matematyka

Komentarze

Transkrypt

matematyka
Rozszerz swoje horyzonty
‘ƒ•œƒ‡Ǧ
Ž‹•œ…œ›Ñ•‹
MATEMATYKA
†Žƒ†‘…‹‡Ž‹™›…ŠŽ‹…‡ƒŽ‹•–×™
Zadania i nie tylko
œ¸ä©
STEREOMETRIA
Q
V
O
Spis treści
Część I
Wstęp
1. LICZBY
2. FUNKCJE
3. CIĄGI
4. KOMBINATORYKA
5. GEOMETRIA PŁASKA
6. TRYGONOMETRIA
7. GEOMETRIA ANALITYCZNA
Rozwiązania zadań
Część II
8. STEREOMETRIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
9. PRAWDOPODOBIEŃSTWO I STATYSTYKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
10. RACHUNEK RÓŻNICZKOWY I CAŁKOWY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Rozwiązania zadań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Wstęp
•œ›•–‘ǡ…‘œƒ™‹‡”ƒ‹‹‡Œ•œƒ•‹¦Ăƒǡœ†ƒ”œ›Ï‘•‹¸™•œ‘Ž‡Ǥ‹‡–×”›‹–‡ƒ–ƒ‹—…œ‹‘™‹‡œ‰Ïƒ•œƒŽ‹•‹¸•ƒ‹ǡ„‘‹…Š‹–‡”‡•‘™ƒÏ›ǡ‹‡–×”‡–‡ƒ–›Œƒ”‘œ™‹ŒƒÏ‡
ƒ Ž‡…Œƒ…Šǡ ‹‡ –›Ž‡ ”‘œ•œ‡”œƒŒ¦… ƒ•œ ’‘Ž•‹ ’”‘‰”ƒǡ …‘ ™Ïƒ†ƒŒ¦… ‰‘ ™ ‹‡…‘ ‹›
‘–‡•–ƒ–‡ƒ–›…œ›Ǥ…œ‹‘™‹‡•›…‹Ž‹–›‹–‡ƒ–ƒ‹•™‘Œ¦…‹‡ƒ™‘ä©ǡƒŒƒ„¸†¸†Ï—‰‘’ƒ‹¸–ƒÏ–‡‘‡–›ǡ‹‡†›™‹†œ‹ƒÏ‡‹…Š”ƒ†‘ä©’‘œƒ‹ƒ‹œ”‘œ—‹‡‹ƒ”×Л…Šǡ
‘™›…Š‘•–”—…Œ‹ƒ–‡ƒ–›…œ›…ŠǤ
ƒ†‹‡–×”›‹–‡ƒ–ƒ‹’”ƒ…—Œ¸œ—…œ‹ƒ‹‘†™‹‡Ž—Žƒ–ǤƒĂ†‡Œ‘Ž‡Œ‡Œ‰”—’‹‡
—…œ‹×™ǡ‹‡œƒŽ‡Ă‹‡‘†‡–›‹‡–‡ǡŒƒ‹‡‹’”œ›œƒ™ƒ‘ǡœƒ‹–‡”‡•‘™ƒ‹‡Œ‡•–’‘†•–ƒ™¦†‘„”‡Œƒ—‹Ǥ…œ›™‹ä…‹‡ǡƒĂ†›–‡ƒ–‘Ѓœ”‘„‹©†‘™‘Ž‹‡–”—†›Ǥ–ƒ”ƒ•‹¸
’”œ‡†•–ƒ™‹ƒ© ‘Ž‡Œ‡ –‡ƒ–› ™ ’”œ›•–¸’› •’‘•×„ǡ ƒŽ‡ …‹¦‰Ž‡ †‘•–”œ‡‰ƒ ˆ”ƒ‰‡–›ǡ
–×”‡’Žƒ—Œ¸œƒ”‘œ”‘„‹©Ž‡’‹‡Œǡœ”¸…œ‹‡ŒǡDŽ›‹…Šƒ—ƒ„›Ïƒ…‹‡ƒ™•œƒǡσ–™‹‡Œ•œƒǡ
