międzyszybowej). Zastosowanie szkła SILVERSTAR COMBI jako pojedynczego jest niemożliwe.
72
Program dostaw
Szkło SILVERSTAR COMBI
SILVERSTAR COMBI Neutral 41/ 21
SILVERSTAR COMBI Neutral 51/ 26
SILVERSTAR COMBI Neutral 61 / 32
SILVERSTAR COMBI Neutral 70 / 35
SILVERSTAR COMBI Silver 48 T
SILVERSTAR SELEKT / SILVERSTAR SELEKT T
Wymiar w mm
Grubość w mm
BM 3210 x 6000
6, 8, 10, 12
15 na zapytanie
GBM 3210 x 2250
6, 8, 10, 12
15 na zapytanie
Wymiar specjalny FM
- szkło hartowane (ESG)
6, 8, 10, 12
15 na zapytanie
Wymiar specjalny FM
- szkło częściowo hartowane (TVG)
6, 8, 10, 12
4
Wymiary specjalne FM grubości 19 mm na zapytanie
73
Wymiar jumbo (BM) dostarczany jest w taflach o wymiarach
handlowych 3210 x 6000 mm. Z przyczyn produkcyjno-technicznych możliwe jest redukowanie szerokości użytkowej tafli.
Dostarczony wymiar jumbo (BM) i powierzchnia użyteczna
dostarczonej tafli nie zawsze są identyczne. Każdorazowo
powierzchnię użyteczną można odczytać z dokumentów dostawy.
Wszystkie typy szkieł SILVERSTAR COMBI mogą być dostarczane jako VSG o maksymalnej grubości 12 mm.
Wysyłka wymiarów jumbo (BM) prowadzona jest w pakietach
o masie 2,5 tony. Możliwe jest, po uzgodnieniu, przygotowanie
specjalnych pakietów. Szyby na stojakach są ustawiane zgodnie
z zasadą „powłoka do stojaka”. Na życzenie możemy pakiety
pakować odwrotnie.
Wysyłka wymiarów specjalnych (FM) prowadzona jest na stojakach wielokrotnego użytku. Szkło opakowane jest folią i zabezpieczone środkiem osuszającym.
Dostawy realizowane są jako pełnosamochodowe lub jako doładowanie do innych szkieł z grupy SILVERSTAR.
74
Wartość Ug wg EN 673
Panel podokienny
Budowa szyby
Przepuszczalność światła
Odbicie światła
Bezpośredni stopień przepuszczalności promieniowania
Stopień odbicia promieniowania
Stopień absorpcji promieniowania
Wtórne odbicie ciepła
do wewnątrz
Stopień całkowitej przepuszczalności energii wg EN 410
Wskaźnik zacienienia b
(wartość g wg EN 410/ 0.8)
Selektywność
Indeks odtwarzania barw Ra
32
1.9
87
1.0 W / m2K
BD 70
1.0 W / m2K
BD 70
28 %
22 %
25
2%
3%
1.8
86
25 %
35 %
40 %
20 %
32 %
48 %
6 – 16AR – 4
51 %
16 %
SILVERSTAR
COMBI Neutral
51/ 26
6 – 16AR – 4
41 %
18 %
SILVERSTAR
COMBI Neutral
41/ 21
35 %
33 %
32 %
2%
37 %
42
1.9
95
1.0 W / m2K
BD 70
31 %
3%
34 %
39
1.8
94
1.0 W / m2K
BD 62 S
6 – 16AR – 4
70 %
14 %
6 – 16AR – 4
61 %
13 %
28 %
40 %
SILVERSTAR
COMBI Neutral
70/35
SILVERSTAR
COMBI Neutral
61 / 32
Dane techniczne
Szyby zespolone z powłokami SILVERSTAR COMBI.
4
75
1)
2)
76
Wartość Ug wg EN 673
Panel podokienny
Budowa szyby
Przepuszczalność światła
Odbicie światła
Bezpośredni stopień przepuszczalności promieniowania
Stopień odbicia promieniowania
Stopień absorpcji promieniowania
Wtórne odbicie ciepła
do wewnątrz
Stopień całkowitej przepuszczalności energii wg EN 410
Wskaźnik zacienienia b
(wartość g wg EN 410/ 0.8)
Selektywność
Indeks odtwarzania barw Ra
6 – 16 AR– 4
48 %
46 %
33 %
45 %
22 %
3%
35 %
44
1.3
96
1.1 W / m2K
BD 77
39 %
28 %
33 %
3%
42 %
52
1.7
95
1.1 W / m2K
BD 72
SILVERSTAR
COMBI Silver 48 T
6 – 16AR – 6
72 %
12 %
SILVERSTAR
SELEKT 1)
2)
Dane techniczne
SILVERSTAR SELEKT jest nazwą handlową dla produktu oznaczonego jako
SILVERSTAR COMBI Neutral 70/40. SILVERSTAR SELEKT jest również dostępny w wersji hartowalnej jako SILVERSTAR SELEKT T. Dane techniczne szkła
SILVERSTAR SELEKT T odpowiadają danym szkła SILVERSTAR SELEKT.
Szkło SILVERSTAR COMBI Silver 48 T jest hartowalne.
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
CN 70/35 6 / 12 AR / 4 / 12 AR / TRIII 4
CN 61/32 6 / 12 AR / 4 / 12 AR / TRIII 4
CN 51/26 6 / 12 AR / 4 / 12 AR / TRIII 4
CN 41/21 6 / 12 AR / 4 / 12 AR / TRIII 4
SELEKT 6 / 12 AR / 4 / 12 AR / TRIII E 4
CN 70/35 6 / 12 AR / 4 / 12 AR / TRIII E 4
CN 61/32 6 / 12 AR / 4 / 12 AR / TRIII E 4
CN 51/26 6 / 12 AR / 4 / 12 AR / TRIII E 4
CN 41/21 6 / 12 AR / 4 / 12 AR / TRIII E 4
mm
mm
SELEKT 6 / 12 AR / 4 / 12 AR / TRIII 4
Grubość
elementu
Budowa szyby zespolonej
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
W/m2K
g%
38
34
31
25
20
39
34
31
25
20
LT %
64
63
55
46
36
65
64
56
46
37
Wartość Przepuszczal- Wartość g
ność światła wg EN 410
Ug
wg EN 410
wg EN 673
Stopień wypełnienia gazem 90 %, powłoka na pozycji 2. i 5. AR=argon, KR=krypton, EW= EUROWHITE
SILVERSTAR TRIII
SELEKT
SILVERSTAR TRIII
COMBI Neutral 70/35
SILVERSTAR TRIII
COMBI Neutral 61/32
SILVERSTAR TRIII
COMBI Neutral 51/26
SILVERSTAR TRIII
COMBI Neutral 41/21
SILVERSTAR TRIII E
SELEKT
SILVERSTAR TRIII E
COMBI Neutral 70/35
SILVERSTAR TRIII E
COMBI Neutral 61/32
SILVERSTAR TRIII E
COMBI Neutral 51/26
SILVERSTAR TRIII E
COMBI Neutral 41/21
Typ
20
17
16
18
16
19
17
16
17
15
LRa %
Odbicie
światła na
zewnątrz
Dane techniczne
77
4
Pakowanie
Szerokość tafli w mm:
Długość tafli w mm:
Grubość w mm:
3210
2250 / 6000
6 / 8 / 10 / 12 / 15
Ilość tafli w pakiecie
Wymiar w mm
6
8
10
12
15
2250
20
15
12
10
8
6000
8
6
5
4
4
78
4.4 SILVERSTAR
Powłoki SUNSTOP T
Paleta produktów SILVERSTAR SUNSTOP T charakteryzuje się
wyjątkowo niskim współczynnikiem przepuszczalności energii
oraz neutralną estetyką refleksów. Wzorcowo niskie wartości
odbicia prowadzą do niskiego zużycia energii w urządzeniach
klimatyzacyjnych a tym samym do obniżenia kosztów eksploatacji. Szkła SILVERSTAR SUNSTOP T są docinane, zadrukowywane i hartowane w zakładzie przetwórczym szkła hartowanego.
Powstaje dzięki temu elastyczność logistyczna, która oznacza
przede wszystkim krótkie czasy dostaw.
Design palety SILVERSTAR SUNSTOP T składa się z trzech
zróżnicowanych kolorystycznie i jednego neutralnego produktu.
Powłoki te nanoszone są w warunkach wysokiej próżni technicznej w urządzeniu magnetronowym podczas procesu absolutnie neutralnego dla środowiska. W kombinacji z typowymi
neutralnymi powłokami ciepłochronnymi w szybie zespolonej
stanowią znaczący wkład w ograniczenie strat ciepła.
Produkty SILVERSTAR SUNSTOP T można przetwarzać dalej
w szyby zespolone, szkło laminowane i w panele podokienne.
Dla przetwarzania szkieł miarodajne są wytyczne zamieszczone
w rozdziale 8.2.
