Generuj PDF

Komentarze

Transkrypt

Generuj PDF
KRP IV – BEMOWO, WOLA
Źródło:
http://wola.policja.waw.pl/r4/aktualnosci/46107,Wreczenie-nagrod-uczestnikom-konkursu-plastycznego-Bezpieczenstwo-prze
de-wszystk.html
Wygenerowano: Piątek, 3 marca 2017, 18:31
Strona znajduje się w archiwum.
WRĘCZENIE NAGRÓD UCZESTNIKOM KONKURSU
PLASTYCZNEGO „ BEZPIECZEŃSTWO PRZEDE WSZYSTKIM”
Dzisiaj punktualnie o 12.00 w wolskiej Komendzie rozstrzygnięto konkurs plastyczny pod nazwą
„Bezpieczeństwo przede wszystkim.” Konkurs był inicjatywą uczestników debaty „ Bezpieczne Koło”
jaka miała miejsce w dniu 17 maja br. w Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Brożka z udziałem
przedstawicieli Policji, Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dzielnicy Wola,
Stowarzyszenia Razem Przeciw Przemocy oraz dyrektorów placówek oświatowych.
Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych oraz z młodzieżowego
ośrodka socjoterapii. Praca konkursowa miała być pracą plastyczną w formie komiksu
wykonana w dowolnej technice poruszająca między innymi takie strefy jak
przeciwdziałanie przestępczości, bezpieczne zachowania, jak uniknąć zagrożeń,
agresja rówieśnicza, zagrożenia narkotykami, przeciwdziałanie przemocy a także
przemoc w rodzinie i bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
Do konkursu zgłoszono 47 prac plastycznych. Każda praca była oceniana indywidualnie.
Wybór był bardzo trudny, ale ostatecznie wyłoniono zwycięzców, nagrodzono
wyróżnionych. Ponadto każdy z uczestników otrzymał zestaw rowerzysty. Nagrody
wręczyli: Komendant Rejonowy Policji Warszawa IV Insp. Krzysztof Krzyżanowski,
Kierownik Delegatury BBiZK Dzielnicy Wola Pani Lucyna Rucińska, Przedstawiciele
Spóldzielni Mieszkaniowej Koło Pani Maria Chmiel i Pan Mirosław Siek oraz Vice Prezes
Stowarzyszenia Razem Przecw Przemocy Pan Krzysztof Nowak.
Upominki odebrali uczniowie ze szkoły podstawowej nr 225 z ulicy Brożka, szkoły
podstawowej nr 148 z ul. Ożarowskiej, z Zespołu Szkół nr 24 z ul. Ks. Janusza oraz z
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii z ulicy Brożka.
Wszystkim serdecznie gratulujemy.
jb
Ocena: 0/5 (0)
Tweetnij