•—–‡…œ‹‡Œ•œƒǤ
ƒ•‹¦ĂƒŒ‡•–’‘†•—‘™ƒ‹‡–ƒ‹…Š™Ïƒä‹‡™›•‹Ï×™Ǥ
‡ƒ–›•¦—’‘”œ¦†‘™ƒ‡™‘Ž‡Œ‘ä…‹’‘†‘„‡Œ†‘‘Ž‡Œ‘ä…‹†œ‹ƒÏי’‘†•–ƒ™›
’”‘‰”ƒ‘™‡ŒǤƒĂ†›”‘œ†œ‹ƒÏŒ‡†ƒ”×Ћ•‹¸‹’‘†™œ‰Ž¸†‡•–›Ž—ǡ‹’‘†™œ‰Ž¸†‡
•–‘’‹‘™ƒ‹ƒ–”—†‘ä…‹Ǥ…œ¸ä…‹œƒŽƒœÏ‘•‹¸͹”‘œ†œ‹ƒÏיǡƒ™…œ¸ä…‹Ȃ’‘œ‘•–ƒÏ‡
͵”‘œ†œ‹ƒÏ›Ǥ
”—†‘‹‡œƒ©ƒŽ‰‘”›–——Ž‹†‡•ƒ‹’ƒ”—Œ‡‰‘œƒ•–‘•‘™ƒÑǡ™‰‡‘‡–”‹‹Ȃ–™‹‡”†œ‡‹ƒ‡‡Žƒ‘•ƒ…œ›–™‹‡”†œ‡‹ƒ‡˜›Ǥ‹‡‘Ѓ‹‡œƒ©‹†—…Œ‹ƒ–‡ƒ–›…œ‡ŒǤ
‡‘‡–”‹ƒ–”׌™›‹ƒ”‘™ƒ‹‡’‘™‹ƒ‘‰”ƒ‹…œƒ©•‹¸†‘‰”ƒ‹ƒ•–‘•Ï—’×™‹‘•–”‘•Ï—’×™‘”ƒœ—Ž‹™ƒŽ…×™Ǥ‹‡‘Ѓ‹‡œƒ©’‘†•–ƒ™”ƒ…Š——”×Ћ…œ‘™‡‰‘‹…ƒÏ‘™‡‰‘ǡ™•œ…œ‡‰×Ž‘ä…‹”ƒ…Š——…ƒÏ‘™‡‰‘Ǥ‘‹‡Œ‡•–™’‘”œ¦†—ǡǑŽ•ƒŒ‡•–†‘ä©
™›Œ¦–‘™›”ƒŒ‡™—”‘’‹‡ǡ™–×”›—…œ‹‘™‹‡ƒŒ¦’”‘‰”ƒ‘™‘‹‡œƒ©…ƒÏ‡Ǥ
‘‹ƒ—…œƒ‹—Œ‡•–—”›–›’‡™‹‡’”‘‰”ƒǤŠ…‹ƒÏ„›ǡDŽ›ƒ—ƒƒ–‡ƒ–›‹
’‘Ž‡‰ƒÏƒ™™‹¸•œ›•–‘’‹—ƒƒ—…œƒ‹—™Ïƒä‹‡ƒ–‡ƒ–›‹ǡƒ ‹‡Ă‡„›’‘Ž‡‰ƒÏƒ
–›Ž‘ƒ’”œ›‰‘–‘™ƒ‹—†‘‡‰œƒ‹—Ǥ
†› „ƒ”†œ‹‡Œ œƒ•œ ƒ–‡ƒ–›¸ǡ ‰†› ”‘œ—‹‡•œ ™‹¸…‡Œ ‹Ă ™›ƒ‰ƒŒ¦ ƒ”—•œ‡
‡ ‰œƒ‹ƒ…›Œ‡ǡ Ž‡’‹‡Œ †‘•–‘•—Œ‡•œ •‹¸ †‘ ™›ƒ‰ƒÑ ‡‰œƒ‹ƒ…›Œ›…ŠǤ ¸†œ‹‡•œ †—Ă‘
•—–‡…œ‹‡Œ•œ›Ǥ
†›Œ‡•–‡ä™Žƒ•‹‡ƒ–—”ƒŽ‡Œǡ…œ›Ă‹‡’ƒ–”œ›•œǷœ‰×”›dzƒƒ–‡ƒ–›¸œ‡•œ‘Ï›’‘†•–ƒ™‘™‡Œǫƒ‹‡–‘„›Ï‘󖙇ǤǤǤ
›…œ¸ƒǡDŽ›ä…‹‡ƒƒĂ†›‡‰œƒ‹œƒ–‡ƒ–›‹‘‰Ž‹•’‘Œ”œ‡©œ‰×”›Œ‡•œ…œ‡
’”œ‡†‹Ǥ›ƒ‰ƒŒ…‹‡‘†•‹‡„‹‡†—Ă‘ǡƒ™‡–‰†›„›‹‹–‡‰‘‘†ƒ•‹‡™›ƒ‰ƒŽ‹Ǥ
Autor
‘†œ‹¸‘™ƒ‹ƒ
Š…‹ƒÏ„› „ƒ”†œ‘ •‡”†‡…œ‹‡ ’‘†œ‹¸‘™ƒ© ”‡†ƒ–‘”‘™‹ ƒ‘™‹ ƒ”ƒ‘™•‹‡—
œƒ™•’ƒ”…‹‡‹‘„‹Ž‹œƒ…Œ¸Ǥ
Š…‹ƒÏ„› –‡Ă ’‘†œ‹¸‘™ƒ© ‘‹ —…œ‹‘ǡ –×”œ› •™‘‹‹ œƒ‹–‡”‡•‘™ƒ‹ƒ‹