79
4
Program dostaw
Szkło SILVERSTAR SUNSTOP T
SILVERSTAR SUNSTOP Neutral 50 T
SILVERSTAR SUNSTOP Blue 50 T
SILVERSTAR SUNSTOP Blue 30 T
SILVERSTAR SUNSTOP Silver 20 T
Wymiar w mm
Grubość w mm
BM 3210 x 6000
6, 8, 10, 12
15 na zapytanie
GBM 3210 x 2250
6, 8, 10, 12
15 na zapytanie
Wymiar BM 3210 x 6000 mm jest wymiarem podstawowym,
z przyczyn produkcyjno technicznych możliwa jest zredukowana
szerokość użyteczna.
Wysyłka wymiaru BM realizowana jest w pakietach o masie 2,5
tony. Pakiety specjalne możliwe są po uzgodnieniu. Szkło
w pakietach zorientowane jest powłoką do stojaka. Na specjalne zamówienie możliwe jest odwrotne zorientowanie szkła.
Dostawy realizowane są jako cało samochodowe lub jako doładowanie do innego typu szkieł.
80
Wartość Ug wg EN 673
Panel podokiennyBD 66 S
Budowa szyby
Przepuszczalność światła
Odbicie światła
Bezpośredni stopień przepuszczalności promieniowania
Stopień odbicia promieniowania
Stopień absorpcji promieniowania
Wtórne odbicie ciepła
do wewnątrz
Stopień całkowitej przepuszczalności energii wg EN 410
Wskaźnik zacienienia b
(wartość g wg EN 410/ 0.8)
Selektywność
Indeks odtwarzania barw Ra
6 – 16AR – 4
43 %
21 %
29 %
20 %
51 %
6%
35 %
40
1.2
96
1.1 W / m2K
BD 60 S
30 %
16 %
54 %
6%
37 %
43
1.2
97
1.1 W / m2K
BD 62 S
SILVERSTAR
SUNSTOP
Blue 50 T
6 – 16AR – 4
45 %
14 %
SILVERSTAR
SUNSTOP
Neutral 50 T
1.10
94
1.1 W / m2K
1.2
93
1.1 W / m2K
BD 64 S
17 %
22 %
20
5%
5%
25
25 %
63 %
24 %
58 %
12 %
6 – 16AR – 4
18 %
29 %
6 – 16AR – 4
26 %
28 %
17 %
SILVERSTAR
SUNSTOP
Silver 20 T
SILVERSTAR
SUNSTOP
Blue 30 T
Dane techniczne
Szyby zespolone z dodatkową powłoką SILVERSTAR ENplus.
4
81
4.5 SWISSPANEL
Panele podokienne
Dla umożliwienia harmonijnego kształtowania fasad dostępne są
pasujące panele podokienne. Nadają się one do fasad zimnych
i ciepłych i są z zasady hartowane. Minimalna wielkość paneli
wynosi 300 x 800 mm. Szkło SWISSPANEL nie nadaje się do przetwarzania w szybach zespolonych.
Wraz z przeciwsłonecznymi i ciepłochronnymi szybami zespolonymi z grupy SILVERSTAR COMBI szczególnie szklenie strukturalne fasad zyskało całkiem nowy wymiar optyczny. Harmonijne
kształtowanie fasad wymaga zgrania elementów przeziernych
i nieprzeziernych, czyli paneli podokiennych. Obecnie nowe panele podokienne SWISSPANEL pasujące do palety SILVERSTAR
COMBI oferują w wyglądzie zewnętrznym odpowiednią optykę.
W zależności od doboru paneli można uzyskać harmonijny tzw.
street appeal lub, jeśli trzeba, kontrast.
Zalecenia dla kombinacji
Kolorystyka zmienia się w zależności od grubości szkła. Z punktu widzenia estetyki wybór pasujących paneli podokiennych nie
zawsze jest łatwy i powinien być przeprowadzany wspólnie przez
architekta, inwestora i przetwórcę szkła. Panele podokienne
SWISSPANEL pasujące do szyb zespolonych SILVERSTAR COMBI
są dostępne jako nieprzezierne, monolityczne szkło hartowane.
82
4
Carl Zeiss AG, Oberkochen (D)
SILVERSTAR SUNSTOP Blau 50 T / SWISSPANEL BD 62
83
84
5 EUROGLAS SOLAR
Szkło dla cienko powłokowych
ogniw fotowoltaicznych
5
5.1 EUROGLAS PV Flat
Idealnie płaska powierzchnia naszą siłą
Nowego typu proces produkcyjny prowadzi do wyjątkowego ultra
płaskiego szkła hartowanego z extremalnie małymi odkształceniami i zniekształceniami optycznymi.
Zalety dla klienta
EUROGLAS PV Flat umożliwia używanie w dalszym przetwarzaniu wyjątkowo cienkich folii co jest podstawą do dużych oszczędności podczas procesu zamykania paneli. Jednocześnie niski
poziom odkształceń umożliwia szybką i dokładną obróbkę laserową.
Życzenie klienta ma priorytet
Bez względu na stopień skomplikowania obróbki krawędzi czy
precyzję otworowania – szkło przygotowywane jest zawsze
według wymagań klienta.
Rozbudowana kontrola jakości
Nowoczesny system kontroli szkła dba o dokładność wymiarów,
precyzję obróbki krawędzi i jakość powierzchni szkła. Odpowiednie skanery dbają o właściwy rozkład temperatur w piecach
hartowniczych. Wyjątkowa technologia gwarantuje stałość parametrów w trakcie całego okresu użytkowania.
86
6 + 8 mm
szkło float
0.3
0.3
0.3
‹EN
0.3
0.3
0.1
0.1
0.2
0.2
0.2
0.5
0.1
EUROGLAS PV Flat
0.15
‹EN
Odkształcenie miejscowe
w mm na 300 mm
0.1
EUROGLAS PV Flat
Odkształcenie całkowite
w % na 1 m
(Wartości odkształceń są znacznie niższe od wartości wymaganych przez DIN 12150 czy też EN 1863)
* Przy grubości 2 mm szkło produkowane jest jako TVG. Na dzień dzisiejszy nie istnieją normy precyzujące
odchyłki dla tej grubości szkła, tak że wiążące są dane dla EUROGLAS PV Flat. Grubość nominalna 10 mm
może być wyprodukowana na zamówienie.
3 mm
4 + 5 mm
szkło float
2 mm*
szkło float
szkło float
Grubość
nominalna
Typ szkła
Dane techniczne
EUROGLAS PV Flat
5
87
5.2 EUROGLAS PV Hy TCO
Skok technologiczny
Swoboda kształtowania powierzchni, wpływa na parametry
optyczne i elektryczne i możliwość łączenia systemu powłok ze
szkłem EUROGLAS PV Flat czynią z EUROGLAS PV Hy TCO innowacyjny produkt wysokiej klasy.
Zalety dla klienta
Z uwagi na możliwość kształtowania powierzchni zewnętrznej
szkło EUROGLAS PV Hy TCO podnosi wydajność baterii, a co za
tym idzie wzrasta wydajność modułów fotowoltaicznych. Szlifowanie powierzchni szkła nie jest już konieczne co prowadzi do
znacznego obniżenia kosztów. Szyby umożliwiają łatwe przetwórstwo i optymalną transmisję energii dzięki zastosowaniu
szkła EUROWHITE Solar.
Życzenie klienta ma priorytet
W zależności od wymagań klienta szyby EUROGLAS PV Hy TCO
są dopasowywane do dowolnego typu baterii lub modułu.
Jednocześnie optymalizowana jest przepuszczalność poszczególnych długości fali świetlnej dla zwiększenia zjawiska trampingu światła. Jednocześnie klient może podać wymagany poziom oporu powierzchniowego.
Zapewnienie jakości
Zarówno po powlekaniu jak i po kształtowaniu powierzchni
każda szyba poddawana jest pomiarom optycznym i elektrycznym. Jednocześnie gwarantowana jest stałość parametrów
w całym okresie użytkowania szyby.
88
4 mm
Tsol**
69 %
70 %
71 %
Tvis*
81 %
81 %
82 %
Dane techniczne - światło
8-20 Ω
8-20 Ω
8-20 Ω
Dane techniczne
oporność
(Podane wartości są wartościami modelowymi. Dokładne wartości uzyskuje się w fazie optymalizacji z produktem klienta!)
* Transmisja światła widzialnego
** Transmisja światła słonecznego w bliskiej podczerwieni wg EN 410
3,2 mm
Eurofloat
4 mm
Eurofloat
EUROWHITE Solar
Grubość
nominalna
Typ szkła
Dane techniczne
EUROGLAS PV Hy TCO
5
89
Witryna Muzeum Etnograficznego, Berlin (D)
LUXAR
90
6 Produkty specjalne z HY-TECHGLASS. Szkło antyrefleksyjne,
szkło szpiegowskie
6
6.1. Proces produkcji w HY-TECH-GLASS
Dotychczas powłoki antyrefleksyjne redukujące odbicie światła
na styku powierzchni szkła z powietrzem nie znajdowały wystarczająco dużego zastosowania, co leżało w dużej mierze w sferze
kompleksowości technologii i możliwości technicznych. Aby
zmienić tę sytuację opracowano produkt pod nazwą LUXAR.
