Dzisiaj 20 stycznia mija termin składania przez

Komentarze

Transkrypt

Dzisiaj 20 stycznia mija termin składania przez
Dzisiaj 20 stycznia mija termin składania przez przedsiębiorców oświadczeń
dotyczących formy opodatkowania w 2017 roku.
Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą mogą wybrać opodatkowanie
według zasad ogólnych, czyli wg skali podatkowej, zdecydować się na 19-proc. stawkę
podatku liniowego, ryczałt ewidencjonowany lub kartę podatkową.
Osoby rozpoczynające prowadzenie działalności gospodarczej wybierają formę
opodatkowania z chwilą wpisu do CEIDG. Składają wówczas oświadczenie o wyborze formy
opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych albo wniosek o zastosowanie
opodatkowania w formie karty podatkowej.
W przypadku gdy do 20 stycznia roku podatkowego przedsiębiorca nie zgłosił likwidacji
działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że
nadal prowadzi działalność opodatkowaną w formie takiej jak w poprzednim roku.
Zgłoszenia można dokonać przez złożenie wniosku w każdym urzędzie skarbowym (w Opolu
do godz. 15:30).
Zgłoszenia można dokonać listem poleconym (do 22:00 w Opolu Poczta Główna)
Zgłoszenia można dokonać także drogą elektroniczną z wykorzystaniem profilu zaufanego,
bankowości internetowej lub podpisu elektronicznego.

Podobne dokumenty