™†—Ă›•–‘’‹—‹‡”‘™ƒŽ‹‹‡™•–”‘¸–‡ƒ–×™–‡Œ•‹¦Ă‹Ǥ
8. STEREOMETRIA
Bryły platońskie (wielościany foremne)
”›Ïƒ’Žƒ–‘Ñ•ƒ–‘™‹‡Ž‘ä…‹ƒ™›’—Ï›ǡ–×”‡‰‘™•œ›•–‹‡ä…‹ƒ›•¦’”œ›•–ƒŒ¦…›‹ †‘ •‹‡„‹‡ ™‹‡Ž‘¦–ƒ‹ ˆ‘”‡›‹ǡ ƒ ™ ƒĂ†› ™‹‡”œ…Š‘ύ— •’‘–›ƒ •‹¸
–›Ž‡•ƒ‘–ƒ‹…Šä…‹ƒǤ
’”œ›•–ƒŒ¦…›…Š –”׌¦–×™ ”×™‘„‘…œ›…Š ‘Ѓ œ„—†‘™ƒ© …œ™‘”‘ä…‹ƒ ˆ‘”‡›Ȃ™ƒĂ†›œͶ™‹‡”œ…Š‘ύי•’‘–›ƒŒ¦•‹¸–”œ›–”׌¦–›
‘䏋‘ä…‹ƒˆ‘”‡›Ȃ™ƒĂ†›œ͸™‹‡”œ…Š‘ύי•’‘–›ƒŒ¦•‹¸…œ–‡”›–”׌¦–›
‹†™—†œ‹‡•–‘ä…‹ƒˆ‘”‡›Ȃ™ƒĂ†›œͳʹ™‹‡”œ…Š‘ύי•’‘–›ƒ•‹¸ͷ–”׌¦–×™Ǥ
6
Matematyka dla dociekliwych licealistów. Część II
’”œ›•–ƒŒ¦…›…Š™ƒ†”ƒ–×™‘Ѓœ„—†‘™ƒ©–›Ž‘•œ‡ä…‹ƒœ‘䏋‘ƒ™‹‡”œ…Š‘ύƒ‹Ȃ™ƒĂ†›•’‘–›ƒŒ¦•‹¸’‘Ͷ™ƒ†”ƒ–›Ǥ
’”œ›•–ƒŒ¦…›…Š’‹¸…‹‘¦–×™ˆ‘”‡›…Š‘Ѓœ„—†‘™ƒ©–›Ž‘†™—ƒ•–‘ä…‹ƒ
ˆ‘”‡›ǡ™–×”‡‰‘ƒĂ†›œʹͲ™‹‡”œ…Š‘ύי•’‘–›ƒŒ¦•‹¸͵’‹¸…‹‘¦–›Ǥ
›…Š„”›Ï’Žƒ–‘Ñ•‹…Š‹‡ƒǤ
Uogólnienie twierdzenia Pitagorasa
Žƒ•›…œ‡–™‹‡”†œ‡‹‡‹–ƒ‰‘”ƒ•ƒ‘†‘•‹•‹¸†‘–”׌¦–×™’”‘•–‘¦–›…ŠǤ‡†‘œŒ‡‰‘—‘‰×Ž‹‡Ñ†‘–›…œ›…œ™‘”‘ä…‹ƒ×™ǡ™–×”›…Š–”œ›ä…‹ƒ›•¦†‘•‹‡„‹‡
’ƒ”ƒ‹’”‘•–‘’ƒ†Ï‡Ǥ
Twierdzenie 8.1 ȋ–™‹‡”†œ‡‹‡†‡
—ƒȌ
‡Ă‡Ž‹†ƒ›Œ‡•–…œ™‘”‘ä…‹ƒǡŒƒƒ”›•——ǡ–‘
D
C
A
B
E
(PBCD)2 (PABC)2 (PABD)2 (PACD)2
ȋ‡ ™œ‘”œ‡ Œ‡•– ‘™ƒ ‘ ’‘Žƒ…Š ‘†’‘™‹‡†‹…Š –”׌¦–×™ǡ ’Ǥ PBCD oznacza
’‘Ž‡–”׌¦–ƒBCD.Ȍ
7
8. Stereometria
Dowód
•–‹‡Œ‡ –ƒ‹ ’—– E ƒ ‘†…‹— BC, Ç ’σ•œ…œ›œƒ ’”‘•–‘’ƒ†Ïƒ †‘ BC
™’—…‹‡Eœƒ™‹‡”ƒ‘†…‹‡AE.–‡†›)AED i )AEB•¦¦–ƒ‹’”‘•–›‹Ǥ
ƒ•–¸’‹‡
2
2
BC ⋅ ED
( PBCD )
=
= ( PABC
( AB
) +
2
2
4
2
2
=
+ ( AC
4
2
BC
)
2
2
( AE
) ⋅ AD
