modulo - Mago Partner Wyposażenie sklepów i magazynów

Komentarze

Transkrypt

modulo - Mago Partner Wyposażenie sklepów i magazynów
www.mago.pl
Boksy Kasoweg
System MODULO
KATALOG
www.mago.pl
Deklaracja zgodności CE
Nr DZ.MA.300
My:
MAGO S.A.
z siedzibą:
Rusiec, Aleja Katowicka 119/121
05-830 Nadarzyn
POLSKA
deklarujemy, z pełną odpowiedzialnością, że nasz produkt:
BOKSY KASOWE
oznaczone symbolami:
AB – CD E F GHI MN – OP
AB – C DE F GHI – JKL – MN – OP
gdzie:
gdzie:
A – jednoliterowe oznaczenie rodzaju projektu (Q – boksy projektowane indywidualnie na zlecenie odbiorcy, B – boksy ze stałej oferty
handlowej)
B – jednoliterowe lub jednocyfrowe oznaczenie rodziny boksów
CD – dwucyfrowa liczba porządkowa w rodzinie boksów
E – jednoliterowe oznaczenie orientacji boksu
(P – prawy, L – lewy, S – symetryczny)
F – oznaczenie szerokości modułu taśmociągu [dm]
GHI – długość modułu taśmociągu [cm]
MN – dwuznakowe alfanumeryczne oznaczenie koloru
dolnych modułów boksu
OP – dwuznakowe alfanumeryczne oznaczenie koloru
górnych modułów boksu
A – jednoliterowe oznaczenie rodzaju projektu (Q – boksy projektowane indywidualnie na zlecenie odbiorcy, B – boksy ze stałej oferty
handlowej)
B – jednoliterowe lub jednocyfrowe oznaczenie rodziny boksów
(np. E – Boksy kasowe MODULO)
C – jednocyfrowe oznaczenie wariantu wzorniczego
DE – dwucyfrowe oznaczenie wariantu funkcjonalnego
F – jednoliterowe oznaczenie orientacji boksu
(P – prawy, L – lewy, S – symetryczny)
GHI – trzycyfrowe oznakowanie odmiany wymiarowej
(kombinacje długości koszy, blatów towarowych i taśmociągów)
JKL – trzycyfrowe oznaczenie wariantu konfiguracji boksu
(wyposażenia dodatkowego)
MN – dwuznakowe alfanumeryczne oznaczenie koloru
dolnych modułów boksu
OP – dwuznakowe alfanumeryczne oznaczenie koloru
górnych modułów boksu
spełniają wymagania następujących dyrektyw UE:
Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej – 89/336/EEC
Dyrektywa niskich napięć
– 73/23/EEC
Dyrektywa maszynowa
– 98/37/EEC
wraz z poprawkami wprowadzonymi w Dyrektywie o oznaczaniu wyrobów znakiem CE (93/68/EEC)
oraz właściwych norm zharmonizowanych, w szczególności:
PN-EN 60335 1 : 1999
PN-EN 55014 1 : 2001
PN-EN 61000 3 2 : 1997
Załącznilki
Raporty z badań zgodności z dyrektywą niskonapięciową i kompatybilności elektromagnetycznej nr DCL-136/EMC/2004 oraz DCL-135/LVD/2004,
przygotowane przez jednostkę notyfikowaną AC 067
Raport z badań hałasu na stanowisku obsługi nr 11459/MZ przygotowany przez jednostkę notyfikowaną AB 049
data i podpis
23 września 2011
Boksy Kasowe
3
MODULO
BE-005...
BE-003...
BE-004...
System MODULO
Boksy Kasowe
4
MODULO
Osłona stołu kasjerskiego z miejscem na bilon
Przelotka dla okablowania urządzeń rejestrujących
Komora dla wagoskanera
Naroża wykonane są z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego
Rynienka na listwy „Następny Klient”
Fotokomórka
Szczoteczka czyszcząca taśmociąg (ułatwia usuwanie śmieci wprost do specjalnej szufladki)
Tu użyto blachy nierdzewnej o strukturze „płótna”
Naroże
MAGO S.A. Rusiec, Aleja Katowicka 119/121 05-830 Nadarzyn
tel: +48 22 729 81 01 fax: +48 22 729 81 09 www.mago.pl
5
MODULO
Boksy kasowe/ Modulo/ Katalog/ 20121001 142009
Boksy Kasowe
Otwór z łatwą do usunięcia zaślepką. Do montażu zewnętrznego gniazda zasilającego.
Szuflada
Szafki boksów MODULO są uniwersalne i przygotowane do montażu bramek z dowolnej strony
Uchwyt, ułatwiający wyjęcie osłony taśmociągu od strony kasjera
Jeszcze raz uchwyt
A tak wyjmujemy osłonę taśmociągu
Bramka w pozycji złożonej
Przejście zamknięte!
Gniazdka dodatkowe
MAGO S.A. Rusiec, Aleja Katowicka 119/121 05-830 Nadarzyn
tel: +48 22 729 81 01 fax: +48 22 729 81 09 www.mago.pl
Boksy MODULO BE-0...
Boksy Kasowe
6
MODULO
Boksy kasowe linii MODULO umożliwiają swobodne kształtowanie
stanowiska pracy kasjera i dopasowanie jego układu przestrzennego
oraz funkcji do indywidualnych potrzeb.
W celu ułatwienia doboru prezentujemy na tej stronie sześć podstawowych układów przestrzennych typowych boksów kasowych.
Wersje BE-000, BE-001, BE-003 i BE-005 są wykorzystywane jako
samodzielne, w pełni funkcjonalne stanowiska.
BE-000 str. 6-7
BE-001 str. 8-9
Wersje BE-002 i BE-004 służą zasadniczo tworzeniu zespołów boksów
kasowych w układach typu „tandem”, co pokazano na stronie 7.
Na stronach 8 -19 znajdziecie Państwo szczegółowo przedstawione
kolejne „bazy”. Są to każdorazowo kompletnie przygotowane stanowiska kasowe, które można wyposażyć według potrzeb korzystając
z oferty przedstawionej w części „Akcesoria” (str. 21 do 31).
Jedynym elementem, w który MUSI (!) być wyposażona baza boksu
serii MODULO w celu utworzenia pełnowatościowego stanowiska
kasowego jest stół kasjerski (str. 22).
BE-002 str. 10-11
BE-003 str. 12-13
Mnogość akcesoriów pozwala bardzo skutecznie spełniać najróżniejsze potrzeby naszych Klientów. Jeśli jakieś wyposażenie dodatkowe
nie znajduje się w tym katalogu, a jest potrzebne, zaprojektujemy je
dla Państwa.
Zapraszamy!
