pytania i odpowiedzi-instalacje elektryczne

Komentarze

Transkrypt

pytania i odpowiedzi-instalacje elektryczne
PRACE ELEKTRYCZNE
PYTANIA I ODPOWIEDZI
1. W opisie technicznym do projektu elektrycznego jest mowa o wykonaniu
instalacji nagłośnienia, sterowania oraz sygnalizacji. Brak jest przedmiaru
robót na ww elementy. Czy wchodzi to w zakres zadania??
Odpowiedz: patrz dokumentacja wykonawcza+ przedmiar.
2. przedmiar elektryczny – w poz. 35 jest montaż opraw DN225 1x18W w
specyfikacja jest oprawa DN225 2 x 18W. Jaką przyjąć?
Odpowiedz: patrz dokumentacja wykonawcza+ przedmiar.
3. przedmiar elektryczny – w poz. 36 jest montaż opraw DN225 1 x 13W w
specyfikacji jest oprawa DN225 2x13W. Jaką przyjąć?
Odpowiedz: patrz dokumentacja wykonawcza+ przedmiar.
4. Brak pozycji pomiaru elektrycznego
Odpowiedz: patrz dokumentacja wykonawcza+ przedmiar.
5. Brak pozycji montaż inwerterów 1-no godzinnych.
Odpowiedz: patrz dokumentacja wykonawcza+ przedmiar.
6. W specyfikacji występuje oprawa świetlówkowa Panther 28W szt. 30 w
przedmiarach brak.
Odpowiedz: patrz dokumentacja wykonawcza+ przedmiar.
7. W specyfikacji występuje system oświetlenia scenicznego kompletny na 50
opraw – w przedmiarach brak
Odpowiedz: patrz dokumentacja wykonawcza+ przedmiar.
8. Brak schematów sterowania oświetleniem sceny i widowni.
Odpowiedz: patrz dokumentacja wykonawcza+ przedmiar.
9. W opisie projektu budowlanego występują instalacje nagłośnienia, sterowania i
sygnalizacji – proszę podać czy przetarg obejmuje wyżej wymienione
instalacje?
Odpowiedz: patrz dokumentacja wykonawcza+ przedmiar.
10. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia w pkt. 4 Opis przedmiotu
zamówienia mowa jest o remoncie instalacji elektrycznych poprzez wykonanie
instalacji siłowej i wyrównawczej, instalacji gniazd wtykowych 1-fazowych,
instalacji oświetleniowej, instalacji: nagłośnienia, sterowania oraz sygnalizacji.
Na stronie internetowej zamawiającego brak dokumentacji oraz przedmiaru
robót dotyczącej „instalacji: nagłośnienia, sterowania oraz sygnalizacji”.
Proszę o udostępnienie brakującej dokumentacji.
Odpowiedz: patrz dokumentacja wykonawcza+ przedmiar.
11. Proszę o przesłanie pełnej informacji i poprawnej dokumentacji z części
elektryczne ponieważ na rysunkach „Instalacje elektryczne – rzut piwnic rys
1/E, rzut parteru rys 2/E, rzut pietra3/E, rzut sufitu/kabina operatora rys. 4/E
brak legendy opraw i osprzętu elektrycznego co uniemożliwia sprawdzenia
ilości opraw oraz rzetelne przygotowanie wyceny – wycena możliwa tylko
zgodnie z przedmiarem robót. Rysunki instalacji elektrycznej nie są w skali co
uniemożliwia zweryfikowanie ilości kabli i przewodów.
Odpowiedz: patrz dokumentacja wykonawcza+ przedmiar.
12. W SIWZ mowa jest o demontażu starej instalacji elektrycznej. W przedmiarze
robót brak pozycji dotyczącej demontażu przewodów i osprzętu elektrycznego.
Proszę o dodanie pozycji w przedmiarze robot.
Odpowiedz: patrz dokumentacja wykonawcza+ przedmiar.
13. W przedmiarze instalacje elektryczne w poz. 43 „Układanie instalacji świetlnej
wężem świetlnym gr. 13 mm z diodami LED z elastycznych elementów –
przewód mocowany na klipsy (niebieski) 8 odcinków po 8 m mowa jest o
wężach świetlanych. Proszę określić moc, stopień ochrony IP, rodzaj zasilania
(12V czy 230V) i podać przykładowego producenta.
Odpowiedz: patrz dokumentacja wykonawcza+ przedmiar.
14. W przedmiarze instalacje elektryczne
w poz. 37 „Belki montażowe
oświetleniowe przelotowe 1x40 W – (1x36W) mowa jest o belkach
montażowych. W dokumentacji udostępnionej przez zamawiającego na stronie
internetowej brak szczegółowych informacji dotyczących stopnia ochrony IP
belki oraz przykładowego producenta takich belek montażowych
oświetleniowych. Proszę o szczegółowe informacje dotyczące tych belek w
celu sporządzenia rzetelnej wyceny.
Odpowiedz: patrz dokumentacja wykonawcza+ przedmiar.
15. W dokumentacji część elektryczna mowa jest o szafce SCK zasilanej
przewodem YDY 5x4mm2. Proszę o informacje po czyjej stronie należy
dostawa i montaż szafki SCK (brak schematu tej szafki).
Odpowiedz: patrz dokumentacja wykonawcza+ przedmiar.
16. W „Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – Remont Lubskiego
Domu Kultury w Lubsku” na stronie 101 w punkcie 14.9.1 Cena i szczegółowy
zakres robót wykonania robót obejmuje: „występuje” Montaż systemu
oświetlenia scenicznego kompletnego na 50 opraw – 1 kpl. Oraz montaż
oprawy oświetleniowej świetlówkowej Panther 28W szt. 30. W dokumentacji