2
+ AD
4
2
) = BC
2
2
⋅ AE
2
= ( PABC ) +
2
+
4
AB ⋅ AD
2
2
2
4
BC ⋅ AD
=
4
2
+
2
AC ⋅ AD
4
2
=
2
= ( PABC ) + ( PABD ) + ( PACD ) Ŷ
™‹‡”†œ‡‹‡ͺǤͳ‘Ѓ”‘œ—‹‡©‘‰×Ž‹‡ŒǤ”׌¦–ABCŒ‡•–”œ—–‡’”‘•–‘’ƒ†Ï›–”׌¦–ƒABDƒ’σ•œ…œ›œ¸’‘œ‹‘¦ǡ–”׌¦–ABDŒ‡•–”œ—–‡’”‘•–‘’ƒ†Ï›–”׌¦–ƒABDƒŒ‡†¦’σ•œ…œ›œ¸’‹‘‘™¦ǡƒ–”׌¦–ACDŒ‡•–”œ—–‡ƒ
†”—‰¦’σ•œ…œ›œ¸’‹‘‘™¦Ǥσ•œ…œ›œ›’‹‘‘™‡•¦†‘•‹‡„‹‡™œƒŒ‡‹‡’”‘•–‘’ƒ†Ï‡Ǥ†”‘„‹ƒ™›‘„”ƒĀ‹™›•–ƒ”…œ›ǡDŽ›†‘™‘Ž›–”׌¦–™’”œ‡•–”œ‡‹
”œ—–‘™ƒ©ƒ–”œ›’σ•œ…œ›œ›™œƒŒ‡‹‡†‘•‹‡„‹‡’”‘•–‘’ƒ†Ï‡‹‘„Ž‹…œƒ©’‘Ž‡
–‡‰‘–”׌¦–ƒǡ•——Œ¦…™ƒ†”ƒ–›’׎Œ‡‰‘”œ—–×™ǡƒƒ•–¸’‹‡’‹‡”™‹ƒ•–—Œ¦…Ǥ
”œ›†ƒÏ„›•‹¸Œ‡•œ…œ‡Œ‡†‡™›•‹Ï‡™›‘„”ƒĀ‹Ǥ”œ‡…‹‡Ă™–‡•’‘•×„‘Ѓ
”œ—–‘™ƒ©†‘™‘Ž¦ϐ‹‰—”¸’󕍦œÏ‘Ă‘¦œ–”׌¦–×™‹ǡ‘”œ›•–ƒŒ¦…œ–™‹‡”†œ‡‹ƒ†‡
—ƒǡ‘„Ž‹…œ›©Œ‡Œ’‘Ž‡Ǥ‘Ѓœ™›‘„”ƒĀ‹œ”‘„‹©Œ‡•œ…œ‡™‹¸•œ›—Ă›–‡Ǥ
ƒ’”œ›Ïƒ†…‘œ‘χǫ‘’”ƒ™†ƒ–‘‹‡Œ‡•–•—ƒ•‘Ñ…œ‘‡ŒŽ‹…œ„›–”׌¦–×™ǡƒŽ‡‹‡•‘Ñ…œ‘‡ŒǤ‘Ƿ‘™‡–™‹‡”†œ‡‹‡‹–ƒ‰‘”ƒ•ƒdz–‡ĂŒ‡•––—•—–‡…œ‡Ǥ
”œ›ÏƒdͺǤͳ
”‘•–‘’ƒ†Ï‘ä…‹ƒ‘”ƒ™¸†œ‹ƒ…Š͵ǡͶǡͷœ‘•–ƒÏ’”œ‡…‹¸–›’σ•œ…œ›œ¦’”œ‡…Š‘†œ¦…¦’”œ‡œ–”œ›Œ‡‰‘™‹‡”œ…Š‘ύ‹Œƒƒ”›•——Ǥ
C
B
3
A
4
5
„Ž‹…œ’‘Ž‡–”׌¦–ƒABC.
oœw‹¦œƒ‹‡
œ—– –”׌¦–ƒ ABC ƒ Ƿ’‘†Ï‘‰¸dz ƒ ’‘Ž‡ ͳͲ ȋ’‘Ï‘™ƒ ’”‘•–‘¦–ƒ Ͷ u ͷȌǡ
”œ—– ƒ Ƿ’Ž‡…›dz ͹ǡͷǡ ƒ ƒ 䅋ƒ¸ „‘…œ¦ ͸Ǥ ™ƒ†”ƒ– ’‘Žƒ –”׌¦–ƒ ABC to
ͳͲ2 7,52 ͸2 ͳͻʹǡ͹ͷǤ™‹¸…’‘Ž‡Œ‡•–”×™‡ 192,75 .
8
Matematyka dla dociekliwych licealistów. Część II
”œ›ÏƒdͺǤʹ
„Ž‹…œ ’‘Ž‡ …ƒÏ‘™‹–‡Œ ’‘™‹‡”œ…Š‹ ‘•–”‘•Ï—’ƒ ’”ƒ™‹†Ï‘™‡‰‘ ™ƒ†”ƒ–‘™‡‰‘
‘„‘—’‘†•–ƒ™›a‹™›•‘‘ä…‹H.