BE-004 str. 14-15
MAGO S.A. Rusiec, Aleja Katowicka 119/121 05-830 Nadarzyn
BE-005 str. 16-17
tel: +48 22 729 81 01 fax: +48 22 729 81 09 www.mago.pl
Boksy pojedyncze
Boksy Kasowe
7
MODULO
Boksy kasowe/ Modulo/ Katalog/ 20121001 142009
Boksy kasowe w układzie podwójnym
Boksy kasowe w układzie tandem - Pierwszy lewy
Boksy kasowe w układzie tandem - Pierwszy prawy
BE-005P
BE-001P
BE-001P
Łącznik
BEP-AR...
BE-003L
BE-002L
BE-005L
BE-003P
BE-005P
BE-005P
BE-001L
BE-003L
Łącznik
BEP-AR...
BE-004P
BE-001P
BE-005L
BE-001L
MAGO S.A. Rusiec, Aleja Katowicka 119/121 05-830 Nadarzyn
tel: +48 22 729 81 01 fax: +48 22 729 81 09 www.mago.pl
BE-004L
Podwójne i Tandemy
Boksy Kasowe
8
MODULO
Boks Lewy
Taśmociąg
T =600,...,2300 mm (co 100 mm)
H
HP
DT =800,...,2500 mm (co 100 mm)
Kosz towarowy
GP(2)
DL
GP(1)
LPP(13)
SM=610 mm
SP(3)
DM =600,...,1200 mm (co 100 mm)
Długość całkowita
DM
DS
L =2000,...,4300 mm (co 100 mm)
L
DT
Dostępne wyposażenie
ST
SP(1)
GP(3)
B
SP(2)
S=SM
T
• Stół kasjera
• Osłona z plexi
• Bramka
• Drzwiczki szafek
• Szuflady
• Podnóżki
• Maszty
• Lampy sygnalizacyjne
• Inne
Boks Prawy
Szczegółowe wymiary elementów według oznaczeń na rysunku, oraz kompletna lista akcesoriów dostępna na stronie internetowej producenta.
baza BE-000P02154-54
MAGO S.A. Rusiec, Aleja Katowicka 119/121 05-830 Nadarzyn
baza BE-000P02454-54
tel: +48 22 729 81 01
baza BE-000P08154-54
fax: +48 22 729 81 09
www.mago.pl
MODULO • BE-000
9
MODULO
Boksy kasowe/ Modulo/ Katalog/ 20121001 142009
Boksy Kasowe
Lampa sygnalizacyjna
BEP-AE3S
Osłona z plexi
BES-AA2S
Stół kasjera
BES- A01S
Maszt
BEP-AD0S
Bramka
BEP-AG0S
Drzwiczki
BEP-AC1S
Boks: BE-000P085-001-54-54
Długość taśmy: 1900 mm
Długość kosza towarowego: 1000 mm
Długość całkowita: 3700 mm
MAGO S.A. Rusiec, Aleja Katowicka 119/121 05-830 Nadarzyn
pojemnik
BET-AB1S (2 szt.)
Podnóżek
BEL-A01S
Przycisk sterujący
BET-A10S
tel: +48 22 729 81 01
Przekładka „Następny klient”
BA-A00100003-97
Wieszak
BET-AA1S
Mocowanie masztu
BEP-AD5S
fax: +48 22 729 81 09
www.mago.pl
MODULO • BE-000
Boksy Kasowe
10
MODULO
Boks Lewy
GB(1)
Taśmociąg
H
HP
T =600,...,2300 mm (co 100 mm)
DT =800,...,2500 mm (co 100 mm)
Kosz towarowy
GP(2)
DL
GP(1)
LPP(13)
SP(3)
SM=610 mm
DM =600,...,1200 mm (co 100 mm)
DM
DS
Długość całkowita
L
L =2000,...,4300 mm (co 100 mm)
DT
T
SB(1)
ST
B
DB(1)
SP(1)
S=1100
GP(3)
SM
Dostępne wyposażenie
• Stół kasjera
• Osłona z plexi
• Bramka
• Drzwiczki szafek
• Szuflady
• Podnóżki
• Maszty
• Lampy sygnalizacyjne
• Inne
Boks Prawy
Szczegółowe wymiary elementów według oznaczeń na rysunku, oraz kompletna lista akcesoriów dostępna na stronie internetowej producenta.
baza BE-001P02174-74
MAGO S.A. Rusiec, Aleja Katowicka 119/121 05-830 Nadarzyn
BE-001P08174-74
baza BE-000P08154-54
baza BE-001P02474-74
tel: +48 22 729 81 01
fax: +48 22 729 81 09
www.mago.pl
MODULO • BE-001
11
MODULO
Boksy kasowe/ Modulo/ Katalog/ 20121001 142009
Boksy Kasowe
Uchwyt na PIN-Pad
BES-AB3S
Osłona z plexi
BES-AA0P
Lampa sygnalizacyjna
BEP-AE3S
Maszt
BEP-AD0S
Stół kasjera
BES- A01S
Bramka
BEP-AG0S
Drzwiczki
BEP-AC1S
Podnóżek
BEL-A01S
Boks: BE-001P085-001-74-74
Długość taśmy: 1900 mm
Długość kosza towarowego: 1000 mm
Długość całkowita: 3700 mm
MAGO S.A. Rusiec, Aleja Katowicka 119/121 05-830 Nadarzyn
Wieszak
BET-AA0S
Kosz
BET-AB0S (2 szt.)
Przekładka „Następny klient”
BA-A00100003-97
Osłona z plexi
BEB-A00P
tel: +48 22 729 81 01
fax: +48 22 729 81 09
www.mago.pl
MODULO • BE-001
Boksy Kasowe
12
MODULO
Boks Lewy
T =600,...,2300 mm (co 100 mm)
HP
H
GB(2 )
Taśmociąg
DT =800,...,2500 mm (co 100 mm)
Kosz towarowy
GP(2)
DL
GP(1)
LPP(13)
SP(3)
SM=610 mm
DM =600,...,1200 mm (co 100 mm)
DS
DM
Długość całkowita
L
SP(2)
DB(2)
SP(1)
SB(2)
ST
B
Dostępne wyposażenie
GP(3)
SM
T
S=1100
Boks Prawy
L =2000,...,4300 mm (co 100 mm)
DT
• Stół kasjera
• Osłona z plexi
• Bramka
• Drzwiczki szafek
• Szuflady
• Podnóżki
• Maszty
• Lampy sygnalizacyjne
• Inne
Szczegółowe wymiary elementów według oznaczeń na rysunku, oraz kompletna lista akcesoriów dostępna na stronie internetowej producenta.