Zmiany w urządzeniu magnetronowym i użycie bliźniaczych
katod umożliwiły efektywne nanoszenie powłoki antyrefleksyjnej na szkło. Dla zapewnienia możliwie najlepszych warunków
gwarantujących znakomitą jakość LUXAR produkuje się w tzw.
Czystym pomieszczeniu klasy 10.000 (lub 100). Całkowicie
zautomatyzowany proces powlekania kończy się nałożeniem
folii ochronnej na odstawiany produkt. W ten sposób czystość
pomieszczenia przenosi się na powłokę.
Zielone Kopuły Drezno (D)
EUROWHITE VSG 10.2 LUXAR
92
6.2 Produkty
6.2.1 Szkło antyrefleksyjne LUXAR®
Nowy wymiar szkła antyrefleksyjnego
LUXAR jest nowym produktem grupy Glas Trösch, jest szkłem
z powierzchnią praktycznie pozbawioną refleksu. Dzięki szkłu
LUXAR z naniesioną w magnetronie powłoką antyrefleksyjną
(poniżej 0,5%) mówimy „stop” niepożądanym odbiciom. Optycznie LUXAR jest prawie niezauważalny.
LUXAR stosuje się wszędzie tam, gdzie konieczna jest przegroda, ale powinna ona pozostawać niezauważalna:
Okna wystawowe
Tablice wskaźnikowe
Ramki obrazów
Ekrany podświetlane
Rozdzielnie
Witryny itp.
6
93
Dane techniczne
Grubość
2 - 12 mm
Maks. wymiary szkła gr. 2 mm
1900 x 1475 mm
Maks. wymiary szkła gr. 3 – 12 mm
3005 x 1900 mm
Program dostaw
Powlekany jednostronnie (do produkcji
laminatów) Powlekany dwustronnie
(EUROFLOAT, EUROWHITE),
szkło barwione w masie
LUXAR może być dalej
przetwarzany na:
VSG, ESG, szkło gięte, szkło z sitodrukiem, szyby zespolone, TVG, COLOR
PRINT, Hard Coat Low-e;
Wierność odtwarzania barw
przy przezieraniu
niezakłócona
Kolor resztek refleksu
neutralny - niebieskawy,
specjalne kolory na zamówienie
Szyba zespolona LUXAR
Typowa szyba zespolona
99.5 %*
0.5 %
* bez uwzględniania absorpcji
94
92 %*
8%
Zalety na pierwszy rzut oka
Szkło antyrefleksyjne powlekane magnetronowo
Brak przeszkadzających refleksów
Minimalny poziom refleksu
Wzrost przepuszczalności światła o ponad 10 % w szybie
zespolonej
Brak zniekształceń kolorystycznych przy przezieraniu
Dostępny jako EUROFLOAT, EUROWHITE i float barwiony
w masie
Powłoka jest twarda i odporna
Przetwarzanie na ESG, VSG, szkło gięte
Można pokrywać sitodrukiem
System powlekania – twarda, wielokrotnie nakładana powłoka na bazie powłok magnetronowych – zachowuje się jak
twarda powłoka
Jako szkło pojedyncze z obustronną powłoką wykazuje refleks
0,5 %.
W przypadku szyby zespolonej z powłoką LUXAR na wszystkich
powierzchniach odbicie światła wynosi 1 %.
W szybie zespolonej z powłoką ciepłochronną SILVERSTAR
ENplus Neutral, wykazuje refleks 3 %.
95
6
LUXAR Classic
Specialnie przeznaczony do ram obrazów
Refleks poniżej 1 %
Przy szkle odbarwionym 2 mm, obustronnie LUXAR 3 mm,
obustronnie LUXAR VSG 2-2-1 (4.38 mm), obustronnie LUXAR
VSG odbarwione z podwyższoną ochroną przed UV, absorpcja
UV 99 %
Wymiary: 1900 x 1475 mm, 950 x 1475 mm
Przykład zastosowania: przeszklenie obrazu
Obraz odlustrzony
96
Obraz nieodlustrzony
2)
1)
88
3
61
93
1
72
Przepuszczalność światła %
Całkowity stopień przepuszczalności energii %
Odbicie światła %
ciepła Ug w W/m2K
1.1
SILVERSTAR
ENplus / 4 / LUXAR
16Ar
LUX AR/ 4 / LUXAR
50
3
82
1.1
LUXAR/ 4 / LUXAR
16Ar
LUX AR/ 4 / SILVERSTAR SELEKT
LUXAR / SILVERSTAR LUXAR / SILVERSTAR
ENplus1)
SELEKT2)
2.6
LUXAR/ 4 / LUXAR
16Ar
LUX AR/ 4 / LUXAR
LUXAR / LUXAR
Współczynnik przenikania
Szyba 2
Odstęp między szybami OMS
Szyba 1 zewnętrzna
Opis
6.2.2 Szyby zespolone LUXAR
Dane techniczne LUXAR szyba zespolona ciepłochronna
6
Ochrona przed utratą ciepła
Podstawowa ochrona przeciwsłoneczna i przed utratą ciepła (wysoce przejrzysta i selektywna)
97
Odbicia światła od obustronnie powlekanej szyby LUXAR
12
Odbicia w %
9
6
3
0
350
Długość fali (nm)
400
450
500
Szyba zespolona LUXAR
550
600
650
700
Typowa szyba zespolona
98 %*
2%
* bez uwzględniania absorpcji
98
85 %*
15 %
Ug = 1.1 W/m2K
750
Ug = 3.0 W/m2K
Przykład zastosowania szkła LUXAR
6
TOYS-R-US, New York (USA)
LUXAR
99
6.2.3 Szkło szpiegowskie i lustra półprzepuszczalne
Szkło szpiegowskie
Szkło szpiegowskie to jednostronnie pokryte lustro półprzepuszczalne, które wykorzystywane jest jako rozdzielenie pomieszczenia obserwowanego od pomieszczenia obserwatora. Stopień
odbicia światła od strony powlekanej jest wyższy od odbicia od
powierzchni szkła, w ten sposób obserwator może zaglądać do
jasno oświetlonego pomieszczenia nie będąc jednocześnie stamtąd widzianym.
Zalety
Szkło szpiegowskie spełnia wymagania standardów ISO w zakresie ścieralności, przyczepności, wilgotności, temperatury
i odporności na rozpuszczalniki.
Typowe zastosowania
Szkło szpiegowskie oferuje bez mała nieograniczone możliwości
zastosowań wewnątrz i na zewnątrz obiektów. Znajduje ono zastosowanie wszędzie tam, gdzie występuje konieczność zastosowania dyskretnego nadzoru. Szkło szpiegowskie o przepuszczalności światła 20 % wykorzystywane jest na ekrany informacyjne.
Informacje dodatkowe
Stosunek natężenia oświetlenia pomiędzy rozdzielanymi
pomieszczeniami winien być jak 1:5 (dla szkła 20 % jak 1:10).
Szkło szpiegowskie produkowane jest z przepuszczalnością
światła 1 %, 12 % i 20 %. Inne wersje (np. 30 % lub 40 % na
zamówienie).
Wymiary
190 x 300.5 cm, grubość szkła od 3 do 12 mm.
100
Dane techniczne
Szkło szpiegowskie
Szkło
szpiegowskie
20 %
Szkło
szpiegowskie
12 %
Szkło
szpiegowskie
1%
Przepuszczalność
światła
20 %
12 %
1%
Odbicie światła
(od strony szkła)
24 %
34 %
48 %
Odbicie światła
(od strony powłoki)
35 %
46 %
52 %
Przepuszczalność
promieniowania UV
8%
8%
0%
neutralny
neutralny
neutralny
niezmieniony
niezmieniony
złoty
Kolor światła odbitego
Kolor światła
przechodzącego
Sposób patrzenia
6
Ekran pracuje. Obserwator
widzi obrazy bez przeszkód
Ekran wyłączony.
Widoczne jest lustro
101
Lustra półprzepuszczalne
Lustra półprzepuszczalne to produkt z optyczną powłoką interferencyjną. Część światła padającego jest odbijana a druga
część przepuszczana.
Zalety
Lustra półprzepuszczalne spełniają wymagania standardów ISO
w zakresie ścieralności, przyczepności, wilgotności, temperatury i odporności na rozpuszczalniki. Dodatkowo są odporne na
czynniki atmosferyczne i mają wyjątkowo niską absorpcję.
Typowe zastosowania
Lustra półprzepuszczalne są stosowane w celu neutralnego
i niskoabsorpcyjnego rozdziału światła laserów, w metrologii
optycznej i technice telewizyjnej jako ekrany i telepromptery.
Dzięki odporności na warunki atmosferyczne są również co raz
częściej stosowane w architekturze.
Informacje dodatkowe
Lustra półprzepuszczalne produkowane są o przepuszczalności
światła 70 % i 50 %. Inne wartości dostępne po uzgodnieniu.