E
H
A
a
B
oœw‹¦œƒ‹‡
’”ׄ—Œ›œƒ•–‘•‘™ƒ©–™‹‡”†œ‡‹‡†‡
—ƒǤ„Ž‹…œ›’‘Ž‡ä…‹ƒ›ABE.‡Œ”œ—–
1
ƒ’σ•œ…œ›œ¸’‘†•–ƒ™›ƒ’‘Ž‡ a2 ,œƒä’‘Ž‡”œ—–—ƒ’σ•œ…œ›œ¸–›Ž¦Œ‡•–
4
1
”×™‡ aH . œ—– ƒ ’σ•œ…œ›œ¸ „‘…œ¦ ƒ ’‘Ž‡ œ‡”‘Ǥ ‘„‡… –‡‰‘ ’‘Ž‡ ’‘2
™‹‡”œ…Š‹ä…‹ƒ›ABEŒ‡•–”×™‡
2
2
a 2
⎛1 2⎞ ⎛1 ⎞
2
⎜ 4 a ⎟ + ⎜ 2 aH ⎟ = 4 a + 4H
⎠
⎠ ⎝
⎝
Ž‡•¦Ͷ䅋ƒ›„‘…œ‡‘”ƒœ’‘†•–ƒ™ƒǡ™‹¸…’‘Ž‡…ƒÏ‘™‹–‡–‘
a2 a a2 4H 2
’”ƒ™†Ā‘„Ž‹…œ‡‹ƒ•–ƒ†ƒ”†‘™¦‡–‘†¦Ǥ
8.1. ›•‘‹’”‘•–‘’ƒ†Ï‘ä…‹ƒ‘’‘†•–ƒ™‹‡ABCDƒŒ¦…‡Œ™›‹ƒ”›Ͷ u ͵œ‘•–ƒÏ
’”œ‡…‹¸–› ’σ•œ…œ›œ¦ ƒ ™›•‘‘ä…‹ ʹ ƒ† ™‹‡”œ…Š‘ύ‹‡A ‹ ƒ ™›•‘‘ä…‹ ͵
ƒ†™‹‡”œ…Š‘ύ‹‡B‹ͷƒ†™‹‡”œ…Š‘ύ‹‡C.ƒ–”œ”›•—‡Ǥ
Cc
Dc
5
Bc
3
Ac
2
A
„Ž‹…œ’‘Ž‡’”œ‡”‘Œ—Ǥ
C
3
D
4
B
9
8. Stereometria
8.2. „Ž‹…œ’‘Ž‡’‘™‹‡”œ…Š‹…ƒÏ‘™‹–‡Œ‘•–”‘•Ï—’ƒ’”ƒ™‹†Ï‘™‡‰‘–”׌¦–‡‰‘
œ”ƒ™¸†œ‹¦’‘†•–ƒ™›”×™¦a‹™›•‘‘ä…‹¦H.‘”×™ƒŒ‡–‘†›Ǥ
Pole powierzchni walca
”œ›ÏƒdͺǤ͵
‘™‹‡”œ…Š‹ƒ „‘…œƒ ‹‡•‘Ñ…œ‘‡‰‘ ™ƒŽ…ƒ ‘ ’”‘‹‡‹— ͳ œ‘•–ƒÏƒ ’”œ‡…‹¸–ƒ
’σ•œ…œ›œ¦’‘†¦–‡Ͷͷq†‘‘•‹™ƒŽ…ƒǤƒ–”œ”›•—‡Ǥ
O D
A
ƒȌ
C
C
C
B
A
A B
„Ȍ
D
sin D
B
S
2S
…Ȍ
σ•œ…œ›œƒ–ƒ’”œ‡…‹ƒ’‘™‹‡”œ…Š‹¸™ƒŽ…ƒǡ–™‘”œ¦…‡Ž‹’•¸ǡƒ–‘‹ƒ•–œ‘•‹¦
™ƒŽ…ƒ ’”œ‡…‹ƒ •‹¸ ™ ’—…‹‡ O. σ•œ…œ›œƒ ’”‘•–‘’ƒ†Ïƒ †‘ ‘•‹ ™ƒŽ…ƒ ‹ ’‘™‹‡”œ…Š‹ƒ„‘…œƒ™ƒŽ…ƒ’”œ‡…‹ƒŒ¦•‹¸ǡ–™‘”œ¦…‘”¦‰Ǥ”¦‰‹‡Ž‹’•ƒ’”œ‡…‹ƒŒ¦•‹¸™†™×…Š’—–ƒ…ŠǤ‡†›œ‹…ŠŒ‡•–’—–Aƒ”›•——Ǥ—–B jest na
™›‹‡‹‘›‘”¸‰—‹¦–AOBƒ‹ƒ”¸D.‹‘‘™‘ƒ†’—–‡Bƒ‡Ž‹’•‹‡
Œ‡•–’—–C.
䔑†—Œ‡•–”œ—–™ƒŽ…ƒƒ’σ•œ…œ›œ¸’”œ‡…Š‘†œ¦…¦’”œ‡œ‘ä•›‡–”‹‹™ƒŽ…ƒ’”‘•–‘’ƒ†Ï¦†‘OA.ƒ–›”œ—…‹‡’—–›A i OœŽ‡™ƒŒ¦•‹¸™Œ‡†‡’—–ǡ
’—–BŒ‡•–™‘†Ž‡‰Ï‘ä…‹•‹D‘†”œ—–—A.ȋ”œ›Œ”œ›Œ•‹¸’‘œ‹‘‡—‘”¸‰‘™‹
Œ‡†‘•–‘™‡—ƒŽ‡™›”›•——Ǥ™‘”œ›‘‘Ï‘–”›‰‘‘‡–”›…œ‡œ‘•‹¦
OX ™›œƒ…œ‘¦ ’”œ‡œ OAǤȌ σ•œ…œ›œƒ •–ƒŒ‡ •‹¸ ’”‘•–¦ ’”œ‡…Š‘†œ¦…¦ ’”œ‡œ
’—–O’‘†¦–‡Ͷͷq†‘‘•‹™ƒŽ…ƒǤ—–CŒ‡•–ƒ†’—–‡B™–ƒ‹‡Œ•ƒ‡Œ
‘†Ž‡‰Ï‘ä…‹Œƒƒ–›”›•——’—–CŒ‡•–ƒ†’—–‡B–ƒ•ƒ‘†ƒŽ‡‘Œƒ‘†
’—–—A,…œ›Ž‹™‘†Ž‡‰Ï‘ä…‹•‹D.