baza BE-002P02131-31
MAGO S.A. Rusiec, Aleja Katowicka 119/121 05-830 Nadarzyn
baza BE-002P02431-31
tel: +48 22 729 81 01
baza BE-002P08131-31
fax: +48 22 729 81 09
www.mago.pl
MODULO • BE-002
Boksy kasowe/ Modulo/ Katalog/ 20121001 142009
Boksy Kasowe
13
MODULO
Osłona z plexi
BES-AA1P
Lampa sygnalizacyjna
BEP-AE1S
Bilonownica
BK-A68000000
Stół kasjera
BES- A04S
Bramka
BEP-AG0S
Maszt
BEP-AD0S
Osłona z plexi
BEB-A03L
Podnóżek
BEL-A01S
Boks: BE-002P085-001-31-31
Długość taśmy: 1900 mm
Długość kosza towarowego: 1000 mm
Długość całkowita: 3700 mm
MAGO S.A. Rusiec, Aleja Katowicka 119/121 05-830 Nadarzyn
Drzwiczki
BEP-AC2S
Wieszak
BET-AA1S
Przycisk sterujący
BET-A10S
tel: +48 22 729 81 01
fax: +48 22 729 81 09
Półka druciana
BEP-AN7S
www.mago.pl
Przekładka „Następny klient”
BA-A00100003-97
MODULO • BE-002
Boksy Kasowe
14
MODULO
Taśmociąg
GB(1)
GB(2)
Boks Lewy
H
HP
T =600,...,2300 mm (co 100 mm)
DT =800,...,2500 mm (co 100 mm)
Kosz towarowy
GP(2)
DL
GP(1)
LPP(13)
SP(3)
SM=610 mm
DM =600,...,1200 mm (co 100 mm)
DS
DM
Długość całkowita
L
L =2000,...,4300 mm (co 100 mm)
DT
T
LBB(12)
DB(1)
SP(1)
SB(1)
ST
B
SB(2)
DB(2)
SP(2)
S=1100
GP(3)
SM
Dostępne wyposażenie
• Stół kasjera
• Osłona z plexi
• Bramka
• Drzwiczki szafek
• Szuflady
• Podnóżki
• Maszty
• Lampy sygnalizacyjne
• Inne
Boks Prawy
Szczegółowe wymiary elementów według oznaczeń na rysunku, oraz kompletna lista akcesoriów dostępna na stronie internetowej producenta.
baza BE-003P02136-36
MAGO S.A. Rusiec, Aleja Katowicka 119/121 05-830 Nadarzyn
baza BE-003P02436-36
tel: +48 22 729 81 01
baza BE-003P08136-36
fax: +48 22 729 81 09
www.mago.pl
MODULO • BE-003
15
MODULO
Boksy kasowe/ Modulo/ Katalog/ 20121001 142009
Boksy Kasowe
Osłona z plexi
BES-AA0S
Maszt
BEP-AD4S
Lampa sygnalizacyjna
BEP-AE3S
Stół kasjera
BES- A00S
Bramka
BEP-AG0S
Wieszak
BET-AA0S
Podnóżek
BEL-A01S
Boks: BE-003P085-001-36-36
Długość taśmy: 1900 mm
Długość kosza towarowego: 1000 mm
Długość całkowita: 3700 mm
Drzwiczki
BEP-AC0S
MAGO S.A. Rusiec, Aleja Katowicka 119/121 05-830 Nadarzyn
Osłona z plexi
BEB-A03P
tel: +48 22 729 81 01
fax: +48 22 729 81 09
Półka
BEP-AM7S
Przekładka „Następny klient”
BA-A00100003-97
www.mago.pl
MODULO • BE-003
Boksy Kasowe
16
MODULO
Boks Lewy
Taśmociąg
H
HP
T =600,...,2300 mm (co 100 mm)
DT =800,...,2500 mm (co 100 mm)
Kosz towarowy
GP(2)
DL
GP(1)
LPP(13)
SP(3)
SD=1100 mm
DD =600,...,1200 mm (co 100 mm)
DD
DS
Długość całkowita
L
T
ST
B
GP(3)
Dostępne wyposażenie
SP(1)
SP(2)
SD=S
Boks Prawy
L =2000,...,4300 mm (co 100 mm)
DT
• Stół kasjera
• Osłona z plexi
• Bramka
• Drzwiczki szafek
• Szuflady
• Podnóżki
• Maszty
• Lampy sygnalizacyjne
• Inne
Szczegółowe wymiary elementów według oznaczeń na rysunku, oraz kompletna lista akcesoriów dostępna na stronie internetowej producenta.
baza BE-004P02119-19
MAGO S.A. Rusiec, Aleja Katowicka 119/121 05-830 Nadarzyn
baza BE-004P02419-19
tel: +48 22 729 81 01
baza BE-004P08119-19
fax: +48 22 729 81 09
www.mago.pl
MODULO • BE-004
Boksy kasowe/ Modulo/ Katalog/ 20121001 142009
Boksy Kasowe
17
MODULO
Lampa sygnalizacyjna
BEP-AE1S
Osłona z plexi
BES-AA1S
Bilonownica
BK-A68000000
Separator
BED-A05S
Maszt
BEP-AD0S
Stół kasjera
BES- A02S
Bramka
BEP-AG0S
Wieszak
BED-AA0S
Podnóżek
BEL-A01S
Boks: BE-004P085-001-19-19
Długość taśmy: 1900 mm
Długość kosza towarowego: 1000 mm
Długość całkowita: 3700 mm
Drzwiczki
BEP-AC0S
MAGO S.A. Rusiec, Aleja Katowicka 119/121 05-830 Nadarzyn
Pojemnik
BET-AB1S (2 szt.)
Przycisk sterujący
BET-A10S
tel: +48 22 729 81 01
Mocowanie masztu
BEP-AD5S
fax: +48 22 729 81 09
www.mago.pl
Wieszak
BET-AA1S
Przekładka „Następny klient”
BA-A00100003-97
MODULO • BE-004
Boksy Kasowe
18
MODULO
Boks Lewy
GB(1)
Taśmociąg
H
HP
T =600,...,2300 mm (co 100 mm)
DT =800,...,2500 mm (co 100 mm)
Kosz towarowy
GP(2)
DL
GP(1)
LPP(13)
SP(3)
SD=1100 mm
DD =600,...,1200 mm (co 100 mm)
DD
DS
Długość całkowita
L
T
DB(1)
SP(1)
SB(1)
ST
B
GP(3)
Dostępne wyposażenie
SP(2)
SD=S
LDB(1)
Boks Prawy
L =2000,...,4300 mm (co 100 mm)
DT
• Stół kasjera
• Osłona z plexi
• Bramka
• Drzwiczki szafek
• Szuflady
• Podnóżki
• Maszty
• Lampy sygnalizacyjne
• Inne
Szczegółowe wymiary elementów według oznaczeń na rysunku, oraz kompletna lista akcesoriów dostępna na stronie internetowej producenta.
baza BE-005P02156-56
MAGO S.A. Rusiec, Aleja Katowicka 119/121 05-830 Nadarzyn
baza BE-005P02456-56
tel: +48 22 729 81 01
baza BE-005P08156-56
fax: +48 22 729 81 09
www.mago.pl
MODULO • BE-005
Boksy kasowe/ Modulo/ Katalog/ 20121001 142009
Boksy Kasowe
19
MODULO
Lampa sygnalizacyjna
BEP-AE1S
Osłona z plexi
BES-AA1P
Bilonownica
BK-A68000000
Separator
BED-A05S
Stół kasjera
BES- A02S
Boks: BE-005P085-001-56-56
Długość taśmy: 1900 mm
Długość kosza towarowego: 1000 mm
Długość całkowita: 3700 mm
Uchwyt na Pin Pad
BES-AB3S
Maszt
BEP-AD0S
Bramka
BEP-AG0S
Wieszak
BED-AA0S
Podnóżek
BEL-A01S
Osłona z plexi
BEB-A00P
Drzwiczki
BEP-AC0S
Kosz
BET-AB0S (2 szt.)