Wymiary
190 x 300.5 cm, grubość szkła od 3 do 12 mm
102
Dane techniczne
Lustra półprzepuszczalne
Lustro
półprzepuszczalne
70/30
Lustro
półprzepuszczalne
50/50
Przepuszczalność
światła
70 %
50 %
Odbicie światła
(od strony szkła)
30 %
50 %
Odbicie światła
(od strony powłoki)
29 %
49 %
Przepuszczalność
promieniowania UV
50 %
35 %
neutralny
neutralny
niezmieniony
niezmieniony
Kolor światła odbitego
Kolor światła
przechodzącego
6
103
Przykład zastosowania lustra półprzepuszczalnego: projekcja 3D
104
6.3 Program dostaw i pakietowanie
Szkło specjalne HY-TECH-GLASS
mm
Wymiary
Skrzynki
ilość w sztukach
Pakiety
ilość w sztukach
2
1900 x 1475 mm
60*
30
3
3005 x 1900 mm
42
21
4
3005 x 1900 mm
32
16
5
3005 x 1900 mm
24
12
6
3005 x 1900 mm
20
10
8
3005 x 1900 mm
16
8
10
3005 x 1900 mm
12
6
12
3005 x 1900 mm
10
5
* dodatkowo 2 sztuki tafli okrywających: float 4 mm
Produkty transformowane jako VSG na zamówienie
Dalsze informacje uzyskać można na stronie internetowej
www.hy-tech-glass.ch. Produkty HY-TECH-GLASS są zawarte
również w programie glaCE 3.0 i nowszych.
6
105
Strefa wejściowa Glas Trösch AG, FIRESWISS,
Buochs (CH)
106
7 FIRESWISS FOAM
Szkło ogniochronne
7
108
FIRESWISS FOAM – ochrona przed ogniem
Stale rosnące wymagania w zakresie bezpieczeństwa podnoszą
również poziom wymagań w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budownictwie. Nowoczesna architektura co raz
częściej wymaga przejrzystych przegród przeciwpożarowych.
Odpowiednio zastosowane szkło przeciwpożarowe z właściwymi, sprawdzonymi systemami profili i ram chroni życie ludzkie
i przedmioty przed niszczycielską siłą ognia.
Glas Trösch produkuje szkło przeciwpożarowe dla wymagań
w klasach EI pod nazwą FIRESWISS FOAM.
FIRESWISS FOAM jest produktem uniwersalnym i oprócz własności przeciwogniowych posiada wiele innych ważnych własności: można je m.in. przetwarzać jako szkło ochronne i o podwyższonej odporności na rozbicie w różnych obiektach i w ochronie
osób przed wypadnięciem. Może być stosowane jako monolityczne i w postaci szyb zespolonych.
7
109
7.1 Sposób działania szkła FIRESWISS FOAM
Pod bezpośrednim wpływem temperatury warstwy termicznie
transformowalne, umieszczone pomiędzy szybami float, spieniają się i dzięki własnościom powstrzymywania ognia i znakomitej ogniotrwałości tworzą tarczę ochronną przed temperaturą. W trakcie wymaganej klasy ognioodporności (30, 60 lub 90
minut) termicznie transformowalne warstwy po kolei pęcznieją
i przejmują energię pożaru.
Budowa z warstwami termo
transformowalnymi TTS
Zachowanie się podczas
pożaru
Float
Warstwy
termo
transformowalne
100 K
Temperatura w pomieszczeniu ogarniętym pożarem to około
1000ºC podczas gdy temperatura powierzchni szyb po stronie
chronionej podnosi się tylko o około 100ºK.
110
Elastyczność w obróbce
Konstrukcja szkła FIRESWISS FOAM umożliwia elastyczność
w obróbce i docięcie na właściwy wymiar. Skutkuje to krótkimi
terminami dostaw.
7
111
Własności / kombinacje
Przejrzysty
Przejrzysty, folia matowa,
folie kolorowe,
COLORPRINT
Przejrzysty
Przejrzysty, folia matowa,
folie kolorowe,
COLORPRINT
Przejrzysty
Przejrzysty, folia matowa,
folie kolorowe,
COLORPRINT
Przejrzysty
Przejrzysty, folia matowa,
folie kolorowe,
COLORPRINT
Typ
FIRESWISS FOAM 15-11
112
FIRESWISS FOAM 15-15
FIRESWISS FOAM 30-15
FIRESWISS FOAM 30-19
FIRESWISS FOAM 45-19
FIRESWISS FOAM 45-23
FIRESWISS FOAM 60-23
FIRESWISS FOAM 60-27
27-32
23
23-28
19
19-24
15
15-20
11
mm
Łączna grubość
EW 60 EI 60
EW 60 EI 60
EI 45
EI 45
EW 30 EI 30
EW 30 EI 30
EW 20 EI 15
EW 20 EI 15
Klasyfikacja
wg
EN 13501-2
I, A
I
I, A
I
I, A
I
I, A
I
Zastosowanie
Wewnątrz (I),
Zewnątrz (A)
1500 x 2500
1500 x 2500
1500 x 2500
1500 x 2500
2000 x 2840
2000 x 2840
1500 x 2500
1500 x 2500
mm
Największa
przebadana
próbka
7.2 Produkty bazowe FIRESWISS FOAM
FIRESWISS FOAM 60-27
FIRESWISS FOAM 60-23
FIRESWISS FOAM 45-23
FIRESWISS FOAM 45-19
FIRESWISS FOAM 30-19
FIRESWISS FOAM 30-15
FIRESWISS FOAM 15-15
FIRESWISS FOAM 15-11
Produkt bazowy
Typ
2.718
2.718
2.504
2.504
2.652
2.652
2.669
11
11
8
8
7
7
6
kg
kg
2.904
2.887
2.887
2.739
2.739
2.953
2.953
2.953
Masa brutto
na skrzynię
Maksymalna
masa szkła
2.718
Uwagi
15
Maksymalna liczba tafli
w skrzyni
7.3 Pakietowanie
Skrzynie drewniane
7
113
Santander Consumer Bank, Mönchengladbach
SILVERSTAR SELEKT
114
8 Wytyczne dodatkowe
i dane techniczne
8
116
8.1 Transport i pakowanie
Transport
Transport specjalizowany
Szybki czas załadunku i wyładunku
Zabezpieczenie ładunku wewnątrz naczepy (Hydro push)
Maksymalny tonaż 23,2 t
Transport dużych formatów
do wymiaru 3210 x 9,000 mm
Maxi-Trailer
Możliwy transport BM 3210
x 6000 mm
Stojak chowany w podłodze
Trailer
Stojaki i skrzynie w jednym
bloku (zdjęcie obok)
Dodatkowe zabezpieczenie
ładunku taśmą, pasami itp
Maksymalny tonaż 22,5 t
Załadunek suwnicą lub wózkiem widłowym
117
8
Kontener ładowany od góry
Najekonomiczniejszy sposób załadunku dla transportu morskiego
Zabezpieczenie ładunku drewnem, taśmą stalową i pasami
transportowymi
Załadunek i wyładunek za pomocą dźwigu, suwnicy
Maksymalny tonaż 22 t (w zależności od kraju)
Kontener ładowany od góry
118
Pakowanie
Stojak typu L
Jednostronne ładowanie
Maksymalna masa 22,5 t
Stojak typu A
Obustronne ładowanie
Lepszy dostęp do różnych
typów szkła
Maksymalna masa 22,5 t
Kontener na stłuczkę
Do odbioru stłuczki od
klientów
Masa 2 t
8
119
Skrzynie
Możliwe składowanie bez stojaków
Ochrona krawędzi podczas składowania
Rozładunek możliwy również bez specjalnego oprzyrządowania
120
8.2 Wytyczne przetwórstwa
8.2.1 Szkło ciepłochronne i przeciwsłoneczne SILVERSTAR
Pakowanie
Szkło dostarczane jest w wymiarach JUMBO (BM) 3210 x 6000
mm lub jako GBM w wymiarach 3210 x 2250 mm. Szkło może
być pakowane według życzenia klienta według poniższych schematów:
Powłoka do ssawek:
żółta nalepka
Powłoka do stojaka:
niebieska nalepka
Pomiędzy poszczególnymi taflami znajduje się warstwa proszku
akrylowego. Pakiety na życzenie są zabezpieczane na obwodzie
specjalną taśmą klejącą, a na krótszych bokach, dla ochrony
przed wilgocią, pod taśmą klejącą umieszczone są taśmy ze
środkiem osuszającym.
121
8
Składowanie
Dostarczone szkło ciepłochronne pod żadnym pozorem nie
może być składowane na wolnym powietrzu ani też poddawane
bezpośredniej operacji słonecznej. Szkło ciepłochronne musi
być składowane w suchym miejscu (wilgotność powietrza 60 %).
Dopuszczalny czas składowania:
Pakiety nieotwarte (zabezpieczone):
Pakiety otwarte (lub niezabezpieczone):
6 miesięcy
2 miesięcy
Postępowanie z powłoką
Powłoki nie należy dotykać gołymi rękoma. Podczas wszystkich
operacji wykonywanych ze szkłem miękkopowłokowym powinno
się używać czystych rękawic specjalnych (patrz źródła zaopatrzenia). Krople śliny, które podczas mówienia lub kaszlu dostaną się na powłokę, mogą doprowadzić do oksydacji powłoki.