”œ‡…‹”›•—‡ǡƒŒ„ƒ”†œ‹‡Œƒ’”ƒ™‘ǡŒ‡•–”‘œ™‹‹¸…‹‡„‘…œ‡Œ’‘™‹‡”œ…Š‹
™ƒŽ…ƒ ”‘œ…‹¸–‡Œ ™œ†Ï—Ă ’‹‘‘™‡Œ Ž‹‹‹ ’”œ‡…Š‘†œ¦…‡Œ ’”œ‡œ ’—– A. ‘œ‹‘›
‘”¦‰”‘œ™‹Œƒ•‹¸™œ†Ï—Ă’‘œ‹‘‡Œ‘•‹‹‘Ñ…œ›•‹¸™ʹS.—–AœƒŒ†—Œ‡•‹¸
™’‘…œ¦–—’‘™•–ƒÏ‡‰‘—Ïƒ†—™•’×ϔœ¸†›…Šǡ’—–B na osi OX w Dȋ†Ï—‰‘ä©
ϗ—‘†A†‘BȌǡ’—–Cƒ™•’×ϔœ¸†‡(D, sin D)ǤŽ‹’•ƒ•–ƒŒ‡•‹¸•‹—•‘‹†¦
y sin D.
10
Matematyka dla dociekliwych licealistów. Część II
8.3. ƒ‹•œ–ƒÏ–ƒ’”œ‡…‹¸…‹‡’‘™‹‡”œ…Š‹„‘…œ‡Œ™ƒŽ…ƒ‘’”‘‹‡‹—Rœ’σ•œ-
…œ›œ¦’”œ‡…‹ƒŒ¦…¦‰‘’‘†¦–‡M†‘‘•‹•›‡–”‹‹™ƒŽ…ƒǫƒ‹•œ–ƒÏ–’‘™•–ƒŒ‡
’‘”‘œ…‹¸…‹—’‘™‹‡”œ…Š‹„‘…œ‡Œ™œ†Ï—Ă–™‘”œ¦…‡Œ™ƒŽ…ƒ‹”‘œ’σ•œ…œ‡‹—–‡Œ
’‘™‹‡”œ…Š‹ǫ
Objętość brył obrotowych
”…Š‹‡†‡•ǡœƒŒ¦…’”‘‹‡Ñ—Ž‹ǡ’‘–”ƒϐ‹Ï‘„Ž‹…œ›©‹‡–›Ž‘Œ‡Œ‘„Œ¸–‘ä©ǡƒŽ‡–ƒĂ‡‘„Œ¸–‘ä©Œ‡Œ…œ¸ä…‹‹¸†œ›†™‹‡ƒ’σ•œ…œ›œƒ‹”×™‘Ž‡‰Ï›‹Ǥƒ‹‡Œ
™‹¸…‡Œ’”‘™ƒ†œ‹Ï„›•™‘Œ‡”‘œ—‘™ƒ‹‡ǡ‰†›„›…Š…‹ƒÏ„›©œ”‘œ—‹ƒ›†œ‹•‹ƒŒǤ
Twierdzenia 8.2 ȋ”…Š‹‡†‡•ƒ ‘ ‘„Œ¸–‘ä…‹ —Ž‹ ‹ ‘ ‘„Œ¸–‘ä…‹ …œ¸ä…‹ —Ž‹ ’‘‹¸†œ›’σ•œ…œ›œƒ‹”×™‘Ž‡‰Ï›‹Ȍ
•–ƒ™›‘„‘•‹‡„‹‡ƒ’σ•œ…œ›Ā‹‡’‘œ‹‘‡Œ—Ž¸‘’”‘‹‡‹—R‹™ƒŽ‡…
‘ ’”‘‹‡‹— ’‘†•–ƒ™› R ‹ ™›•‘‘ä…‹ ʹR. –‡‰‘ ™ƒŽ…ƒ —•—я› †™ƒ •–‘Í‹
‘’”‘‹‡‹—’‘†•–ƒ™›R‹™›•‘‘ä…‹R.
›–—ƒ…Œ¸’‘ƒœ—Œ‡”›•—‡’‘‹Ă‡ŒǤ
ƒ†‘Ž‡Œ’σ•œ…œ›Ā‹‡•–‘‹—Žƒǡ™ƒŽ‡…œ™›”œ—…‘›‹•–‘̓‹‹™›”œ—…‘‡•–‘Í‹Ǥ™‹‡’σ•œ…œ›œ›”×™‘Ž‡‰Ï‡†‘’σ•œ…œ›œ›’‘†•–ƒ™›’”œ‡…‹ƒŒ¦
—Ž¸ǡ™ƒŽ‡…œ™›”œ—…‘›‹•–‘̓‹‹™›”œ—…‘‡•–‘Í‹Ǥƒ†‘Ž›”›•——
•¦”œ—–›–›…Š„”›Ïƒ’σ•œ…œ›œ¸’‹‘‘™¦Ǥ
