Reakcje chemiczne na co dzień - Instytut Katalizy i Fizykochemii

Komentarze

Transkrypt

Reakcje chemiczne na co dzień - Instytut Katalizy i Fizykochemii
19 października 2012
Dzień Otwarty Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN
www.ik-pan.krakow.pl
Reakcje chemiczne na co dzień
Związki chemiczne, które występują w przyrodzie i te znane z życia codziennego otrzymujemy w reakcjach chemicznych. Reakcje
chemiczne są częścią naszego codziennego
życia. Wszelkie procesy spalania węgla, benzyny, kwaśnienie mleka czy trawienie pokarmów
są typowymi przykładami reakcji chemicznych.
Reakcja chemiczna to proces, w którym powstają zupełnie nowe substancje o innych właściwościach i strukturze. Reakcje chemiczne mogą
przebiegać w sposób dla nas niezauważalny, ale
znane są również reakcje chemiczne, którym
towarzyszą spektakularne efekty dźwiękowe,
świetlne i objętościowe jak i zmiany kolorów.
Nasze doświadczenia pokażą ci:
– jak kameleon może zmieniać swoje zabarwienie czyli kolorowe reakcje chemiczne (redukcja
soli manganu)
– jak przebiega erupcja wulkanu czyli wybuch
wulkanu w skali mikro (rozkład termiczny soli
chromu)
– jak zachowuje się żarłoczny roztwór czyli czy
jesteśmy w stanie schować przedmiot w naczyniu, jeśli jego rozmiar jest większy niż pojemność naczynia (elektrochemiczna reakcja soli
miedzi i glinu)
[CIEKAWE DOŚWIADCZENIA]
barwna wersja ulotki dostępna na www.ik-pan.krakow.pl

Podobne dokumenty