W przypadku wykorzystywania szkła pakowanego powłoką do
ssawek należy ssawki wyczyścić miękką, czystą i suchą, irchową
szmatką. Stronę powlekaną rozpoznać można przy pomocy
testera powłok lub po odbiciu źródła światła lub otoczeniu na
szybie.
122
Cięcie
Szkło miękkopowłokowe musi być układane na stole do cięcia
powłoką do góry. Należy używać zalecanych przez nas olejów do
cięcia. Szkło miękkopowłokowe jest zawsze cięte od strony
powłoki. Pocięte formatki mogą być łamane ręcznie lub mechanicznie. W przypadku łamania mechanicznego rolki łamiące
muszą być utrzymywane w idealnej czystości lub pokryte irchowymi ochraniaczami.
Składowanie międzyoperacyjne
W przypadku składowania międzyoperacyjnego dla uniknięcia
zarysowań nie wolno przesuwać szyb jedna po drugiej. Różne
wielkości formatek winny być oddzielone od siebie np. papierowymi taśmami. Na wózkach do przewożenia szkła powłoka
winna być zlokalizowana do zewnątrz. Składowanie międzyoperacyjne pociętych formatek przed zespoleniem winno być możliwie jak najkrótsze. Szkło ciepłochronne winno być przetworzone w ciągu 8 godzin.
Uwaga:
Nie dotykać szkła gołymi rękoma, unikać wilgoci i kontaktu
z ciałem.
8
123
Szkło w formatkach FM
Dostarczone formatki szkła miękkopowłokowego (float, ESG,
VSG lub laminowane żywicą) nie mogą być składowane na wolnym powietrzu ani wystawiane na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. W magazynie formatek wilgotność powietrza musi być niższa od 60 %. Czas składowania 2 tygodnie.
Po otwarciu opakowania, z uwagi na niebezpieczeństwo korozji,
formatki należy przetworzyć w czasie 8 godzin.
Uwaga:
Nie dotykać szkła gołymi rękoma unikać wilgoci i kontaktu z ciałem.
Zeszlifowanie powłoki
Przed zespoleniem powłoka w obrębie zespolenia musi być
mechanicznie usunięta z powierzchni szkła. Niedokładne usunięcie powłoki prowadzi do korozji powłoki wykonanej ze srebra.
Kontrola dokładności usunięcia powłoki może być przeprowadzana testerem do powłok. Usuwanie powłoki można przeprowadzać ręcznie lub maszynowo.
124
Mycie szkła
Zestaw szczotek i cała myjka do szkła musi być utrzymywana
w absolutnej czystości. Mycie winno być przeprowadzane całkowicie uzdatnioną wodą. Wodzie w ostatniej i przedostatniej sekcji myjki stawia się następujące wymagania:
Przewodność < 40 mikrosiemensów
Zalecana temperatura wody 40°C
Brak środków myjących
W sekcji mycia wstępnego należy używać miękkich szczotek
o grubości włosa od 0,15 do 0,25 mm. Jeżeli stosuje się inne
szczotki, to w trakcie mycia winny być one odsuwane (np. przy
pomocy sensorów magnetycznych).
Aby uniknąć zarysowań w sekcji mycia zasadniczego od strony
powłoki należy używać również miękkich szczotek o grubości
włosa od 0,15 do 0,25 mm. Zaleca się konserwację w stałych,
krótkich odstępach czasu ponieważ dysze często się zatykają.
Po myciu szkło powlekane musi być optycznie kontrolowane
przy dobrym oświetleniu. Formatki z wyraźnie widocznymi zarysowaniami, plamami i zabrudzeniami należy odrzucić, nie dopuszczając do zespolenia.
125
8
Montaż szyb zespolonych
Montaż zestawów szkła z miękkimi powłokami nie odbiega od
standardowego montażu. Powłoka winna być w przypadku szkła
SILVERSTAR umieszczona na wewnętrznej tafli szyby zespolonej
od strony przestrzeni międzyszybowej tj. na pozycji 3.
W przypadku szkieł SILVERSTAR SELEKT i COMBI powłoka jest
z reguły na pozycji 2 ponieważ wbudowanie na pozycji 3 zmienia
wartość współczynnika przepuszczalności energii g.
Pozycja 1
Pozycja 2
Pozycja 3
Pozycja 4
Od zewnątrz
126
Od wewnątrz
SILVERSTAR SELEKT -,
SILVERSTAR SUNSTOP T i COMBI powłoki
Powłoki SILVERSTAR
8.2.2 Szkło przeciwsłoneczne SILVERSTAR SUNSTOP T
Informacje ogólne
SILVERSTAR SUNSTOP T jest hartowalnym szkłem przeciwsłonecznym. Produkowane są 4 zróżnicowane kolorystycznie typy
szkła SILVERSTAR SUNSTOP T Neutral 50 T, Blau 50 T, Blau 30 T,
i Silber 20 T. Dla każdego typu szkła SILVERSTAR SUNSTOP T
parametry optyczne pomiędzy szkłem hartowanym i niehartowanym są bardzo zbliżone.
Uwaga: SILVERSTAR SUNSTOP Blau 50 T i SILVERSTAR SUNSTOP Neutral 50 T są w zależności od oświetlenia bardzo trudne do rozróżnienia gołym okiem. Zaleca się dokładne etykietowanie szkła w trakcie całego procesu przetwarzania i transportu tak, by nie doszło do zamiany szkła.
Dane techniczne
Parametry techniczne szkła SILVERSTAR SUNSTOP T ulegają
w trakcie procesu hartowania zmianie. Parametry te nie zależą
tylko od powłoki ale od całego łańcucha operacji: składowanie,
cięcie, obróbka krawędzi, mycie oraz oczywiście od samego hartowania. Właściwie opanowanie wszystkich operacji gwarantuje
utrzymanie się parametrów szkła w granicach tolerancji.
8
127
Kontrola jakości
Glas Trösch sprawdza w procesie produkcji parametry optyczne
i elektryczne niehartowanych szkieł SILVERSTAR SUNSTOP T.
Z każdej kampanii produkcyjnej pobierane są próbki, które po
zahartowaniu poddawane są kontroli. Sprawdzane są m.in.:
Parametry kolorystyczne (L, a*, b*) w odbiciu i w przepuszczaniu
Opór powierzchniowy warstwy funkcyjnej
Rozproszenie światła (haze)
Obciążalność mechaniczną
Obciążalność chemiczną
W ten sposób Glas Trösch dba o powtarzalność parametrów produkowanych szkieł przeciwsłonecznych.
Wymagania procesu hartowania
Ogólnie
Przy szkłach z dużym refleksem nawet małe zadrapania będą
wyraźnie widoczne. W związku z tym należy obchodzić się ze
szkłem szczególnie ostrożnie. W szczególności należy w miarę
możliwości unikać kontaktu z powłoką. W odróżnieniu od zwykłego szkła przeciwsłonecznego przy szkłach hartowanych
nawet te uszkodzenia i zanieczyszczenia powłoki, które nie są
widoczne gołym okiem po zahartowaniu są wyraźnie widoczne.
128
Czas składowania i przetwarzania
Dla hartowalnych szkieł typu SILVERSTAR SUNSTOP T przewidziane są następujące reżimy czasowe:
Składowanie do czasu przetworzenia
Składowanie pociętych formatek
‹ 12 miesięcy
‹ 24 godziny
Transport i obchodzenie się ze szkłem
SILVERSTAR SUNSTOP T jest szkłem stosunkowo mało wrażliwym i trwałym. Jeżeli na zahartowanym szkle pojawiają się
odciski palców lub ślady po ssawkach należy wdrożyć następujące zasady:
Należy unikać kontaktu z powłoką
Jeżeli występuje konieczność transportu za pomocą ssawek
od strony powłoki, to ssawki te winny być wyczyszczone i odtłuszczone oraz wyposażone w pokrowce ochronne
Operacje manualne przeprowadzać w miękkich i czystych
rękawicach
Po cięciu szkło może być zesztaplowane i tak transportowane,
ponieważ na powierzchni szkła znajduje się jeszcze środek rozdzielający. Po operacji mycia szkło musi być jednak rozdzielone
za pomocą papieru, kartonu korków lub itp. środków.
8
129
Linia cięcia
Pozostałości oleju do cięcia nie dają się całkowicie usunąć ze
szkła w procesie mycia. Po procesie hartowania mogą one być
widoczne w postaci plam na szkle.
W każdym przypadku należy maksymalnie skracać czas pomiędzy cięciem a obróbką krawędzi i myciem.
Obróbka krawędzi i mycie przed hartowaniem
Po wymaganej obróbce krawędzi szkło musi być natychmiast
umyte. Należy uniknąć wyschnięcia pozostałości po obróbce
krawędzi na powierzchni szkła. Podczas mycia szkło winno być
uprzednio dokładnie spłukane aby zmyć pył szlifierski zanim
rozpoczną pracę szczotki. Niezbędna jest dobra jakość wody do
mycia oraz regularne, dokładne mycie myjki do szkła.