Wieszak
BET-AA0S
Przekładka „Następny klient”
BA-A00100003-97
MODULO • BE-005
20
MODULO/ Sterownik Mv4k
Boksy Kasowe
Sterownik Mv4k
Umożliwia pracę w trybie kontorlowanym (przycisk sterujący) lub w trybie automatycznym (fotokomórka).
Sterownik Mv4k stosowany jest w boksach z jednym taśmociągiem.
Diodowy sygnalizator aktywności
miękkiego startu silnika
Włącznik automatycznego
trybu sterowania taśmą
Diodowy sygnalizator automatycznego
trybu sterowania taśmą
Diodowy sygnalizator okresu
eksploatacyjnego
Włącznik główny
OUT
S. START
Digital programmable belt controller
POWER
Włącznik trybu kontrolowanego
przyciskiem sterującym
Diodowy sygnalizator trybu pracy
lampy sygnalizacyjnej
Włącznik lampy sygnalizacyjnej
Informacja o pracy silnika
Mv4k
SERVICE
S. START
2
POWER
Aby włączyć sterowanie taśmociągiem, należy przełącznik
główny załączyć w pozycję górną.
Sterownik jest gotowy do pracy.
Dostępne są następujące tryby sterowania:
Przesuw taśmy jest aktywowany poprzez wciskanie nogą przycisku sterującego.
S. START
Mv4k
S. START
CTRL
2
POWER
CTRL
POWER
Aby włączyć lampę sygnalizacyjną, należy wcisnąć przycisk
oznaczony symbolem żarówki (zapala się dioda obok przycisku,
lampa świeci światłem ciągłym). Ponowne wciśnięcie przycisku
przełącza lampę w tryb przerywany (miganie). Kolejne naciśnięcie
przycisku wyłącza lampę (dioda obok przycisku gaśnie).
Wyłączenie taśmociągu
Aby wybrać tryb automatyczny należy wcisnąć przycisk
oznaczony symbolem taśmociągu. Świeci się dioda obok
przycisku
Przesuw taśmy jest aktywowany poprzez:
- krótkotrwałe wciśnięcie przycisku sterowania,
*
lub
- krótkotrwałe przesłonięcie fotokomórki umieszczonej w obudowie bosku
tuż ponad taśmą.
MAGO S.A. Rusiec, Aleja Katowicka 119/121 05-830 Nadarzyn
2
OUT
Digital programmable belt controller
tel: +48 22 729 81 01
Mv4k
SERVICE
S. START
OUT
Digital programmable belt controller
SERVICE
Mv4k
SERVICE
Tryb automatyczny:
Fotokomórki wbudowane w korpus obudowy, wysyłają sygnały do sterownika. Za każdym razem,
gdy w zasięgu fotokomórek znajdzie się towar (obiekt), taśma zostaje zatrzymana.
Digital programmable belt controller
POWER
Włączanie / wyłączanie lampy sygnalizacyjnej:
Włączanie taśmociągu:
OUT
CTRL
Aby wybrać tryb kontrolowany, należy w pierwszej kolejności
wybrać tryb automatyczny (patrz powyżej), a następnie wcisnąć
przycisk oznaczony symbolem buta. Świeci się dioda obok
przycisku z symbolem taśmociągu oraz dioda obok przycisku buta.
Przycisk bezpieczeństwa
Diodowy sygnalizator lampy
CTRL
2
OUT
2
CTRL
Mv4k
SERVICE
S. START
Digital programmable belt controller
OUT
Tryb kontrolowany:
Kasjer przez wciskanie i puszczanie pedału sterującego uruchamia i zatrzymuje przesuw taśmy.
Mv4k
SERVICE
Diodowy sygnalizator trybu kontrolowanego
przyciskiem sterującym
Digital programmable belt controller
Ważne!
Taśma przesuwa się do momentu przewinięcia o całą swoją długość, chyba że wcześniej w
świetle fotokomórki pojawi się obiekt, wówczas taśma zatrzymuje się. Po usunięciu obiektu ze
światła fotokomórki taśma rusza ponownie i pracuje w sposób opisany powyżej.
2
CTRL
POWER
Aby wyłączyć sterowanie taśmociągiem, należy przycisnąć
włącznik z symbolem taśmociągu tak, by dioda sygnalizująca tryb
automatyczny zgasła. Sterowanie taśmociągiem jest nieaktywne.
Wyłącznik awaryjny
Mv4k
SERVICE
S. START
OUT
Digital programmable belt controller
CTRL
2
POWER
W razie jakiegokolwiek niebezpieczeństwa należy nacisnąć
wyłącznik awaryjny.
Nastąpi odłączenie zasilania napędu (silnika taśmy).
Wyłącznik awaryjny należy używać wyłącznie w sytuacjach awaryjnych.
fax: +48 22 729 81 09
www.mago.pl
STEROWANIE
Boksy kasowe/ Modulo/ Katalog/ 20121001 143123
Boksy Kasowe
21
MODULO
Maszt
BEP-AD0S (str. 24)
Lampa sygnalizacyjna
BEP-AE1S (str. 24)
Bilonownica
BK-A68000000 (str. 21)
Stół kasjera
BES- A02S (str. 20)
Uchwyt Pin Pad
BES- AB3S (str. 21)
Osłona z plexi
BES-AA1P (str. 22)
Separator kosza
BED-A05S (str. 27)
Bramka
BEP-AG0S (str. 27)
Przekładka „Następny klient”
BA-A00100003-97
Szuflada pojedyncza
BEP-AB0S (str. 25)
Kosz
BET-AB0S (str. 26)
Podnóżek
BEL-A01S (str. 22)
Osłona z plexi
BEB-A00P (str. 27)
Gniazda dodatkowe ~230V
BEP-A10S (str. 23)
Drzwiczki
BEP-AC0S (str. 25)
MAGO S.A. Rusiec, Aleja Katowicka 119/121 05-830 Nadarzyn
Wieszak
BET-AA0S (str. 26)
tel: +48 22 729 81 01
fax: +48 22 729 81 09
www.mago.pl
AKCESORIA
Boksy Kasowe
22
MODULO
Przepusty kablowe
ø 55mm
Przepust kablowy
ø 55mm
Miejsce na wagoskaner
Wymiary: 296x405mm
(np. MS2421)
STÓŁ KASJERA
Stół kasjera jest jedynym elementem z grupy ‘AKCESORIA’ w jaki
musi być wyposażona BAZA żeby stworzyć w pełni funkcjonalny boks
kasowy.
