LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE KLASA OGÓLNOPOLICYJNA

Komentarze

Transkrypt

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE KLASA OGÓLNOPOLICYJNA
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE KLASA OGÓLNOPOLICYJNA
Klasa pod opieką Powiatowej Komendy Policji w Szydłowcu
Nauka w klasie z dodatkowymi zajęciami policyjnymi zapewnia uczniom
dobre przygotowanie ogólnokształcące,
umożliwiające zdanie matury jak
również kontynuację edukacji na
dowolnych uczelniach wyższych oraz w
szkołach dla służb mundurowych.
W ofercie na pewno znajdą się
wycieczki przedmiotowe do Komendy
Powiatowej Policji, zajęcia na
strzelnicy, pomoc w akcjach organizowanych przez policję np. akcja „Znicz”,
obozy szkoleniowe w Tatrach.
Ucząc się w tej klasie, na zajęciach prowadzonych przez dobrze
wykwalifikowanych i czynnych zawodowo policjantów dodatkowo poznasz:
 przepisy prawne regulujące działalność Policji, oraz jej zadania,
obowiązki i uprawnienia;
 podstawowe pojęcia z zakresu obszarów działania Policji;


zasady używania broni palnej i środków przymusu bezpośredniego
w służbie policyjnej;
zasadami legitymowania osób, zatrzymywania oraz doprowadzania osób
podejrzanych;


elementy kryminalistyki i kryminologii;
przepisy ruchu drogowego;


tajniki technik samoobrony;
informacje o policyjnych bazach danych kryminalistycznych.
Ponadto, na zajęciach z psychologiem zapoznasz się z elementami treningu
komunikacji interpersonalnej oraz poznasz sposoby radzenia sobie ze stresem.
Dzień mundurowy – obowiązek noszenia munduru w określony dzień nauki.
KLASA OGÓLNOPOLICYJNA
KSZTAŁTUJE POSTAWY I WARTOŚCI
UCZY SAMODYSCYPLINY, SAMOKONTROLI I SAMOREALIZACJI

Podobne dokumenty