Szkło z myjki powinno wyjść absolutnie suche bez jakichkolwiek
pozostałości pakowania (środek rozdzielający), cięcia (resztki
oleju) oraz obróbki krawędzi (pył poszlifierski).
130
Piec do hartowania
Uwagi ogólne
W każdym przypadku szkło transportowane, rozgrzewane i hartowane jest przez urządzenie powłoką do góry (strona ogniowa).
Zasadniczo w pierwszym kroku można użyć do hartowania programu hartowania szkła float.
Powłoka przeciwsłoneczna może być zniszczona przez zbyt
wysoką temperaturę lub zbyt długi czas grzania. Chodzi o to, by
proces hartowania przeprowadzić w możliwie niskiej temperaturze. Temperatura pieca nie powinna wówczas przekraczać
700 ºC.
SILVERSTAR SUNSTOP T może być hartowany aż do grubości
19 mm.
Wsparcie konwekcją
SILVERSTAR SUNSTOP T może być hartowany zarówno w piecu
bez konwekcji jak i w piecu z konwekcją.
8
131
Czyszczenie pieca hartowniczego
Czysty piec tworzy warunki do prawidłowego hartowania szkła
SILVERSTAR SUNSTOP T. Zaleca się używanie pieca bez dodatku SO2 lub z jego minimalną ilością.
Przed hartowaniem szkła przeciwsłonecznego wskazane jest
hartowanie w piecu szkła ornamentowego tak, by związać znajdujące się na rolkach i w piecu cząsteczki kurzu.
Należy zwracać uwagę na to, by w stacji hartowania nie znajdowały się luźne drobiny szkła, które w trakcie chłodzenia mogą
być nadmuchiwane na szkło powlekane i uszkadzać powłokę.
Heat soak test
Podczas testu należy zwracać uwagę na to, by elementy dystansowe nie były zbyt mocno przyciśnięte ciężarem własnym szkła,
ponieważ wówczas powstają wyraźne, nie dające się usunąć
odciski tych elementów. Dalsze szczegóły wg EN 14179-1.
132
Kontrola jakości
Ocena jakości hartowanego szkła powlekanego przeprowadzana
jest wizualnie zgodnie z normą EN 1096-1
Pakowanie
Jeśli szkło SILVERSTAR SUNSTOP T nie jest dalej przetwarzane
na miejscu hartowania, to należy je dokładnie zapakować.
Pomiędzy szybami należy umieścić przekładki i w miarę możliwości unikać przekładek korkowych.
SILVERSTAR SUNSTOP T może być gięty na promieniu do 2000
mm w dowolną stronę, tak jak szkło float, ESG i TVG. Sukces
i mniejsze promienie zależne są od procesu gięcia. Każdą taką
operację należy poprzedzić próbami.
8
133
8.2.3 Szkło ogniochronne FIRESWISS FOAM
Transport, składowanie i pakowanie
Transport, składowanie i pakowanie muszą być realizowane
zgodnie ze wskazówkami producenta.
Powierzchnie szkła, które weszły w kontakt ze szlamem cementowym lub płynami zanieczyszczonymi szlamem cementowym
muszą być natychmiast dokładnie spłukane czystą wodą, nie
wolno tych powierzchni ścierać.
Nieprzestrzeganie warunków transportu, składowania i pakowania może prowadzić do uszkodzeń lub zniszczenia wyrobów.
Reklamacje takie będą przez EUROGLAS / Glas Trösch odrzucane.
Pełną wersję wytycznych przetwarzania i wizualnej oceny produktów można otrzymać w Glas Trösch lub w Euroglasie.
134
8.2.4 Wskazówki techniczne do zastosowań
szkła ciepłochronnego i przeciwsłonecznego
Kryteria oceny jakościowej szkła zespolonego przeciwsłonecznego oraz paneli podokiennych
Ocenę przeprowadza się wg normy DIN EN 1096-1.
Dopasowanie kolorów
Z powodów technologicznych szkło powlekane w zakresie koloru i odbicia może wykazywać nieznaczne różnice. Jest to spowodowane różnym kątem patrzenia, otoczeniem lub różnymi
warunkami świetlnymi. Nie stanowi to podstawy do reklamacji.
Całkowity efekt estetyczny jak i własności funkcjonalne nie są
w tym przypadku w żaden sposób zakłócone.
Płaszczyznowość
Nieznaczne odchyłki od płaszczyzny mogą powstawać zarówno
w wyniku przetwórstwa jak i przez zmiany ciśnienia w komorze
szyby zespolonej. Deformacje powierzchni szyb, które prowadzą
do zdeformowanego odbicia nie mogą być reklamowane. Dla
zmniejszenia efektu zmiany ciśnienia w komorze szyby zespolonej zaleca się dobór zewnętrznej, refleksyjnej, szyby jako grubszej. W przypadku szyb hartowanych termicznie z przyczyn technicznych są możliwe deformacje powierzchni. Deformacje te nie
stanowią podstawy do reklamacji.
8
135
Dane techniczne
Wszystkie dane techniczne są określane w wyniku badań przeprowadzanych przez niezależny Instytut badawczy. Jeżeli nawet
inne Instytuty dojdą w wyniku przeprowadzanych badań do
innych wyników to miarodajnym wynikiem dla producenta pozostają wyniki zleconych przez niego badań.
Niebezpieczeństwo pękania pod wpływem obciążeń termicznych
Ochrona przed pękaniem szyb pod wpływem temperatury
Pęknięcia termiczne powstają w wyniku obciążenia szkła
różnicą temperatur w obrębie jednej tafli. Szkło przeciwsłoneczne jest na tego typu obciążenia bardziej wrażliwe od szkła
zwykłego, ponieważ część promieniowania słonecznego jest
przez nie absorbowana. Powoduje to silniejsze nagrzewanie
się szkła. Niebezpieczeństwo pękania daje się prawie całkowicie wyeliminować poprzez termiczne hartowanie szkła.
Wysoki stopień absorpcji
W kombinacjach szyb o stopniu absorpcji powyżej 50 % szkło
przeciwsłoneczne powinno być hartowane.
136
Częściowe zacienienie
Szyby, które są częściowo zacienione, a częściowo wystawione
na operację słoneczną podlegają dużym obciążeniom termicznym i są narażone na pękanie. Stopień zagrożenia zależny jest
od sposobu zacienienia. Szczególnie zagrożone są np. szyby,
które są zacienione mniej niż na 25 % swojej powierzchni, ale
zacienionych jest więcej niż 25 % ich obwodu.
Błędy pozorne przy wytwarzaniu szkła zespolonego
Wyłączone z postępowań reklamacyjnych są następujące zjawiska:
Interferencja
Zmiana objętości gazu w przestrzeni międzyszybowej
Anizotropia
Wielokrotne odbicia
Kondensacja pary wodnej na zewnętrznych powierzchniach
szyb zespolonych
8
137
Interferencja
Sporadycznie na szybach zespolonych mogą występować obrazy
interferencyjne. Ich występowanie jest związane z wzajemnym
oddziaływaniem światła i idealnie równoległych szyb float, co
jest warunkiem przezierności wolnej od zniekształceń.
Interferencje występują w postaci mniej lub bardziej intensywnych pierścieni, prążków lub plam widocznych w kolorach tęczy.
Przemieszczają się one na powierzchni szyby zespolonej pod
wpływem nacisku na jedną z szyb zestawu. Interferencje nie
zakłócają w żadnym przypadku ani przezierności, ani funkcji
zestawu. Są one zjawiskiem fizycznym i nie podlegają jako takie
reklamacji. Przez obrót lub zmianę kąta nachylenia zestawu
szkła izolacyjnego w wielu wypadkach można usunąć występowanie interferencji.
Zmiana objętości gazu w przestrzeni międzyszybowej
Ciśnienie gazu w przestrzeni międzyszybowej jest uwarunkowane lokalizacją zakładu wytwórczego na określonej wysokości
nad poziomem morza, ciśnieniem atmosferycznym oraz temperaturą powietrza w czasie produkcji.
Zmiana dowolnego z wymienionych czynników powoduje zmianę
objętości gazu w przestrzeni międzyszybowej. Powoduje to wybrzuszenie lub wklęśnięcie powierzchni szyb zestawu, co prowadzi do zniekształceń odbicia na szybach.
138
Jakość szkła izolacyjnego, jego funkcje i przezierność nie są
w żaden sposób zmienione. Dla poprawienia wrażenia estetycznego przy zastosowaniu szkła przeciwsłonecznego należy stosować zewnętrzną szybę grubszą od wewnętrznej. Różnica
ciśnień jest przejmowana wówczas przez szybę cieńszą, więc
szyba grubsza – sztywniejsza – nie zmienia swojej płaszczyzny.
Zaleca się jednak ostrożność przy małych szybach lub niekorzystnym stosunku boków. Znacznie szybciej występuje w tych
przypadkach przekroczenie dopuszczalnych naprężeń, co powoduje pękanie szkła.
Zmiana objętości przestrzeni międzyszybowej jest zjawiskiem
fizycznym i jako taka nie może być podstawą reklamacji.