”…Š‹‡†‡•–™‹‡”†œ‹ǡǑ„Œ¸–‘ä©…œ¸ä…‹—Ž‹’‘‹¸†œ›–›‹†™‹‡ƒ’σ•œ…œ›œƒ‹ Œ‡•– –ƒƒ •ƒƒ Œƒ ‘„Œ¸–‘ä© ’‘‹¸†œ› –›‹ ’σ•œ…œ›œƒ‹ …œ¸ä…‹
™ƒŽ…ƒœ™›”œ—…‘›‹•–‘̓‹Ǥ
11
8. Stereometria
Dowód
”œ‡”›•—Œ› ‹Ž—•–”ƒ…Œ¸ †‘ –™‹‡”†œ‡‹ƒ ”…Š‹‡†‡•ƒ œ –”‘…Š¸ ‹›‹ ’σ•œ…œ›œƒ‹Ǥ
H
‡•– ™‹¸… ’σ•œ…œ›œƒ ’‘†•–ƒ™›ǡ ƒ –×”‡Œ •–‘‹ —Žƒ ‘ ’”‘‹‡‹— Rǡ ™ƒŽ‡…
‘’”‘‹‡‹—R‹™›•‘‘ä…‹ʹR‹™›”œ—…‘‡•–‘Í‹Ǥ”—‰ƒ’σ•œ…œ›œƒ”×™‘Ž‡‰Ïƒ†‘’σ•œ…œ›œ›’‘†•–ƒ™›’”œ‡…Š‘†œ‹’”œ‡œ‘Ï‘™‹‡Ž‹‡—Ž‹‹™•’׎›
™‹‡”œ…Š‘χ™›”œ—…‘›…Š•–‘Ă×™Ǥ‡Œ’”œ‡…‹¸…‹‡œ—Ž¦Œ‡•–‘Ï‘‘’”‘‹‡‹—Rǡœ™ƒŽ…‡œ™›”œ—…‘›‹•–‘̓‹Œ‡•–‘Ï‘‘’”‘‹‡‹—R„‡œä”‘†ƒǡ
’”œ‡…‹¸…‹‡œ™›”œ—…‘›‹•–‘̓‹Œ‡•–Œ‡†‡’—–Ȃ‹…Š™•’׎›™‹‡”œ…Š‘χǤ”œ‡…‹¸…‹‡–”œ‡…‹‡Œ’σ•œ…œ›œ›”×™‘Ž‡‰Ï‡Œ†‘’‘†•–ƒ™›‹„¸†¦…‡Œ
™‘†Ž‡‰Ï‘ä…‹H‘†’‘’”œ‡†‹‡Œ•¦‘Ž‡Œ‘ǣ‘Ï‘‘’”‘‹‡‹—r‹‡Œ•œ›‘†
R, ’‹‡”ä…‹‡Ñ ‘ ’”‘‹‡‹— œ‡™¸–”œ› R ‹ ™‡™¸–”œ› r, ƒ ’”œ‡…‹¸…‹‡
–”œ‡…‹‡Œ„”›Ï›Œ‡•–‘Ï‘‘’”‘‹‡‹—r.†‘ä©‘…œ›™‹•–›…Š’‘™‘†×™r H.
‘‘„Ž‹…œ‡‹ƒ‘„Œ¸–‘ä…‹…œ¸ä…‹—Ž‹™›‰‘†‹‡Œ„¸†œ‹‡ƒ”›•‘™ƒ©’‘†™ƒ”œ—–›
—Ž‹‹™ƒŽ…ƒ„‡œ•–‘Ă×™‘”ƒœ•–‘Ă×™œ„‘—‹œ‰×”›Ǥ
R2 – H 2
H
H
R
H
H
R
R2 – H 2
H
H
‡”ƒœ–”œ‡„ƒ’‘ƒœƒ©ǡdž™ƒ’‹‡”™•œ‡’”œ‡”‘Œ‡ƒŒ¦”×™‡’‘ŽƒǤ
”‘‹‡Ñ‘σ’‘™•–ƒÏ‡‰‘œ’”œ‡…‹¸…‹‡’σ•œ…œ›œ›œ—Ž¦Œ‡•–œ–™‹‡”†œ‡‹ƒ
‹–ƒ‰‘”ƒ•ƒ”×™› R2 H 2 ,™‹¸…’‘Ž‡–‡‰‘‘σ–‘S(R2 – H2)Ǥ‘Ž‡’‹‡”ä…‹‡‹ƒ
12
Matematyka dla dociekliwych licealistów. Część II
–‘’‘Ž‡‘󙋇Ž‹‡‰‘‘†Œ¦©’‘Ž‡’”œ‡…‹¸…‹ƒœ™›Œ¸–›•–‘Í‹‡Ǥ–‘Ǎƒ
™‘†Ž‡‰Ï‘ä…‹H‘†™‹‡”œ…Š‘ύƒ’”‘‹‡ÑHȋ–‘Œ‡•–•–‘Ǎ‘’”‘‹‡‹—R i wyso‘ä…‹RȌǤ‘„‡…–‡‰‘’‘Ž‡’‹‡”ä…‹‡‹ƒƒ™›•‘‘ä…‹H to SR2 – SH2 S(R2 – H2).