Przedstawione stoły kasjerskie zaspokajają większość potrzeb naszych
klientów, jednak w każdym przypadku możemy je dostosować.
Stół podstawowy BES-A00S
BES-A04S
Miejsce na kasetę
Wymiary: 465x175x100mm
Przepust kablowy
ø 55mm
(np. ELZAB 460x170x100mm)
(np. ELZAB 460x170x100mm)
Miejsce na skaner
Wymiary: 154x154mm
(np. MAGELLAN 2300HS)
BES-A05S
Przepust kablowy
ø 55mm
Stoły kasjerskie są miejscem, w którym instalowane są elementy takie
jak kasetki na pieniądze, skanery poziome lub pionowe, skanerowagi.
Przedstawione obok wypełniena stołów kasjerskich dostosowane są
do najczęsciej wystepujących kaset i skanerów, jeśli jednak nie uda się
Państwu dobrać właściwego wariantu dla Waszego systemu kasowego, opracujemy rozwiązanie indywidualne.
Przepust kablowy
ø 55mm
Przepust kablowy
ø 55mm
BES-A01S
Miejsce na kasetę
Wymiary: 465x175x100mm
Miejsce na szufladę
Wymiary: 410x415x110 mm
Miejsce na wagę
Wymiary: 350x250mm
Miejsce na kasetę
Wymiary: 465x175x100mm
BES-A02S
(np. ELZAB 460x170x100mm)
MAGO S.A. Rusiec, Aleja Katowicka 119/121 05-830 Nadarzyn
BES-A06S
tel: +48 22 729 81 01 fax: +48 22 729 81 09 www.mago.pl
STOŁY KASJERA
Osłona (BES-AA0)
600
OSŁONY Z PLEXI
Wykonane z plexigasu osłony stanowią bardzo często wykończenie
miejsca pracy kasjera. Każda z zaprezentowanych obok osłon może
zostać zastosowana w Państwa boksie kasowym.
600
150
Do boksu LEWY
BES-AA0L........
403
303
403
600
23
MODULO
Osłony opisane jako prawe lub lewe dostosowane są odpowiednio
do boksów kasowych ustawionych w układzie ‘prawy’ lub ‘lewy’
Do boksu PRAWY
BES-AA0P........
Osłony bez dodatkowego opisu, o symetrycznej konstrukcji, można
stosować w każdym wariancie wykoniania.
Osłona (BES-AA0S)
150
150
Osłona (BES-AA1)
Do boksu LEWY
BES-AA1L.......
403
303
403
600
BILONOWNICA, UCHWYT PIN-PAD’u
Do osłon posiadających poziomą półeczkę można dodać
bilonownicę (Symbol: BK-A68000000), a także uchwyt na PinPad.
Na stronie 24 pokazany jest uchwyt na PIN-PAD Verifone 1000SE
(Symbol uchwytu: BES-AB3S)
Do boksu PRAWY
BES-AA1P........
Osłona (BES-AA1S)
174
25
115
120
448
Boksy kasowe/ Modulo/ Katalog/ 20121001 143123
Boksy Kasowe
600
Osłona (BES-AA2S)
MAGO S.A. Rusiec, Aleja Katowicka 119/121 05-830 Nadarzyn
Bilonownica (BK-A68000000)
tel: +48 22 729 81 01 fax: +48 22 729 81 09 www.mago.pl
OSŁONY Z PLEXI
Boksy Kasowe
24
MODULO
245
PODSTAWKI POD KLAWIATURĘ
Jeżeli elektroniczny system kasowy wyposażony jest w klawiatury
i wyświetlacze do mocowania w pionie, wygodnie jest zamocować
je do specjalnych podstawek umieszczonych najczęsciej na plexiglasowej osłonie stołu kasjerskiego.
Przykładowe podstawki umozliwiające mocowanie klawiatury są
zaprezentowane na rysunkach z lewej strony.
Podstawka pod klawiaturę o wym. 240x150mm - symbol: BES-AC0S
Podstawka pod klawiaturę o wym. 305x150mm i wyświetlacz.
- do boksu LEWY - symbol BES-AC1L
- do boksu PRAWY - symbol BES-AC1P
UCHWYT SKANERA RĘCZNEGO
Wprzypadku konieczności odwieszana skanera ręcznego w obrębie
stanowiska pracy kasjera proponujemy mocowany do osłony stołu
uchwyt o symbolu: BES-AD0S
30
150
150
311
22°
493
BES-AC0S
BES-AC1L
5°
81
PRZEKŁADKI ‘NASTĘPNY KLIENT’
Każda baza boksu kasowego wyposażona jest w rynienkę
do magazynowania przekładek „Następny Klient” oraz trzy przekładki
o symbolu: BA-A00100003-97. Jeśli wymagane jest więcej przekładek należy je zamówić dodatkowo.
129
127
100
10
30
70
BES-AD0S
Uchwyt na PinPad (BES-AB3S)
OBUDOWA PRZYCISKU STERUJĄCEGO
Przycisk sterujący jest dostarczany wraz z bazą boksu kasowego.
Jeśli sterowanie przyciskiem sterującym jest istotnym sposobem
pracy kasjera, to dla poprawienia ergonomii można zlecić
zabudowanie przycisku w obudowę BET-A11S100.
Standardowy przycisk sterujący
Przycisk sterujący zabudowany
w obudowę BET-A11S100
BET-A10S
MAGO S.A. Rusiec, Aleja Katowicka 119/121 05-830 Nadarzyn
Podnóżek BEL-A01S
Podnóżek BEL-A02S
PODNÓŻKI
tel: +48 22 729 81 01 fax: +48 22 729 81 09 www.mago.pl
PODNÓŻKI
Jeśli Kasjer używa trybu automatycznego (sterowanie fotokomórką),
to dla zwiększenia komfortu przydatne jest wyposażenie stanowiska
pracy w regulowany podnóżek. Oferujemy dwa modele:
- z regulowanym kątem nachylenia - symbol: BEL-A01S
- z regulacją kąta nachylenia i wysokości - symbol: BEL-A02S
OSŁONY cd. i ...
81
180
81
492
Panel przyłączeniowy (BEP-AA2S)
Gniazdo ~230V (AE-P00000100)
81
81
81
81
Gniazdo sieci Ethernet (AE-P00000129)
Gniazdo ~230V DATA (AE-P00000128)
81
Gniazdo telefoniczne (AE-P00000130)
MAGO S.A. Rusiec, Aleja Katowicka 119/121 05-830 Nadarzyn
81
81
81
Boksy kasowe/ Modulo/ Katalog/ 20121001 143123
25
MODULO
Boksy Kasowe
PANEL PRZYŁĄCZENIOWY
Każda baza boksu kasowego jest wyposażona panel przyłączeniowy
z dwoma puszkami instalacyjnymi przeznaczonymi do podpięcia
zasilania 230V.
Standardowa głębokość szafki przedniej wynosi 500 mm (GP=500).
