Wsparcie z programуw krajowych

Komentarze

Transkrypt

Wsparcie z programуw krajowych
Wsparcie z programów krajowych
Wsparcie z programów krajowych Uzyskanie certyfikatu ISO 9001 dotowane w krajowym programie rozwojuMŚP. Dotacja na uzyskanie
certyfikatu.
Dotacja - 7,9 tys. zł
Przedmiot - uzyskanie certyfikatu zarządzania jakością zgodnie z ISO 9001: 2000
Rezultat - otrzymanie certyfikatu zarządzania jakością zgodnie z normą ISO9001:2000 o
numerze 4195/04
Obecny projekt
Spółka jest wtrakcie realizacji kolejnego projektu „ Poszerzenie oferty usługowej i wzrost
konkurencyjności Spółki MIKST poprzez zakup maszyn składających się na innowacyjny ciąg kruszący".
Posiadając bogate doświadczenie z lat poprzednich, Spółka stara się pozyskać środki na dokończenie
zaczętego procesu modernizacji posiadanego majątku i parku maszynowego. Koszt w/w. projektu
wyniesie ok. 2 500 mln zł, z czego szacowana dotacja - 800 tys. zł.
http://www.mikst.pl
Kreator PDF
Utworzono 3 March, 2017, 19:29

Podobne dokumenty