„‹‡„”›Ï›ƒŒ¦™‹¸…–‘•ƒ‘’‘Ž‡’”œ‡”‘Œ—œ†‘™‘Ž¦’σ•œ…œ›œ¦”×™‘Ž‡‰Ï¦†‘’‘†•–ƒ™›ǤƒŽ‡Œ”‘œ—‘™ƒ‹‡”…Š‹‡†‡•ƒ‘†™‘Ï—Œ‡•‹¸†‘‹–—‹…Œ‹
ϐ‹œ›…œ›…ŠǤƒ›†™ƒƒ…œ›‹ƒȂŒ‡†‘™•œ–ƒÏ…‹‡—Ž‹‹†”—‰‹‡™•œ–ƒÏ…‹‡
™ƒŽ…ƒ„‡œ•–‘Ă×™Ǥ
†›„›ä›ƒŽ‡™ƒŽ‹…‹‡…œ™–›•ƒ›–‡’‹‡ǡ…œ›Ž‹–›Ž‡
•ƒ‘…‹‡…œ›™–›•ƒ›…œƒ•‹‡†‘‘„—ƒ…œ›Ñǡ–‘ƒ…œ›‹ƒ„›Ï›„›ƒ’‡Ï‹‘‡…‹‡…œ¦†‘–‡Œ•ƒ‡Œ™›•‘‘ä…‹Ǥ‘‹–‘™Ïƒä…‹™‹‡‘Ñ…œ›Œ‡‰‘†‘™×†Ǥ
‘”‘ƒ…œ›‹ƒƒŒ¦ƒ”×™›…Š™›•‘‘ä…‹ƒ…Š”×™‡’”œ‡”‘Œ‡ǡ–‘ƒŒ¦–‡Ă
”×™‡‘„Œ¸–‘ä…‹ǤŶ
œ‹ä™‘Ž‡Ž‹„›ä›–‘™›’‘™‹ƒ†ƒ©™‹›•’‘•×„ǣ
Twierdzenie 8.3 ȋœƒ•ƒ†ƒƒ˜ƒŽ‹‡”‹‡‰‘Ȍ
‡äŽ‹†™‹‡„”›Ï›–™‘”œ¦’”œ‡”‘Œ‡‘”×™›…Š’‘Žƒ…ŠœƒĂ†¦’σ•œ…œ›œ¦”×™‘Ž‡‰Ï¦†‘’‡™‡Œ—•–ƒŽ‘‡Œ’σ•œ…œ›œ›ǡ–‘ƒŒ¦”×™‡‘„Œ¸–‘ä…‹Ǥ
‘ĂŽ‹™‡Œ‡•––‡Ă—‘‰×Ž‹‡‹‡–‡Œœƒ•ƒ†›Ǥ
Twierdzenie 8.4 ȋœƒ•ƒ†ƒƒ˜ƒŽ‹‡”‹‡‰‘Ȍ
‡äŽ‹†™‹‡„”›Ï›–™‘”œ¦’”œ‡”‘Œ‡œƒĂ†¦’σ•œ…œ›œ¦”×™‘Ž‡‰Ï¦†‘’‡™‡Œ
—•–ƒŽ‘‡Œ ’σ•œ…œ›œ› ‘ ’‘Žƒ…Š ™ •–ƒÏ‡Œ ’”‘’‘”…Œ‹ǡ –‘ ‹…Š ‘„Œ¸–‘ä…‹ •¦ ™ –‡Œ
•ƒ‡Œ’”‘’‘”…Œ‹Ǥ
”œ›ÏƒdͺǤͶȋ‘„”¦…œ‹ƒ’‹ƒȌ
„Œ¸–‘ä©‘„”¦…œ‹‘™›•‘‘ä…‹h™›…‹¸–‡Œœ—Ž‹‘’”‘‹‡‹—Rȋ’ƒ–”œ”›•—‡Ȍ
‹‡œƒŽ‡Ă›‘†R.
x
h
R
R2 –
h
2
R2 – x 2
2
Rozwiązania zadań
8. Stereometria
8.1. œ—– ’”‘•–‘’ƒ†Ï› AcBcC cDc ƒ ’σ•œ…œ›œ¸ ’‘œ‹‘¦ –‘ ’”‘•–‘¦– ABCD
‘’‘Ž—ͳʹǤœ—–’”‘•–‘’ƒ†Ï›ƒä…‹ƒ¸–›Ž¦™›œƒ…œ‘¦’”œ‡œDCCc–‘”×™‘Ž‡‰Ï‘„‘ǡ™–×”›†™ƒ”×™‘Ž‡‰Ï‡„‘‹ƒŒ¦†Ï—‰‘ä©ʹǡƒ‹…Š‘†Ž‡‰Ï‘ä©–‘Ͷǡ
ƒ™‹¸…’‘Ž‡Œ‡•–ͺǤ
Cc
Dc
Cc
4 Dc
4
5
5
Bc
3
Ac
2
C
3
D
A
2
C
3
D
A
B
4
Bc
3
Ac
4
B
œ—–’”‘•–‘’ƒ†Ï›ƒ’σ•œ…œ›œ¸AcAD–‘”×™‘Ž‡‰Ï‘„‘ǡ–×”‡‰‘†™ƒ”×™‘Ž‡‰Ï‡„‘‹ƒŒ¦†Ï—‰‘ä©ͳǡƒ‹…Š‘†Ž‡‰Ï‘ä©–‘͵ǡ™‹¸…Œ‡‰‘’‘Ž‡–‘͵Ǥ–™‹‡”†œ‡‹ƒ
†‡
—ƒ’‘Ž‡’”œ‡”‘Œ—Œ‡•–”×™‡ 122 + 82 + 32 = 144 + 64 + 9 = 217 .
8.2. ‹‡ä©› –‡ ‘•–”‘•Ï—’ ’”œ› –”œ‡…Š ’σ•œ…œ›œƒ…Š ’”‘•–‘’ƒ†Ï›…Š †‘
• ‹‡„‹‡Ǥƒ–”œ”›•—‡Ǥ
D
Dccc
Dcc
Płaszczyzna tylna
Płaszczyzna
boczna
H
C
A
Dc
B
a
Płaszczyzna pozioma

Podobne dokumenty