Panel przyłączeniowy umożliwia zamocowanie 8 dodatkowych gniazdek instalacji elektrycznej, telefonicznej lub sieci komputerowej (Rys.1)
W przypadku szafki o wymiarze GP=400 panel umożliwia zainstalowanie 6 gniazdek dodatkowych.
GNIAZDA
Dostępne są następujące typy gniazd:
Sieciowe z uziemieniem 16A, 230V - symbol: AE-P00000100
Sieciowe z uziemieniem 16A, 230V (DATA) - symbol: AE-P00000128
Gniazdo sieci Ethernet, kategoria 6, 2xRJ45 - symbol: AE-P00000129
Gniazdo telefoniczne 6 pinowe RJ12 - symbol: AE-P00000130
W zamówieniu należy podać ilość odpowiednich gniazd oraz ich układ
(rozmieszczenie). Konsultant zadba o dobranie właściwych opraw.
OPRAWY
Moduł pojedynczy - symbol: BEP-A01S
Moduł podwójny - symbol: BEP-A02S
Moduł potrójny - symbol: BEP-A03S
Moduł poczwórny - symbol: BEP-A04S
ZEWNĘTRZNE GNIAZDO 230V
W przypadku konieczności zamocowania dodatkowego gniazdka 230V
na zewnątrz boksu (wyłącznie pod taśmociągiem), należy zastosować
gniazdo z przesłonami styków.
Symbol: AE-P00000133
Gniazdo zewnętrzne ~230V z osłoną (AE-P00000133)
tel: +48 22 729 81 01 fax: +48 22 729 81 09 www.mago.pl
GNIAZDA DODATKOWE
26
MODULO
Standardowo oferujemy maszty okrągłe fi 50 mm, wykonane z aluminium, o długościach:
L-3000 mm - symbol BEP-AD0S
L-3500 mm - symbol BEP-AD1S
L-4000 mm - symbol BEP-AD2S
L-5000 mm - symbol BEP-AD3S
280
255
7
MASZT
Jest elementem służącym przede wszystkim doprowadzeniu do boksu
kasowego niezbędnego okablowania. Maszt wykorzystywany jest
także do zamocowania lamp informacyjnych.
228
Boksy Kasowe
255
2400
7
280
185
Jeżeli okablowanie jest doprowadzone spod podłogi, a występuje
potrzeba zamocowania lampy, sugerujemy wykorzystanie krótkiego,
umieszczonego w pozycji standardowej, masztu o długości
L-1600 mm - symbol BEP-AD4S (str. 15).
Lampa PORTAL (BEP-AE3S)
Maszt przechodzi przez blat i jest mocowany wkrętami wewnątrz
szafki przedniej. W przypadku konieczności zamocowania masztu
do bocznej ścianki szafki nalezy użyć dodatkowego modułu
o symbolu: BEP-AD5S (str. 17).
228
255
1600
185
790
Oba typy lamp są koloru białego i mają pola świetlne z przedniej i
tylnej strony.
255
Maszt ...
MAGO S.A. Rusiec, Aleja Katowicka 119/121 05-830 Nadarzyn
LAMPY
Oferujemy dwa wzory lamp informacyjnych przystosowanych do
mocowania do masztu okrągłego ø 50 mm.
Lampa PORTAL - symbol BEP-AE3S
Lampa QUADRO - symbol BEP-AE1S
Lampa QUADRO (BEP-AE1S)
tel: +48 22 729 81 01 fax: +48 22 729 81 09 www.mago.pl
Lampa PORTAL jest wyposażona w 1 oprawę z gwintem E27
i dostosowana do świetlówek kompaktowych z gwintem E27 o mocy
maximum 20W (standardowo 8W).
Lampa QUADRO jest wyposażona w 2 oprawy z gwintem E27
i dostosowana do świetlówek kompaktowych z gwintem E27 o mocy
maximum 20W (standardowo 2 x 8W).
MASZTY, LAMPY
27
MODULO
WYPOSAŻENIE SZAFEK
Szafki boksów MODULO mogą zostać wyposażone w drzwiczki lub
szuflady.
Boksy kasowe/ Modulo/ Katalog/ 20121001 143123
Boksy Kasowe
BEP-AC1S
Drzwiczki pełne
BEP-AC3S
BEP-AC0S
BEP-AC2S
Drzwiczki went.
Do szafek wąskich (SP=510) stosujemy:
Drzwiczki pełne - symbol: BEP-AC1S
Drzwiczki wentylowane - symbol: BEP-AC3S
Szuflady 2szt. (górna z zamknięciem)
do szafki GP=500mm SP=510mm
Szuflada z zamknięciem do szafki
GP=500mm SP=510mm
BEP-AB1S
BEP-AB3S
Szuflady pojedyncza z zamknięciem
Szuflady podw.
Szuflada z zamknięciem do szafki
GP=500mm SP=1000mm
DRZWICZKI
Odchylane od góry drzwiczki zapewniają kasjerowi dostęp wygodniejszy niż w przypadku drzwiczek otwieranych na bok.
Szafki są wyposażone w niezbędne otwory umożliwiające zamocowanie drzwiczek w swojej dolnej części.
Oferujemy drzwiczki pełne lub wyposażone w otwory wentylacyjne.
Do szafek szerokich (SP=1000) stosujemy:
Drzwiczki pełne - symbol: BEP-AC0S
Drzwiczki wentylowane - symbol: BEP-AC2S
SZUFLADY
Innym, bardzo dobrym, wyposażeniem szafek, pozwalającym na uzyskanie dużej i wygodnej przestrzeni ładunkowej są szuflady. Podobnie
jak w przypadku drzwiczek przewidziano miejsce montażu szuflad
w dolnej części szafek.
W szafkach o wymiarze GP=400 i SP=510 stosujemy:
Szuflada pojedyncza - symbol: BEP-AB5S
Zestaw dwóch szuflad - symbol: BEP-AB7S
Szuflady 2szt. (górna z zamknięciem)
do szafki GP=500mm SP=1000mm
W szafkach o wymiarze GP=400 i SP=1000 stosujemy:
Szuflada pojedyncza - symbol: BEP-AB4S
Zestaw dwóch szuflad - symbol: BEP-AB6S
W szafkach o wymiarze GP=500 i SP=510 stosujemy:
Szuflada pojedyncza - symbol: BEP-AB1S
Zestaw dwóch szuflad - symbol: BEP-AB3S
BEP-AB0S
Szuflada
MAGO S.A. Rusiec, Aleja Katowicka 119/121 05-830 Nadarzyn
Szuflada
BEP-AB2S
tel: +48 22 729 81 01 fax: +48 22 729 81 09 www.mago.pl
W szafkach o wymiarze GP=500 i SP=1000 stosujemy:
Szuflada pojedyncza - symbol: BEP-AB0S
Zestaw dwóch szuflad - symbol: BEP-AB2S
WYPOSAŻENIE SZAFEK
Boksy Kasowe
28
MODULO
405
402
764
Łącznik
BEP-AR
600
736
Łącznik BEP-AR...
