zal 1 przedmiot

Komentarze

Transkrypt

zal 1 przedmiot
Nr sprawy 237/PNE/DOT/2010
Załącznik nr 1 do SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH WIDEOGASTROSKOP DIAGNOSTYCZNOZBIEGOWY
WIDEOGASTROSKOP DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWY : Producent:
L.p.
Parametry
Typ aparatu:
Warunek graniczny
1
Kanał roboczy
2
Długość robocza sądy wziernikowej
3
Kąt widzenia
4
Minimalne wychylenie końcówki sondy wziernikowej
a) góra b) dół
c) prawo d) lewo
5
Średnica sądy wziernikowej
6
Funkcja identyfikacji endoskopu
7
MoŜliwość przypisania funkcji procesora przycisk
endoskopu.
8
Pompa WATER JET
TAK
9
Współpraca z posiadanym procesorem EPK-i, EPK1000
TAK
10
Okres gwarancji
11
Bezpłatny serwis w okresie 24 miesięcy
TAK
12
Szkolenie personelu
TAK
Parametry
oferowane
Min. 2,8 mm
Min.1040 mm
Max.1070 mm
Min 140
o
a) 210°
b) 120°
c) 120°
d) 120°
Max 9,8 mm
TAK
TAK,
minimum
3 przyciski
min. 24 miesiące
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH WIDEOGASTROSKOP DIAGNOSTYCZNY
NOSOWY
WIDEOGASTROSKOP DIAGNOSTYCZNY NOSOWY Producent:
L.p.
Parametry
1
Kanał roboczy
2
Długość robocza sądy wziernikowej
3
Kąt widzenia
4
Minimalne wychylenie końcówki sondy wziernikowej
a) góra b) dół
c) prawo d) lewo
5
Średnica sądy
wziernikowej
6
Funkcja identyfikacji endoskopu
Typ aparatu:
Warunek graniczny
min. 2,0 mm
Min 1040 mm
Max 1100 mm
Min 120
o
a) 210°
b) 120°
c) 120°
d) 120°
Max 5,4 mm
TAK
Parametry
oferowane
7
8
9
MoŜliwość przypisania funkcji procesora na przycisk
endoskopu.
Dwa punkty świetlne – 2 światłowody
Współpraca z posiadanymi procesorami EPK-i, EPK1000
TAK,
minimum 3
przyciski
TAK
TAK
10
Okres gwarancji
min. 24 miesiące
11
Bezpłatny serwis w okresie 24 miesięcy
TAK
12
Szkolenie personelu
TAK
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH WIDEO DUODENOSKOP
WIDEO DUODENOSKOP : Producent:
L.p.
Parametry
Typ aparatu:
Warunek graniczny
1
Kanał roboczy
Min. 4,2 mm
2
Długość robocza sądy wziernikowej
Min.1250 mm
3
Kąt widzenia
4
Minimalne wychylenie końcówki sondy wziernikowej
a) góra b) dół
c) prawo d) lewo
Min 100º/10º
a) 120°
b) 90°
c) 105°
d) 90°
5
Średnica sądy wziernikowej
6
Funkcja identyfikacji endoskopu
7
MoŜliwość przypisania funkcji procesora przycisk
endoskopu.
8
Współpraca z posiadanym procesorem EPK-i, EPK1000
9
Okres gwarancji
10
Bezpłatny serwis w okresie 24 miesięcy
TAK
11
Szkolenie personelu
TAK
Max 11,6 mm
TAK
TAK,
minimum
4 przyciski
TAK
min. 24 miesiące
Parametry
oferowane