Anizotropia
Anizotropia występuje tylko w przypadku szyb, które były poddane procesowi hartowania. W strefach naprężeń występuje tzw.
podwójne załamanie światła. W przypadku występowania światła spolaryzowanego anizotropie obserwuje się jako obłoczki
w kolorach tęczy.
8
139
Wielokrotne odbicie
Na poszczególnych powierzchniach szkła izolacyjnego mogą
ukazywać się wielokrotne odbicia, różne co do intensywności.
Na szybach o zwiększonym refleksie efekt ten się może intensyfikować. Ponieważ jest to naturalna właściwość szkła efekt ten
nie może być podstawą reklamacji.
Kondensacja pary na powierzchniach szyb zespolonych
Kondensacja na powierzchni wewnętrznej
Punkt rosy na powierzchni wewnętrznej jest uwarunkowany
współczynnikiem przenikania ciepła U zestawu szkła zespolonego, wilgotnością powietrza, temperaturą wewnętrzną i konwekcją powietrza w pomieszczeniu. Obecnie stosowane okna
wykazują dużo większą szczelność od starych systemów
okiennych. W ten sposób zmniejsza się nie tylko straty ciepła,
ale również ogranicza wymianę powietrza wewnątrz pomieszczenia. Wzrasta wówczas w pomieszczeniu poziom wilgoci i po
osiągnięciu określonego poziomu wilgoć osadza się na
wewnętrznej powierzchni szyby. Wietrzenie pozwala na ograniczenie występowania tego zjawiska.
Kondensacja na powierzchni zewnętrznej
Kondensacja na powierzchni zewnętrznej szkła zespolonego
jest spowodowana zmniejszonym nagrzewaniem się szyby
zewnętrznej przez podniesienie współczynnika U. Temperatura
zewnętrznej powierzchni szyby, zwłaszcza nocą, obniża się
znacznie i przy niskich temperaturach zewnętrznych szyba
zewnętrzna pokrywa się kondensatem pary wodnej.
140
8.3 Normy dotyczące szkła w budownictwie
Niniejsze zestawienie dotyczy norm jakimi posługiwano się przy
opracowaniu niniejszego wydawnictwa
DIN EN 356: Glass in building
Security glazing - Testing and classification of resistance against manual attack
DIN EN 410: Glass in building
Determination of luminous and solar characteristics of glazing
DIN EN 572: Glass in building
Part 1/2/8/9: Basic soda lime silicate glass products
DIN EN 673: Glass in building
Determination of thermal transmittance (U value) - Calculation
method
DIN EN 674: Glass in building
Determination of the thermal transmittance (U value) - Guarded
hot plate method
DIN EN 1096: Glass in building
Parts 1-4: Coated glass
DIN EN 1279: Glass in building
Parts 1-6: Insulating glass units
DIN EN 1863: Glass in building
Parts 1/2 Partially tempered glass
DIN EN 12150: Glass in building
Parts 1/2 Thermally toughened soda lime silicate safety glass
DIN EN 12543: Glass in building
Parts 1-6: Laminated glass and laminated safety glass
141
8
DIN EN 12600: Glass in building
Pendulum tests, impact test method and classification for flat
glass
DIN EN 13363: Solar protection devices combined with glazing
Teil 1/2 calculation method
DIN EN 20140-3: Acoustics
Measurement of sound insulation in buildings and of building
elements – Part 3: Laboratory measurement of airborne sound
insulation of small building elements
DIN 1055-5: Design loads for buildings
Live loads; snow load and ice load
DIN 1249-10: Glass for use in building construction
Chemical and physical properties
DIN 4102
Fire behaviour of building materials and building components
DIN V 4108-4: Thermal insulation and energy economy in buildings
DIN 4109 supplentary sheet 1 / A1: Sound insulation in buildings
DIN 18032-3: Testing of safety against ball throwing
Sport halls - Halls for gymnastics, games and multi-purpose use
DIN 18516 part 4: External enclosures of buildings, made from
tempered safety glass panels
Requirements and testing
DIN 18545: Glazing with sealants
Part 1 – 3
142
DIN 52210: Airborne impact and sound insulation
DIN 52294
Determination of the loading of desiccants in multiple-walled
insulating glazing units
DIN 52460: Sealing and glazing
Terms
DIN 52611
Determination of thermal resistance of building elements
DIN 52612: Testing of thermal insulating materials
Determination of thermal conductivity by the guarded hot plate
apparatus; test procedure and evaluation
DIN 52619
Determination of the thermal resistance and the thermal transmission coefficient of windows
DIN 53122
Determination of water vapour transmission
DIN 58125: Construction of schools
Constructional requirements for accident prevention
TRLV
Technical rules for the use of linear supported glazing
8.4 Wytyczne
TRLV - techniczne zasady stosowania szyb liniowo podpartych
8
Wytyczne Instytutu w Hadamar
Wytyczne wizualnej oceny jakości szyb zespolonych
143
Przestrzeń międzyszybowa
w mm
Szyba 1 w mm
144
12L
16L
18L
12AR
14AR
16AR
16AR
EUROFLOAT 4
EUROFLOAT 4
EUROFLOAT 4
EUROFLOAT 4
EUROWHITE 4
SILVERSTAR ENplus
SILVERSTAR ENplus
SILVERSTAR ENplus
SILVERSTAR ENplus
EUROWHITE SILVERSTAR
SILVERSTAR ENplus 4
SILVERSTAR ENplus 4
SILVERSTAR ENplus 4
SILVERSTAR ENplus 4
SILVERSTAR ENplus 4
SILVERSTAR ENplus 4
SILVERSTAR ENplus 4
90
90
90
90
100
100
100
Stopień wypełnienia
gazem w %
EUROFLOAT 4
Typ szkła zespolonego
1.1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.4
1.6
65
62
62
62
62
62
62
g
13
13
13
13
13
13
14
80
80
80
80
80
81
LT
80
LRa
Przepuszczalność
światła w %
SILVERSTAR ENplus
Wartość Ug wg
EN 673 w W/m2K
U
Odbicie światła
na zewnątrz %
Szkło ciepłochronne SILVERSTAR
EUROFLOAT 4
SILVERSTAR ENplus
wewnętrz
Całkowity współczynnik
przepuszczalności energii
wg EN 410 w %
OMS
98
98
98
98
98
98
98
Ra
Wskaźnik odtwarzania
barw
na zewnętrz
8.5 Przegląd danych technicznych
szyb zespolonych
Szyba 2 w mm
16AR
16AR
16AR
16AR
16AR
16AR
16AR
16AR
16AR
16AR
16AR
16AR
6
6
6
6
6
6
6
6
6
4
4
4
SILVERSTAR COMBI Neutral 51/26
SILVERSTAR COMBI Neutral 61/32
SILVERSTAR COMBI Neutral 70/35
SILVERSTAR SELEKT
SILVERSTAR COMBI Silver 48 T
SILVERSTAR SUNSTOP Neutral 50 T
SILVERSTAR SUNSTOP Blue 50 T
SILVERSTAR SUNSTOP Blue 30 T
SILVERSTAR SUNSTOP Silver 20 T
LUXAR / LUXAR
LUXAR / SILVERSTAR SELEKT
L = powietrze, AR = argon, KR = krypton
LUXAR / LUXAR
LUXAR
16AR
6
SILVERSTAR COMBI Neutral 41/21
Szkło przeciwsłoneczne SILVERSTAR
8
145
90
90
90
90
EUROFLOAT 4
EUROFLOAT 4
EUROFLOAT 6
EUROFLOAT 4
LUXAR 4 LUXAR
SILVERSTAR ZERO E LUXAR
LUXAR 4 LUXAR
SILVERSTAR ENplus
SILVERSTAR ENplus
SILVERSTAR ENplus
90
90
90
90
90
90
90
90
EUROFLOAT 4
SILVERSTAR ENplus
90
EUROFLOAT 4
1.1
1.0
2.6
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.0
1.0
1.0
1.0
50
61
72
17
23
36
38
35
42
37
34
28
22
82
90
93
18
26
43
45
48
72
70
61
51
41
86
87
94
95
95
96
97
96
93
94
98
97
98
18
16
13
14
12
46
14
21
28
29
1
3
3
Großer Burstah, Hamburg (D)
SILVERSTAR COMBI Neutral 70/35
Architect: KPW Hamburg
146
9 Kontakty
9
9.1 Mapa kontaktów
1 Niemcy
Jürgen Servais
Euroglas Vertriebs-GmbH
Neuenhofstraße 116
D-52078 Aachen
Tel.
+49 (0)241/92 03 03-0
Fax
+49 (0)241/92 03 03-26
[email protected]
4 Dania, Norwegia
Euroglas GmbH
Dammühlenweg 60
D-39340 Haldensleben
Tel. +49 (0)3904/638-0
Fax +49 (0)3904/638-1100
[email protected]
5 Szwecja, Finlandia, Estonia
2 Niemcy
Christian Winter
Euroglas GmbH
Dammühlenweg 60
D-39340 Haldensleben
Euroglas AG
Euroglas Straße 101
D - 39171 Osterweddingen
Tel.