projektowej brak jakichkolwiek informacji dotyczących tych zadań. Przedmiar
robót część elektryczna nie obejmuje tych prac związanych z montażem opraw
Panther 28W – 30 szt. oraz systemem oświetlenia scenicznego kompletnego na
50 opraw – 1 kpl. Proszę o dodanie tych pozycji do przedmiaru robót część
elektryczna. Proszę o informacje dotyczące systemu świetlenia scenicznego
kompletnego na 50 opraw. Jakie elementy ma posiadać ten system? Proszę o
podanie przykładowego systemu oświetlenia scenicznego.
Odpowiedz: patrz dokumentacja wykonawcza+ przedmiar.
17. Proszę o określenie czy przedmiar robot jest niepowtarzalny i nie można go
zmieniać.
Odpowiedz: patrz dokumentacja wykonawcza+ przedmiar.
18. Czy przewiduje się wykonanie instalacji elektrycznej dla sceny?
Odpowiedz: patrz dokumentacja wykonawcza+ przedmiar.
19. Czy w zakresie modernizacji jest dostawa i montaż systemu oświetlenia sceny.
Brak projektu na ten system.
Odpowiedz: patrz dokumentacja wykonawcza+ przedmiar.
20. Z uwagi na brak możliwości wprowadzania zmian w przedmiarze robót część
elektryczna proszę o dodanie pozycji pomiar obwodu 1-fazowego 84 szt.,
pozycji pomiar obwodów 3-fazowych 2 szt., oraz pozycje pomiar linii
kablowych NN – kabel 5żyłowy 12 szt.
Odpowiedz: patrz dokumentacja wykonawcza+ przedmiar.
21. Na rysunku 2/E „Instalacje elektryczne – rzut parteru” pokazana jest istniejąca
tablica do demontażu. W przedmiarze robót cześć elektryczna brak pozycji
demontażu takiej tablicy. Proszę o dodanie w przedmiarze robót pozycji
demontażu tablicy.
Odpowiedz: patrz dokumentacja wykonawcza+ przedmiar.
22. W przedmiarze robót instalacje elektryczne w poz. 37 „Belki montażowe
oświetleniowe przelotowe 1x40 W – (1x36W) mowa jest o belkach
montażowych. W dokumentacji udostępnionej przez Zamawiającego na stronie
internetowej brak szczegółowych informacji dotyczących stopnia ochrony IP
belki oraz przykładowego producenta
takich belek montażowych
oświetleniowych. Proszę o szczegółowe informacje dotyczące tych belek w
celu sporządzenia rzetelnej wyceny.
Odpowiedz: patrz dokumentacja wykonawcza+ przedmiar.
23. W przedmiarze robót instalacje elektryczne w poz. 37 „Belki montażowe
oświetleniowe przelotowe 1x40 W – (1x36W) mowa jest o belkach
montażowych. W dokumentacji udostępnionej przez Zamawiającego na stronie
internetowej brak szczegółowych informacji dotyczących stopnia ochrony IP
belki oraz przykładowego producenta
takich belek montażowych
oświetleniowych. Proszę o szczegółowe informacje dotyczące tych belek w
celu sporządzenia rzetelnej wyceny.
Odpowiedz: patrz dokumentacja wykonawcza+ przedmiar.
24. W przedmiarze robót instalacje elektryczne w poz. 40 „Oprawy oświetleniowe
informacyjna-żarowa, halogenowa, compact” szt. 4. W dokumentacji
udostępnionej przez zamawiającego na stronie internetowej brak
szczegółowych informacji dotyczących stopnia ochrony IP tych opraw
informacyjnych, moc opraw oraz przykładowego producenta takich opraw
oświetleniowych. Proszę o szczegółowe informacje dotyczące tych opraw w
celu sporządzenia rzetelnej wyceny.
Odpowiedz: patrz dokumentacja wykonawcza+ przedmiar.
25. W przedmiarze robót instalacje elektryczne w poz. 42 „Analogia oprawy
oświetleniowe przykręcane (zwykłe) – żarowa – kinkiet dekoracyjny typu np.
(Philips) ze świetlówką kompaktową” szt. 6. W dokumentacji udostępnionej
przez zamawiającego na stronie internetowej brak szczegółowych informacji
dotyczących stopnia ochrony IP tych opraw oraz mocy takich opraw
oświetleniowych. Proszę o szczegółowe informacje dotyczące tych opraw w
celu sporządzenia rzetelnej wyceny.
Odpowiedz: patrz dokumentacja wykonawcza+ przedmiar.
26. W przedmiarze robót instalacje elektryczne w poz. 15, 16, 17, 18, 19 mowa jest
o układaniu kabli różnych przekroi natomiast brakuje w przedmiarze pozycji
zaprawiania końców tych kabli. Proszę o dodanie takich pozycji do przedmiaru
robót.
Odpowiedz: patrz dokumentacja wykonawcza+ przedmiar.
27. Dot. Kotłowni. Zapis na rysunku: Instalacje kotłowni odtworzyć wg stanu
istniejącego. Projekt elektryczny przewiduje montaż opraw oświetleniowych i
2 szt. gniazd 1 fazowych. Brak projektu instalacji zasilającej sterowniki pieców
i zasilania pomp. Brak instalacji aktywnej ochrony Gazex. Brak instalacji
wyrównawczej. Brak zasilania kotłowni, tablicy kotłownie, wyłącznik główny
kotłowni p.poż. Brak oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego kotłowni.
Odpowiedz: patrz dokumentacja wykonawcza+ przedmiar.