104
Drzwiczki
BEP-AO1S
600
Drzwiczki BEP-AO1S
436
43
Półka
BEP-AM
1100
BE-003 str. 12-17
MAGO S.A. Rusiec, Aleja Katowicka 119/121 05-830 Nadarzyn
tel: +48 22 729 81 01 fax: +48 22 729 81 09 www.mago.pl
Półka BEP-AM...
AKCESORIA
Boksy kasowe/ Modulo/ Katalog/ 20121001 143123
Boksy Kasowe
29
MODULO
BOKSY KASOWE W UKŁADZIE PODWÓJNYM
Jeżeli potrzebne jest stanowisko kasowe zbudowane z dwóch kas, to zwykle
niezbędne staje się uzupełnienie takiego układu o łącznik i, często, drzwiczki,
oddzielające przetrzeń pracy kasjerów od powierzchni handlowej sklepu.
Szafka - łącznik
W zależności od długości zastosowanych koszy towarowych należy zastosować
odpowiedni łącznik.
Dla koszy o wymiarze DD/DM = 600 mm stosuje się szafkę BEP-AR0S
Dla koszy o wymiarze DD/DM = 700, 800 mm stosuje się szafkę BEP-AR1S
Dla koszy o wymiarze DD/DM = 900, 1000 mm stosuje się szafkę BEP-AR2S
Dla koszy o wymiarze DD/DM = 1100, 1200 mm stosuje się szafkę BEP-AR3S
Każda szafka wyposażona jest w odpowiedni blat wykonany z płyty laminowanej
o wzorze identycznym z pozostałymi blatami boksu.
Drzwiczki
Wymiary drzwiczek skorelowane są z szerokością szafki. Występuje jeden typ
drzwiczek o szerokości SW = 600 mm i symbolu BEP-AO1S
Drzwiczki wyposażone są w wysokiej jakości zawiasy i zamknięcie magnetyczne.
Półka
Spotykanym niekiedy wyposażeniem dodatkowym każdego boksu MODULO jest
półka BEP-AM.... Stosowana jest najczęściej jako magazynek toreb do pakowania
zakupów.
W zależności od wymiaru DT taśmociągu należy stosować odpowiedniej
długości półki:
DT=1500 półka o symbolu BEP-AM1S
DT=1600 półka o symbolu BEP-AM2S
DT=1700 półka o symbolu BEP-AM3S
DT=1800 półka o symbolu BEP-AM4S
DT=1900 półka o symbolu BEP-AM5S
DT=2000 półka o symbolu BEP-AM6S
DT=2100 półka o symbolu BEP-AM7S
MAGO S.A. Rusiec, Aleja Katowicka 119/121 05-830 Nadarzyn
tel: +48 22 729 81 01 fax: +48 22 729 81 09 www.mago.pl
AKCESORIA
30
MODULO
5°
65°
10
46
95
Boksy Kasowe
WIESZAKI NA TOREBKI
Proponujemy kilka wariantów mocowania na boksie kasowym torebek
dla klientów.
70
89
100
90
150
35
1. Wieszak uniwersalny.
2. Wieszak z blachy. Mocowany na końcu lub pod taśmociągiem.
3. Wieszak druciany, miejsca mocowania jak poprzednio.
100
baza
Wieszak
BE-003P001
BED-AA0S
4. Stojak na torebki mocowany wewnątrz kosza towarowego.
Wieszak BET-AA1S
5. Kosz na torebki. Mocowany pod taśmociągiem.
95
6. Pojemnik z blachy. Również mocowany pod taśmociągiem.
55
20
20
50
90
150
350
(325)
110
50
110
120
100
BE-003
Wieszakstr.BET-AA0S
12-17
BE-003
Stojak BED-AA1S
str. 12-17
230
200
406
386
BE-003
Kosz H-230,
str. 12-17
G-300 (BET-AB0S)
MAGO S.A. Rusiec, Aleja Katowicka 119/121 05-830 Nadarzyn
300
350
300
350
BE-003
Pojemnik
str.H-200,
12-17G-300, L-350 (BET-AB1S)
tel: +48 22 729 81 01 fax: +48 22 729 81 09 www.mago.pl
NA TOREBKI
MODULO
31
1030
800÷990
115
162
206
430
BRAMKA
Proponujemy bramkę BEP-AG0S o regulowanej długości. Może być
wykonana jako chromowana lub lakierowana w kolorze boksu kasowego.
SEPARATOR KOSZA
W przypadku szerokich koszy towarowych (SD=1100) często stosuje
się separatory BED-A0... W zależności od wymiaru DD kosza należy
stosować odpowiedniej długości separatory. I tak:
Separator kosza
200
100
Bramka przykasowa BEP-AG0S
X=SB-100
X=SB-100
R8
DD=600
DD=700
DD=800
DD=900
DD=1000
DD=1100
DD=1200
Separator o symbolu BED-A01S
Separator o symbolu BED-A02S
Separator o symbolu BED-A03S
Separator o symbolu BED-A04S
Separator o symbolu BED-A05S
Separator o symbolu BED-A06S
Separator o symbolu BED-A07S
R8
0
0
500
500
OSŁONY BLATÓW
Osłona z plexi h-100
Osłona z plexi h-200
Niekiedy powierzchnia blatu wymaga dodatkowego zabezpieczenia
przed spadaniem drobnego wyposażenia stanowiska kasjera. W tym
celu oferujemy osłony wykonane z plexi lub z blachy. Zaprezentowane
obok osłony dostosowane są do blatów o wymiarze DB=512 oraz SB=...