+49 (0)3904/638-1210
Fax
+49 (0)3904/638-1100
[email protected]
3 Niemcy, Austria
Olle Raitaniemi
Glass Compass OY
Puolukkapolku 29
FIN-28400 Ulvila
Tel. +358 2 537 919 0
Fax +358 2 537 919 9
Mobil +358 4 051 290 32
[email protected]fi
6 Lotwa, Litwa
Juris Baumanis
Regional Sales Manager
Euroglas Polska Sp. z o.o.
Osiedle Niewiadów 65
PL-97-225 Ujazd
Tel. +371 291 50 430
Mobil +371 672 136 12
Mobil +371 291 504 30
[email protected]
Heinz Lisenko
Euroglas GmbH
Dammühlenweg 60
D-39340 Haldensleben
Tel.
+49 (0)3904/638-1215
Fax
+49 (0)3904/638-661100
Mobil +49 (0)171/351 16 60
7 Białoruś, Gruzja, Rosja
[email protected]
Zdzisław Kocot
Regional Sales Manager
3 Niemcy
Euroglas Polska Sp. z o.o.
Detlef Zülow
Osiedle Niewiadów 65
Euroglas GmbH
PL-97-225 Ujazd
Dammühlenweg 60
Tel. +48 44 719 40 00
D-39340 Haldensleben
Fax +48 44 719 40 68
Tel. +49 (0)3904/638-0
Mobil +48 514 600 338
Fax +49 (0)3904/638-1111
[email protected]
Mobil +49 (0)173/627 63 80
[email protected]
3 Niemcy
Petra Kuchel
Euroglas GmbH
Dammühlenweg 60
D-39340 Haldensleben
Tel. +49 (0)3904/638-1253
Fax +49 (0)3904/638-1111
Mobil +49 (0)173/626 59 95
[email protected]
148
15
5
4
5
5
16
7
6
4
6
17
7
3
2
16
1
9
8
10
14
10
3
13
12
9
8
9
8
8
8
15
8
11
11
8 Węgry, Rumunia, Ukraina,
Bośnia Hercegowina, Bułgaria, 9 Polska, Mołdawia, Słowenia
Chorwacja, Serbia
Jacek Matuszek
Robert Podsiadlo
Export Manager
Euroglas Polska Sp. z o.o.
Euroglas Polska Sp. z o.o.
Osiedle Niewiadów 65
Osiedle Niewiadów 65
PL-97-225 Ujazd
PL-97-225 Ujazd
Tel. +48 44 719 40 00
Tel. +48 44 719 40 00
Fax +48 44 719 49 99
Fax +48 44 719 49 99
Mobil +48 514 600 290
Mobil +48 514 600 293
[email protected]
[email protected]
9 Polska
Przemysław Krajewski
Commercial Director
Euroglas Polska Sp. z o.o.
Osiedle Niewiadów 65
PL-97-225 Ujazd
Tel. +48 44 719 40 00
Fax +48 44 719 49 99
Mobil +48 514 600 292
[email protected]
9 Polska
Przemysław Ziaja
Regional Sales Manager
Euroglas Polska Sp. z o.o.
Osiedle Niewiadów 65
PL-97-225 Ujazd
Tel. +48 44 719 40 00
Fax +48 44 719 49 99
Mobil +48 514 600 331
[email protected]
149
9
9 Polska
12 Włochy
Marek Czupkiewicz
Andreas Taibon
Regional Sales Manager
Piavestraße 80
Euroglas Polska Sp. z o.o.
I-39012 Merano
Osiedle Niewiadów 65
Tel. +39 0473/490 072
PL-97-225 Ujazd
Fax +39 0473/490 073
Tel. +48 44 719 40 00
Mobil +39 335/695 951 5
Fax +48 44 719 49 99
[email protected]
Mobil +48 514 600 310
[email protected] 13 Szwajcaria, Arabia Saudyjska
Fabian Zwick
Glas Trösch AG Silverstar
9 Polska
Marcin Gasinski
Industriestrasse 29
Regional Sales Manager
CH-4922 Bützberg
Euroglas Polska Sp. z o.o.
Tel. +41 (0)62/958 52 10
Osiedle Niewiadów 65
Fax +41 (0)62/963 22 43
PL-97-225 Ujazd
[email protected]
Tel. +48 (0)228 395 591
Fax +48 (0)605 690 735
14 Francja
Mobil +48 (0)514 600 279
Philippe Kraska
[email protected]
Glas Trösch Alsace SA
ZI de la Doller
2, rue du Ballon d'Alsace
10 Czechy, Słowacja
Kamil Chovanec
F-68520 Burnhaupt-le-Haut
Regional Sales Manager
Tel. +33 389 831 896
P.O. Box 68
Fax +33 389 831 006
CZ-14901 Praha
Mobil +33 688 058 675
Fax +42 0267/91 54 61
[email protected]
Mobil +42 0777/15 26 94
[email protected]
15 Portugalia, Hiszpania
Elie Benmergui
Glas Partners Solution
11 Grecja, Turcja, Kazachstan,
Kurdystan
18 Rue Maryse Bastié
Bersan Yorgancilar
Parc d'activités de Maignon
Yesil Pinar Sok. Imar Sitesi,
F-64600 Anglet
A/5
Tel. +33 608 696 883
34007, K.cseme, Besiktas
[email protected]
Istanbul, Türkei
Tel. +90 212 265 77 77
Fax +90 212 265 77 27
Mobil +90 532 311 743 6
[email protected]
150
16 Benelux, Irlandia
Maarten Smit
Euroglas Benelux
Dorpstraat 88
NL-4851 CN Ulvenhout
Tel. +31 (0)76/560 093 5
Fax +31 (0)76/561 357 4
Mobil +31 (0)65/109 892 0
[email protected]
17 Wielka Brytania
Stephen Rogers
Euroglas
"The Hollies"
91, Hazelwood Road
GB-Duffield
Derbyshire DE 564 AA
Fax +44 (0)1332/840 099
Mobil +44 (0)7788/424 875
[email protected]
Liban, Kraje Zatoki Perskiej
Joseph Sayegh
Commercial Manager
Glas Trösch ME
Representation Office for the
Middle East
Tel.+ Fax 009 61-3-828 868
Tel.+ Fax 009 61-1-485 722
Mobil
009 61-3-828 868
Mobil
009 61-3-576 950
[email protected]
Japonia
Euroglas GmbH
Dammühlenweg 60
D-39340 Haldensleben
Tel. +49 (0)3904/638-0
Fax +49 (0)3904/638-1100
[email protected]
Indie
Euroglas Vertriebs-GmbH
Neuenhofstraße 116
D-52078 Aachen
Tel. +49 (0)241/92 03 03-0
Fax +49 (0)241/92 03 03-26
[email protected]
Chiny, Hong Kong
Wing Chung Yui
ORIENT IMAGE LTD.
21st & 22nd Floor,
Professional Building
19-23 Tung Lo Wan Road,
Causeway Bay, Hong Kong
Tel. +852 283 278 10
Fax +852 283 498 25
[email protected]
USA, Kanada, Meksyk
Max Hals
Intercontinental Glass
Technologies
10239 East Shangri La
Scottsdale, Arizona 85260,
USA
Tel. +1 480/767 822 0
Fax +1 480/767 826 7
Mobil +1 602/284 178 6
[email protected]
EUROGLAS
- centra produkcji
i przedstawicielstwa
EUROGLAS
- przedstawicielstwa
9
151
Adresy kontaktowe
Euroglas Polska Sp. z o.o., PL-97-225 Ujazd
Tel. +48 44/719 40 00, Fax +48 44/719 49 99
[email protected]
Euroglas Vertriebs-GmbH, D-52078 Aachen
Tel. +49 (0)241/92 03 03-0, Fax +49 (0)241/92 03 03 29
[email protected]
Euroglas GmbH, D-39340 Haldensleben
Tel. +49 (0)3904/638-0, Fax +49 (0)3904/638-1100
[email protected]
Euroglas AG, D-39171 Osterweddingen
Tel. +49 (0)3904/638-0, Fax +49 (0)3904/638-4150
[email protected]
Euroglas S.A., F-68490 Hombourg
Tel. +33 (0)389/83 35 00, Fax +33 (0)389/26 08 08
[email protected]
www.euroglas.com
Glas Trösch AG Silverstar, CH-4922 Bützberg
Tel. +41 (0)62/958 52 10, Fax +41 (0)62/963 22 43
[email protected]
Glas Trösch AG, HY-TECH-GLASS Bützberg, CH-4922 Bützberg
Tel. +41 (0)62/958 54 00, Fax +41 (0)62/958 53 94
[email protected]
Glas Trösch Alsace S.A. – Silverstar, F-68520 Burnhaupt le Haut
Tel. +33 (0)389/83 12 12, Fax +33 (0)389/83 10 06
[email protected]
Glas Trösch AG, Fireswiss, CH-6374 Buochs
Tel. +41 (0)41/624 56 56, Fax +41 (0)41/624 56 57
fi[email protected]
www.glastroesch.com
www.palmapress.pl

Podobne dokumenty