Osłony:
200
100
h
X=SB-100
X=SB-100
R8
0
100
R8
Osłona z blachy h-100
MAGO S.A. Rusiec, Aleja Katowicka 119/121 05-830 Nadarzyn
506
0
506
Boksy kasowe/ Modulo/ Katalog/ 20121001 143123
Boksy Kasowe
200
SB
z plexi
350
450
550
350
450
550
BEB-A02P
BEB-A01P
BEB-A00P
BEB-A05P
BEB-A04P
BEB-A03P
z blachy
„lewy”
„prawy”
BEB-A08L
BEB-A08P
BEB-A07L
BEB-A07P
BEB-A06L
BEB-A06P
BEB-A11L
BEB-A11P
BEB-A10L
BEB-A10P
BEB-A09L
BEB-A09P
Osłona z blachy h-200
tel: +48 22 729 81 01 fax: +48 22 729 81 09 www.mago.pl
BRAMKI, SEPARATORY
Boksy Kasowe
32
MODULO
MAGO - 02
RAL 9016
SHM
STD
MAGO - 03
RAL 9016
SRU
STD
MAGO - 05
RAL 7035
SHM
STD
MAGO - 06
RAL 7035
SRU
STD
MAGO - 09
RAL 9005
SRU
STD
MAGO - 10
RAL 9001
SRU
STD
MAGO - 14
RAL 1018
SRU
STD
MAGO - 24
RAL 5010
SRU
STD
MAGO - 48
RAL 1001
SM
STD
MAGO - 54
RAL 9001
SHM
STD
MAGO - 55
RAL 9001
G
STD
MAGO - 59
RAL 6005
G
STD
MAGO - 63
RAL 7011
G
STD
MAGO - 65
RAL 7015
SM
STD
MAGO - 67
RAL 7015
SM
STD
MAGO - 69
RAL 7040
SM
STD
MAGO - 71
RAL 9010
SM
STD
MAGO - 72
RAL 9010
G
STD
MAGO - 78
RAL 1013
G
STD
MAGO - F3
RAL 7000
SHM
STD
MAGO - A5
RAL 5012
G
STD
MAGO - FQ
RAL 7001
SHM
STD
MAGO - 59
RAL 6005
G
STD
MAGO - 48
RAL 1001
SM
STD
MAGO S.A. Rusiec, Aleja Katowicka 119/121 05-830 Nadarzyn
MAGO - A5
RAL 5012
G
STD
MAGO - 54
RAL 9001
SHM
STD
tel: +48 22 729 81 01 fax: +48 22 729 81 09 www.mago.pl
Symbole: G – połysk; M – mat; SM – gładki, matowy; SHM – gładki, półmatowy;
SRU – strukturalny; HSRU – młotkowy, strukturalny; STD – farba standardowa;
EXT – farba specjalna
MAGO - 14
RAL 1018
SRU
STD
MAGO - 05
RAL 7035
SHM
STD
KOLORY STANDARDOWE
Boksy kasowe/ Modulo/ Katalog/ 20120412 144049
Boksy Kasowe
33
MODULO
MAGO - 04
RAL 7043
G
EXT
MAGO - 20
RAL 5002
SHM
EXT
MAGO - 31
RAL 2008
SHM
EXT
MAGO - 46
RAL 8023
G
EXT
MAGO - 68
RAL 7035
SHM
EXT
MAGO - F2
RAL 7016
G
EXT
MAGO - FD
RAL 8025
SHM
EXT
MAGO - FN
RAL 3011
SHM
EXT
MAGO - 07
RAL 7032
G
EXT
MAGO - 21
RAL 5005
G
EXT
MAGO - 34
RAL 3000
SHM
EXT
MAGO - 47
RAL 3004
SHM
EXT
MAGO - 70
RAL 7031
G
EXT
MAGO - F4
RAL 3003
G
EXT
MAGO - FE
RAL 1013
SHM
EXT
MAGO - FP
RAL 3005
SHM
EXT
MAGO - 08
RAL 7021
SHM
EXT
MAGO - 22
RAL 5017
G
EXT
MAGO - 35
RAL 3020
SRU
EXT
MAGO - 49
RAL 1014
SM
EXT
MAGO - 74
RAL 1023
G
EXT
MAGO - F5
RAL 6024
G
EXT
MAGO - FF
RAL 8017
G
EXT
MAGO - FQ
RAL 7001
SHM
EXT
MAGO - 11
RAL 1021
G
EXT
MAGO - 23
RAL 5018
G
EXT
MAGO - 36
RAL 3020
G
EXT
MAGO - 56
RAL 6018
G
EXT
MAGO - 77
RAL 2009
SM
EXT
MAGO - F6
RAL 7044
G
EXT
MAGO - FG
RAL 1028
G
EXT
MAGO - FR
RAL 1000
G
EXT
MAGO - 12
RAL 1003
G
EXT
MAGO - 25
RAL 5015
SRU
EXT
MAGO - 37
RAL 3014
G
EXT
MAGO - 57
RAL 6009
SM
EXT
MAGO - 82
RAL 3009
G
EXT
MAGO - F7
RAL 6027
G
EXT
MAGO - FH
RAL 6026
G
EXT
MAGO - FS
RAL 6032
SHM
EXT
MAGO - 13
RAL 2008
SHM
EXT
MAGO - 26
RAL 5022
G
EXT
MAGO - 38
RAL 9006
SHM
EXT
MAGO - 58
RAL 6005
SM
EXT
MAGO - A1
RAL 9007
G
EXT
MAGO - F8
RAL 1015
G
EXT
MAGO - FI
RAL 4005
G
EXT
MAGO - FT
RAL 6001
SRU
EXT
MAGO - 15
RAL 1015
SRU
EXT
MAGO - 27
RAL 6029
G
EXT
MAGO - 39
TIGER 09/80170
SHM
EXT
MAGO - 60
RAL 6027
G
EXT
MAGO - A2
RAL 4006
G
EXT
MAGO - F9
RAL 8019
G
EXT
MAGO - FJ
RAL 6017
SHM
EXT
MAGO - FU
RAL 1037
G
EXT
MAGO - 16
RAL 1021
G
EXT
MAGO - 28
RAL 6001
SRU
EXT
MAGO - 43
RAL 4004
G
EXT
MAGO - 61
RAL 5021
G
EXT
MAGO - A8
RAL 6019
G
EXT
MAGO - FA
RAL 2004
G
EXT
MAGO - FK
RAL 1016
G
EXT
MAGO - FV
RAL 2003
SRU
EXT
MAGO - 18
RAL 5002
SHM
EXT
MAGO - 29
RAL 2003
G
EXT
MAGO - 44
RAL 8001
G
EXT
MAGO - 64
RAL 7036
G
EXT
MAGO - F0
RAL 1024
G
EXT
MAGO - FB
RAL 9006
Metaliczny
EXT
MAGO - FL
RAL 2004
SRU
EXT
MAGO - FW
RAL 1037
SRU
EXT
MAGO - 19
RAL 5010
SHM
EXT
MAGO - 30
RAL 1018
G
EXT
MAGO - 45
RAL 8004
G
EXT
MAGO - 66
RAL 9002
G
EXT
MAGO - F1
9030-A-0136
CHROM
EXT
MAGO - FC
RAL 9005
SRU
EXT
MAGO - FM
RAL 7039
SRU
EXT
MAGO - FZ
RAL 6029
SRU
EXT
MAGO S.A. Rusiec, Aleja Katowicka 119/121 05-830 Nadarzyn
tel: +48 22 729 81 01 fax: +48 22 729 81 09 www.mago.pl
KOLORY SPECJALNE
Boksy Kasowe
34
MODULO
MAGO S.A. Rusiec, Aleja Katowicka 119/121 05-830 Nadarzyn
tel: +48 22 729 81 01 fax: +48 22 729 81 09 www.mago.pl
NOTATKI
Projekt i nadzór merytoryczny: Wojciech Dębski
Konsultacje techniczne: Tomasz Jaworski
Projekt typograficzny, skład i druk:
www.cursormedia.pl
Warszawa 2011
Rusiec, Aleja Katowicka 119/121
05-830 Nadarzyn
POLSKA
( +48 22 729 81 01
7 +48 22 729 81 09
www.mago.pl
52°11,052’N 15°24,333’E
Boksy kasowe/ Modulo/ Katalog/ 20120403 171649
MAGO S.A.

Podobne dokumenty